Betekintés: Dévainé Angeli Mariann - Angol nyelvtani gyakorlatok alap-, közép- és felsőfokú nyelvvizsgákra

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


Forrás: https://doksi.net Forrás: https://doksi.net TABLE of CONTENTS PART ONE 5 TENSES PRESENT TENSE, SIMPLE and CONTINUOUS PAST TENSE - SIMPLE and CONTINUOUS PRESENT PERFECT TENSE - SIMPLE and CONTINUOUS PAST PERFECT TENSE - SIMPLE and CONTINUOUS FUTURE TENSE - SIMPLE and CONTINUOUS FUTURE TENSE - SIMPLE and CONTINUOU S FUTURE PERFECT TENSE - SIMPLE and CONTINUOUS CONDITIONAL CLAUSES I WISH PASSIVE VOICE CAUSATIVE CONSTRUCTION INDIRECT SPEECH AUXILIARIES Alap-segédigék: do, be, have A módbeli segédigék QUESTION TAGS INFINITIVE GERUND GERUND OR INFINITIVE PARTICIPLE INVERSION EMBEDDED QUESTIONS RELATIVE CLAUSES 5 5 8 10 15 17 18 22 25 30 32 36 40 47 47 49 76 81 95 100 102 108 113 115 PART T W O . . : NOUNS PLURAL FORMS ARTICLES THE DEFINITE ARTICLE THE INDEFINITE ARTICLE PRONOUNS REFLEXIVE - RECIPROCAL PRONOUNS ADJECTIVES COMPARISON OF ADJECTIVES ADVERBS STILL, ALREADY, YET, ANY LONGER, ANY MORE FAR, LONG, MUCH, MANY CONJUNCTIONS CO-ORDINATING CONJUNCTIONS

SUBORDINATING CONJUNCTIONS PREPOSITIONS VERBS + PREPOSITIONS PHRASAL VERBS MIXED SENTENCES . 119 119 119 122 122 133 141 153 156 156 168 169 170 171 171 173 179 185 189 196 Forrás: https://doksi.net TENSES P R E S E N T T E N S E , SIMPLE and C O N T I N U O U S PART ONE TENSES (Az igeidők rendszere) PRESENT TENSE, SIMPLE and CONTINUOUS SIMPLE PRESENT A Simple Present Tense jelen idejű cselekvések kifejezésére szolgál: a. A jelenben végbemenő egyszeri, pillanatnyi cselekvés: The doctor arrives. . b. A jelenben szokásos vagy ismétlődő cselekvés: He teaches biology. c. Az alanyra általában jellemző cselekvés: My friend visits me every Sunday. d. Általános igazságok kifejezése: The sun sets in the west. Ehhez az igeidőhöz az alábbi időhatározók kapcsolódása jellemző: always, usually, never, sometimes, often, everyday (morning, year...), once (twice, three...times) an hour (a day, a week....) Képzésénél az egyes szám 3. személyben -s

végződést kap az ige a kijelentő módban. / like milk. - He likes milk. 5 Forrás: https://doksi.net TENSES P R E S E N T T E N S E , SIMPLE and C O N T I N U O U S Kérdő és tagadó mondatban a do/does segédigét használjuk: Tagadó: Kérdő: / dont start work at seven. Why do you go to bed so early? When does he usually get up in the morning? She doesnt want to marry that silly boy. kivéve ha tagadó kérdésről van szó: Which boy doesnt often do homework? Who doesnt drink tea for breakfast? • How many pupils dont go to music lessons ? De alanyra kérdezésnél nem kell do/does: Who laughs at our teacher? Which boy studies every day? How many pupils go to school by bus? PRESENT CONTINUOUS A Present Continuous Tense (folyamatos jelen idő) a szemünk előtt játszódó, ill. a beszéd pillanatában zajló események, cselekvések leírására szolgál. Képzése: to be + az ige -ing végződéssel ellátott alakja Kapcsolódó időhatározók: now, at present, at

the moment, just now ... stb. We are playing chess. What are the children doing in the living room? My daughter isnt doing her homework now. A két igeidő kontrasztivitása: / never go to the cinema but now Im going there because there is a good film on. He never reads womens magazines but now he is reading one because he found interesting article in it. I watch TV every day but tonight Im working on my thesis. We visit our parents every week-end but now we are going for an outing. Példamondatok Alapfok 1. Mindig tejet iszom reggelire. 2. Soha nem kelek fel hét óra előtt. 3. Gyakran segítek anyámnak a házimunkában. 4. Rendszerint tízkor fekszem le. 5. Hánykor szoktál felkelni? 6. Szokott ön reggelizni? 7. Mikor szoktál a húgoddal találkozni? 8. Minden este megmossa a fogát? 9. Minden szombat este elmegy szórakozni. 10. Gyakran ebédelünk ebben az étteremben. Mi is. 6 an Forrás: https://doksi.net P R E S E N T T E N S E , SIMPLE and C O N T I N U O U S 11.

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Vasárnaponként sohasem keltek korán, igaz? Hétvégén rendszerint meglátogatom a szüleimet. Én is. Rendszeresen szoktad ellenőrizni a féket? Természetesen. Mindig időben szoktad kifizetni a villanyszámlát? A nagynéném a menzán szokott ebédelni. A gyerekei is. Melyik megállónál szoktál leszállni? Milyen gyakran jársz úszni? Hetente kétszer. Milyen gyakran ellenőrizteted a vérnyomásodat? Apám havonta kétszer nyírja a füvet. Minden évben elmegyünk nyaralni a Balatonra. Mindig jól lebarnulok a Balatonnál. Minden télen esik a hó Angliában? Miért nem eszel több zöldséget? Az igazat megvallva, a gyerekeim sem szeretik a spenótot. Általában kávét iszom reggelire, de most tejes teát. Minden nap egyedül vásárolok, de ma viszem a lányomat is. Nálatok ki viszi a gyerekeket az óvodába? Ki nem dolgozik naponta nyolc órát? Kik szoktak

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


rendszeresen elkésni az előadásról? Kik nem kapnak munkanélküli segélyt? Miért nézel engem? Min nevetsz? Kire vársz? A kutyám éppen a szomszéd macskáját kergeti a kertben. Valóban? Még mindig a házi feladatodat írod? Soha nem szokott dolgozni a kertben. Akkor most miért virágágyásokat? 37. Esténként általában tévét nézünk, de ma vendégeink vannak. 38.Igyekezz! Jön a busz. 39. Miért nincs rajtad a szemüveged? 40. Mit mond? Nem hallom tisztán. 41. Mindig a legalkalmatlanabb időben látogat meg. 42. Mindig hazudozik. Ne higgy neki. 43. Általában komolyan gondolja, amit mond, de most csak tréfál. 44. Nem tudja felvenni a kagylót, mert tapétázza a nappalit. TENSES gyomlálja a Megoldások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. I always drink milk for breakfast. I never get up before seven oclock. I often help my mother with the housework. I usually go to bed at ten oclock. What time do you usually get up? Do you usually have breakfast?

When do you usually meet your younger sister? Does he clean his teeth every evening? He goes out every Saturday evening. We often have lunch in this restaurant. So do we. You never get up early on Sundays, do you? At the week-end I usually go to see my parents. So do I. Do you regularly check the brakes? Of course I do. 7 Forrás: https://doksi.net TENSES . P A S T T E N S E - SIMPLE and C O N T I N U O U S 14. Do you always pay the electricity bill on time? 15. My aunt usually has lunch in the canteen. So do her children. 16. Which bus stop do you usually get off at? / At which bus stop do you usually get off? 17. How often do you go swimming? Twice a week. 18. How often do you have your blood pressure checked? 19. My father mows the lawn twice a month. 20. Every year we go on holiday to Lake Balaton. 21.1 always get a good suntan at Lake Balaton. 22. Does it snow in England every winter? 23. Why dont you eat more vegetables? 24. To tell the truth, my children dont like spinach,

either. 25. I usually drink coffee for breakfast but now Im drinking tea with milk. 26. Every day I do the shopping on my own but today Im taking my daughter, too. 27. Who takes the children to the nursery in your family? 28. Who doesnt work eight hours a day? 29. Who are usually late for the lecture? 30. Who doesnt receive unemployment benefit? 31. Why are you looking at me? 32. What are you laughing at? 33. Who are you waiting for? 34. My dog is chasing the neighbours cat in the garden. Is it? 35. Are you still doing your homework? 36. He never works in the garden. Then why is he weeding the flowerbeds now? 37. In the evenings we usually watch TV but today we are having guests. 38. Hurry up! The bus is coming. 39. Why arent you wearing your glasses? 40. What is he saying? I cant hear him clearly. 41. He is always visiting me at the least convenient time. / He always visits ... 42. He is always telling lies. Dont believe him. /He always tells ... 43. He usually means what he says but

now he is just joking. 44. He cant answer the phone because he is papering the living room. PAST TENSE - SIMPLE and CONTINUOUS SIMPLE PAST A Simple Past Tense igeidőt a múlt adott, már lezárult időpontjában végbement egyszeri vagy ismétlődő cselekvés vagy történés kifejezésére használjuk. A múltra utaló időhatározók: yesterday, the day before yesterday, last night, last week, lastone Monday, on ..... in 1980, in then. Yesterday my mother cooked a delicious dinner. Last year we moved into a new flat. day, ... ago, when?, on Forrás: https://doksi.net P A S T T E N S E - SIMPLE and C O N T I N U O U S TENSES PAST CONTINUOUS A Past Continuous Tense (folyamatos múlt) használatos a. A múlt egy adott időpontjában folyamatban lévő cselekvés kifejezésére. At six o clock I was watching TV. b. A múltban hosszan tartó cselekvés kifejezésére, melyet a mondatban az "all" névmással kezdődő időhatározó érzékeltet: all the year, all day,

all the time, all week, all the afternoon + az időszak lezárult mivoltát kifejező időhatározó, all last year, all last week stb. She was playing the piano all day yesterday. They were building their house all last year. c. Két múlt idejű cselekvés közül a tartósabb kifejezésére. / was baking a cake when my husband arrived home. d. A múltban párhuzamosan zajló cselekvések kifejezésére. While I was pruning the trees, my son was digging in the garden. Példamondatok Alapfok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Mikor voltál utoljára fodrásznál? Hiányoztak a gyerekeid az iskolából a múlt héten? Remélem, nem. Ki hozta tegnap haza a gyerekeket az óvodából? Tegnap este hatkor értem haza. Tényleg? Jól ereztétek magatokat a bulin? Franciára tanított néhány évvel ezelőtt. A bútorunkat részletre vásároltuk. A múlt kedden kivettem egy szabadnapot, mert szörnyen fájt a fogam. Nem akartalak megbántani. Felszálltam a buszra, kifizettem a viteldíjat,

