Történelem | Középiskola » Az első világháborúról

Alapadatok

Év, oldalszám:2010, 5 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:206

Feltöltve:2010. január 14.

Méret:53 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!

Tartalmi kivonat

Az első világháború (1914-1918) Előzménye: szövetségi rendszerek jöttek létre. 1) 1879. Németország és az Osztrák-Magyar Monarchia (OMM) katonai szövetsége: ehhez 1882-ben Olaszország is csatlakozik. = KÖZPONTI HATALMAK 2) 1893. Francia-Orosz, ezt követi egy Francia-Angol (entente cordiale – szívélyes egyetértés). Ez a 3 birodalom alkotja az ANTANT- ot (francia, orosz, angol) Ez a két rendszer áll egymással szemben. Franciaország: hatalmas gyarmatokkal rendelkezik (Tunézia, Algéria, Marokkó). Gazdaságilag lemarad Németországtól. Célja Elzász-Lotharingia megszerzése Angolok: legnagyobb gyarmataik vannak. (India, Dél-Afrika, Egyiptom) Nincsenek problémái, legfontosabb a status quo fenntartása (az adott állapot konzerválása, fenntartása). Oroszok: gazdaságilag korszerűtlen. Évszázadok óta a Romanov dinasztia irányítja Cári uralom van. A Balkánon török területeket szeretnének Németek: gazdaságilag a legfejlettebbek. Céljuk a

gyarmatok szerzése, tengeri hegemóniára is törekszik (egyeduralom). OMM: hadserege fejletlen, nem készült fel egy háborúra. Haditerv: fontos, hogy ne legyen két frontos háború és a lehető legrövidebb időn belül győzni kell. (4-5 hónapra tervezték a németek az első világháborút) A tervet készítette Alfred von Schlieffen. Kevesebb az utánpótlás Összetűzések a háború előtt: 1908. Bosznia annektálása, 1912. a Balkáni háborúban Szerbia megerősödik Oroszország is támogatja Szerbiát 1914. június 28 az OMM hadgyakorlatot tart Szarajevóban Egy szerb terrorista Gavrilo Princip lelőtte Ferenc Ferdinánd trónörököst. A Monarchia ultimátumot küld Ezt elutasítják a szerbek, és hadüzenet követi. ANTANT Nagyobb a népesség, nagyobb a gazdasági ereje, kimeríthetetlen nyersanyagforrásokkal rendelkezik. Be van rendezkedve egy hosszabb háborúra is. Gyenge a szárazföldi hadsereg Nehezebb a csapatok mozgósítása. KÖZPONTI HATALMAK Egy

tömbben vannak, könnyebb utánpótlás megszervezése, Kevesebb a nyersanyag, Fennáll a bekerítés veszélye. az A háború új vonásai: Új fegyverek megjelenése. Olyan dolgok kerülnek előtérbe, ami eddig nem volt: - géppuska, - könnyű és nehézágyuk, - tank, repülő (szerepük nem hangsúlyos), - harcigáz (mustárgáz), - a csapatok mozgósítása vonattal történik. A megnövekedett tűzerőt védekezésre használják. (álló-vagy lövészárok háborúnak is nevezik). 1 A háború eseményei: az OMM hadat üzen Szerbiának. 1914 nyarán megtörténtek a további hadüzenetek: - Németország – Oroszországnak, - Franciaország – Belgiumnak, - Anglia – Németországnak, - OMM – Oroszországnak. Olaszország és Románia független. A háború menete: 1914. 3 fronton indul meg a háború Először a nyugati fronton: Németország Belgiumon át Franciaországot támadja meg. Párizsig akarnak eljutni, de nem sikerül, mert a Marne folyónál a

