Nyelvtanulás | Angol » Pénzügy és számvitel angol szótár

Alapadatok

Év, oldalszám:2011, 10 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:1157

Feltöltve:2011. szeptember 10.

Méret:58 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

Angol fordítás? Csobay-Novák Tamás angol szakfordító > tamas@1moment.hu > www1momenthu Pénzügyi és számviteli angol szótár Hungarian Dictionary of Financial and Accounting Terms Keresés angolul vagy magyarul: Control+F Search in English or Hungarian: Control+F balance sheet asset value Equity Ratio Business Rules Profit and Loss Account (UK), Income Statement (US) forfeit deadline amortization dissolution account notarization chattel mortgage cross exchange rate joint and several guarantee self-financing third-party guarantee foreign currency credit current assets resident private individual non-resident private individual utilization right claim notice acquisition of direct or indirect ownership owners statement mérleg főösszeg tőkeellátottsági mutató Üzletszabályzat eredménykimutatás jogvesztő határidő törlesztés végelszámolás beszámoló közokiratba foglalás ingó zálog keresztárfolyam készfizető kezesség önerő kezességvállalás

devizahitel forgóeszköz devizabelföldi természetes személy devizakülföldi természetes személy igénybevételi jog igénybejelentés közvetlen vagy közvetett tulajdonszerzés tulajdonosi nyilatkozat waived claim elengedett követelés cost allocation scope surplus liquidity dunning letter invoice matching cost driver (not) subject to VAT (zero) accounting value a call for tender account account assignment Accounts Payable | Creditors Accounts Receivable | Debtors Accounting Rate of Return Accrued assets | Prepayments Accrued liabilities | Deferred payments acid test / quick ratio Act LXIII of 1992 on the protection of personal data and disclosure of data of public interest Act on accounting Act on corporate income tax and dividend tax Act on the rules of taxation költségfelosztás hatókör likviditási többlet fizetési felszólítás számlaegyeztetés vetítési alap (költségokozó) (nem) ÁFA köteles (nulla) számviteli érték tenderkiírás számla

kontírozás Szállítók (szállítói kötelezettségek) Követelések Számviteli profitráta Aktív időbeli elhatárolás Passzív időbeli elhatárolás gyorsráta 1992. évi LXIII Törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról Számviteli törvény Tao tv. Art. Need a translator? Tamás Csobay-Novák certified translator > tamas@1moment.hu > www1momenthu Angol fordítás? Csobay-Novák Tamás angol szakfordító > tamas@1moment.hu > www1momenthu Act on VAT Acting Head of Division acting partner ad spend add-on equipment ad-hoc assignments adopt a resolution Advances allotment allowances in kind all-risk coverage amicable Annuity Annuity method appearance aptitude exam are deemed to meet this formal requirement ARPU= Average Revenue Per User arrangement fee articles of association as soon as practicable assumption of debt attendance sheet availability of credit facility B2B = business to business Balance Sheet

Banker’s acceptance bankruptcy proceedings BAU = Business As Usual benchmark best practice bid bill of costs Bill of exchange blocked account Bond bookkeeper / accountant borrower Borrowings | Interest bearing liabilities budget holder budgetary contribution built-up area bundled service business day business entity business share CAPEX CAPEX Department capex= capital expenditure Capital Stock case study Cash and cash equivalents cash-flow CEO (Chief Executive Officer) certificate of incorporation certifier Áfa tv. megbízott ágazatvezető beltag reklámköltekezés kapcsolódó berendezések eseti munka határozatot hoz Vevői előleg kiosztási terület természetbeni juttatások mindenre kiterjedő biztosítás jóhiszemű Évjáradék Költség-egyenértékes módszer személyes megjelenés pályaalkalmassági vizsga teljesítik a formakényszer szabályát egy előfizetőre jutó átlagos árbevétel hitelelbírálási díj társasági szerződés a lehető leghamarabb

