Gazdasági Ismeretek | Tanulmányok, esszék » Berta Zsófia - Belgium, Dánia és az Egyesült Királyság protokolláris összehasonlítása

Alapadatok

Év, oldalszám:2011, 69 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:33

Feltöltve:2015. szeptember 05.

Méret:854 KB

Intézmény:
[BGE] Budapesti Gazdasági Egyetem

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Nemzetközi gazdálkodás szak Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány BELGIUM, DÁNIA ÉS AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG PROTOKOLLÁRIS ÖSSZEHASONLÍTÁSA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ URALKODÓ CSALÁD SZEREPÉRE Készítette: Berta Zsófia Budapest, 2011. Tartalom 1. Bevezetés . - 4 - 2. Etikett, protokoll, diplomácia - alapfogalmak . - 6 - 3. Belgium . - 8 31 Belgiumról általában - 8 32 A királyi család - 9 33 Belga etikett és protokoll - 11 - 4. Dánia . - 15 41 Dániáról általában - 15 42 A királyi család - 16 43 A dán etikettről és protokollról általában - 18 - 5. Egyesült Királyság . - 21 51 Az Egyesült Királyságról általában - 21 52 A királyi család - 22 53 A brit etikettről és protokollról általában - 25 - 6. A hét országra szóló lakodalom . - 29 - 7. A királyság fennállásának 180. évfordulója - 44 - 8. A dán hercegi keresztelő . - 51 - 9.

Befejezés . - 61 - 10. Felhasznált és hivatkozott irodalom - 63 12 Mellékletek - 68 1 számú melléklet: Az Egyesült Királyság zászlajának kialakulása - 68 2 számú melléklet: Wales zászlaja - 68 3 számú melléklet: Vilmos herceg és Kate Middleton esküvői meghívója - 69 4 számú melléklet: II Erzsébet írásbeli hozzájárulása - 69 5 számú melléklet: Middleton család címere - 70 6 számú melléklet: Különleges esküvői bélyegek Kanadában - 70 7 számú melléklet: A dán királyi keresztelő kút és a hozzá tartozó kellékek - 70 -3- 1. Bevezetés Szakdolgozatom témájául különböző országok protokolláris összehasonlítását választottam. Azért ezt, mert tanulmányaim során többször találkoztam a protokoll és etikett témakörével, amely nagyon érdekesnek bizonyult számomra, valamint szabadidőmben szívesen olvastam könyveket ebben a témakörben. Az országok kiválasztásánál fontos szempont

volt, hogy olyan országokat válasszak, amelyek életében jelen van egy uralkodó család. Ezzel a lehetőségek köre jelentősen le is szűkült Azért kerestem ilyen országokat, mert úgy gondolom, hogy azzal, hogy az államfő nemesi származású máris több és szigorúbb szabályok érvényesek mind az etikett, mind a protokoll, mind pedig a diplomácia terén. Dolgozatom során a három kiválasztott országot – Belgium, Dánia és az Egyesült Királyság – több szempontból elemzem. Elsőként szeretném bemutatni részletesen ezeket az országokat. Egyrészt általános információkkal, másrészt az adott országban a királyi család szerepét megvizsgálva. Természetesen az általánost etikett és protokoll szabályok sem maradhatnak ki, ezeket azonos szempontok alapján igyekszem felsorolni minden ország esetében. Ezen felül kiválasztottam minden ország életében egy-egy jelentős eseményt az elmúlt egy évből. Ezek bemutatása során szeretnék

rávilágítani arra, hogy a királyi család jelenléte egy ország életében sokszor megnehezíti a protokoll szakemberek feladatát. Illetve szeretném bemutatni, hogy mik azok a különbségek, amelyek felmerülnek abban az esetben, ha ezek az események nemesi család sarjával történnének meg, azzal szemben, ha hétköznapi emberekről van szó. Ennek szemléltetéshez az Egyesült Királyságból az elmúlt év legjelentősebb eseményét, Vilmos herceg és Kate Middleton esküvőjét választottam, a Belga Királyság életéből az idén nyáron – hagyományosan – megrendezésre került államalapítási nemzeti ünnepnapra, míg a Dán Királyság mindennapjaiból a trónörökös, Frederik koronaherceg iker gyermekeinek áprilisban megtartott keresztelőjére esett a választásom. Fontosnak tartom bemutatni ezeket az eseményeket, hiszen az ilyen gyakorlati példákon keresztül lehet igazán megismerni bizonyos dolgokat. Egyrészt jó képet ad az országról,

arról, hogy hogyan viszonyul a nép az uralkodó családhoz. Másrészről az adott ország kultúrájának egy szeletét vázolja. Ezen felül megmutatják a protokoll szabályok gyakorlati alkalmazását is. Véleményem szerint egy-egy ilyen esemény bemutatásával sokkal több -4- kiderül az országról, mintha csak a száraz tényeket, mutatószámokat, szabályokat nézzük. Ezen kívül érdekesebbé, színesebbé is teszi a témát. Emellett pedig az események bemutatása során derül fény igazán arra, hogy miben tér el egy hagyományos, hétköznapi esküvő, keresztelő egy olyantól, ahol egy nagy múltú uralkodó család gyermekéről, gyermekeiről van szó. Sokan gondolhatják, hogy manapság az etikett és protokoll szabályai idejét múltak, és kezdenek egyre inkább elkopni. Dolgozatomban szeretnék erre rácáfolni, és bemutatni, hogy napjainkban is léteznek olyan szabályok, amiket érdemes betartani, ha külföldi partnerrel van dolgunk. Így

szeretném bemutatni az adott országok olyan alapvető szabályait, amelyeket könnyű betartani, mégis az üzleti életben akár egy szerződés, vagy egy jó kapcsolat is múlhat azon, ha ezt nem tesszük meg. Ráadásul ezeket a szabályokat még inkább komolyan kell venni, ha részesülünk olyan szerencsében, hogy korunk egyik uralkodójával találjuk szembe magunkat. Itt ugyanis már nemcsak egy üzletről lehet szó (főleg diplomaták esetében), hanem a két ország kapcsolata is függhet egy-egy csekélynek tűnő hiba megtételén. -5- 2. Etikett, protokoll, diplomácia - alapfogalmak Dolgozatom elején fontosnak tartom néhány alapfogalom tisztázását, azért hogy a későbbiekben ezek megfelelően elkülönüljenek egymástól az olvasó számára. Természetesen nem kívánok belemenni apró részletekbe, illetve történeti áttekintésben, mivel ezt a téma egyáltalán nem indokolja. Elsőként szeretnék rávilágítani a protokoll és az etikett

közötti különbségre, hiszen ez a két fogalom az, amelyet leginkább össze szokott keverni a közvélemény. Ehhez legegyszerűbb, ha a magyar értelmező kéziszótár által megadott definíciókat használjuk. „Etikett: A(z előkelő) társadalmi érintkezés formáinak megszabott rendszere.”1 „Protokoll: 1. (pol) Nemzetközi tárgyalások jegyzőkönyve 2. (hiv) A nemzetközi, különösen a diplomáciai érintkezés előírásainak összessége (nem hiv.) A hivatalos érintkezés udvariassági szabályainak összessége, különös tekintettel a rangbeli viszonyokra.”2 A megadott két fogalomból jól látszik a különbség, vagyis az, hogy az etikett fogalmát a társadalom előkelő rétegeinek társadalmi viselkedés formáira használjuk, míg a protokoll fogalma kizárólag a hivatalos érintkezésekre, rendezvényekre, meghívásokra, stb. használatos fogalom. Így megállapíthatjuk, hogy a protokoll az etikettnél sokkal szűkebb területen alkalmazható

fogalom. A témakörben felmerül még egy jelentős fogalom, a diplomácia. Ez azért nagyon fontos, mivel a protokoll főleg ezen a területen valósul meg. Sőt a protokoll kialakulásában és folyamatos fejlődésében is nagyon jelentős a szerepe. A diplomácia fogalmának meghatározásához szintén a Magyar Értelmező Kéziszótárra hagyatkozom, mely szerint: „Diplomácia: 1. (pol) Az államok közötti (politikai) kapcsolatok elmélete és gyakorlata, illetve valamely állam (érdekeinek) államközi kapcsolatokban való képviselete (pol) Az ezzel kapcsolatos intézmények és személyek összessége 1 2 Magyar Értelmező Kéziszótár, Akadémiai Kiadó, 2003. Magyar Értelmező Kéziszótár, Akadémiai Kiadó, 2003. -6- 2. Bánásmódban, dolgok intézésében, stb hajlékonyság, tapintat, (ravaszsággal párosult) ügyesség.”3 Hozzá kell tenni, hogy a diplomácia egy igen nehéz tudomány, olyannyira, hogy van, aki már művészetként határozza meg.

Ez a megfogalmazás azért is igen találó, mert rengeteg szabály – írott és íratlan egyaránt – van, amellyel tisztában kell lennie egy szakembernek, ha diplomataként, vagy diplomatákkal együtt dolgozik. Ebben a szakmában ugyanis minden mozzanatnak, gesztusnak, tettnek nagy súlya lehet, van. Például viszonylag egyszerű kimagyarázni egy késést üzleti tárgyalás esetében, de ugyanez a diplomáciai életben már nem ilyen egyszerű, hiszen a másik fél ezt sértésnek veheti, és könnyen ilyen „apróságon” múlhat a két ország viszonya. Természetesen a szakemberek nagyon jól ismerik a diplomácia és a diplomáciai protokoll minden mozzanatát, írott és íratlan szabályait is, valamint lépést tartanak a változásokkal is. Ezek a változások manapság leginkább a szabályok lazulását jelenti. Ez érthető is, hiszen napjainkban minden felgyorsult, így a diplomáciának, a diplomácia protokollnak is lépést kell tartania a változásokkal.

Egyesek szerint ez legjobban az étkezési szokásokban érzékelhető, hiszen ha megnézünk egy – nem is olyan régen történt – diplomáciai ebédet, akkor akár ötven fogásból álló étlappal is találkozhatunk, míg mostanság nem ritka, hogy egy-egy diplomáciai ebéd 4-5 fogásra korlátozódik. Természetesen a változások nemcsak az étkezéseket érintik, jelentkeznek az öltözködésben, a köszönésben, és a viselkedésben egyaránt.4 Az uralkodók csakúgy, mint az államfők, kormányfők fontos szerepet töltenek be egyes országok életében, így egyértelmű, hogy protokolláris szempontból is különös figyelmet fordítanak rájuk. Egy-egy rövid találkozót igen komoly egyeztetés előz meg, kezdve az utazás körülményeitől, az érkezés sorrendjén, az ültetésen és a programok pontos részletein át egészen a résztvevők öltözetéig. Azért van szükség ilyen pontosságra és odafigyelésre, mert csak így lehet elkerülni a

félreértéseket, vagy akár a sajtó által rosszul levont következtetéseket. Természetesen ezek a teendők is leegyszerűsödtek a szabályok enyhülésével.5 3 Magyar Értelmező Kéziszótár, Akadémiai Kiadó, 2003. Ottlik Károly: Protokoll – Viselkedéskultúra, Panoráma Kiadó, 2004. 5 Ottlik Károly: Protokoll – Viselkedéskultúra, Panoráma Kiadó, 2004. 4 -7- 3. Belgium 3.1 Belgiumról általában Belgium, azaz hivatalos nevén a Belga királyság (Koninrijk België/Royaume de Belgique/Königreich Belgien) fiatal országnak tekinthető az európai országok sorában. Függetlenségét 1830-ban mondták ki, ekkortól beszélhetünk Belgiumról. Előtte a Németalföldi Egyesült Királyság tagja volt, az akkori Vallónia és Flandria, melyek egyesült kiválásával alakult meg a Belga királyság. A holland fennhatóság leküzdése után – az angolok tanácsára – a belga nemesség egy olyan királyt keresett, aki minél inkább független

uralkodója lehet újonnan született országuknak. A választás egy olyan német hercegség fiára esett, aki teljesen független volt a holland királyságtól. Így lett Lipot van Saksen, Coburg-Gotha hercege Belgium első királya, aki 1831-ben esküdött fel a belga alkotmányra. Ez a nap természetesen azóta nemzeti ünnep lett az országban Érdekes azonban, hogy nem beszélhetünk I. Lipót megkoronázásáról, hiszen ez – csakúgy, mint az őt követő többi belga király esetében – nem történt meg. Ennek igen egyszerű oka van, ugyanis a valóságban nem létezik belga korona, az, amit a címerben láthatunk csak egy fiktív fejdísz. Fontos megjegyezni, hogy Belgiumban a király nem Isten akaratából uralkodik népe felett, hanem a nép nevében, viszont nem kormányoz. Így ő nem a belga király, hanem a belgák királya, amely nemcsak az elnevezésben nyilvánul meg, hanem abban is, hogy a belgák nem alattvalói, hanem honfitársai a királynak. (II Albert

beszédeit is mindig a „Kedves honfitársaim!” felszólítással kezdi.) A Coburg-Gothai hercegi család olyannyira jó választásnak bizonyult, hogy mind a mai napig ők uralkodnak Belgiumban. 180 év alatt összesen hat királyuk volt, köztük a jelenleg is – immáron több mint 15 éve trónon levő – II. Albert, a néhai liège-i herceg6 A Belga királyság területén mind a mai napig jól elkülönül egymástól a két egykori tartomány, amelyekből megszületett az új ország. Ugyanakkor mára már a két régió mellett egy harmadikat is találhatunk, melynek mérete nem szimbolizálja jelentőségét. A három fő terület: északon Flandria, délen Vallónia, valamint az ország középső részén található főváros, Brüsszel régiója.7 Ezek a területek tovább bonthatók provinciákra, azaz 6 7 Bangó Jenő: A belga-szindróma: Szürreális politika – reális mindennapok, Gondolat Könyvkiadó, 2009. http://www.belgiumbe/fr/la belgique/pouvoirs

publics/regions/ 20110918 -8- tartományokra, melyekből összesen 11 található az országban.8 Ha nyelvek szerint szeretnénk felosztani az országot, akkor is három különböző területet kapunk, azonban ez nem azonos a közigazgatási felosztással. Nyelvileg természetesen meghatározó Flandria, ahol flamandul beszélnek, amely a holland nyelv belga nyelvjárása, valamint Vallónia, ahol franciául beszélnek. A harmadik terület ismételten kis részt foglal el, ez az ország délkeleti részében található német ajkú közösség A már említett brüsszeli régió nem tartozik szorosan egyik nyelvi területhez sem, mivel ott franciául és flamandul egyaránt beszélnek. 3.2 A királyi család Mint már említettem a király uralkodik, de nem kormányoz Belgiumban. Ezt azzal is megerősítik, hogy a király csak az után foglalhatja el a trónt, hogy a parlament előtt megfogadja, hogy betartja a belga nép törvényeit és alkotmányát, valamint megtartja az

ország nemzeti függetlenségét és területi integritását. Ezt olyannyira komolyan veszik a belgák, hogy ez a belga alkotmány 91. cikkelye Ezzel is erősítik az alkotmányos monarchia államformáját, amelyben az uralkodó politikai szerepvállalása igen csekély. Természetesen esetenként nyilatkoznia kell a médiában politikai témákkal kapcsolatban is, de ilyenkor igen visszafogottan, diplomatikusan teszi ezt meg. Hatásköre korlátozódik az ajánlások, figyelmeztetések, bátorítások körére. Ezt azonban elég széleskörűen gyakorolja, hiszen állandó párbeszédben áll a parlamenttel és a kormányzattal. Sőt nemcsak velük, hanem mindazokkal, akiknek munkája érinti az ország döntéshozatalát, legyen szó politikai, gazdasági, szociális, kulturális vagy akár tudományos döntésekről. A király szerepe igazán láthatóvá a kormányalakításkor válik, mivel ő az, aki megbízást ad erre. Ezen kívül pedig a regionális és helyi

önkormányzatok vezetői a királynak esküdnek fel. A király ezen politikai funkciókon kívül számos feladattal rendelkezik. Ezek közül a legfontosabb a katonai szerepvállalása, hiszen ő a fegyveres erők parancsnoka. Ez a szerep az ország NATO csatlakozása óta szintén szimbolikussá vált, hiszen egy esetleges katonai fellépés során a teljes hadseregnek a NATO parancsai szerint kellene cselekednie, nem pedig aszerint, amit a király mond. A másik – az előbbiektől teljesen eltérő feladata –, hogy napi rendszerességgel foglalkozik azon polgárok panaszaival, akiket valamilyen sérelem ért a politikai vagy közigazgatási rendszer kapcsán.9 8 9 http://www.belgiumbe/en/about belgium/government/provinces/ 20110918 http://www.belgiumbe/fr/la belgique/pouvoirs publics/autorites federales/roi/role politique/ 20111004 -9- Az uralkodó család legfontosabb feladata leginkább reprezentatívnak nevezhető. Ez olyan sokrétű, hogy képtelenség lenne minden

területbe betekintést nyerni, de azért érdemes belekóstolni ebbe a világba is. Első és legfontosabb, hogy a király nem az államot képviseli elsősorban, mivel az a hatalmat testesíti meg, – annak ellenére, hogy ő a belga államfő – hanem a népet, vagy ahogyan a belgák szeretik kifejezni, az országot. Ez főként abban nyilvánul meg, hogy rendszeres udvariassági, illetve baráti látogatásokat tesz külföldön ezzel is elősegítve a Belgiumról kialakult kép jobbá tételét. Ezen látogatások hatása két dologtól függ, egyrészt az uralkodó által tett benyomástól, másrészt a két állam aktuális viszonyától. Így ez az a terület, ahol a király reprezentatív, politikai és diplomáciai szerepe összemosódik. Természetes a királyi látogatások nem csak külföldi utakra korlátozódnak A király – általában a királynővel együtt – rendszeresen járja az országot, főként azzal a céllal, hogy információt gyűjtsön, valamint

hogy ösztönözze, bátorítsa a szociális, gazdasági és kulturális fejlődést az ország minden pontján. Ezekkel a látogatásokkal egyrészt saját érdeklődését, másrészt az egész belga közösség érdeklődését és háláját fejezi az ország lakosai felé, illetve azon eredmények felé, amelyek megérdemlik azt, hogy kiemeljék, megbecsüljék őket. Azokat, akiket kitüntetnek ezzel, különösen megérint egyegy ilyen látogatás, és valljuk meg keveseket hagyna hidegen, ha maga a király és a királynő fejezi ki megbecsülését irántuk. A királyi párnak pedig remek lehetőséget nyújtanak az ilyen utak arra, hogy érzelemmel töltsék meg az uralkodó család törvények és racionális keretek közé szorított szerepét.10 Ahhoz, hogy az uralkodó megfelelően el tudja látni feladatait az ország teljes kormányzati és közigazgatási apparátusának támogatására számíthat. Ezen felül, amióta az ország államformája alkotmányos monarchia

lett, a király számára meg kell adni a lehetőséget, hogy szabadon rendelkezzen az őt körülvevő személyzettel, illetve anyagi forrásokkal, ezzel is biztosítva feladatainak ellátásához szükséges erőforrásokat. Pontosan ezért az alkotmányban szerepel egy úgy nevezett civillista ígérete, amely az állam költségvetésének azon részét jelenti, melyet a parlament szavaz meg, és amely az uralkodó rendelkezésére áll. Ez úgy is felfogható, mintha ez lenne a király fizetése Ebből kell ugyanis finanszíroznia a személyzet fizetését, a királyi udvar fenntartását, az irodáinak költségeit, a saját személyes kiadásait, valamint ebből kell biztosítania az állandó vendéglátást és a reprezentatív tevékenységeket. A királyi udvartartás hat fontos részre oszlik: a királyi 10 http://www.belgiumbe/fr/la belgique/pouvoirs publics/autorites federales/roi/role symbolique/ 20111005 - 10 - kabinet, amely a politikai, közigazgatási

kapcsolatokért és a PR-ért felelős, a katonai udvartartás, amely a védelmi miniszterrel és a haderőkkel való kapcsolatért felelős, valamint a civillista intendánsa, amely a királyi udvar pénzügyeiért és menedzseléséért felel. Az udvari protokollfelelős, amely a király nyilvános szerepléseiért felel, valamint itt szervezik meg az Udvari Irányító Testület találkozóit, ezen felül létezik még a külföldi kapcsolatokért felelős osztály, melynek nevéből már kiderül, hogy a király külföldi elfoglaltságait intézik. Ebbe beletartozik a királyi látogatások diplomáciai részével történő elfoglaltság, valamint a királyi audienciák előkészítése. A hatodik részleg a petíciókért és szociális ügyekért felelős részleg, itt szervezik meg az egész uralkodó család különböző jótékonysági, karitatív tevékenységeit, szerepléseit. Létezik még egy részleg, amely akár a hetedikként is tekinthető, ez a már említett

Udvari Irányító Testület, amely magában foglalja az előbb felsorolt hat részleg vezetőit. Ez felelős a királyi udvar általános rövid- és hosszú távú politikájának felvázolásáért, és megfelelő közvetítéséért, valamint ez a részleg biztosítja a kommunikációt és koordinációt a királyi család tagjai és az előbbi hat részleg között. 11 3.3 Belga etikett és protokoll Általánosságban Belgiumban a társadalmi kapcsolatokat és ezáltal az etikett és protokoll szabályait leginkább a francia kultúra befolyásolta. Ezen felül rányomja bélyegét az erős vallonflamand ellentét is Ebből adódóan nagyon fontos, hogy ha vallon emberrel beszélünk, akkor francia megszólításnál kell maradni (Monsieur, Madame, Madamoiselle), míg ha flamand vagy német ajkú a beszélgetőpartnerünk, akkor az angol megszólítás (Mr., Mrs, Miss) alkalmazása az ajánlatos. Az erős ellentétek miatt nem igazán illik a flamand partnert franciául

megszólítani, mert annak könnyedén sértődés lehet a vége. Különösen fontos ez üzleti tárgyalások esetén, hiszen az üzleti kapcsolatot egy ilyen kis baklövéssel könnyedén romba dönthetjük.12 11 12 http://monarchie.be/monarchy-today/royal-household 20111016 Terri Morrison, Wayne A. Conaway, George A Borden: Meghajlás vagy kézfogás, Alexandra kiadó, 1994 - 11 - A pontosság Mielőtt lehetőségünk adódna megszólítani belga partnerünket, fontos, hogy a találkozókra pontosan érkezzünk. Ezzel valóban a franciákra hasonlítanak, itt is – csakúgy, mint déli szomszédjaiknál – fontos szerepe van az idő megjelölésnek. Ha találkozónk van valakivel, illik időben megérkezni, a maximálisan elfogadott késés öt perc. Míg ha időpontunk van orvosnál, ügyvédnél, stb. akkor nemhogy nem szabad késni, de legalább 5-10 perccel korábban illik érkezni. Érdekes azonban, hogy ha magánjellegű meghívást kapunk valakihez, akkor inkább

