Pszichológia | Tanulmányok, esszék » A hagyományos kínai orvoslás alkalmazhatósága a pszichiátriai gyakorlatban

Alapadatok

Év, oldalszám:2007, 10 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:178

Feltöltve:2009. december 18.

Méret:79 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

11111 Anonymus 2017. április 22.
  Üdvözlöm Erzsébet! Nagy érdeklődéssel olvastam a tanulmányát. Azt tartom, hogy véletlen nincs. Ha akartam volna akkor sem találtam volna ettől számomra érdekfeszítőbb tanulmányt. Sajnos évek óta küszködöm, vérnyomás, ízület, gyomorsav, alvási zavarok, rossz álom stb. Mondhatom, hogy igen sok kérdésemre adott választ. Az emberi test működése, a szervek kapcsolata, hogy mikor mivel van probléma az mit vált ki. Magamon tapasztalom ezeket az érzéseket. Nagyon értékes, számomra is érthető módon van ismertetve. Nem vagyok sem orvos, sem egészségügyben nem dolgoztam. Beteg annál többet voltam. Az orvosok tudását mai napig elismerem, eddig a pozitív gondolkodás az ami nekem segített a gyógyulásomat. A vágyaim közzé veszem, hogy eljuthassak egy tréningre. Jelenleg az internet az amin biztos, hogy követni fogom az oldalt. Addig is kívánok Önnek sok sikert, erőt, egészséges sikert munkájában, magánéletében. Köszönöm, hogy leírhattam, üdvözlettel Nné Magdi

Tartalmi kivonat

A hagyományos kínai orvoslás alkalmazhatósága a pszichiátriai gyakorlatban Dr. Hamvas Szilárd „Az embernek nem lehet ezer napig jó napja, ahogy a virág sem virágozhat száz napig.” Cseng-kunug „Néha erő van, máskor gyengeség; Néha felmenőben van az ember, máskor lekényszerül.” Lao-ce Összefoglalás A dolgozat a Hagyományos Kínai Orvoslás (továbbiakban HKO) alkalmazhatóságát vizsgálja a pszichiátriai gyakorlatban. A dolgozat első részében a szerző röviden ismerteti a pszichés kóroki tényezőket a kínai gondolkodás szempontjai szerint. A második részben áttekinti a HKO osztályozási rendszerét, rámutat ezzel az általunk használt klasszifikáció és a kínai orvosi diagnosztikai rendszer összehangolásának nehézségeire. Végül három esetismertetés illusztrálja a HKO (ezen belül az akupunktúra) alkalmazhatóságát a pszichiátriai gyakorlatban. Kulcsszavak Hagyományos Kínai Gyógyászat, akupunktúra, pszichiátria,

pszichoszomatika, pszichés etiológiai tényezők, szomatizációs zavar, pánikzavar, depresszió Pszichés kóroki tényezők A kínai orvoslás megértéséhez félre kell tennünk megszokott gondolkodási sémáinkat. A kínaiak gondolkodása – valószínűleg a képírásban és dallamos beszédükben gyökerezően – sokkal inkább a szubdomináns féltekére jellemző: analogikus, szintetikus, holisztikus. Amikor dolgozatomban szervekről beszélek, az elnevezés nem anatómiai szerveket, hanem funkcionális szerveződéseket takar. A szerveződések alapja az 5 elem tan, mely rendszer magába foglalja a világ valamennyi létezőjét. (1. ábra) Az ábrán az 5 elemet tüntettem fel Az 5 elem valamelyikéhez való tartozás szimbolikus jellemző tulajdonságok alapján dől el. A fára jellemző a növekedés, a 1. ábra változás, a szétterjedés. A Fa elemhez tartozik a Máj, melynek feladata a vegetatív életműködések jelentős részének szabályozása, az izmok,