franciák megállítják őket. Keleti fronton: Kelet-Poroszország: gyors orosz mozgósításának köszönhetően támadás. Betörnek az oroszok a Monarchia területére Hindenburg (német) megállítja őket Tannenbergnél. A második orosz hadsereget leverik, azonban a Mazuritavaknál az első orosz hadsereggel szemben álló háború alakul ki Harmadik helyszín: Gorlice: a Monarchia hadserege (Szerbiából rendelték át) feltartóztatja az orosz előrenyomulást. Állóháború alakul ki itt is Ősszel újabb belépők: Japán az Antant, Törökország a Központi Hatalmak oldalán. Új frontok nyílnak: Dardanellák, Kaukázus, Palesztina. A németek elveszítik első tengeri ütközetüket Helgolandnál 1915. A vereség következménye, hogy Anglia blokád alá veszi az Északi-tengert Új belépő: Olaszország az Antant oldalán. Új front nyílik az Isonzo-folyónál Megállítjuk őket Itt is állóháború van. Újabb belépő: Bulgária A Központi Hatalmak oldalán A

Monarchiával együtt lerohanják Szerbiát. Minden ország területi követelés miatt lépett be a háborúba. Jelentős központi fölénnyel zárul a második év. (közben titkos tárgyalások zajlanak Romániával az Antant részéről, területi igényei vannak a románoknak.) 1916. Ekkor zajlik a világháború legvéresebb csatája a „verduni-vérszivattyú” Ebben a csatában több, mint egy millió katona halt meg februártól-decemberig. Románia az Antant oldalán belép a háborúba és megtámadja Magyarországot. Német segítséggel visszaverjük őket (Bukarestig menetelünk). A nyugati fronton a Britek ellentámadást indítanak a Somme-folyónál. (itt vetnek be először páncélosokat, tankokat). A hadihelyzet azonban nem változik, de a Központi Hatalmak végérvényesen védekezésre szorulnak. Novemberben meghal Ferenc József. Utóda IV Károly (utolsó magyar király) (Habsburg Ottó apja). Egy békeajánlatot tesz (manifesztum) az Antantnak Ezt

elutasítják 1917. Az angol blokád miatt a németek korlátlan tengeralattjáró háborút hirdetnek Ennek a vesztese elsősorban az USA. (elvben semleges, de pénzt és fegyvert ad Angliának) Áprilisban az USA belép a háborúba 2 millió katonával. Oroszországban kitör a forradalom (nagy októberi szocialista forradalom). Leninék hatalomra kerülnek Gyakorlatilag megszűnik a keleti front. 1918. Az évelején a Központi Hatalmak külön békét kötnek Oroszországgal, ez a BresztLitovszki béke (Trockij volt, aki ezt aláírta) Elvesztik a Baltikumot, Fehér Oroszországot (Beloruszia) és Ukrajna egy részét, az iparilag legfejlettebb területeket. Az amerikaiak megérkeznek és offenzívát indítanak a nyugati fronton (ellentámadás). Az olasz fronton sikerül a Piave folyóig áttörni, ám az olasz ellentámadás következtében összeomlik a front. A német hadsereg megkezdi a visszavonulást. Németországban közben kitör a forradalom II 2 Vilmos lemond.

Kikiáltják a köztársaságot Az új kormány november 11-én a Compiegne-i erdőben aláírja (egy vasúti kocsiban) a fegyverszünetet. Bulgária a francia ellentámadás miatt kapitulál szeptemberben. A balkáni Antant haderő, illetve az olasz fronton állomásozó Antant haderő két oldalról támadják a Monarchiát. Betörnek a Monarchia területére, a Monarchia fegyverszünetet kér Aláírás november 3. Magyarország a háborúban: Tisza István nem tud beleszólni a háború alakulásába, nem mi irányítjuk az eseményeket. Kivételes törvények születnek. Pl jegyrendszer, ár szabályozása, kényszermunka, rekvirálások (elkobzás). Nincs tűzerő és élelmiszer Egyre többen ellenzik a háborút (a szociáldemokrata párt nagyon megerősödik). IV Károly föderatív elképzeléseit elutasítják (autonómia a nemzetiségeknek). 1916-ban megalakul a Károlyi párt (háború ellenesek) Célja: béke, földreform, választójog kiszélesítése. (Isonzo,