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


és találtam egy szabad ülőhelyet az emeletes busz tetején. 11. Erről jut eszembe, ki nyerte a tegnap esti vetélkedőt? 12. Miért nem kértél az apádtól zsebpénzt? 13. Mikor fizetted be a jövedelemadódat? 14. A múlt héten eltévedtem egy vidéki városban, és meg kellett kérdeznem egy járókelőt. 15. Kezdek éhes lenni, mert csak egy szelet marhahúst ettem ebédre. 16. Éppen zuhanyozott, amikor szólt a telefon. 17. Aludtunk, amikor földrengés rázta meg a házat. 18. A diákok dohányoztak, amikor a tanár belépett a terembe. 19. Miközben lefelé mentem a lépcsőn, megcsúsztam és elestem. 20. Miközben a tengerparton sétáltunk, találtunk egy törött szárnyú sirályt. 21. Elaludtam, miközben a matek leckémet csináltam. Forrás: https://doksi.net TENSES 22. 23. 24. 25. 26. 27. . P R E S E N T PERFECT T E N S E - SIMPLE and C O N T I N U O U S Megégette a kezét, miközben kivette a csirkét a sütőből. Mit csinált éppen, amikor a

robbanást-meghallotta? Hirtelen ráébredt, hogy rossz irányba ment. Egész éjjel nem tudtam aludni, mert ugattak a kutyák. Mit csinált ön tegnap öt órakor? Az anyósommal teáztam. Éppen egy kirakatot nézegettem, amikor valaki megveregette a vállam. Megoldások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. When did you last go to the hairdressers? Were your children absent from school last week? I hope not. Who collected the children from the nursery yesterday? Last night I got home at six oclock. Did you? Did you have a good time at the party? She taught me French a few years ago. We bought our furniture on hire purchase. Last Tuesday I took a day off because I had a terrible toothache. I didnt mean to hurt you. I got on the bus, paid the fare and found a vacant seat on the top floor of the double-decker. By the way, who won the quiz show last night? Why didnt you ask your father for some pocket money? When did you pay

your income tax? Last week I got lost in a country town and I had to ask a passer-by. Im getting hungry because I only had a slice of beef for lunch. He was having a shower when the telephone rang. We were sleeping when an earthquake shook the house. The students were smoking when the teacher entered the room. As I was going downstairs I slipped and fell. When we were walking on the beach we found a seagull with a broken wing. I fell asleep while I was doing my maths homework. She burnt her hand when she was taking the chicken out of the oven. What were you doing when you heard the explosion? Suddenly he realized that he was going in the wrong direction. I couldnt sleep all night because the dogs were barking. What were you doing at five oclock yesterday? I was having tea with my motherin-law. I was looking at a shop-window when somebody patted me on the shoulder. PRESENT PERFECT TENSE - SIMPLE and CONTINUOUS PRESENT PERFECT SIMPLE Ez az igeidő olyan múltbeli cselekvés

kifejezésére szolgál, amelynek az eredménye a jelenben is létezik, érzékelhető. Pl.: 10 / have broken my leg. Forrás: https://doksi.net TENSES P R E S E N T PERFECT T E N S E - SIMPLE and C O N T I N U O U S A következő, még le nem zárult időszakra utaló határozószókkal kapcsolódik: already, yet, just, ever, never, this morning (afternoon, year...), today, recently, since, for, How long....?, Since when... ? I have never spoken to an Englishman. We have already enrolled for an intensive language course. A Present Perfect Simple és a Simple Past Tense kontrasztivitása: I havent bought a new car yet but my brother-in-law bought one last week. My sister saw this film a few days ago but I have never seen it. He has written five letters since his boss arrived. I have learnt the words this morning. My friend is more hard-working, yesterday. he learnt them Példamondatok Alapfok 1. Jössz ebédelni velünk? Nem, köszönöm, már ebédeltem. 2. Megjavították

már a szerelők a kocsimat? 3. Még nem ittam meg a kávémat. 4. Felkelt már a nap? 5. Még nem találtam meg a zsebszámológépemet. 6. Már háromszor láttam a Casablancát. 7. A főnököm éppen most utazott el Görögországba. 8. Hallottad már a legfrissebb híreket? 9. Éppen most költöztünk új lakásba. 10. Éppen most rendeltem meg két jegyet a ma esti előadásra. 11. Mi történt a hajaddal? 12. Éppen most festettem be. 13. Hol voltál egész délelőtt? - A bankban. 14. Mennyi pénzt gyűjtöttél össze idáig? 15. Az a fiú hét fagylaltot evett meg. 16. Most jutott eszembe, hogy még nem fizettem ki a lakbért. 17. Láttad már valaha a pisai ferde tornyot? 18. Jártál már valaha Kínában? 19. Még soha nem jártam az országnak ezen a részén. 20. Ez a leggyorsabb autó, amit valaha vezettem. 21. Ez a legveszélyesebb kanyar, amit valaha láttam. 22. Ő a legintelligensebb ember, akivel valaha beszéltem. 23. Mióta érdeklik önt a nyelvek? Gyerekkorom

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


óta. 24. Mióta ismered a barátod kollégáját? 25. Mióta munkanélküli ön? - Több hónapja. 26. Mióta tudsz ilyen finom gulyáslevest főzni? 27. Mióta tudsz hegedülni? 28. Mióta kell ezt a gyógyszert szedned? 29. Mióta kell ingáznod a munkahelyedre? 30. Szeptember óta több munkám van. 31. Hol voltál? Nem láttalak hétfő óta. 32. Régóta nem kocogtam. 11 Forrás: https://doksi.net TENSES PRESENT PERFECT T E N S E - SIMPLE and C O N T I N U O U S 33. Nem írt nekem, mióta külföldre költözött. 34. Amióta hazaérkezett, megevett három szendvicset. 35. Kétszer olvastam ezt a könyvet, amióta megkaptam. 36. Nem tud gyorsan menni, mert megsérült a lába. 37. Csalódott, mert a barátja nem hívta fel. 38. A rendőrségre megyek, mert valaki ellopta a kocsimat. 39. Kifogyott a tollam. 40. Nem tudom kifizetni a számlát, mert otthon hagytam a pénztárcámat. 41. Már háromszor vizsgáztam vezetésből, de még nem sikerült átmennem. 42.

Megszületett már a kisbabája? 43. Ez az első alkalom, hogy lazacot eszem. 44. Ez az első alkalom, hogy megbuktam egy vizsgán. 45. Már harmadszor alszom el a héten. 46. A múlt félévben kölcsönvette a könyvemet, de még nem adta vissza. 47. A kutyának éppen most születtek kölykei. 48. Ez a második alkalom, hogy abbahagytam a dohányzást. 49. Két hete nem borotválkozott. 50. A születésnapom óta nem ittunk pezsgőt. 51. Ezen a héten már háromszor voltam forgorvosnál. 52. Ebben a hónapban már ötször voltunk korcsolyázni. 53. Nem síeltem, amióta eltörtem a lábamat. 54. Egész életemben érdekelt a komolyzene. 55. Mostanában nem tudok aludni a zajos vízvezetékcsövek miatt. Megoldások 1. Are you coming to have lunch with us? No, thanks, I have already had lunch. 2. Have the mechanics repaired my car yet? 3. I havent finished my coffee yet. 4. Has the sun risen yet? 5. I havent found my pocket calculator yet. 6. I have already seen Casablanca three

times. 7. My boss has just left for Greece. 8. Have you heard the latest news yet? 9. We have just moved into a new flat. 10. I have just booked two tickets for tonights performance. 11. What has happened to your hair? 12.1 have just dyed it. 13. Where have you been all morning? - At the bank. 14. How much money have you saved so far? 15. That boy has had five ice-creams. 16. It has just occurred to me that I havent paid the rent yet. 17. Have you ever seen the Leaning Tower of Pisa? 18. Have you ever been to China? 19. I have never been to this part of the country. 20. This is the fastest car I have ever driven. 21. This is the most dangerous bend I have ever seen. 22. He is the most intelligent man I have ever spoken to. 23. How long have you been interested in languages? Since I was a small child. 24. How long have you known your friends colleague? 25. How long have you been unemployed? - For several months. 12 Forrás: https://doksi.net P R E S E N T P E R F E C T T E N S E -

SIMPLE and C O N T I N U O U S . TENSES 26. Since when have you been able to cook such delicious goulash? 27. How long have you been able to play the violin? 28. How long have you had to take this medicine? 29. How long have you had to commute to work? 30. I have had more work to do since September. 31. Where have you been? I havent seen you since Monday. 32. I havent gone jogging for a long time now. 33. He hasnt written to me since he went abroad. 34. He has eaten three sandwiches since he came home. 35.1 have read this book twice since I got it. 36. He cant walk fast because his leg has been hurt. 37. She is disappointed because her friend hasnt telephoned her. 38. Im going to the police station because someone has stolen my car. 39. My pen has run out. 40. I cant pay the bill because I have left my purse at home. 41.1 have taken the driving test three times, but I havent passed it yet. 42. Has she had the baby yet? 43. This is the first time I have eaten salmon. 44. This is the

first time I have failed an exam. 45. This is the third time I have overslept this week. 46. He borrowed my book last term, but hasnt given it back yet. 47. The dog has just had puppies; 48. This is the second time I have given up smoking. 49. He hasnt shaved for a fortnight. 50. We havent drunk champagne since my birthday. 51.1 have seen the dentist three times this week. 52. We have gone skating five times this month. 53. I.havent gone skiing since I broke my leg. 54. I have been interested in classical music all my life. 55.1 havent been able to sleep recently because of the noisy water pipes. PRESENT PERFECT CONTINUOUS Olyan cselekvést fejez ki, mely a múltban kezdődött és a jelenben is tart, ill. a beszéd pillanata előtt fejeződött be. Kapcsolódó időhatározók: for, since, all day/afternoon/week.... It has been snowing since last night. She is very tired: she has been cleaning the pantry all afternoon. Példamondatok Közép- és felsőfok 1. Félórája sír,