inak működésének harmonizálása. Mielőtt rátérnék a kóroki tényezők tárgyalására, röviden áttekintem az egyes elemekhez tartozó funkciókat, nagy vonalakban kiemelem a funkció pszichés aspektusait. föld Szerve: lép és gyomor 1 Funkció: táplálkozás, emésztés Pszichés funkció: koncentráció (szellemi munkavégzés-tanulás) rövid távú memória fém Szerve: tüdő és vastagbél Funkció: a légzőrendszer, immunrendszer, salakanyag-kiválasztás Pszichés funkció: Po lélek, a test lelke, halandó érzékszervi működések összehangolása, információ feldolgozása víz Szerve: vese és húgyhólyag Funkció: urogenitalis rendszer, csont-ízületi rendszer Pszichés funkció: hosszú távú memória, akaraterő fa Szerve: máj és epehólyag Funkció: vegetatív működések (leginkább emésztés) harmonizálása, mozgás harmóniája Pszichés funkció: Hun lélek, nem anyagi természetű, halhatatlan, a halál után viszszatér az Égbe,

kapcsolatot tart a kozmikus tudattalannal. (Valószínűnek tartom, hogy C G Jung ismerte a kínai filozófiának ezen részét, amikor a személyiség tanát megalkotta.) A Hun lélekből származnak az álmok, intuíciók és a kreativitás. Ha a Máj (a Fa elem szerve) gyenge, a Hun lélek céltalanul kószál. (vad álmok) Ha a Máj erős, akkor a Hun lélekből jó álmok származnak, melyek segítséget adnak. tűz Szerve: szív és vékonybél Funkció: vérkeringés és központi idegrendszer Pszichés funkció: Shen tudat. Egyéni, meghal a halálkor Az 5 elemhez tartozó szervek között az 5 elemre jellemző tápláló, ill. kontrolláló kapcsolat működik. (2 ábra) (Az ábrán szaggatott vonallal, illetve nyíllal jelöltem a tápláló, folyamatos vonallal a kontrolláló kapcsolatot.) A szervek közti kapcsolat az elemek közti kapcsolat analógiájára épül fel. Pl: A Víz táplálja a Fát analógia alapján a Vese energiája táplálja a Máj energiáját. A Fa

kiszívja a Föld erejét analógiájának megfelelően a Máj gátló-kontrolláló kapcsolatban áll a Léppel. A psziché szempontjából nagyon fontos a Shen és a Hun lélek kapcsolata. A Shent, azaz a tudatot a Hun lélek kapcsolja a kozmikus tudattalanhoz. Ha a Hun lélek nem tudja ezt a kapcsolatot fenntartani, akkor a Shen működése céltalan, konfúzus, izolált lesz. Az élet sterillé válik Ha a Shen – tudat – gyenge ahhoz, hogy a Hun lélek által hozott tartalmakat feldolgozza, akkor alakul ki a pszichózis. (Jungi nómenklatúrával élve ilyenkor a tudattalan archetípusos képek kontrollálatlanul elárasztják a tudatot.) 2 Kiváltó okok A betegségek kiváltó okait két csoportba sorolhatjuk. (2 ábra) Külső ártó tényezők tartoznak az egyik csoportba, mint pl. a hideg, a szél, a nedvesség. (A fertőzést, mely gyorsan jön, mint a szél és lázzal jár, a Forró Szél kategóriába sorolják.) Belső ártó tényezők alkotják a másik

csoportot. Ide tartozik a táplálkozás, egyéb, életmódból fakadó tényezők és a pszichés tényezők is, mint pl. a harag vagy a töprengés A szervek és a fentebb említett kóroki tényezők közötti kapcsolat kétirányú. Pl. a külső a Nedvesség megbetegíti a Lép szervrendszert Ugyanakkor a Lép Energia hiánya Nedvesség belső 2. ábra felhalmozódását okozza. (Ismét utalnék a kínai gondolkodás, illetve nyelvezet analogikus jellegére. A nedvesség elsősorban nem szó szerint értendő, csupán olyan állapot kialakulását takarhatja, melyben a páciensnek az az érzése, hogy olyan nehezek a tagjai, mintha nedves ruhában járna.) Ugyanezen kétirányú kapcsolat létezik a pszichés kórokok és a szervrendszerek energetikai állapota között. (táblázat) 3 ábra A táblázatban – mely a pszichés kórokokat, illetve a szervrendszerek Energia állapotához társuló pszichés következményeket szemlélteti – látható, hogy a túl sok töprengés,

