Irodalom | Humor » Hahota 36

Alapadatok

Év, oldalszám:1983, 164 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:146

Feltöltve:2013. december 18.

Méret:12 MB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

11111 Gábor Nagy796 2020. január 21.
  Köszi a feltöltést!

Tartalmi kivonat

~USA , A PÖTT~ SZELLEM EbI HELEG ~<ÁRI AAPON ELKÓVE· IETT fG APRÓ HIBÁi. t.LsiUNMVAOT EG-Y KosAA FRISSEN MOSOTT ROM1aE· JÉN, ÉS MIRt tELEBREOT. LAiOD, EZ ITT SZAIMAR SZILllA . J>1LLANA10D, .\JBA AIÍZ ALlTf MEG· roooo A OCREl<AMAT, ES CÉLBA RÖPÍTESZ. --------- -~ --. s --"""-- = A7.ERT LAKLI SAA(ÁT lS <IME.NTUT[I( VEG-ÜL . -- - ::---- Z.ÜNt4EfES AZO~~ ElHAfAOT LAICU ~~f"f O<>VAIJIS A &J/T Q.PUJAG~ lt OCt>lE A LASZTIT.•• . IL <EN FAAASZ.TÓ MUH)ST ME"~ ELEIE.MBEN NE:M LAiTAM OE ~C.nL:J, t\IGA ~ SzÁGuLOOZN ~ A IÍZEN , HNT / EMGtREK STEN E. „ . 1E CSAK fÓ:JD A ln"ORLA~ ES ÜGt€ L".l I \OC>Y FEL NE BoJt.ULJAK JOSAGOS EG . HOGlAtll KELL EZl . l<ORHÁ· NtOZN . ~ LAKLI SANiA VÉGÜL PARioT ~~T- G-A"Z. I llEH EG-ESZEN ):;.<, AtOG-1 ELKfPZELIE. E.s i<oször,nü1< ! ~ SZÓVAL tOLNAP IS llT Lf:S2VNcí.

-A NINCS HAS DOLG-OD ·-· ~n vagyok a 33%! Jutolomtáborbo utoztom június ötödikén, mert jól viselkedtem. A kéthetes táboroz-Os végét nem tudtom kivárni, mert befi· zettem o csopottáborbo, amelyik június 16-án kezdődött. A csopottáborbon nem lesz sátorbontá~. mert jönnek oz ifik. !:n sem utazom hozo, tiszteletbeli tognok morodok De csak öt napig, mert pályózottol nyertem még egy zánkai beutalót, mint Kiváló úttörőto­ nács-tog. Itt kiválasztottak tol mácsnak egy fekete-tengeri delegáció mellé, mert jól beszé· lek fekete-tenger.ül Hozoéré· sem után alkotótábor, olvasótábor, béketábor . Nem értem, miért írják oz újságok, hogy o mogyor gyerekekn~k csak egyhormodo jut táborba. Ml A KULONBS~G - a kezdő és a haladó táborozó közöttt Válasz: Az első onnok örül, ho lakik velük sátorban, o második onnok, ho nem. felnőtt o - a nappali őrség és az éjjeli őrség közöttJ Válasz: Az e lső unolmos

szolgálat, o második jó buli. - a fen rőforgá cs és a reggeli közötU Válasz: Az első elég , o második nem elég. - a sorakozás és a szóra kozás közöttJ Válasz: Ho nem tudod, próbáld ki! 17 KÉREM A PANASZKÖNYVET! Hiába keresem, nem találom o konnektort. lgy nem tudom bekapcsolni o számítógépet, o magnót, o videót és o szolá riumot . Pedig azt mondták, hogy itt o táborban lesz játék, zene, látványosság és napfény. Kérem o T. táborvezetöséget, ozonnol intézkedjen. Jelige: e9J sátorlako az erdőből * Ho szabod kérdeznem, miért laticel o motrad Követelem, hogy valódi szalmazsák legyen, mégpedig olyan szalmából, aminek o tövét nem mütrógyóztók ! Panaszom von orra is, hogy 10 kilométerre o táborhelytől villanyoszlopra, 15 kilométerre igazi vízcsapra, 30 kilométerre pedig lakott településre találtam. Hibának tartom továbbá, hogy o táborvezető kezében öngyújtót láttam. Nekem nomád tábort tetszettek

·ígérni. Rogoszkodom ahhoz, hogy még o t t is va lódi lapulevelet használhassak. Természetbarát üdvözlettel: „Zöld fül" jeligére ,. Sirkinyeregetö sz61 18 „ Emeletes kisértet 19 TÍBORI TESZT . ~~ (Ho rette ntő gondoson, és oz igozsógnok megfelelően töltöd ki, okkor sem derül ki belőle semmi .) 1. Mennyi egy úttörő ideális testsúlyaf 1. 50 kg nótizsókkol 2. 60 kg vosóggyol 3. 70 kg mérleggel 2. Milyen időközönként tisztitod a cipődetf 1. havonta 2. naponta 3. óránként 3. Mit teszel, ha tévedésből a szobatársad cipőjét tisztítod kil 1. máskor jobbon vigyázok 2. újra bepiszkolom 3. megkérem a gazdáját, tisztítsa ki az enyémet 4. Lehet-e őrsi foglalkozáson aludnif 1. nem 2. igen, de horkolni nem 3. igen, de csak kispárnával 5. Nagyon szeretnél a táborban takarítani, de neked már nem jutott seprő! 1: addig könyörgök a tór>amnak, amíg át nem adja 20 2. vásá rolok egyet 3. fondorlatos

módon kerítek egyet 6. Tökfőzelék ván ebédre 1. kiöntöm 2. mást rendelek 3. kérem a panaszkönyvet 7. Mit teszel, ha tévedésből a bátyád (nővéred) nadrágját csomagoltad bel 1. felhajtom 2. addig eszem, míg belehízok 3. elviszem egy szabóhoz átalakíttatni 8. Táborba indulsz, és o vonaton jut eszedbe, hogy elfelejtettél elköszönni o rojvezetödtöl I 1. fütyülök ró 2. visszamegye k elköszönni 3. majd küldök neki képes lapot 9. ~juokai őrségben gyanúsat észlelsz 1. azonnal bebújok a sátorba 2. a társamat odaküldöm, nézze meg, mi az 3. riadóztatom a tábort 10. Beázik o sátor, és a nyakadba csorog o víz 1. azonnal befoltozom 2. esernyőt tartok aló 3. megfordulok, hogy o lábamra csorogjon 11. Számháború von, és el vesztetted a számod at 1. igyekszem megkeresni 2. másikat kérek 3. a homlokomra festek szó mot Melyik kenö egyforma? 21 IDOL YAS ZSOMBO.R A Fóka Örs térdig o Bala tonban tengette csendes, mindennapi

életét. A répofejü Remete iszapot kent cinóber fürtjeire, majd vészesen tüsszögni kezdett, mert o fülébe ment o lóp. A kelekótya Kelempósz fogadott o dörzsölt Hufnógellol, hogy leissza a hullómok te tejéről azt a nagy fehér tarajt, de mór a harmadik hullómnól jojózni kezdett o szeme, mert ez a Kelempósz mindig csak ígérgetni tud. A tu nya Zsugovics csendesen elszenderedett a víz fenekén, de 22 csakhamar életre pafoztuk, mert elsősegélyben mindig menők voltunk. - Ez így nem megy tovóbb - mondta Kázmér, az őrsvezetönk, o ki szeretett mindig o nagy reformótorok elvi síkjóro emelkedni. Ha egy harci kollektívának nincs kristólyosro edzett kiµponti kérdése, okkor ez a harci kollektíva döngő léptekkel menetel o végső elbombulós karjai közé. Eppen ezért két alig szopogatott Tibi csokit ojónlok lel annak, o ki az örsi okvóriumot egy ibolyás vagy süsü zsomborrol gozdo gítjo. Csek néztünk, mint kis Karcsi o moziban. Holtoni

ismereteink sojnólotos módon hió· nyosok volto k. Az, ibolyós vagy süsü zsombor - hintette tovább Kózmé1 - enyhén lila óbrózotú félszegúszó, lelógó bajusszal és kigúvodt szemmel. Szórmozóstoni szempontból átmenetet kepez o bókoló orobello és a surbonkó behemót között. Fél perc sem telt bele. és hasmánt oroszoltuk végig o Balaton fenekét Kenesétől Keszthelyig, mert mit meg nem tesz egy Fóka a t udomóny oltárán, ho ezt oz oltárt két alig szopogatott Tibi csoki is díszíti. Kilogtunk egy kozol moszatot, három ebihalat és egy regiment ólomkatonát a napóleoni hodjórotok uniformisóbon, ezek Forrás: http://www.doksihu azonban nyilván csak valami félreértés következtében kerültek o Balaton mélyére. A tunya Zsugovics kifogott egy rozsdás konzervdobozt is azzal o zsíros talpával. Liki fülekkel ült o vízben, o bokáját szopogotto, és vadul sikoltozott. De sehol egy ibolyás vagy süsü zsombor. A teljes elcsüggedés

állopo· tóban locskopocskáztunk viszszo Kázmérhoz, oz őrsvezetőnk­ höz. De okkor már ott volt o dörzsölt Hufnágel is. Valósággal vibrált o feje az izgalomtól és egy furcsa kis bácsikát vezetett mogo után, bokáig o magyar t engerben. - Megjöttem -. mondta o dörzsölt Hufnágel. - Kérem o két alig szopogatott Tibi csokit. Ertetlenül álltunk oz ügy MindenesetrP közelebb húzódtunk o dörzsvlt Hufnó gelhez, hátha ad egy kis csokit, mert mit lehessen tudni. előtt. - Hogyhogy? - gurgulázto Kázmér, oz őrsvezető egészen reszelős hangon. - Ugy érted, hogy neked sikerült ibolyás vogy süsü zsombor! fognod? - Pontoson úgy értem, Kázmér - szivóskodott o dörzsölt, majd o teljesen furcsa bácsikához fordult. - Ho lenne olyan kedves o nevét közöl ni az őrs­ vezetömmel. - Kérem - mondta o bácsika. - Ibolyás Zsombor vagyok Vízi portré parádé v •• 23 Forrás: http://www.doksihu Kárpitos o Brézlmójer Krisztián utcából. De

nódszékeket nem vo llolok. Felordítottunk. A bócsiko bojszo lelógott, szeme meg kigúvodt, ami kórpitosoknól nem mindennapos. - Bocsánatot kérek - mond· te Kázmér, omi egyébként nem volt bevett szokóso. - Itt volo • mi nem stimmel nekem. On talán félszegúszó? - Szó, ami szó - mondto o bo csiko . - Stílbútorbon, ülÖ· gornitúróbon klasszisnak tekin lenek, de úszónak elég félszeg vagyok. Nem csoda kérem, oz ingyenuszodóbon tanultam, még a boszniai okkupáció ide· jén. Horgász portré 24 - Pardon - mondta Hufnó · gel diadallal. - Megkophat· nóm a pólyödíjat? Két szelet alig szopogatott Tibi csoki . Nem azért, hogy így, vagy úgy, de ami jór, az jór. - Dörzsölt! - interpellált a répofejü Remete. Tudom, hogy úgyis adsz egy harapást. Igazán? Akkor még kétszer toló lgothotsz. - Nem adsz? Úgy is jó. A répofejű Remete o bácsi Kérem, mi kához fordult. úgy tudjuk, hogy az ibolyás zsombor ótmenetet kép ez a bókoló