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


mert az egyik kismacska megdöglött. 2. Mi ez a fura szag? Kelkáposztát főztem. 13 Forrás: https://doksi.net TENSES P R E S E N T PERFECT T E N S E - SIMPLE and C O N T I N U O U S 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Miért vizes a hajad? Úsztam. Bocsásd meg, hogy piszkos a kezem. A pincét takarítottam. Ki van fulladva, mert futott. Gyerekkora óta rágja a körmét. Sokat iszik, amióta a férje elvált tőle. Már órák óta próbálom megérteni ezt a bonyolult angol mondatot. Sok pénzt költ, amióta megnyerte a főnyereményt. Sok édességet eszik, amióta abbahagyta a dohányzást. Egy hete növeszti a bajuszát. Tíz éve dolgozik stewardessként. Fél öt óta leveleket gépel. Hajnalhasadta óta horgászik, de még nem fogott semmit. Már két órája állunk a sorban. Mióta szívod ezt a fajta cigarettát? Mióta esik az eső? A szemed fáradtnak látszik. Mit csináltál? Fáradjon be. Már

vártunk önre. Jobban érzem magam, amióta kocogok. Véres a kés. Mit csináltál vele? Ebben a városban élek, amióta befejeztem az egyetemet. Mióta építik ezt a kórházat? Karácsony óta jár együtt a barátjával. Veszekednek, amióta összeházasodtak. A vízvezetékszerelő két órája javítja a csapokat. Ebéd óta napozik. Egész reggel szendvicseket csinálok az összejövetelre. Kimerültnek látszol. Igen, teniszeztem, és nem vagyok hozzászokva, mert már évek óta nem játszottam. 30. A vevők egész nap telefonálnak, és panaszkodnak, hogy rossz számlákat kapnak. 31. Két órája esik, így a pálya túl nedves ahhoz, hogy játsszanak rajta. 32. Sokat köhögsz az utóbbi időben. 33. A szüleim 1982 óta élnek vidéken. 34. Már több mint egy éve dolgozunk az építési terven. 35. Kalapokat próbálgat egész délután. 36. Mióta fésülködik? 37. Órák óta hallgatja ezt a lemezt. 38. Egy éve készülök a felvételi vizsgára. 39. Mióta

levelezel az angol barátoddal? Megoldások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 14 She has been crying for half an hour because one of the kittens has died. What is that funny smell? I have been cooking savoy cabbage. Why is your hair wet? I have been swimming. Sorry about my dirty hands. I have been cleaning the cellar. He is out of breath because he has been running. He has been biting his nails since he was a child. She has been drinking heavily since her husband divorced her. I have been trying to understand this complicated English sentence for hours. He has been spending a lot of money since he hit the jackpot. Forrás: https://doksi.net P A S T P E R F E C T T E N S E - SIMPLE and C O N T I N U O U S TENSES 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. She has been eating a lot of sweets since she gave up smoking. He has been growing a moustache for a week. She has been working as a stewardess for ten years. He has been typing letters since half

past four. He has been fishing since the crack of dawn but he hasnt caught anything yet. We have been standing in the queue for two hours. How long have you been smoking this brand of cigarettes? How long has it been raining? Your eyes look tired. What have you been doing? Come in, please. We have been expecting you. I have been feeling better since I started jogging. The knife is covered in blood. What have you been doing with it? I have been living in this town since I left university. How long have they been building this hospital? She has been going out with her boyfriend since Christmas. They have been quarrelling since they got married. The plumber has been repairing the taps for two hours. She has been lying in the sun since lunchtime. I have been making sandwiches for the meeting all morning. You look exhausted. Yes, I have been playing tennis and I am not used to it because I havent played for years. 30. The customers have been telephoning all day complaining that they have

been receiving wrong bills. 31. It has been raining for two hours, so the field is too wet to play on. 32. You have been coughing a lot recently. 33. My parents have been living in the country since 1982. 34. We have been working on the construction plan for more than a year. 35. She has been trying on hats all afternoon. 36. How long has she been combing her hair? 37. He has been listening to this record for hours. 38.1 have been preparing for the entrance exam for a year. 39. How long have you been corresponding with your English friend? PAST PERFECT TENSE - SIMPLE and CONTINUOUS PAST PERFECT SIMPLE A Simple Past Perfect Tense olyan cselekvés kifejezésére szolgál, amely: a. a múltban egy későbbi cselekvés vagy időpont előtt végbement, befejeződött: When he arrived I had already started eating. We took a taxi after we had missed the bus. I had had a shower before I went to the theatre. b. a múltban kezdődött és egy múltbeli cselekvés idején még folyamatban volt:

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


/ had been in bed for one hour when the telephone rang. 15 Forrás: https://doksi.net TENSES P A S T PERFECT T E N S E - SIMPLE and C O N T I N U O U S Alkalmazása: 1. A következő kötőszók.után jellemző: after, when, as soon as, no sooner ... than..., until, because, since, although stb. (előidejűség kifejezésére) I couldnt go to the party last week because I had been operated on. Although he had been driving a car for fifteen years, he didnt dare to start the Mercedes. new 2. Függő beszédben: He said he had seen my classmate in the cinema. 3. A főmondatban levő utóidejűség esetén, a by the time, before kötőszavak után (a Past Perfect Tense hangsúlyozza a cselekvés előidejű mivoltát): By the time my mother came home, I (had) cleaned the flat. PAST PERFECT CONTINUOUS A Past Perfect Continuous Tense olyan cselekvés kifejezésére szolgál, mely a múltban kezdődött és egy későbbi cselekvés megindulásáig (vagy azon túl is) tartott.

Kötőszavai és alkalmazásának esetei megegyeznek a Past Perfect Tense-nél leírtakkal. By the time she sat for the final exam, she had been learning German for ten years. Példamondatok Közép- és felsőfok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Miután megebédeltem, hazamentem. Miután becsatoltuk a biztonsági öveket, a gép felszállt. Miután visszajött az USA-ból, vett egy új autót. Amint kilépett a szobából, bekapcsoltam a magnót. Hazamentünk, miután a nap lenyugodott. Mielőtt ezt az állást megkapta, évekig szabadúszóként dolgozott. Mielőtt elmentem a színházba, megfürödtem és felvettem a legszebb ruhám. A gyilkos napokig rejtőzött, mire a rendőrség elfogta. Amikor megismerkedtem vele, már évek óta kábítószert szedett. Alighogy kiléptünk a házból, elkezdett esni az eső. Alighogy letelepedett Angliában, máris elmenekült, mert nem tudta megszokni a klímát. 12. Majdnem három hétig küzdöttek az erdőtűzzel, mire sikerült

megfékezni. 13. Mielőtt meghalt, évekig beteg volt. 14. Elvitte a gyereket az orvoshoz, mert az lenyelt egy gombot. 15. Amikor megérkeztem a reptérre, a gép már leszállt. 16. Mire magamhoz tértem, a betörők már eltűntek. 17. Miután megpillantottam a rendőrautót, lelassítottam. 18. A rendőrség letartóztatta a férfit, aki kéthéttel azelőtt szökött meg a börtönből. 16 Forrás: https://doksi.net F U T U R E T E N S E - SIMPLE 19. 20. 21. 22. and C O N T I N U O U S TENSES Egy órája szedtük a gombát, amikor elkezdett esni az eső. Észrevettem, hogy sírt. Azt mondta, hogy valami mást várt. Azt remélte, hogy előléptetik, (de nem tették) Megoldások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. After I had eaten lunch, I went home. After we had fastened our seat belts, the plane took off. After hehad returned from the USA, he bought a new car. As soon as he had left the room, I switched on the tape-recorder. We

went home after the sun had set. Before he got this job he had been working freelance for years. Before I went to the theatre I (had) had a bath and I (had) put on my best dress. (Past Perfect is optional) The murderer had been hiding for days when the police captured him. When I met him he had been taking drugs for years. We had no sooner left the house than it started raining. Hardly had he settled in England when he ran away because he couldnt get used to the climate. They had been fighting the forest fire for almost three weeks before they managed to overcome it. Before he died he had been ill for years. She took her child to the doctor because he had swallowed a button. When I arrived at the airport the plane had already landed. When I came to, the burglars had disappeared. After I had caught sight of the police car, I slowed down. The police arrested the man who had escaped from prison two weeks earlier. We had been picking mushrooms for an hour when it started to rain. I noticed

that she had been crying. He said he had expected something else. He had hoped that he would be promoted. FUTURE TENSE - SIMPLE and CONTINUOUS A jövő idejű cselekvést az angolban nem feltétlenül jövő idővel fejezzük ki, hanem: a. folyamatos jelennel (Present Continuous), ha a cselekvést előzetesen elterveztem és megbeszéltem - arranged future - pl.: I am playing tennis with Dennis at 3 tomorrow (megbeszéltük, beírtuk a naptárunkba), b. a "be going to" szerkezettel, ha előzetes szándék, elhatározás előzi meg a cselekvést, mint például az " / am going to change my job" mondat elhatározása, de: a mindenképpen bekövetkező cselekvés kifejezésére is alkalmas a "going to": Pl.: Its going to rain. (Lóg az eső lába.) Shes going to have a baby. (Nagy a pocakja.), 17 Forrás: https://doksi.net TENSES F U T U R E T E N S E - SIMPLE and C O N T I N U O U S c. a "will" segédigével képzett jövő idejű

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


cselekvés, a sima jövő idő (Simple Future) rendszerint nem jósolja meg valaminek az elkerülhetetlen bekövetkeztét, nem utal előzetes szervezésre vagy szándékra, ha igen, akkor az a szándék ebben a percben született: / didnt know you were thirsty but Ill make you a cup of tea at once. FUTURE TENSE - SIMPLE and CONTINUOUS SIMPLE FUTURE TENSE A Simple Future Tense használható: a. A jövőben bekövetkező egyszeri, pillanatnyi cselekvés kifejezésére: The train will leave at ten o clock. b. A jövőben szokásos, ismétlődő cselekvés kifejezésére: We shall meet twice a week. Kapcsolódó időhatározók: tomorrow, the day after tomorrow, tomorrow morning /afternoon/, evening..., next week/month/June,...., in a few minutes/hours..., when?, then, soon, on/after/by/at/in.... De ne feledjük, a jövőbeni cselekvést háromféleképpen lehet kifejezni: 1. shall/will + az ige főnévi igenévi alakja: Ill be back soon. 2. to be going to + az ige főnévi igenévi

alakja: Im going to see him tomorrow. 3. a folyamatos jelen idő + jövőre utaló határozó: Im going to the cinema tonight. FONTOS: A feltételes és időhatározói mellékmondatokban a jövő idő helyett jelen idő áll. Csak a főmondatban szabad jövő időt (Future Tense-i) használni! Pl.: Ha szép lesz az idő, elmegyünk a hegyekbe. If the weather is nice, we shall go to the mountains. Amikor majd jössz, dolgozni fogok. When you come, Ill be working. Hacsak az idő nem javul meg, itthon fogok maradni szombaton. Unless the weather changes for the better, Ill stay at home on Saturday. 18 Forrás: https://doksi.net F U T U R E T E N S E - SIMPLE and C O N T I N U O U S TENSES Amíg be nem fejezem a munkámat, nem fogom a lemezeimet hallgatni. Until Ifinish/I have finished my work, I wont listen to my records. Amint az idő meleg lesz, felásom a virágágyásokat. As soon as the weather is warm, I shall dig the flower-beds. Példamondatok Alapfok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Holnap Londonba fogunk érkezni. Minden tőlem telhetőt el fogok követni, hogy átmenjek a vizsgán. Meg fogja valaha kapni a Nobel-díjat? Fogunk találni üres szobát ebben a népszerű szállodában? Ez a nadrág divatjamúlt lesz jövőre? Fogsz segíteni neki a nagytakarításban? Mit fog rólam képzelni egy ilyen kínos helyzetben? Milyen gyakran látogatsz majd meg a kórházban? Miért fogsz olyan korán érkezni? - Mert nem tudok jönni más busszal. Hogyan fogja a legtöbb diák tölteni a nyári szünidőt? Mikor viszed az autódat műszaki vizsgára? Mikor fogja a parlament elfogadni ezt a törvényjavaslatot? Hol fogod tartani a következő előadásodat? Kedden üzleti ügyben Prágába utazom. A vállalatom fogja fedezni a szállás költségeit. Nem fogok fizetni a reggeliért sem, mert ingyenes. Mikor lesznek a következő általános választások? Először csak egy padlásszobát

fogunk bérelni. Úgy vélem, a lakáshiány Magyarországon mindig súlyos probléma lesz. Hamarosan elkerülhetetlen lesz, hogy a kormány változtasson a politikáján. A nagy mennyiségű ártalmas füst egészségkárosodást fog okozni a városlakók szervezetében. Meg fogják őrizni a magyar falvak a népszokásokat? Holnap megpróbálom felvenni vele a kapcsolatot. Milyen lesz a magyar vidék 2000-ben? Örülni fogok, ha itt üdvözölhetem. A termelési terv szerint ez az üzem megkettőzi teljesítményét. Nem hiszem el, hogy jövő héten ötven éves leszel. Lehetetlen lesz ezt a határidőt teljesíteni. Megoldások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. We shall arrive in London tomorrow. I will do my best to pass the exam. Will he ever get the Nobel Prize? Shall we find a vacant room in this popular hotel? Will these trousers be out of fashion next year? Will you help him with cleaning the house? What will he think of me in such an awkward situation? How often will you visit me

in hospital? Why will you arrive so early? - Because I wont be able to come with any other bus. 19 Forrás: https://doksi.net TENSES 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. F U T U R E T E N S E - SIMPLE and C O N T I N U O U S How will most of the pupils spend their summer holiday? When will you take your car for an MOT? When will Parliament pass this bill? Where will you deliver your next lecture? On Tuesday I will travel to Prague on business. My company will cover the costs of accommodation. I wont pay for breakfast either because it is free of charge. When will the next general elections be? First we shall only rent an attic. I think a shortage of housing will always be a serious problem in Hungary. It will soon be inevitable for the government to change its policy. The large amount of noxious fumes will have a harmful effect on city-dwellers. Will Hungarian villages preserve folk customs? I shall try to contact him tomorrow. What will