10-15 perccel a megbeszélt után kell megérkeznünk mintsem pontosan időben. Ennek igen egyszerű oka van, így lehet a háziasszonynak, házigazdának időt hagyni, ha esetleg nem készült el mindennel időben.13 Találkozáskor A belgák igen udvariasak, megérkezéskor mindenkivel kezet fognak – megfelelő nyelven köszöntik –, a közeli barátok pedig puszit adnak egymásnak, a magyar gyakorlattal ellentétben itt a három puszi a gyakori.14 Üzleti tárgyalások esetén a kézfogás elmaradhatatlan a tárgyalás végén is. A megszólítással kapcsolatban még érdemes megemlíteni, hogy Belgiumban csak a közeli barátokat szólítják keresztnéven, minden más esetben a vezetéknév használata – természetesen a megfelelő nyelvű megszólításai formákkal kiegészülve – az elterjedt. A találkozók helyszínei általában az éttermek, kávézók, itt zajlik a társadalmi élet, azonban ha közeli barátokról van szó, igen gyakori, hogy vendégségbe

hívnak valakit. Fontos azonban, hogy a bejelentés nélküli látogatás különösen nagy sértésnek számít.15 A találkozók során több szempontból is a visszafogottság jellemzi a belgákat. Elsősorban ez a viselkedésükben mutatkozik meg, így fontos, hogy kerüljük az erős gesztikulációt, az ujjal mutogatást, ezek ugyanis komoly visszhangot válthatnak ki. Öltözködés A visszafogottság – a francia hatással együtt – érzékelhető az öltözködésben is. A belgák öltözködése akár konzervatívnak is nevezhető. Szeretik a visszafogott eleganciát, a minőségi ruhadarabokat. Kerülik a harsány színeket, még akkor sem hordanak feltűnő 13 Dr. Balogh Katalin: Communication interculturelle, cours pour traducteurs, 2011 (órai jegyzet) Dr. Sille István: Illem, etikett, protokoll KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft 2003 15 Perlaki Béla: Az Európai Unió tagállamainak protokolláris sajátosságai, Budapest, 2004. (szakdolgozat) 14 - 12 -

ruhákat, ha ezt a divat megkívánná, hiszen a divat nem elsődleges szempont az öltözködés terén. A smink is ehhez igazodik, nem hivalkodó, az ápoltságot tükrözi16 Étkezés Az étkezés fontos része a belga kultúrának. A belgák nagyon szeretnek enni, és szeretik megadni a módját az étkezésnek. Így nem kell felső kategóriás étterembe mennünk ahhoz, hogy kifogástalan felszolgálással találkozzunk, hiszen a belgák nagyon kényesek az asztal és a teríték tisztaságára, a felszolgáló személyzet modorára, előzékenységére, udvariasságára. Mivel a belgák nagyon büszkék nemzetük konyhájára, így szívesen veszik a dicséretet. A fő étkezésre este kerül sor, ekkor esznek komplett menüt A franciákhoz hasonlóan igencsak ínyencnek mondhatjuk őket, szeretik a változatosságot is, így inkább több fajtát esznek és mindenből keveset. Ugyan Belgium – többek között – a söreiről híres, de azért ők is szeretik a bort. A magyar

szokásokkal ellentétben tisztán isszák, ha esetlegesen valaki ásványvizet szeretne hozzá, akkor azt csak külön kérésre hoznak. Az étkezések fontos része a pohárköszöntő.17 Természetesen a köszöntő közben itt sem illik inni, sőt a poharat egész végig megemelve kell tartani, majd a pohárköszöntő végén a többiek szemébe nézve még egyszer meg kell emelni a flamand szokásoknak megfelelően, és csak ezeket követően lehet inni a pohárból.18 Munka, üzleti élet A munka világában is fontos a pontosság és az udvariasság Belgiumban. A belgák nagyon nyitottak az újdonságok felé, ugyanakkor szeretik a tényszerűséget. Szeretik alaposan megismerni üzleti partnerüket, hiszen nagyon fontos nekik a kölcsönös bizalom kiépítése. A megismerés természetesen nem vonatkozik a másik fél privát szférájára, ezt ugyanis nagyon nagy tiszteletben tartják. A munkahelyen is általában csukva van az irodák ajtaja, csak kopogást követve, a

választ megvárva illik belépni. Ezen felül nem kerülhet témába a vallás, illetve a magánélet. Belgiumban nagyon fontos a hierarchia, a felsőbb beosztottak például mindig később érkeznek a munkába, mint a rangsorban lejjebb állók19. A nemzetiségekre az üzleti kapcsolatokban is nagy hangsúlyt kell fektetni. Ez egyrészt jelenti a használt nyelv kiválasztását: flamand partnerekkel angolul illik tárgyalni, ha valaki nem tud folyékonyan flamandul, a vallonokkal természetesen franciául. Másrészt annak, akinek 16 Dr. Nagy György László: Illem, etikett, protokoll kisokos, sok nézőponttal, 2002 (jegyzet) Ottlik Károly: Protokoll – Viselkedéskultúra, Panoráma Kiadó, 2004. 18 Terri Morrison, Wayne A. Conaway, George A Borden: Meghajlás vagy kézfogás, Alexandra kiadó, 1994 19 Dr. Nagy György László: Illem, etikett, protokoll kisokos, sok nézőponttal, 2002 (jegyzet) 17 - 13 - több üzleti kapcsolata van Belgiumban érdemes

névjegykártyáját lefordíttatni. Itt is a francia nyelvű kerül a vallon partnerekhez, míg a flamand partnerek angol vagy flamand példányt kapnak. A nyelvek és nemzetiségek összekeverése itt sem ajánlatos, hiszen könnyen az üzleti kapcsolat rovására mehet.20 20 Terri Morrison, Wayne A. Conaway, George A Borden: Meghajlás vagy kézfogás, Alexandra kiadó, 1994 - 14 - 4. Dánia 4.1 Dániáról általában Dánia (Danmark), azaz hivatalos nevén a Dán Királyság (Kongeriget Danmark), Európa legrégebbi királysága. Dánia név alatt általában az európai kontinensen lévő részeit értjük a több mint 400 szigettel együtt, míg a teljes királyság magában foglalja ezen felül a Feröerszigeteket, valamint Grönlandot. Dánia ugyan nem a Skandináv-félszigeten helyezkedik el, mégis a skandináv országok közé soroljuk.21 Az alkotmányos monarchia rendszerében működő országban II. Margit uralkodik, aki az Oldenburg-ház sarja Természetesen ő

az ország államfője is egyben. Dániában nem volt megszokott, hogy nő legyen az uralkodó, de egy 1953-as alkotmánymódosítás lehetővé tette a leányági örökösödést – mivel ekkora egyértelművé vált, hogy a királynak nem lesz fiú örököse –, így 1972. január 14-én IX Frigyes halálának napján az alkotmánynak megfelelően az akkori miniszterelnök a Christiansborg királyi palota erkélyéről kikiáltotta II. Margitot királynőnek A Dánia egyetlen szárazföldi szomszédja Németország, ezen kívül az Északi-tengerrel és a Balti tengerrel határos. Az ország teljes területe 43043 km2, ebből a 29633 km2 a Jütlandfélszigetként ismert rész, míg a többi 13410 km2-t a több mint 400 apró sziget foglalja el Ez azonban a terület a tengermozgással folyamatosan változik.22 Dánia területén több mint 5 millióan laknak. A hivatalos nyelv a dán, a lakosok nagy része (90%) is dán, bár jelentős számban (10%) akadnak bevándorlók is.23 Ez

nem is meglepő, hiszen az életszínvonal igen magas. 2010-ben a Gallup Intézet készített egy felmérést, mely szerint Dánia a jóllétet tekintve az első helyen végzett a világ országai közül.24 Ebből adódóan nem meglepő, hogy a várható élettartam is igen magas, a nők esetében ez meghaladja a 81 évet, a férfiak esetében a 77 évet.25 (Összehasonításképpen ez az érték Magyarországon a nőknél 78 év, a férfiaknál 71 év.26) Az ország közigazgatásilag öt nagy egységre osztható: Hovestaden, Midtjylland, Nordjylland, Sjælland és Syddanmark. Ez a felosztás 2007-ben lépett életbe, ekkor váltotta fel az akkori 13 megyéből álló szerkezetet. Mindegyik régiót egy regionális tanács irányít, legfontosabb feladataik közé tartozik a kórházak és az egészségügyi ellátás 21 22 Szűcs R. Gábor: Dánia, ÚTMUTATÓ Kiadó, 2000 Szűcs R. Gábor: Dánia, ÚTMUTATÓ Kiadó, 2000 23

http://www.denmarkdk/en/menu/About-Denmark/Denmark-In-Brief/Facts-about-Denmarkhtm 20111009 24 http://www.gallupcom/poll/147167/High-Wellbeing-Eludes-Masses-Countries-Worldwideaspx 20111009 25 http://www.denmarkdk/en/menu/About-Denmark/Denmark-In-Brief/Facts-about-Denmarkhtm 20111009 26 https://www.ciagov/library/publications/the-world-factbook/geos/huhtml 20111009 - 15 - fenntartása, biztosítása.27 Természetesen a két másik terület – Grönland és a Feröerszigetek –, amely nem az európai kontinensen fekszik, is rendelkezik önkormányzattal, illetve ők is képviseltetik magukat a parlamentben. 4.2 A királyi család Az Oldenburg-ház 1448 óta van jelen Dánia életében, ekkor koronázták ugyanis meg I. Keresztély királyt. A jelenleg uralkodó II Margit az uralkodó ház 21 trónon lévő tagja, a dán történelem során a második női uralkodó. Szűkebben véve a királynő a Glücksburgház sarja, amely az Oldenburg-ház egyik alága, ebben a felosztásban

II Margit az ötödik trónon lévő tagja az uralkodóháznak. Férje Henri Jean Laborde Monpenzat francia gróf és diplomata, aki az 1967-ben tartott esküvőjük óta a Henrik herceg nevet viseli. A királyi párnak két gyermeke született, Frigyes koronaherceg, a trónörökös, és öccse Joachim herceg.28 A politikai szerepvállalását tekintve a királynő mindig is semleges marad, semmilyen politikai nézetet nem képvisel, véleményt is ritkán nyilvánít politikai témákban, sőt önállóan semmilyen politikai tevékenységet nem is végezhet. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy teljes mértékig kimarad a politikai életből. Államfőként vannak kötelességei, amelyeknek maximálisan eleget tesz. A királynőnek kell aláírnia minden törvényt, ahhoz hogy azok hatályba lépjenek, de mindezt csak azután teszi meg, hogy az illetékes miniszter ellenjegyezte azt. Másik fontos szerepe, hogy jelen van a kormányalakítás folyamatában, ő kéri fel

kormányalakításra a választások után a nyertes párt vezetőjét. Formálisan a királynő a kormány vezetője, és ezáltal az államtanács elnöke, amelynek fő feladata, hogy a törvényjavaslatokat, amelyeket a parlament jóváhagyott, törvénybe iktassa. A miniszterelnök és a külügyminiszter rendszeresen találkozik a királynővel, hogy tanácskozzanak a legújabb politikai fejleményekről. Természetesen a királynő hivatalosan fogadja a külföldi országok vezetőit is, és ő is rendszeresen tesz külföldi látogatásokat, valamint személyesen fogad minden külföldről érkezett, Dániába akkreditált nagykövetet. A királynő rendszeresen tart audienciát az ország lakosainak is, ahol az állampolgárok – megfelelő indok esetén – eltölthetnek pár percet őfelségével négyszemközt. Mindezek mellett a királynő elsődleges feladata természetesen reprezentatív, hiszen ő képviseli 27 28 http://en.wikipediaorg/wiki/Regions of Denmark

20111010 http://kongehuset.dk/english/ 20111010 - 16 - Dániát a világ minden táján. Országon belül is fontos ez a reprezentatív szerep, mivel mindig a média és a közérdeklődés középpontjában áll. Így gyakran vesz részt például kiállítás megnyitókon, évfordulós rendezvényeken, hídavatásokon, és sok más hasonló eseményen. A külföldi kiállítás és vásár megnyitók sem maradnak ki a sorból, ezek közül azokon lelhető fel leggyakrabban a királyi család, amelyek kapcsolatban állnak Dánia exportösztönző kampányával. 29 Ahhoz, hogy a királynő és a királyi család megfelelően elláthassa mindennapi feladatait, és eleget tehessen kötelességeinek egy csaknem 130 fős alkalmazotti gárda áll rendelkezésükre. Róluk név szerinti, teljes felsorolás található a dán királyi család honlapján. A királyi udvartartás funkciók szerint 10 részre osztható fel A legfontosabb az udvari kamarás hivatala, melynek vezetője az

udvari kamarás. Gyakorlatilag a királynő személyi titkárságáról beszélhetünk, fő feladatuk, hogy kézben tartsák és megszervezzék a királynő hivatalos teendőit, mint például az állami látogatások Dániában és külföldön, hivatalos ebédek és vacsorák, udvari ceremóniák. Az ő feladatuk emellett a királyi költségvetés és könyvelés megtervezése, vezetése is. Az udvartartás következő fontos szereplője a kommunikációs osztály. Feladatunk a királyi udvar kommunikációs és média kapcsolatainak kezelése, ennek részeként felügyelik a királyi udvar éves jelentésének elkészítését, valamint ők szerkesztik az uralkodó család honlapját is. A királyi kincstár vezetője a királyi udvar kincstárnoka, aki nemcsak a teljes költségvetésért, a civillista könyvvezetéséért, és a királyi alapítványok adminisztrációjáért felel, de további feladatai is vannak. Ő az udvar emberi erőforrás menedzsere is, valamint ő felel a

királyi udvarhoz tartozó palotákért és minden vagyonért, illetve a teljes információtechnológiai háttér ellátásért, a biztonságért és az uralkodói védjeggyel ellátott termékek minőségéért. Fontos még megemlíteni a királynő katonai udvartartását, amely ugyan az udvartartás részét képezi, ugyanakkor független intézmény, amely a védelmi miniszter felügyelete alatt áll, és ez biztosítja a formális kapcsot a királynő és a védelmi minisztérium között. Természetesen lehetne még sorolni a különböző részeit a királyi udvarnak, hiszen a 130 alkalmazottnak akad bőven feladata a lovardától, a korona herceg titkárságán át, királynő jachtjáig elég sok helyen.30 Ezek költségeit – azaz a teljes udvartartásét – a civillistából fedezik, melyről éves beszámolót készítenek, amely részletesen tartalmazza a királyi család 29 30 http://kongehuset.dk/publishphp?dogtag=k en fam oue 20111010

http://kongehuset.dk/publishphp?dogtag=k en org hou 20111011 - 17 - elmúlt éves kiadásait. 2010-ben a királyi család számára elkülönített összeg 75,1 millió dán korona volt, ami közel 3 milliárd forintot jelent. 31 4.3 A dán etikettről és protokollról általában Általánosságban Dánia ugyan nem a Skandináv-félsziget része, de szorosan kötődik a Skandináv országokhoz, ami érzékelhető kultúrájában is. Másfelől fontos tényező az európai kontinensen való elhelyezkedés, amellyel az ehhez tatozó befolyások is járnak. Sokszor nevezik dánokat északi franciáknak is, ezzel érzékeltetve ezt a kettősséget. Megvan bennünk az északiaktól megszokott merevség, ridegség, ugyanakkor mégis jó kedélyűnek, kevésbé zárkózottnak tekinthetjük őket.32 Ügyelnek a rendre, a tisztaságra, mindig udvariasak, ugyanakkor nagyon vidámak és szeretnek ünnepelni, ezzel is erősítve a kettősségről kialakult véleményeket.33 Pontosság A

skandináv merevségnek megfelelően a dánoknál nagyon fontos a pontosság. Így a találkozókra fontos, hogy pontosan, időben odaérjük. Ennek nemcsak az üzleti életben van jelentősége, hanem a magánéletben is elvárják. Ha esetlegesen valamilyen oknál fogva azonban késnénk, illik rögtön tájékoztatni erről a partnerünket. 34 Találkozáskor Találkozáskor szokás mindenkivel kezet fogni. A hazánkban megszokottól eltérően a nőkkel egyaránt kezet fognak, sőt – ha nem közelebbi a kapcsolat – akkor még a nők maguk közt is kézfogással üdvözlik egymást. Búcsúzáskor is a kézfogás az elterjedt köszönési formula. Ha esetleg egy házaspárnak kell bemutatkoznunk, akkor Dániában mindig a feleségnek nyújtsuk először kezünket. Manapság kezd elterjedni az egyik oldalra adott puszi is, de ez csak nagyon szoros kapcsolat esetén, és főleg a fiatalabbak között megfigyelhető. A megszólításkor először a vezetéknevet használják, ami

elé a titulust, vagy a nemnek megfelelő megszólítást mondják. (Herr – Úr, Fru – Asszony, Froken – 31 http://kongehuset.dk/publishphp?dogtag=k en org sta 20111011 Ottlik Károly: Protokoll – Viselkedéskultúra, Panoráma Kiadó, 2004. 33 Perlaki Béla: Az Európai Unió tagállamainak protokolláris sajátosságai, Budapest, 2004. (szakdolgozat) 34 http://www.kwintessentialcouk/resources/global-etiquette/denmark-country-profilehtml 20111014 32 - 18 - Kisasszony). A későbbiekben hamar áttérnek a keresztnéven történő megszólításra, ám ettől függetlenül tanácsos megvárni az ezzel kapcsolatos felajánlást.35 Öltözködés Az öltözködésben itt is – csakúgy, mint a világ minden táján, de főként Európában – jelentősen érvényesül a francia és az olasz divat hatása. Üzleti alkalmakkor, munkában az elegáns öltözék a megszokott. Szabadidőben, illetve utazáskor a kényelmesebb viseletet részesítik előnyben, gyakori viselet

ilyenkor a farmernadrág.36 Étkezés A dán konyha igen változatos, ugyanakkor egyszerű fogásokból áll. Az étkezésnél a skandináv szokások érvényesülnek, így a reggeli igen bőséges, délben fogyasztják a dán különlegességet a smörrebrod szendvicset, amely egy hatalmas megvajazott kenyérből áll, amin bőségesen található feltét, egy komplett ebédnek megfelelő mennyiségben. Az ebéd azonban csak később következik, a délután folyamán, a főétkezés pedig a késő esti órákban elfogyasztott vacsora. A vacsorához gyakran fogyasztanak bort, azonban Dániában ezek nem szőlő alapúak, általában más gyümölcsből készült borokat isznak. Mivel ehhez nincs mindenki hozzászokva, így nem számít udvariatlanságnak, ha a vendég külföldi bort rendel.37 Dánia híres még a söreiről, ezt igen gyakran fogyasztják is, illetve elterjedt a magyar pálinkához hasonló akvavit. A vendéglátás egyik kedvelt formája a nálunk svédasztalként

ismert smotgasbord. Étkezéskor az evőeszközöket hozzánk hasonlóan használják, ugyanakkor fontos, hogy a befejezést követően a villa felfelé mutasson, mert a lefelé fordított villa azt jelenti, hogy még nem végeztünk az étkezéssel. Gyakori az otthoni vacsora meghívás, mely során ugyanúgy betartják az udvariassági szabályokat. Az étkezés végén illetlenség hamar elköszönni, mivel a dánok kifejezetten szeretnek elidőzni az asztalnál, így egy-egy vacsora akár 4-5 órán keresztül is eltarthat.38 Munka, üzleti élet Dániában az üzleti élet júliusban és augusztusban jelentősen lelassul, van olyan cég is, amely erre két hónapra teljesen bezár. Ilyenkor töltik ugyanis a dánok a rendes évi szabadságukat, amely öt hét fizetett szabadságot jelent. Az év többi részében napi 8 órát 35 http://www.culturecrossingnet/basics business student detailsphp?Id=7&CID=56 20111014 Ottlik Károly: Protokoll – Viselkedéskultúra, Panoráma

Kiadó, 2004. 37 Ottlik Károly: Protokoll – Viselkedéskultúra, Panoráma Kiadó, 2004. 38 Morrison, Wayne A. Conaway, George A Borden: Meghajlás vagy kézfogás, Alexandra kiadó, 1994 36 - 19 - dolgoznak átlagosan. Az üzleti tárgyalások során szeretnek hamar a tárgyra térni, így náluk a tárgyalás eleji bevezető beszélgetés igen rövid. Nem szeretik a megbeszélés során a formaságokat, inkább az egyszerűség hívei, így nem minden esetben szükséges megvárni, hogy például a titkárnő bemutasson minket.39 39 Morrison, Wayne A. Conaway, George A Borden: Meghajlás vagy kézfogás, Alexandra kiadó, 1994 - 20 - 5. Egyesült Királyság 5.1 Az Egyesült Királyságról általában Az Egyesült Királyság magában foglalja Nagy-Britanniát és Észak Írországot, ezért is hivatalos neve Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland). Sokan összekeverik Angliát,