orobello és a surbon kó behemót között. Nos? 1 A bácsika az égre me resz tette azt a két holszemét. Elképesztő kérem , hogy semmi sem marad titokban. Tetszik tudni, a Brézl májer Krisztián utca 5. szóm alatti házat most tatarozzák. A gongot teljesen átépítik A két szomszédom például hazafelé csokis az én konyhómon mehet át. A jobb oldali szomszédom Bókoló Arabella, állatidomár, o bal oldali pedig Mór kórusban ordítottunk. - Surbonkó Behemót . - Igen, kérem szépen. Fogtechnikus Tetszenek ismerni? Kázmér, az őrsvezető rÖp · gyűlésre cibálta maga köré o társaságot. Mégsem kérhetünk meg egy nyugdíjas kárpitost, hogy Vitorlázó foglaljo el helyét oz örsi akvárium alapító tagjai között. Nem írhatjuk ki o feje fölé, hogy ibolyás vagy süsü zsombor . Izé várjunk c~ak - o bácsikához fordult. - El nézést kérünk ön süsü? - Süsü a nénikéd! - kiá l· totto o bácsika. - Idős embe rekkel

pimaszkodni, ahhoz ér· tenek. Mai liatolság t Megáll oz ész! Lesz-e gyümölcs a fán, melynek nincs virágja? Ne ~írj. ne sirj Kossuth Lajos Sarkon fordult, és szi l aj át kok közepette e) tocsogott Zo márdi -felsö irányába. Bambán mered t ünk egymásra. csak a tunya Zsugav ics vihogott o bo káját szopogotva. - Mi van Zsugovics? - kér deztem. - Mór nem fáj a talpad? - Csónakos -~ Hogyne fájna - mondto Csak valami csiklandoz idebenn, hihihi . sértődötten. Felállt. és egy vacak kis halacskát húzott elö az úszógatyójóból A vacak kis halacska enyhén lila ábrázatot viselt, lelógó bajusszal és kigúvodt szemmel. - Jé! - hörögte Kázmér. Egy ibolyás vagy süsü zsombor Ové a cso ki Szörfözö Nyomott hangulatban caplattunk vissza o táborba. De még mindig vakáció volt. Azért oz is valami! . 25 26 28 - jl 32 TABORI MENÜ Durofelfuit - pumpával Aludttej - ebresztoóróval Boberlevel - belyeguel

Dobostorto - cintonyerrol f ronc1oso 1010 - szóiórrol KLpviselöfonk - diplornototaskóvol Modo1te1 NC>1 nesiely - kal itkavol - nyug tatóval Rablóhús - lukOrlOJOS - fesűvel Erolevos - expandeHef pisztollyal 33 VADASZAT - Mi szükséges ahhoz, hogy volok1 nagyvadra vodosszon? kcrdezik o hi1cs vodasitol. - Horom fontos dolog Elcs szem, nyugodt kez es eres t•ong - trös hong 2. - Igen, hogy mlghalfjok. ho • JY fu tctcjeról segítségért kJO uölnk. Afrikóból hozotérve o híres oHol büszkélkedik, hogy e::iy remek trükk segítse· <11„vcl sok gorillát sikerült el· PL•s1titnnio. - Es mi volt az o trükk? - Egy pisztolyból mogomro lottcm vaktöltennycl 1::9y dotolyofa órnyékoban, orniko1 mögöttem mcg1clent egy orNzlrin. Egyre közelebb JÖtl. mór o nyakamon éreztem a leheletét. - Szent ég! Es mit csinóltól? - Mol, mit? fclhojtottorn a gCllcromot A vodosztórsoság tagjai visz· ;z)ln1n"k vndósztonyóro. Az 1·gy1k1ik

1zaotottnn néz kor ül: Se rk1 s• n1 hianyzik? - Senl.1 - Akkor jó. Ugy látszik, tenylcg siorvast löttem . • o<icisz ALLATI Hova viszed azt oz órát? - Az óllotnrvoshoz - ? - - Azton otthagytam f gy nlesre töltött fegyvert, cs ei b(·jto:n. Mindig akadt egy go· rilla, omcfyik utánozni pró hit tgy v•Jdo sz m<:sélo: - Egy nlkolomrnnf oz ósP1 kcsrultc>m 1.:t~lcpltlno ,.,b;;n ? - Elromlott benne o kaktjkk ! . ft1ds1 élő nyulat fogni? Nem Pcdiri Pgyszerű. Menj ki szántóföldre, ülj bele egy .iodörbr·, f~ utánozd a repo h.,ngicit o Forrás: http://www.doksihu - Két papogojtulojdonos beszélget. - Az én modorom mór szoz· hüsz éves! - Korához képest rnéo elég zöld! Az állatgondozó izgatottan szolod o cirkuszigozootohoz: - Igazgató ur! IC"!ozgotó ür! Megszólalt az 01oszló n ! - No végre, akkor megvon oz idornór ! Két víziló b"s1élact nz állat kert medence jében · - Tegnap nagyon megszo· dott oz opció.

No cs. mit c:sináltol? - Mit. mit? Hol lcnycltCm . „ Két állotsr0lod1to beszélget: Mi törtc:nt veled? Eddig csak egci<>kkcl d0lqo1tol, most meg oroszlónnol lépsz lel?! - Muszój volt vóltonom, suj· nos. romlik o szemem * Az egér és az elulónt cgyutt siet ót oz ÜJ hídon Az egérkl buslken nez fel oz clcfóntro: - Hallod. Jumhó hQgy du· börgünk? - Papa, miert k„korékolnak olyan kora hn1nolbon a koko sok? - lgyekezniuk kell. mcot ho o tyükok fel,;brfdnd. ugysem jutnnk töhhct "ohnL. - Attila , hol o popód? - Elveszett o kutyánk, ozt keresi . - Es mikor jon hozo? - Nem tudom, mert o ku tyánk már órák óto itthon von . Egy okos es egy buto mo jom. banánt mo1szol o fá n Az okos mo1om nem os hüzzo le 0 héját. A buta majom megkerdezi tóle, miért nem homozza meg Minek? Ugyis tudom, mo von uenne . Milyen ollot o koÍ1bro? A kolibri? . Az egy bo londos hol . - Ugyan. hosien ogrol ógro ocpked - Ugye mondtam, hogy bo londos hol . * Két

sundisznó tololkozik . Az Pgyiknek be von kbtvc o lobo. Hót veled mi törtent? - Ne 1s kérdezd Megvokor lom o hátam . SKÓTOK A hon egy skót felesége reonúlten rO · o szobobo o férjéhez . Kepzeld . o gyerek lenycl! pennyt! Semmi bo1. holnap 11gy1s swlllesnopjo l<>sz . 35 Forrás: Azhttp://www.doksihu egyi k skót falu lakói no gyon büszkék voltok egy vi l ó9 h1tü fold1 jukre. Osszegyujtottek huszezer fontot. hogy szobrot emeljenek neki a falu foteren . Mikor o hires skót ezt meg. ha lotto, a követkew ötl ett~I o fl t elö: - Ad1otok ide a penzt, €n majd felóllok a talapzatra! A skót Sli lyos beteg lett, el ment hot az orvoshoz. Az megvozsgólta, es közolte vele, hogy meg kell operolno - Es mennyibe kerül az ope· roció? - Szciz fontba - mondta az orvos - Jo1, az nagyon drága. - AHor operáltassa meg magát az asszisztensemmel, ó csak ötven fontot kér. A skót gondolkodott egy ideig, aztán megkérdezte: Doktor úr, inasa nincs? A beteg

skótnak tablett át ír fel az orvos, s elöirjo. hogy öt napon ót, vacsora előtt kell bevennie. A hatodik napon az orvos meglátogatja a bete g et, s meg kérdezi, bevette-e a gyógyszereket. - Csak kettőt feleli a skót. - Miért? - Mert háromszor nem vocsoróztom. /~ 36 SULI A felnőttek kérdezgetik Pistit, mi o véleménye oz iskolóról. A fiú 1gy vólaszol: - Az iskola lehetetlen hely. Orókig ott kell ülni, a délelőt­ tünk el van rontva, és a tanó1ok mindent tőlünk kérdeznek. A tanár magyaráz: - igy tagadunk: én nem be- szélelc, te nem beszélsz, ő nem beszél. mi nem beszélünk, ti nem beszéltek, ők nem beszélnek. Nos, Géza, ismételd c l ! Géza gondol kodik, majd így válaszol: - Senki sem beszél. Tornaóra utón Marikát csÚ· loljók a fiúk: - Olyan a fejed, mint egy szénaboglya. · - Akkor mór értem, miért gyült körém ennyi szamór! 37 Forrás: A. http://wwwdoksihu ton1tó néni felolvo~sn A , !~ é~ n róko cirnü

nH•.!a·!t, 1w.11d nlCgkt•rdc1i <1l e>gy1k fJft 1 J8y011 mör! Az nem név TIO~ [J •1 1 ! A hoj neve mos r k I. .„„ - Mt:l11k óll ko1clcbb hl t A hollo 11ogy t roko ~ 1rid < Mii nin .11„1ok ma az is · ,1 1bun? riz B")löaio61 on megk01d,z1 n no1. - M, (l szov fclodnto? Hoav dobogion, hri " ~· I jun~ - mondjo wtok1 <J~ i•olso rodbon. 1 .~: Mondiotok Po1óko egy névrnlst ! lr1ugo„n o nog)i t r""•k-iint. 5• „1<i1i k•tlonösel. Vörtu k, ! oqy 1ri1:.o• 1öh 0•liink ho10 1 11co1 Jn H-i;~yn11 okodolyozhatod rg, hogy a lecsöppent kénsc•v kimarja m ujjodot? N<?m nz uijomro, horicrn 11 o µ11tlórn rsÍlppcn tcm . Forrás: http://www.doksihu Jóska vadul lopozgot, keresi a könyvebe rejtett puskót. A tonór k1szurjn. és wszól A fiú csak hebeg: - En . én csnk legye zem magom, "<:rt nngynn mc legem lett . - Miert hogytod ott n régi iskolódot? Betegség miatt - ? - Az mondta,

néz osztályfonököm beteg lesz, hn * (I] t róm Tunde íntöt knp ki!sesért Mosnnp o pnp<ijo ezt írja az u1enöf1Jlctb<:: „Elnczcst ke- rek. de horom lenyom von és csak egy tükröm " * - Kislanyom, te mibc irsz? - Fuzetbe. Ezt a zsírfoltos, szomórfüles valamit inkóbb sa16tónak nevezném . - Hót. okkor jó lesz a mai eberl mellé * Az elsős Petit megkérdezi a nagymamöia. hogy melyik tarlto rgyat szereti a legjobban - A fizikát! - feleli o fiú. - De ti még nem 1s tanul tok fizikát?! - Eppen azért! 39 40 41 42 -jJf;/Vj,,. 44 46 47 49 g; SZiNKÖR Durvos Szil.Jrd: NEH~Z S1ertplök: A Z ORVOS t:S A BETEG. Szin: fogorvosi rendeló. Mi· kor a függöny felmegy. az or· vos éppen kl szól Ql ojtón. AZ ORVOS : Kérem o követ kezöt A BETEG: (inlonti/is külsejű és --hungú emberke, be) Jó nupot kívánok. Bocsánat hogy igy, úgyszólvcín ajtóstól rontok be o húzbo Tetszik tudni, a fogamról