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


Hungarian provincial life be like in 2000? I shall be glad to welcome you here. According to the production plan this factory will double its output. I dont believe that you will be fifty next week. It will be impossible to meet this deadline. A "to be going to" szerkezet Kifejezheti: a. Az adott cselekvés közeli, igen valószínű bekövetkezését Its going to rain. b. A beszélő szándékát Im going to take piano lessons once a week. c. A beszélő bizonyosságát: Youre going to fall off your bike if you dont hold on to it. Példamondatok Közép- és felsőfok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Vettem egy rakás téglát, mert házat fogok épíeni. Borzongok: azt hiszem, beteg leszek. Mindjárt becsapódik az ablak. , Hogy fogom megmondani neki, hogy eltörtem a kis porcelán szobrocskát? Ma különleges vacsoránk lesz. Meg fogsz fázni sapka nélkül ilyen szeles időben. Annyira szeretik egymást, hogy össze fognak házasodni, mihelyt nagykorúak lesznek. 8. Ha nem fizeted

a lakbért, a tanács ki fog lakoltatni. 9. Le fogsz esni a székről, ha ilyen ingadozva állsz rajta. 10. Meg fogod bánni, ha nem jelentkezel erre az állásra. 11. Mikor mész kivizsgálásra? 20 Forrás: https://doksi.net TENSES F U T U R E T E N S E - SIMPLE and C O N T I N U O U S 12. Nem fogok részt venni.ebben a lélekölő munkában. 13. Nem fogok egy fullasztó szobában ülni, még ha vizsgaidőszak van is. Megoldások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. I have bought a load of bricks because Im going to build a house. Im shivering with cold. I think Im going to be ill. The window is going to slam. How am I going to tell her that I have broken the china statuette? Tonight we are going to have a special dinner. You are going to catch cold without a cap in such windy weather. They love each other so much that they are going to get married as soon as they come of age. If you dont pay the rent, the council is going to evict you. You are going to fall off the chair

if you stand in such an unstable position on it. You are going to regret it if you do not apply for this job. When are you going to have a medical check-up? Im not going to participate in this soul-destroying work. Im not going to sit in a suffocating room even if it is an exam session. FUTURE CONTINUOUS TENSE Alkalmazása a Past Continuous Tense eseteivel egyezik. Jellemző előfordulása: 1. A "when" -nel kezdődő mondatokat követően. 2. A "while" időhatározóval, két párhuzamos cselekvés esetén. 3. A jövő egy adott időpontját kifejező határozószó mellett (at... oclock). Példamondatok Alap- és középfok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Holnap ötkor csónakázni fogunk a tavon. Gyűlésetek lesz reggel hétkor? Reggeltől estig az új regényén fog dolgozni. Amikor hazaérsz, a konyhát fogom meszelni. Nem fogok tévét nézni, mert a szőnyegeket fogom porszívózni. Az igazgató nem tud fogadni abban az időben, mert éppen órája lesz. Nem

fognak eljönni az eljegyzésemre, mert Ausztriában lesznek. Nem fogom hallani a csengőt, mert a virágágyásokat fogom gyomlálni. Megoldások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. We shall be boating on the lake at five oclock tomorrow. Will you be having a meeting at seven in the morning? He will be working on his new novel from morning till night. When you arrive home I will be whitewashing the kitchen. I shant watch TV because Ill be hoovering the. carpets. The headmaster cant see you at that time because he will be teaching. They wont come to my engagement because they will be staying in Austria. I shant be able to hear the bell because Ill be weeding the flower-beds. 21 Forrás: https://doksi.net TENSES F U T U R E PERFECT T E N S E - SIMPLE and C O N T I N U O U S FUTURE PERFECT TENSE - SIMPLE and CONTINUOUS FUTURE PERFECT SIMPLE A Simple Future Perfect Tense-X olyan cselekvés kifejezésére használjuk, amely: a. egy másik jövő idejű cselekvés előtt, illetve a jövő egy

megadott időpontjában már befejezett lesz; I shall have written my letters by eight oclock. She will have forgotten you by the time you return. b. még folyamatban lesz egy későbbi cselekvés megindulásakor: We shall have been here for an hour by the time you come home. Alkalmazása a by elöljárószóval történik. FUTURE PERFECT CONTINUOUS A Future Perfect Continuous Tense azt fejezi ki, hogy egy cselekvés a jövőben kezdődik és egy későbbi cselekvés megindulásáig vagy azon túl is tart. By the end of this month we shall have been attending this course for nine months. Példamondatok Közép- és felsőfok 1. Holnapra elolvasom ezt a könyvet. 2. A hét végére beköltöznek az új házukba. 3. Holnapra dönteni fogok. 4. Két órára le fogom gépelni a jelentést. 5. Holnap ilyenkorra már kézbesíteni fogják a csomagokat. 6. Remélem, holnapra nem fogod elfelejteni mindezt. 7. Az év végén lesz két éve, hogy tanít minket. 8. Karácsonykor lesz tíz éve,

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


hogy házasok. 9. Néhány hét múlva teljesen fel fogsz épülni a betegségedből. 10. Mire holnap visszajössz, mindent be fogok fejezni. 11. E hónap végén lesz egy éve, hogy hegedülni tanulok. 12. Holnap ilyenkorra már meg fogom kapni a vizsgaeredményt. 13. Addigra már öt éve lesz annak, hogy a részleteket fizetjük. 14. Augusztusban lesz egy éve, hogy a Hamletet játsszák a színházban. 15. Mire jövőre visszajövök, ezeket az öreg házakat le fogják bontani. 16. A hónap végéig több ezer ember fogja megnézni ezt a kiállítást. 22 Forrás: https://doksi.net TENSES F U T U R E PERFECT T E N S E - SIMPLE and C O N T I N U O U S Megoldások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. I will have read this book by tomorrow. By the end of the week they will have moved into their new house. I will have made up my mind by tomorrow. I will have typed the report by two oclock. By this time tomorrow they will have delivered the parcels. I hope you

wont have forgotten all this by tomorrow. By the end of this year he will have been teaching us for two years. By Christmas they will have been married for ten years. In a few weeks you will have completely recovered from your illness. By the time you return tomorrow I will have finished everything. By the end of this month I will have been learning to play the violin for a year. By this time tomorrow I will have received the results of my exam. By then we will have been paying the instalments for five years. In August Hamlet will have been running at the thatre for a year. By the time I come back next year these old houses will have been demolished. By the end of the month several thousand people will have seen this exhibition. ÖSSZEFOGLALÁS: Variációk egy mondatra az eddig tárgyalt igeidők és feltételes mondatok használatával: He often writes letters. He doesnt write letters to his parents. Does he often write letters? Yesterday he wrote some letters. - Did he write any

letters to his cousins last week? Why didnt he write a letter to her? He is just writing some letters. Why is he writing so many letters? He isnt writing any letters now. He was writing some letters when I entered the room. Was he writing letters all night? He wasnt writing letters all last week. He will write a letter after the film. Will he write me a letter if I send him a picture He wont write a letter if he doesnt want to. postcard? He will be writing a letter when the match starts. Why will he be writing letters all afternoon? He wont be sleeping when we arrive. He never sleeps in the afternoon. He has already written three letters. He hasnt written a letter to me. (or: He has never written a letter to me). He has just written the letter to the director. 23 3 Forrás: https://doksi.net TENSES F U T U R E PERFECT T E N S E - SIMPLE and C O N T I N U O U S He has been writing this letter since three oclock. How long has he been writing this letter? He had already written the

letter when his colleague asked him. He had been writing a letter for an hour before I offered him my help. By 9 oclock he will have written the letter. He will have written the letter by the time you come back. He will have been writing letters for an hour by eight oclock. Until he has finished his work, he wont write any letters. Until he had finished his work, he didnt write any letters. He has bought a pen because he is going to write some letters. If he has time, he will write some letters. If he had time, he would write some letters. If he had had time, he would have written some letters. 24 Forrás: https://doksi.net CONDITIONAL CLAUSES CONDITIONAL CLAUSES A feltételes mellékmondatoknak három alaptípusa van: 1. valóságos feltételt kifejező If you come by car, youll be here on time. 2. lehetséges feltételt kifejező: / would do the washing up if I had more time. 3. lehetetlen, meg ném valósult feltételt kifejező: She would have come to my party if I had

invited her. Példamondatok Alapfok 1. Ha lesz időm, írok neki egy képeslapot. 2. Ha holnap szép lesz az idő, elmegyünk kirándulni. 3. Ha nem sietsz, nem fogod elérni a távolsági buszt. 4. Ha vezetni akarsz, jogosítványt kell szerezned. 5. Ha minden pénzünket elköltjük, megint szegények leszünk. 6. Ha leesel a fáról, megütöd magad. 7. Ha itt parkolsz, meg fognak bírságolni. 8. Ha ezt megeszed, beteg leszel. 9. Mit fogsz csinálni, ha nem kapsz jegyet a gépre? 10. Mi lesz, ha nem lesz otthon? 11. Ha itt hagyod a halat, a macska meg fogja enni. 12. Senki nem fog felismerni, ha sötét szemüveget viselsz. 13. Mit tennél, ha nyernél egy csomó pénzt? 14. Ha a helyedben lennék, nem enném ezt meg. 15. Ha több pénzem lenne, beutaznám a világot. 16. Ha kevesebbet dohányoznál, nem lenne olyan rekedt a hangod. 17. Mit csinálnál, ha külföldön elveszítenéd az útleveledet? 18. Ha lassabban dolgoznál, nem csinálnál ennyi hibát. 19. Mi történne, ha

