Irodalom | Humor » Bobrovszky Jenő - Poénos idézetek a történelemről, a gazdaságról és a magyarságról

Alapadatok

Év, oldalszám:2021, 55 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:65

Feltöltve:2021. június 19.

Méret:1 MB

Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

1 Poénos idézetek a történelemről, a gazdaságról és a magyarságról -Aki a történelmen végignéz, nem lát semmi haladást. A civilizált ember semmivel sem kevésbé agresszív, mint barlanglakó őse, csak a formák változtak. Szerb Antal -A történelem nem ismeri a feltételes módot. Ezért nincs értelme azt fejtegetni, mi lett volna, ha. -Ha a történelmet a nyertesek írják, kik tudják, mi történt valójában?A vesztesek. -Minden nemzetnek van rejtett története, számtalan történet, amit csak azok őriztek meg, akik átélték az eseményeket. -Nem lehet az egyik korszak nyelve és értékei alapján egy másik korszakot megítélni. -Idegen ország a múlt, ott mindent másképp csináltak. -A történelem inkább madárbél-jóslás, semmint igazi tudomány. Arthur Koestler -A történelem nem ismétli önmagát, de rímel. Mark Twain -A történész visszafelé tekintő próféta. August Wilhelm Schlegel -És mi az emberiség története? vérfolyam,

amely Ködbevesző szikláibul a hajdannak ered ki, És egyhosszában szakadatlan foly le korunkig. 2 Petőfi Sándor -Egy nép történetében az átlagember a meghatározó elem. A nemzet egészségének mint egy testnek állapota az ő milyenségétől függ elsősorban. Úgy tetszik, bolygónk arra van teremtve, hogy az átlagember uralkodjék rajta mindörökké. Ezért az a leglényegesebb, hogy ennek szintje minél magasabb legyen. Ami a népeket naggyá teszi, az nem nagyjaik sokasága elsősorban, hanem számtalan középszerű emberük magas átlagos színvonala. José Ortega y Gasset -A történelem mindazon dolgok összessége, amelyeket elkerülhettünk volna. Konrad Adenauer -Az emberiség egész története - amely tele van kínokkal, lelkesültségekkel, öldökléssel esztelenek és dühöngők története. Anatole France -Egy korszaknak akkor van vége, amikor az alapját képező illúziók elpárologtak. Arthur Miller -Angliának nincsenek örök barátai,

Angliának nincsenek örök ellenségei, Angliának érdekei vannak. Henry John Temple Palmerston -Nincs igazság és nincs emberiség. Csak igazságok vannak és emberek. Szerb Antal -A történelmet a győztes túlélők írják.Vae victis! 3 -A történetírás füstös, imbolygó mécsesével lassan botorkál előre a múlt ösvényein, igyekezvén rekonstruálni annak eseményeit, felfogni visszhangjukat, és sápadt fényénél feléleszteni az egykori szenvedélyek hevét. Churchill -Szókratész és Krisztus egyetlen sort sem írt le, s látják, a mai napig megmaradt a tanításuk, ezzel szemben mások minél több könyvet adnak ki, annál ismeretlenebbek, ez, kérem, a történelem összeesküvése. Bohumil Hrabal -Ami megtörtént, azon az Isten sem tud változtatni, csak a történészek. Buzgólkodnak is szorgosan, a politikai megrendelők elvárásait teljesítve. -Az emberiség túlságosan komolyan veszi magát. Ez a világ eredendő bűne. Ha a barlanglakó

tudott volna nevetni, a történelem egészen más lett volna. Oscar Wilde -A történelem az elfogadott hazugságok tömege. Bonaparte Napoleon -Az igazság mindig győz,mert aki győz annak van igaza. -Európa átka: a nemzetei számtalanszor összetűzésbe keveredtek egymással a történelmük során, és képtelenek elfelejteni vélt vagy valós sérelmeiket. 4 -Ki nyerte meg a második világháborút?Hivatalosan az angolszászok,franciák és a szovjetek.Valójában Svájc,Svédország és Németország.Svájcba menekült az üldözők és üldözöttek aranya,Svédország fegyvert szállított mindkét hadviselő oldalnak,Németország Európa vezető gazdasági hatalma lett,miközben a franciák és a britek elvesztették gyarmatbirodalmukat és meggyengültek. -Itt harmincévenként átírják az életrajzokat és a magyar történelmet. És senki semmiért nem vállal felelősséget. Itt mindent a tatárok, törökök, a németek és az oroszok csináltak, tehát mi se

közösen, se egyénileg nem vagyunk felelősek semmiért. Popper Péter -A svéd hadsereg utoljára 1814-ben vívott háborút. (A Norvégia ellen támadást megnyerték, innentől az 1905-ös békés szétválásig a két ország a svéd korona alatt egyesült.) Azóta béke van, nem volt rendszerváltás - minden év simán váltja az előzőt és vezet a következő felé. Magyarország azóta közvetlenül négy nagyobb háborút szenvedett meg (1848, első és második világháború, 1956), emellett birodalmi tartományként számos harchoz adtunk katonát és pénzt Solferinótól Csehszlovákiáig. 5 Nem csak az emberáldozatot, a hadiköltségeket, a háború okozta pusztításokat és a vereség miatti jóvátételeket és megszállásokat kerülhette el Svédország. Magyarországon az utolsó svéd háború óta szűken számolva is hat rendszerváltás volt (1848, 1867, 1920, 1945/1948, 1956, 1990). Vannak társasjátékok (Capitaly, Szuperfarmer), amelyekben ha az

ember rossz mezőre lép vagy rosszat dob, minden vagyonát elveszítheti. Irigyelhetjük a svédektől, hogy ők ezt megúszták, nálunk mindenki megélt öregkorára egy-két ilyen helyzetet az utolsó svéd háború óta eltelt időszakban. Az 1990 óta eltelt 29 év a magyar történelem elmúlt 500 évének második leghosszabb békés, külföldi megszállás nélküli időszaka a dualizmus után. Lehet azonban, hogy nem mindenben sikerült úgy, ahogyan vártuk. -Az európai politikusok képtelenek felfogni, hogy ez az, ami annyira visszafogja őket: a felelős pozíciókban nem érdemeik miatt ülnek az emberek, ez pedig elkerülhetetlenül a hatékonyság rovására megy. -Nem a szeretet tartja mozgásban a világot, és még csak nem is a pénz. A világ mozgatórugója a hazugság. Ilyen az emberi természet Az egyetlen dolog, ami tízezer évnyi dokumentált történelem alatt nem változott. 6 Clancy, Tom -Egyetlen haditerv sem éli túl az ellenséggel való első

találkozást. Clausewitz, Carl von -Nehéz a múltat előrelátni. Orwell -Jaj annak a népnek, amelynek történelmét az ellenségei írják! (Seneca) -Ajándék lónak nézd meg a gyomrát.Trójai közmondás -Egy ember halála tragédia. Millióké statisztika Joszif Visszarionovics Sztálin -A történelem kegyes lesz hozzám, mert szándékomban áll átírni. Winston Churchill -A legjobb huzás volt pogány őseinktől Baskiriát (Magna Hungaria)Pannoniára cserélni. -Nagy Károlyt zavarták az avarok,ezért kizavarta őket,vagy kiirtották őket evangelizálás közben. -A történelem a csúcson lévő emberek dicsőségéről,katasztrofáiról,örületeiről szól.A normális,rendes,botrány nélküli férfiak és nők élete fekete lyuk a történelemben.(Howard) -Az emberek sok mindent elfelejtenek,csak azt nem,hogy hol ásták el a csatabárdot. 7 -A békepipa elszívása egészségtelen? -Egy ham and eggs esetén a tyúk a tojás révén be van vonva,a disznó a