von szó. AZ ORVOS : (idegesen): Gondoltam, hogy 01ért jött. Tessék helyet foglalni. A BETEG· Ezt mire véljem 1 AZ ORVOS: Mit? A BETfG . F1t u hűvös fogodtotcí>t AZ ORVOS: Kérem •.• nem érünk rni ró itt csevegni. A BEfEG: Köszönöm, okkor mór itt se vegyek. De mojd modjót ejte111, hogy illetékes helyen szóvú tegyem a doktor BETEG úr merőben antiszociólis viselkedését. AZ ORVOS· No de kérem . • mondtam, hogy üljön le a székbe, és megnézem a togoit! A BETEG : Nem ülök egy vadidegen ember székébe. Kérem . az nem gyerekjáték belenyúlni oz ember szójóbo, és ott rángatni a fogait . Tessék előbb megszerettetni magát velem, tessék megnyerni o bizalmamat. AZ ORVOS: Hát én ilyet meo életemben nem hallottam! Tizenketten vámok oz E"lőszobóban, és mogo itt elóc1dást tort nekem a felebaráti •zeretetről ! Egyébként, ho pontoson okorjo tudni: Kemenes szájsebész vogyok, egyetemi tanársegéd, tonulmányoimot klinikán

végeitem, nős vogyok, két gyerek apja . A BETEG (panaszosan): Ne olyan gyorson . nem tudom 11Pgjegyezni 51 Forrás: AZhttp://www.doksihu ORVOS· (s most honó. kérem lóssun~ A BETEG: Bocsánat, én még nem mutotkaztom be . Petra· voi vagyok. o Virágért dolga· zójo. Esküvői csokrok holott koszorúk nogy vólosztékbon. AZ ORVOS : Hót okkor . kedves Petravoi úr, most, hagy mindent tudunk mór egymásról . A BF.TfG: Hót mindent azért még 11<~m . peldóul nagyon érde!(d„e o doktor úr gyerek· kara. Szr1etném, ha egy kicsil közelebbről megismerném. AZ ORVOS (kezdi e/veszíte· ni tiire/mét): Megáll az eszem! Mondja, mit akar maga tula j . danképpen? A BETEG: Meg a korom ked· velni magát. Mert az kérem mégiscsak abszurdum, hagy jön egy ilyen mcrgomfojto em · ber, lt-1~ aggadolammol, mert ugye, egy ilyen foghúzás nem gyerekjáték . és okkor egy vadidegen ember, egy ilyen hentE s, mint ön. rórivoll, hagy u 1 jo.i le o székbe, nekiesik

egy fogóval . Kerem, en sakkozni nem ülök le egy idegen· nel, nemhogy fogat hú zni! (fityeregni kezd.) Nekem utol járo gyerekkoromban húztok tagot, és az egész másként roent. A doktor bácsi megcsó kolt és szaloncukrot adott Orazavarts 52 Forrás: AZ http://www.doksihu ORVOS: No. ne viccel 1en ! Szoloncukrot 1 Nem mon • dona meg, honnon vegyek en mogónok szaloncukrot? Nem vogyunk mi erre berendezka::I · vel BETEG (zsebébe nyúl, A zacskót vesz elő): Hozton> mo · gommol egy negyed kilót. mojd mindig adjon belöle. De mogo ne egyen. es szólítson P1tyunok. Meg akarom szeret· ni mogót, de most még utó· lom. AZ ORVOS (megdöbbenve). Tiszta örültekhózo . Pityu itt von két szoloncukor, és üli bele o székbe. mert olyan pofont kopsz A BETEG Ho igy beszél. okkor iuszt se! (Bőgni kezd.) Hozornegyek o momóhoz . AZ ORVOS (kezd ó is meg. hülyülni): No, Pityuka, ne s11j . A doktor bácsi nem ukor bántani •. Nézd csak o doktor bócs

megsimogotjo o hojodot . A BETEG (wpogvo}: Puszit! AZ ORVOS (kétségbeesve megcsókolja) Pfuj, milyen po· módészogod von! Úgy ni, most pedig Pityuko szépen beül o székbe! (A beteg leül.} Végre! No, most nyisd k1 azt o kicsi szód . (Belenéz a szájába hivatalos hangon.) Bol felsó Nelléz betq Forrás: négyhttp://www.doksihu Adunk egy injekciót . (Veszi o tút.) A BETEG (ordítozni kezd): Mi oz? Meg okor szúrni? Nem kell, nem kell, nem okorom . Eredj innen, csúnya bácsi! AZ ORVOS (ö ís ordit): No, most oLtón elég! Nem hogyok rr.ogombói bolondot csinálni! Végern1nk. kérem! A BETEG (nyúgösen): Cukrot! AZ ORVOS (megcsókolja): Na! Most a doktor bácsi egy picikét, egy egész picikét meg fogjo núrni a szódat, Pityuko Nem fog fájni. A BETEG: Ne ordítson! (Zokog) A BETEG (szipogva): Biztos? AZ ORVOS: Biztos! A BETEG (meglenyegeti): Hozudsz, doktor bácsi. Engem volohányszor megszúrtak, min· dig fájt. AZ ORVOS (telietet/enül): Ne sírjon, kérem,

ne sírjon ! Pityu. Pityuka! A doktor bácsi esok viccelt! AZ ORVOS: De most nem fog. Es okkor a foghúzás sem fog fájni, mert Pityukánok elzsibbod 01 o pici szójo. Úgy, „ u IO := . c::L „„ „ euO E cn ~ :E 0 Forrás: eletem http://www.doksihu . julJtJin tát~d (IJ.~ut1u s1áu. k1 o u1 1njekc1ot J A BETí:G (•clo•1ozoan sik1t) Becsoptól . hecsoptól undok csunyc. fu1u9 Jokto< bácsi 1 (L kc • ) 17 ORVOS Ne k:>pkodJ. t< mt rt s1óju1o v~ ylLJk jó. JO ne üvolts. "" s:e cuko• 11~ Sl!! l)USZt • A BETFü (1ok1.19)· Nem ér zem o számot • . AZ ORVOS Mert mór rnb lo::id! A BETEG 1,1•t1kulütlon ha119u11 mv.~og) Nem ér zt>m o szómot. Megmérgezte! . olyun o s1ÚP1, rnintho kölcsön adtoin volna valok1nek, . AZ ORVOS· Szegyen gyalo rot, 1gy viselkedik egy felnött ember•i Az előbb egy gyereklek húitom logot, meg se mukkant! (Hi1telen ötlettel.) Pityu, ilyen uttörö vogy te, oki mindjárt pityereg? (ttJekel) .fJ

hoi, száll oz ,;nek, száll o 11ótmzo, <J hoj, ut:i.H<>nek len· 1• JOJ de JO . " A BETEG {elvígyo1ogja mo· gát). Ne hulyf)skedj AZ ORVOS· Ide l19ycl1, Pis t1ke. mesélek egy viccet! A nwltkor jon hozzóm egy bácsi Kitót10 o száját, kérdem toe „Alsó? F1 ls0?" A1t rnond10 „Nem Király. ösz A BETEG (gyerekesen lelne vet) AZ ORVOS {vil/ómgyo1son bevágja o szójábo o logót Reccsené~. diodalmoson) · Kint von 1 No, ugye, Pistike, hogy nem fájt? Most pedig szépen öblögessél, ezt o csúnyo fogot pedig szépen selyernpopirbo pakoljuk, és Pistike hazaviszi o mamának. Jó lesz? A BETEG (kih1itzo mogót, más l1cmgon, mini ed· dig)· Kérertl, doktor úr, hogy· juk ert 01 ostcbosógot Fel· 1Ölt e•nbr.rek vagyunk nem? A viszontlátósro ! (Indul.) AZ ORVOS No nézd e sok! Es o p~nz? A BETfG {új1u o 1e91 1!011 gon} Pi>nll okorsz tőllm? PfuJ. Égye>lld inuQ<td, e su nyu do~ to r bcir• 1 c>q~sz Fűrészelni ió-ió

(f 1J440ll) é{«IH/llJ"fmC . Ij u;//; ! ! 1/11 11 f :s I / // 7;~ ~ ~ ! 7, ···~~ /~,~~~ 56 / Röptelé s Kényeztetés Bravúr 59 Yizicsata 60 lsmet ny1lvonossogro hozunk a beküldött találmányok közül néhányat, hogy o sorozatgyártás előtt ti is készithessetek mintapéldányt mogotoknok. ra, ozonnol szoroz mindenünk A kenőcs beszívódik o bőrbe, le sem mosható! Csak lekopik A legkozelebbi fürdés elött újbál impregnálni kell az úszó· holmit és magunkat. A kenőcs összetétele egysze· •ti: két rész vazelin, öt rész csánoklokk és egy rész a trinátri u mtetroszu perhypofoszlátperoxid sov glil<olbenzoesovas· kláretilén sója Ennyi!. Száraz uszoda Elektromos ébresztő, vekkerböl Ugyebár úszni jó és egészséges. Csak egy kis bökkenö von. A viz nedves és hideg (egyeseknek meleg), de mindenkinek vizes! Ezért találtuk lel a száraz uszodát. Persze, a medencében von víz, csak. , A

fürdö(ruhát)nodrágot, oz uszósopkát beáztottuk onti· hidrótos folyadékba, s ezáltal azok viztosz ítóvó váltok. A testünket is ilyen ontihidrótos kenőccsel kentük be. Uszkolhotunk, mint egy önfeledt vízi ló, es amikor kilépi.ink o port· A szerkezet elkészítéséhez szükséges egy vekker, vagyis ébresztő óro. Kell még két kapcsoló, oz egyik sima, o másik tetszőleges állású (én háromállásút használok). Szükséges még egy villany· csengő, elektromos vezeték és apró fémlemezek. Áramforrás· nok használhatunk zsebtelepet. vagy 5-8 voltra letronszlormól1 hálózati oramot. Vegyuk le o mutatókat es o számlapot. A Hcímlapro erö~itsunk ró mond · iuk horom lemlapot (lehet tóbb 61 Forrás: http://www.doksihu is, kevesebb is). A fémlapok · hoz forrasszunk vezetéket, s ezeket az óra hátfalán vezes · suk k1 A siámlopot ki keil cse;eln.nl (a szlgctelés miatt) Papírra rojzoliunk egy szép, új szómlopot (erre iönnek rá a

fémlopocskók. mondjuk az ótös, o hatos és a hetes szómjegy· re, ornikor a cso!ódtogok fel kelnek) Ezután !együk vissza o mutatókat, de o kismutató alsó ré~zére forrosszunk ró egy •kis drótdorobot úgy, hogy amikor o kismutotó a kivátosztott szóm fölé ér, okkor a drót érintkez zen 0 femlapocskákkol . es igy zárja az óromkört. Ekkor meg~zólol o csengő Sem elaludni, ~em 1.ikopcsol ni nem lehet, szól legalóbb tiz percig, arn19 a kismutató orrt!bb nem megy, mert csak okkor Hakad meg oz óromkör (l::ehildte T L. 1970 mórciuso!Jon, de nem a HAHOTAriok, hanenl c1 Borkócs rovatnak!) Becsajozó aulolTata Itt a sok küllóldi turista, s szerencsére ,1ernrsck o mama, papa jón, hcneM Jki kislányukot i~ hozzák magukkal. (Jó-jó, fiulmt is.) Azonkívül, hogy majdnem hármasra állok magyarból. semmilyen nyelven 5em beszélek. Ez nólor:i tu •lritos Ez 01 cn olternoti.:órn; oki o!kor velem besz élni, 01 m<:ijd meg· oldjo. l!Jy 11cltem eddig, de