NagyBritanniát és az Egyesült Királyságot, pedig ezek a területek nem ugyanazok A legkisebb Anglia, amely a Brit-szigeteken található és Nagy-Britannia részét képezi. Nagy-Britannia több országrészből áll, ide tartozik ugyanis – a már említett – Anglia, Wales, Skócia, valamint a Man sziget és a Csatorna-szigetek. Az Egyesült Királyságról pedig akkor beszélhetünk, ha ezekhez még hozzátesszük Észak-Írországot is. Az Egyesült Királyság zászlaja (az úgynevezett Union Jack) is tükrözi, hogy az ország több részből áll.(1 számú melléklet) Egyszerre jelenik meg benne ugyanis az összes országrész zászlaja. Ez alól kivétel a walesi lobogó (2. számú melléklet), amelyen fehér-zöld háttér előtt egy sárkány látható, ez azért nem képezi részét a Union Jacknek, mert Walest nem tekintették az Egyesült Királyság alapító tagjának, csak hercegségi státusszal rendelkezik mind a mai napig. A hivatalos nyelvek között

megtalálható mindegyik országrész nyelve, így az angol, a walesi, és a gael (amelyet az írek és a skótok beszélnek).40 Az Egyesült Királyság tagja a Brit Nemzetközösségnek, amelynek feje mindig az aktuális brit uralkodó. A Brit Nemzetközösség 53 szuverén államból áll, amelyek a Nemzetközösségen belül egyenlő szerepet töltenek be, nincs alá-fölérendeltségi viszony közöttük. Az 53 országból 16 országot a Brit Nemzetközösségi Királyságoknak nevezünk. Ezeken a területeken elismerik az Nemzetközösség fejét az ország uralkodójának, és az által ő tölti be az államfői tisztséget is. Az Egyesült Királyságon kívül ezek az országok a következőek: Ausztrália, Új-Zéland, Kanada, Jamaica, Antigua és Barbuda, a Bahamák, Barbados, Grenada, Belize, St. Christopher és Nevis, St Lucia, a Salamon-szigetek, Tuvalu, St Vincent, valamint Pápua Új-Guinea.41 40 Timothy Harper: Bevezető a brit szokások és etikett világába: Nem

csak üzletembereknek!, Adoc-Semic, 2001 41 http://hu.wikipediaorg/wiki/Nemzetk%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9g 20111015 - 21 - 5.2 A királyi család Az Egyesült Királyságban jelenleg II. Erzsébet uralkodik, aki a Windsor-ház sarja A briteknél régóta megszokott, hogy női uralkodójuk legyen. II Erzsébet 1956 február 6 óta az Egyesült Királyság királynője, ekkor hunyt el ugyanis apja, VI. György, hosszantartó betegség után. Így II Erzsébet jelenleg Európa egyik leghosszabb ideje regnáló uralkodója Érdekes, hogy a királynő születésnapját kétszer is megünnepli egy évben. Egyszer, amikor valójában született – április 21-én – egyszer pedig a hivatalos születésnapján, azaz június valamelyik szombatján. Ez megszokott a britek körében olyan esetekben, ha az uralkodó születésnapja nem nyári napra esik. Ez volt a helyzet VII Edwarddal is, akinek november volt a születésnapja, így a hivatalos ünneplés májusban vagy júniusban volt, attól

függően, hogy mikor volt jó idő. II Erzsébet születésnapját szűk családi körben tölti, a nyilvánosság kizárásával, ám ilyenkor Londonban több helyszínen katonai parádéval és fegyveres tiszteletadással ünneplik őt.42 Mivel az Egyesült Királyság államformája alkotmányos monarchia, így a királynő az államfő, ugyanakkor a döntéshozatalban nem vesz részt, mivel parlamentáris demokrácia uralkodik. Ez természetesen nem az jelenti, hogy a királynőnek nincs fontos szerepe az országban. Ő jelképezi a nemzeti összetartozást és identitást, a büszkeséget, és mindemellett fontos szerepet vállal a sikerek elismerésében, az önkéntes szolgálatok támogatásában, valamint az alapítványok terén. Politikai színtéren is fontos szerepe van, ő nyitja meg minden évben a parlamentet, jóváhagyja a rendeleteket, aláírja a törvényjavaslatokat, illetve rendszeresen találkozik a miniszterelnökkel, hogy megbeszéljék az ország

aktuális ügyeit. Ezen kívül a királynőnek vannak az országon kívül is feladatai, hiszen ő képviseli egy személyben az egész Egyesült Királyságot (és természetesen a Brit Nemzetközösséget is). Ez főként abban nyilvánul meg, hogy a királynő rendszeresen fogadja az országába érkezett nagyköveteket, államfőket, valamint látogatásokat tesz külföldön a diplomáciai és gazdasági kapcsolatok elmélyítéséért, jobbá tételéért. Az Egyesült Királyságban a királynő szintén fontos szerepet tölt be népe életében Rendszeresen találkozik velük különböző séták, kerti partik és jótékonysági események alkalmával. A királynő olyannyira nem zárkózik el a néptől, hogy bárki nyugodtan írhat neki levelet is. Ezekből naponta 200-300 érkezik a Buckingham palotába A királynő maga 42 http://www.royalgovuk/HMTheQueen/TheQueensbirthdaysaspx 20111015 - 22 - választja ki azokat, amelyeket elolvas, és amelyre válaszol, a

többivel az alkalmazottjai foglalkoznak. Ezen kívül természetesen – csakúgy, mint a többi uralkodó – ő is rendszeresen szól az alattvalóihoz, amelyet a televízió és a rádió közvetít.43 Megfigyelhető, hogy az Egyesült Királyság életében nemcsak a királynő játszik fontos szerepet, de a királyi család többi tagja is jelen van a nép mindennapjaiban. Elsődleges szerepük, hogy mindenben támogatják a királynőt. De természetesen nekik is vannak hivatali kötelezettségeik, ez főként a királynő gyermekeire, és unokáira, valamint unokatestvéreire, illetve azok gyermekeire vonatkozik. A királyi család legfiatalabb tagjai, akik még tanulnak, vagy katonai kiképzésben vesznek rész – mint például Vilmos és Harry herceg – nem kötelesek hivatali feladatokat ellátni, azonban ők is gyakran részt vesznek a nemzeti ünnepeken, megemlékezéseken. A hivatali teendők évente több mint 2000 eseményt jelentenek az Egyesült Királyság

területén, valamint az egész világon. A királyi család tagjai – főként Károly herceg és Anna királyi hercegnő – gyakran helyettesítik a királynőt olyan külföldi eseményeken, amelyeken az uralkodó személyesen nem tud jelen lenni. Ezen kívül fontos szerepe van a királyi családnak karitatív téren. Csaknem 3000 olyan jótékonysági szervezet van, amelynek támogatója, vagy elnöke a királyi család valamely tagja.44 A királynő napi teendőit két részre oszthatjuk, az egyik fele a nyilvánosság előtt zajlik, ilyenek a különböző rendezvények, ceremóniák és látogatások az Egyesült Királyság területén belül és kívül. Teendőinek másik részét a nyilvánosságtól távol végzi, ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy ezek kevésbé fontosak lennének. Ezek közé tartozik a neki írt levelek és a napi sajtó átolvasása, a nagykövetek és miniszterek fogadása, valamint a személyi titkáraival folytatott megbeszélések a napi

teendőkről. Azonban ezekből sem zárják ki teljesen a nyilvánosságot, a királyi család honlapján részletesen végig olvashatjuk, hogyan is zajlik a királynő egy napja, mik azok a fontos teendők, amelyeket minden nap elvégez.45 A királyi udvarban körülbelül 1200 ember fáradozik minden nap azon, hogy a királynőt és a királyi családot mindenben segítse, biztosítsa nekik a napi feladatokhoz szükséges hátteret, illetve elvégezze azon dolgokat, amelyekre a királynőnek már nincs ideje. A királyi udvartartás öt különböző részre bontható. Ezek a következőek: a személyi titkárság, az udvartartásért felelős osztály, a házipénztárt és kincstárat kezelő részleg, a Királyi 43 http://www.royalgovuk/MonarchUK/HowtheMonarchyworks/TheroleoftheSovereignaspx 20111015 http://www.royalgovuk/MonarchUK/HowtheMonarchyworks/TheroleoftheRoyalFamilyaspx 20111015 45 http://www.royalgovuk/HMTheQueen/DayInTheLife/Queensworkingdayaspx 20111015 44 - 23 -

Gyűjteményért felelős osztály, valamint az udvari kamarás hivatala. A részlegek többségének a Buckingham palotában van a központja, de ezen kívül vannak még dolgozók a St. James’s palotában, a Windsori kastélyban, a Holyroodhouse-palotában és a Királyi istállókban is. A személyi titkárság fő feladata, hogy megszervezze a királynő hivatalos programjait, utazásait, ez a részleg felelős a média kapcsolatokért, és ők kezelik a királynő hivatalos levelezéseit, valamint a királyi dokumentációkat és archívumot. Az udvartartásért felelős osztály biztosítja a királyi udvar számára az étkezést, vendéglátást, valamint ellátja a házvezetői teendőket a királyi család összes rezidenciájában, illetve biztosítja ugyanezt a királyi család minden tagjának. A házipénztárt és kincstárat kezelő részleg feladata igen szerteágazó. Az ő dolguk az összes pénzügyi, emberi erőforrással kapcsolatos, informatikai és

távközlési, belső ellenőrzési és az ingatlanokkal kapcsolatos feladatok ellátása, és megfelelő háttér biztosítása. A királyi gyűjteményért felelős részleg kezeli a királyi család tulajdonában lévő műtárgyakat, műalkotásokat. Emellett pedig ők szervezik meg a királyi rezidenciák nyilvánosság felé való megnyitását. Az udvari kamarás hivatala szervezi az udvari ceremóniákat, a kerti partikat, valamint a különböző – a királyi család által adományozott – címek átadó ünnepségeit. Ezen felül ez a részleg felelős a Királyi Istállókért is.46 Mindezek finanszírozására a királynő nemcsak a civillistát veszi igénybe. Létezik egy alap, amelynek összegét a civillistához hasonlóan a parlament szavazza meg minden évben. Ezt azért kapja a királyi család, hogy fenn tudja tartani a királyi rezidenciákat, amelyek többsége a nagyközönség számára is látogatható. Ezen felül a királynőnek vannak saját pénzügyi

forrásai. Egyrészt az úgynevezett Lancasteri Nagyhercegség jövedelme, ami egy földbirtokot és vagyontárgyakat tartalmazó portfólió, amely az aktuális uralkodó tulajdonát képezi uralkodása ideje alatt. Ezt az uralkodói rezidenciáktól elkülönítetten kezelik. Másrészt a királynőnek van másfajta bevétele is, amely a saját befektetési portfóliójából, valamint a saját ingatlanjaiból származik. Ezeket a bevételeket használja fel a privát kiadások fedezésére. Vannak azonban olyan ingatlanjai is, amelyek az ő tulajdonában vannak, de nem rendelkezhet felettük szabadon. Ez azt jelenti, hogy például nem adhatja el őket, hanem ezek idővel majd öröklés útján az új uralkodóra szállnak át.47 46 47 http://www.royalgovuk/TheRoyalHousehold/Overviewaspx 20111016 http://www.royalgovuk/TheRoyalHousehold/Royalfinances/Overviewaspx 20111016 - 24 - 5.3 A brit etikettről és protokollról általában A britek kultúráját nagyban meghatározza

az ország szigetország mivolta. Az elszigeteltségből adódóan a britek kevés érdeklődést mutatnak más országok kultúrája, szokásai iránt. Ugyanakkor nagyon is érzékenyek saját nemzeti kultúrájukkal, nemzeti identitásukkal szemben. Jó példa erre, hogy nem ajánlatos összekeverni – a már korábban tisztázott – Anglia, Nagy-Britannia és Egyesült Királyság fogalmakat. Ugyanis ha valaki az Anglia kifejezést használja az egész országra, az különösen nagy bűnt követ el, főként, ha mindezt Walesben, Skóciában vagy Észak-Írországban teszi. A nemzeti büszkeséget még inkább erősíti, hogy nyelvük világnyelv, így a britek meg vannak győződve arról, hogy a világon ezt a nyelvet mindenhol illik is ismerni, és megfelelően beszélni. A nemzet másik büszkesége a királyi család. Mindennapos témának számít az uralkodó-ház valamely tagja, amelyről ők is gondoskodnak bőven megfelelő botrányokkal, szerelmi

történetekkel.48 (Gondoljunk csak a nemrég zajlott hercegi esküvőre!) A brit kultúra, etikett és protokoll alapvetően meghatározza a világ etikett és protokoll szabályait. Nagyon jól mutatja ezt az is, hogy például az ültetési rendeknél két alap típust különböztetünk meg, az angol és a francia ültetési rendet. Pontosság A britek az egyik legfontosabb dolognak tartják a pontosságot, nagyon merevek ebben a témában. Azonban ha valakihez otthonra kapunk meghívást, akkor megengedett az akár 10-15 perces késés is. Természetesen egyéb esetekben, például éttermi meghívás esetén, nagyon fontos, hogy időben érkezzük meg a helyszínre.49 Találkozáskor Találkozáskor a kézfogás általános dolog, bár az sem meglepő, ha elmarad. Ennek nem az udvariatlanság az oka, egyszerűen az angolok túlságosan kontinentális szokásnak tartják a gyakori kézfogást. Emellett a kézcsók sem megszokott náluk, sőt ha lehet, kerüljük is el A

köszöntés leggyakoribb formája a „How do you do?” kérdés, ami a magyar „Hogy vagy?” megfelelője, azonban érdekes, hogy ez a kérdés inkább csak formalitás. Ha ezt a kérdést halljuk, válaszul ugyanezt kell mondani, ez is jól jelzi, hogy a kérdésnek nincs valódi 48 49 Ottlik Károly: Protokoll – Viselkedéskultúra, Panoráma Kiadó, 2004. http://www.kwintessentialcouk/resources/global-etiquette/UKhtml 20111016 - 25 - tartalma, hogy ezzel valójában nem a hogylétünk felől érdeklődnek. Közelebbi ismertség esetén használatos a „How are you?”, ami szintén a magyar „Hogy vagy?”-nak felel meg, az erre várt válasz azonban még mindig nem taglalhatja, hogy valójában hogy érezzük magunkat. Hiszen ez is még mindig inkább udvariassági formula, mintsem valódi érdeklődés, de jól kifejezi a közelebbi viszonyt. Köszönésnél fontos, hogy a férfiak csak akkor köszönthetik a nőt, ha előtte valamilyen finom jelzés kaptak arra,

hogy a hölgy megengedi ezt. Ez a finom jelzés lehet akár egy apró biccentés, vagy egy alig észrevehető mosoly. A megszólítás pedig a jól ismert Mister, Missis és Miss, amely a magyar Úr, Asszony és Kisasszony megfelelője. A társalgások során – mint már említettem – fontos téma a királyi család, de emellett másik kedvelt kérdés az időjárás. Nem is csoda, hiszen a szigetországnak igen változatos az időjárása, így mindenkit érdekel a téma. A beszélgetések közben a britek általában igen visszahúzódóak, szerényen nyilatkoznak mindenről. Gyakori formula az „Úgy gondolom”, „Véleményem szerint”, „Úgy vélem” és ezek számtalan megfelelője. Ugyanakkor az udvariasság mellett fontos megjegyezni, hogy a britek mindig nagyon barátságosak és kedvesek beszélgető partnerükkel, ami természetesen nem egyenlő azzal, hogy túlságosan barátkozóak lennének, mindaddig, amíg valakit közelebbről meg nem ismertek. Fontos még a

britek életében a „gentleman’s agreement” fogalma, amely a szóbeli egyezséget takarja. Ezzel egyértelműen együtt jár az őszinteség és a bizalom is. A britek legfőbb találkozóhelyei a pubok, valamint a klubok. A klubok olyan intézmények, amelyek saját házi szabályzattal rendelkeznek. Ezek testesítik meg a brit etikett legmagasabb szintjét50 Öltözködés Az öltözködés terén is konzervatívnak mondható a brit stílus. Az üzleti életben a férfiaktól elvárt a sötét öltöny fehér inggel, míg a nőknél a kosztüm az elterjedt. Természetesen napjainkban már nem meglepő, ha a hölgyek is nadrágot viselnek, ám ez nem túlzottan gyakori az Egyesült Királyság üzleti életében. Általában az a meghatározó öltözködési stílus egy munkahelyen, amelyet a nagy többség visel. Ám örök érvényű mondás a britekkel kapcsolatban, hogy még mindig jobb túlöltözve megjelenni, mintha alulöltözöttek lennénk.51 50 51 Ottlik Károly:

Protokoll – Viselkedéskultúra, Panoráma Kiadó, 2004. Ottlik Károly: Protokoll – Viselkedéskultúra, Panoráma Kiadó, 2004. - 26 - Étkezés A brit étkezési szokások is eltérnek a nálunk megszokott, kontinentális hagyományoktól. A briteknél a reggeli igen bőséges. A tipikus „angol reggeli”-nek nevezett fogásban található például pirítós, tükörtojás, sültkolbász, bacon, paradicsomos bab és még emellett több ínyencség is. Ráadásul az úgy nevezett „full breakfast” több fogásból áll52 Ezek után nem meglepő, hogy a reggelit egy könnyű ebéd követi. Általában csak szendvicset fogyasztanak, és az is megszokott, hogy utcai árusoktól veszik meg azt. A délután fő eseménye az ötórai tea, amelyet apró háromszög alakú szendvicsek, kis teasütemények kísértében fogyasztanak. Ennek inkább társasági jelentősége van, mintsem étkezési mivolta. A nap főétkezése a vacsora, amely gyakran szintén társasági

esemény, így általában át is öltöznek az ilyen alkalmakra. A brit konyha igen egyszerű étkekből áll, kedvelik a sült húsokat, az úgy nevezett puddingokat, amelyek nemcsak a nálunk ismert desszertet takarják, de vannak sós, húsos változatok is. Az étkezési szokások mellett az étkezés módja is eltér a nálunk megszokottól. A kanalat például nem szemből emelik a szájukhoz, hanem oldalról, így kortyolják ki belőle a levest. A villát is domború felével felfelé használják. A brit felfogás szerint a villát homorú felével felfelé használni, olyan mintha lapátolnánk az ételt. A szalvétát sem az ölükbe terítik – bár ez a szokás is egyre elterjedtebb – hanem gallérjukba tűrik, ezzel védve ruházatukat.53 Munka, üzleti élet Az üzleti életben nagyon fontos a már említett pontosság. A britek mindig felkészültek a tárgyalások során és ezt a partnertől is elvárják. Olyannyira körültekintőek, hogy szeretik azt is tudni,

hogy várhatóan mennyi időt vesz majd igénybe a tárgyalás. A megbeszélés elején megszokott könnyed beszélgetésnek nincs nagy szerepe a brit kultúrában, de nem számít illetlenségnek sem. Azonban kerülni kell a személyes témákat, a politikát, a vallás, illetve a bármilyen kritikát másokról, ezt ugyanis nem veszik jó néven az Egyesült Királyságban. A britek az üzleti életben is igen visszafogottak, az érzelmeknek nincs helye a tárgyalóasztalnál. Szeretik, ha valaki lényegretörő, ugyanakkor nem tolakodó A mértékletesség és szerénység itt is igaz. Jellemző a britekre, hogy olyannyira udvariasak és tapintatosak próbálnak lenni, hogy nem szeretnek ők véget vetni a tárgyalásnak – még akkor sem, ha ők a házigazdák – nehogy ezt a másik fél sértésnek vegye. Pozitív benyomást tud tenni a brit üzletemberekre az, ha valaki jegyzetel a tárgyalás során, ebből 52 53 http://en.wikipediaorg/wiki/Full breakfast 20111016 Ottlik

Károly: Protokoll – Viselkedéskultúra, Panoráma Kiadó, 2004. - 27 - érzik ugyanis, hogy fontosnak tartjuk a mondanivalójukat. Fontos, hogy ugyan megpróbálhatunk lazának tűnni a tárgyalás során, de ezt csak nagyon óvatosan tegyük. A britek nem szeretik a túlságosan lezser „amerikai” stílust, és ez igaz a nyelvhasználatra is.54 54 Timothy Harper: Timothy Harper: Bevezető a brit szokások és etikett világába: Nem csak üzletembereknek!, Adoc-Semic, 2001 - 28 - 6. A hét országra szóló lakodalom Van, amikor a királyi családok élete nemcsak a saját népüket érdekli, de a más országok lakosai is felfigyelnek rájuk. Ez történt 2011 tavaszán, amikor is a brit Vilmos herceg feleségül vette Kate Middleton. A világ minden pontján lehetett olvasni, hallani róluk a médiában. A következőkben ezzel szeretnék részletesebben – különösen protokollos szempontból – foglalkozni. A 2010 októberében megtartott eljegyzés után

2011. április 29-re tűzték ki az időpontot A hatalmas esküvő megszervezéséhez szükség is volt bőven időre. A sajtó érdeklődését leginkább a meghívott személyek listája keltette fel. Fontos, hogy a vendégek összeválogatása nemcsak olyan szempontból volt lényeges, hogy az ifjú pár kit látna szívesen, hanem – mivel Vilmos herceg a trónöröklési sorrendben jelenleg a második helyet foglalja el – diplomáciai és protokolláris szempontok is közrejátszottak. Jelentős közjogi méltóságok, ismert emberek és természetesen a családtagok vettek részt az eseményen. A meghívót nem maga a jegyes pár küldte, sőt még nem is az ő nevükben került postára a levél. A meghívókat az udvari kamarás írta, aki a királynő nevében hívta meg a szerencséseket a nagy eseményre.55 A közel 1900 meghívót jóval az esküvő előtt küldték ki, mivel a válaszok segítségével tudták előre jelezni a vendégsereg létszámát. A meghívottak

közül volt, aki csak egy levelet talált a borítékban, amely a Westminsteri Apátságban szólt. Az 1900 főből körülbelül 650 részesülhetett abban a szerencsében, hogy két meghívót is kapott, egyet természetesen a Westminster Apátságba, egyet pedig a II. Erzsébet által rendezett fogadásra a Buckingham Palotába. A „legszűkebb kör” – hozzávetőlegesen 250 fő – három meghívó boldog tulajdonosa lehetett, melyek között – az előbb említett kettő mellett – megtalálható volt egy az ifjú pár tiszteletére rendezett fogadás utáni vacsorára szóló, amelyet Károly herceg rendezett szintén a Buckingham Palotában.56 Érdemes kicsit közelebbről is megvizsgálni a meghívót. Mint azt már az előbbiekben említettem, a vendégeket II. Erzsébet nevében az udvari kamarás hívta meg A 15x19 cmes meghívót a királynő arany dombornyomásos címere díszítette (3 melléklet)57 A 55

http://protokoll-info.hu/vilagjaro/6-resz-az-eskuvo-elokeszuletei-a-meghivok-kikuldesephp 20111022 http://protokoll-info.hu/vilagjaro/7-resz-a-nev-szerinti-vendeglistaphp 20111022 57 http://protokoll-info.hu/vilagjaro/6-resz-az-eskuvo-elokeszuletei-a-meghivok-kikuldesephp 20111022 56 - 29 - meghívón természetesen a protokollnak megfelelően minden kötelező alaki kellék megtalálható volt. Így a meghívó neve, a vendég neve – amelyet a protokoll szabályoknak megfelelően kézzel írtak rá, ezért látható a mellékletben ez a rész üresen hagyva -, az esemény, annak helyszíne és időpontja, a cím, ahova a választ várják, valamint az elvárt öltözet.58 A meghívóra – ahogy már az előbbiekben is említettem – választ vártak, melyet az udvari kamarás irodájába kellett elküldeni, a bal alsó sarokban megadott címre. A megszokottaktól eltérően nem az általános rövidítés (R.SVP – Répondez s’il vous plait, azaz „Szíveskedjen

válaszolni”) állt, hanem kiírták, hogy „A választ az alábbi címre várjuk:” A meghívón az alábbi szöveg állt: „A királynő parancsára az udvari kamarás meghívja . Őfensége a walesi herceg, Garter lovagja Vilmos és Miss Catherine Middleton esküvőjére a Westminster Apátságba 2011. április 29, péntek 11 órára” A meghívón a szabályoknak megfelelően szerepelt még az alkalomra elvárt öltözet is, amely ez esetben a zsakett, egyenruha vagy sötét öltöny volt.59 A nőktől elvárt öltözéket nem tüntették fel, hiszen ez egyértelműen kiderült a férfiaknak szóló előírásból. Így a nőknek alkalmi ruhában kellett megjelenni, de mindenképpen valamilyen olyan kiegészítővel, amely eltakarta a vállukat.60 A borítékban az eseményre való invitáláson kívül volt még egy térkép is, amely azt mutatta, hogy az adott személynek, személyeknek hol kell majd helyet foglalnia a Westminster Apátságban. Ezzel is megkönnyítve

egyrészt a szervezők, másrészt a vendégek helyzetét az érkezéskor.61 A megfelelő öltözet kérdésére érdemes még visszatérni. Nyilvánvalóan a legfőbb támpontot megkapták a vendégek a meghívó kézhez vételekor. Emellett azonban további segítséget is kaptak egy 22 oldalas etikett és protokoll segédlettel, amelyet az Udvar küldött el minden meghívottnak. Természetesen erről a szabálygyűjteményről a későbbiekben esik még szó, de most maradjuk a ruházatnál. Ezzel kapcsolatban az elsődleges szabály – mint minden esküvőn – hogy nem szabad csinosabbnak, feltűnőbbnek lenni a menyasszonynál, hiszen ez az ő „nagy napja”. Valamint ha valaki egy egyszerű, elegáns fehér kosztümben jelenik meg szintén súlyos hibát vét, hiszen a fehér ezen a napon a menyasszony színe. Emellett fontos, hogy minden hölgynek kalapot kell viselnie Az esküvő napján ennek megfelelően a legszínesebb, legérdekesebb kalapokat láthattunk, ami 58