sonka révén el van kötelezve. -Egri nők:ma gulyáslevest öntünk csiperkével. -A magyarság történelmi joga az önérzethez:a kereszténység védöbástyája voltunk nemzetközi seregek segítségével és külföldi hadvezérekkel. -Magyarország egyik szerencsétlensége, hogy közép- és kisnemessége átaludta a történelmi pillanatot, amikor modernizáló polgársággá kellett volna átalakulnia. Kertész Imre -Morickának diktál az apja.Régen :auto,pezsgő,szinésznő,most: gyalog,kisfröccs,anyád. -Kivántam kort,mely nem küzd semmiért Kepler Madáchnál -Nincsen olyan történelmi tény,amelyet nem lehetne minden irányban átstilizálni.A történelem az igaz hazugságok birodalma. -A történelem megegyezéses mese.(Napoleon) -A történelem többé-kevésbé maszlag.(Ford) -Keverés:Mátyás a Duna jegével itta a Whiskyjét,s Zrinyi nem szerette a vadkanpörköltet.Néro felgyujtatta a Vezuvot. Az angolok lenyaktilozták Jeanne D`Arcot Szent Ilona

szigetén. 8 -Ha a labancok ilyenek voltak,mint Scwarzenegger,mi pedig mint a kis Kabos akkor értem miért vertek le annyiszor. -A történelem elsö nyers piszkozatai a hirek. -A vereckei szoros tényleg olyan szoros ? -Árpád apját hagyták aludni,mert azt mondta,hogy Álmos vagyok. -Attila másnaposan :Hun vagyok ? -Arpád,Előd,Ond,Kond,Hapci,Tudor,Vidor ,Hubaszamek,Tömhötöm -A magyar királyok címe az Anjouktól kezdve 1918-ig: Rex dei gratia Hungariae,Dalmatiae,Croatiae,Ramae(Bosnia),Ser viae,Galliciae,Lodomeriae(vladimir),Cumaniae(Ha vasalföld és Moldova),Bulgariae+ Mátyástól Stájerország,Morva,Szilézia. -Ben Hur kiskorában Ben Hurka -Hunyadit Nándorfehérvár elött kétszer megverték(Várna,Koszovo). -Középeurópa hugenotta háborúit a cseh hussziták vivták meg. -El kellett volna adni Erdélyt az amerikaiaknak,mint az oroszok Alaszkát vagy Napoleon Luiziánát.Pennsylvániához illett volna Transsylvánia. 9 -Budapest igen tetszett Hitlernek,

lenyűgöző városnak tartotta. Ezt mondta egyszer:"megbocsáthatatlan paródia, hogy Attila és az ő hun leszármazottaié a legszebb város a Niebulungok folyója mentén." -A Donkanyar a magyar Apokalipszis, a “második Mohács”. Az olaszok és románok sztálingrádi segédcsapatokként a németekkel együtt kaptak ki,nekünk egy külön csatánk volt,átgázoltak rajtunk. -Biborbanszületett Konstantin először a Don környékén emliti a magyarokat -Egyedül Báthory István lengyel királyként játszott döntetlenre Rettenetes Iván ellen(10 évre béke) -Égünk mint a svédek Poltava alatt.(orosz mondás) -A legnagyobb diktátorok(Napoleon,Hitler,Sztalin) migránsok voltak. -Szétválás a magyar őshazában:utjelző tábla a Balti tengernél,finnek lettek,akik tudtak úszni,észtek akik nem tudtak. -Trianon fantomfájást okoz.Ez olyan mint amikor levágják valaki lábát és a hiánya sajog. -Trianon revíziója csak akkor menne ha a nagyhatalmak,az ENSZ

Biztonsági Tanácsa ezt jóváhagyná.Ez aligha lehetségesNyernének egy elégedett és 5 elégedetlen országot és elindítanák a 10 területi igények cunamiját a világban.Látjuk egyegy területi vita mit eredményez(Krim,Szerbia,Izrael.stb) Elképzelhető,hogy még Szvatopluk is megjelenne és visszakövetelné a maradék országot is.A fehér ló valószínűleg már megdöglött. -A muszlimok szerint a kereszteshadjáratok pusztitóbbak voltak,mint a tatárjárás. -Szovjet tiszt naplója. Budapest szabad,Iván, Berlin szabad,Iván, Iván szabad,München. -A korona helyébe a köztársasági elnök kalapja lépett. -A törököktől kaptuk a fürdőket,kávét,tokajit,kolbászt,töltött káposztát,kukoricát,sípot,dobot,nádi hegedüt,mint magyar gyógyszert,a kálvinizmus elterjedésének tűrését. -A történelem ismétlődik,mindig drágább áron. Előbb mint tragédia,később mint komédia. -Néznek bennünket kultúrnépek. Látják képtelenségünket a

haladásra, látják, hogy szamojéd erkölcsökkel terpeszkedünk, okvetetlenkedünk Európa közepén, mint egy kis itt felejtett középkor, látják, hogy üresek és könnyűk vagyunk,nagy népek sziklavára, a 11 parlament, nekünk csak arra jó, hogy lejárassuk. Mi lesz ennek a vége, szeretett úri véreim?. Legyünk ez egyszer számítók. Kerekedjünk föl, s menjünk vissza Ázsiába. Ady Endre -A közgazdaságtan absztrakt spekulációk gyűjteménye,amelyek szociális megfontolásoktól érintetlenek maradtak.(Galbraith) -Amikor elraboltak,szüleim megtették a halaszthatatlan intézkedéseket.Kiadták a szobámat.(Woody Allen) -Az átlagbérből kell eltartani egy családot és egy kormányt. 1 - SZEGÉNY = dolgozik 2 - GAZDAG = kihasználja 3 - KATONA = védi mind a kettőt 4 - ADÓKÖTELES = fizet mindháromért 5 - CSAVARGÓ = pihen a négy helyett 6 - RÉSZEGES = iszik az öt helyett 7 - BANKÁR = meglopja mind a hatot 8 - ÜGYVÉD =

összeveszíti mind a hetet 12 9 - ORVOS = megöli mind a nyolcat 10 - TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÓ = elássa mind a kilencet Cicero, Marcus Tullius -Az élet pannóniai,budai és hunniai,pesti oldala különbözik. -Az Örs vezér téren túl már Rozsdaövezet,Rákosszörnyűség,Rákosborzalom. -A bank akkor ad kölcsönt,ha bizonyítod,hogy nincs rá szükséged.(Hope) -Ex oriente lux,ex occidente luxus.(Keletről jön a fény,nyugatról a fényűzés.) -A tőke holt munka,amely vámpírmódra az élőmunka vérét szívja.(Marx) -A jövő robotizált gyárában csak két alkalmazott lesz,egy ember és egy kutya.Az ember eteti a kutyát.A kutya pedig vigyáz,hogy az ember ne nyúljon az automatikus berendezésekhez. Warren.GBennis -Capitalism:survival of the fattest.(Anon) -A kommunizmust a szerzetesek,a szocializmust a vasutasok találták ki. 13 -A szerződés olyan megállapodás,amely csak a gyengébb felet kötelezi.(Sawyer) -Bűnöző:ragadozó ösztönökkel bíró

személy,akinek azonban nincs elég tőkéje,hogy céget alapitson.(Scott) -A pénz nem boldogít-ha nincs. Karinthy Frigyes -Az a nép a leggazdagabb,ahol a gazdagok nem túl gazdagok és a szegények nem túl szegények. -Isten a szegényt szereti, a gazdagot segíti.Jiddis közmondás -50-50%-ban állapodtunk meg azzal azonban,hogy a kötőjel is a miénk. -A pénz jobb mint a szegénység,márcsak financiális okokból is.(Woody Allen) -A pénznek nincs szaga,csak a pénztelenségnek. -A pénz nem boldogít,csak az,amit veszünk vele. -Van aki keresni tud,van aki elkölteni. -A közgazdászok,akik mások fizetését csökkentik.(Morton) -A pénzgyűjtés a legpuritánabb szenvedély. -Tipus ideál:a magyar dzsentri úr(junker,gentleman,bojár,stb). 14 -Magyar jellemző a koldúsbohémság(dzsentriskedés).Fenn az ernyő, nincsen kas,nincs a zsebében egy garas,de szórja a pénzt. -A legszemélytelenebb,legkegyetlenebb és legdemoralizálóbb a világon a pénz.