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


nem érném el a buszt? 20. Átmennél a vizsgán, ha keményebben dolgoznál. 21. Ha túlórázna, többet keresne. 22. Kitől kérnél tanácsot, ha nem tudnád, hogy mit csinálj? 23. Ha tudnék németül, eredetiben olvasnám Thomas Mann regényeit. 24. Ha lenne kertünk, megtermelnénk a saját zöldségünket. 25. Kinyitnád az ajtót, ha éjfélkor csöngetne valaki? 26. Ha lett volna térképünk, nem tévedtünk volna el. 25 Forrás: https://doksi.net CONDITIONAL CLAUSES 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. Ha békén hagytál volna, be tudtam volna fejezni a munkát. Meglátogattalak volna, ha tudtam volna, hogy beteg vagy. Ha nem lett volna hideg, jobban élveztük volna a szabadságunkat. Ha becsatolta volna a biztonsági övet, nem sérült volna meg. Ha siettél volna, nem késted volna le a vonatot. Mit tettél volna, ha ott lettél volna? Mi történt volna, ha elfogyott volna a benzin? Megkaptam volna az

állást, ha lett volna kellő végzettségem. Elvittem volna kocsival, ha az autó nem lett volna a szervizben. Vettem volna jegyet a bejáratnál, ha lettek volna automaták. Elutaztam volna Svájcba, ha lett volna saját kocsim. Megkértem volna, hogy segítsen, ha mertem volna. Táncoltunk volna, ha tudtunk volna. Meg tudtam volna előzni a kamiont, ha kellett volna. Még akkor sem ettem volna semmit, ha a kedvenc tortámat adtad volna elém. Nem tanítottam volna a lányodat, ha nem gondoltam volna, hogy tehetséges. Hoztál volna ajándékot Párizsból, ha nem felejtetted volna el? Nem hagytam volna el ezt a férfit, ha nem hazudott volna. írtam volna levelet, ha nem vesztettem volna el a lakcímedet. Beszéltem volna vele, ha találkoztunk volna az iskolában. Ittam volna egy pohár sört, ha nem vezettem volna autót. Soha nem nyertél volna versenyt, ha nem úsztál volna naponta több órát. Ha ismertem volna az építési előírásokat, saját erőből építettem volna

meg a házamat. 50. Senki nem tudta volna meg ezt a történetet, ha titokban tartottad volna. 51. Kidobtam volna azt a régi inget, ha láttam volna a szekrényben. Megoldások 1. If I have time, I will write him a postcard. 2. If the weather is fine tomorrow, we will go for an outing. 3. Unless you hurry, you wont catch the coach. 4. If you want to drive, you will have to get a driving licence. 5. If we spend all our money, we will be poor again. 6. If you fall off the tree, you will hit yourself. 7. If you park your car here, you will be fined. 8. You will be ill if you eat it. 9. What will you do if you dont get a ticket for the plane? 10. What will happen if he is not at home? 11. If you leave the fish here, the cat will eat it. 12. Nobody will recognize you if you wear dark glasses. 13. What would you do if you won a lot of money? 14. If I were you, I wouldnt eat it. 15. If I had more money, I would travel around the world. 16. If you smoked less, your voice wouldnt be so

hoarse. 17. What would you do if you lost your passport abroad? 18. You wouldnt make so many mistakes if you worked more slowly. 19. What would happen if I didnt catch the bus? 20. You would pass the exam if you worked harder. 21. He would earn more if he worked overtime. 22. Who would you ask for advice if you didnt know what to do? 26 Forrás: https://doksi.net CONDITIONAL CLAUSES 23. If I could speak German, I would read Thomas Manns novels in the original. 24. If we had a garden, we would grow our own vegetables. 25. Would you open the door if someone rang the bell at midnight? 26. If we had had a map, we wouldnt have lost our way. 27. I could have finished the work if you had left me alone. 28. I would have visited you if I had known that you were ill. 29. If it hadnt been cold, we would have enjoyed our holiday more. 30. If he had fastened the seat belt, he wouldnt have been injured. 31. If you had hurried, you wouldnt have missed the train. 32. What would you have done if you

had been there? 33. What would have happened if you had run out of petrol? 34. I would have got the job if I had had the necessary qualifications. 35.1 would have given her a lift if the car hadnt been at the garage. 36. I would have bought a ticket at the entrance if there had been slot machines there. 37. I would have travelled to Switzerland if I had had a car of my own. 38. I would have asked him to help me if I had dared to. 39. We would have danced if we had been able to. 40. I could have overtaken the lorry if I had had to. 41.1 wouldnt have eaten anything even if you^had given me my favourite cake. 42. I wouldnt have taught your daughter if I hadnt thought that she was talented. 43. Would you have brought me a present from Paris if you hadnt forgotten about it? 44. I wouldnt have left this man if he hadnt told me a lie. 45.1 would have written a letter to you if I hadnt lost your address. 46. I would have spoken to him if I had met him at school. 47. I would have drunk a glass

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


of beer if I hadnt been driving. 48. You would never have won any competitions if you hadnt swum several hours every day. 49. If I had known the building regulations, I would have built my house on my own. 50. Nobody would have heard this story if you had kept it secret. 51. I would have thrown out that old shirt if I had seen it in the wardrobe. Közép- és felsőfok 1. •2. 3. 4. 5. Elmehetsz, feltéve, hogy nem rúgsz be. Le fogod késni a buszt, hacsak nem indulsz azonnal. Ha lenyelném ezt a kanalat, hívnád a mentőket? Ha esetleg bemennél a városba, hozz nekem lázcsillapítót és kötszert a patikából. Ha csakazértis eszed egyik fagylaltot a másik után, ne csodálkozz, hogy majd megint begyullad a torkod. 6. Holnapután hazaengednek a kórházból, hacsak fel nem megy a lázam megint. 7. Már lábadozhatott volna, ha nem kapta volna el ezt a másik fertőző betegséget. 8. Ha az orvosok tudták volna, hogy gyógyíthatatlan beteg, talán megműtötték volna. 9.

Tegyük fel, hogy kiesik a fogadból a tömés. Betömetnéd újra? 10. Megengedtem, hogy kihúzza a szemfogamat, feltéve, hogy nem fog fájni. 11. Ha netán epegörcsöd lenne, hívd fel a helyi kórházat. 12. Ha továbbra is napi 40 cigarettát fogsz szívni, elválok tőled. 13. A helyedben elmentem volna a nőgyógyászhoz ilyen panaszokkal. 14. Ha azt mondta, hogy kivették a vakbelét, biztos hazudott. 15. Ha egész éjjel nem tudtál aludni, biztos, hogy nem vagy egészséges. 16. Ha tudtam volna, hogy ágynak estél influenzával, talán el tudtam volna jönni meglátogatni. 27 Forrás: https://doksi.net CONDITIONAL CLAUSES 17. Ha lenne szíves várni, mindjárt megnézem, bent van-e a doktor úr. 18. Meghal, ha nem hívsz orvost. Tegyük fel, hogy hívok. Orvosi segítség nélkül sose épül fel. 19. Az ügyeletes orvos nélkül nem tudtuk volna magához téríteni. 20. Ha ragaszkodsz hozzá, hogy megszakítsd a terhességedet, nem foglak feleségül venni. 21. Ha

találkozol vele, lehet, hogy megmutatja a zúzódásait, amelyeket egy kocsmai verekedés során kapott. 22. Ha látod, kölcsön kellene kérned a gyerekgyógyászatról szóló könyvét. 23. Ha összeakadsz vele, láthatod az égési sérüléseket a kezén. 24. Ha találkoznátok, esetleg elkaphatnád az influenzáját. 25. Ha belébotlanál, érdeklődnöd kellene a felesége idegösszeroppanásáról. 26. Ha látnál egy logopédust, akár kérhetnél tőle egy könyvet a dadogásról. 27. Ha találkoztál volna vele, láthattad volna, mennyire le van robbanva. 28. El tudtam volna menni, ha nem lett volna egész nap hasogató fejfájásom, szörnyű fogfájásom, és nem jött volna ki rajtam mindenféle kiütés, mivel allergiás vagyok a macskákra. 29. Esetleg rá tudtam volna venni, hogy ne vegyen be hashajtót. 30. El kellett volna mennie a bőrgyógyászhoz, ha igazi tyúkszem lett volna a lábán. 31. A helyedben nem engedném, hogy mankó nélkül próbáljon járni. 32.

Ha látod, lehet, hogy mesélne a rákjáról. 33. Ha találkoztok, meghívhatnád, hogy meséljen a felépüléséről. 34. Ha kérdez, nem szabad megmondanod, hogy AIDS-es vagy. 35. Ha kérdezte volna, nem lett volna szabad megmondanod a vérvétel eredményét. 36. Ha hajlandó lesz bevenni a gyógyszerét, esetleg felépül. 37. Nagyon hálás lennék, ha szíveskedne abbahagyni a visítást. 38. Ha nem vagy hajlandó bevenni a lázcsillapítót, nem írok fel több C-vitamint. 39. Fogadhatsz látogatókat, feltéve, hogy nem hagyod el az intenzív osztályt. 40. Nem kellett volna megműtened, hiszen menthetetlen. 41. Ha netán megkérdezné, miért olyan dagadt az orrod, meg ne mondd neki. 42. Ha nem lennének az éjszakák, egész jól érezném magam. 43. Tegyük fel, hogy undorító ízű löttyöt ír fel az orvos. Bevennéd? 44. Sose jössz rá, mi baja, hacsak meg nem kérdezed az anyját. 45. Ha nem lett volna az a pletykás felesége, meghívtam volna őket a

lakásszentelőre. Megoldások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 28 You may go there provided you dont get drunk. You will miss the bus unless you start at once. Would you call an ambulance if I swallowed this spoon? If you should/Should you go to town, bring me some anti-febrile and some bandages from the chemists. If you will eat one ice-cream after the other, dont be surprised if your throat gets inflamed again. I shall be discharged from the hospital the day after tomorrow provided I dont have a high temperature again. He could have been recovering already if he hadnt caught this other infectious disease. The doctors might have operated him if they had known that he had an incurable disease. Suppose the filling in your tooth falls out. Would you have it refilled? Forrás: https://doksi.net CONDITIONAL CLAUSES 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. I let him extract my eye-tooth on condition that it wouldnt hurt. If you should/ Should you have a bilious attack, phone the local hospital. If you