Görög Ibolya: Protokoll – Az életem, Athenaeum 2000 Kiadó, 2007. http://protokoll-info.hu/vilagjaro/6-resz-az-eskuvo-elokeszuletei-a-meghivok-kikuldesephp 20111022 60 http://videotar.mtvhu/Videok/2011/04/29/16/A kiralyi eskuvoaspx (Az m1 közvetítése a királyi esküvőről, Görög Ibolya 2:26) 2011.1023 61 http://protokoll-info.hu/vilagjaro/6-resz-az-eskuvo-elokeszuletei-a-meghivok-kikuldesephp 20111022 59 - 30 - nem kis sajtó visszhanggal párosulva igen sokáig foglalkoztatta a világot. A ceremónia utáni napokban a média tele volt a kalapokkal foglalkozó cikkekkel, fotókkal és videókkal, sőt több helyen értékelték, rangsorolták is a remekműveket. Szintén nagyon fontos volt az öltözék kiválasztásakor, hogy azon férfiaknak, akik valamilyen katonai tisztséget viselnek kötelesek voltak egyenruhájukban megjelenni. Ehhez természetesen szintén hozzátartozik a fejfedő – amely persze lényegesen szolidabb, mint a hölgyeken látható kalap

kreációk bármelyike. Ezeket az etikett szabályai alapján, a templomban a férfiaknak le kellett venniük és azt kezükben tartva mehettek be a templomba. Ha valaki betartotta a fent említett öltözködési szabályokat, akkor sem biztos, hogy elég körültekintő volt, és nem lett a sajtó, a közbeszéd áldozata egy szemvillantás alatt. Fontos ugyanis az ilyen alkalmakkor arra is odafigyelni, hogy a férj és a feleség öltözete összhangban legyen, hiszen az egész esemény alatt ők végig együtt mutatkoznak, és igen zavaró lehet, ha teljesen eltérő stílusban öltöznek fel, mintha nem is egy azon rendezvényre érkeztek volna.62 A királyi családoknál megszokhattuk már, hogy nem minden megy a megszokott rendben. Így volt ez Vilmos herceg és Kate Middleton esetében a lánykéréssel is. Normális esetben Vilmos hercegnek kellett volna megkérni Kate kezét édesapjától. Ehelyett azonban az ifjú jegyeseknek a vőlegény nagymamájától, azaz II.

Erzsébettől kellett engedélyt kapni az esküvőhöz. Természetes a királynő megadta hozzájárulását a frigyhez, még hozzá nem is akármilyen formában.(4 számú melléklet: II Erzsébet írásbeli hozzájárulása) Egy kézzel írt, arannyal díszített hozzájárulást kapott a jegyespár, amelyet a királynő saját kezűleg írt alá, valamint a „Birodalom Nagy Pecsétjével” láttak el. A nagy vörös viaszpecsétet egy aranylánc segítségével rögzítették. A hozzájáruláson a következő szöveg olvasható: „ Ezennel tudatom, hogy hozzájárulok, és ezen hozzájárulás aláírásával igazolom hozzájárulásomat hőn szeretett unokám William Arthur Philip Louis walesi herceg, Garter lovagja és a megbízható, szeretett Catherine Elizabeth Middleton házasságához.” A kézzel írt levélen található díszítések is természetesen egytől egyig jelentéssel bírnak. A fehér liliom Sziénai Szent Katalint ábrázolja, akinek ünnepe éppen az

esküvő napjára április 29re esett, illetve akinek a neve azonos a menyaszonnyéval. Ez alatt található egy walesi póréhagyma, amelyet Vilmos herceg fehér, háromágú jelképe vesz körül – mely azt jelzi, hogy ő a második a trónutódlásban –, valamint egy apró piros csiga, amely a Spencer család címere. Található még rajta egy vörös sárkány, amely Wales címerére utal, valamint 62 www.iolcoza/tonight/royal-wedding-etiquette-guide-11046493 20111026 - 31 - az Egyesült Királyság virágai, azaz a rózsa, a bogáncs és a lóhere. Ezen kívül látható még a Garter lovagrend kék-arany címere, valamint az Erzsébet királynőre utaló nagy E betű is, illetve a királynő saját kezűleg írt aláírása az „Elizabeth R”. Az, hogy az uralkodónak engedélyt kell adni a családban megkötendő frigyekre nem új keletű dolog. 1772-ben iktatták törvénybe, hogy II. György király minden leszármazottjának rendelkeznie kell az uralkodó

hozzájárulásával, mielőtt házasságra lépne.63 Úgy gondolom érdemes még visszatérni a meghívottak listájára, lévén, hogy ez az esküvő nem csak egy egyszerű családi esemény volt. A vendéglistán sok ismert ember, rengeteg politikus és befolyásos személy nevét láthattuk. Meghívták például a szíriai nagykövetet, ám az esemény előtt egy nappal az udvar visszavonta a meghívást. Ennek fő oka az lehetett, hogy emberi jogi csoportok bírálták a meghívást, a Szíriában történt erőszakos támadások miatt. A királyi család ezúton tiltakozott a szíriai biztonsági erők fellépése ellen. Jelen voltak más uralkodó család tagjai is, így például a japán koronaherceg, Naruhito és felesége, Abu Dhabi koronahercege, Mohammed bin Zayed al Nahayan, a norvég királyi pár, Viktória a svéd koronahercegnő és férje, II, Abdullah jordán király, Hamad bin Isa Al Khalifa Bahrein királya, és még sokan mások. 64 Természetesen a jelentős

vallási vezetők sem hiányozhattak a vendégseregből. Jelen volt több, az anglikán egyházhoz köthető egyházi főméltóság, így John Robert Hall, a westminsteri apátság esperese, aki a misét celebrálta, Rowan Williams, a canterbury érsek, aki a házassági szertartás vezetője volt, valamint Richard Chartres, London püspöke, aki a prédikációt tartotta.65 De az anglikán egyház meghatározó személyein kívül jelen volt még Bogoda Seelawimala a londoni buddhista templom főpapja, valamint Jonathan Sacks a brit nemzetközösség Egyesült Héber Gyülekezetének főrabbija is. 66 A meghívottakat tekintve egyébként egy igen érdekes esküvőről beszélhetünk. Egyrészt ugyanis szerepet játszott az, hogy nem mindennapi esküvőről beszélhetünk, ugyanakkor lényegesen kevesebb kötelezettség volt e téren, mint például annak idején Károly herceg és Lady Diana esküvőjén. Ennek igen egyszerű oka van, hiszen Károly herceggel ellentétben Vilmos nem

a királyi korona várományosa, legalábbis nem az első számú. Így eshetett meg – vagy legalábbis ezzel magyarázta a királyi udvar – hogy nem került a meghívottak közé két volt 63 http://www.officialroyalwedding2011org/blog/2011/April/21/Her-Majesty-The-Queen-gives-formalconsent-to-the-marriage-of-Prince-William-and-Catherine-Middleton 2011 10 30 64 http://today.msnbcmsncom/id/42643604/displaymode/1247?beginSlide=1# 20111031 65 http://hu.wikipediaorg/wiki/Vilmos cambridge-i herceg és Kate Middleton esküvője 20111031 66 http://today.msnbcmsncom/id/42643604/displaymode/1247?beginSlide=1# 20111031 - 32 - miniszterelnök, Gordon Brown és Tony Blair. Ugyanakkor ott volt a ceremónián másik két volt kormányfő, Sir John Major és Margaret Thatcher bárónő. Egyesek szerint a magyarázat a politikai nézetekben is rejlik, mivel Brown és Blair a munkáspárt tagjaiként lettek kormányfők, míg az utóbbi két politikus a konzervatív párt tagjaként. 67

Érdekes még, hogy a sok meghívott külföldi vezető között nem volt ott Barack Obama, az Amerikai Egyesült Államok elnöke és felesége, illetve Nicolas Sarkozy és felesége, Carla Bruni sem. Az udvarnak erre is az volt a válasza, hogy mivel Vilmos nem koronaherceg, így ez az esemény nem számít állami eseménynek. Az amerikai elnök meghívásának elmulasztásának azonban más indokai is lehettek, például, hogy az elnöki pár nem sokkal az esküvő után, májusban tett látogatást az Egyesült Királyságban, és egy-egy ilyen államfői látogatás költsége bizony igen magas szokott lenni.68 Az esküvőn természetesen jelen voltak a pár barátai is, sőt számos híresség, mint például Sir Elton John, vagy a Beckham házaspár. Érdekes, hogy meghívót kapott pár hétköznapi ember is, főként Kate Middleton szülőfalujából, Upper Buckleburryből. Vilmos herceg és Kate Middleton ígéretükhöz hűen meghívták a ceremóniára az álmos

kis falu hentesét, a helyi közért vezetőjét, a postást, és a helyi pub vezetőjét. Így az „egyszeri ember” is részese lehetett a tündérmesének. 69 A szokásokkal ellentétben Vilmos herceg nem kékvérű lányt kívánt feleségül venni. Nem volt ugyan könnyű meggyőzni a nagymamát, II. Erzsébetet, minderről, de azért a kedvenc unokának, Vilmosnak sikerült leküzdenie ezt az akadályt is. Mit sem ér azonban egy királyi esküvő, ha a menyasszonynak és családjának nincs egy rendes családi címere, amely nélkülözhetetlen, ha valaki belép az arisztokrácia soraiba. Vilmoséknak viszont ez sem jelentett akadályt. Az új címer (5 számú melléklet: Middleton család címere) a Middleton család és Thomas Woodcock – a királyi heraldikus – szoros együttműködésével készült el. Természetes itt sem maradhatnak el a szimbólumok A címeren látható három makk a Middleton család három gyermekét, Catherine-t, Philippa-t és James-t

szimbolizálja, ezen kívül azért esett a választás erre, mivel Anglia azon részén, ahol felnőttek a gyerekek igen sok tölgyfa található. Ráadásul ez régóta Anglia és az erő szimbóluma. A címer közepén található arany sáv Mrs Middletont szimbolizálja, mivel 67 http://windsorknot.todaymsnbcmsncom/ news/2011/04/27/6543718-wedding-invite-list-contains-seriouspolitical-snubs 20111031 68 http://www.whitehousedossiercom/2011/02/20/obamas-invited-william-kates-wedding/ 20111031 69 http://news.skycom/home/uk-news/article/15942127 20111031 - 33 - leánykori neve Goldsmith volt. Az ezt körülvevő fehér sávok a dombokat és hegyeket képviseli, illetve ezáltal a szabadtéri időtöltést, amely a Middleton család mindennapjainak velejárója. A címer többi részén található piros és kék szín a brit zászlóból ered Kate Middleton saját címere rombusz alakú, és látható rajta egy szalag, amely azt jelképezi, hogy Kate még hajadon.70 A

házassággal együtt nem csak új címer járt, hanem új címet is kapott az ifjú pár. A házasság napján a királynő odaajándékozta a Cambridge-i hercegséget Vilmosnak, így a továbbiakban teljes megszólítása Ő királyi fensége Cambridge hercege, Catherine Middleton pedig Ő királyi fensége Cambridge hercegnője lett. Vilmos hercegnek ezen kívül még két címe is van, hiszen Cambridge hercege mellett ő Strathearn grófja és Carrickfergus bárója is.71 Érdekes, hogy az esküvő után sem lehet Kate Middletonból Catherine hercegnő – annak ellenére, hogy titulusában ez benne szerepel –, mivel polgári származású, tehát megszólításában nem viselheti a hercegnő megnevezést. Így a ceremóniát követően hivatalosan Vilmos walesi hercegné, azaz Princess William of Wales nevet kapta.72 Az esemény súlyának megfelelően természetesen precíz, pontos forgatókönyv is készült a jeles napra. Míg egy átlagos esküvőre 20 perccel a ceremónia

előtt illik megérkezni, addig az 1900 fős vendégseregnek már sokkal előbb a helyszínen kellett lennie. Nem is csoda, hiszen ennyi vendéget nem könnyű megfelelően elhelyezni egy templomban, és sok időt vesz igénybe mire mindenki megtalálja a helyét. Nehezítette még mindezt az is, hogy több magas rangú állami személy is részt vett a ceremónián, akiknél a biztonsági előírásokat sem szabadott szem elől téveszteni a szervezőknek. Így a vendégek nagy részének érkezésére 08:15 és 09:45 között került sok, körülbelül három órával az esküvő előtt. Ezután következtek a főkormányzók, a brit nemzetközösség országainak miniszterelnökei, a diplomáciai testületek tagjai és más előkelőségek. Ezt követően indult el a Westminster Apátságba Vilmos herceg és Harry herceg, a násznagy. A forgatókönyv szerint öt perc állt rendelkezésükre, hogy a Clarence House-ból (az egyik londoni királyi rezidencia) az esküvő helyszínére

érjenek, ami természetesen sikerült is nekik. Őket követően érkeztek meg a Buckingham Palotából a külföldi uralkodó családok tagjai, illetve ezzel egy időben 70 http://www.officialroyalwedding2011org/blog/2011/April/19/New-Coat-of-Arms-for-Miss-Middleton-andher-family 20111031 71 http://www.officialroyalwedding2011org/blog/2011/April/29/Titles-announced-for-Prince-William-andCatherine-Middleton 20111031 72 http://www.parametersk/rovat/bulvar/2011/04/29/brit-hercegi-eskuvo-hazastarsakka-nyilvanitottak-vilmosherceget-kate-middle 20111031 - 34 - indult el az ara édesanyja és testvére, Carole és James Middleton a Goring Hotelből a Westminster Apátságba. Itt is pontos időkeretet adtak meg, körülbelül 7 perc állt rendelkezésükre, hogy megtegyék az utat. Ezt követően a királyi család egyes tagjai mentek át a Buckingham Palotából az esküvő helyszínére. Ekkor már csak közel húsz perc volt vissza az esküvő kezdetéig, így Károly herceg, és

Camilla is elhagyták a Clarence House-t, hogy az Apátságba menjenek. A királyi család tagjai közül természetes a királynő, II. Erzsébet és férje Fülöp herceg érkezett meg utolsónak a Westminster Apátságba, persze nem akárhogy, harsonaszó kíséretében. Ezután – az esküvő kezdete előtt mintegy tíz perccel – a nyoszolyólányok és nyoszolyófiúk is elhagyták a Goring Hotelt, hogy az esküvő helyszínére menjenek. Végül a menyasszony és édesapja egy Roll Royceszal érkeztek meg szintén a Goring Hotelből a Westminster Apátságba, és ezzel kezdetét vehette az esküvő. A teljes ceremóniát kivetítőkön keresztül követhették az érdeklődők kommentárral egybe kötve.73 Ezen kívül több országban televízió közvetítés segítségével lehetett figyelemmel kísérni az eseményeket. Nálunk a Magyar Televízió 1-es csatornáján nézhették végig az arra kíváncsiak a ceremóniát. Az egy órás ceremónia után sem ért véget az

események sora. Azt esküvőt követően az ifjú pár hintója, valamint a királynő hintója elhagyta a Westminster Apátságot és elindult a Buckingham palota felé. Az út, amit odafelé öt perc alatt tettek meg, most körülbelül negyed órásra hosszabbodott, hiszen egész idő alatt integetve köszöntötték a megjelent alattvalókat. Miután megérkeztek a fogadás helyszínére a Buckingham Palotába, őket követte a többi vendég, akik hivatalosak voltak a jeles nap ezen eseményére is. Ez követően nem sokkal 13:30 előtt a szokásoknak megfelelően megjelent az ifjú pár a királyi család többi tagjával együtt az Palota erkélyén, hogy „hivatalosan” is első csókot válthassanak, illetve üdvözölhessék az ünneplő tömeget. A csókot követően a Királyi Légierő (Royal Air Force) és az Battle of Britain Memorial Flight (az angliai csatára emlékező repülők) díszrepülése volt látható a Buckingham Palota felett.74 Ez a tradíció 1923

óta részét képezi a királyi esküvőknek, Erzsébet királynő édesanyjának esküvőjén léptek ki először az erkélyre csókot váltani.75 Ezzel a jelentettel gyakorlatilag véget ért az esküvő nyilvános része és így a közvetítések is. Ezt követte a már említett déli fogadás, amelyet a királynő rendezett az ifjú pár részére, illetve este a vacsora, melyet Károly herceg rendezett fiának és újdonsült menyének. Az esküvő teljes, 73 http://protokoll-info.hu/vilagjaro/17-resz-az-eskuvoi-ceremonia-forgatokonyvephp 20111101 http://protokoll-info.hu/vilagjaro/18-resz-a-westminsteri-apatsagbol-kilepvephp 20111101 75 http://videotar.mtvhu/Videok/2011/04/29/16/A kiralyi eskuvoaspx (Az m1 közvetítése a esküvőről 03:03) 2011 11 01. 74 - 35 - királyi részletes forgatókönyve természetesen megtalálható az interneten, valamint a jelen levő vendégek is kaptak egy-egy példányt, amelyben szerepeltek a szertartás alatt elhangzó énekek is,

illetve egy kis térkép a helyszínekről. Így egyik vendég sem érezhette magát elveszve a szertartás alatt. Erre főként azért volt szükség, mert a vendégseregben több különböző kultúrájú vendéggel is találkozhattunk, így nekik nagy segítséget nyújtott ez a közel 30 oldalas kis könyv.76 Mint arról már szó esett a fejezet elején, a királyi udvar biztosra ment a vendégek felkészültségét illetően, és azoknak, akik visszajelezték részvételi szándékukat egy 22 oldalas etikett kézikönyvet postázott. Természetes ebben megtalálhatóak voltak az öltözködésre vonatkozó szabályok, amelyeket fentebb már részleteztem. De ezen felül még rengeteg érdekes és fontos etikett és protokoll szabály kapott helyet az útmutatóban. A legfontosabb szabályok a királynővel való viselkedéssel kapcsolatosak. Azért is nagyon fontos ez, hiszen a vendégsereg egy része nem mindennap találkozik II. Erzsébettel, így feltehetőleg nincs

tisztában azzal, hogy hogyan is illik vele, mellette viselkedni. Az első és legfontosabb szabály, hogy amikor a királynő belép a terembe, akkor mindenkinek jeleznie kell, hogy észlelte az uralkodó megjelenését. Ez főként a Westminster Apátságbeli bevonulójára igaz – bár ott a harsonaszó is segítséget nyújtott a tömegnek. Ez a jelzés nem más, mint egy apró főhajtás, vagy egy nem túl mély pukedli (mindig a jobb láb kerül a bal mögé). Ezt természetesen meg kell ismételni akkor is, amikor a királynő távozik a helyszínről, jelen esetben az Apátságból.77 Másik nagyon fontos dolog a királynővel kapcsolatban – és ez igaz az egész királyi családra is –, hogy nem illik őket nézni, majdhogynem lehajtott fejjel illik mellettük elmenni. Emellett tilos őket megérinteni, és beszélgetés kezdeményezni a család bármely tagjával. Ha beszélgetni kívánnak, akkor úgyis kezdeményezni fognak. Ám ekkor sem illik önálló monológba

kezdeni, csak rövid egyszerű válaszokat szabad adni. Összességében érdemes kerülni minden teátrális megnyilvánulást, érdemes minél szerényebbnek maradni. Természetesen a 22 oldalas útmutató kiköti azt is, hogy mindenki kapcsolja ki a mobiltelefonját az esküvői ceremónia alatt, sőt még arra is kitér, hogy nem illik Twitter („ismertségi hálózat és mikroblogszolgáltatás, mely lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy rövid bejegyzéseket, vagy egymásnak szánt üzeneteket írjanak SMS-ben, a Twitter honlapján, azonnali üzenetküldő 76 http://www.princeofwalesgovuk/content/documents/RWOP V2pdf 20111022 http://www.mirrorcouk/news/top-stories/2011/04/09/royal-wedding-guests-given-etiquette-guide-11587523047810/ 20111101 77 - 36 - alkalmazásokon () keresztül”78) üzeneteket megosztani az esemény teljes ideje alatt. Az etikett kézikönyvben olyan illemszabályok is megtalálhatóak, amelyek még az előzőnél is egyértelműbbek – vagy

legalábbis annak kellene lenniük – ilyen például, hogy nem szabad elkésni a jeles nap egyik eseményéről sem.79A további lényeges illemszabályok már az esti fogadásra vonatkoznak. Ezek közül nagyon fontos, hogy amikor pezsgőt szolgálnak fel, akkor a pezsgős pohár szárát illik fogni, nem pedig magát a poharat. A késsel, villával való étkezés szabályát feltehetőleg mindenki ismeri, így erre nem tér ki az útmutató, az étkezés bizonyos részeire ugyanakkor igen. Ilyen például, hogy az evőeszközöket kívülről befelé haladva használjuk étkezésenként.80 Az, hogy pontosan milyen szabályokat tartalmazott a 22 oldalas etikett útmutató sajnos csak az tudja, akinek ezt a királyi udvar kipostázta, illetve azok az elszánt alattvalók, aki ezt megvásárolták. Azonban érdemes lehet végignézni azokat a protokoll szabályokat, amelyek általában egy ilyen eseményre – mind az esküvőre, mind a fogadásra – vonatkoznak. A királynő által

rendezett déli fogadáson úgynevezett canapé-kat (kis szendvicseket) szolgáltak fel, illetve voltak még sütemények, ekkor került az asztalra az esküvői torta, valamint a pezsgő. Állófogadás lévén itt is érvényesülnek egyszerű alapszabályok, melyeket érdemes észben tartani. Az ilyen alkalmakkor a vendégeket büfé asztalokkal várják, amelyeken megtalálhatók a már említett kis szendvicsek, canapék, valamint ilyenkor kínálhatnak kis adagokban meleg ételeket is. A terembe belépve minden esetben egy fogadósor várja az embereket, itt általában találkozunk a házigazdákkal, akikkel azonban nem illik leállni beszélgetni, hiszen a többi vendég is arra vár, hogy őket üdvözölve bejusson a terembe. Miután beérkeztünk a terembe illetlenség azonnal elkezdeni enni. Ezt csak azután tehetjük meg, ha már megvolt a pohárköszöntő, amelyet a házigazda tisztje elmondani. Ezt követően lehet megkörnyékezni az asztalokat és kiválasztani a

szimpatikus ételt. Az állófogadások különlegessége – mint ahogy az a nevéből is kiderül – hogy az ételek elfogyasztása közben a vendégeknek nincs lehetőségük leülni. Ebből is látszik, hogy az állófogadásnak valójában nem az evés a lényege, hanem az, hogy a meghívott vendégek egymással társalogjanak, ismerkedjenek, amelyhez adott egy viszonylagosan oldott légkör. Visszatérve az étkezésre meg kell jegyezni, hogy egy ilyen 78 http://hu.wikipediaorg/wiki/Twitter 20111101 http://today.msnbcmsncom/id/42233137/ns/today-today people/t/dont-tweet-church-royal-weddingetiquette-guide/#Tq 1b Rnskl 20111101 80 http://www.mirrorcouk/news/top-stories/2011/04/09/royal-wedding-guests-given-etiquette-guide-11587523047810/ 20111101 79 - 37 - alkalommal ez a folyamat nem éppen egyszerű, így megfelelő gyakorlottságot igényel. Egy állófogadáson ugyanis a kis tányérunk mellé csupán csak egy villa áll rendelkezésre ahhoz, hogy megegyük az ételt,