-"Bennünk a kényszer: A miénk legyen a minden is kétszer". -Van pénz a kínai kommunizmusban? Van akinek van és van,akinek nincs. -A nyugati szellem legfőbb eszménye a fejlődésgondolat,szorgalmas gyarapodás. -Szent Pál:Tudni kell bővelkedni is,meg szűkölködni is. -Amikor a szomszédodnak nincs állása,az a recesszió,amikor már neked sincs,az a depresszió. -Az arany középút elkerüli az egy lapát szegénységét és a palota irigységét.(Horáciusz) -A városi ember szegénysége és magánya,különösen öregen gyötrőbb(több összehasonlitás,önvád,bűntudat.) 15 -A piacgazdaságban a lefőbb érzelmi mozgató a pénzvágy,a pénz az ember legfőbb értékmérője. -Luzer:akit 30 év felett buszon látnak.(Ray) -A divat az undoritó dolgok egyik formája,amely olyan türhetetlen,hogy 6 hónaponként meg kell változtatni.(Wilde) -A divat az,amit arra csinálnak,hogy kimenjen a divatból(Chanel) -A pénz az egyedüli szeretnivaló a

gazdagokban.(Astor) -A pénz szexuálisan szaporodik:apád,anyád idejöjjön.(Karinthy Frigyes) -Gazdagok:minden országban a föld söpredéke.(Chesterton) -Gazdagon meghalni szégyen.(Carnegie) -A szociális polarizáció következtében a társadalom két nagy osztályból áll:azokból,akiknek több az ebédjük mint az étvágyuk és azokból,akiknek több az étvágyuk,mint az ebédjük. -A kapitalizmus a bibliai Máté-elvre épül:„Akinek van, annak adatik, akinek nincs, attól az is elvétetik, amije van.” 16 -Boldogságra és boldogtalanságra egyazon törvény érvényes: Máté törvénye arról, hogy akinek van, annak adatik, és bővelkedik; de akinek nincs, az is elvétetik tőle, amije van. Sajátos elv arról, hogy egy bizonyos állapot megduplázza, megerősíti önnönmagát: amikor az ember boldog, mindig hátszele van, az emberek mosolyognak rá, munkát ajánlanak neki, pénzt kap vissza az adóhatóságtól, és csak azért nem nyer a lottón, mert a

szerelemben van szerencséje. Churchill -Tőke:pénz,amely fial,valamint tőke lehet a szellem,tehetség,kapcsolat,élmény,egészség,boldogság,nap,szépség,fiatalság. Ez utóbbiak birtoklói plátói (pénztelen)tőkések. -A szegényebbek néha gonoszabbak egymáshoz,mint a gazdagok a szegényekhez. -Max Weber:a protestáns eredeti tőkefelhalmozás,az első generációs vagyonosodás spórolásból történt nem rablólovagok által. -A gazdagság kevesek által bitorolt hatalom,amellyel arra kényszeritik a többséget,hogy az ő javukra dolgozzon.(Shelley) -A pénz a szegény ember hitelkártyája. -A legfontosabb szerv a pénztárca.Mea Bursa 17 -Az olaj értékét akkor ismerjük meg,ha az olajkút kiszáradt. -A tankok vérbe,a bankok bérbe fojtják az embereket. -A bankár egy olyan ember, aki kölcsönadja neked az esernyőt, amikor süt a nap, de visszakéri egy perccel azelőtt, hogy eleredne az eső. Mark Twain -A kinntlevőség a slicc cipzárának

felhúzásával tüntethető el. -Az áruházak a konzumerizmus templomai,fogyasztási szemlélet,gyakorlati materializmus,felületes,zsebhitű tömegélet,prolishow jellemzi őket. -A szemét a következö termelési ciklus nyersanyaga. -Mikor lesz jobb?Már volt. -Alsó néprétegekben sör és kenyérharc,a felsőbbekben a kaviár-és pezsgőharc. -Mi egy bank kirablása egy bank működéséhez képest? -A sárga veszedelem a kínai árú olcsósága. 18 -Azt mondják, a pénz megrontja az erkölcsöket. Igaz. De a pénztelenség még inkább -A korrupció az, amiből mi kimaradunk. Hofi Géza -Az éhes népek eszmékért, a jóllakottak gazdagságuk fokozásáért mozgósíthatók. -Köztem és Rockefeller közt van egy közös vonás - neki van pénze, nekem nincs. Karinthy Frigyes -A magyar pénzt "keres", a német pénzt "érdemel" (Geld verdienen), a francia pénzt "nyer" (gagner d`argent), az amerikai pénzt "csinál" (to make

money). Tökéletesen jellemző kifejezések. A szegény magyart mintha látná az ember, hogyan keresi a pénzt, melyik bokorban találhatná meg; a jámbor németet, ahogy izzad, dolgozik kézzel-lábbal, míg megérdemli azt a pénzdarabot; a könnyűvérű franciát, ahogy kockáztat és nyer, ha akad egy másikra, aki veszít; míg a nehézvérű jenki ül egyhelyben, s a körmét faragva csinálja a pénzt. Jókai Mór -Azt mondják, az idő - pénz. Ez a mondás lebecsüli az időt. Az idő sokkal, de sokkal értékesebb, mint a pénz. Ha van időd, általában szert tehetsz pénzre, de lehetsz bármilyen gazdag, egyetlen perccel sem vásárolhatsz magadnak több időt, mint amennyi időm nekem vagy a kandallónál heverő macskának van. 19 Arnold Bennett -Három hűséges barát létezik – egy öreg feleség,egy öreg kutya és a készpénz. Benjamin Franklin -Mivel a gazdagság hatalom, minden hatalom, ilyen vagy olyan módszerrel, de biztosan magához fogja vonzani a

vagyont. Edmund Burke -Akár jó, akár rossz, akár helyes, akár helytelen a kapitalista rendszer, mindenképpen két alapgondolaton nyugszik: a gazdagok mindig elég gazdagok lesznek, hogy bér fejében dolgoztassák a szegényeket, a szegények pedig mindig elég szegények lesznek, hogy akarjanak bérért dolgozni. Gilbert Keith Chesterton -Pénz: áldás, amelynek semmi haszna, amíg meg nem válunk tőle. Ambrose G. Bierce -Pénzzel nem lehet oly jól élni, mint amilyen rosszul pénz nélkül. 20 -Ne törekedj gazdagságra! Ha megszerezted, megöl az unalom. Pierre Auguste Renoir -A pénzben nincs költészet. Robert Graves -Mi urunk: a Pénz Ha elfutnak a gyér aranyak, Fölséges, nagy, úri Magunkból, Istenem, be kevés marad. Ady Endre -A pénz mozgatja a világ minden ügyét-baját. Voltaire - Az idő értékesebb, mint a pénz - maga az élet. Több pénzt mindig szerezhetsz, több időt soha. Amikor elmúlik, magad is elmúlsz. Harold Taylor -Fele annyiból

