Történelem | Középiskola » A Náci Németország kialakulása

Alapadatok

Év, oldalszám:2010, 2 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:269

Feltöltve:2010. január 23.

Méret:30 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

A Náci Németország kialakulása Előzmény: az első világháborút követő békeszerződés. 1919. június 28-án írják alá Kis területi veszteség, de súlyos gazdasági teher Németország elveszíti Elzász-Lotharingiát. Megmarad Kelet-Poroszország, (népszavazással dönt, hogy hová akar tartozni. Koridor /folyosó/ köti össze Németországgal) Danzig szabad város státuszt kap. Saar-vidék bányáit megkapják a franciák 15 évre A Rajna-vidéket megszállják a franciák. Megerősödnek a szélsőséges csoportok. A Szociáldemokrata pártból megalakult a Weimari Köztársaság képtelen stabilizálni a helyzetet. [F. Ebert – Dosa Luxemburg (előbbi a kommunista párt vezetője, utóbbi kormányfő) A legismertebb szélsőjobboldali párt az NSDAP (Német Nemzetszocialista Munkáspárt más néven Nácipárt). Vezetője: Adolf Hitler Hitler életrajza: 1889-ben Ausztriában született. Bécsben „Akadémia” hallgató, de alkalmi munkákból él.

(festő-mázoló) Később Münchenbe költözik, belép a hadseregbe, az első világháborúban őrvezető. 1919-ben belépett a Német Munkáspártba, (csak 1920-ban vette fel az NSDAP nevet). Pártbeli elnevezése: Führer. Köszöntése: Heil Hitler! Éljen Hitler! A párt vezérelven működik (Egyszemélyes diktatúra). Első akciójuk 1923. A müncheni Sörpuccs Hitler börtönbe kerül Itt írja meg fő művét: Mein Kampf (Harcom). Politikai-társadalmi elképzeléseit tartalmazza A ’20-as években Németországban megszilárdul a demokrácia, de a szélsőjobboldali erőket nem sikerül kiszorítani. 1925-től Németország elnöke Paul von Hindenburg lett A külpolitika irányítója Stresemann. A demokrácia fennmaradásának a világgazdasági válság vetett véget. Előtör a szélsőbal és a szélsőjobb. Utcai tüntetések és összecsapások zajlanak Ezekben a náci párt rohamosztagosait SA-nak hívják. Vezetőjük: Ernest Röhm A kormányok képtelenek a

válságon úrrá lenni. Hitler elhiteti az emberekkel, hogy csak ő képes úrrá lenni a válságon. Miközben 1928-ban még csak 3 %-ot kapnak a választásokon, addig 1932-ben megnyerik a választásokat. Hitler törvényes úton kerül hatalomra Náci ideológia: - hirdeti a Szociál-darwinizmust. (az élet harc, az erősebb győz, a gyenge elbukik) - Fajelmélet: vannak magasabb rendű fajok (árják: pl. a germánok) és vannak alacsonyabb rendű fajok. (pl szlávok, latinok, afrikaiak, ázsiaiak, magyarok) A legalacsonyabb rendű fajok: zsidóság, cigányság. - az élettér elmélet: Németországnak keleten kell megtalálnia a nélkülözhetetlen életteret, mely szükséges a nép felemelkedéséhez. - Erő kultusza: demonstrálni a hatalmat és bizalmatlannak lenni a kultúrával szemben. - Antimarxizmus vagy antikommunizmus: aki nincs velünk, az ellenünk van. Vezető politikusok: - Hermann Göring (Luftwaffe légierő főparancsnoka) - Rudolf Hess (Hitler titkára) -

Heinrik Himler (SS, majd a Gestapo főnöke. RSHA: birodalmi biztonsági főhivatal elnöke). - Goebbels: propaganda miniszter. - Ernest Röhm: SA parancsnoka. 1933 januárjában Hitler alakított kormányt. 2 héttel kinevezése után kigyulladt a Reichstag épülete. A nácik a kommunistákra kenték a gyújtogatást, ezért betiltották a Kommunista Pártot, több száz ember meghalt, több ezer embert letartoztattak. Ezt követően betiltották a többi pártot is, feloszlatták a szakszervezeteket, felépítették az első koncentrációs tábort Dachauban (munkatábor volt ekkor még). Németország kilépett a Népszövetségből. Következő évben meghal Hindenburg. Hitler átveszi az államfői posztot Ő lesz a Führer, a birodalmi vezér. Belpolitikai intézkedések: - közmunkaprogramot hirdetnek (a munkanélküliek a fegyvergyártásban vesznek részt). - Fiatalabb korosztályt a Hitlerjugend fogta össze. - A sajtót, a művészeteket és a kultúrát a Propaganda

Minisztérium ellenőrizte. - Megszületnek (1935) a Nürnbergi törvények:  minden zsidó-németet megfosztanak az állampolgárságtól,  nincs házasság zsidó és árja között,  zsidó az, akinek legalább 1 nagyszülője izraelita vallású. - megszületett az eutanázia program (több, mint 800 ezer fogyatékost öltek meg). 1937-38-ban felerősödnek a zsidóellenes atrocitások. Ezek között a legjelentősebb a Kristály éjszaka. Több száz zsidót megölnek, több ezret deportálnak, zsinagógákat, üzleteket gyújtanak fel. Az SS irányítja, vezetője Richard Heydrich Külpolitika: 1) A versaille-i béke érvénytelenítése. Lépései: - kilépnek a Népszövetségből, - megszállják a demilitarizált Rajna-vidéket és a Saar-vidéket Németországhoz kapcsolják újra. 2) A német nép egyesítése: az Ausztriában és Csehszlovákiában élő németek egyesítése. 1938. március az Anschluss időpontja Hitler bevonul Bécsbe és Ausztria csatlakozik a

német birodalomhoz. Csehszlovákiában a Szudéta vidéken 3 millió német él Csehszlovákia felosztása a müncheni szerződésben dől el 1938. szeptemberében Aláírói: Hitler, Mussolini németek részéről, Chamberlain angol részről, franciák és olaszok. A németek megkapják a Szudéta vidéket. A szerződés aláírása után Hitler megtámadta Csehszlovákiát. Létrejött: a Cseh-Morva Protektorátus és az önálló szlovák állam Josef Tiso a vezetője. 3) Lengyelország kérdése: létrejön a Molotov-Riberntropp Paktum (orosz-német). Lényege: meg nem támadási szerződés. Felosztják egymás közt Lengyelországot Következménye. 1939 szeptember 1-jén Németország megtámadja Lengyelországot és kitőr a második világháború