és a legnagyobb kihívás, hogy közben ne együk le magunkat. Érdemes mindig csak kevés ételt rakni a tányérunkra, két okból is. Egyrészt ha sok ételt halmozunk fel, akkor az mohóságra utal – ami ugyebár nem egy illendő dolog –, és ne feledjük, az ilyen alkalmaknak nem az az elsődleges célja, hogy jól lakjunk. Másrészt, ha kevesebb étel van a tányérunkon, akkor azzal máris könnyebb megküzdeni, így nagyobb esélyünk van elkerülni az olyan baklövéseket, mint például amikor az ételünk a ruhánkon van a szőnyegen, földön landol. Természetesen akkor sem szabad kétségbe esnünk, ha egy ilyen szerencsétlen véletlen mégis előfordul. Ha esetleges az étel a földön végezné semmiképp sem illik nekiállni takarítani, hiszen elég érdekes látvány lenne egy vendég, aki – kiskosztümben vagy öltönyben – a szalvétájával próbálja sikálni a padlót. Ilyen esetekben a teremben folyamatosan járkáló pincérek egyikének kell

szólni, és udvariasan megkérni, hogy legyen szíves segíteni a kis baleset kezelésében. Ezt követően sem szabad ott maradni és sopánkodva azt figyelni, hogy hogyan dolgozik a felszolgáló, hanem a segítségét előre megköszönve arrébb kell menni, hiszen itt is érvényes, hogy érdemes kerülni a figyelemfelkeltő, hivalkodó szituációkat. Mivel az étkezéshez nem áll rendelkezésünkre asztal, amihez helyet tudnánk foglalni, így az italfogyasztás és az étkezés nehezen kivitelezhető egyszerre. Legjobb megoldás, ha először az étkezést folytatjuk le, majd ezt követően választunk az italok közül, amelyek szintén egy büfé asztalra kihelyezve várják a vendégeket. A kiszolgálást illetően két lehetőség közül választhat a házigazda a szervezéskor. Az egyik esetben a büfé asztalra kihelyezett ételeket a vendégek maguk szedik a tányérjukra, míg a másik esetben a büfé asztal mögött állnak a felszolgálók, akik készségesen

segítenek a vendégeknek az ételek tányérra helyezésében. Az étkezés befejeztével a tányérokat az erre kijelölt asztalra kell lerakni, illetve ráhelyezhetjük az éppen arra járó pincér tálcájára is, de természetesen csak abban az esetben, ha ő éppen nem a tiszta tányérokat viszi.81 Fontos megjegyezni, hogy az ilyen alkalmakkor nem illik a már használt tányérba ismételten ételt szedni, ilyenkor új, tiszta tányért és evőeszközt kell venni.82 Ez természetesen azt is jelenti, hogy nem illik a teremben a már elfogyasztott étel nyomait jelző tányérral a kézben sétálgatni, társalogni. Az állófogadásokon a beszélgetés kezdeményezésének fontos szabálya, hogy olyan emberhez nem illik odamenni 81 82 Görög Ibolya: Protokoll – Az életem, Athenaeum 2000 Kiadó, 2007. Dr. Sille István: Illem, etikett, protokoll KJK KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, 2003 - 38 - beszélgetni, aki éppen az ételét fogyasztja – vagy legalábbis

próbálkozik vele, miközben igyekszik a már említett baklövéseket elkerülni – csak abban az esetben, ha nálunk is van tányér és étel, így evés közben társaloghatunk a másikkal. Másik fontos szabály ezzel kapcsolatban, hogy ha beszélgetés közben étkezünk, akkor az étkezést csak beszélgető partnerükkel együtt illik megkezdeni83 – arról már nem is szólva, hogy természetesen nem illik teli szájjal beszélni, csámcsogni, a másik tányérjából megkóstolni az ételt, és egyéb ilyen intelmek, amelyek remélhetőleg mindenki számára evidensek. Az esti, Károly herceg által adott fogadás már jóval kevesebb vendég jelenlétében zajlott. Itt az előző esemény körülbelül 650 meghívottjához képest csupán „csak” hozzávetőleges 250-300 ember kapott meghívót. Így a hangulat is oldottabb volt, sőt a királynő jelenléte se feszélyezhette a vendégeket, hiszen ekkorra II. Erzsébet férjével együtt elhagyta a fővárost

Természetesen így a királynő kihagyott két fontos eseményt: unokája, Harry herceg, azaz a Vilmos herceg tanújának, beszédét, valamint Michael Middleton köszöntőjét, amint hivatalosan is átadta lányát az újdonsült férjnek. II Erzsébetet nem kell azonban félteni, ugyanis elég köszöntőt hallgathatott végig a déli fogadáson, ahol a családtagoktól kezdve a külföldi uralkodókon át a jótékonysági munkásokig elég sokan szólaltak fel. Az érem másik oldala pedig, hogy így Harry hercegnek nem kellett attól tartania, hogy esetlegesen megsérti beszédével nagymamáját, valamint Michael Middletonnak is kevésbé idegőrlő lett a felszólalás ténye, mintha a királynő előtt kellett volna beszélnie. 84 A lazább hangvételű esti fogadásnak szintén a Buckingham Palota adott otthon, ahol a Báltermet és a Tróntermet egyaránt „elfoglalhatták” a vendégek. A vacsorához körülbelül harminc kör alakú asztalt állítottak fel,

mindegyikhez átlagosan tíz vendég foglalhatott helyet. Érdekesség, hogy az ültetéses alkalmak gyakorlatától eltérően a vendégek a vendégkártyájukat nem a nekik szánt asztalnál találhatták meg, hanem a terembe való belépéskor kapták meg azokat. A másik különlegessége az ültetésnek az volt, hogy a vendégek a vendégkártyán nem az asztal számát vagy egyéb ilyen jelzést olvashattak, hanem az asztal „nevét” tűntették fel. Természetesen az asztalok elnevezésének személyes tartalma volt. Minden asztalnak olyan nevet választottak, amelyek valamilyen úton-módon kapcsolódtak az ifjú párhoz, illetve valami miatt különlegesek voltak a friss házasok és barátaik számára. Az egyik asztal például a „St Andrews” nevet kapta, utalva arra a skót 83 Görög Ibolya: Protokoll – Az életem, Athenaeum 2000 Kiadó, 2007.

http://www.telegraphcouk/news/uknews/royal-wedding/8480644/Royal-wedding-Queen-will-leaveyounger-royals-free-to-party-at-Buckingham-Palace-after-receptionhtml 20111105 84 - 39 - egyetemre, ahol Vilmos és Kate megismerkedtek. Az ültetésnél kifejezetten figyeltek arra, hogy minden vendég egyformán fontosnak érezze magát, akár kékvérű akár nem. Így az asztaloknál vegyesen ültek nemesi származású vendégek, családtagok és az ifjú pár barátai. A közel két órán át tartó vacsorán előételnek különböző módokon elkészített rákot szolgáltak fel. A főétel báránysült volt, amit trüffelből, csokoládé fondüből és házi készítésű fagylaltból álló desszert különlegesség követett. A fogásokat természetesen borral kísérték. A desszertet az aprósütemények és a kávé követte, ami megfelelő alkalmat adott a beszédekre.85 Itt is érdemes megnézni az ilyen ültetéses vacsorákra vonatkozó protokoll szabályokat. Az

étkezést mindig a házigazda kezdi, jelt adva arra, hogy a vendégek is elkezdhetnek enni. A befejezés szintén a házigazda feladata, ugyanakkor a vendég tisztje az, hogy asztalt bontson. Kifejezett illetlenség azelőtt felállni az asztaltól, mielőtt a házigazda jelezné, hogy vége az étkezésnek.86 Az evőeszközök kérdéséről korábban már volt szó, mivel ez a téma helyet kapott a királyi udvar által kiadott útmutatóban is. Az asztalhoz való leülést követően – miután már megszoktuk a rengeteg evőeszköz látványát – a szalvétával kell megbirkózni. Papír szalvéta esetén a bal oldalon kell elfektetni azt Más esetben a szalvétát az ölünkbe kell teríteni. A szalvétát minden esetben használni kell, ha italt akarunk fogyasztani, hiszen nem illik összezsírozni, összerúzsozni a poharat. Ha esetleg úgy éreznénk, hogy nincs szívünk összekoszolni a szép textilszalvétát, akkor érdemes ezt elfelejteni, hiszen azért adnak

szalvétát, hogy használjuk. Az asztal elrendezésével kapcsolatban érdemes még tudni, hogy a tányér bal oldalán található a saláta, jobb oldalán pedig a poharak. A poharak közül a vizes pohár az, amelyből bármikor ihatunk, az alkohol tartalmúakkal azonban meg kell várni a pohárköszöntőt. Ezzel kapcsolatban lényeges, hogy pohárköszöntőt nem illik, úgy tartani, ha egy kicsi is hiányzik a poharunkból, csak teli pohárral. Ezért alakult ki az a szabály, hogy a boros pohárba rá szabad tölteni az italra Ez különösen fontos, ha jön a pohárköszöntő. Ezt követően már lehet inni az alkohol tartalmú poharakból is bármikor. Azonban fontos, hogy a pohárköszöntőt követően nem illik a pohár teljes tartalmát meginni, „fenékig üríteni” azt. Ültetéses alkalmaknál is sokszor előkerül a magunk után való takarítás kérdése. Természetesen itt is történhetnek kisebb balesetek, leehetjük a terítőt, kiboríthatjuk italunkat. Az

eljárás hasonló, mint az 85 http://www.telegraphcouk/news/uknews/royal-wedding/8485668/Royal-wedding-inside-Kate-andWilliams-extraordinary-palace-receptionhtml 20111105 86 Görög Ibolya: Protokoll – Az életem, Athenaeum 2000 Kiadó, 2007. - 40 - állófogadások esetén, szólni kell a felszolgálónak, aki majd intézkedik. Itt azonban a megköszönést követően nyilván nem távozunk az asztaltól, de a feltűnést mindenképpen kerülni kell. Azt asztalt elhagyni ugyanis étkezés közben semmilyen esetben sem illik, csak azt követően, hogy a házigazda befejezte a vacsorát.87 Vilmos herceg és Kate Middleton esküvőjén a vacsorát egy táncos buli követte, úgy is fogalmazhatunk, hogy ez volt a lagzi. A Trónteremben felállított színpadon azonban nem hétköznapi zenekar játszott. Meghívást kapott ugyanis a Brit-Award díjas Ellie Goulding, aki Vilmos és Kate egyik kedvenc énekesnője. Az élő zenekarral fellépő művész egészen éjjel fél

kettőig zenélt a násznépnek, majd ezt követően DJ-k vették át a szerepet és a mulatozás egészen hajnali háromig tartott, ám ezután is sokan tovább mentek még az éjszakába.88 A fejezet vége felé közeledve szeretnék még néhány érdekességre rávilágítani az évtized esküvőjével kapcsolatban. Egyértelmű, hogy ez az esemény gazdaságilag is fontos volt az Egyesült Királyság számára. Egyrészt sokat cikkeztek arról, vajon mennyibe is fog kerülni ez az egész az brit adófizetőknek, másrészt pedig igen jó bevételt lehetett szerezni az eseményhez kapcsolódó árucikkek gyártásából. Természetesen felsorolni is nehéz lenne az ifjú pár arcképével piacra dobott bögrék, pólók és egyéb cikkek sorát. Van azonban köztük egy – számomra – érdekes darab, ami nem más, mint egy bélyeg. Talán ez annyira még nem is lenne érdekes, de meglepő, hogy nem máshol adták ki, mint Kanadában. Kanada ugyebár a Brit Nemzetközösség

tagja, így náluk is II. Erzsébet uralkodik, ami meg is magyarázza, hogy miért is adnak ki Kanadában Vilmos herceg és Kate Middleton képével bélyeget. A különleges darabból két fajta is készült (6 melléklet), az egyik a belföldi, a másik pedig a nemzetközi levelekre.89 A Kanadai Posta ehhez hasonló bélyegeket utoljára 1948-ban bocsátott ki, II. Erzsébet és Fülöp herceg esküvőjének alkalmából Érdekes még ezzel kapcsolatban, hogy Károly herceg és Diana hercegnő esküvőjekor az ünnepi bélyegek kibocsátása elmaradt.90 Az üzleti haszon lehetőségét a Westminster Apátság sem akarta kihagyni. Sőt a korral haladva egy igen érdekes pénzkereseti lehetőségre bukkant rá Pár nappal az esküvő előtt ugyanis piacra dobtak egy mobiltelefonos alkalmazást. Az okostelefonokra letölthető alkalmazás lényege az volt, hogy 3D-ben körbe lehetett járni 87 Görög Ibolya: Protokoll – Az életem, Athenaeum 2000 Kiadó, 2007.

http://www.telegraphcouk/news/uknews/royal-wedding/8485668/Royal-wedding-inside-Kate-andWilliams-extraordinary-palace-receptionhtml 20111105 89 http://www.officialroyalwedding2011org/blog/2011/April/18/Canada-Post-unveils-Royal-Wedding-stamps 2011.1105 90 http://www.canadiandesignresourceca/officialgallery/category/stamps/ 20111105 88 - 41 - vele a Westminster Apátságot. Így az érdeklődő – anélkül, hogy betenné a lábát a templomba – végigjárhatta az esküvői ceremónia helyszíneit, például megnézhette, hol vonul végig Kate Middleton. Az alkalmazás ára £3 körül volt, ami körülbelül 900 Forintot jelent.91 Az esküvők másik fontos kérdése az eljegyzési gyűrű és a menyasszony ruhája Az eljegyzési gyűrűről azért érdemes beszélni, mert az jelen esetben egy nagy jelentőségű darab volt. Nem azért, mert csillagászati áron vett hatalmas gyémántról lenne szó, hanem azért mert egy különleges darabot húzott Vilmos herceg menyasszonya

ujjára. Kate ugyanis a néhai Diana hercegnő eljegyzési gyűrűjét kapta meg, amelyet Diana két fiára, Harry-re és Vilmosra hagyott halála után.92 Vilmosról és Harryről tudni lehet, hogy nagyon fontos számukra édesanyjuk emléke, így különösen nagy megtiszteltetés érte ezzel Middleton kisasszonyt. Vilmos herceg és Kate az esküvő előtt kéz a kézben meg is látogatták a sírt, ahol a vőlegény édesanyját helyezték örök nyugalomra, ezzel is tisztelegve Diana emléke előtt.93 A menyasszonyi ruha az, amely még szintén a figyelem középpontjában szokott állni egy-egy ilyen nagy esemény előtt. Kate Middleton ruhájáról is folyamatosan mentek a találgatások, milyen színű lesz, milyen hosszú uszállyal, ki lesz a tervező, mennyibe fog kerülni, és így tovább. Ezen túl azonban érdekes, hogy az esküvőt követően, a nyári hónapokra kiállították a ruhát a Buckingham Palotában, az esküvői torta másolatával együtt lehetett

megtekinteni a díszebédlőben.94 Így azok is láthatták a csodás ruha költeményt, akik nem kaptak meghívást az esküvőre. Végezetül még egy utolsó érdekesség, a nászajándék kérdése. Vilmos hercegről tudni lehet, hogy szívügye a karitatív tevékenység és az adományozás, csakúgy, mint édesanyjának volt. Így az ifjú pár nem kért senkitől nászajándékba semmit, ehelyett létre hoztak egy jótékonysági alapot (The Prince William & Miss Catherine Middleton Charitable Gift Fund), és arra kérték az embereket, hogy ajándék helyett inkább azt a pénzt, amelyet erre költenének, küldjék el az alap számlájára.95 Az esküvőt követően ezt az alapot zárolták, és ezután már a Foundation of Prince William and Prince Harry intézi az alap ügyeit, illetve az adományok kiosztását. Azok, akik nászajándékként bizonyos összeget ajándékoztak az alapnak azt is kiválaszthatták, hogy milyen jótékonyságra szánják az adott

összeget. Lehetett választani 91 http://www.westminster-abbeyorg/press/news/news/2011/april/westminster-abbey-releases-new-app-forroyal-wedding 20111105 92 http://www.officialroyalwedding2011org/static/faqs 20111105 http://www.okmagazinecom/news/prince-william-kate-middleton-visit-princess-dianas-grave-wedding-day 2011.1105 94 http://www.officialroyalwedding2011org/blog/2011/July/22/The-Duchess-of-Cambridge-s-wedding-dress-to-go-ondisplay-at-Buckingham-Palace-this-summer 20111105 95 http://www.officialroyalwedding2011org/static/faqs 20111105 93 - 42 - például olyan alapítványt, amely a fiatalok tehetség gondozását támogatja, vagy olyat, amely a természetvédelemmel, a természeti értékek megőrzésével kapcsolatos.96 Az emberek a bejelentés előtt is sokszor hasonlították Kate-t Diana-hoz, de ezt követően ezek a párhuzamok még tovább erősödtek, hiszen Vilmos herceg édesanyja híres volt karitatív tevékenységeiről. Választásom több ok miatt esett

erre az eseményre. Elsőként természetesen azért, mert nemcsak ebben az évben, de az elmúlt évtizedben is ez volt a legnagyobb, legfontosabb, ami a brit királyi családdal történt. Másrészt engem is érdekelt ez az esküvő, én is figyelemmel kísértem a televíziós közvetítést. Valamint úgy gondoltam, hogy nem csak számomra lehet érdekes ez a téma. Ezen felül kíváncsi voltam arra, hogy milyen apró részletekre lehet rábukkanni ezzel az eseménnyel kapcsolatban, illetve hogy milyen különlegességek vannak egy esküvő során, ha nem két hétköznapi emberről van szó. 96 http://www.royalweddingcharityfundorg/ 20111105 - 43 - 7. A királyság fennállásának 180 évfordulója Belgiumban minden év július 21-e nemzeti ünnep, ilyenkor emlékeznek meg ugyanis a Belga Királyság alapításáról. Idén azonban nem csupán egy egyszerű nemzeti ünnepről volt szó, hiszen 2011-ben ünnepelte a Belga Királyság fennállásának 180. évfordulóját,

hiszen 1831-ben éppen ezen a napot tette le az esküt I. Leopold király Az idei évben nemcsak az volt az érdekes, hogy hányadik évfordulót ünnepelték, de az ország politikai helyzete is igen bonyolult volt ekkor. Július 21-re ugyanis már 15 hónapja nem volt kormánya az országnak, mivel a megosztottság a francia és vallon képviselők között áthidalhatatlannak bizonyult.97 Természetesen ez változtatott a megszokott protokollon és programon, hiszen például az eseményen nem tudott részt venni a kormányfő, ugyanis nem tudtak volna kit odaállítani kormányfőként. Nézzük először a nap eseményeit, melynek természetesen az uralkodó család szerves részét képezte. A programok már a nemzeti ünnepet megelőző napon, július 20-án megkezdődtek. A résztvevők között ott volt a királyi család több tagja: a király és a királynő, valamint gyermekeik, Fülöp herceg feleségével Mathilde hercegnővel, Asztrid hercegnő férjével Lorenz

herceggel, illetve Fabiola királyné, a néha Balduin királynak – II. Albert bátyjának – özvegye is. Az uralkodó család tagjai egy koncerten vettek részt a Palais des Beaux-Arts-ban, amely a „Prélude à la Fête Nationale”, azaz a „Nemzeti ünnep előjátéka” címet viselte. Július 21-én, a nemzeti ünnepen már reggel megkezdődtek a programok. 10 órától a királyi család tagjai több helyszínen hallgatták meg az ünnepi misét, illetve vettek részt a hagyományos Te Deum - éneklésben. II Albert és felesége, Paola királyné, valamint Fabiola királyné Brüsszelben voltak a Saints-Michel-et-Gudule székesegyházban. Fülöp herceg feleségével együtt Leuvenben énekelte a katolikus himnuszt a Sint-Pieterskerk-ben, míg húga, Asztrid hercegnő férjével, Lorenz herceggel Wavre-ban ünnepelt a Saint-Jean-Baptiste templomban az alattvalókkal. Ezzel párhuzamosan fél 11-től megkezdődtek a különböző programok a Parc Royale-on, azaz a

