Datasheet

Year, pagecount:2011, 3 page(s)

Language:Hungarian

Downloads:36

Uploaded:April 03, 2011

Size:66 KB

Institution:
-

Comments:

Attachment:-

Download in PDF:Please log in!Comments

No comments yet. You can be the first!

Content extract

A víz világnapja Igaz-hamis 1.Magyarország vízhiányba szenved 2.A Dunába engednek e szenyvizet 3.Káros a csapból jövő víz 4.A világba fogy a vízkészlet Megoldó kulcs 1.Hamis 2.Hamis 3.Igaz 4.Igaz Víz Magyarországon A víz folyókkal szabdalt, tavakkal tarkított országunk történelmét is meghatározza. A Dunán átívelő Lánchíd, a gőzhajózás és a folyók szabályozása mind szorosan kötődnek a reformkori Magyarország kimagasló történelmi egyéniségeihez, köztük Vásárhelyi Pál alakjához, vagy gróf Széchenyi István életművéhez. A tiszta víz megújító erejére ma is szüksége van Magyarországnak, Európának, a világnak. Nem véletlen, hogy számos döntő fontosságú kérdés a Duna Stratégia köré fonódik kontinensünkön. Az Egyesült Nemzetek Szervezetével egyetértésben a V idékfejlesztési Minisztérium is fontosnak tartja, hogy évről-évre megünnepeljük a Víz Világnapját, hiszen Európa legnagyobb

édesvízkincse rejlik Magyarország felszíne alatt, a Kárpát-medence szívében. Folyóink többsége azonban határainkon kívül ered, ezért csak akkor óvhatjuk meg vizeink tisztaságát, ha összefogunk a kontinens országaival. A nemzetek vezetőinek, a tudomány képviselőinek, a gazdaság szereplőinek és minden állampolgárnak közös felelőssége, hogy megőrizzük páratlan természeti kincsünket. A világnapi rendezvény olyan rangos, európai uniós környezetvédelmi programok sorába illeszkedik, mint a Magyar Tudományos Akadémiával közösen rendezett „Európa vizeinek jövője” című szakpolitikai konferencia vagy az informális Környezetvédelmi Tanácsülés Gödöllőn. A magyar EU-elnökség számára rendkívül fontos a környezetvédelem, amelyben megkülönböztetett figyelmet kap a v ízpolitika. A Tanács elnökeként és családapaként is mindent megteszek azért, hogy gyermekeinkre legalább olyan jó, de lehetőség szerint még jobb

életfeltételeket hagyjunk örökül, mint amilyeneket mi kaptunk. A minőségi, előremutató környezetpolitika elválaszthatatlan a gazdasági fejlődéstől, és kulcsfontosságú feltétele annak, hogy Európa versenyképes maradjon. A harmadik évezredben csak azok az országok lehetnek sikeresek, amelyek jól tudnak gazdálkodni erőforrásaikkal, ezért hazánk és az Unió jövőjét közös fellépésünk, a környezeti ügyek iránti elkötelezettségünk határozza meg. A Víz Világnapján együtt ünnepel minden nemzet. Az öröm mellett azonban a szolidaritás is az ünnep része, ezért ne feledkezzünk meg azokról az embertársainkról, akik nem jutnak mindennap ivóvízhez. A huszadik századi magyar irodalom neves írója, Németh László szerint „a jóságot azért nem veszik észre az em berek, mert átlátszó, mint a víz és a levegő. Csak ha fogy, az vevődik észre.” A magyar emberekben megvan a készség arra, hogy segítsenek másokon, ezért okkal

bízhatunk abban, hogy sem a jóság, sem a tiszta víz nem fog fogyatkozni, sőt, inkább gyarapodik az elkövetkező évtizedekben, évszázadokban itthon és szerte a világban