1óttek a lanyok. akik szintén igy véltek. Es kommunikálás nélkül nem megy. fovoly próbólfom, de nogyo1 sok pofont kaptam. lépn~m kellett Forrás: http://www.doksihu Láttam mór éttermi fordítógépet. No, nem oz éttermet ford ította meg (vagy fel), hanem ez olyan, mint egy számolágép, csak nogyobb. A bill entyűzetén a siámokon kívül oz obc betűi is megtalálhatók . A vendég leütögetí o saját nyelvén, hogy mit kér, lenyomja a megfelelö gombot, hogy n~metül vagy angolul fordítson o mosino. és o folyodékkristólyos kijelzön megjelenik a szöveg. A pincér elolvassa és visszopötyög. Egy szót sem szólnok egymáshoz, csak egy nyelven beszélnek, és mégis vlgon megértik egymást. Nos, innen csak egy lépés az én ötletem. A meglevö gépet ól kell programozni oz éttermi kifejezésekröl az udvarszükséges s:rovokro, láshoz vagy a régieknek kell más ér- telmezést adni. Például: e/öételként velő rántva = ismerkedjünk meg

egymással l:n szerény és okos (velős) vagyok. Válasz: gombás omlett = lehet róla szó, öcsi 1 leves : zellerleves mór nem vogyok én kisfiú 1 Jókai bableves sem vagyok bobo. Föéte/: rántott csirke hasábburgonyával = szeretlek plpikém, forrón és ropogósan! Szúzérmék magyarosan = én mé9 nem jártam magyar fiúval. Edesség: habcsók = adj egy pustitl Gyümölcs: füge = ne siess! = = !:s így tovább, természetesen miooez csok o programtól függ, amit ki-ki saját kedve Herint óllithot össze. Olyan egyszerú, okár egy diétás, fogyókúrás étel: o teflorlkéssel vágott zsíros kenyér. fi1 Sxigoru szülő Gáláns fiatalember - Koslonyom , ozton lcgkt• sobb otthon légy, omokorro gondolod• Fogadd ci tolern, lrenkc, a száz szol p ros róZSCJl, ezen o kep1:s levelezólopon. Ovintézkedés Krimi Ha elmegyek hozuloól, mindig bekapcsolom a tevét. Ho betoro 1onne hotho .:>tt 1ort10 a musor, 0111ig huw érek. - Elég volt o

ho1iolmokbol Egy olyan horiort szeoetnek lótno, omclyb"" egy titokzatos. odon kos1elybo11, éjfelkor, szo bólysértést kovetn~k el. Hiúság Futballmeccs - Csak azért 1órok mo11bo, mert ott sötét von és nem lát jók, milyen csúnya vagyok - Az utolso percben 13 0 vezetett 01 elllO;nfél. lőttem egy ongólt, mell bobonas vagyok Társaság Pedagógia Szeretnél egy okos ember tórsosógóbon lenni? Igen. Akkor most örülhetsz . - Ho mór a· pofon nem használ, kénytelen leszek más eszközhöz folyamodni. Jöjjenek o szép szavak . Derék sxülö Kérdés - l:n az életre nevelem n kisfiamat. Mincient megteszek, hogy mór bennem is csalódjon 64 - t:Zl - Igaz, hogy vész? - lehet, még tom. ón nem lestömü próbál 65 lnyenc V1llcivol huslPve~I dCH e~lt."11 Folónltsóg o 1111011. ni. n igy tovcibb lu · 1:--•l·J(Jli, 01 1.;ret - l11kobb st.nHnrl "" (S2em, nHnl Kellemetlenltedök honylu Vor oi<1 CS()<

1unytu, hogy rw fOlYbO tndldiC". kevPS:"~ Olt:! o V(.;S/ - helyt" l<ol Ke1tk <.:gy /Ocskó cukor - Milyet µ01011001? Tel1e>en mindegy. Zo1ögn1 akarok vele o moziban. Szempont - T01so suto2ós1 o 1elentke 11·m. - Melyik országra gondolt? - Mindegy, csak ne hajnoli otkor induljon o C>Oµort, ""t utálok ko1ó11 lclkt!l111. Absiolút óvatosság Mielőtt átmennék a zeh · 1an a tC1ioldolra, alaposan ko 1üln.;zek, azton nem megy k ot Meglepő Utonólló A kJlvo•O>bon vo9yu11k L1fe l e l rn.jft Sehol egy lélek o kótelb< n . Azonnal olvassa el o legu1obb költeményemet ! A vilóyhtrJ hcgcdurnuvC:HrOI csak akko1 derült ki, hoyy anolfab~ta, 1nikor uz outo grornkérók hó rom kt·resllt!I koptok. VARJ MEG. RAROI 67 Kritika A .műsorban legjobban a konferanszié tetszett, aki megfázása miatt nem jött el az elöadásra. Szülői gondok - A fiamból atomtudós lesz. vagy erőművész. Attól függ, hogy

fejlódik a srác. Fodránnál Halcilos nerelem - Halálosan szerelmes vagyok. E héten már harmadszor 61 - Mit parancsol a vendég? - Elöbb egy hajnövesztést, aztán egy hajvágást. Jgenres ~endég Gro1norember - Kérek három tojásból rántottát, de a tyúk előttem tojja a tojást. Szerződés - Anyu, csinálj valami jó vasárnapi ebédet a hét minden napjára. Szórakozott zsebtolvaj .• . melyben a nyúl kötelezi magát, hogy csak lépésben halad o puskacsó előtt .• - Uram, a zsebemben felejtette a kezét, s itt le akarok uóllni a villamosról. S~P~~.-~· HAMUPIPŐKE LÁBNYOMA h I 69 1949. EGY KüLONOS „FORRADALMÁR" Negyvenny„lcbon egy viddi tablabiró vetodött o P.ivcn k(1 •éházbo, ahol a forradalmi f1otalsóg tanyázott. Egészen elnült, amikor meghollotto a far· rodolmi hangot. omelyb1•n tor ,ologto!( A példa ragadós vt)lt, így nem csoda. hogy o tóblobiró ~eble is hamar mcgl<!lt a SZll· bod csimekkcl

E:gypór üveg bor elfogyosztosa utón mór o ~öve!kE:zÓ „fonodolmi" 1avos l.ittol élit elő: Polgortórsok magom 1; olt hisrem. hogy IPgjobb v:>I 70 no őfelségunk bel eegyezésev• mihomornbb itt Pesten kikioi ton1 o köztórsosogot. oztón lst vón föherccget 01onnol király lyó koronóztotni 1850. EGY KIS TEVEDES Az ötvenes években törtc.lt, midőn kiroly11nk - nkk"r 111 • csószorunk - 01 <lso engcs1 tt:lö korutot tr:ttc Ol o;sio:J bon. P.•rsH· illő pompóvol logod totott rnind.·nütt Hivotolbol cs1noltok o lclkCsedést 1end• letekel, zsondórokkol. Egi vidékr vorosbon o lcg mogosobb vendeg é1 kl·1és<·1w k lchllles 71 Forrás: http://www.doksihu h11ctt• otonnol megcsonoltottok o doodoloveket o szukséges fol orosokkol egyutt Az úti program azonban ídokozben megvoltozott. s o Felseg éppen az ellenkező irányból jött o vórosbo, mint oz eleinte tervezve volt . Ez azonban nem hozta ko a polgárságot a sodrobót. s a

diadotiveken s azok fel11osa1n motsem változtatott lgy történt oztan, hogy azon o kapun. melyen a Felség be JOtt, nagy aranyos betükkel ez ollott · „Isten vezéreljen!": 0 1on pedig, amelyiken távozott, ko vilógitvo fénylettek e szavak· „Legszerencsésebb napunk 1" 1851. * BESZELJUNK MAGYARUL 1 - M ilyen rosszul beszél mo gyorul, Rosenberg ur Miér t mondja azt, hogy egyontetu s moért nem igy, hogy on egy tet ü 1852. * BETEUESULT JOSLAT - Meg fog Kegyed még ló · togotní ugyebár? - kerdi Lin ko pihegve távozó völegc ;nyje löltjetöl. -óh, még meg is un maid kegyed - vóloszolja az epedö lootal ur A szava nemsokóro betelje sult, mert férj és feleség levé nek 72 1853. Peti oz oskolobóJ p1szkoso11 erkezok hozo Az opo megdor goljo. - Ugy nezel ki, mint egy malac. Tudod -e, ml az, hogy moloc? - Tudom, édesopóm, egy nagy disznónak o fia. 1854. * A HANGVERSENYIMADO - Mama, kérlek, miért kót~z csomót o zsebkendödre? - Mert nem

szeretném elfe . tei teni ezt o szép melódiát .• 1857. * Szóba kerül o tórsosógban, hogy o megfogyott emberekc-t legjobb hóval bedörzsölni, hogy magukhoz térjenek. A gróf megkérdezi: Jó, 10 uhoim, de ho ez o molheur nyo ron történik, honnan lehet ok koh hovot beszehemi? 1862. * HOLGYEK EGYMAS KOZOTT - Persze, te annyira lusta vagy, hogyha szarva s volnál, még a tulajdon ogoncsoido t is restelnéd hordani. - Ebben igazod von, mert ozoko t a férjem hordaná 1 1873. * Epiteno kezdik o kü vasutat. fogo skere · 73 Forrás: - http://www.doksihu Meglátja kedves barátom. 1887. hogy a fogaskerekű nem fog beválni. Miért? - Mert o pályáját egyenesen építik fel o Sváb-hegyre, pedig manapság minden pályán csak görbe úton lehet előre jutni. - Mondja szomszéd, a ked ves lányai hogy viselkednek? - Példásan. Igen szigorúan bánok velük; ha este tízig nem jönnek haza, kizárom őket egész éjszakára. * - Mel yik a világ