élek, mint aminek a duplájából épp megélni lehetne. Graffiti -A pénz nem boldogít. 50 millió dollárom van, de pontosan ugyanannyira vagyok boldog, mint amikor 48 millióm volt. Arnold Schwarzenegger -Nem jó svájci, aki nem gyűjt, s nem rendelkezik bankbetéttel. Csak úgy beleél a világba, felelőtlenül. 21 Halász Zoltán -Jogállamban a pénz a fegyver. József Attila -A pénznek nincs szaga, a pénztelenségnek van -A pénz jön és megy: a különbség csak annyi, hogy könnyebben megy, mint jön. Comenius -Akinek adóssága van, annak már van valamije. Victor Hugo -A gazdagság egyedül nem boldogít. Thomas Mann -Sokkal fájdalmasabb dolog a szegénység a gazdagból lett szegénynek, mint annak, aki soha nem is volt gazdag.Xenophón -A pénzzel együtt kapja az ember a pénznek betegségeit. Mikszáth Kálmán -A pénz nem minden, de sok pénz, az már valami. George Bernard Shaw -A megtakarított pénz megkeresett pénz. -Valamelyik francia szocialista azt

mondta, hogy a magántulajdon lopás. Én azt mondom, nyűg Erdős Pál -A pénz igazi zsarnoki hatalom, de ugyanakkor legmagasabb fokú egyenlőség is, ebből származik 22 ereje. A pénz kiegyenlít minden egyenlőtlenséget. Dosztojevszkij -Bölcsesség az, ha nem azon bánkodsz, amid nincs, hanem annak örülsz, amid van. Epicticus -A megelégedésnek két útja van: az egyik, hogy mindig többet és többet halmozunk fel. A másik, hogy kevesebbel is beérjük. G. K Chesterton -Soha ne költsd el előbb a pénzed mielőtt még megkerested volna. Thomas Jefferson -A pénz még soha nem tett egyetlen embert sem boldoggá. Minél több pénze van valakinek, annál többet akar. Ahelyett, hogy betöltene egy-egy vákumot, mindig újabbat csinál a pénz. (Benjamin Franklin) -Las Vegas az a hely, ahol a pénz tényleg tud beszélni. Azt mondja: viszlát (Frank Sinatra) -A világgazdaság annyira függ a közgazdászoktól, mint az időjárás a meteorológusoktól. (Jean-Paul

Kauffmann) -Egy társadalmi réteg gondol többet a pénzre, mint a gazdagok: a szegények. 23 (Oscar Wilde) -Az egyiknek nincs étvágya az ételhez, a másiknak nincs étele az étvágyhoz. -Vannak emberek, akik csak annyit dolgoznak, hogy ne rúgják ki őket, és vannak vállalatok, amelyek csak annyit fizetnek, hogy a dolgozóik ne menjenek máshová. Louis E. Boone -A munka az ár, amit a pénzért fizetsz. Robert Ringer -A munka pedig arra jó, hogy messze tartson tőlünk három nagy bajt: az unalmat, a bűnt és a szükséget.Voltaire -Amiért neked fizetnek az munka,amiért te fizetsz az szórakozás. -Dolgozzunk, ne okoskodjunk. ez az egyetlen módja annak, hogy tűrhetővé tegyük az életünket. - Il faut cultiver notre jardin. Voltaire -Nem sokra megyünk a barátságban, ha nem vagyunk hajlandók megbocsátani egymásnak apró hibáinkat. Jean de La Bruyére 24 -A dolgok nagy részét olyan embereknek kell végezni, akik nem értik mit csinálnak, de azért

meg tudják csinálni. George Bernard Shaw -Hogyha a gazdagok felfogadhatnának szegényeket,hogy haljanak meg helyettük,a szegények remekül megélnének.Zsidó közmondás -Nem az a szegény, akinek kevés van, hanem aki mindig többre sóvárog. (Seneca) -Pénzzel rendelkezni annyit tesz, mint bátornak, becsületesnek, gyönyörűnek és szellemesnek lenni. Pénz nélkül ronda, unalmas, hülye és használhatatlan vagy. Giraudoux, Jean -A pénz nem azokat a törvényeket követi, mint a természet más részei. Nem oda folyik, ahol valóban szükség van rá, hanem oda, ahol a leggyorsabban szaporodhat. Joseph Heller -Minden reggel, amikor felkelek, végigfutom a Forbes “Leggazdagabb Amerikaiak” listáját. Ha nem vagyok rajta, elmegyek dolgozni. (Robert Orben) -Az egyik legveszélyesebb hónap a tőzsdei befektetések szempontjából az október. A többi: 25 július, április, január, december, március, június, május, november, augusztus, február, szeptember.

(Mark Twain) -Elég pénzt szedtem össze, hogy elég legyen az életem hátralévő éveire, kivéve, ha veszek valamit. (Jackie Mason) -Ha fejleszteni akarod a memóriádat, adj kölcsön másoknak. (Ismeretlen) -Isten is ezt venné meg,ha lenne pénze. -Azok a képességek,amelyek a vagyonszerzésre alkalmassá tettek,alkalmatlanná tesznek annak élvezetére. -Valaki ellopta a feleségem hitelkártyáit, de nem tiltom le, mert sokkal kevesebbet költ, mint a feleségem. (Henny Youngman) -Ez pénz. Emlékszem még rá legénykoromból (Billy Crystal) -A pénzt megvetem,különösen az aprópénzt. -Azért tartok áruházi megállapítsam,hogy mennyi megvagyok. szemléket,hogy minden nélkül 26 -Az élet olyan gépezet, amelynek mozgását a pénz szabályozza. Honoré de Balzac -A háborúnak az a két nagy baja van, hogy sokba kerül, és hogy visszalőnek benne - különben egészen kellemes dolog lenne. Mikszáth Kálmán -Annyi a szabadságod, amennyi a pénzed, hogy

megfizess érte. -A gazdag se lélegzik kétszer annyit és nem süt rá a Nap többet. -A pénz nem boldogít,de segíti a boldogtalanság elviselését. -Az ember rengeteg pénzt és időt pazarol, hogy kinőjön a fű, csak azért, hogy aztán ugyanannyi időt és pénzt pazaroljon arra, hogy lenyírja. Lee Child -A gazdag ember más szinten éli át a problémákat. -Akinek java van,baja van. -Mikor a kisember fillérekben számol, Mikor a drágaság az idegekben táncol, Mikor a gazdag milliót költ: hogy éljen, S millió szegény a nincstől hal éhen, Ó lélek, ne csüggedj! Ne roskadj bele! Nézz fel a magasba, tedd össze két kezed, 27 S kérd: Uram! - Add meg a napi kenyerünket! Kányádi Sándor -Csak annak adok, aki nekem rokonszenves. De nekem nem rokonszenves, akinek adni kell. Karinthy Frigyes -A pénz szexuálisan szaporodik:apád,anyád idejöjjön. -A kinntlevöség a slicc cipzárának felhúzásával tüntethető el. -Jövőre nem akarok többet költeni,

mint a jövedelmem, még ha ehhez kölcsön is kell kérnem. Mark Twain -Adót szedni annyi, mint a lehető legkevesebb gágogás árán minél jobban megkopasztani egy libát. Jean-Baptiste Colbert -Nem a pénzünk mennyiségétől függ a gazdagságunk vagy a szegénységünk, hanem az örömre való képességünktől. A gazdagságra való törekvés az örömre való képesség nélkül olyan, mint amikor a kopasz ember azért küzd, hogy fésűket gyűjtsön. Anthony de Mello -Gazdag az, akinek több a pénze, mint a vágya, és az a szegény, akinek a vágya több, mint a pénze. A boldogság titka nem az, hogy még többet szerezzünk, hanem az, hogy örüljünk 28 annak, amink van, és hogy kitöltsük életünk üres kereteit ahelyett, hogy azokat tovább tágítanánk. Szent-Györgyi Albert -A legjobb, amit a szegényekkel tehetsz, az, ha nem tartozol közéjük. -Pénzen nem lehet barátokat venni, de legalább színvonalasabb ellenségeid lesznek Spike Milligan

