Irodalom | Humor » Hahota 36

Alapadatok

Év, oldalszám:1983, 164 oldal
Nyelv:magyar
Letöltések száma:142
Feltöltve:2013. december 18
Méret:12 MB
Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!

Értékelések

11111 Gábor Nagy796 2020. január 21
  Köszi a feltöltést!

Új értékelés

Tartalmi kivonat

~USA , A PÖTT~ SZELLEM EbI HELEG ~<ÁRI AAPON ELKÓVE· IETT fG APRÓ HIBÁi. t.LsiUNMVAOT EG-Y KosAA FRISSEN MOSOTT ROM1aE· JÉN, ÉS MIRt tELEBREOT. LAiOD, EZ ITT SZAIMAR SZILllA . J>1LLANA10D, .\JBA AIÍZ ALlTf MEG· roooo A OCREl<AMAT, ES CÉLBA RÖPÍTESZ. --------- -~ --. s --"""-- = A7.ERT LAKLI SAA(ÁT lS <IME.NTUT[I( VEG-ÜL . -- - ::---- Z.ÜNt4EfES AZO~~ ElHAfAOT LAICU ~~f"f O<>VAIJIS A &J/T Q.PUJAG~ lt OCt>lE A LASZTIT.•• . IL <EN FAAASZ.TÓ MUH)ST ME"~ ELEIE.MBEN NE:M LAiTAM OE ~C.nL:J, t\IGA ~ SzÁGuLOOZN ~ A IÍZEN , HNT / EMGtREK STEN E. „ . 1E CSAK fÓ:JD A ln"ORLA~ ES ÜGt€ L".l I \OC>Y FEL NE BoJt.ULJAK JOSAGOS EG . HOGlAtll KELL EZl . l<ORHÁ· NtOZN . ~ LAKLI SANiA VÉGÜL PARioT ~~T- G-A"Z. I llEH EG-ESZEN ):;.<, AtOG-1 ELKfPZELIE. E.s i<oször,nü1< ! ~ SZÓVAL tOLNAP IS llT

Lf:S2VNcí. -A NINCS HAS DOLG-OD ·-· ~n vagyok a 33%! Jutolomtáborbo utoztom június ötödikén, mert jól viselkedtem. A kéthetes táboroz-Os végét nem tudtom kivárni, mert befi· zettem o csopottáborbo, amelyik június 16-án kezdődött. A csopottáborbon nem lesz sátorbontá~. mert jönnek oz ifik. !:n sem utazom hozo, tiszteletbeli tognok morodok De csak öt napig, mert pályózottol nyertem még egy zánkai beutalót, mint Kiváló úttörőto­ nács-tog. Itt kiválasztottak tol mácsnak egy fekete-tengeri delegáció mellé, mert jól beszé· lek fekete-tenger.ül Hozoéré· sem után alkotótábor, olvasótábor, béketábor . Nem értem, miért írják oz újságok, hogy o mogyor gyerekekn~k csak egyhormodo jut táborba. Ml A KULONBS~G - a kezdő és a haladó táborozó közöttt Válasz: Az első onnok örül, ho lakik velük sátorban, o második onnok, ho nem. felnőtt o - a nappali őrség és az éjjeli őrség közöttJ Válasz: Az e lső

unolmos szolgálat, o második jó buli. - a fen rőforgá cs és a reggeli közötU Válasz: Az első elég , o második nem elég. - a sorakozás és a szóra kozás közöttJ Válasz: Ho nem tudod, próbáld ki! 17 KÉREM A PANASZKÖNYVET! Hiába keresem, nem találom o konnektort. lgy nem tudom bekapcsolni o számítógépet, o magnót, o videót és o szolá riumot . Pedig azt mondták, hogy itt o táborban lesz játék, zene, látványosság és napfény. Kérem o T. táborvezetöséget, ozonnol intézkedjen. Jelige: e9J sátorlako az erdőből * Ho szabod kérdeznem, miért laticel o motrad Követelem, hogy valódi szalmazsák legyen, mégpedig olyan szalmából, aminek o tövét nem mütrógyóztók ! Panaszom von orra is, hogy 10 kilométerre o táborhelytől villanyoszlopra, 15 kilométerre igazi vízcsapra, 30 kilométerre pedig lakott településre találtam. Hibának tartom továbbá, hogy o táborvezető kezében öngyújtót láttam. Nekem nomád tábort