legedzettebb állata? - A bolha, mert oz télennyáron egyszál ingben ugrál. 1882. Egy alföldi megyében a stotóríális bíróság holólro ítélt egy szegény vályogvető cigányt, akinek ártotlonságo - miután mór a büntetés megtörtént kiderült. E végzetes tévedés miott a főispán szemrehányást tett o bíróság egyik tagjának. hogy nem jártok el kellő körültekin· téssel. - Méltóságos uram, kérjük szíves felmentését - mentege· tőzött társai nevében a „bölcs" férfiú. - Tetszik tudni, nincs olyan ló. amelyik meg ne botolno - Igen, igen - válaszolta bosszúsan a főispán - egy ló megbotolhot, de egy egész is· tólló . 1884. * Ez évben nyilt meg az 0peraház: - Hol van ma az ember legjobban megvédve a kolerojórvóny ellen? - Az Operaházban. Ott vannak a legkevesebben 7A 1941. 1946. * * - Mondja, m it csinál egész nap? - Naiv kérdés. Reggel 6-t61 este 7- ig dolgozom. - Szegény ember. Es von valokijt>, oki

eltartja? * Maguknál hány lok hideg von a lakásban? Szellőzés előtt vogy után? Után. Ugyanannyi. 1948. * - Hogy nekem milyen pe · chem von, állandóan vesztek a totón. Sohasem sikerül kitalálnom, hogy melyik csapatot verik meg - Látod, milyen naiv vagy,?! A futballbíróra kell tippelni, azt biztoson megveri k minden meccsen. A HAHOTA KÉRDESE: /~~-~~:"~~ llkadtall.-e életedben f <r~ ~ lom) pillanatok? Fehi:r Tomús: lg• n, Kónil<un volt ~ >z„rdtem voi no leh.ítl ni l<:>gam . Valaki ownbon tréfcioól összecserélte a ke:mping 1uhonyzójóbon o CSapo!. színes gombjait. Hideg helyett forró viz zúdult o nyakamba. S<>mloy K1ori: Nt!ken1 o::gy szóroz fürdó mi•;•t 1„tt "l<:le gPm. TetőtJ tnlpig bes1rr•PO noztom magam. arniko1 órll o víz. A szo1Hs1édból útkopoy tok, hogy vezetékjovitos m1ott legalább 1 óráig nem is lesz. Hióbo törülköztern. a s10pptu rórn szórodt, s én úgy érezto>m,

repedezik o bőröm is VadflszldéHY 75 Forrás: http://www.doksihu Gárdos Péter: Rettenetesen babonás vagyok. El leht:t képzelni, hogy oni jórt o fejemben, amikor megláttam, hogy egy fekete mocska próbál ót szaladni előttem. EHernbe iutott, hogy délutó11 o locisulibon vi1s9ozunk, s ha el a dog . Valósággal eldobtam magom, és szerencsére sikerült o mocska elött átfutnorn o járdán Kovács Géza. A tóban b , Ion történt. Kinéztem magamnak o legcukibb lányt, fel is kértem, dc ö szabadkozott, „foglalt vagyok". Nem boJ feleltem magabiztosan -, majd lebeszélem az illetöt . Elharaptam a szót, mert PQY kajakos, birkózó külseJÚ srác óllt meg mellettem. Csak a kezét tette o vállamra, de mór oz i< mázsás súlynak t1.int Szalai Katalin: Egyik este egyedül maradtam otthon. Azzal szórakoztam, hogy felpróbáltam anyu ruháit, cipőit, kipróbáltam o szépitöszereit tP· pen nogyestélyiben, magassarkú cipőben álltam o tükör

előtt, a szómat rúisoztam, amikor csengettek. Nálunk nincs leselkedő, megnyi!ottom az ajtót, hogy lássam ki az. lngovónnyó vált talpam alatt a z elöszoba köve, mert oszt ólyfönököm érkezett lótogotó· bo. Nem ismert meg, m(rt jó· 76 estét koszönt. és azt ké;dezte „a húgod itthon van?" Nincs, és ma nem 1s lesz - hadartam. Borkic.s Béla ; Kivert o veríték, mert a liftben Bakai az o srác nézett farkasszemet velem, oki a noúltko1 ozt ígérte, hogy laposra ver, ha a kezei közé kerülök. S mit od Isten, o lift o nyolcadik és a kilenced ik emelet között váratlanul megállt. Esz~esztve nyomkodtam o gombokat, de se fel, se le nem indult Mór kezdtem köszörülni a torkomat, hogy könyörgőre fogom o dolgot. békejobbként még kezet is nyújtottam neki. de ö róm ordított: „Ne mozdvlJ !" Remegö hangon, majdnem sirvo folytattam: „Olvastam egy esetről. Ott is azért zuhant le az elromlott lift, mert az egyik srác meggondolatlanul

fickándozott! Hajdú Gizella: Apu szekrényében tolóltom egy csomag illatos cigarettát. Anyutól maradt ró Tudtom, hogy ö ilyet nem szív. Magamhoz vettem, hogy kipróbáljam, milyen is o cigizés. Igen óm, de apu, amióta elvált, el-eljór ismerkedni, és oz egyik asszonyt elhozta hozzánk, hogy bemutassa nekem. Azonos izlése volt onyuévol, mert illatos cigarettát kért, amikor behoztam o szobába o kávét. Apu felforgatta .· . . ·, . n Forrás: http://www.doksihu o szekrényt, én pedig o tóskómot. Szerencsére néhány még megmorodt. S mielött opóm foggotóro fogott volna, dobozostól odacsempésztem az i talos üvegek mellé. „ Nem ez oz?" - kérdeztem fapofóval. Még bocsónatot is kért, mert ozt hitte, hogy italos lejjel ö szívta el o többit. Huszár Tibor: Döntetlennel végzödött o meccsünk, tizen- 78 egyesekkel tettünk pontot a végére. En ólltom a kapub a Mór az utolsó labdónól tartottunk, ho kifogom, miénk o gyözelem.

Pórducpózbo helyeztem mogam, s egyszer csok éreztem, hog y kioldódik o golyóm madzagja. Ho megmozdulok lecsúszik rólam Mást nem tehettem, kiabálni kezdtem: - Ne lőj! . 11 maHi6z6 , 79 Uborkahal ;-z~ Gabonaviza 80 Cicacépa Hintapontv 81 Cseles sügér Szalámi sügér Hfmeshal 83 Kevesen tudják, hogy o No bel-díjas omerikoi író, H llmingwoy Folyón ót o fók közé című könyvének történetét kez detben csupán néhány flekkes cikknek szónto. Csak később kerekedett belőle regény. Ahogy bővült, ahogy szoporod · tok oz oldolok, úgy növelte r; kiadó o honorárium összegét. f.z ötezer dollárból tíz, majd több mint százezer lett. Akkorra ozonbon az írón mór erőt vett o beteges kényszerképzet. Attól rettegett, hogy egyik napról o másikra szegénnyé válik. Borótoi mesélték, hogy amikor o könyvért kopott ha· tolmos összeget bevitte o bankba, hogy o többi milliója mellé helyezze, folyton ezt ismételgette

o pénztárosnak: - Meglátja, hogy szegényen halok meg. * Bóbel, o lovoshodsereg c1mu könyv szerzője első novelláját egy lánynak olvasta fel. Honoráriumként egy csókot kopott é~. Művét . később az egyik ujsóg, hogy megtokoritson valamennyi pénzt, „mósodközlésként" jelentette meg. 84 - Ne búsuljon, onn)it adok érte, omennyi oz első honoráriuma volt - mondta nagylelkűen o szerkesztő. Az iró ránézett a S!Örrhók férfire, és elnevette mogót. - Mogótól elég lesz nekem ötven rubel is. * lljo Ehrenburg fiatal szovjet íróknak o szó erejéről tartott előadást. Hirtel2n megkér· dezte tőlük: - Onök szerint melyik o fojsulyosobb, o szeretlek vagy o nagyon szeretlek? A fiatal írók egytő l egyig o nagyon szeretlekre szavazto k. lljo Ehrenburg o fejét rózto. - Tévednek fiatal barátaim. A „nagyon" bizonygató jelző. úgy hat, mintha a szeretlek szót meg kellene támogatni, mert nem gondoljuk komolyan. Előadását oz

írószövetség lopio l s közölte. A honoróriummol oz idős író nem volt megelégedve, szóvá is tette. - En nagyobb összegre gondoltam, de ön szerint o nagy jelző licitólósnok hot, ezért mondtam le róla - jegyezte meg mosolyogva 0 szerkesztő. Kelepelikán Sark11idéki úszómadór-csoport Ejjeli madár fiókája Hozárd madár Sérült költözömadarunk Apró cinke Csóka hímje Fürdö-tollászkodó madár Régen elpusztult sirály Kelekótya gázlómadár Ereszlokónk keszkenője Bávatag madár Gólyafajták mottója Golombféle ficsúr Siránkozó hosszú csörü Ertekes hóziszárnyos Féltucat tojó Dacos baromfi Varázserővel felruházott modór Előkelő madarak Négy pór kárókatona Baromfi-baleset Idős kalitkalakó Gólyával keresztezett gödény Táborozó madár Páva búcsú Mókás énekesmadár Népes madárcsoport Vidám ragadozó Lovasított darufajta Különleges háziszárnyos Barátkozó madár Csúszós madár Ragadozó madár erőszakos

fiókája Nem fajtiszta madár --- Alkafalka Babogoly Vabanko Bibibic Picinege Kancsóko Poncsíz Hajdankosiróly Bodoru Fecskendö Maflamingó Jeligém Gigerlice Nyofogólyo lgazgyöngytyúk Hattyúk Makocsa Boszorkónyo Protokolibrik Nyolckormorán Galiba Nagypapagáj Kelepelikán Campingvin Pópávo Picsipocsirto Hadseregély Mosólyom Huszárcso Kopoltyúk Pertúzok Banánhéjo Kicsikarvaly Félvércse -- . - --· as ÚJ ÉLMÉNNYEL VÁR mindennap 10-20 óráig 87 (RATH·Y~GH ISTVAN: MOSOLYTOL A NEVET~SIG cimü kötetéböl.) Hányféleképpen? Onöll talán nevetnek ezen o kérdésen, vogy fölényesen mosolyognoH Hogy fog no k okkor hoholózni, esetkocogni, ho leg gúnyosan megmondom, hogy o mogyor vagy 40-50-féleképpen nevet 1 M1? Csak o jóizlés tortjo önöket vissza ottói, hogy ne rö- höyjeneH Hót tessék csak idehollgotni! !:s ne somo/yogjonolc úgy, mint o szegedi órpocipól Fél,· re o vigyori arcokkal, s hallgasson el az o minduntalan nl

vető ki~ röhencs ott o so· rokbon ! lrilccibb moso/yintsonok egyPt ezen o sok furcsaságon. Ki kuncog amott mogóbon? Ki az o kun legény, oki oz imént koccintott egyet? A Boloton mellett ozt mondanók ró, hogy cllcog, vagyis hogy kibuffont belőle o nevetés. Menjünk csok tovább: a gömöri eTlber méltóságosan, tempósan hahog. A borsodi plsolyog, o székely meg picsorog, mirit a sükei vodolmo, vagy 88 mosolyra húzva szóját, elpiso· lyodik, elvisolyodilc. A kun vi szont iobbon vigyáz o nevetÖ· izmaira s ha egyet mosolyo· pik, azt mondja ró: bozso/yit. A fazekos tót is csak bazso· /yog, amikor o szekere feldúl. ~u;ntesen meg oz nem jó, h:i valaki tótul nevet, mert az bi· zony ozt jelenti, hogy sír. Kassán a nevetgélöre azt mond jók, hogy vicsorít, a kaloto· szegi rá viccson arro, akire ró vigyorinl o csallóközi csecse· rnő mosolygás helyett viccsant, a nógrádi csendesen vicsejt, o székely virrog, a bodrogközi meg vicsog, amikor más ren ·