-Tisztes dolog a vidám szegénység. () Különben sem az a szegény, akinek kevés van az erszényében, hanem az, aki többre vágyik. Lucius Annaeus Seneca -Szerencsés az, aki kevés pénzzel boldog, szerencsétlen az, aki sok pénzzel boldogtalan. Démokritosz -Sokak számára a gazdagság megszerzése nem a nyomorúság végét jelentette, csak átalakulását. Epikurosz -A pénz a hatodik érzék. Muszáj, hogy legyen az embernek, különben nem tudja a másik ötöt sem igazán kihasználni. William Somerset Maugham -Amikor fiatal voltam, azt hittem, a pénz a legfontosabb dolog az életben; most, hogy öreg vagyok, már tudom, hogy az. Oscar Wilde -A pénz érmékbe vert szabadság. Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij 29 -A föníciaiak találták fel a pénzt, de miért csak ilyen keveset? Johann Nestroy -Az a pénz, amely a tiéd, a szabadságod eszköze, míg az a pénz, amelyet hajszolsz, a szolgájává tesz. Jean-Jacques Rousseau -Manapság minden nagyobb

vagyonszerzésnek magánértesülés az alapja. -A dolgok világának értékesedésével egyenes arányban nő az emberek világának elértéktelenedése.Karl Marx -Azt kell, hogy mondjam, utálom a pénzt. Amit azonban még jobban utálok, az, ha nincs. Katherine Mansfield -A pénz nem minden,mégcsak nem is elég. -Pecunia est nervus rerum gerendarum a pénz minden tevékenység idegsejtje (feltétele) Demoszthenész -Montecuccoli szerint a háborúhoz három dolog kell: pénz, pénz,pénz.Nemcsak a háborúhoz -Annak, aki fogához veri a garast, nem garasa lesz több, hanem a foga kevesebb. Timár György 30 -Minden nagy vagyon mögött bűn rejtőzik. Honoré de Balzac -A pénz okos embernek: zsebben ülő szolga. Az oktalan embernek: zsebben ülő úr. Gárdonyi Géza -Van olyan nyomorúság, amelynek láttára valósággal szégyen boldognak lenni. Jean de La Bruyére -A pénz különleges dolog. Holtversenyben van a szerelemmel, lévén nagy-nagy örömforrás, de a

halállal is, mivel rengeteg aggodalom forrása. John Kenneth Galbraith -A pénz nem beszél, hanem káromkodik. -Kedvenc hangszerem a bankomat készülék. -Vannak kelkáposztaszagú házak és vannak pörköltszagúak. Rántotthús-szagúban csak egyszer jártam, de kiderült, hogy az nekem túl drága. Tóth Olga -Mindent elveszek! - szólt a vas. Mindent megveszek! - mondta az arany. Puskin -Igazsága mindig annak van, akinek telik rá. 31 Wladyslaw Stanislaw Reymont -Kevés gazdag ember birtokolja a vagyonát. Legtöbbször a vagyon birtokolja őket. Robert Green Ingersoll -Mazohista:szereti,ha pénz üti a markát. -Szadista:szereti a pénzt elverni. -A pénz kamatot gyűjt,a tárgyak port. -Forint buta,fillér okos. -Az asszony számolva,a pénz elverve jó. -A pénz vitorla a zsebben.Japán közmondás -A pénz az ördög találmánya.De ha sok van belőle maga a menyország. -Pompás aranyóra.Büszke vagyok ráNagyapám a halálos ágyán adta el nekem. Woody Allen

-Valahányszor megtakarítasz öt shillinget,egy napra munkanélkülivé teszel valakit. J.Keynes A polgárok vagyonuk egy részét átengedik az államnak, hogy a másikat nyugodtan élvezhessék. Montesquieu -A valóságban nem a munkaadó fizeti a béreket, hanem a termék, a vezetés pedig szervez; úgy szervezi a termelést, hogy a termékek képesek legyenek fizetni. 32 Henry Ford -A modern gazdaságnak folyamatos és végtelen növekedésre van szüksége a fennmaradáshoz. Ha a növekedés leáll, a gazdaság nem vesz fel valami kényelmes egyensúlyi helyzetet, hanem darabjaira hullik. Yuval Noah Harari -Az emberi történelem jó része a gazdagok és a szegények egyenlőtlen összeütközéseiből áll. Jared Diamond - Azt mondják, hogy pénzért mindent meg lehet kapni, de ez nem igaz. Ételt vehetsz pénzért, de étvágyat nem; orvosságot igen, de egészséget nem; csillogást igen, de szépséget nem; jókedvet igen, de örömet nem; szolgákat igen, de hűséget

nem; szabadidőt igen, de békességet nem. Pénzért csak a kérgét kapod meg mindennek, nem a magvát. Arne Garborg -A pénztől nem leszünk boldogabbak, soványabbak vagy népszerűbbek a becsületes emberek körében. A lelkünk a pénztől nem lel hosszan tartó, tartalmas békére. Rengeteg gazdag, kövér, boldogtalan ember él a világon igazi barátok nélkül. Szerintem először megoldást 33 kell találni a problémáinkra, majd meghatározni ennek anyagi eszközeit. A pénz nem gyógymód, soha nem is lesz az. Általa forognak olajozottan a kerekek, de nem ő a motor. Richard Templar - Akinek adóssága van, annak már van valamije. Victor Hugo -S így lettünk megint hívőkké egy kis vargabetű után. Kezdetben volt: hiszek, tehát vagyok. Aztán, kis időre: gondolkodom, tehát vagyok. S most, véglegesen: hitelem van, tehát vagyok. Vagy egyszerűbben: pénzem van, tehát vagyok. Karinthy Frigyes -Mindaz, ami igazán hasznos számunkra, kevés pénzért

megvásárolható, csak a nélkülözhető az, amit drágáért kínálnak. Ami igazán szép, az egyáltalán nem képezi áru tárgyát, azt ajándékként kínálják nekünk a halhatatlan istenek. A napkeltét és a naplementét, az égen úszó felhőket, az erdőket és a mezőket, a csodálatos tengert egyetlen penny elköltése nélkül szemlélhetjük. A madarak ingyen énekelnek nekünk, a vadvirágokat séta közben leszedhetjük az út mellett. Az éjszaka csillagfényes csarnokába nem kell beléptidíjat 34 fizetni. A szegény ember jobban alszik, mint a gazdag. Axel Munthe --A világ legnagyobb matematikai felfedezése a kamatos kamat. Albert Einstein -A pénznek nincsen szaga. Vespasianus - Bizonyos időbe tellett, amíg megtanultam, hogy a szegénység nem körülöttem van, hanem bennem van, s nincs menekvés előle. Időbe tellett, amíg megtanultam, hogy a szegénység légköre olyasféle, mint a tordai büdösbarlang, és a kénes levegőnek párájától,

amelyet áraszt, elhalványodnak a környezet flórájának színei, s a növényzetből kifakul a klorofil, ha a szegény reánéz. Márai Sándor -Isten áldj meg, magyar vagyok, Ha nem látod, hát bekaphatod, De nem elég, tudod, a jó magyar szív, A rossz magyar jól keres, a jó magyar szív. Kemény Zsófi -Az igazi határokat a beszélt nyelvek határozzák meg. Jean-Jacques Annaud 35 -Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az érzelmek titkos rezdüléseit. George Bernard Shaw -Éneklő pogány asszonyok dalolásából született a magyar nyelv. A csodaszarvas -rázta le agancsával az erdő ékszereit, a piros bogyókat, hogy szép magyar szavak legyenek belőlük. Krúdy Gyula

-Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható. Kosztolányi Dezső -Minden ország akkora, amennyivel hozzájárul az emberi haladáshoz, teljesen függetlenül attól, hogy a térképen mekkora terület jelöli a helyét a világban. Szent-Györgyi Albert -Magyarnak lenni annyi, mint a világ legszomorúbb himnuszát énekelni, a világ legnehezebb nyelvén. Nem csoda, hogy nem értjük egymást, és panaszkodunk: már a jövendőt is megbűnhődtük. 36 -Egy család kiköltözik az USA-ba, a kisgyereket beadják az óvodába. Az első szülői értekezleten az óvónő azt tanácsolja az anyukának, hogy vigyék el pszichológushoz a gyereket, mivel megmagyarázhatatlan kegyetlenség, agresszivitás látszik rajta. - Miért, miből látszott? - Égő csigát rajzolt - mondja az óvónő. - Égő csigát? De hát ez igen egyszerű. A magyar gyerekek a csigát így hívogatják ki a

házukból: Csiga-biga gyere ki, ég a házad ideki. -Talán volt más is? - Hát, mindenféle sérült madarakat rajzol, például a múltkor egy vak madarat -így az óvónő. - Hm, hogyan? Ja, igen Ön nem hallotta azt a kedves magyar mondókát, hogy csip, csip, csóka, vak varjúcska.? - Na, jó De a csonka tehén mégiscsak durva. - Csonka tehén? Hm,Ja, igen. Egy nagyon helyes kis dalocskánk van: Boci, boci tarka, se füle, se farka.- és mondja, kedves anyuka! Semmi vidám, kedves dalocskát nem énekelnek a magyar gyerekek? Dehogynem. Ott van például a Süss fel nap, fényes nap,. kertek alatt a ludaink megfagynak Peter Gaal Geszti Péter -Minden, minden ideálunk Másutt megunt ócskaság már, Harcba szállunk S már tudjuk, hogy kár a harcért. Ady Endre -Mi mindig, mindenről elkésünk. 37 Késő az álmunk, a sikerünk szívünk, nyugalmunk, ölelésünk Mi mindig mindenről elkésünk. Ady Endre -Kompország: álmaiban is csak mászkált két part között:

Kelettől Nyugatig, de szívesebben vissza.Ady Endre -Nekünk Mohács kell. Ady Endre -Ha van Isten, ne könyörüljön rajta: Veréshez szokott fajta, Cigány-népek langy szívű sihederje, Verje csak, verje, verje. Ha van Isten, meg ne sajnáljon engem: Én magyarnak születtem. Szent galambja nehogy zöld ágat hozzon, Üssön csak, ostorozzon. Ha van Isten, földtől a fényes égig Rángasson minket végig: Ne legyen egy félpercnyi békességünk, Mert akkor végünk, végünk Ady Endre -Azt gondolom, hogy minél inkább érett egy nemzet, annál kevésbé hangsúlyozza saját nagyságát, megvárja, hogy ezt mások mondják, ha akarják. Azt gondolom, nem kell hivalkodni 38 -Nem azon múlik egy nemzet nagysága, hogy mit állít önmagáról, jobb, ha mások állítanak róla jót. Romsics Ignác -Magyar vagyok. Büszkén tekintek át A multnak tengerén, ahol szemem Egekbe nyúló kősziklákat lát, Nagy tetteidet, bajnok nemzetem. Európa színpadán mi is játszottunk,

S mienk nem volt a legkisebb szerep; Ugy rettegé a föld kirántott kardunk, Mint a villámot éjjel a gyerek. Petőfi Sándor -Minden nemzetnek ragyogó eszménye van saját magáról. Illyés Gyula -Az én országom úgy küzd ökológiai válsággal, hogy sohase élvezhette nyugalomban az ipari társadalom kellemeit, egyszerre akar a természettel kibékülni és azt az utolsó pillanatban für alle Fälle leigázni, van a jóléti társadalom fáradtsága és fásultsága, és van a bírvágy, a jólét és annak mámora nélkül, Haben és Sein karonfogva jár, és úgy van női emancipáció, hogy sose volt férfi emancipáció – nálunk már az is meghaladott lehet, ami még el sem jött. Esterházy Péter -Egyes rosszindulatú vélemények szerint magyarnak lenni annyi, mint kopott spáros zacskóval a kézben belépni egy négycsillagos külföldi szállodába, majd ellopni a törölközőket. Mondik Noémi 39 -Tót sarj Petőfi, német ősű Erkel példázza: mitől

jó magyar az ember, nekik tudom be, nem a vér szavának, hogy épeszűen szolgálom hazámat. Baranyi Ferenc -Kádár János született Csermanek János tipikus magyar volt,anyja szlovák,apja sváb,s Fiuméban jött a világra. -Nagyot iszik a hazáért S felsivít: Csakhogy egyszer tenne is már Valamit Vörösmarty -Amikor eldicsekszünk például a külföldi barátainknak, hogy hány magyar Nobel-díjas volt, meg hány magyar találmányunk van, akkor mindehhez hozzá kell gondolni, hogy a találmányok nagy részét külföldön szabadalmaztatták, és a Nobel-díjasok is azért kaptak díjat, mert "szerencséjükre" elüldöztük őket. A nemzeti büszkeségünk másik oldalán a saját nemzeti korlátoltságunk van. Nyáry Krisztián -A magyar olyan, hogy szereti magát kikeseregni. Kesergés kell neki, nem a tett. Ha kedvére kisírhatja, kikáromkodhatja magát a magyar, akkor már akár el is engedi, hogy történjen valami. Móricz Zsigmond 40 -Bizony én

erősen magyar vagyok, persze e voltomat is kegyetlen kritikával kísérve. Ady Endre -A nemzet hű fiává nem a származás, nem a fajrokonság, hanem a rokon érzés, s a csatlakozó önfeláldozat avat. Nem a szívnek vére, hanem a szívnek verése. Löw Immanuel -Aki nagyon magyarkodik, az nem nagyon magyar. Juhász Gyula -Nincs szükség olyan emberekre, akik magyarság-bizonyítványt akarnak osztogatni, önhatalmúlag eldöntve, hogy ki és mennyire magyar,mintha ők maguk a magyar nemzet szívcsakrájában fogantak volna a csodaszarvas és turulmadár kumisz áztatta nászában. -A magyarban nincs meg azon tulajdonság, hogy összetartson, sőt inkább vész össze egymással. Pulszky Ferenc -A magyar nem könnyen mozdítható.A legnagyobb forradalmi lelkesedés idején is azt énekelték Kossuthról,hogy :”ha még egyszer azt üzeni,mindnyájunknak el kell menni.”Tehát nem elég egyetlen üzenet,várjuk meg a következőt. 41 -Sok haza-puffogatás, ok semmi, de

szörnyü magyarság,Bundás indulatok: oh be tatári müv ez! Kisfaludy Károly -A magyar ember szereti keresni az igazságot. De nem szereti megtalálni. És ha mégis megtalálja, mindjárt beleun: ejnye, de kellemetlen pofája van! Mikszáth Kálmán -Egy-egy népet nem a testi hasonlóság, hanem a közös múlt, a hasonló gond, az egy haza levegője egyesít s választ el egy más múltú és más jelenű néptől.Magyar az, akinek nyelve és esze magyarul forog. Illyés Gyula -Magyarnak lenni egyértelmű a magányossággal. Márai Sándor -Aki embernek hitvány, az magyarnak alkalmatlan. Tamási Áron -Magyarnak lenni nem származás, hanem vállalás dolga. Illyés Gyula 42 -A magyarnak a hátán is lehet szántani, csak piros, fehér, zöld legyen az eke -A magyar genetikusan alattvaló. József Attila talált mentséget: „ezer éve magával kötve, mint a kéve sunyít, vagy parancsot követ.” De ez nem mentség arra, hogy a magyar a legsúlyosabb történelmi

bűnökért sem érez egy szikrányi lelkiismeret furdalást, hogy mindent másra hárít, hogy mindig másra mutogat, hogy boldogan dagonyázik a diktatúra pocsolyájában, röfög és zabálja a moslékot, és nem akar tudni róla, hogy le fogják szúrni. Hogy se tanulni, se dolgozni nem tud és nem akar, csak irigyelni, és ha módja van legyilkolni azt, aki munkával, tanulással, innovációval viszi valamire. Kertész Ákos(visszavont kijelentés) -A magyar jó keverék nép,amely a titka a fennmaradásának és az életerőt adó hibrid vigorának. Nyelve finnugor-ótörök,génjei német-szláv(főként sváb,szász,szlovák,horvát,szerb,lengyel)eredetűe k,zenéjét főként a cigányok,Nobel díjait a zsidók,kereskedelmét a kínaiak szolgáltatják,ő maga elmegy Nyugatra éttermi mosogatónak. -Magyarrá nem születik az ember, magyarrá lesz az ember. Spiró György 43 -Európa középső és északi részeinek államalakulásai éppen befejezésükhöz