Király Parkban, ahol egészen este 10 óráig várták az érdeklődőket a „Fête au Parc”, azaz a „Ünnepség a parkban” elnevezésű rendezvényre. Emellett további programok voltak a Place Royale-on (Király tér), a Place du Musée-n (Múzeum tér), a Mont des Arts-on 97 http://english.ruvrru/2011/07/21/53506440html 20111106 - 44 - (Művészetek hegye) és a rue de la Régence-on. A Brüsszel Parkot, a brüsszeli királyi palota közelében a fegyveres erők, a rendőrség és a mentőszolgálatok foglalták el. Természetesen nem maradhatott ki a programból a katonai felvonulás sem. Erre délután került sor a királyi család részvételével. II Albert egy órával az ünnepség kezdete előtt szokásosan szemügyre vette a felsorakozott csapatokat, mielőtt elfoglalta volna a számára felállított lelátón lévő helyét a place de Palais-n, azaz a Palota téren. A felvonulást az ifjoncok indították, majd következett a légi és szárazföldi erők

menete. Ugyan az elmúlt években nem történt nagyobb beruházás a belga katonai haderőben, mégis a felvonuláson 30 repülőgépet, 9 helikoptert, több mint 1400 katonát és 88 hadi járművet láthatott a közönség. A felvonulás körülbelül 35 percig tartott, a költségei pedig közel 230 000 euróra rúgtak. A katonai erők felsorakozásával még nem ért véget az ünnepi felvonulás Őket a rendőrség, a tűzoltóság, a polgári védelem és a belga Vörös kereszt követte. A felvonulás méltó lezárásaként pedig a belga himnusz mellett az Európai Unió himnusza is felcsendült, ami nem meglepő, hiszen Brüsszel az Európai Unió egyik központja. Az egész napos ünneplés megkoronázásra az esti órákban került sor, amikor a tűzijáték következett. Ezen a királyi családból már csak Fülöp herceg vett részt feleségével, Mathilde hercegnővel. 98 Az ilyen nemzeti ünnepeken a protokoll megkívánja, hogy az uralkodó családból gyermekeivel

együtt jelen legyen a királyi pár. 2011-ben azonban a nap eseményein a királyi család tagjai közül II. Albert és Paola királyné legkisebb gyermeke Laurent herceg nem vett részt. Az ünnepnapot megelőző napon kiadott közlemény szerint a herceg és felesége egyetlen esemény vendéglistáján sem szerepelt a királyi család hivatalosan résztvevő tagjai között. A hercegi pár ugyanis nem kapott meghívást egyetlen eseményre sem. A királyi család részéről ez egy páratlan büntetés, amelyet Laurent herceg az elmúlt időszakban többszörösen elkövetett baklövéseivel „érdemelt ki”. Egyes híradások szerint azonban a herceg kijelentette, hogy annak ellenére, hogy nem hívták meg, részt kíván venni Brüsszelben a nemzeti ünnep bizonyos eseményein. A komoly diplomáciai vonatkozású hibák sora áprilisban kezdődött, amikor is kiderült, hogy Laurent herceg a Kongói Demokratikus Köztársaságba látogatott. Tette mindezt úgy, hogy előtte

mind a miniszterelnök, Yves Leterme, mind a királyi család hivatalosan is megkérte, hogy halassza el a látogatást az afrikai országba. Ezt követően pedig a sajtó kiszivárogtatta, hogy nem ez volt az egyetlen alkalom, amikor az ország vezetése akaratának ellentétesen 98 http://www.rtlbe/info/belgique/societe/811092/fete-nationale-quel-est-le-programme- 20111106 - 45 - cselekedett. Kiderült ugyanis, hogy az elmúlt években folyamatosan kapcsolatot ápolt Moammer Kadhafi egyik fiával. Már ezzel kellőképpen felborzolta a kedélyeket, de ezután még az is kiderült, hogy áprilisban olyan két líbiai diplomatával találkozott, akik átléptek a felkelők oldalára, és ezt ismételten a kormány jóváhagyása nélkül tette meg. Ezzel még nem volt vége a nyilvános vitáknak. A miniszterelnök rendre utasította Laurent herceget, a királyi udvar pedig szokatlan lépésre szánta el magát, hivatalosan is megerősítették ugyanis, hogy II. Albertet

sokkolta fia viselkedése Először Laurent herceg válaszul el kezdte szidni apja köreit, ám amikor apja megfenyegette, hogy megvonja tőle az apanázst, akkor Laurent végül elfogadta, hogy ezt követően figyelembe veszi a kormány döntéseit, és azokat szem előtt tartva fog cselekedni.99 A nemzeti ünnep eseményeinek mindig fontos jelentőségük van. Minden programpontnak, mozzanatnak jelentése van, és az sem mindegy, hogy kik jelennek meg és hogyan az adott helyen. A nap első eseménye a Te Deum éneklés nem csak egy egyszerű szentmise, ahol dicshimnuszt énekelnek az állampolgárok megköszönve a jó dolgokat, amelyek az országgal történtek. Ilyenkor ugyanis jelen vannak az országban fellelhető öt vallás – katolicista, protestáns, zsidó, iszlám és materialista – vezetői és hívői egyaránt. Bevett gyakorlat, hogy ilyenkor a király és a királynő találkozik a vallási vezetőkkel még a mise kezdete előtt. Másik jelentősége a Te Deum

misének, hogy ezt követően az uralkodó család jelenlévő tagjai mindig tartanak egy sétát a nép között, ezzel is erősítve azt, hogy a király és családja honfitársaiként kezeli a népet, nem alattvalóként. Az ezt követő katonai felvonulás különlegességét Belgium Európai Uniós soros elnöksége adta. Mivel 2011 második félévében ez az ország töltötte be a tisztséget, így a katonai felvonuláson jelen voltak az EU katonai erői is. Sőt mind a 27 tagállam képviseltette magát. Az alkalomnak megfelelő öltözék sem maradhatott el, a királyi család hölgy tagjai természetes kalapot is viseltek a felvonulás alatt, míg Astrid hercegnő az alkalomnak megfelelően felöltötte katonai egyenruháját. Az eseményen jelen volt még a belga védelmi miniszter, Pieter Crem is, aki II. Albert mellől nézte végig a felvonulást Fontos még, hogy tiszteletét tette az eseményen Fabiola királyné is. Ez nem volna meglepő normális esetben, de idén is

– csakúgy, mint 2009-ben – halálos fenyegetést kapott az ünnepet megelőzően, miszerint a felvonulás alatt meg fogják gyilkolni. A tavaly előtti fenyegetésre egyszerű 99 http://www.rtlbe/info/belgique/familleroyale/810842/laurent-et-claire-prives-de-fete-nationale-c-estofficiel 20111106 - 46 - gúnyolódással válaszolt a néhai Balduin király özvegye. Ekkor ugyanis azzal fenyegették meg, hogy egy nyílpuska segítségével fogják megölni, így a Fabiola királyné egy zöld almával integetett, és így űzött gúnyt leendő gyilkosából. Idén azonban a rendőrség azt tanácsolta, hogy okosabb lenne ezt az apró viccet kihagyni.100 Fontosnak tartom megemlíteni az ünnepnapot megelőző díszelőadást is, amely évek óta mindig megrendezésre kerül. Egyértelmű, hogy ilyenkor a magas rangú vendégek – esetünkben a királyi család tagjai – a díszpáholyban kapnak helyet az előadás ideje alatt. Mivel nem mindennapi alkalomról van szó

ilyenkor a színház igazgatója az előadás megkezdése előtt a színpadról köszönti a különleges vendégeket. Mivel a díszelőadás apropója a nemzeti ünnep, így a színház igazgató köszöntőbeszéde után felcsendültek a nemzeti himnusz dallamai. Abban az esetben, ha a díszelőadást valamely külföldi ország látogatásának alkalmából rendezik meg szokás mindkét ország himnuszát lejátszani. Az előadás szünetében illetve azt követően sor kerülhet kisebb állófogadásra is, természetesen ennek protokollszabályait figyelembe véve. Ilyenkor állófogadás általában külön teremben történik, ezt a lépést sok esetben a biztonsági intézkedések is megkövetelik. A fogadás során arra is sor kerülhet, hogy a vendégek személyesen találkozzanak a művészekkel.101 Az idei nemzeti ünnep az ország aktuális politikai helyzete miatt nem volt olyan felhőtlen, mint szokott. Egy ilyen ünnepnek a hazafiasságról, a hazaszeretetről kellene

szólnia, ám elég nehéz mindezt őszintén megünnepelni egy országban, amely éppen a kettészakadás szélén áll. II Albert már többször felszólította országa politikusait, hogy alakítsanak kormányt, amivel elkerülhetik az ország kettészakadását. Ezt azonban ekkorra már 400 napja nem sikerült véghezvinni. A király viszont nem hagyhatta mindezt szó nélkül, így a nemzeti ünnepkor mindig felszólaló uralkodó beszéde ebben az évben igen komoly hangvételűre sikeredett. Erről a beszédről érdemes tudni, hogy a király – csakúgy, mint minden más beszédét – két nyelven, franciául és flamandul is elmondta, majd a későbbiekben az interneten elérhetővé tették, hogy ezáltal minden állampolgár lehetőséget kapjon arra, hogy bármikor végighallgathassa uralkodója beszédét. Ezen kívül írásos formában is elérhetővé tették, több hivatalos fordításban. Fontos még ezzel kapcsolatban, hogy a király a beszédet mindig úgy kezdi,

hogy a „Kedves Honfitársaim!” megszólítással 100 http://www.royaltyinthenewscom/2010/07/21/belgian-royals-celebrate-kingdoms-180th-anniversary/ 2011.1105 101 Gyarmati Ildikó: Protokollkalauz, Athenaeum 2000 Kiadó, 2007. - 47 - üdvözli az állampolgárokat. Ez nagyon fontos, hiszen – mint ahogy azt már dolgozatomban többször említettem – Belgiumban a király belga király és nem a belgák királya. Az idei komoly hangvétel mellé komoly mondanivaló is társult. A beszédét még nyugodt hangon kezdő király először sajnálatát fejezte ki, mivel abban reménykedett, hogy a nemzeti ünnepen már az új kormányt is ünnepelhetik. Ez azonban nem sikerült, amivel veszélybe sodorták az ország lakosainak jólétét. A későbbiekben pedig rátért arra, hogy itt az ideje annak, hogy – bár nem szokása, de – felemelje szavát az országban folyó politikai ügyekkel kapcsolatban. II Albert négy nagyon fontos indokot hozott fel amellett, hogy ezt ez

esetben megtette. Ezek között szerepelt a bizonytalan jövő kérdése, az esetleges szélsőséges politikai mozgalmak megerősödése, valamint Belgium szerepe az Európai Unióban, amely az aktuális politikai helyzetben igencsak megkérdőjelezhetővé vált. Beszéde vége felé az uralkodó megjegyezte, hogy ugyan rengeteg probléma van a saját országukban, de nem szabad, hogy ez ahhoz vezessen, hogy elfeledkeznek a világ többi országáról, ahol szintén sok probléma merül fel. Érdekes még, hogy a király francia nyelvű beszéde végén németül is megszólalt, és kifejezte reményét arra vonatkozóan, hogy hamarosan stabilizálódik az ország politikai helyzete, valamint üdvözölte honfitársait ezen a jeles napon. Ez a német nyelvű pár mondatos megnyilvánulás azonban a flamand beszéd végén elmaradt.102 103 A nemzeti ünnepek szerves része a kitüntetések átadása. Egy olyan országban, amelynek államformája alkotmányos monarchia ehhez

általában társul még a nemesi rangok, címek átadása is. 2011-ben Belgium életében azonban ez kimaradt Ennek fő oka az aktuális belpolitikai válság volt. Sőt mi több ez már a második olyan év volt, amikor II Albert nem adományozott nemesi címet egyetlen állampolgárnak sem. A király – többek között – ezzel is próbálta kifejezni, hogy mennyire csalódott, és mennyire aggódik országa helyzetéért ebben a bizonytalan helyzetben. Csalódottságának fő oka, hogy a politikai pártok és ezzel együtt a politikusok képtelenek voltak kormányt alakítani.104 Érdemes azonban ettől függetlenül is áttekinteni, hogy milyen kitüntetéseket lehet kiérdemelni a Belga Királyságban, hiszen csakúgy, mint hazánkban itt is különböző érdemrendek vannak. Hazánkkal ellentétben azonban a belga kitüntetések a különböző rendekhez kapcsolódnak, 102 http://www.belgiumbe/fr/actualites/2011/news discours-fete-nationalejsp?referer=tcm:116-134647-64

2011.1107 103 http://www.monarchiebe/fr/actuel/audios-videos/archives/discours-du-roi-l%E2%80%99occasion-de-lafete-nationale-21-juillet-2011 20111107 104 http://www.royaltyinthenewscom/2011/07/18/belgian-king-not-granting-titles-again/ 20111109 - 48 - míg nálunk ezek az állam nevéhez köthetőek. A kitüntetések természetesen nem egyenrangúak, csakúgy, mint hazánkban, Belgiumban is megvan ezek rangsora. A legmagasabb kitüntetés a Leopold Reng nagyszalagja, ezt követi a Koronarend nagykeresztje, majd a II. Leopold rend nagykeresztje A további kitüntetéseknél is általában a Leopold rendé a legkiemelkedőbb, majd a Koronarend kitüntetése, és ezt követi a II. Leopold rend nevét viselő elismerés A nagyszalagot és a nagykereszteket követi a középkereszt csillaggal, vagy más néven a parancsnoki kereszt csillaggal majd a középkereszt, vagy más néven a parancsnoki kereszt. Rangban ezeket követi a tiszti kereszt majd a kiskereszt, más néven a

lovagkereszt. A Leopold rend további kitüntetéseket, címeket már nem adományoz, a Koronarend és a II. Leopold rend azonban igen A hierarchiában a Koronarend arany és ezüst pálmája következik, bár itt a pálma (palme) szót kifejezetten csak a kitüntetésekre használják. Ezeket mindkét rend arany majd ezüst érme követi, a sort pedig a bronz érmek zárják. Ezek közül is egyértelműen a II Leopold rend bronz érme az, amely a legkisebb elismerést jelenti.105 Ezen kitüntetések három változatban léteznek, vannak az ékszerek, a miniatűrök és a szalagok (esetlegesen olyan formában, mint hazánkban a kokárda). A kitüntetéseket a hétköznapokban nem illik hordani, kivéve ha valamilyen kitüntetett alkalomról van szó. A különböző kitüntetések viselésének is megvan a hierarchiája a belga protokollban és szokásrendben. A belga nemzeti rendek által odaadományozott kitüntetések elsőbbséget élveznek, így azokat a mellkas közepén illik

viselni. Nyilvánvalóan még az érmék is elsőbbséget élveznek a külföldi kitüntetésekkel szemben, kivéve a diplomáciai kitüntetéseket.106 Természetesen ebben a témakörben is adódnak érdekességek. A királyi esküvővel ellentétben – mivel hagyományosan megrendezett eseményről van szó – az üzleti lehetőségek nem játszanak komoly szerepet. A nemzeti ünnep azonban kiváló alkalmat nyújt arra, hogy a belga nemzetiségű ám nem Belgiumban élő embereket összehozza, sőt kiváló alkalom a világ minden táján arra, hogy megünnepeljék a méltán híres belga söröket. New Yorkban a Belga-amerikai Kereskedelmi Kamara szervezésében koncertekkel ünnepelték a nagy napot, és egyértelmű, hogy a sör sem maradhatott ki. Azért is volt igazán nagy esemény idén a belga nemzeti ünnep ebben a városban, mivel ez volt a 10. alkalom, hogy a tengerentúlon is megünnepelték a Belga Királyság fennállásának 105 106

http://diplomatie.belgiumbe/fr/Services/Protocole/Ordres nationaux/Hierarchie/ 20111111 http://diplomatie.belgiumbe/fr/Services/Protocole/Ordres nationaux/Le port de decorations/ 20111111 - 49 - évfordulóját.107 Az ünneplés az Egyesült Királyságban sem maradt el, Londonban ugyanis szintén megünnepelték „az egyetlen országot Európában, amelynek nincs kormánya”. Természetesen itt is a sör és a zene dominált, de a híres belga waffel és sült krumpli sem hiányozhatott az étlapról.108 Érdekes még, hogy a NATO afganisztáni alakulata is üdvözletét küldte belga társainak ezen a napon, és megköszönték mind a kiképzők, mind a katonák munkáját. Ezen kívül pedig hangsúlyozták az együtt működés fontosságát is 109 Mint ahogy láthattuk az idei évben igen rendhagyó volt a nemzeti ünnep a Belga királyságban. Egyrészt a kerek évforduló miatt volt különleges nap, másrészről azonban elmaradt a nagy ünneplés, mivel annak fényét

beárnyékolták a belpolitikai problémák. Ez nemcsak a programokon, de – mint láthattuk – a király beszédén is érzékelhető volt. A kormányalakítás azóta már folyamatban van, így a november 15-i Király ünnepét már kevésbé befolyásolták a belpolitikai viszályok és a belpolitikai válság. Azért tartottam érdekesnek ezen esemény feldolgozását, mivel minden ország életében fontos az állam megalapításának ünnepe. Ezen felül izgalmasnak tartottam megnézni, hogy mennyiben befolyásolja a nemzeti ünnep eseményeit, hangulatát egy aktuális belpolitikai válság. Másrészről úgy gondoltam érdemes egy olyan eseményt is választani, amely alapvetően nem családi ünnep, így nemcsak hogy a királyi család vonja be a nap bizonyos részeibe a nagyközönséget, hanem inkább velük együtt ünnepel. Ezen felül úgy vélem, az állami protokoll szerves része az ország életének még akkor is, ha alkotmányos monarchiáról beszélünk, hiszen

a király vagy királynő egyben államfő is. Érdekes azonban, hogy Belgiumban a nemzeti ünnepet nem sokban bonyolítja az uralkodó család jelenléte. Számomra a legérdekesebb az volt, hogy olyannyira komolyan veszik azt, hogy a király honfitársa a népnek, és nem felettük áll, hogy II. Albert végigsétált a nép között, és így köszöntötte őket. Véleményem szerint például az Egyesült Királyságban ez nem történhetett volna meg ilyen formában, mivel ott a nép valóban alattvalója az uralkodónak. 107 http://beeradvocate.com/events/info/46483 20111111 http://londonist.com/2011/07/belgium-national-day-in-londonphp 20111111 109 http://ntm-a.com/wordpress2/wp-content/uploads/2011/07/Belgium-National-Day-21-Julypdf 20111111 108 - 50 - 8. A dán hercegi keresztelő A dán királyi család életében nem ismeretlen már a keresztelők eseménye. A királynőnek, II. Margitnak és férjének, Henri hercegnek ugyan csak két gyermeke van, de unokák

akadnak bőven az uralkodó családban. A koronahercegnek, Frederiknek és feleségének, Mary Elizabeth hercegnőnek immáron négy gyermeke van. Míg a királyi pár kisebbik gyermekének Joachim hercegnek, és feleségének Marie hercegnőnek három közös gyermekük van. Így a legfiatalabbak, Isabella hercegnő és Vincent herceg keresztelőjére már rutinosan készültek a büszke szülők és nagyszülők. A világsajtó talán azért figyelt fel jobban erre az eseményre, mivel a királyi család legújabb tagjai ikrekként jöttek a világra, így egyszerre két nemesi sarjat is megkereszteltek a Holmen templomban. A keresztelőnek fontos szerepe van a keresztény egyházak életében, hiszen ez az az alkalom, amikor a gyermek hivatalosan is kereszténnyé válik, felveszi a keresztséget. Ezen felül még azért is nagyon fontos, mert a keresztelő a kisgyermekek hivatalos névadója is. A keresztelő szertartásának meghatározott forgatókönyve van az egyházi protokoll

szerint. Természetesen ez egy olyan esemény, amelyen részt vehetnek nem hívő vendégek is, nekik azonban illik tiszteletben tartani a hívő megjelenteket, és csendben végig követni az eseményt. Az evangélikus egyházban a keresztelőre az istentisztelet közben kerül sor Ekkor a lelkész a családot a keresztelőmedencéhez hívja, ahol a keresztszülők a keresztvíz alá tartják a gyermeket. Ezt követően az édesanya fogja kezébe az újonnan megkeresztelt gyermeket, majd az oltár elé térdelve áldást kap a lelkésztől. Ha keresztelő is van az istentisztelet alatt, akkor sok esetben missziói parancs és prédikáció is társul a szertartáshoz. Természetesen a keresztelőt a gyülekezet jelenléte nélkül is meg lehet tartani, ha a család így kívánja.110 Érdekes, hogy a Frederik koronaherceg gyermekeit nem a keresztszülők tartották a keresztvíz alá, hanem a szülők. Ennek igen egyszerű oka van, jelen esetben nem csak két-két keresztszülőről

beszélhetünk, hanem összesen tizenkettőről. Fontos még, hogy az általános etikett szabályok szerint illik a keresztelőre ajándékot venni a gyermeknek, ennek értéke változhat annak függvényében, hogy milyen kapcsolatban vagyunk a családdal. 110 Gyarmati Ildikó: Rendezvényszervezési kalauz, Athenaeum 2000 Kiadó, 2005. - 51 - Dániában a népesség nagy része az evangélikus Dán Népegyház tagja, a fennmaradó lakosság többsége pedig valamely másik keresztény felekezethez tartozik.111 Így nem meglepő, hogy igen elterjedt szokás a kisgyermekeket megkeresztelni. Általában a gyermek első születésnapja előtt sor kerül az eseményre, lehetőleg minél előbb, hiszen – ahogy már említettem – ez a gyermek hivatalos névadója is. Az eseményre leggyakrabban a vasárnapi mise előtt kerül sor, ezt követően pedig a család végighallgathatja a misét, majd legtöbbször családi összejövetel következik, amely során megünneplik a jeles

eseményt.112 Természetesen a hercegi keresztelő nem csupán egy ilyen egyszerű szertartásból, és az utána következő ebédből állt. Mint minden fontos eseménynek a királyi család életében ennek is megvolt a forgató könyve. 2011 április 14-én délután került sor a jeles eseményre a Holmen templomban Koppenhága szívében. A gyülekezet már másfél órával a keresztelő kezdete előtt megérkezett a templomba, majd őket követték a vendégek. A keresztelő délután fél 4-kor vette kezdetét, melyet Erik Norman Svendsen püspök, a királynő és a királyi család lelkésze celebrált. A ceremónia után Frederik koronaherceg feleségével és gyermekeivel áthajtott az Amalie Kertbe, ahonnan gyalog mentek a VIII. Frederik Palotába. II Margit királynő, férje, Henri herceg, Mary Elizabeth hercegnő szülei, valamint a keresztszülők velük egy időben hagyták el a templomot, hogy átmenjenek az Amalienborg palotába (egy négy részből álló