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


will go on smoking 40 cigarettes a day, I will divorce you. If I had been you, I would have gone to the gynaecologist with such complaints. If he said that his appendix had been removed, he must have been lying. If you couldnt sleep all night, you cant be healthy. If I had known that you were down with flu, I might have been able to come to visit you. 17. If you would wait, I will find out whether the doctor is in. 18. He will die unless you call a doctor. Suppose I will. He will never recover without medical assistance. 19. We couldnt have brought him round without the help of the doctor on duty. 20. If you will have an abortion, I wont marry you. 21. If you meet him, he may show you the bruises that he got during a fight in a pub. 22. If you see him, you should borrow his book on pediatrics from him. 23. If you happen to meet him, you will be able to see the burns on his hand. 24. If you met him, you might catch flu from him. 25. Should you bump into him, you would have to ask him

about his wifes nervous breakdown. 26. If you saw a speech therapist, you might as well ask him for a book on stammering. 27. If you had met her, you could have seen how unwell she is. 28. I could have gone if I hadnt had a splitting headache and a blinding toothache all day long, and all kinds of rashes hadnt developed on my skin, because Im allergic to cats. 29. I might have been able to persuade him not to take laxatives. 30. He would have had to go to the dermatologist if he had had a real corn on his toe. 31. If I were you, I wouldnt let him try to walk without crutches. 32. If you see him, he may speak to you about his cancer. 33. If you meet her, you ought to invite her to speak about her recovery. 34. If he asks you, you mustnt tell him that you have AIDS. 35. If he had asked you, it wouldnt have been a good idea to tell him the result of the blood-test. 36. If he will take his medicine, he might recover. 37. I would be very grateful if you would stop screaming. 38. If you wont

take the anti-febrile, I wont prescribe you any more vitamin C. 39. You can receive visitors provided you dont leave the intensive care unit. 40. You shouldnt have operated on him, he is past recovery. 41. Should he ask you why your nose is so swollen, you mustnt tell him. 42. If it werent for the nights, I would feel quite well. 43. Suppose the doctor prescribed you some evil-tasting liquid. Would you take it? 44. Youll never find out what his trouble is unless you ask his mother. 45. If it hadnt been for that gossiping wife of his, I would have invited them to the house-warming party. 29 Forrás: https://doksi.net I WISH I WISH Elméleti tudnivalók: Az / WISH és az IF ONL Y szerkezetek az angol óhajtó mondatok jellegzetes bevezető elemei. Magyarra a BÁRCSAK óhajtást kifejező szóval fordítjuk. Az / WISH bármely esetben felcserélhető az IF ONLY kifejezéssel. A bevezető szerkezetet három típusú mondat követheti: 1. Az ige Simple Past (Unreal Past) alakban:

Bárcsak több szabad időm lenne! / wish I HAD more free time. 2. Az ige Past Perfect alakban: Bárcsak ne vettem volna feleségül ezt a szörnyű nőt! Iwish I HADNT MARRIED this/that terrible woman. 3. WOULD + az ige szótári alakja kifejezhet a. jövő időre utalást: Bárcsak egy héttel előbb véget érne a tanév! Iwish the academic year WOULD END a week earlier. b . a beszélőnek a cselekvő hajlandóságára vonatkozó óhaját: Bárcsak ne beszélgetnél a barátaiddal órákon át! / wish you WOULDNT TALK to your friends for hours on end. I WISH + UNREAL PAST Példamondatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 30 Bárcsak tudnám a pontos választ erre a kérdésre! Bárcsak ki tudnám nyitni az öltözőszekrényem ajtaját! Bárcsak ne kellene minden nap elmosogatnom a piszkos csészéket! Bárcsak ne panaszkodnál annyit a férjedre! Bárcsak ne lenne olyan beképzelt: majd az élet megtanítja, hogyan kell viselkedni. Bárcsak elég pénzem lenne, hogy ezt a gyönyörű

autót megvegyem! Bárcsak használhatnám a szálloda telefonját ehhez a sürgős híváshoz! Bárcsak ne lenne ma olyan forróság: nem a legalkalmasabb idő vizsgázni. Bárcsak ne egyidőben vetítenék a filmet és a meccset! Forrás: https://doksi.net I WISH Megoldások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 11. I wish I wish I wish I wish I wish I wish I wish I wish I wish I knew the exact answer to that question. I could open the door of my wardrobe. I didnt have to wash up the dirty cups every day. you didnt complain so much about your husband. he werent so conceited. Life will teach him how to behave. I had enough money to buy this beautiful car. I were allowed to use the phone in the hotel for this urgent call. it werent so hot today. Its not the most suitable weather for taking an exam. the film and the match werent broadcast at the same time. I WISH + PAST PERFECT Példamondatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Bárcsak Bárcsak Bárcsak Bárcsak Bárcsak Bárcsak Bárcsak Bárcsak

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


Bárcsak találkozhattam volna vele a múltkor! ne veszekedtek volna a szüleim olyan sokat gyerekkoromban! ne aludtunk volna el ez előtt a fontos vizsgánk előtt! bemehettünk volna a palota királyi részébe! ne kellett volna éjjel-nappal tanulnia az egyetemen! a miniszterelnök ne hozott volna olyan szigorú intézkedéseket! az angol tanárunk ne íratott volna dolgozatot a múlt héten! kocsival jöttünk volna! Nézd, hogy ömlik az eső! láttad volna, amikor utánozta az előadót! Megoldások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. I wish I wish I wish I wish I wish I wish I wish I wish I wish I had been able to meet him the other day. my parents hadnt quarrelled so much when I was a child. we hadnt overslept before this important exam of ours: we had been allowed to enter the royal section of the palace. she hadnt had to learn day and night at university. the Prime Minister hadnt taken such strict measures. our English teacher hadnt.given us a test last week. we had come by car.

Look, its pouring down. you had seen him imitate the lecturer. I WISH + would 1. Bárcsak engem venne feleségül, nem Mancit! 2. Bárcsak elfogadnák az új terveinket! 3. Bárcsak ne veszekednétek folyton! 4. Bárcsak a rendőrség komolyabban megbüntetné a gyorshajtókat! 5. Bárcsak ne találna rám: nem akarom többé látni. 6. Bárcsak ma korábban jönne haza, hogy hatkor elmehessünk a moziba. Megoldások 1.1 wish he would marry me instead of Manci. 2.1 wish our new projects would be accepted. 3.1 wish you wouldnt quarrel all the time. 4.1 wish the police would fine speeders more heavily. 5. I wish he wouldnt find me. I dont want to see him any more. 6. I wish he would come home earlier today so that-we could go to the cinema at 6. 31 Forrás: https://doksi.net PASSIVE VOICE PASSIVE VOICE A szenvedő szerkezet (Passive Voice) az angol nyelv igen jellemző kifejezésformája. Használata főként akkor indokolt, ha a cselekvés végrehajtója nem ismert, nem lényeges,

ill. a hangsúly a cselekvést elszenvedő alanyon van. Ez azonban nem zárja ki olyan szenvedő szerkezetek létét, amelyekben mind a cselekvő, mind a cselekvés tárgya szerepel. A szenvedő szerkezet formája: alany •+ "to be" megfelelő formája (esetleg módbeli segédigével színezetten) + a főige 3. alakja Amennyiben a cselekvés végrehajtóját is megnevezzük, a "by" prepozícióval kapcsoljuk a fent leírt szerkezethez. Példamondatok Alapfok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Az angolt világszerte beszélik. Ebben a boltban finom zsemléket árulnak. Tegnap egy könyvet kaptam. Ebben a szobában fogják tartani a gyűlést? Ezt a regényt egy híres angol író írta. A virágaimat hetente kétszer kell öntözni. A mi bútorunkat nem szükséges hetente törölgetni. A ruhásszekrényem ajtaját nem lehet kinyitni. Az összes könyvet el lehet vinni? Holnapra meg kell tanulni az új szavakat. Megoldások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. English is spoken all

over the world. Delicious rolls are sold in this shop. Yesterday a book was given to me./ Yesterday I was given a book. Will the meeting be held in this room? This novel was written by a famous English writer. My plants must be watered twice a week. Our furniture neednt be dusted every week./ Our furniture doesnt need to be dusted. 8. The door of my wardrobe cant be opened. 9. May all the books be taken away? 10. The new words must be learnt by tomorrow. 32 Forrás: https://doksi.net PASSIVE VOICE Példamondatok Közép- és felsőfok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ebben az étteremben vegetáriánus ételeket lehet fogyasztani. Idáig nem hoztak döntést az edző kilétét illetően. Meg vagyok róla győződve, hogy a jövőben elkerülik az ilyen hibákat. Ezt a berendezést már évek óta használják; ideje egy újra kicserélni. Most, hogy 18 éves, hamarosan be fogják hívni katonának. Közismert dolog, hogy a dohányzás károsan hat a tüdőre. Több kisebb

földrengést észleltek tegnap este óta. A védőoltásokat általában injekciózás útján adják. A lakások gázzal, forró vízzel, fával vagy szénnel fűthetők. A jövő hónapban számos országból származó festményeket fognak bemutatni egy különleges kiállításon. 11. Azonnal el kell végezni ezt a munkát? 12. Külső segítség nélkül nem lehetett volna egy ilyen költséges gépet beszerezni. 13. Hat hónap alatt nem lehet jól megtanulni angolul. 14. Számos cikk jelent meg erről a témáról az utóbbi időben. 15. A gyűlésre sok százan jöttek el. 16. Figyelmeztetni kellene őt, hogy óvatosabban bánjon ezzel az anyaggal. 17. Egész falvakat söpört el a hurrikán. 18. Mi mást tehetünk egy ilyen kínos helyzetben? 19. Ezt a döntést számos tényező befolyásolta. 20. Sok időt fognak szentelni a legkényesebb kérdések rendezésére. 21. Már sok regényt olvastam Asimovtól. 22. Az ember már ősidők óta használja a rezet. 23. A

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


kísérletet a legnagyobb titokban kell elvégezni. 24. Azt hittük, lehet rá számítani, de tévedtünk. 25. Ebben a vonatkozásban nem lehet bízni a titkárnőjében. 26. Támogatnunk kellene őt nemes törekvéseiben. 27. Azt mondták neki, hogy az előadását állva fogjákünnepelni a nézők. 28. A vállalkozás hosszú távú hitelt kapott új álláshelyek teremtésére. 29. Ha felajánlják nekem a szerkesztői állást, természetesen elfogadom. 30. Még nem tanították meg neki, hogyan reagáljon ilyen megjegyzésekre. 31. Reméltem, hogy megmenekülök mindettől a kényelmetlenségtől. 32. A középkorra gyakran mint a "sötétség korára" utalnak. 33. Attól tartok, valaki esetleg ellenzi az előléptetésemet. 34. Sok recenziót írtak már az új könyvéről. 35. Ezzel a problémával komolyan kell foglalkozni. 36. Az ilyen buta vitáknak egyszer s mindenkorra véget kellene vetni. 37. Nem értem, hogy a privatizációt hátráltató törvényeket

miért nem törölték még el. 38. A gyerekek vidámaknak látszanak. Biztosan szépen gondoskodtak róluk. 39. Ki kellene használni e lehetőség kínálta előnyöket. 40. A keringési betegségek rendszeres testmozgással megelőzhetőek. 41. A könyv néhány fejezetét éppen most írja újra a szerző. 42. Ki fedezte fel ezt a távoli szigetet? 43. Mire visszajössz, a szobádat kitapétázzák. 44. Még operálták, amikor rokonai megérkeztek a kórház előcsarnokába. 45. Azt hiszem, előbb kellett volna indulnunk: éppen zárják a boltot. 47. A frontális ütközés során az autó nagymértékű károsodást szenvedett. 48. Már régóta le kellett volna gépelni ezeket a leveleket. 33 Forrás: https://doksi.net PASSIVE VOICE 49. Ezeket a bizonyítványokat nem kellett volna elhozni: csak a diploma számát tartjuk nyilván. 50. Lehet, hogy megengedték neki, hogy rágyújtson, amikor éppen a babát vitték be a szobába? 51. Lehet, hogy a legjobb barátai árulták