tartozásátvállalás jelenléti ív hitelkeret rendelkezésre állása üzleti, nagyfogyasztói Számviteli mérleg Elfogadványhitel csődeljárás a szokásos üzletmenet mérés tudásbázis árajánlat költségszámla Idegen váltó zárolt számla Fedezett kötvény könyvelő hitelfelvevő, hiteligénylő Kamatozó kötelezettségek keretgazda költségvetési támogatás beépített terület kapcsolt szolgáltatás munkanap gazdálkodó szervezet üzletrész, üzleti részesedés beruházás Beruházási osztály (tőke)beruházás Jegyzett tőke esettanulmány Pénzeszközök pénzáram vezérigazgató cégkivonat igazoló Need a translator? Tamás Csobay-Novák certified translator > tamas@1moment.hu > www1momenthu Angol fordítás? Csobay-Novák Tamás angol szakfordító > tamas@1moment.hu > www1momenthu CFO (Chief Financial Officer) change of ownership chart of accounts chief associate Chief Financial Officer (CFO) churn rate circuit court claims

management classified materials handling rules closure of site collection Collective Bargaining Agreement commercialization commissioning committment fee Common stock | Common share communications compatibility complete the transition to digital broadcasting Compliance and Internal Audit Department consumer advocacy group content provider contractual obligation cooperation obligation COP = Close Of Play copy of specimen signature corporate income tax corporate income tax base cost center, cost centre cost cutback cost settlement coverage Credit credit entry credit note curator cure period Current Asset Current ratio Customer Care Department damageproof keypad debenture Debit debit note debut decree law default interest default penalty del credere delinquent taxes delisting Delivery delivery note demand note Depreciation deregulated energy market gazdasági ágazatvezető tulajdonosváltás számlatükör főmunkatárs Pénzügyi Igazgató lemorzsolódás vidékre kiszálló bíróság

követeléskezelés titkos ügyirat kezelés (TÜK) telephely bezárása inkasszó Kollektív Szerződés (KSZ) kereskedelmi forgalomba hozatal beüzemelés, üzembehelyezés kötelezettségvállalási díj Törzsrészvény hírközlés összeférhetőség befejezi a digitális műsorszórásra való átállást Ellenőrzési osztály fogyasztóvédelmi csoport tartalomszolgáltató szerződésbeli kötelezettség együttműködési kötelezettség napi zárás aláírási címpéldány másolata: társasági adó társasági adóalap költséghely költségcsökkentés költségjóváírás lefedettség, ellátottság Követel jóváírás jóváírási értesítő / értesítés hagyatéki gondnok orvoslási időszak, póthatáridő forgóeszköz Likviditási mutató Vevőkapcsolati osztály vandálbiztos billentyűzet Fedezet nélküli kötvény Tartozik terhelési értesítő beindítás törvényerejű rendelet késedelmi kamat mulasztási bírság delkredere adóhiány kivezetés

Teljesítés (szállítás) szállítólevél fizetési felszólítás | fizetési meghagyás Tárgyi eszközök amortizációja liberalizált energiapiac Need a translator? Tamás Csobay-Novák certified translator > tamas@1moment.hu > www1momenthu Angol fordítás? Csobay-Novák Tamás angol szakfordító > tamas@1moment.hu > www1momenthu digital transmission Direct cost Director of Finance disbursement discount rate / hurdle rate discounted payback dividend division division head document document archive downtime duty on gifts Earnings after taxes Net Income Earnings before Interest and Taxes (EBIT), Operating profit Earnings before Interest and Taxes plus Depreciation and Amortisation (EBITDA) earnings before taxes Earnings before taxes Profit before taxes economies of scale efficiency employee benefits enter an appearance environmental product fee escrow account escrow agent escrow procedure ETA = Estimated Time of Arrival event management ex-ante excise tax

expense report ex-post extra service extraordinary general assembly failsafe failure fault log fault log retention fault monitoring faultfinding fees, costs and expenses properly incurred final clause final settlement proceedings Finance Division financial activation financial overview first ranking pledge first-instance tax authority fitness exam fixed assets Fixed assets Fixed cost framework contract free product delivery digitális adatátvitel Közvetett költség Pénzügyi vezető folyósítás diszkontráta Diszkontált megtérülési idő osztalék ágazat ágazatvezető bizonylat irattár kimaradás, kiesés ajándékozási illeték Adózott eredmény Üzemi eredmény Üzemi pénzáram adózás előtti eredmény Adózás előtti eredmény méretgazdaságosság hatásfok „cafeteria” személyesen megjelen környezetvédelmi termékdíj letéti számla letéteményes letéti eljárás várható szállítási idő rendezvényszervezés előzetes jövedéki adó