tetszettek ·ígérni. Rogoszkodom ahhoz, hogy még o t t is va lódi lapulevelet használhassak. Természetbarát üdvözlettel: „Zöld fül" jeligére ,. Sirkinyeregetö sz61 18 „ Emeletes kisértet 19 TÍBORI TESZT . ~~ (Ho rette ntő gondoson, és oz igozsógnok megfelelően töltöd ki, okkor sem derül ki belőle semmi .) 1. Mennyi egy úttörő ideális testsúlyaf 1. 50 kg nótizsókkol 2. 60 kg vosóggyol 3. 70 kg mérleggel 2. Milyen időközönként tisztitod a cipődetf 1. havonta 2. naponta 3. óránként 3. Mit teszel, ha tévedésből a szobatársad cipőjét tisztítod kil 1. máskor jobbon vigyázok 2. újra bepiszkolom 3. megkérem a gazdáját, tisztítsa ki az enyémet 4. Lehet-e őrsi foglalkozáson aludnif 1. nem 2. igen, de horkolni nem 3. igen, de csak kispárnával 5. Nagyon szeretnél a táborban takarítani, de neked már nem jutott seprő! 1: addig könyörgök a tór>amnak, amíg át nem adja 20 2. vásá rolok egyet 3.

fondorlatos módon kerítek egyet 6. Tökfőzelék ván ebédre 1. kiöntöm 2. mást rendelek 3. kérem a panaszkönyvet 7. Mit teszel, ha tévedésből a bátyád (nővéred) nadrágját csomagoltad bel 1. felhajtom 2. addig eszem, míg belehízok 3. elviszem egy szabóhoz átalakíttatni 8. Táborba indulsz, és o vonaton jut eszedbe, hogy elfelejtettél elköszönni o rojvezetödtöl I 1. fütyülök ró 2. visszamegye k elköszönni 3. majd küldök neki képes lapot 9. ~juokai őrségben gyanúsat észlelsz 1. azonnal bebújok a sátorba 2. a társamat odaküldöm, nézze meg, mi az 3. riadóztatom a tábort 10. Beázik o sátor, és a nyakadba csorog o víz 1. azonnal befoltozom 2. esernyőt tartok aló 3. megfordulok, hogy o lábamra csorogjon 11. Számháború von, és el vesztetted a számod at 1. igyekszem megkeresni 2. másikat kérek 3. a homlokomra festek szó mot Melyik kenö egyforma? 21 IDOL YAS ZSOMBO.R A Fóka Örs térdig o Bala tonban tengette csendes,

mindennapi életét. A répofejü Remete iszapot kent cinóber fürtjeire, majd vészesen tüsszögni kezdett, mert o fülébe ment o lóp. A kelekótya Kelempósz fogadott o dörzsölt Hufnógellol, hogy leissza a hullómok te tejéről azt a nagy fehér tarajt, de mór a harmadik hullómnól jojózni kezdett o szeme, mert ez a Kelempósz mindig csak ígérgetni tud. A tu nya Zsugovics csendesen elszenderedett a víz fenekén, de 22 csakhamar életre pafoztuk, mert elsősegélyben mindig menők voltunk. - Ez így nem megy tovóbb - mondta Kázmér, az őrsvezetönk, o ki szeretett mindig o nagy reformótorok elvi síkjóro emelkedni. Ha egy harci kollektívának nincs kristólyosro edzett kiµponti kérdése, okkor ez a harci kollektíva döngő léptekkel menetel o végső elbombulós karjai közé. Eppen ezért két alig szopogatott Tibi csokit ojónlok lel annak, o ki az örsi okvóriumot egy ibolyás vagy süsü zsomborrol gozdo gítjo. Csek néztünk, mint kis Karcsi o moziban.

Holtoni ismereteink sojnólotos módon hió· nyosok volto k. Az, ibolyós vagy süsü zsombor - hintette tovább Kózmé1 - enyhén lila óbrózotú félszegúszó, lelógó bajusszal és kigúvodt szemmel. Szórmozóstoni szempontból átmenetet kepez o bókoló orobello és a surbonkó behemót között. Fél perc sem telt bele. és hasmánt oroszoltuk végig o Balaton fenekét Kenesétől Keszthelyig, mert mit meg nem tesz egy Fóka a t udomóny oltárán, ho ezt oz oltárt két alig szopogatott Tibi csoki is díszíti. Kilogtunk egy kozol moszatot, három ebihalat és egy regiment ólomkatonát a napóleoni hodjórotok uniformisóbon, ezek Forrás: azonban nyilván csak valami félreértés következtében kerültek o Balaton mélyére. A tunya Zsugovics kifogott egy rozsdás konzervdobozt is azzal o zsíros talpával. Liki fülekkel ült o vízben, o bokáját szopogotto, és vadul sikoltozott. De sehol egy ibolyás vagy süsü zsombor. A teljes elcsüggedés állopo· tóban