des mogyor ember csok vihog, amin retyég a sümegvidékl, s itt-ott a székely még röfög is. vogy csa:C horsónyon hahotát. Sopron megyében nevetgé· reznek a kölykök, mór akiknek jó nevetókéjük van. Szatmár· bon azonban csa k úgy incog· nok-vincognalc, mert ott óltoló bon lcocéralc, azaz vígak a gyerekek. No de oztón ozt hallgassuk meg, ho fonóban, kolókó n <1ag1 arotónop estéjén ösne· Forrás: http://www.doksihu kE<rt•I leyény, leóny ! · At. örségiek úgy cseleritenek, hogy oz ihogós-vihogós elhollotszik o hormodik hotárbo is. Aboújbon ~ocoráznolc, Szotmárbon lcocároznolc, Mezőtúron egy helyben ülve igyorognolc-vigyotognolc vogy vihoncároznok o nevetgélve honcúrozók. A siáicely leory o sz~kely legénnyel csende·soob formón cihog-vihog, a kecskeméti nyihog-vihog, az alföldi má nyihóroz, o szabadkai vihároz, o somo - A strucc is madár . Honnan vegyek bátorságot? A bátrak nem adnak belőle! (Voltoire) ember

gondolkodik Kevés gyokrobbon, mint évente háromszor vagy négyszer. En azért lettem híres, mert hetenként kétsz~r gondolkodom. {G. B Show) A strucc a legmodernebb modór o földö;i. Mert, ha o fejét o homokba dugja, olt !liHzük róla, hogy olajat ke· es. {Chesterton) A takarékoskodás nagy bevétellel ér fel. (Cicero) l ehet valaki nagyon csúnya, -:le o televízióban mégis siket i!: von. {Bruno Kreisky) gyi vihorog, a szegedi tanyákon icsog-vicsog, Zemplénben nyihorász, hincároz és hinyóroL o nevetős fiotolsóg. A Keme nesalja lonkáinok csendjét vinyórozás veri fel, t:rsekújvór vincúrozóstól hangos, Hódmezővásárhelyen hinnyognolc s Hó•omszékl)en licerésznelc. Ho:;iyisnel lenne igy! Ebben o szép országban, ohol o galamb is kocog, a barack meg mosolyos a nevető kék ég olott! A i.orikotúrát egy sebész .igyességével és egy hentes kíméletlen~égével kell elkészíteni {Ronald S:orle) Fiotol korL nkban feje tetejé1·e akarjuk

.J~lítoni a világot Később mi állunk o fejünk te~ejére, iogy olkclmozkodjunk hozzá. (Chaplin) A: ldö .:>lvon gyorson múlik, hogy az ember úgy véli, o nagyszülei már egyáltalán nem :s ro~onoi. (Werner Mitsch) Az oktolon kiadásokra so~ példát lehetne említeni, de egyi~ sem találóbb, mint o terpetöfol építése. Mert akik odabent vonnak, amúgy sem tudnak kimenni, akik pedig kint vonnak, nem akarnok bemrnni. (Mark Twain) 89 BÉLYEGES c{milnk: , MAGYAR FILATELIA , VQLL~~~• Pf. 600 - - - - - -MEGRENDELŐLAP - --- - - - Megrendelem az alábbi bélyeges kif estókönyvet utánvéttel . Kifestóköny I-II. ••••••• 72,- Ft Kifeat6ktlny III-IV. •••••• llo,- Ft Megrend el ő nevei •••••••••••••••••• Pontos c!m~ r •••••••••••••••••••••• Irányft6 számi •••••••••••••••••••• 90 Melyih !fugv srerem~!

négyszer a rajzon? 91 p.,) TIBOR és az óriás labnyonw A régésieket sokon tartják in· kóbb kalandoroknak, mint tudó· soknak. A történetben szereplő Tibor professzor fiatal, sportos és dinamikus. Segitötórsóval, Dom· mai együtt Trémourin környekén o gall-római régészeti emlékek feltárásán dolgozik. Ultramodern felszerelésük megkönnyíti nó· mukra a kutatásokat. Conchito Foldés ujsógirónö riportot készül írni az érdekes ásatásról, így sodródik az eseményekbe, a ko· landbo, „Az óriás lábnyom" ko· londjóbo . ° 93 94 96 98 99 100 1111 103 104 107 tnR 109 110 112 - Pincér, maguknál mindig ilyen rosszul föznek? - Nem, csok egy héten ötszor. - Es a többi két nopon? - Akkor nem nyitunk ki. - . Es amikor olvastam oz újsógbon, hogy nyertem egy kéthetes bulgáriai nyaralást, ozonool felhívtam o felesége· met - mondja o válni szón·

dékozó ügyfél oz ügyvédnek. - És mit mondott neki? - Azt mondta m. drágám, 1úlit1sbon elviszlek o tenger· hez 1 - És erre ö? - Felkiáltott: nogyszerü, uto· wnk ! De ki beszél ott? * A lord egyik látogatója megcsodál egy festményt: - M ilyen gyönyörü munka! Ki festette? - Sajnos nem tudom . Készen vettem * - A burgonya egyik felét a piocro visszük, a másik felét eltesszük télire - mogyorózzo a go1da új béresének. - Es - kérdezi erre a béres - ki fogja mindegyiket kettévágni? - Pincér, kérek egy gyi· llölcslét. - .Azonnal hozom - E~ öntsön bele egy vod· kút, dt ugy, hogy ne lássam! * A viz.sgóztotó megkerdezi a vizsgázótól: - Miért olyori sápadt? Enynyire fél o kérdéseinktöl ? - Nem - válaszolja o vízs. gózó -. o vóloszaimtól félek * A diók másodszor is meg· bukott a vizsgán. - Ez nem is történhetett vol· na másként - mondja utána az opján.:ik - Ugyanaz o te· rem, ugyanaz a vizsgáztató, ugyanazok a

kérdések . * - Tanú - szól ró a bíró a vo:lomást tevó nóre - , ön a korára vonotkozóon hamis adatot mondott be! - Nem volt homis adat, bí· ró úr. Csak egy régebbi 113 Forrás:- http://www.doksihu A:helyett, hogy a vizsgó· ro készült volna - mondja o p1ofesszor szemrehónyóon o v:zsgózónok -, a lónyomnok udvarolt! - On ozt tonócsolta - vóloszoljo o hallgató -. hogy íoglolkozzom a müveiv~I. Én o leár>yót tartom a legjobb mü~ének . - Megállj, te huligán! Megmondom az onyódnok, hogy kövei dobtál meg! - kioból egy férfi az utcán egy szolodá ,kisfliú után. - Nem terme jobb, ho al opjónok mondaná meg? ~érdezi egy járOk<elö. - Az opja én vo.gyC)k - - 114 - Milyen szép kutyójo von! Miért nem v1sz1 kióllitósokro i - Unatkozoo. Nincs érzéke o niLivészetekhez. A mamo veszekszik Kórolykövol, mfrt nem okorjo megenni o Pibegrizt. A popo beavotkoiik: - Engedjük meg neki, hogy ö döntse el, mit dkcJ.t Ká rolyko, ~ríz1

okors1 vagy ve· rést2 És lom. Károlyko megette a tejbeg1ill. :1- egy .?gy Grotulólok urom, születet1 kislánya és egy k;,Sfio ! Az lehetetlen! Nekem csak feleségem von itt! Együtt a csalttd í„ ; 1 1 --~ ,--;--- --··· t •I 1r. i i jl ·1 I 1 l i 115 Forrás:- http://www.doksihu Alljon meg! Nem látja, rogy ki nek tilos - De kezdtem mCgom egyedül! von írva: idegenek · feljönni o színpadra! látom, csak volohogy nagyon rosszul érezni nézőtéren az üres - Magának mór ez a horn.odik elégtelenje Domoklész lcordjo ott függ a feje fölötl 1 - Akkor átülök máshová, professzor úr . -.: - Légy szíves, ne veszekedj örökké az étel miatt! - mondja o feleség o férjnek. - Azt hiszed, nekem nem hiányzik a mamám főztje? - Hogyan szerezzek én ma· gónak 300 statisztát? - kérdezi o színházi ügyelő a rendezőtől. - El sem tudom őket helyezni a színpadon! - Nem a szinpodro kellenek. honem a nézőtérre * - Elégedett az új

titkárnő· jével, igo1gotó úr? - Mór r.élkülözhetetlen ! Az irodában mindent úgy átrendezett, hogy rajta ·kívül senki nem ismeri ki magát. Mindent bele . 116 * - Hogy öntözi aiokat a viróg1>ko t, szomszéd? Nincs is víz a kannában. - Nem is kell. Ezek műviró· gak. . „ . lgoaón nem rossr, csok némi válto1totóst szeretnék . 117 Forrás: http://www.doksihu Pontoson éjfélkor belép a bórbo Drokulo, és kér egy pohór vért. - Vért? Mi oz, hogy vért? Milyen vé•t? - kérdezi a ré· mült pincér. - B-csop~•rt - mondjo Dra· kulo. * Kovócs o tengerpartról hozott kagylókot mutatja lsmerösének. - Hogy lehet az. hogy nem holloni bennük o tenger zúgósóH - kérdezi oz ismerös, a fü lére szorítvo a kogylókot - Mert ezeket o Holt-tenger portjóról hoztam. - Vádle>tt, tudja egyáltalán, ml o~ oz alibi? - Hogyne tudnóm ! Azt kell bebizonyitonom, hogy nem vol· tom ott, ahol voltom. * Holnap megfőzöm életem

ebédjét! Mit szeretsz o legjobban? - kérdezi az Ifjú feleség o férjtől. - A vajas kenyeret - vólaszolja félénken a férj. - első * A gépkoc~ivezetö fékez, mert !ótja, hogy az út közepén egy halom kövei körültámasztvo egy lámpa vilóg it. - Minek áll itt ez a lómpa? - kérdezi a közelben álló útjavító munkástól. - Hogy lehessen látni a kövek~t. - es a k6vek minek vonnak Itt? - Hogy legyen mivel megtámasztani o lómpót. .,, - Ho ön épület lenne, le kellene bontoni 1 118 A hadgyakorlaton az egyllC tehergépkocsi elaka d a mély mocsárban. A gépkocsivezető­ nek szerencséje von, nemsokára megáll mellette egy dzsip, négy tiszttel. Minden erejük megfeszítésével sikerül klszababodítonluk a gépkocsit a rnocsárból. - No, ez jó munka volt mondja az egyik tiszt. - Mit szállít a teherautóján? - Huszonhat újoncot, százo dos úr! Büszkeség - loch Nessben ejtettem el 1 Atóto is keresik . 1t9 120 Vészkijárat