mint pszichés kórok, legyengíti a Lépet. Ugyanakkor a Lép Energia Yin irányú eltolódása töprengést eredményez. A táblázat kapcsán pár szóban ki kell térjek a Yin-Yang jelentés magyarázatára. A Yang és a Yin a világ két alapvető princípiuma. Minden létező a fenti ellentétpárba rendezhető. A Yang a fényt, tüzet, mozgást, behatolást, a Yin a sötétséget, vizet, nyugalmat, befogadást testesíti meg. Egyik feltételezi a másikat. Önmagában egyik sem jó vagy rossz A kettő egyensúlya jelenti az egészséget. A kínai gondolkodás szerint nincs jó vagy rossz tulajdonság. Akkor válik valami rosszá, ha az egyensúly eltolódik egyik vagy másik irányba. Pl.: A Máj szervrendszerhez tartozik többek között az asszertivitás (saját jogos érdekeink képviselete). Ha viszont a Máj energiája Yang irányban eltolódik, akkor az egyén – magyar kifejezéssel élve – rosszmájú lesz, epés megjegyzéseket tesz, azaz agresszív, türelmetlen,

intoleráns lesz. Amennyiben viszont a Máj energiája Yin irányban tolódik el, az egyén döntésképtelenné válik. 3. ábra A pszichés kórokok és a szervrendszerek energetikai állapotának kapcsolata A működés YANG irányú A működés YIN irányú Kórokok eltolódása eltolódása FÖLD: töprengés aggódás szellemi munka FÉM: szomorúság aggódás tolakodó erőszakos túl sok töprengés mások függetlenségét csorbítja negatív érzése projekciója visszahúzódó új kapcsolat fel nem dolgozott veszteségtől való félelem veszteség enyhítésére 3 VÍZ: félelem szorongás törtető ambíció hiánya sokk bűntudat FA: harag agresszív saját identitás hiánya elnyomott harag türelmetlen, önző döntésképtelen gyűlölet intoleráns mások által uralható frusztráció TŰZ: vágyódás irigység túlzott aktivitás apátia sokk bűntudat gyűlölet A szóma és psziché, avagy a szervrendszerek Energia állapota és a lelki működések

közötti kétirányú kapcsolatból következik az akupunktúra alkalmazhatósága a pszichiátriai gyakorlatban. A következő részben a pszichiátriai betegségek klasszifikációját tekintem át nagy vonalakban a HKO szempontjai szerint, a példa kedvéért egy-egy betegség tüneteit részletesen is kiemelem. A Hagyományos Kínai Orvoslásban a diagnózis soha nem egyetlen, kiragadott szempont alapján történik, hanem a járulékos, apró szomatikus tüneteken alapul. Pl: Az a diagnózis, hogy depreszszió, önmagában nem segít egy kínai orvosnak. A depresszió oka lehet Energia-hiány vagy Energia-pangás, Nedvesség mint elzáródást okozó tényező, Yin-hiány vagy Yang-hiány. A fenti diagnózist olyan tünetek megfigyelése és rendszerezése segíti, mint pl. a nyelv alakja, a nyelvlepedék színe, a pulzus ereje, szaporasága, alakja, a szomjúság megléte vagy hiánya, valamilyen íz előnyben részesítése stb. I. A tudat obstrukciója a) Energia-pangás b)