költségelszámolás utólagos mellékszolgáltatás rendkívüli közgyűlés üzembiztos meghibásodás hibanapló, eseménynapló hibanapló vezetés hibamegfigyelés hibakeresés jogosan felmerülő díjak és költségek záró rendelkezések végelszámolási eljárás Gazdasági ágazat pénzügyi aktiválás pénzügyi gyorsjelentés első ranghelyi zálogjog elsőfokú adóhatóság munkalkalmassági vizsga befektetett eszközök Befektetett eszközök Fix költség keretszerződés térítés nélküli termékátadás Need a translator? Tamás Csobay-Novák certified translator > tamas@1moment.hu > www1momenthu Angol fordítás? Csobay-Novák Tamás angol szakfordító > tamas@1moment.hu > www1momenthu fringe benefits FTE= Full-Time Employee fuel card further invoicing Gearing leverage general ledger account grace period Gross Present Value Head of Department head of store head office headcount head-end hedge fund hedging relationship help desk support high

power / high voltage highest and best use in approval thereof incoming cash document incoming payment < > outgoing payment incorporated in a notarial deed indirect cost industry regulators inflation multiplier in-house Intangible assets Intangible assets interest expenses Interest is payable at EURIBOR plus a margin determined on a three/six-month basis. interest period interest rate cap interim period Internal Rate of Return International Financial Reporting Standards (IFRS) intervention intestacy invested assets investment Investment Committee (IC) invoice approval invoice approval person invoice auditing invoice auditor invoice pad itemized billing job losses job profile job title joint and several liability key figures keymarking kick-off KPI= Key Performance Indicator Labour costs béren kívüli juttatások teljes munkaidős alkalmazott üzemanyag-kártya átterhelés Áttétel főkönyvi számla türelmi idő Bruttó Jelenérték osztályvezető áruházvezető központ

létszám fejállomás fedezeti alap kockázatcsökkentő kapcsolat ügyfélszolgálati támogatás erősáram (adóberendezésnél: nagy teljesítményű) legjobb és legértékesebb hasznosítási forma helybenhagyólag bevételi pénztárbizonylat bevétel < > kiadás közjegyzői okiratba foglalt közvetett költség ~ szakmai felügyeletek Inflációs szorzó „házon belüli” (elvégzése feladatnak) Immateriális javak immaterális javak kamatköltség A fizetendő kamat EURIBOR alapján három/hat hónapra vetített kamatfelárral. kamatperiódus cap típusú kamatopciós ügylet átmeneti időszak Belső megtérülési ráta Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Szabványok beavatkozás / kiszállás végrendelet hiánya befektetett eszközök beruházás Beruházási Bizottság (BB) számlaigazolás számlaigazoló számlaellenőrzés számlaellenőr számlatömb részletes számla munkahelyek elvesztése munkaköri leírás munkakör megnevezése egyetemleges

felelősség legfontosabb mutatók kulcsjelölés kezdő- (amerikai fociban: kezdőrúgás) teljesítménymutató Személyi jellegű ráfordítások Need a translator? Tamás Csobay-Novák certified translator > tamas@1moment.hu > www1momenthu Angol fordítás? Csobay-Novák Tamás angol szakfordító > tamas@1moment.hu > www1momenthu lapse Last Will and Testament late payment surcharge launch legal notice legally appointed representative legislative body Letter of Intent (LoI) Liabilities Liabilities and Shareholders’ Equity license applicant liquid assets liquidated damages liquidation liquidation proceedings (US) liquidity litigant parties loan loan-to-value ratio long-term lossmaking operation main cash register funds| principal account Mandate of Delivery market supervisory fee market value market value of capital employed Marketable securities material cost material expenses invoice Maturity / Term meeting meeting memorandum of association merchandise invoice

merchandise receipt invoice mezzazine / junk bond moveables Municipal Court of Budapest mutual funds Net Present Value Net Sales Revenues Net Working Capital network implementation non-compensated product delivery nondisclosure agreement non-recurring expenditure (NRE) non-refundable VAT Notice of Drawdown null and void obligation of confidentiality obsolescence / technical depreciation occupancy permit on-demand on-site (assistance) opex=operational expenditure opportunity cost elévül végrendelkezés késedelmi pótlék beindítás jogi közlemény cégjegyzésre jogosult képviselő törvényhozó testület szándéknyilatkozat Kötelezettségek Források pályázó (engedélyre) likvid tőke szerződési kötbér felszámolás felszámolási eljárás likviditás, fizetőképesség peres felek hitel, kölcsön hitelfedezeti ráta hosszú lejáratú veszteséges vállalkozás főpénztár kézbesítési megbízás piacfelügyeleti díj forgalmi érték cumulált befektett tőke