közeledtek, amikor a Magyar-medencében is megjelent olyan nép, amely államalakításra képes volt. Az ókorban és a középkor elején nem volt képes itt konszolidált, egységes állam alakulni kelet nyughatatlan népmozgalmai miatt. Magyaroknak kellett jönni, hogy végre kialakuljon az egységes állam. Cholnoky Jenő -A magyarnak idegenben a legnagyobb ellensége mindig a magyar. Wass Albert -Ha valami használna a nemzetemnek s ártana egy másiknak, nem javasolnám uralkodómnak, mert elsősorban ember vagyok s azután francia; szükségszerűen vagyok ember s véletlenül francia. Montesquieu -Nemzeti, aki jogot véd; nacionalista, aki jogot sért. Illyés Gyula -A magyar himnusz tartalmaz utalást a Szovjetunióra és egy másik volt szocialista országra,továbbá két amerikai elnökre. -Szovjetunió:balsors akit . -Rabló mongol nyilát. -Reagen:régen tép -Bush:bus hadát. 44 -Az embert ki lehet szakítani a hazájából, a hazáját azonban nem lehet

kiszakítani az emberből. Röhrig Géza -Az ember ragaszkodhat a hazájához anélkül, hogy azt állítaná: másutt mindenhol alacsonyabb rendű csürhe él. De minél több embert kapott el ez az esztelenség, annál inkább veszélybe került a béke. Ernst Hans Gombrich -Tiszteld minden ember hazáját, de szeresd a magadét. Helen Keller -A haza az a hely,ahol az ember hasznosan tud szenvedni.Darvas Iván -A mohácsi csata négyszázadik évfordulója közeledett éppen. Fura dolognak látszik talán, vereséget megünnepelni, de hát aki a győzelmét ünnepelhette volna itt most, a hatalmas ottomán világbirodalom, már nem volt meg. A tatároknak is nyomuk veszett, sőt időközben, szinte a szemünk láttára, a szívós Habsburgcsászárságnak is. Megszoktuk hát, hogy egyedül ünnepelgessük vesztett nagy csatáinkat, melyeket túléltünk. Ottlik Géza -A haza nem csak föld és hegy, halott hősök, anyanyelv, őseink csontjai a temetőkben, kenyér és táj, nem. A

haza te vagy, szőröstül-bőröstül, testi és lelki mivoltodban; ő szült, ő temet el, őt éled és fejezed ki, mind a nyomorult, nagyszerű, 45 lángoló és unalmas pillanatokban, melyek összessége életed alkotja. Márai Sándor -Bölcs ember számára minden föld lakható: mert nemes léleknek hazája az egész világ. Demokritosz -Új hazát nem lehet "keresni". Csak pénzt lehet keresni, s a pénz birtokában tartózkodási helyeket. Márai Sándor -Néha otthontalanabb lesz az, aki otthon marad, mint a másik, aki a világba megy. Márai Sándor -Nem szeretem azt a szót, hogy hazafi, inkább megpróbálok becsületes polgárember lenni. Sinkó László -Ha lenéznénk az űrből a földre, nem látnánk az országhatárokat. Csak egyetlen kis bolygót látnánk. Dalai Láma -Isten és Haza legyőzhetetlen páros, ők tartják az elnyomás és vérontás minden rekordját. Luis Bunuel -A nagy humbugot, hogy itt Európa van, nem Európában, itthon

hitték el. (Ady Endre) -A mamut-birodalmaknak csak alattvalóik vannak, igazán szeretni csak kis hazát lehet. Szerb Antal 46 -A diktatúra és a demokrácia között az a különbség, hogy a diktatúrában az egyik ember legyőzi, megalázza és kizsákmányolja a másikat. A demokráciában a másik ember teszi ugyanezt az egyikkel. -Otthona sokfelé lehet az embernek, hazája csak egy van. Popper Péter -A „Szózat”-ot újra kell írni. Még így tanultuk: „A nagy világon e kívül nincsen számodra hely” De a valóság ez: a nagyvilágon kívül nincsen számunkra hely. Az „e” betűt el lehet hagyni Márai Sándor -Nemessé a király tehet valakit, de székellyé csak az Isten! Nyirő József -A leghordozhatóbb haza kétségtelenül az anyanyelv. Lászlóffy Aladár - Magyar nyelv! Vándorutakon kísérőm sértett gőgömben értőm és kísértőm te hangolás barangoló kalandom te zengő és borongó hang a lanton bőröm, bérem, bírám, borom, míg

bírom és soraimmal sorsom túl a síron, kurjongó kedv, komisz közöny, konok gyász: mennyei poggyász. Faludy György -Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk 47 és forró, mint forrongó szellemünk. Nem teljesült vágy, de égő ígéret, közös jövő és felzengő ítélet, nem hűs palackok tiszta óbora, nem billentyűre járó zongora, de erjedő must, könnyeinkben úszó tárogatószó. Faludy György -Láng, gyöngy, anya, ősz, szűz, kard, csók, vér, szív, sír.” (Kosztolányi Dezső: A tíz legszebb szó) -Oh jól vigyázz, mert anyád nyelvét bízták rád a századok S azt meg kell védened. Hallgass reám Egy láthatatlan lángolás Teremté meg e nagy világot s benned az lobog. Mert néked is van lángod: Szent e nyelv! S több kincsed nincs neked! Oly csodás nyelv a magyar. Füst Milán -A hazafiság a hited, hogy ez az ország különb mindegyiknél, mert te ide születtél. George Bernard Shaw -Minden magyar felelős minden magyarért.

Szabó Dezső -Fent, a legfőbb Semmítőszékben Ül minden földi bíróság fölött Ama más néven ismert Petrovics. Mi legfőbb bíránk minden faji perben: 48 A vér: a semmi. A Lélek: a Minden Remenyik Sándor -Ez az ország az én országom. Ha akarja, ha nem! Galgóczi Erzsébet -Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent, nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt kis ország, messzeringó gyerekkorom világa. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága s remélem, testem is majd e földbe süpped el. Radnóti Miklós -Hazának füstje is kedvesebb, mint idegen országnak tüze. -Right or wrong-my country. -Akármilyen sivár és szürke a hazánk, mi hús-vér emberek szívesebben élünk ott, mint a világ legszebb országában. Mindenütt jó, de a legjobb otthon. Lyman Frank Baum -De Tűz és Tűz, én ifjú testvéreim, Jaj, a Tüzet ne hagyjátok kihalni, Az Élet szent okokból élni akar S ha Magyarországra dob ki valakit, Annak százszorta

inkább kell akarni. Ady Endre -Jöttem a Gangesz partjairól, Hol álmodoztam déli verőn, A szívem egy nagy harangvirág S finom remegések: az erőm. Gémes kút, malom alja, fokos, 49 Sivatag, lárma, durva kezek, Vad csókok, bambák, álom-bakók. A Tisza-parton mit keresek? Ady Endre -Hogy zúg megint, hogy nemzet! és magyar! és mennyire megint csupán - zsivaj, árverések hang-dühével tele, mennyire csak a nagy száj ereje s a még nagyobbé! mely épp így - kiáltva árulja el, hogy szóra egyre gyáva. Illyés Gyula -Menj nyugatra. És ne feledd soha, hogy keletről jöttél. -És hol laknak azok a magyarok? - Magyarországban. Ausztria, Románia, Csehszlovákia és Jugoszlávia közt. - Ugyan kérem. Ezeket az országokat Shakespeare találta ki. Szerb Antal -Jaj már minékünk magyar nemzetnek, Kik feltámadtunk, rebelliseknek ; Nagy pipájú Kevés dohányú Magyar nemzetnek. Népköltés -Senki sem azért szereti hazáját, mert nagy, hanem azért, mert az