Vér-pangás c) Nyálka mint elakadást okozó tényező (l. 1 eset) Máj (Qi) Energia-pangás Pszichés tünet: dysthymia. Egyéb tünetek: mellkasi diszkomfort, perisztaltika zavara, böfögés, hányás, étvágytalanság. Feszes, húrszerű pulzus. A nyugati medicina osztályzási rendszere szerint a neurózis kategórián belül a hangulatzavar vagy szomatoform zavar diagnózisba sorolhatók be a tünetek. Másik példa a tudat obstrukciójára: A Nyálka Forróság megzavarja a Tudatot. Pszichés tünet: Nyugtalanság, depresszióval váltakozó mániás viselkedés. (Attól függően, hogy a Nyálka vagy a Nyálka Forróság határozza meg a tüneti képet. A Nyálka depressziót, a Forróság mániás viselkedést okoz.) Alvászavar Sírás vagy nevetés ok nélkül Egyéb tünetek: a pulzus nagy, feszes és csúszós, mintha gyöngyök gurulnának ujjaink alatt. A nyelv duzzadt, a fogak jól látható benyomatot képeznek, középen hosszú, sekély, széles repedés van a

nyelven, mely repedésben dús, bokorszerű sárga lepedék látható. Fenti betegség 4 a BNO-10 szerint leginkább a bipoláris hangulatzavarok egyik formáját írja le. Mivel a kétféle betegségosztályozási rendszer más szempontokat helyez előtérbe, ezért nem tehetünk közéjük egyenlőségjelet, csupán a két rendszer mint két halmaz közös részhalmaza határozható meg. II. Nyugtalan tudat A) A nyugtalan Hun lélek – rémálmok, irritabilitás, • depresszió, • tervezési képtelenség, • perspektivátlanság B) Nyugtalan Po lélek – dyspnoe, aggódás, bőrproblémák a) Vér-hiány b) Yin-hiány c) Yin-hiányból fakadó üres Tűz d) Qi (Energia) pangás e) Víz-pangás f) Tűz g) Nyálka Forróság Máj Yin-hiányból fakadó üres Tűz Pszichés tünetek: depresszió, perspektivátlanság, premenstruációs feszültség, szorongás, agitáltság (mely este rosszabb), insomnia (többszöri éjszakai ébredés) Egyéb tünetek: vörös,

lepedékmentes nyelv, üres, felszínen lebegő pulzus. Száraz torok, száraz szem, éjszakai izzadás. III. A tudat legyengülése a) Qi (Energia) hiány b) Vér-hiány c) Yong-hiány d) Yin-hiány Vese Yin-hiány Pszichés tünet: depresszió, enyhe nyugtalanság, panaszkodás, elkeseredettség, kimerültség, iniciatívahiány, hypobulia. Egyéb tünetek: vörös, lepedékmentes nyelv, üres, felszínen lebegő pulzus, szédülés, fülzúgás, hátfájás, éjszakai izzadás, szájszárazság, sötét színű arc, forró tenyér, száraz haj. Nem csak nálunk terjedt el a HKO, de a kulturális egymásra hatás következtében Kínában is hódít a nyugati szemléletű medicina. Történtek – történnek Kínában kísérletek a kétféle rendszer szintézisére. A nyelvi és gondolkodási különbségek miatt ez a kísérlet eddig sikertelen (szerintem felesleges is). A kínai szavak mögött értett betegségek nem felelnek meg a nyugati világ szakmai

betegségkategóriáinak, így ezek alig-alig használhatók. Ilyen kategóriák: • Maniaco-depressíva – Dian Kuang • Melancholia – Yu Zheng • Hysteria – Zang Zao Az eltérő jelentésekre példaként említhetem a hysteria kínai fogalmát, mely egyik formája 5 sóhajtozást, másik formája kontrollálatlan dühkitörést takar, ugyanakkor a gombócérzés (globus hystericus) mint önálló betegség a melancholia kategóriába kerül. Esetismertetések 1. eset 50 éves férfi (4 ábra) Pszichiátriai klinikára a SOTE Neurológiai Klinika irányította, miután gyerekkora óta fennálló fejfájását nem tudták kezelni, panaszát pszichés eredetűnek véleményezték. Klinikánkon kezdetben ambuláns gondozás mellett antidepresszáns kezelést állítottunk be. Sem a Seropram-, sem az Aurorix-terápia nem hozott eredményt. Kezelőorvosa major depresszió diagnózissal utalta be osztályos felvételét kérve. Hamilton-teszt alapján 29 pontot ért el. 4.