Értékpapírok anyagköltség dologi számla Lejárat megbeszélés megbeszélés társasági szerződés áruszámla árubeérkeztetési számla bóvli kötvény ingóságok, ingó vagyonok Fővárosi Bíróság önsegélyező pénztár Nettó Jelenérték Nettó árbevétel Forgótőke hálózat kiépítés térítésmentes termékátadás titoktartási megállapodás egyszeri költség nem visszaigényelhető ÁFA Lehívási értesítő semmis titoktartási kötelezettség erkölcsi elavulás, erkölcsi értékcsökkenés használatbavételi engedély igény szerinti, ~ letölthető helyszíni (segítség) működtetési költségek lehetőségköltség Need a translator? Tamás Csobay-Novák certified translator > tamas@1moment.hu > www1momenthu Angol fordítás? Csobay-Novák Tamás angol szakfordító > tamas@1moment.hu > www1momenthu option right organisational unit Organizational and Operational Guidelines outgoing cash document out-of-pocket expenses

Outstanding Obligations overall level of capital overdraft Parties hereto payback payment allocation payment allocator payment of principal payment schedule penalty performance certificate Perpetuity personal assets petty cash plaintiff / petitioner Plant, property & equipment | Tangible assets platform pledgee pledgor Preferred stock | Preferred share prepayment primary stake principle of direct effect Private Limited Company by Shares privileged and confidential Probate Court product with zero invoicing value Profit and Loss Account | Income statement profitability Profitability index progress report promissory note prompt collection order proposal proposal for decision protection of classified information protocol of commissioning provision provisional budget put up for sale quotation reasonable grounds rebate receivables Registry Court registry system regulated energy market release of claims remaining balance representations Reserves in excess of par elővételi jog

szervezeti egység Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) kiadási pénztárbizonylat készpénzkiadások fennálló követelések általános tőkeszint Folyószámlahitel aláíró Felek, szerződő Felek megtérülési idő utalványozás utalványozó tőketörlesztés fizetési ütemezés kötbér teljesítésigazolás Örökjáradék ingó vagyontárgyak házipénztár felperes / felperes [válóperben] Tárgyi eszközök pihenő záloghitelező zálogkötelezett Elsőbbségi részvény előtörlesztés törzsbetét közvetlen hatály elve Zrt., Zártkörűen működő részvénytársaság titokvédelem alá eső / titkos Hagyatéki Bíróság nulla számlaértékű termék Eredmény-kimutatás Jövedelmezőség Jövedelmezőségi index előrehaladási jelentés saját váltó azonnali beszedési megbízás előterjesztés határozati javaslat titokvédelem üzembehelyezési jegyzőkönyv céltartalék ideiglenes költségvetés eladásra felkínál árajánlat ésszerű

ok skontó kintlévőségek Cégbíróság iktató rendszer közüzemi energiapiac követelés-elengedés maradványérték kötelező biztosítékok Tőketartalék Need a translator? Tamás Csobay-Novák certified translator > tamas@1moment.hu > www1momenthu Angol fordítás? Csobay-Novák Tamás angol szakfordító > tamas@1moment.hu > www1momenthu Residential project Retained earnings Retained profit return merchandise Return on Assets (ROA) Return on Equity (ROE) revenue cash register document revolving credit RFI – Request for Information RFQ – Request For Quotation right of acceleration right of satisfaction risk of collection of forced investment through claim roll-over loan router sales revenue (IFRS) scalable second-instance court second-instance tax authority senior credit facility server service department service interruption service offering service outage / interruption / disruption serviceability servicing settlement severance pay Share | Stock share

capital short-term Sight deposit / Deposit in sight | Current deposit single loan SLA indicators SLA policing SLA=Service Level Agreement smallest cost SMP= Significant Market Power spinoff company SPOC – Single Point of Contact staff loyalty bonus Stocks | Inventory store subcontractor subject to case-by-case decision subordinate subsidiary superior survival permit systems integrator tangible assets Tangible assets tax base tax difference tax exemption Építési beruházás Eredménytartalék visszaáru Eszközarányos eredmény Tőkearányos eredmény bevételi pénztár bizonylat kiegészülő/megújuló/rulírozó hitel informatív árajánlatkérés árajánlatkérés felgyorsítási jog kielégítési jog követelés kényszerbefektetés érvényesítésének kockázata rulírozó hitel útválasztó árbevétel (IFRS) méretezhető másodfokú bíróság másodfokú adóhatóság elsőbbségi hitelkeret kiszolgáló szerviz osztály üzemzavar kínált szolgáltatások