övé. Lucius Annaeus Seneca -Szivet cseréljen az, aki hazát cserél! Tompa Mihály 50 -Nem egyetlen zugocska számára születtem, hazám az egész világ. Lucius Annaeus Seneca -Mit ér a bor- és vér-áldomás? Mit ér az ember, ha magyar? Ady Endre -Föl-földobott kő, földedre hullva, Kicsi országom, újra meg újra Hazajön a fiad. Ady Endre -Sokan azt gondolják: Magyarország - volt; én azt szeretném hinni - lesz! Széchenyi István -Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron -Az ember a szíve mélyén örökké oda való, ahol született. Tamási Áron -Furcsa haza. Az ember fellélegzik, mikor kiér belőle. Faludy György - Szegény kis hazám elég csúnyácska vagy. Igaz, hogy még nem ismerlek egészen, de majd megnézlek nem sokára, mert hűségesen szeretlek dacára futó homokodnak és felfuvalkodott lakóidnak. Széchenyi István -Végső rendelkezést tennék: de hát minek? / Nem igen van: miről. S ha volna sincs:

kinek / 51 Nem hagyok örököst csak egy hű cselédet: / Azt kötöm szivedre – – meg a magyar népet. / „Szeresd a magyart, de ne faragd le” – szóla, / „Erejét, formáját, durva kérgét róla: / Mert mi haszna símább, ha jól megfaragják? / Nehezebb eltörni a faragatlan fát. Arany János Toldi estéje -Magyarnak lenni: nem a szó, a név, az ősök, az élet, magyarrá csak a szív tesz és a lélek! -"Igazán csak itt mosolyoghatsz, itt sírhatsz. Magaddal is csak itt bírhatsz, óh lélek! Ez a hazám." (József Attila): Márai Sándor: Halotti beszéd„ Látjátok, feleim, szem’ tekkel mik vagyunk Por és hamu vagyunk Emlékeink szétesnek, mint a régi szövetek. Össze tudod még rakni a Margitszigetet? . Már minden csak dirib-darab, szilánk, avitt kacat A halottnak szakálla nőtt, a neved számadat Nyelvünk is foszlik, szakadoz és a drága szavak Elporlanak, elszáradnak a szájpadlat alatt A „ pillangó ”, a „ gyöngy ”, a

„ szív ”- már nem az, ami volt Amikor a költő még egy család nyelvén dalolt És megértették, ahogy a dajkaéneket 52 A szunnyadó, nyűgös gyerek álmában érti meg Szívverésünk titkos beszéd, álmunk zsiványoké A gyereknek T o l d i - t olvasod és azt feleli, o k é A pap már spanyolul morogja koporsónk felett: „ A halál gyötrelmei körülvettek engemet ” Az ohioi bányában megbicsaklik kezed A csákány koppan és lehull nevedről az ékezet A tyrrheni tenger zúgni kezd s hallod Babits szavát Krúdy hárfája zengi át az ausztrál éjszakát Még szólnak és üzennek ők, mély szellemhangokon A tested is emlékezik, mint távoli rokon Még felkiáltsz: „ Az nem lehet, hogy oly szent akarat .” De már tudod: igen, lehet . És fejted a vasat Thüringiában. Posta nincs Nem mernek írni már Minden katorga jeltelen, halottért sírni kár A Konzul gumit rág, zabos, törli pápaszemét Látnivaló, untatja a sok okmány és pecsét Havi ezret

kap és kocsit. A Mistress s a baby Fénykép áll az asztalán. Ki volt neki Ady? Mi volt egy nép? Mi ezer év? Költészet és zene? Arany szava?. Rippli színe? Bartók vad szelleme? „ Az nem lehet, hogy annyi szív .” Maradj nyugodt. Lehet Nagyhatalmak cserélnek majd hosszú jegyzékeket. Te hallgass és figyelj. Tudjad, már él a kis sakál Mely afrikai sírodon tíz körmével kapál 53 Már sarjad a vadkaktusz is, mely elfedi neved A mexikói fejfán, hogy ne is keressenek Még azt hiszed, élsz? . Nem, rossz álom ez is Még hallod a hörgő panaszt: „ Testvért testvér elad .” Egy hang aléltan közbeszól: „ Ne szóljon ajakad .” S egy másik nyög: „ Nehogy ki távol sír e nemzeten .” Még egy hörög: „ Megutálni is kénytelen legyen.” Hát így. Keep smiling És ne kérdjed senkitől, m i é r t? Vagy: „ Rosszabb voltam mint e z e k ? .” Magyar voltál, ezért. És észt voltál, litván, román . Most hallgass és fizess. Elmúltak az

aztékok is. Majd csak lesz, ami lesz Egyszer kiás egy nagy tudós, mint avar lófejet A radioaktív hamu mindent betemet Tűrd, hogy már nem vagy ember i t t, csak szám egy képleten Tűrd, hogy az Isten tűri ezt s a vad, tajtékos ég Nem küld villámot gyújtani, hasznos a bölcsesség Mosolyogj, mikor a pribék kitépi nyelvedet Köszöni a koporsóban is, ha van, ki eltemet Őrizd eszelősen néhány jelződet, álmodat Ne mukkanj, amikor a b o s s megszámolja fogad Szorongasd még a bugyrodat, rongyaidat, szegény Emlékeid: egy hajfürtöt, fényképet, költeményt Mert ez maradt. Zsugorin még számbaveheted A Mikó-utca gesztenye fáit, mind a hetet, 54 És Jenő nem adta vissza a Shelley-kötetet És már nincs, akinek a hóhér eladja a kötelet És elszáradnak idegeink, elapadt vérünk, agyunk Látjátok, feleim, szemtekkel, mik vagyunk Íme, por és hamu vagyunk. -A Chicago Times-ban jelent meg MAGYARORSZÁGRÓL! “Van egy ország, amely önmagával

határos. Ahol a legszebb nők élnek, mégis csökken a népesség. Ahol a munkanélküliek dolgoznak a legtöbbet. Ahol a legtermékenyebb földön éhező emberek élnek. Ahol a vonatok menetrend szerint késnek. Ahol mindenki focizik, mégis vízilabdában, kosárlabdában, kézilabdában és röplabdában jeleskednek. Ahol mindenki siet a munkába, de senki sem érkezik be időre. Ahol a nyolcórás munkaidő tizenkét órás. Ahol az egészségügyi ellátás ingyenes, de a gyógykezelés drága. Ahol az újságírók szabadon írhatnak bármit, amit parancsba kapnak. Ahol a világválság állampolgárságot kapott. Ahol a közbeszerzések titkosak, az államtitkok nyilvánosak. Ahol a háborúk sosem érnek véget. Ahol a történelem naponta megismétlődik. 55 Ahol a leggazdagabbak azok, akik egy napot sem dolgoztak. Ahol a külföldi valuta felváltotta a hazait. Ahol az emberek megünneplik a családi védszent napját, de káromolják Istent. Ahol az okosakat,

értetlenségből, bolondnak nézik, a bolondokat meg tehetségesnek. Ahol az írástudatlanok írják a történelmet. Ahol a törvények törvénytelenek, az anarchia pedig normális állapot. Ahol a hatalom megveti a polgárokat, mint nem kívánatos tanúkat. Ahol a jövőből élnek, mert a jelenhez nincs joguk. Ahol a bírósági eljárások tovább tartanak, mint egy élet. Ahol az árvíz a talajöntözés egyetlen módja. Ahol megidézik a diktátort, a demokráciát pedig a hülyék adójának tekintik. Ahol úgy gondolják, az ország annál jobban fejlődik, minél jobban visszafejlődik. Ahol nem vagy normális, ha nem bolondultál meg. Ahol csak azért élsz, hogy meghalj. (lsd Himnusz) Ahol az idő végtelen, és a butaság múlhatatlan.” Forrás: magyarokoldala.com