ábra Élettörténetéből a következők emelhetők ki: Testvére Heine-Medine-kóros volt. Alapélménye, hogy testvérénél kevésbé szeretik. Állattenyésztő iskolát végzett Vasöntödében, majd a postánál dolgozott állandó éjszakai műszakban. Rendszeresen fogyasztott alkoholt Súlyos pancreatitise lett, azóta absztinens. Anafranil és pszichoterápia mellett pszichés állapota javult. Teljesen nem kompenzálódott pszichés állapota, fejfájása egyáltalán nem szűnt meg. Két hónapos kezelés után ajánlottam fel az akupunktúrát. A pszichés kóroki tényezők kínai szempontból a következők: A töprengés (valami baj van velem), illetve aggódás (szerethető vagyok(?)) Lép Energia-hiányt okoznak. Életmódból fakadó tényezők: • Alkoholfogyasztás, mely Nedvességet, és ezen keresztül Lép Energia-hiányt okoz. • Az éjszakázáshoz társuló rendszertelen táplálkozás, • túlzott kávéfogyasztás szintén a Lép-Energia hiányát

okozzák. Következmények: Fentiek következménye a belső Nedvesség felhalmozódása, mely Nedvesség – kínai terminológiával élve – elzárja a tiszta Energia útját, az Energia keringését akadályozza. Az Energia-áramlás obstrukciója enerváltságot, fejfájást, szédülést, zsibbadást okoz. A Lép Energia-hiány további következménye a túlzott töprengés. A Lép Energia hiányában csökken a Vér termelődése, mely alvászavart, szédülést, éjszakai izzadást okoz. Ezen Vér-hiány, amennyiben az egész szervezetben általánossá válik, Máj Vér-hiány formájában okozhat további problémát, mint irritabilitás, intolerancia. A Máj Vér-hiányból fakadó Máj Yang-túlsúly pozitív visszacsatolásként túl erős kontroll formájában tovább gyengíti a Lépet. A beteget több hónapon át kezeltem. Kezdetben heti kétszer, majd heti egyszer Az Anafranilt elhagytuk. Depressziója sokat javult Hamilton szerint 11 pontot ért el Fejfájása

megszűnt Vállalkozásba kezdett. Az akupunktúraterápia célja: l. Lép Energia növelése 2. Vér-termelődés elősegítése 6 3. Lép-hiányból fakadó Nedvesség oszlatása 4. Nedvesség által okozott obstrukció, Energia (Qi) pangás oszlatása Pontválasztás: (Pontok mögötti + = töltést, - = levezetést, # = harmonizálást jelent) l. Lép-tonizálás: (Mu-Shu párosítás alapján) B20+ CV12+ Cv6+ St36+ 2. Vér-termelés elősegítése: Cv6+ St36+ Sp6+ B20+ 3. Nedvesség oszlatása – általános: Sp3+ St4o- (Luo-Yuan Host-Guest szabály szerint/ Sp9– fejen a Nedvesség-Nyálka oszlatása: LI4- Lu7+ LI4- leviszi a tisztátalan Energiát (turbid Qi) Lu7+ tiszta Energiát visz a fejre (Luo-Yuan párosítás) St8- St44- közel-távol pont párosítás Gv20+ tiszta Energiát visz a fejre 4. Qi-pangás oszlatása: Liv3# LI4# 4 kapu Liv3# P6# Yue-Yin párosítás 2. eset 50 éves férfi (5 Ábra) Halálfélelemmel járó, többnyire éjszakai rohamokban jelentkező