üzemkimaradás használhatóság szervizelés kiegyenlítés végkielégítés Részvény törzstőke Rövid lejáratú Látra szóló betét eseti hitel megbízhatósági mutatók megbízhatósági felügyelet megbízhatósági vállalás legkisebb költség jelentős piaci részesedés (leválasztott) leányvállalat egyszemélyes kapcsolattartó törzsgárda jutalom Készletek áruház alvállalkozó eseti döntéstől függően beosztott leányvállalat közvetlenül fölé rendelt fennmaradási engedély rendszerintegrátor tárgyi eszközök Tárgyi eszközök adóalap adókülönbözet adómentesség Need a translator? Tamás Csobay-Novák certified translator > tamas@1moment.hu > www1momenthu Angol fordítás? Csobay-Novák Tamás angol szakfordító > tamas@1moment.hu > www1momenthu tax penalty tax rate tax return tax subject tax type taxable entity tax-exempt transaction term deposit termination / cancellation with notice termination / cancellation without

notice title transfer fee to all intents and purposes to date to discount to go live to stem financial losses town planning trademark holder tranche transaction type code travel allowance Treasury and Risk Management trial trouble ticket handling troubleshooting trustee-on-delivery UGC = user-generated content undefined / free undertaking trials underutilized upon the payment of the consideration thereof value chain variable cost VAT neutrality VPN = Virtual Private Network Waiver of Notice of Administration warranty weighting coeffcient winding-up proceedings (UK) work work regime work safety / labour safety workstream adóbírság adókulcs adóbevallás adózó adónem adóalany adómentes ügylet lekötött betét rendes felmondás rendkívüli felmondás vagyonszerzési illeték, tulajdonszerzési illeték szemmel láthatólag a mai napig diszkontál élesbe megy elejét venni pénzügyi veszteségnek urbanisztika védjegyjogosult részfolyósítás, fázis, részlet mozgásnem

kód utazási költségtérítés Pénzügyi és kockázatkezelési osztály kísérlet hibajegykezelés hibaelhárítás kézbesítési megbízott | kézbesítési meghatalmazott felhasználók által létrehozott tartalmak kötetlen kísérleteket végez kihasználatlan ellenértékének kifizetésekor értéklánc változó költség ÁFA semlegesség virtuális magánhálózat Hagyatéki értesítéséről való lemondás jótállás súlyozási együttható felszámolási eljárás munka, munkák, munkálat, munkálatok munkarend munkavédelem munkafolyamat Hasznosnak találta? Ajánlja másoknak is! Pénzügyi és számviteli angol szótár: www.1momenthu Ha teheti, helyezze el az alábbi linket a honlapján vagy továbbítsa a webmesternek: <a href="http://www.1momenthu/Penzugyi es szamviteli angol szotarpdf" target=" blank">Pénzügyi és számviteli angol szótár</a> Szerzői jogok fenntartva: Csobay-Novák Tamás 2011 Need a translator?

Tamás Csobay-Novák certified translator > tamas@1moment.hu > www1momenthu Angol fordítás? Csobay-Novák Tamás angol szakfordító > tamas@1moment.hu > www1momenthu Javaslatok: tamas@1moment.hu Magyar nyelvű hangosszótár: www.angolmagyardicforhu Ingyenes angol webfordító: www.webforditashu Legnagyobb angol hangosszótár: www.thefreedictionarycom Jogi és ingatlan angol szótár: www.1momenthu/szotarpdf EU jogi angol szótár: www.1momenthu/EU jogi szotar angol-magyar magyar-angolpdf További szószedetek itt: 1moment.hu Kulcsszavak: angol fordítás, jogi szakfordítás, angol fordító, angol tolmács, angol tolmácsolás, szakfordítás, angol szakfordítás, angol szakfordító, fordítás, jogi szakfordító, angol jogi fordító, angol jogi szakfordítás, jogi fordítás, angol-magyar fordító, magyar-angol fordító, angol jogi szakfordító, ingatlan szakfordítás, jogi angol, angol jogi szöveg, angol jogi fordítás, üzleti angol