el. 52. Mihelyt lehetséges, ezt a hiábavaló vitát le kell zárni. 53. A padokat az ösvény mindkét oldaláról el kellett távolítani. 54. Jelentések szerint a csúcstalálkozót a jövő hónapra halasztják a fővárosban dúló zavargások miatt. 55. Becslések szerint a világ népessége 2000-re eléri a hatmilliárdot. 57. Érdemeit - bármilyen elévülhetetlenek - nem szabad túlbecsülni. 58. Több biológust is meg lehetett volna kérdezni az emlősök kihalásának veszélyeiről. 59. Akár ki is rabolhattak volna abban a rossz hírű borozóban. 60. Remélhető, hogy hamarosan felépül az emberrablás okozta testi és lelki sérüléseiből. Megoldások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. In this restaurant vegetarian meals may be had. So far no decision has been made as to who the coach will be. Im convinced that such mistakes will be avoided in the future. This equipment has been used for years now; its time to replace it. Now that he is 18 he will soon be

called up for military service. It is widely known that the lungs are adversely affected by smoking. Several smaller earthquakes have been observed since last night. Vaccinations are usually given by injection. Flats can be heated with gas, hot water, wood or coal. Paintings from many countries will be displayed at a special exhibition next month. Must this work be done at once? Such an expensive machine couldnt have been obtained without some extra help from outside. 13. English cant be learnt well in six months. 14. A number of articles on this topic have been published recently. 15. The meeting was attended by hundreds of people. 16. Hé should be warned to handle this material more carefully. 17. Entire villages have been swept away by the hurricane. 18. What else can be done in such an awkward situation? 19. This decision was influenced by many factors. 20. Much time will be devoted to arranging the most awkward problems. 21.1 have already read a lot of novels written by Asimov.

22. Copper has been used since ancient times. 23. The experiment must be carried out in strict secrecy. 24. We thought he could be relied on but we were mistaken. 25. His secretary cannot be trusted in this respect. 26. His noble endeavours should be assisted. 27. He was told his performance would be given a standing ovation. 28. The enterprise was granted long-term credit to create new jobs. 29. If I am offered the post of the editor, I will, of course, accept it. 30. She still hasnt been taught how to react to remarks like this. 31.1 had hoped that I would be spared all this inconvenience. 32. The Middle Ages are often referred to as the "Dark Ages". 34 Forrás: https://doksi.net PASSIVE VOICE 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 56. 57. 58. 59. 60. Im afraid my promotion might be objected to. His new book has already been commented on by many critics. This problem must be dealt with seriously. Such stupid quarrels should

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


be put an end to once and for all. I cant understand why the laws hindering privatisation have not been done away with yet. The children seem to be happy. They must have been looked after properly. This opportunity should be taken advantage of. Circulatory diseases can be prevented by doing regular physical exercise. Some chapters of the book are being re-written by the author. Who was this distant island discovered by? By the time you return, your room will have been wall-papered. He was still being operated on when his relatives arrived at the hospital foyer. Im afraid we should have started earlier: the shop is just being closed. In the course of the frontal collision the car got damaged to a large extent. These letters ought to have been typed long ago. These certificates neednt have been brought here. Only the number of the degree is registered by us. Is it possible that he was allowed to light a cigarette when the baby was just being brought into the room? He may have been

betrayed by his best friends. This futile controversy must be put an end to as soon as possible. The benches had to be removed from both sides of the path. It is reported that the summit will be postponed to next month because of public disturbances in the capital. It is estimated that the population of the world will amount to as many as 6 thousand million by the year 2000. His merits - however everlasting they are - shouldnt be overestimated. Several biologists could have been asked about how mammals are threatened by extinction. You might easily have been robbed in that ill-famed pub. It is to be hoped that he will soon recover from the mental and physical injuries which the kidnapping caused him. 35 Forrás: https://doksi.net CAUSATIVE CONSTRUCTION CAUSATIVE CONSTRUCTION A műveltető szerkezet (Causative) - valamit valakivel elvégeztetni - alakváltozatai: 1. to have sg. done, to have sg. done by sy. - a cselekvés mint szolgáltatás to get sg. done, to get sg. done by

sy. to have someone do something Pl.: Gyakran megyek fodrászhoz hajat vágatni. / often have my hair cut by the hairdresser. Meg fogom javíttatni a lakatossal a kilincset. Im going to have the door-handle repaired by the locksmith. Megjegyzendő, hogy a mai beszélt nyelv a "have" helyett gyakran alkalmazza a "get" segédigét. 2. to get someone to do (!) something - kérés, rábeszélés Pl.: Megpróbálom rávenni, hogy autóval jöjjön. / will try to get him to come by car. 3. to make sy. do sg - késztetés, kényszerítés to order/force sy. to do sg.- késztetés, kényszerítés Pl.: Miért írat velünk olyan sok fordítást ez a tanár? Why does this teacher make us write so many translations? Példamondatok Közép- és felsőfok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 36 Megismételtetnéd vele ezt a mondatot? Kérem, minél előbb fordíttassa le ezt a levelet. Lemosattad már a kocsidat? Minden héten lemosatom a szerelővel.

Tegnap a férjével hordatta el a havat. Selmeczi jól megnevettette a közönséget. Ugye rá fogod venni, hogy vegye el a lányom, akármilyen csúnya is? Maga varrja a ruháit vagy úgy csináltatja? Mielőtt ideköltöztünk, már renováltatták a házat. Mikor fogod az egy éve csöpögő csapot megjavíttatni a vízvezetékszerelővel? Ez majd elgondolkoztatja. Na ne nevettess! Őt? Soha! Miért mondod ezt? És meg tudod magyarázni, miért tetted? Látod, megint megríkattad. Csak magadnak köszönheted. Chilében Pinochet még mindig érezteti a befolyását és sokszor hallatja a hangját. Bokszmeccs közben kiütötték a fogát, és még a ruháját is ellopták az öltözőből. Forrás: https://doksi.net CAUSATIVE CONSTRUCTION 15. Képes lennél arra kényszeríteni, hogy egyem meg? 16. Megpróbálta megértetni magát, bár ez teljesen reménytelen kísérlet volt. 17. Rá kellene venned a bátyádat, hogy jelentkezzen erre az állásra. 18. Tudasd velem, ha bármit

megtudnál erről a gyanús alakról. 19. Fordíttasd le magyarra, jó? 20. Lehet, hogy a hagyma megríkat, ha pucolod. 21.. Az lehetetlen, hogy arra kényszerített volna, hogy elvedd a lányát. 22. Nem szabad vele íratnod a leveleidet, főleg, ha azok bizalmasak. 23. Nem szabadna arra kényszerítened, hogy sikkasszon. 24. Nem szükséges vele elmondatnod, mi történt. 25. El volt törve a karja, ezért a szomszéddal ásatta fel a kertet. 26. Már két éve új szerelővel javíttatod a kocsid, ugye? 27. Megcsináltathatom vele a házi feladatomat? 28. Valaha anyámmal főzettem a vacsorát. 29. Márpedig a férjeddel fogom kifizettetni a kárt! 30. Nem szükséges lefordíttatnod. A te nem hivatalos fordításodat is elfogadjuk. 31. Fel ne merészeld mosatni vele a követ! 32. Akár rá is vehetnénk, hogy jöjjön velünk. 33. Holnap ilyenkor? Pont a fényképeket hívatom elő vele. 34. Éppen a leckét ismételtettem a fiammal, amikor az apja bejött. 35. Már sokszor

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


elájultam a kókusz szagától. 36. Az nem létezik, hogy éppen most csutakoltatja a lovát. Azt jelentették, hogy csatában van. 37. Felesleges volt megjavíttatnod a központi fűtést, nem volt komoly baja. 38. Hála Istennek, nem kellett kőművessel építtetnem a házat, megcsináltam én magam és a rokonok. 39. Vedd rá, hogy igya meg. ízleni fog neki. 40. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy minden hónapban megjavíttassuk az autót. 41. Milyen gyakran kell tapétáztatnotok a gyerekszobát? 42. Mikor fogod lemosatni a kocsidat? 43. Kirakattuk a régi beépített szekrényt és beszereltettünk egy divatos konyhabútort. 44. Kezd sötétedni, kapcsoltasd fel valakivel a villanyt! 45. Jövő ilyenkorra már be fogjuk vezettetni a gázfűtést. 46. Megkérdezte, hogy beköttesse-e az én szakdolgozatomat is. 47. A guminyomást is ellenőriztetni fogom a benzinkutassal. 48. Ha vonzó akarsz lenni, legalább havonta egyszer meg kell csináltatnod a frizurádat a fodrásszal.

49. Biztos vagyok benne, hogy egy élvezetes koncert elfeledtetné velem a •problémáimat. 50. Szóval lusta vagyok. Meg tudnád mondani, miből gondolod? 51. Nem tudom megértetni vele, milyen veszélyes dolog hóviharban vezetni. 53. Ha hatékony tanár akarsz lenni, el kell érned, hogy minden körülmények között tiszteljenek. 54. Annak ellenére, hogy elutazása előtt évekig tanult angolul, Angliában alig tudta magát megértetni. 55. Ha tovább nálunk maradnál, lehet, hogy le tudnád szoktatni a mértéktelen alkoholfogyasztásról. 56. Nem tudtam volna rávenni, hogy szigorúan diétázzon, ha te nem tanácsoltad volna neki ugyanezt.. 37 Forrás: https://doksi.net CAUSATIVE CONSTRUCTION 57. Meg kellett volna hosszabbítanod az útleveled érvényességét egy ilyen hosszú út előtt. 58. Megpucoltathattad volna az ablakaidat, ha kényes vendégeket vársz. 59. Minek a hatására változtathatta meg olyan hirtelen a véleményét? 60. Véleményem szerint a

probléma kevésbé bonyolult, mint amilyennek feltüntették. 61. A rendőrségen megkérték, hogy teljes részletességgel írja le a balesetet. 62. Még soha nem kényszerítettek arra, hogy becsapjam a főnökömet. Megoldások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Would you make him repeat this sentence? Get this letter translated as soon as possible, please. Have you had your car washed yet? I have it washed by the mechanic every week. Yesterday she made her husband clear the snow away. Selmeczi made the audience laugh a lot. You will get him to marry my daughter, however ugly she is, wont you? Does she sew her dresses herself or does she have them made? They had already had the house restored before we moved here. When will you get the tap that has been leaking for a year repaired by the plumber? This will make him think. Come on, dont make me laugh! Him? Never! What makes you say that? And can you explain what made you do it? Look, youve made her cry again. You asked

for it. Pinochet still makes his influence felt and often makes himself heard in Chile. During the boxing-match he had a tooth knocked out and even his clothes were stolen from the changing-room. 15. Could you force me to eat it? / Could you make me eat it? 16. He tried to make himself understood, though it was a completely hopeless attempt. 17. You should get your elder brother to apply for this job. 18. Let me know whatever you learn about this shifty guy. 19. Get it translated into Hungarian, will you? 20. Onion may make you cry when you peel it. 21. He cant have made you marry his daughter. 22. You mustnt have your letters written by her, especially if they are confidential. 23. You oughtnt to make him embezzle. 24. You neednt get her to tell you what happened. 25. His arm was broken, so he got the neighbour to dig the garden. 26. You have been having your car repaired by a new mechanic for two years, havent you? 27. May I get him to do my my homework? 28. I used to get my mother

to cook dinner. 29. I will make your husband pay for the damage! 30. You neednt get it translated. We accept your unofficial translation, too. 31. Dont you dare make him wash the stones! 32. We might as well get him to come with us. 33. This time tomorrow? I will be having him develop the photos. 34. I was making my son repeat the homework when his father came in. 35. The smell of coconut has often made me faint. 36. He cant be having his horse brushed. He has been reported to be fighting. 37. You neednt have had the central heating repaired. There was nothing seriously wrong with it. 38 Forrás: https://doksi.net CAUSATIVE CONSTRUCTION 38. Thank God, I didnt have to have my house built by a bricklayer. I did it myself with my relatives. 39. Get him to drink it. He will like the taste of it. 40. We cant afford to have our car repaired every month. 41. How often do you need to have the childrens room wall-papered? . 42. When will you have your car washed? 43. We have had the old