fulladásérzés, verejtékezés, mellkasi szorítás, epigastrialis gombócérzés miatt keresett meg. Belgyógyászati oka fulladásának nem volt. Egyéb tünetei: hipertónia, gyomorsavtúltengés (Losec mellett is), veséi fáznak. Élettörténetéből a következők emelendők ki: Öccse születésekor anyja elhagyja a családot. Anyja nem bír a két kicsivel. Őt (mint nagyobbik gyereket) állami gondozásba adja Jelenleg vállalkozó. Fiatalon nősült, felesége mellett állandó szeretőt és alkalmi szexuális partnereket tart. 5. ábra Pszichés kóroki tényezők: • Gyermekkori szorongás, félelem és szomorúság, melyek a Vese és Tüdő Energiáit gyengítik. • Feleségével szemben bűntudata van, ez szintén Vese Energia-hiányt okozhat. • A számára (inkább többé mint kevésbé) ellenséges világgal szembeni agresszióját elfojtja, ez a Májban Yang-túlsúlyt okoz. Életmódból fakadó tényezők: Túlhajtott szexuális élet, szintén Vese

Energia-hiányt okoz. Következmények: Az ábrán látható, hogy a problémák gyökere a Vese. A Vese nem fogadja a Tüdő Energiáit, ez dyspnoéhoz vezet. A Máj, mely kóros irányban megerősödik, fellázad az amúgy is gyenge Tüdő kontrollja ellen, és kínai mondással élve „ráröhög” a Tüdőre. Tünettanilag ez a légzés harmonizálásának 7 elmaradását jelenti. A Vese Energia hiánya miatt képtelen arra, hogy táplálja a Májat, s a pszichés tényezők miatt kialakult Máj Yang-túlsúlyt nem fékezi meg. (A táplálás és fékezés közti ellentmondást a kínai analogikus gondolkodás oldja fel: A Vese, mely a Víz elemhez tartozik, nem képes a Máj Yangot, azaz a tüzet megfékezni.) Ezen utóbbi kapcsolat egyben egy problémaerősítő kört is létrehoz. A Máj Yang Energia túlsúlya megtámadja a Lép-Gyomor rendszert, ezáltal epigastrialis gombócérzést és savtúltengést okoz. Heti kétszer kezeltem. Négy kezelés után a fulladás,

éjszakai felriadás megszűnt Epigastrialis panasza enyhült. Összesen hat hétig kezeltem. Azóta egy év telt el, tünetmentes Terápia célja: 1. Vese tonizálása, Vese Energia töltése 2/a Vese-tüdő harmonizálása 2/b Légzés harmonizálása 3. Máj Yang-túlsúly megfékezése 4/a Fa-Föld harmonizálás 4/b Gyomor Forróság levezetése Pontválasztás: 1. Vese-tonizálás: K3+ B23+ 2/a Vese-tüdő harmonizálás: B13# B23# 2/b Légzésharmonizálás: Cvl7# P6# Liv3# (Jue Yin párositás) P6# Sp4# (Yin Wei Mai-Chong Mai párosítás: Yin-erősítés pszichés eredetű Yin-hiányban, mellkasi nyomásérzés enyhítése, mellkasi Energia-áramlás harmónizálása.) 3. Máj Yang-többlet levezetése: Liv3- G344/a Fa-Föld harmonizálás: Livl3#/+ Fa levezetése Liv3- G34Föld erősítése St36+ Cv6+ Livl3+Cv12+ (Mu pontok) 4/ Gyomor Forróság levezetése St25# St4o- St443. eset 50 év körüli ffi (6 ábra) Vállalkozó, önkormányzati képviselő. Kifejezetten