locskopocskáztunk viszszo Kázmérhoz, oz őrsvezetőnk­ höz. De okkor már ott volt o dörzsölt Hufnágel is. Valósággal vibrált o feje az izgalomtól és egy furcsa kis bácsikát vezetett mogo után, bokáig o magyar t engerben. - Megjöttem -. mondta o dörzsölt Hufnágel. - Kérem o két alig szopogatott Tibi csokit. Ertetlenül álltunk oz ügy MindenesetrP közelebb húzódtunk o dörzsvlt Hufnó gelhez, hátha ad egy kis csokit, mert mit lehessen tudni. előtt. - Hogyhogy? - gurgulázto Kázmér, oz őrsvezető egészen reszelős hangon. - Ugy érted, hogy neked sikerült ibolyás vogy süsü zsombor! fognod? - Pontoson úgy értem, Kázmér - szivóskodott o dörzsölt, majd o teljesen furcsa bácsikához fordult. - Ho lenne olyan kedves o nevét közöl ni az őrs­ vezetömmel. - Kérem - mondta o bácsika. - Ibolyás Zsombor vagyok Vízi portré parádé v •• 23 Forrás: Kárpitos o Brézlmójer Krisztián utcából. De nódszékeket nem vo llolok.

Felordítottunk. A bócsiko bojszo lelógott, szeme meg kigúvodt, ami kórpitosoknól nem mindennapos. - Bocsánatot kérek - mond· te Kázmér, omi egyébként nem volt bevett szokóso. - Itt volo • mi nem stimmel nekem. On talán félszegúszó? - Szó, ami szó - mondto o bo csiko . - Stílbútorbon, ülÖ· gornitúróbon klasszisnak tekin lenek, de úszónak elég félszeg vagyok. Nem csoda kérem, oz ingyenuszodóbon tanultam, még a boszniai okkupáció ide· jén. Horgász portré 24 - Pardon - mondta Hufnó · gel diadallal. - Megkophat· nóm a pólyödíjat? Két szelet alig szopogatott Tibi csoki . Nem azért, hogy így, vagy úgy, de ami jór, az jór. - Dörzsölt! - interpellált a répofejü Remete. Tudom, hogy úgyis adsz egy harapást. Igazán? Akkor még kétszer toló lgothotsz. - Nem adsz? Úgy is jó. A répofejű Remete o bácsi Kérem, mi kához fordult. úgy tudjuk, hogy az ibolyás zsombor ótmenetet kép ez a bókoló orobello és a surbon kó

behemót között. Nos? 1 A bácsika az égre me resz tette azt a két holszemét. Elképesztő kérem , hogy semmi sem marad titokban. Tetszik tudni, a Brézl májer Krisztián utca 5. szóm alatti házat most tatarozzák. A gongot teljesen átépítik A két szomszédom például hazafelé csokis az én konyhómon mehet át. A jobb oldali szomszédom Bókoló Arabella, állatidomár, o bal oldali pedig Mór kórusban ordítottunk. - Surbonkó Behemót . - Igen, kérem szépen. Fogtechnikus Tetszenek ismerni? Kázmér, az őrsvezető rÖp · gyűlésre cibálta maga köré o társaságot. Mégsem kérhetünk meg egy nyugdíjas kárpitost, hogy Vitorlázó foglaljo el helyét oz örsi akvárium alapító tagjai között. Nem írhatjuk ki o feje fölé, hogy ibolyás vagy süsü zsombor . Izé várjunk c~ak - o bácsikához fordult. - El nézést kérünk ön süsü? - Süsü a nénikéd! - kiá l· totto o bácsika. - Idős embe rekkel pimaszkodni, ahhoz ér· tenek. Mai

liatolság t Megáll oz ész! Lesz-e gyümölcs a fán, melynek nincs virágja? Ne ~írj. ne sirj Kossuth Lajos Sarkon fordult, és szi l aj át kok közepette e) tocsogott Zo márdi -felsö irányába. Bambán mered t ünk egymásra. csak a tunya Zsugav ics vihogott o bo káját szopogotva. - Mi van Zsugovics? - kér deztem. - Mór nem fáj a talpad? - Csónakos -~ Hogyne fájna - mondto Csak valami csiklandoz idebenn, hihihi . sértődötten. Felállt. és egy vacak kis halacskát húzott elö az úszógatyójóból A vacak kis halacska enyhén lila ábrázatot viselt, lelógó bajusszal és kigúvodt szemmel. - Jé! - hörögte Kázmér. Egy ibolyás vagy süsü zsombor Ové a cso ki Szörfözö Nyomott hangulatban caplattunk vissza o táborba. De még mindig vakáció volt. Azért oz is valami! . 25 26 28 - jl 32 TABORI MENÜ Durofelfuit - pumpával Aludttej - ebresztoóróval Boberlevel - belyeguel Dobostorto - cintonyerrol f ronc1oso

1010 - szóiórrol KLpviselöfonk - diplornototaskóvol Modo1te1 NC>1 nesiely - kal itkavol - nyug tatóval Rablóhús - lukOrlOJOS - fesűvel Erolevos - expandeHef pisztollyal 33 VADASZAT - Mi szükséges ahhoz, hogy volok1 nagyvadra vodosszon? kcrdezik o hi