szakfordítás, gazdasági angol szakfordítás, építészet angol szakfordítás, angol-magyar fordítás, angol-magyar szakfordítás, magyar-angol szakfordítás, angol szakfordítás gyorsan és olcsón, gyors angolmagyar fordítás, magyar-angol fordítás, gyors magyar-angol fordítás, ingatlan fordítás, ingatlanfordító, angolfordítás, fordít angol, ingatlan értékelés, angolból, ingatlanértékelés, angol ingatlanértékelés, fordítás angolra, ingatlan szakfordító, angol, portugál, portugál tolmács, portugál tolmácsolás, portugál fordítás, portugál fordító, portugál szakfordítás, portugál szakfordító, portugál-magyar fordítás, magyar-portugál fordítás, ingatlan szakvélemény, angol értékbecslés, angolul, weboldal fordítás, angolosítás, angolrafordítás, angol fordít, gyors angol fordítás, szakmai angol, fordítás angolból, fordítás angolra, fordítóiroda, angol fordítóiroda, fordító iroda, angol szaknyelv, fordítás

angol, angol szakszöveg, szaknyelvi angol, szerződés angolra fordítása, angol szerződés, ingatlan szaknyelv, ingatlan nyelv, ingatlannyelv, angol ingatlan, angol üzleti szerződés, angol-magyar jogi szakfordítás, angol-magyar jogi fordítás, szakfordítás jogi, jogi szakfordítás angol, szakfordítás angol, üzleti angol, ingatlan angol, angol jog, angol jog fordítás, angol jog fordító, angol jogi szöveg, angol jogi szöveg fordítás, angol szöveg fordítása, fordítás angol szöveg, profi angol, angol műszaki, angol üzleti, angol egyéb, általános angol, precíz fordítás, precíz angol fordítás, precíz és gyors angol fordítás, precíz és minőségi angol fordítás, olcsó fordítás, minőségi angol fordítás, angol fordítás felsőfokon, pontos fordítás, pontos angol fordítás, pontos és gyors fordítás, olcsó és gyors angol fordítás, pontos és olcsó angol fordítás, felsőfokú angol fordítás, angol felsőfok, angol felsőfokú,

fordítás olcsón, angol fordítás olcsón, angol, megbízható angol fordító, Novák, Tamás, Novák Tamás, tolmács, megbízható angol fordítás, weblap fordítás, weblap lokalizálás, honlap fordítás, gyors fordítási határidő, fordítás magyarra, angolra fordítás, angol célnyelv, magyar célnyelv, angol lektor, angol lektorálás, angol szaklektorálás, angol jogi lektorálás, angol jogi fordítás és szakfordítás, jogifordítás, jogifordító, jogi dokumentumok angol fordítása, keretszerződések angolra fordítása, igazságügyi angol fordítás, megállapodás fordítás, költségvetések és éves beszámolók angol fordítása, cégkivonatok angolra fordítása, dokumentum angol fordítás, forditas, szakforditas, szöveg fordítás, angol szak fordítás, online angol fordítás, webfordítás, angol web fordítás, online fordítás, fordítóiroda online, gyors és olcsó angol-magyar szakfordítás, fordító keres, angol fordító keres,

Csobay-Novák Tamás angol fordító, angol egyéni fordító, angolszakfordítás, angolszakfordító, hiteles fordítás, hitelesítés, fordítás és hitelesítés, hiteles angol fordítás, angol hitelesítés, fordítás hitelesítése, gyors és hiteles angol fordítás, egyéni angol fordítás, magyar fordítás, magyarra fordítás, fordítás angolra, gyors fordítás, sürgős angol fordítás, gyors angol fordítás online, angol fordítás Budapest, angol fordító Budapest, Csobay-Novák Tamás angol szakfordító és tolmács, http://1moment.hu/csaladfapdf Need a translator? Tamás Csobay-Novák certified translator > tamas@1moment.hu > www1momenthu