Galícia, Doberdo  itt harcoltak a magyarok). Nemzetiségek: (csehek, románok, horvátok). Emigráns kormányokat hoznak létre Londonban és Párizsban. Legerősebb ezek között a Cseh Nemzeti Tanács. Két vezetője: E Beneš és T G Masaryk Erős propaganda a Monarchia felbomlására, hogy elveszíti „ütköző állam” szerepét. (Pángermán és Pánszláv eszmék ellen) 1918. végén 1919 elején létrejönnek a nemzetállamok, mint Csehszlovákia, Lengyel állam, Szerb-Horvát-Szlovén királyság, Német Köztársaság, Ausztria, Magyarország. Megszűnik a 600 éves Habsburg Birodalom. Békekonferencia: Párizs környéki békék: 1919. januárjában kezdődik a békekonferencia Versailles-ban (tükörterem) A 4 nagy győztes állam vezetője: - franciaG. Clemenceau francia miniszterelnök, - angolLloyd George brit miniszterelnök, - olaszViktorio Orlando olasz miniszterelnök, - USAW. Wilson az USA elnöke Megállapodnak, hogy: - nem tárgyalnak a

legyőzöttekkel, - csak a szerződés átadására hívják meg őket, - el kell fogadniuk a területi változásokat, - a gazdasági és katonai kötelezettségeket is el kell fogadniuk és jóvá kell hagyniuk. Wilson az USA elnöke egy igazságosabb rendezést akar. 14 pontban foglalja össze elképzeléseit: - nyílt tárgyalás a kormányok közt, - kiüríteni a megszállt területeket, - megszűntetni a gazdasági blokádot, - a nemzeti elv érvényesítése a határok meghúzásakor, - népszövetség felállítása. Franciaország célja: Németország megalázása. Anglia és USA azt szeretné, hogy ne hozzák Németországot olyan helyzetbe, hogy elkeseredettségében egy újabb háborút robbantson ki. Német békeszerződés: 1919. június 28-án írják alá Kis területi veszteség, de súlyos gazdasági teher. Németország elveszíti Elzász-Lotharingiát Megmarad Kelet-Poroszország, 3 (népszavazással dönt, hogy hová akar tartozni. Korridor /folyosó/ köti

össze Németországgal) Danzig szabad város státuszt kap. Saar-vidék bányáit megkapják a franciák 15 évre A Rajnavidéket megszállják a franciák Ausztria: 1919. szeptemberében Saint-Germain-ben írják alá a franciákkal a békeszerződést Dalmáciát megkapják a szerbek, Galíciát a lengyelek, Bukovinát a románok. 3 millió német kerül Csehszlovákiába (Szudéta németek). Bulgária: 1919. novemberében Neuvillyben írják alá a békeszerződést Dél-Macedónia Görögországhoz kerül. Létrejön a népszövetség. 1919 júniusában Az ENSZ elődje A népszövetség székhelye Genf 3 fő szerve van: - közgyűlés: minden tagállam részt vesz a közgyűlésen, - tanács: 4 állandó taggal, - nemzetközi bíróság: Hágában (Hollandia). Létrejönnek ún. kisebbségvédelmi szerződések Új államokkal íratják alá: minden lakosnak születési, faji, vallási és nyelvi különbségtétel nélkül biztosítják a jogegyenlőséget. TRIANONI BÉKE: 1920.

június 4 a Versailles-i nagy Trianon kastélyban írják alá Magyarország történelmének legvesztesebb napja. A magyar békedelegáció 1920 januárjában érkezik Párizsba. Vezetőjük gróf Apponyi Albert és Teleki Pál Átveszik az előzetes békefeltételeket, majd szóban és írásban válaszolnak. Apponyi 3 nyelven 1-1 órát beszélt A magyarok elutasítják a békeszerződést, az ezer éves Magyarország egysége mellett érvel. Megfontolás tárgyává teszik Teleki „vörös térképét”. (homogén magyar területeket csatolnak el Magyarországtól). A békeszerződésen már nem változtatnak A békeszerződést Simonyi Semadam Sándor írja alá (egy 3 hétre megválasztott miniszterelnök, egy téglagyáros). Ha Magyarország nem írja alá a békeszerződést, a Kis-Antant (csehek, románok, szerbek) megszállja Magyarországot. Veszteségek: Magyarország területe 283 ezer km²-ről 93 ezer km²-re csökkent. A Felvidék és Kárpátalja Csehszlovákiához