121 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> .,, A~ v ~ , .,, v v v V CELLULOZ- ~S PAPIRGYARTO, VAGY PAPIRFELDOLGOZO SZAKMAKRA. Tanulóink részére többféle juttatást bi1tosítunk. Bővebb 1 felvilágosítást a papírgyárak 51emélyzeti osztályai adnak. ~ V v ti; ~ ~ .,~ .,, ., ~ ti; y vy v v 1 A turista végigjarjo az ösnes útvonalat, de mindegriken csak egruer mehet végig, vinont a régi útvonalát kerentezheti. A kiindulópontbo kell visuoérkernie 123 1 • EN CSAK A • T•R• lltlT S2ERETE H 1,tl GYÁRTJA: SZABOLCS MEGYEI TEJIPARI VALLALAT 124 Egy zérk6zott örs balladéia ló Lali, örsi kengyelfutónk és hírvivönk, fantasztikus hírrel érkezett. Megüresedett o házuk alagsorában egy roktórfé le odú, oz irigyelt Tengerima lac Örs búvóhelye Nosza, fiúk, elfoglalni! A házmester bocsit rögtön elleptük ojándekokkal. Mindent elfogadott, csak Ter

bunyák teknőcét utasította visz· szo azzal az indokkal, hogy o második világháború óta valahogy nP.m kedveli a páncélo sokat Viszont kezdődhet o költöz· ködés ! Szereztünk egy kiskocsit, amit három órára úgy adott 1<ölcsön a tulajdonosa, hogy nem is tudott róla. Talán a gondviselés bosszúja, hogy a költörés kissé drómoivá fajult. Ocsire rádőlt o szekrény, amelyből csupán a keresztvógó fűrész serény mozgotósóvol tudtuk kiszabadítoni. Vesztünkre odasettenkedett Bo· lombér, az örsüllk kutyája is. Habozás nélkül befogtuk a :C i skocsi elé. Ekkor baljós jel· ként egy fekete mocska haladt át az úton, és Balambér oz ilyesmit nem nokto kihagyni. Délutánig hívogattuk, mi re hojlando vo!t visszatérni o vodó· szotról · Géza vállalta o fény elöállitásót, de két óro múlva :igy tért vissza, hogy sehol sem tolóljo o kóbor áramot, Majdnem gutaütést kaptunk. mert elég lett volna, ha fel katt: ntjo o

villonykopcsolót . A költözés mérlege : levertük tóbb ojtóról a mázt, több kéz· ról o bört. Betörtünk két ajtó · üveget. és letörtük új birodal· munk ojto1ónok o kilincset. Sajnos, bt>lülről, úgyhogy nem t.rdunk kimenni Ha volokinek véletleni1I o kezébe kerul ez az irás, okvetlenül értesítse Zi · r.lonko bácsit, o házmestert, hogy az utolsó tonitósi nap előtt semmiképpen se nyi ssa k: oz :ijtót. Viszont nemesen é irgolmoson cselekszik, ha ellót bennünket bőséges és vóllozoto s élelemmel! 125 EGYENES ADAS 126 KANIKULA IRODALMI ~RDEKLOD~S 127 IJZEJllS $ZAP-Atl ICAHlj1Ó til LÓ Béla ecenevén LOBI KA) 3 éves koro óta rendne· r~sen mosakodott. Minden év korócsonyón. (Késöbb egyszer megázott, bele is betegedett.) Egyszóval víziszonya volt. (Csak kelát ivott, meg a tonóri kor >lOVC.it az órákon) A fésu:ködést csupán azért n1t-lloztc, mert o huzatos lép· csóhó1ban a hajzata szép szé·

neokrJZoloo rendezödött. A c1· pöpucolóst. oz idomitós cso dójóvol oldotta meg. Zoturek nevi• kutyája néhány szem ko:: koc uf.ort:rt a farkát csóválta, igy oz~án csu,:ón o „lóbtyüt" kellett o megfelelö helyre rok· ni Fo9- és füln.osósról most ne e;sen ~ló, hi~zen oz alpári, olontas dolgokat sohosem sze rette Jo, hogy mit szólt ehhez a család? Beletórödtek, mini kender o tilolóbo. PAR ~V MULYA : Elöszor csak az keltett gyanút a családban, hogy karó· csonyra hojsütövosat kért (bór ezzel okór o Zoturek névre 128 hollc1oto c:I:- farkát 1s lehet on dolÓlni). Még gyonúsobb volt a dauervrz es o lószogú sprc ir6nt. igény Az meg szinte o tebol} be- kergette o rokonso got. oinik<>r kor~mfényes·tö Vi ledo kendöért kónyörgött Vikroo, mooldto a korH·t• orJos - LOBIKANl>K nincsen<?k kiütP.~ei, csak „beütései" ! Vagy valami mós. A tanácstalan otyo teljes megdobbenését a véletlenül kihallgatott

telefonbeszélget,>s .:i~ozto A tis!1asC:.gi orületben szenvedö gyerek ~zexis szop pon utcn t!1dcklödött oz illat >zerbollbon A zrm01lkÓ!- tekintetű otya elött kel lehcóseg állt: h;vn1 az idegorvost. vagy suttyom · bon beletekinteni LOBIKA zse beibe A1 utobb1 megoldóst vólasnotto mint kideru1l ige" hely.!s~n - mert ormon o szomszédek Pirikéjéröl kcszült több tucat fotó esett ki, amelyek nevezett hölgyet, m nt egy lexikont (teljes börkötes ben) ábrázolták. - Ja 1 - szólott o rideg te· k ntetu Nincs probli:1na. csok szerelmes a picike Táborozásr61 tömören Jelentkeztem. Felírtak Pénzt kértek Behoztam Csomagoltam Otthon hagytam Felszálltunk. Elindultunk Meghúztuk Büntetést fizettem Felírtak Társaim röhögtek 0doértünk. Sátrat vertem Elsösegélyben részesültem Konyhán voltom. Mosogattam Eltörtem Befizettem őrséget álltam, fáztam. Féltem Alig éltem Az árnyékot medvének néztem Reggel tornáztam. úsztam Kúsztam Rendbe

jöttem Kirándultunk. Eltévedtem Megtaláltok Sehova se vittek. Az örséggel kártyáztam. Letoltok Levonásnál felolvastak Tábortüzet raktam. Tűzoltók jöttek Tanáraim fellocsoltak Társaim lelocsoltak. Megszáradtom Elfáradtam l:jjel lefeküdtem. Horkoltak Bekentek Többen elkentek Csomagoltam, otthagytam. Felszálltunk. Elindultunk Nem húztam meg l!n röhögtem Hazaértem. Nem ismertek meg Kérdeztek Válaszoltam Álmélkodtak Persze, kiszíneztem Dicsértek Megengedték, hogy újra Jövöre De szép lesz 1 129 StRTő BIZONYITEK Egyik felsőváros i sétája olA. G M atov (Anton Gustov Motov, 1873- 1914), horvát költő felfigyelt oz utcán egy asszonyra, oki kegyetlenül LitlPqclte egy gyerek fejét. Ezen felháborodva odalépett, és így s1ólt: Hl mór veréssel akarja 11cvf!lni a gyNmekét, legol6bb n~ o fejét üsse. Ennek nagyon kóros hatása IPh<"ct a fejlöd é~o l mávol A HASZON [gy olkalommof, amikor .-,fyon dolgokról folyt o beszél - g

etés, omi oz embernek hasz ~ ·}s lehet, a költő, Tin Ujevic (Au„11stin Ujevic 1891-1955) rizt inond1o: - En tudom, melyik nz 01 oill ot, amelyik <1 világon a leghasznosabb. - Hót okkor mondd meg! - A csifke ! Art megehetl!d o születése előtt éppen úgy, 1nint o halála után. >4rc - A7. nem fontos - váloszoltri oz osszony -, engem is így nr.vclt" k f<?I o szüleim 8g a BATORiTAS A szerb irodalom egyik neves képvi se lője, Stevon Srcmoc (1855-1906) !>okszor értékelte o fiatal költök ver· seil az o kérésükre. Egy olkalom mol egyikük megkérdezte, · ~ ogy átnézte-e o legutolsó ve rsét, és hogy tetszik? Sre · r~ oc megsimogatta o bajuszát, (., nogy korno!yon mondta: Ha tényle!.l ~z o legutol<n, r: H c r n "ltJyon jó! 130 e realista Bue 1 A mi háZL1nkbon mac1lrák is vannak 1 E MLÉKEI .„ . ••• • ~ •• •• •• .,, ,, 1 1 ·-••• a n n 131 132 133 134 Melyik kenö

egyforma? L - 11 - 1 DD --- - 11 - 1 DD 6 5 135 137 1 ., 140 K Z·MENDE·MONDASOK Addig üsd a vasat, amíg ujjad marad 1 Ahány ház, annyi szobás. Aki a kicsit nem becsüli - lopjon nagyobbat ! A kutya ugat, a karaván - az egy kávékeverék. Ahol legnagyobb a szükség - ott baj van 1 Aki másnak vermet ás - pénzt kap érte. Sok kicsi - nagyon keveset éri Aki korpa közé keveredik - használjon Bánffy-hajszeszt ! Sötétben minden tehén - tehén 1 Aki sokat markol. annak kérg es leH a ten yere Kétszer ad - oki duplán ad. Kicsi a bors, de hol a fenében van ? Addig jár a korsó a kútra, amíg mindenki be nem rú g! Aki mer - annál von a kanál. Jobb ma egy verés, mint holnap kettő ! Sok beszédnek. hígító sem kell! Amelyik kutya ugat, az hangos! Két szék közül, három hibás! Jobb félni, mint beszo-lodni egy fél reeső helyre! Ep testben, nincsen méreg. Ami sok, az egészségtelen; ami kevés - az hiánycikk! Kiselefánt

Kisfröccs Kis ponty Kis pinty Kis gomba Kis piszok Kis lóca Kis ital Kis cipő Kis madár Kis kenyér Kis forrasztóón Kis outóversen zö 142 - FELEFANT - BORÓKA - PORONTY -· -- PINTYóKE PERESZKE SZOSZKE PADKA SERKE CSUKA PICINKE PICIPó - CINKE - MINI LAUDA . ZUZMÓCSINfi - Mi a hüllők csordája? - Ana -kondo. -- Mi o patások .::rce? - Ri;nHar-vos. - Mi o mac.lorok hojojo? - Papa-gólya. - Hogyan nl·ve:zik a pici halat? - Plonktvnhal - Hogy hívják a tolvaj patást? - Anti-lop. -- Melyik emlős sírós? - A bőgőmajom. - Mi a ragadozók círfolyomo? - Jogu-úr. - Hogy hivják o halok az üpjukot? - Cópopa. - Az emlősök hogyc.n intenek csendre valakit? Mó-kuss! - Hogy nev<:zik az elhidegült madarat? Kolibrid c·g. - Hogyan tü~szentenc:k a növények? Mohopci! - A növtnyeknek mi o rágós falat? - A zuzmócsing. Szdntmiklósi Tamás, Abony„ 143 Szófacsaró IBC Agytorna nadrág Agykötöfék Bűnbarlangkutató Csúszópénzverde