komplexum, melynek egyik része a VIII. Frederik palota113). Végül a többi vendég távozott, akik áthajóztak az Amalie kertbe, ahonnan szintén gyalog mentek át a VIII. Frederik palotába A keresztelőt követő fogadásra este 6 órától került sor szintén a VIII. Frederik palotában114 A fogadást követően a királyi család tagjai és barátaik egy díszvacsorára voltak hivatalosak, amely este 8 órakor kezdődött a Rosenborg palotában.115 A ceremóniát élő közvetítésen nézhette végig mindenki, aki meghívót ugyan nem kapott, de kíváncsi volt az eseményre. Természetesen nem vehetett részt bárki a koronaherceg iker gyermekeinek keresztelőjén. A közel 300 fős vendégseregben jelen voltak a királyi család tagjai, a koronahercegnő szülei, családtagjai egyaránt. Ezen felül jelen voltak közjogi méltóságok, üzletemberek, külföldi uralkodó családok tagjai, közeli és távoli unokatestvérek és persze Dánia 111

http://hu.wikipediaorg/wiki/D%C3%A1nia#Etnikai2C nyelvi2C vallC3A1si megoszlC3A1s 2011.1111 112 http://www.olmutzcom/danishhtm#Baptism/Christening 20111111 113 http://d-royals.blogspotcom/2010/09/frederik-viiis-palae-kulcsainakhtml 20111111 114 http://www.kongehusetdk/publishphp?id=28759 20111111 115 http://abcnews.gocom/Entertainment/wireStory?id=13373869#Tr04ED1fYkl 20111111 - 52 - hírességei.116 Míg egy átlagos, hétköznapi embernek általában két keresztszülője, egy keresztanyja és egy keresztapja lesz a ceremóniát követően, addig ez – sok mással együtt – a királyi családnál nem ilyen egyszerű. Mindkét gyermeknek több keresztanyja és keresztapja lett, így összességében tizenkét keresztszülővel hagyhatták el a templomot. A hercegnőnek nagynénje, Marie hercegnő – Joachim herceg második felesége – lett egyik keresztanyja, valamint Particia Bailey – másik nagynénje, édesanyjának nővére – illetve Brigitte Hendwerk – édesapja

legjobb barátjának felesége – és Josephine Rechner – édesanyja egy régi barátnője – lettek. A négy keresztanya mellé két keresztapa sorakozott fel: Charles herceg, a Két Szicília Királyságának hercege, valamint Bendt Wedell gróf, az ország második legnagyobb földtulajdonosa, a koronaherceg közeli barátja.117 Az ifjú hercegnek húgával ellentétben csak két keresztanyja lett: Helle Reedzt-Thott grófnő, édesanyja közeli barátnője, valamint Caroline Heering édesanyja udvarhölgye. Viszont négy keresztapával is büszkélkedhetett. Édesanyja bátyja, John Stuart Donaldson, Fülöp spanyol herceg, édesapja távoli unokatestvére, aki egyéb hivatalos elfoglaltságai miatt nem tudott részt venni a keresztelőn, Gustav német herceg, II. Margit királynő unokaöccse valamint Michael Ahlefeldt Laurvig-Bille gróf, a koronaherceg közeli barátja részesülhettek abban a megtiszteltetésben, hogy a királyi családban betölthetik a keresztapa

szerepét.118 Lévén, hogy a gyermekek édesanyja, Mary koronahercegnő ausztrál származású, így nem meglepő, hogy a keresztszülők közül is sokan innen származnak, sőt sokan mai is ott élnek. Érdekes még, hogy ezen kívül más szál is köti a koronaherceget és feleségét a kontinenshez, hiszen Sydneyben ismerkedtek meg még 2000-ben. A szokásoknak megfelelően az ikrek nevét a keresztelőig titokban tartották, hiszen a dán hagyományoknak megfelelően a keresztelő egyben névadó ünnepség is. Az ifjú hercegnő a keresztelőt követően a Jospehine Sophia Ivalo Mathilda nevet kapta, míg bátyja a Vincent Frederik Minik Alexander névvel büszkélkedhet. Az Ivalo és Minik nevek grönlandi eredetűek, ezzel akartak megemlékezni Dánia autonóm területeiről. A Sophia nevet pedig a kis hercegnő dédnagymamája, a 2000-ben elhunyt Ingrid Victoria Sofia Louise Margareta – Dánia egykori királynéja – után kapta.119 116

http://kongehuset.dk/publishphp?id=28877 20111111 http://royalcorrespondent.com/2011/04/15/meet-the-danish-royal-twins-godparents-part-two/ 20111111 118 http://royalcorrespondent.com/2011/04/15/meet-the-danish-royal-twins-godparents-part-one/ 20111111 119 http://au.ibtimescom/articles/134693/20110415/danish-royals-baptized-with-australian-godparentshtm 2011.1111 117 - 53 - Természetesen nem mehetünk el szó nélkül a templom díszítése mellett sem. A virágokból álló dekorációt – az időszaknak megfelelően – a dán tavasz ihlette. Így hát a templomot fehérbe és sárgába öltöztették friss dán tavaszi virágokból készült dekorációkkal. Az oltárt hosszú virágfüzér díszítette, az oltárhoz vezető utat pedig kis csoportokba rendezett virágokkal dekorálták mind-mind sárga és fehér színekkel. A templomban látható további virágdekorációk nárciszból, fehér cseresznyefa virágból, sárga azáleákból készültek, amelyek többségét a

Fredensborg Palota kertjéből hozták. Ezen kívül a Fredendsborg Palota kertjéből származtak azok a cserepes sárga nárciszok is, amelyeket a templom bejáratánál helyeztek el.120 A templom díszítésénél érdemes megemlíteni a keresztelőkutat, amely természetesen nem egy egyszerű, hétköznapi keresztelőkút volt. A kút 1660-ban készült Hamburgban, és két ottani aranyműves keze munkáját dicséri. A kút ezüstből készült, bizonyos részeken aranyozással. Az alján egy dombormű található, amint Keresztelő Szent János megkereszteli Jézus Krisztus a Jordán folyó vizében. Felette Isten és a szentlélek galambja látható. Ezen kívül tartoznak még hozzá egyéb kellékek is, egy keresztelő kád, keresztelő kancsó és gyertyatartók. Ezeket feltehetőleg valamikor 1650 körül készíthették, és eredetileg egy tálaló készlet darabjai voltak. Erre utal az is, hogy a rajtuk található díszítések egyike sem vallási tartalmú, a keresztelő

kád alján például a négy évszak található. Ezt a készletet (7 melléklet) használják 1671 óta királyi család gyermekeinek keresztelőjén. Első alkalommal a néhai IV Frederik király – akkor még Frederik koronaherceg – keresztelőjén használták. Ő volt az első koronaherceg, akit az abszolút monarchia 1660-as bejelentése után megkereszteltek. Ez azért érdekes, mert úgy tartották, hogy az a gyermek, akit a királyi keresztelő kútnál keresztelnek meg, az lesz a következő király. Ezért az alján pontosan feljegyezték, belevésték a megkereszteltek nevét és a keresztelő dátumát. Összesen 22 keresztelőt jegyeztek fel így a keresztelő kút alján 1671 és 1749 között. Többet azért nem, mert elfogyott rajta a hely Így egy arany tálat erősítettek a keresztelő kút aljára, amin további hét nevet és dátumot jegyeztek fel 1750 és 1795 között. Ezt követően azonban megszakadt ez a hagyomány A királyi keresztelő kutat eredetileg

a Koppenhágai Kastélyban helyezték el, majd 1720-ban került át a Rosenborg Kastélyba. Ezzel ellentétben a többi kelléket mindig is a Rosenborg Kastélyban tartották Ma a keresztelő kút a Rosenborg Kastély Lovagtermében látható a trón mellett, míg a többi kellék a Kincstárban állították ki. Érdekes még, hogy a királyi keresztelőknek nincs 120 http://kongehuset.dk/publishphp?id=28878 20111111 - 54 - állandó, megszokott helyük, volt már keresztelő a Christianborg Palota kápolnájában, a Fredensborg Palota kápolnájában, a mostanit pedig a Holmen templomban tartották.121 Érdemes még pár szót ejteni Jospehine hercegnő és Vincent herceg keresztelőn viselt ruhácskájáról. A hercegnő ruhája a néhai Ingrid királynétől származik II Margit akkor bukkant rá, mikor átnézte a királyi család dolgait, egy dobozban, amely a királyné halála óta érintetlenül állt. Arról nincsenek feljegyzések, hogy hogyan jutott a ruha Ingrid

királynéhoz, feltehetőleg II. Margit születésének kapta ajándékba A ruhát ezelőtt még soha senki sem viselte. A keresztelő ruha fehér pamut batisztból készült csipke berakásokkal az elején. A berakásokat apró redők választják el egymástól, melyek a ruha anyagából készültek. A keresztelőt megelőzően a szülők kisebb átalakításokat végeztettek a ruhán Többek között a királynő személyes gyűjteményéből származó csipkét használták a ruhához illő szoknyánál. A sapka, amelyet a keresztelőn a hercegnő hordott eredetileg nem tartozik a ruhához. Az ifjú herceg ruhája szintén egy különleges darab A néhai X Keresztély király 1870-ben tartott keresztelőjére készült brüsszeli csipkéből. Több királyi sarjat is megkereszteltek már ebben a ruhában, többek között I. Margit királynőt, valamint a herceg idősebb testvéreit.122 Azért volt ez annyira fontos, mivel olyan keresztelő ruhát kellett a kicsikre adni, amely

régóta a család tulajdona, a királyi örökség része. Azonban ezelőtt nem volt rá példa, hogy két gyermeket egyszerre kereszteltek volna meg, így az eseményt megelőzően sokáig mentek a találgatások, hogy vajon hogyan oldja meg ezt a kérdést a királyi család.123 A királyi családnál semmit sem bíznak a véletlenre, így a ceremónia teljes, pontos forgatókönyve megvolt már a keresztelő előtt. Amíg a vendégek elfoglalták helyüket a templomban a Holmen templom kórusa és a Koppenhágai Királyi Kápolna kórusa dán dalokat és himnuszokat énekelt. A protokoll szerint ugyan a királynőnek és férjének kellett volna utoljára belépni a templomba, ám ez az ünnepség nem róluk szólt, így őket a koronaherceg és felesége követte. Nyilvánvalóan az uralkodó pár így is külön zenét kapott megérkezéskor. A keresztelőt természetesen imádsággal kezdték, majd a királyi lelkész felolvasást tartott. Ezt követte a keresztelés

szertartása, amely során a lelkész megkérdezte a gyermekek nevét, illetve feltette az ilyenkor szokásos kérdéseket, mint például, hogy 121 http://kongehuset.dk/publishphp?id=28756 20111111 http://kongehuset.dk/publishphp?id=28796 20111111 123 http://trondni.blogspotcom/2011/02/danish-royal-christening-to-take-placehtml 20111112 122 - 55 - megtagadják-e a sátánt. Ezután megkeresztelte a gyermekeket, majd közösen elmondták a Mi atyánkat. A keresztelő végén pedig a lelkész ismertette a keresztszülőkkel, hogy milyen feladatokkal is jár ez a titulus.124 Érdekes még, hogy az a beszéd, amelyet a királyi lelkész a keresztelőn mondott megtalálható a királyi család honlapján. Mint ahogy arról korábban már szó esett a keresztelő után természetesen nem maradhatott el a fogadás sem. Sőt az esti órákban egy díszvacsorát is adtak az újonnan megkeresztelt gyermekek tiszteletére, ez azonban már jóval szűkebb körben – körülbelül 60 fő

részvételével – történt. Ugyan a keresztelőt élőben közvetítették Dániában a televízióban és több internetes csatornán is, azonban a ceremóniát követő fogadás és az esti vacsora a nyilvánosság teljes kizárása mellett történt, így azokról a mai napig nem látott napvilágot semmilyen információ. Azt sem lehet tudni, hogy pontosan kik voltak azok, akiket a vacsorára meghívtak, csupán csak annyi információt közölt a királyi udvar, hogy családtagok és közeli barátok voltak a vendégek között. Érdemes azonban megnézni, hogy milyen protokolláris előírások vannak egy ilyen díszvacsorával kapcsolatban, hiszen akad bőven szabály, amit ilyenkor be kell tartani. A díszebéd és a díszvacsora között nem sok különbség van. Első sorban természetesen eltérő az időpont, valamint a díszvacsoránál az asztalra fel kell kerülniük a gyertyatartóknak is, és értelemszerűen a gyertyákat is meg kell gyújtani. Ezek az alkalmak

mindig ugyanazzal, az aperitiffel kezdődnek. Mivel az aperitif szerepe az étvágygerjesztés, így ezek általában a „száraz” italok, mint például száraz pezsgő, száraz martini. Az aperetifnek igen fontos szerepe van, ezért általában nem a vacsora helyszínén kerül rá sor, hanem egy külön teremben. Az ilyen ültetéses alkalmakkor nem megengedett a késés, a meghívón szereplő időpontban illik megérkezni. Természetesen ez a házigazdára nem igaz, neki illik még az aperitif megkezdése előtt időben megérkezni a helyszínre, hogy fogadhassa a vendégeket. Megérkezéskor a vendég elé a szervezők, esetleg a személyzet megy ki, elkísérik a vendéget először a ruhatárba, majd odavezetik a helyszínre. Itt van lehetősége a házigazdának köszönteni, fogadni őt. A pontos érkezésnek gyakorlati megfontolása is van Ha pontosan érkezünk, az aperitif ideje alatt még van időnk megismerkedni a vendégek közül azokkal, akikkel még nem

találkoztunk, el lehet menni a vacsora előtt a mosdóba, illetve a dohányosok még elszívhatnak egy utolsó cigarettát, ezekre ugyanis a 124 http://kongehuset.dk/publishphp?id=28793 20111111 - 56 - későbbiekben nem igen lesz alkalmuk. Valamint ezt az időt ki lehet használni arra is, hogy az ültetési tablón megnézzük, hol van a helyünk az asztalnál, így nem kell majd a vacsora asztal körül bolyongva keresnünk ültetőkártyánkat. Ekkor van lehetősége a házigazdának bemutatni azokat, akik még nem ismerik egymást. Az aperitif általában az utolsó vendég megérkezését követően 5-10 perccel fejeződik be. Az aperitif végeztével a házigazda invitálja az asztalhoz a vendégeket. Beérkezést követően a házigazdának állva meg kell várnia, amíg minden vendég megérkezik, és elfoglalja a helyét. Ezután ad jelt arra, hogy már le szabad ülni. Ha a házigazda férfi, és felesége is jelen van, akkor természetes ő ül le előbb, ezután

foglalhatja el helyét a férj is. A vendégeknek a jeladás előtt semmi esetre sem illik leülni. Ha egyszer elfoglaltuk a helyünket az asztalnál, akkor a vacsora végeztéig semmiképpen sem illik felállni. Ezért is érdemes kihasználni az – előbbiekben említett – aperitif által kínált lehetőségeket. Természetesen a vacsora alatt a mobiltelefonokat is kikapcsolva kell tartani, hiszen felállni az asztaltól nem lehet, ott helyben elkezdeni telefonálni pedig közel egyenértékű illetlenség. Mikor a vendégek megérkeznek, általában egy pohár ásványvíz várja őket, majd ezután töltik ki a pohárköszöntőhöz az italokat a poharakba. A pohárköszöntőre itt is vonatkozik a teletöltött pohárral kapcsolatos szabály, csakúgy, mint ahogy azt már láthattuk az állófogadás esetében. A pohárköszöntőre általában a vacsora megkezdése előtt kerül sor teletöltött poharakkal. Ekkor a házigazda feláll, és így mondja el rövid beszédét,

míg a vendégek ülve hallgatják végig. A köszöntő ideje alatt nyilvánvalóan nem illik enni, Dániában a „Skol” szóval zárják a pohárköszöntőt, ezt követően lehet elkezdeni az étkezést. A pohárköszöntő alatt a poharat szemmagasságban illik tartani, miközben szemkontaktust tartunk a körülöttük ülőkkel. A pohárköszöntőt követően természetesen nem kell mindenkivel koccintani, hiszen elég sokáig tartana mindez, még ha csak egy ilyen „szűk körű” vacsoráról is beszélünk. A koccintást ilyenkor elég jelezni egy kisebb poháremeléssel a köszöntő végén. Ezután következik az étkezés, amely szintén meghatározott sorrendben érkezik. Először a hidegelőétel kerül az asztalra, ezt követi a leves, majd a meleg előétel. Mindegyikből kettőhárom féle, de lehet kis adag is, nehogy a vendégek már az étkezés legelején jól lakjanak Ezeket követik a főétel, ebből is szokás többet felkínálni, de maximum két

félét. Természetesen a vacsorát desszerttel, gyümölccsel, sajttal kell zárni. A különböző fogásokhoz különböző italok is járnak. Mint már említettem az apertifinél a száraz italok dominálnak, az előételhez általában száraz fehérbor kínálnak, a főételnél lehet fehér-, vörös- vagy rosébor a kínálat, ezt az étel határozza meg, pontosabban az, hogy fehér vagy vörös húsból készült-e. Ezek is mind száraz borok, édes bort a desszert mellé kínálnak, - 57 - illetve a kávé mellé nem ritka, hogy úgynevezett digestifet szolgálnak fel az emésztés elősegítésére. A dán etikett szerint a tányéron lévő ételt illik elfogyasztani, ugyanis a dánok nem szeretnek ételt kidobni. A díszétkezések szerves része a menükártya Ez egy elegáns kartonborítóba helyezett lap, amelyet a teríték jobb oldalára helyeznek, fektetve vagy állva. A menükártyán feltüntetik a teljes étel- és italsort, ha a vendégösszetétel

megkívánja, akkor több nyelven is.125 126 A díszvacsora fontos része az ültetési rend, az ültető tabló, valamint az ültetőkártya. Az ültetési rendekről és asztalformákról azért nem esett szó korábban, Vilmos herceg és Kate Middleton esküvőjénél, mivel ott adott volt mind az asztalok elrendezése, mind az ültetési rend. Itt azonban úgy gondolom érdemes elidőzni ezen a kérdésen, hiszen valóban nagyon fontos és szerves része a díszétkezéseknek. Tehát először az ültetési rendekről Eredetileg két fő ültetési rend volt használatban, az angol és a francia. Az idők során azonban az angol ültetési rend kikopott a gyakorlatból, ma már csak az előkelő angol otthonokban, és bizonyos esetekben a királyi család összejövetelein alkalmazzák. A francia ültetési rend alapvető alkalmazása két delegáció esetén érvényes, fő lényege pedig az, hogy egymással szembe és egymás mellé ne kerüljenek azonos delegációhoz tartozó

emberek. Ennek az az oka, hogy ezzel könnyítik meg a kapcsolatteremtést a delegációk tagjai között, hiszen így muszáj egymással beszélgetniük. Az eredeti francia ültetési rendnek egy fajtája az ovális vagy kerek asztal köré történő ültetés, amely a már említett ültetési rendet alakítja át kör alakba. Ennek azonban vannak létszám korlátai, 10 fő felett ugyanis igen kaotikussá válhat a beszélgetés. Előnye viszont, hogy így mindenki tud társalogni mindenkivel Az U vagy patkó alakú asztal, más néven a bankett elrendezés a hétköznapi életben is igen elterjedt. Itt a rendezési elv lényege, hogy az asztal vízszintes, fő ágához ülnek a legfontosabb vendégek. Lakodalom esetén az ifjú pár és az örömszülők, esetünkben – keresztelőkor – az újonnan megkeresztel(tek), a szülők és a keresztszülők. Az oldalágra a többi vendéget ültetik. Itt ki lehet használni az oldalág belső felét, ám olyan szempontból nem

tanácsos, hogy ha ezt megtesszük, akkor biztosan lesznek vendégek, akik egymásnak és másoknak háttal foglalnak helyet. Ez egyrészt illetlenség, másrészről pedig egyáltalán nem praktikus Az U alakú asztal tovább bonyolított formája a sokágú vagy fésűs asztal, ezzel azonban már végképp elkerülhetetlen az egymásnak háttal ülő vendégek esete. Az asztal kiválasztása után a legnagyobb problémát általában az ültetési rend elkészítése jelenti. 125 126 Görög Ibolya: Protokoll – Az életem, Athenaeum 2000 Kiadó, 2007. http://www.kwintessentialcouk/resources/global-etiquette/denmark-country-profilehtml 20111112 - 58 - Erről általában több vázlat is készül, mire a véglegeset sikerül összeállítani. Az ültetési tabló ezekhez a vázlatokhoz hasonlító rajz, mely arra hivatott, hogy tájékoztassa a vendéget, hogy hol kell helyet foglalnia az asztalnál. Az asztalformáját ábrázoló rajzon megfelelő betűnagysággal jól

olvashatóan láthatóak a nevek, így az aperitif során mindenki megtekintheti, hogy hol is lesz a helye, ezzel is könnyítve saját dolgukat, valamint a házigazdáét, illetve a szervezőkét. Természetesen nem érdemes mindent a vendég memóriájára bízni, így mindenkinek gyártanak ültetőkártyát is. Ezt a tányérnál, a desszertes evőeszközök felett helyezik el, jól láthatóan. Az ültetőkártyák általában 10x6 cm-esek az egyik oldalon, ahol a név szerepel, míg a másik oldal lehet ennél alacsonyabb, hiszen annak csupán annyi funkciója van, hogy megtámassza a kártyát. A kártyákra a nevet rang nélkül és minden egyéb más titulus nélkül szokás felírni. Természetesen ez a királyi család tagjaira nem vonatkozik, hiszen róluk tudjuk, hogy – még ha nem is akarják, de – használják titulusukat nevük előtt. A neveket egységesen kell feltüntetni, ami a keresztnév és a vezetéknév sorrendjét illeti.127 Ugyan a hercegi keresztelő

körül nem csapott olyan nagy felhajtást a királyi család, mégis lehet apró érdekességeket találni. Ezek mind a koronahercegnő ausztrál származásával kapcsolatosak. Az ausztrálok nagy örömére – mint ahogy arról már korábban szó volt – a keresztszülők között ausztrál származásúak is megjelentek. Ezen felül a kis hercegnő nevei közt is fellelhetünk ausztrál eredetűt, a Mathildát, amely azonban már a dán írásmóddal került az anyakönyvbe. Másik érdekesség az ausztrál kapcsolatokat tekintve, hogy mind a tasmán, mind az ausztrál kormány bejelentette, hogy ajándékot küld az újonnan megkeresztelt gyermekeknek. A tasmán kormány egy hazai gyerekkönyvekből álló csomag mellett döntött, amelyeket egy kézzel faragott dobozban szállítottak Koppenhágába.128 Az ausztrál kormány is hasonló ajándékot választott. Ők azonban külön ajándékot is küldtek mindkét gyermek számára. Közös ajándékként egy nagy csomag