kerül. A Vajdaság, Bácska és Horvátország a Szerb-Horvát-Szlovén királysághoz kerül. Az Őrvidék (Burgerland) Ausztriához kerül. (Sopron és 8 falu dönthetett, hogy hová akar tartozni. Civitas fidellissima A leghűségesebb város címét kapja) 3 millió magyar kerül az új államok fennhatósága alá. Egyéb rendelkezések: a hadsereg létszáma 35 ezer fő (nincs hadkötelezettség). 30 évig fizetendő jóvátételre kötelezték Magyarországot (cseheknek, románoknak, szerbeknek). Hatásai: 1914 és 1920 összehasonlítása: Elveszett a nyersanyagforrások nagy része (só- és nemesfém bányák eltűntek), a vasérctermelés az 1/6-ára csökkent. Az erdők a korábbiak 16 %-a A mezőgazdasági termelés 1/3-ára csökkent, az ipari termelés 1/5-ére. Megszűnt az egységes piac és közlekedési hálózat Számos vasútvonal eldugult. Megszűntek az egységes piackörzetek A Monarchia egykori országainak kereskedelme 1/5-ére esett vissza. Az új

országokat (Csehszlovákia kivétel) éveken keresztül államcsőd fenyegette. A veszteség, amit Magyarország elszenvedett, talán csak a Mohácsi tragédiához mérhető. Magyarország az 1920-as években: A Bethleni konszolidáció időszaka. Magyarország államformája: király nélküli királyság Magyarország kormányzó elnöke: Horthy Miklós. Trianon után: az első miniszterelnök Teleki Pál 1920-21-ig. 4 Feladatok: 2 alapvető feladat: - földbirtok rendezése, - revízió kérdése (Trianon felülvizsgálata). Földbirtokkérdés: kidolgozója Nagyatádi Szabó István Kisgazda politikus. 2 millió ember kap 1-2 hold földet (voltak ún. vitézi földek is: Horthy adta a saját katonáinak) Szélsőséges szervezetek visszaszorítása: 1921. törvény: Az állam és a társadalmi rend hatályosabb védelméről címmel Teleki adta ki A szélsőbal ellen irányul. Sajnálatos, hogy felerősödik az antiszemitizmus (a zsidókat hibáztatja a lakosság Trianonért

és a Tanácsköztársaságért). Kiadják a Numerus Clausus törvényt. A nemzetiségek számarányuknak megfelelően vállalhatnak hivatalt, illetve járhatnak egyetemre. Külpolitika: 1921. márciusában váratlanul megjelenik IV Károly Magyarországon (el akarja foglalni a trónt). Tárgyal Horthyval, sikertelenül Ennek a következménye, hogy létrejön a Kis-Antant a Habsbugok ellen. Teleki hozzáállása nem egyértelmű, a királyt támogatja, ezért lemond Utóda Bethlen István 1921-31-ig. II. Királypuccs: IV Károly ismét Magyarországon, azonban Budaörsön feltartóztatják a kormánycsapatok. Ez volt a „Budaörsi csata” Nem találkozik Horthyval Néhány napig a Tihanyi Apátságban tartózkodik, majd Madeira szigetére száműzik. Egy évre rá meg is hal A parlament kimondta a Habsburg ház trónfosztását. Bethlen belpolitikája: 1) egy erős kormánypárt létrehozása: - belép a Kisgazda pártba (20 társával) és létrehozzák az egységes pártot.

Elnöke Nagyatádi Szabó István. Ügyvezető Gömbös Gyula - Szerződést köt a Szociáldemokrata Párttal. (Bethlen-Peyer Paktum) Nem sztrájkolnak, együttműködnek. - Új választójogi törvény születik. Korlátozzák a választójogot, nyílt szavazás van 24 éves férfiak és 30 éves nők szavazhatnak. 5