Elmegyógyforrós Futóbolondgombo Gyom növényvédő nő Hodiórvolónyhoj lllotszertorno Jegenyenyere Kokosülösztrójk Kórtyolopszerkesztö Kenöpénztór Kórkép rabló Körömágy jelenet Lipótmezögozdósz Lódorózsderék Mennyorszóggyűlés Nyokleveskocko 0rrfúvósötös Ongyilkosgolóco Poprikatona Rajcsúrozmór Somfordólio Szemüveglencsefőzelék Térdko lócstésztoszű rö Utónfutóhomoktenger 14 J 145 146 147 148 / JTR.oNC/1111·90 / / / / 149 151 PRÓBI ÉTVÁGY A birkózó először ebédel o kis menyosszony csolódjóvol. Aloposon nekigyürkőzik, nem kiméli mogót, hotszor is megpupozzo a tányérját. Közben észreveszi, hogy jövendőbeli anyósa még egy készlet evöeszközt rak a kezeügyébe az osztolro. - Hót ez meg mire voló? kérdi tele szójjol. - Hót csok or~o fiom, mert lótom, hogy az eredeti egybttóre elkopik. A TEHÉN Az omerikoi férj meséli. - A feleségem egy texasi tormon nőtt fel. En vistont

kolifornioi vagyok Világéletemben csok úsztam ~ szörföztem Higgyétek el, omíg o feleségemet meg nem ismertem, nem i~ lóttom tehenet. BETON Ho1v<lnodszor bontják fel oz úttestet. Kábel, gázvezeték, iná!hclyezés. A lakótelepi la· ko> mór unja oz állandó göd152 rökcl, órkokot, hupponókot, így hót örömmel kérdi, omikor a munkcísok mór oz oszfoltot sin1ogatjók o járda tetején: - Remélem, ez mostmór végleges? - Hót persze! - vógjo ró o munkálatok vezetője. Egyelőré. POLITIKA Mihail Gorbocsovnok sietős ez (1ljo, igy oz értekezletről te vozv(l rászól o soförjére: - No de most aztán siessen, barátom! A sofőr ozonbon ódz;kodik, okarjo, hogy felírják nem gyorshojtó>~rt. - Ren:foen von mondja o főtitkár -, okkor maga üljön hátra, majd én vezetek. Százhúszas tempóban röpülnek végig az úton. Elszóguldonok két rendőr mellett, azok fel kap jók o fejilket. - Ki lehetett ez? - Én nem tudom, pajtás, de bizlO$On

valami nagyon nagy fejts. Hallod, ha Gorbocsov o sofőrje . Forrás: http://www.doksihu VONZERŐ A menyasszony megkérdi a völeg ényét: - Mondd, mit szeretsz raj ta m? A szépségemet, vagy az intelligenciámat? A fiatalember elvigyorodik: - A humorodat, drágám! A MACSKA A vendég belép o szobába. egy hoto 1mos mocs1co törleszkedik a lábához. - Gyönyörü jószág - mondja. - Hogy hívják? - Hót mi bizony csok cicá nak - mondja a háziasszony. - Tudniillik egyszer csak ott ült o küszöbünkön. A fé rjem megtiltotta o gyerekeknek, hogy nevet odjonok neki. A kkor túlságosan megszeretnék, és mi nem vagyunk olyan helyzetben, hogy mocskát torthoHunk. - Srdekes - mondja o vendég - Mikor történt ez? - Tíz éve. A BOKOR A csinos, fiatal botanikus hölgy Ausztráliában autózott, és egyszer csak mintha valami érdeke:s, soha nem látott bokrot fedezett volna fel az ut túlso oldalán, Megállította a kocsiját, kiszállt. és indult át oz uttesten. Abbon o

pillanatban egy másik kocsi fékezett melle:tte. Egy fiatalember dugta ki a fejét oz oblokon - Valami boj von? Segíthetakl - ó dehogy - mondta o hölgy. - Csok egy bokrot keresek - Elnézést! - szólt o fiotolember, és tülig piroson tovóbbhajtott. ÉVFORDULÓ íizedik születésnapját ünnepi i a srác. Elfujja a torta gyertyáit, aztán fell<iólt: - [hhez szólj, momo, kétszómjegyű lettem! 1 153 • 1 ENDTIRTIS EFORMJI A XXIII. kerü leti, Josszer Arafotról elnevezett á ltalános is· kola fokozott rendjének érdekében elrendelem a következőket· 1. § AZ OSZTALY RENDJE Az osztályban padok vannok. A padokat közök vólasrtjá k rl egymástól A padokat egymá stól elválasztó közöket podközoknek nevezzük. A ?,iöknok joga von o padban ul nl és a podközökben állni Aki o pcdbon áll, rendbont~.no~ oki a podközökben ül, hulyenek tekintendö. A podközökben o tanuló a lábán áll, a podbon o tanuló a fen~kén iii. Utóbbi testrész

alkalamadtón gondolkodásra is felhasz· nólhotó. Sokon fel is hosmóljó k, és ezóltol szép karriert futnak b~. E paragra fus ellen vétőket a gyermekétkeztetéssel kr1pcsok1to• szolmonella-ellótmóny megvonósóvol kell bünt~tni. 2. § MAGATARTÁS A FOLYOSÓN Az iskola tanu lói kötelesek az iskola folyosóján zárt rendben, lépést tartva, tcm e tőinél is sídbb csendben ballagni. Egyéb !olyosókon jogukban áll a) nem zárt rendben, b) nem lépést tartva, e) nem a temetőinél is síribb csendben ha· ladr.i Az iskola folyosóján való baHagást minden esetben o bo l láb lépésével kell kezdeni, amelyet a jobb Jób lépése követ. Alternatívok kezdhetik a baHagóst jobb lá bbal is, de okkor se feledkezzenek meg róla, hogy a zért mi ndannyian egy cipőben járunk. (Föké~t azért, mert az adott gazdosagi helyzetben többre nem futja.) A bal láb lépését a bal láb újobb lépésével követni dogmatikus, o jobb láb lépését a jobb láb újabb

lépésével folytatni nacionalista elhojlás. Páros lábbal halad ni a legnagyobb marhaság, és csak abban a z esetben engedélyezhetc, ha a tanuló ken guru. A jelen parog rofus el- Forrás: http://www.doksihu len vétőket tíz hónapra ki kell zörni a nu!lodikórós, fakultatíve-kötclczö matekfetzárkóztatá:; kcclvezményéből. 3. § AZ ÉRDEMJEGYEK EGYSÉGESITÉSE Fent nevezett tanintézet fa loi kö7.Ött a következő szorgalmi évtől kezdve egyetlen érdeJ"fljegr~t r"ndsw1c.ílü n~ Minden to• dó minrkn tan tárgyból niir,den o:kolcmmol köteles 3.5 -rc felelni, VO.JY ugyanilyen értclcü dolg-.zotv1 írni. Ez részint azért vált szükségi:ssé, mert oz osztcilyozó~t a következő t névtől számítógép voi?gzi, és o trinóri kai ~gyetlen ta g ja !cm tudj<! cici- Elsös .•• .:x:=• 155 Forrás: http://www.doksihu vosni ro szerkentyúhöz mellékelt, iopón nyí:lvü használati utosi:á~t MósréHt pedig ozérl vált

szükségessé, mert a fene se fogja törni a fejét azon, 1-oogy melyik ürgének milyen jzgyet odjon. Harmadrészt; egyetlen kölök se flancoljon itt nekünk ötösökkel, és egye~ len csibés1 se játssza o fa J bolondjá t egyesekkel. Fen i relldr.let ertelmében 0 köve kező tanévtől minden kett• s tonulé, köteles másfél jeggy• 1 jobbon, minden ötös pedi másfél jeggyel roszobbul to nulni. E rendelet ellen vétők köteleek megta nulni H irofumi Csudomuki „Szomorú szamu- ráj" cimü eposzónok tizenkét énekét japánul, visszafelé. En · r.ek kettős értelme von 1 még mindig messze nem ez a legnagyobb momaság o tanrendben, 2. hátha végül valamelyikük el tudja olvasni o számítógéphez mellékelt használati utasitóst, miáltal az egész paragrafus egyből feleslegessé válik. 4. § A SüGó INTEZM rnve Több oldalról megnyilvánuló diókóhojnok eleget teendő elrendeljük o súgó intézményének a bevezetését a következő

feltételekkel. a) Minden órán minden osz- - Ogr 11ámol, mint Einstein . Forrás: tálybo"http://www.doksihu három ~úgó müködhet. b) Ezeket o súgókat oz ille· tö szaktonó• oz órán meglepe· tésszerüen jelöli ki, mintegy felhívja. e) A kijelölt súgók kötelesek o helyükrö! felállva, vogy a katedra elé c5oportosulva fe· lelni a szaktanár által feltett kéróésekre. dj Hangoson. A súgó~ teljesítményét o si:iktanór a súgás minösége olopjón bíré>lja el. A tel}esít· mény 5-töl 1 -ig terjedhetö besaralas szerint minösíthetö, s az így kialakult összkép határozza meg o tanév végén kialakult é.rdemjegyet 5. § SZTRAJKJOG Ez a pa1agrafus is a tanulók igényeit elégíti ki. Az is· kola minden tanulójának joga von a ta sztrájkro, vagyis orra, hogy ne törödjék a tonulmá· nyi követelményellkel: o) mindennap hojnoli negyed kettötől egy óra húsz percig, b) 40 fo kon felüli hóemel· kedés esetén. Záradék.

Aki o fenti paragrafusok el· lenére is normális morod , 02 feltehetöen nem normólfs, s így a következő tanévben más iskalóbo kérheti felvételét. - Tulajdonképpen hányadikba megyünk" 157 1~8 1 • 36. ,. ,. Kiadja 01 lfjúsógi lop- és Könyvkiadó Vóllolot Felelös kiadó : Caehi Mno• i9ozgotó Cser Gábor C1u1i Ztuuc Oollo• le"ó Oonkó Ló1dó Forogö Grllror Foual G. lóno1 Föld„ Vilmo1 Füzér Jóuef Golornbo1 Sait„uter GerH Lcluló Görög Júlia Honclth Mihólr Kojan Tibor Meaó l1twón ,eterdl ól lohrlllOnn Katalin Sojdik Ferenc . S1alar 8éto Tóth Andrót T1enué„ri Lóutó Vadas Erlko Dr. Vág Ernö 89-1221 Pécsi Szilt10 Nyomda Felelös ve1etö : Farkos Gábor igazgató Felelös uerkeutö: HORVÁTH MIHÁLY * Szerkesztők: CSER GABOR CZIFFERSZKY 8ELA PAJTAS·HAHOTA Budapest, Jószoi Mari tér s. 1397 Megjelent 5,95 A/ 5 iv terjedelei:nben ISSN 0230 1636 ~ Bologh Mório Són Attílo 86toi Sóndo• 8eri<e1

Altos C.ifle1111<r 8élo Dr. Király G István „ KlSZITElTU : Vo1wóri Anno , . Várnai Grörgr Verebic1 Jóno1 Wagne1 Margit . Forrás: AR: http://www.doksihu 18, - Ft