Wiggles játékot és DVD-t kaptak. Külön ajándékként már kevésbé hasznos, mintsem inkább értékes meglepetés került a csomagba. Josephine hercegnő egy ritka könyvet kapott, a Hét kicsi ausztrál (Seven Little Australians) című gyermekkönyv harmadik kiadását, amelyet először 1989ban adtak ki. Testvére a nálunk is ismert Blinky Bill című gyermekmese első kiadású könyvét kapta 1938-ból. Mindkét könyv bőrkötésben került Koppenhágába Ezek mellett 127 Görög Ibolya: Protokoll – Az életem, Athenaeum 2000 Kiadó, 2007. http://www.newscomau/entertainment/celebrity/princess-mary-and-prince-frederiks-royal-twinschristened/story-e6frfmqi-1226039423511 20111112 128 - 59 - egy személyes üzenet is belekerült a csomagba, amelyet Julia Gillard Ausztrália miniszterelnöke írt a gyerekeknek, de természetesen ezt lefordították dán nyelvre. 129 Az ajándékok mellett nyilvánvalóan nem maradhattak különlegesség nélkül a királyi család

rajongói sem. Az Odense Marzipan (a világ egyik vezető dán marcipán manufaktúrája130) egy különleges tortával lepte meg azokat, akik szerettek volna megemlékezni a hercegi keresztelőről. A torták receptjét a jeles alkalomra készítették Két fajtát is lehetett rendelni a süteményekből, egy kék és egy rózsaszín marcipánnal bevontat. Mindkét fajtát kis korona díszítette. A különleges desszertet a ceremónia napján bárki megrendelhette131 Egyébiránt az ausztrál kormány mostani ajándékválasztása igen szerencsésnek bizonyult. 2006-ban ugyanis igen nagy port kavart, hogy egy tasmániai ördögpárt akartak ajándékozni a koppenhágai állatkertnek az akkor megkeresztelt Christian herceg – az ikrek bátyja – tiszteletére. A környezetvédők és az állatvédők ekkor hevesen tiltakoztak Egyrészt azért mert nem lehetett tudni, hogy a más éghajlathoz szokott veszélyeztetett állatok hogyan viselnék a dán állatkert életkörülményeit,

másrészt pedig egészségügyi kockázatok miatt.132 A dán királyi családból azért választottam ezt az eseményt, mert úgy gondolom, hogy érdekes megnézni egy egyházi szertartást, amikor minden kissé felnagyítva történik. Gondolok itt arra, hogy normális esetben egy keresztelőn a szűk családi kör van jelen és két keresztszülő, míg ebben az esetben ez jóval több vendéget jelentett, és nem csak egy egyszerű istentisztelet része volt. Másrészt a keresztelőt követő díszvacsora sem egyenlő egy családi ebéddel, amely általában az ilyen eseményeket követi. Illetve ez megfelelő lehetőséget adott arra, hogy bemutassam a protokoll egy fontos eseményét a díszvacsorát, valamint betekintést nyerhettünk az egyházi protokoll egy apró szeletébe. 129 http://www.couriermailcomau/news/sunday-mail/australia-sends-rare-books-as-christening-present-todanish-royal-twins/story-e6frep2f-1226040220456 20111112 130 http://www.odense-marcipancom/

20111112 131 http://d-royals.blogspotcom/2011/03/tortak-keresztelorehtml 20111112 132 http://www.harmonethu/orulet/34816-ordogfrasz-daniaban-hercegi-keresztelo-elotthtml 20111112 - 60 - 9. Befejezés Dolgozatom két fontos részre tagolódik. Az első részben a kiválasztott országok jellemzőit vettem sorra. Fontosnak tartottam, hogy ne csak etikett és protokoll szempontból mutassam be az országokat, hanem az alapvető információk is megjelenjenek. Ezen felül fontosnak tartottam, hogy az uralkodó családok helyzetéről pontosabb képet adjak. Ezek ugyanis véleményem szerint sokban jellemzik az országot, az ország lakosságát. Az első részben, úgy gondolom, sikerült bemutatnom, bebizonyítanom, hogy minden ország eltérő. Példának okáért annak ellenére, hogy mindhárom ország államformája alkotmányos monarchia, mindegyik országban más-más szerepe van a királyi családnak. Míg az Egyesült Királyságban a királyi család állandó beszédtéma a

nép körében, és általános tiszteletnek örvend, addig a Belga Királyságban az általános felfogás szerint a király nem áll a nép felett, sokkal inkább ugyanolyan honfitársnak tekintik. Természetesen nem maradhattak ki ebben a részben a szárazabb tények, mint például a nyelvi, nemzeti tagolódás, de úgy gondolom ezek ugyanolyan fontosak egy ország bemutatásánál. Ezen felül fontosnak tartottam még közelebbről megvizsgálni a királyi család helyét, helyzetét a társadalomban, mert ez rávilágít arra is, hogy a nép hogyan viszonyul uralkodójához, illetve az egész uralkodó családhoz. A dolgozat második részében igyekeztem a protokoll kérdéskörét gyakorlati szempontból megközelíteni. Ennek legjobb módja volt egy-egy fontos eseményt kiválasztani az adott országok életéből. A gyakorlati oldal bemutatása mellett fontosnak tartottam, hogy ezek segítségével szemléltessem, hogy mennyiben különbözik egy-egy esemény a hasonló

alkalmaktól, amelyek a hétköznapi emberekkel történnek meg, vagy olyan országban, ahol az államforma nem alkotmányos monarchia. Úgy gondolom sikerült rávilágítanom ezekre a tényekre. Emellett pedig igyekeztem olyan érdekességeket is felsorakoztatni, amelyek a hétköznapi életben egyáltalán nem, vagy csak ritkán jelentkeznek, ezzel is színesebbé, érdekesebbé téve dolgozatomat. Dolgozatom egyik nagyon fontos célja az volt, hogy bemutassam, hogy annak ellenére, hogy sokan úgy tartják, hogy a protokoll szabályok már elavultak, idejét múltak igenis jelen vannak ma is. Sőt igen fontos szerepet töltenek be bizonyos családok életében Szerettem volna rávilágítani arra, hogy vannak olyan események a nagyvilágban, amelyek mind a mai napig követik a protokoll szabályait. Igyekeztem azonban mélyebbre ásni ezen - 61 - szabályok között, mivel úgy gondolom, hogy mind az etikett, mind a protokoll szabályai között vannak olyanok, amelyek az

általános műveltség részét képezik. Ezért próbáltam az ezeken túl mutató szabályokat ismertetni, bemutatni. Ezekre adott kiváló lehetőséget a kiválasztott három esemény, hiszen nem általános eset életünkben, hogy például egy díszvacsorára meghívnak bennünket. Ez azonban nem azt jelenti, hogy ne lenne érdemes az ilyen alkalmakkal kapcsolatos szabályokat is átolvasni, átnézni, főleg mivel – véleményem szerint – ezek nagyon érdekesek tudnak lenni. Azért döntöttem úgy, hogy gyakorlati példákat választok, és ezeket elemzem dolgozatomban, mert így szemléletesebbé tudtam tenni mindazt, amit szárazan, szabályokat felsorolva is leírhattam volna. Másrészről pedig úgy gondolom, hogy ezek között akadt olyan esemény is, amely nemcsak az adott ország lakosait, de a hazánkban élőket is foglalkoztatta. Véleményem szerint érdekes dolog ezek háttérét is megismerni, és ezzel bővíteni látókörünket, ismereteinket. Érdekes

volt tapasztalni dolgozatom során, hogy a bennem kialakult bizonyos vélemények, mondhatjuk akár úgy is, hogy sztereotípiák sok esetben helytelenek voltak. Azt gondoltam például, hogy az uralkodó családok konzervatívak, kevésbé követik a mai kor vívmányait, ám többször szembesültem azzal, hogy ez egyáltalán nem így van. Sőt, az internet például szerves részét képezi mindennapjaiknak, a legtöbb eseményt valamilyen formában megosztják a néppel a világhálón. Másrészt azt gondoltam, hogy a királyi család jelenléte egy-egy eseményben sokkal jobban megbonyolítja a résztvevők és szervezők életét. Természetesen rengeteg dologban igaz ez, de számomra ez még nem olyan eget rengető, mint ahogyan azt vártam. Sokkal inkább azt gondolom, hogy a méretek nagyobbak egyegy ilyen esemény során Ezt nem csak a helyszínek méretére értem, de a létszámok is óriásiak, a kapcsolódó események sokaságáról és volumenéről nem is beszélve.

Érdekes volt még látni azt is, hogy egy-egy ilyen esemény mit vált ki az adott ország lakosságából. Míg például Londonban az utcán sátraztak az emberek, hogy közelről láthassák a hercegi esküvőt, addig Belgiumban – nagy túlzással mondhatni – egy hasonló nemzeti ünnepnapra és annak programjaira látogattak ki brüsszeli lakosok, mint amilyen akár hazánkban is megesik. Azt gondolom, hogy ezek olyan dolgok, amiket csak az ért meg igazán, aki ilyen közegben él, aki tudja, hogy milyen olyan országban élni, ahol királyi család tagjai nézek vissza a papírpénzekről. - 62 - 10. Felhasznált és hivatkozott irodalom 1.) Dr Balogh Katalin: Communication interculturelle, cours pour traducteurs, 2011 (órai jegyzet) 2.) Bangó Jenő: A belga szindróma: Szürreális politika – reális mindennapok, Gondolat Könyvkiadó, 2009. 3.) Görög Ibolya: Protokoll – Az életem, Athenaeum 2000 Kiadó, 2007 4.) Gyarmati Ildikó Protokollkalauz, Athenaeum

2000 Kiadó, 2007 5.) Gyarmati Ildikó: Rendezvényszervezési kalauz, Athenaeum 2000 Kiadó, 2005 6.) Magyar Értelmező Kéziszótár, Akadémiai Kiadó, 2003 7.) Dr Nagy György László: Illem, etikett, protokoll kisokos, sok nézőponttal, 2002 (jegyzet) 8.) Ottlik Károly: Protokoll – Viselkedéskultúra, Panoráma Kiadó, 2004 9.) Perlaki Béla: Az Európai Unió tagállamainak protokolláris sajátosságai, Budapest, 2004. (szakdolgozat) 10.) Dr Sille István: Illem, etikett, protokoll, KJK Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft, 2003. 11.) Szűcs R Gábor: Dánia, ÚTMUTATÓ Kiadó, 2000 12.) Terri Morrison, Wayne A Conaway, George A Borden: Meghajlás vagy kézfogás, Alexandra Kiadó, 1994 13.) Timothy Harper: Bevezető a brit szokások és etikett világába: Nem csak üzletembereknek!, Adoc-Semic, 2001. 14.) http://wwwbelgiumbe/fr/la belgique/pouvoirs publics/regions/ 20110918 15.) http://wwwbelgiumbe/en/about belgium/government/provinces/ 20110918 16.)

http://wwwbelgiumbe/fr/la belgique/pouvoirs publics/autorites federales/roi/role politique/ 2011.1004 17.) http://wwwbelgiumbe/fr/la belgique/pouvoirs publics/autorites federales/roi/role symbolique/ 2011.1005 18.) http://monarchiebe/monarchy-today/royal-household 20111016 19.) http://wwwdenmarkdk/en/menu/About-Denmark/Denmark-In-Brief/Facts-aboutDenmarkhtm 20111009 20.) http://wwwgallupcom/poll/147167/High-Wellbeing-Eludes-Masses-CountriesWorldwideaspx 20111009 21.) https://wwwciagov/library/publications/the-world-factbook/geos/huhtml 20111009 - 63 - 22.) http://enwikipediaorg/wiki/Regions of Denmark 20111010 23.) http://kongehusetdk/english/ 20111010 24.) http://kongehusetdk/publishphp?dogtag=k en fam oue 20111010 25.) http://kongehusetdk/publishphp?dogtag=k en org hou 20111011 26.) http://kongehusetdk/publishphp?dogtag=k en org sta 20111011 27.) http://wwwkwintessentialcouk/resources/global-etiquette/denmark-countryprofilehtml 20111014 28.) http://wwwculturecrossingnet/basics

business student detailsphp?Id=7&CID=56 2011.1014 29.) http://huwikipediaorg/wiki/Nemzetk%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9g 20111015 30.) http://wwwroyalgovuk/HMTheQueen/TheQueensbirthdaysaspx 20111015 31.) http://wwwroyalgovuk/MonarchUK/HowtheMonarchyworks/TheroleoftheSovereig n.aspx 20111015 32.) http://wwwroyalgovuk/MonarchUK/HowtheMonarchyworks/TheroleoftheRoyalFa mily.aspx 20111015 33.) http://wwwroyalgovuk/HMTheQueen/DayInTheLife/Queensworkingdayaspx 2011.1015 34.) http://wwwroyalgovuk/TheRoyalHousehold/Overviewaspx 20111016 35.) http://wwwroyalgovuk/TheRoyalHousehold/Royalfinances/Overviewaspx 2011.1016 36.) http://wwwkwintessentialcouk/resources/global-etiquette/UKhtml 20111016 37.) http://enwikipediaorg/wiki/Full breakfast 20111016 38.) http://protokoll-infohu/vilagjaro/6-resz-az-eskuvo-elokeszuletei-a-meghivokkikuldesephp 20111022 39.) http://protokoll-infohu/vilagjaro/7-resz-a-nev-szerinti-vendeglistaphp 20111022 40.) http://videotarmtvhu/Videok/2011/04/29/16/A kiralyi eskuvoaspx

(Az közvetítése a királyi esküvőről) 2011.1023 41.) wwwiolcoza/tonight/royal-wedding-etiquette-guide-11046493 20111026 42.) http://wwwofficialroyalwedding2011org/blog/2011/April/21/Her-Majesty-TheQueen-gives-formal-consent-to-the-marriage-of-Prince-William-and-CatherineMiddleton 2011 10 30 43.) http://todaymsnbcmsncom/id/42643604/displaymode/1247?beginSlide=1# 2011.1031 - 64 - m1 44.) http://huwikipediaorg/wiki/Vilmos cambridgei herceg és Kate Middleton esküvője 20111031 45.) http://windsorknottodaymsnbcmsncom/ news/2011/04/27/6543718-weddinginvite-list-contains-serious-political-snubs 20111031 46.) http://wwwwhitehousedossiercom/2011/02/20/obamas-invited-william-kateswedding/ 20111031 47.) http://newsskycom/home/uk-news/article/15942127 20111031 48.) http://wwwofficialroyalwedding2011org/blog/2011/April/19/New-Coat-of-Armsfor-Miss-Middleton-and-her-family 20111031 49.)

http://wwwofficialroyalwedding2011org/blog/2011/April/29/Titles-announced-forPrince-William-and-Catherine-Middleton 20111031 50.) http://wwwparametersk/rovat/bulvar/2011/04/29/brit-hercegi-eskuvohazastarsakka-nyilvanitottak-vilmos-herceget-kate-middle 20111031 51.) http://protokoll-infohu/vilagjaro/17-resz-az-eskuvoi-ceremonia-forgatokonyvephp 2011.1101 52.) http://protokoll-infohu/vilagjaro/18-resz-a-westminsteri-apatsagbol-kilepvephp 2011.1101 53.) http://wwwprinceofwalesgovuk/content/documents/RWOP V2pdf 20111022 54.) http://wwwmirrorcouk/news/top-stories/2011/04/09/royal-wedding-guests-givenetiquette-guide-115875-23047810/ 20111101 55.) http://huwikipediaorg/wiki/Twitter 20111101 56.) http://todaymsnbcmsncom/id/42233137/ns/today-today people/t/dont-tweetchurch-royal-wedding-etiquette-guide/#Tq 1b Rnskl 20111101 57.) http://wwwtelegraphcouk/news/uknews/royal-wedding/8480644/Royal-weddingQueen-will-leave-younger-royals-free-to-party-at-Buckingham-Palace-afterreceptionhtml 20111105

58.) http://wwwtelegraphcouk/news/uknews/royal-wedding/8485668/Royal-weddinginside-Kate-and-Williams-extraordinary-palace-receptionhtml 20111105 59.) http://wwwtelegraphcouk/news/uknews/royal-wedding/8485668/Royal-weddinginside-Kate-and-Williams-extraordinary-palace-receptionhtml 20111105 60.) http://wwwofficialroyalwedding2011org/blog/2011/April/18/Canada-Post-unveilsRoyal-Wedding-stamps 20111105 61.) http://wwwcanadiandesignresourceca/officialgallery/category/stamps/ 20111105 - 65 - 62.) http://wwwwestminster-abbeyorg/press/news/news/2011/april/westminster-abbeyreleases-new-app-for-royal-wedding 20111105 63.) http://wwwofficialroyalwedding2011org/static/faqs 20111105 64.) http://wwwokmagazinecom/news/prince-william-kate-middleton-visit-princessdianas-grave-wedding-day 20111105 65.) http://wwwofficialroyalwedding2011org/blog/2011/July/22/The-Duchess-ofCambridge-s-wedding-dress-to-go-on-display-at-Buckingham-Palace-this-summer 2011.1105 66.) http://wwwroyalweddingcharityfundorg/

20111105 67.) http://englishruvrru/2011/07/21/53506440html 20111106 68.) http://wwwrtlbe/info/belgique/societe/811092/fete-nationale-quel-est-leprogramme- 20111106 69.) http://wwwrtlbe/info/belgique/familleroyale/810842/laurent-et-claire-prives-defete-nationale-c-est-officiel 20111106 70.) http://wwwroyaltyinthenewscom/2010/07/21/belgian-royals-celebrate-kingdoms180th-anniversary/ 20111105 71.) http://wwwbelgiumbe/fr/actualites/2011/news discours-fetenationalejsp?referer=tcm:116-134647-64 20111107 72.) http://wwwmonarchiebe/fr/actuel/audios-videos/archives/discours-du-roil%E2%80%99occasion-de-la-fete-nationale-21-juillet-2011 20111107 73.) http://wwwroyaltyinthenewscom/2011/07/18/belgian-king-not-granting-titles-again/ 2011.1109 74.) http://diplomatiebelgiumbe/fr/Services/Protocole/Ordres nationaux/Hierarchie/ 2011.1111 75.) http://diplomatiebelgiumbe/fr/Services/Protocole/Ordres nationaux/Le port de de corations/ 2011.1111 76.) http://beeradvocatecom/events/info/46483 20111111 77.)

http://londonistcom/2011/07/belgium-national-day-in-londonphp 20111111 78.) http://ntm-acom/wordpress2/wp-content/uploads/2011/07/Belgium-National-Day21-Julypdf 20111111 79.) http://huwikipediaorg/wiki/D%C3%A1nia#Etnikai2C nyelvi2C vallC3A1si me goszl.C3A1s 20111111 80.) http://wwwolmutzcom/danishhtm#Baptism/Christening 20111111 - 66 - 81.) http://d-royalsblogspotcom/2010/09/frederik-viiis-palae-kulcsainakhtml 2011.1111 82.) http://wwwkongehusetdk/publishphp?id=28759 20111111 83.) http://abcnewsgocom/Entertainment/wireStory?id=13373869#Tr04ED1fYkl 2011.1111 84.) http://kongehusetdk/publishphp?id=28877 20111111 85.) http://royalcorrespondentcom/2011/04/15/meet-the-danish-royal-twins-godparentspart-two/ 20111111 86.) http://royalcorrespondentcom/2011/04/15/meet-the-danish-royal-twins-godparentspart-one/ 20111111 87.) http://auibtimescom/articles/134693/20110415/danish-royals-baptized-withaustralian-godparentshtm 20111111 88.) http://kongehusetdk/publishphp?id=28878 20111111 89.)

http://kongehusetdk/publishphp?id=28756 20111111 90.) http://kongehusetdk/publishphp?id=28796 20111111 91.) http://trondniblogspotcom/2011/02/danish-royal-christening-to-take-placehtml 2011.1112 92.) http://kongehusetdk/publishphp?id=28793 20111111 93.) http://wwwnewscomau/entertainment/celebrity/princess-mary-and-princefrederiks-royal-twins-christened/story-e6frfmqi-1226039423511 20111112 94.) http://wwwcouriermailcomau/news/sunday-mail/australia-sends-rare-books-aschristening-present-to-danish-royal-twins/story-e6frep2f-1226040220456 2011.1112 95.) http://wwwodense-marcipancom/ 20111112 96.) http://d-royalsblogspotcom/2011/03/tortak-keresztelorehtml 20111112 97.) http://wwwharmonethu/orulet/34816-ordogfrasz-daniaban-hercegi-kereszteloelotthtml 20111112 - 67 - 12. Mellékletek 1. számú melléklet: Az Egyesült Királyság zászlajának kialakulása Forrás: http://hu.wikipediaorg/w/indexphp?title=F%C3%A1jl:Unionjackpng&filetimestamp=20 080513133044 2011.1015 2. számú

melléklet: Wales zászlaja Forrás: http://en.wikipediaorg/wiki/File:Flag of Wales 2svg 20111015 - 68 - 3. számú melléklet: Vilmos herceg és Kate Middleton esküvői meghívója Forrás: http://www.bridescom/blogs/aisle-say/2011/03/royal-wedding-invitation-princewilliam-kate-middletonhtml 20111105 4. számú melléklet: II Erzsébet írásbeli hozzájárulása Forrás: http://www.cbsnewscom/8301-32917 162-20056073-10391716html 20111031 Forrás: http://protokoll-info.hu/vilagjaro/3-resz-ii-erzsebet-brit-kiralyno-hivataloshozzajarulasaphp 20111031 - 69 - 5. számú melléklet: Middleton család címere Forrás: http://www.officialroyalwedding2011org/blog/2011/April/19/New-Coat-of-Armsfor-Miss-Middleton-and-her-family 20111031 6. számú melléklet: Különleges esküvői bélyegek Kanadában Forrás: http://www.officialroyalwedding2011org/blog/2011/April/18/Canada-Postunveils-Royal-Wedding-stamps 20111105 7. számú melléklet: A dán királyi keresztelő kút és a

hozzá tartozó kellékek Forrás: http://kongehuset.dk/publishphp?id=12762 20111111 - 70 -