akupunktúra miatt keresett meg. Pszichés problémáiról kezdetben nem szívesen beszél, pszichoterápiát elutasítja. Fő panasza: Hat hónapja száraz köhögés kínozza. Éjszaka a köhögés igen fokozódik, nem tud aludni. Tárgyalás közben rendszeresen kerül a köhögési roham miatt kínos helyzetbe. Diagnózis: 6. ábra Differenciálatlan szomatoform zavar. Egyéb panaszok: Sinusitis maxillaris miatt septum reszekció, hipertónia (kifejezett diasztolésérték-emelkedettség). Köhögés kapcsán neoplazma lehetősége is felmerült, mellkas CT alapján hörgő-dyskinesist véleményeztek. Gerincsérv Fejfájás Élettörténetéből a következők emelhetők ki: 8 kétgyermekes, sikeres, jó anyagi körülmények között élő ember. Idősebb fiának mk veséje elhalt, eltávolították, majd pár éves művese-kezelést követően veseátültetésen esett át. De az új vese nem működik megfelelően. Pszichés tényezők: Fia miatti aggódás, szomorúság

legyengíti a Tüdőt, fogékonnyá teszi a feszültség, elfojtott indulatok miatt diszharmonikusan működő Máj támadásaival szemben. Következmények: Tüdő Energia-pangás, Energia lázadó visszafordulása (Qi Ni) Máj harmonizáló működésének zavara: köhögés. Tüdő Energia-hiány: sinusitis Máj Yang-többlet, Yin-hiány: hipertónia, fejfájás, alvászavar. Heti két alkalommal kezeltem. Három hét után az éjszakát végigaludta, két hónap (16 kezelés után) a köhögés teljesen megszűnt. Mivel a kezelés ellenére a vérnyomás diasztolés értéke változatlanul magas, ezért rábeszéltem az autogén tréningre. Elkezdi, de állandóan elalszik, csakhamar feladja. 20 kezelés után heti egy kezelésre, majd később kéthetente egy kezelésre tértünk át. Összesen négy és fél hónapig kezeltem Egy éve tünetmentes Az akupunktúraterápia célja: 1. Tüdő Energia-áramlás harmonizálása 1/a Tüdő Energia (Qi) növelése 1/b Tüdő Yin-hiány

rendezése (Éjjeli köhögések kapcsán) 1/c Üres Tűz csökkentése 2. Máj Yang-túlsúly korrekciója 2/b Máj-tüdő harmonizálása Pontválasztás: 1. Tüdő Energia-áramlás harmonizálása: Cv22# CV17# 1/a Tüdő Energia növelése: K3+ Lu9+ 1/b Tüdő Yin-hiány rendezése: K6+ Lu7+ (Ren Mai-Yin Qiao Mai párosítás) l/c Üres Tűz csökkentése: Lulo2. Máj Yang-túlsúly korrekciója: Liv2P6# TE5# (Yin-Yang Luo párosítás) P6# Sp4# (Yin Wei Mai-Chong Mai párosítás) 2/ Máj-tüdő harmonizálása: 5 elem szabálya szerint: Anya töltése: Tüdő-erősítés Fém vezeték Föld pontja: Lu9+ Gyerek levezetése: Máj „alávetése” Fa vezeték Tűz pontja: Liv2- 9 Az akupunktúra nem csodagyógymód A beteg és az orvos közös fáradozásuk árán gyógyuláshoz segíthetik az elszánt „szenvedőt”. A gyógyszerekkel ellentétben a páciens átérzi, hogy neki is tennie kell valamit gyógyulása érdekében. Hosszú távú gyógyulás, illetve az

egészség megőrzése csak helyes testi és lelki élet mellett remélhető!! Így a pszichés eredetű problémák esetén gyakran csak mint „mentőöv” szerepel, de az „úszni tanítás” az esetek egy részében a pszichoterápia feladata lehet. Felhasznált irodalom 1. Maciocia, G: The Foundation of Chinese Medicine 2. Maciocia, G: The Practice of Chinese Medicine 3. Feit, R, Zmiewski, P: Acumoxa Therapy 4. Kaptchuk, T: Évezredek hagyománya – A kínai orvostudomány 5. Jinlun, H: Traditional Chinese Medicine for Psychogenic and Neurogenic Diseases 6. Pálos, I: személyes közlés 7. Zhongguo, Z: személyes közlés 8. Yuanhang, G: személyes közlés Alternatív megoldás a HKO klasszifikációs rendszerének kihagyása esetére. 10