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


built-in cupboard removed and fashionable kitchen furniture put in. 44. Its getting dark. Get somebody to switch on the light. 45. By this time next year we shall have had gas-heating installed. 46. He asked whether he should have my thesis bound, too. 47. Im going to have the pressure in the tyres checked by the filling station attendant, too. 48. If you want to look attractive, you must have your hair styled by the hairdresser at least once a month. 49. Im sure that an enjoyable concert would make me forget my troubles. 50. So you say Im lazy. Could you tell me what makes you think so? 52. I cant make him understand how dangerous it is to drive in a blizzard. 53. If you want to be an efficient teacher, you must make yourself respected in all conditions. 54. In spite of his having learnt English for years before travelling, he could hardly make himself understood in England. 55. If you stayed with us longer, you might be able to get him to give up excessive drinking. 56. I couldnt

have made her go on a strict diet if you hadnt given her the same advice. 57. You should have had the validity of your passport extended before such a long journey. 58. You ought to have had your windows cleaned if you are expecting fastidious guests. 59. What could have made him alter his opinion all of a sudden? 60. I think the problem is less complicated than they made it seem. 61. The police had him describe the accident in full detail. 62. I have never been made to cheat my boss. 39 Forrás: https://doksi.net INDIRECT SPEECH INDIRECT SPEECH (Függő beszéd) A< függő beszéd elhangzott kijelentések, kérdések, felszólítások tárgyi mellékmondat formájában történő visszaadása. Ennek során értelemszerűen megváltoznak a névmások, határozók, igeidők: this (these) here yesterday tomorrow next week ...ago helyett helyett helyett .helyett helyett helyett that (those), the there the day before the next day the following week ...before stb. A függő

kérdés formailag kijelentő mondat, tehát nem használjuk a "do" segédigét és a mondat végére nem teszünk kérdőjelet. Az eldöntendő kérdés "if vagy "whether" kötőszóval, a kiegészítendő kérdés kérdőszóval kezdődik. Az igeidők egyeztetése: He says he he he he he he he he is ill. is reading, was Ül. was working all day. will be ill. will be studying at 5. can swim.. has to leave. He said he he he he he he he he Példamondatok Alapfok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 40 "I dont know you". "I have been in this room for an hour." "I think it is raining." "This problem is too difficult for me." "Im leaving the town for ever." "You have been rather impolite." "The President arrived an hour ago." "The contract will be signed tomorrow." "I was doing my homework all afternoon." "You are hopeless at maths." was ill. was reading. had been

ill. had been working all day. would be ill. would be studying at 5. could swim. had to leave. Forrás: https://doksi.net INDIRECT SPEECH Megoldások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. He says he doesnt know us/me. He says he has been in the room for an hour. He says he thinks it is raining. He says that the problem is too difficult for him. He says he is leaving the town for ever. He says I have been rather impolite. They say the President arrived an hour ago. We hope that the contract will be signed tomorrow. She says she was doing her homework all afternoon. She says we are hopeless at maths. Példamondatok Közép- és felsőfok 1. "I have to help my mum with the shopping." 2. "I dont know you." 3. "I wont give you this valuable camera." 4. "I will buy a larger flat tomorrow." 5. "Yesterday we had an enjoyable party at my uncles." 6. "The day before yesterday I found my note-book in your drawer." 7. "By this time

next year we shall have passed the entrance exam." 8. "I never drink coffee before I have breakfast." 9. "We have bought a second-hand car." 10. "I have been swimming for an hour now." 11. "I drove each member of the company home ." 12. "I will come to see you on Sunday if I have time." 13. "We were thinking of travelling to Spain but we didnt have enough money." 14. "If I were you, I wouldnt marry that man." 15. "I would like to meet a famous actor personally." 16. "We should/ought to do more for the safety of our district." 17. "You should/ought to/must plant roses in the front part of your garden." 18. "You had better not get on the train when its already moving." 19. "You might post this letter for me." 20. "He didnt pay attention to weather conditions." 21. "We shall arrange this tomorrow." 22. He pointed at two books. "I saw these

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


in the library, too." 23. "I got this ring from my fiance." 24. "Im selling my house this month." 25. "Which apple do you want? - This one." 26. "Im too lazy to do any work today." 27. "I couldnt read the whole book yesterday." 28. "I saw a strange little old man on the staircase the day before yesterday." 29. "A year ago he was in love with me - now he is leaving me", she said. 30. "Next week we shall see the eclipse of the moon." 31. "I will go for an outing to the Bakony Hills the day after tomorrow." 32. "I heard you playing the violin half an hour ago." 33. "Im not going to buy this watch." 34. "You can stay here as long as you want." 41 Forrás: https://doksi.net INDIRECT SPEECH 35. "O.K., I shall do the washing up for you." 36. "I will wash your car together with mine." 37. "Im not willing to leave the house in such stormy

weather." 38. "Would you like a cup of tea?" 39. "I will betray you if you dont give me a bar of chocolate." 40. "Your daughter broke my vase!" 41. "I broke it." 42. "I didnt break any of your vases." 43. "When is the performance to begin?" 44. "Where do you work?" 45. "Where is the college?" 46. "What have you got in your hand?" 46. "Tom, why didnt you tell your sister to come home?" 47. "Is there anything in the fridge?" 48. "Would you like to meet the nice couple from Pécs?" 49. "Do you want to visit the Smiths or the Bakers?" my husband asked. 50. "Shall we get on this train or not?" 51. "If you get married, will you leave the company?" 52. "Shall we have one more cup of coffee in this cosy bar?" 53. "Shall I ever see this nice guy again?" 54. "Shall I put your luggage on the rack?" 55. "Will

you give me advice on this matter?" 56. "Will you come to the meeting?" 57. "Will you have some more biscuits?" 58. "Children, dont sit on wet grass." 59. "You had better work harder." 60. "If I were you, I would stop doing second jobs." 61. "Remain seated, everybody!" 62. "If you dont like this dress, why dont you put another one on?" 63. "Do come in," the lady said. 64. "Dont forget to have your dinner-jacket dry-cleaned!" 65. "Dont be so shy, ask her name!", they told him. 66. "Dont close the door, its so stuffy here," he said. 67. "If you meet Joe tell him to phone me," he said. 68. She said, "If you cant cook, dont invite guests for lunch." 69. "Lets have a look at this museum," she said. 70. "Lets not waste our time bargaining," he said. 71. "What a boring lecture!" she exclaimed. 72. He said, "Congratulations on

your promotion." 73. He said, "Thank you for your help." 74. She said, "You are a genius, darling!" 75. They said to us, "Welcome!" 76. "Have a nice Easter holiday!" he said. 77. "You must see this film of Spielbergs," he said. 78. "As he has no dictionary for doing the translation, we must lend him ours," she said. 79. "You must fry these steaks as quickly as possible," he said. 80. "You may enter the secret room provided you dont speak about it to anybody," he said. 81. "Must you stay out so late tonight?" she asked. 82. "You mustnt water this plant every day," she said. 42 Forrás: https://doksi.net INDIRECT SPEECH 83. "I neednt buy a season-ticket to the theatre: I have free admission there," he said. 84. He said, "You neednt work this afternoon." 85. They said, "If he sells the freezer at a lower price we neednt borrow any money from our

colleagues." 86. "Need I learn the poem by heart?" asked a pupil in class. 87. "Could I use your pen, please?" she asked. 88. "Could you please help me with these heavy bags?" the old lady asked. 89. "Could you drive me to work tomorrow?" she asked. 90. "At a very young age his children could speak two languages," she said. 91. He said, "If I could swim I would participate in this competition." 92. "If I were younger I could try to get another degree," she said. 93. "If everybody moved a bit to the right Joe could sit down, too," the teacher said. 94. "How much do you want for your rusty car?" he asked. 95. "When did you last see theaccused?" the judge asked. Megoldások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. He said he had to help his mum with the shopping. He said he didnt know me. He said he wouldnt give me that valuable camera. He said he would buy a larger flat the next/following day. He said

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


they had had an enjoyable party at his uncles the day before. He said he had found his note-book in my drawer two days before. They said that by that time the next year they would have passed the entrance exam. 8. He said he never drank coffee before having breakfast. 9. They said they had bought a second-hand car. 10. She said she had been swimming for an hour then. 11. He said he had driven each member of the company home. 12. She said she would come to see me on Sunday if she had time. 13. They said they had been thinking of travelling to Spain but they hadnt had enough money. 14. I advised her not to marry that man. 15. She said she would like to meet a famous actor personally. 16. They said they should/ought to do more for the safety of their district. 17. She ad.yjsed me to plant roses in the front part of my garden. 18. He said I had better not get on the train / He advised/warned me not to get on the train when it was already moving. 19. He said (that) I might post the letter

for him. / He asked me to post the letter for him. 20. The police said the man/the driver hadnt paid attention to weather conditions. 21. He said that they would arrange it/the matter the next day. 22. He said he had seen them in the library, too. 23. She said she had got the ring from her fiance. 24. She said she was selling her house that month. 25. I asked her which apple she wanted and she asked for the one near her. 26. He said he was too lazy to do any work that day. 27. He said he hadnt been able to read the whole book the day before. 28. He said he had seen a strange little old man on the staircase two days before. 29. She said that he had been in love with her a year before/the previous year and that he was leaving her then. 43 Forrás: https://doksi.net INDIRECT SPEECH 30. He said we would see the eclipse of the moon the following week. 31. He said he would go for an outing to the Bakony Hills in two days time. 32. He said he had heard me, playing the violin half an hour

before. 33. He said he wasnt going to buy that/the watch. 34. He said I could stay there/with him as long as I wanted. 35. He agreed to do the washing up for me. 36. He promised to wash my car together with his. 37. He refused to leave the house in such stormy weather. 38. He offered me a cup of tea. 39. He threatened to betray me if I didnt give him a bar of chocolate. 40. He accused my daughter of breaking his vase. 41.1 admitted breaking it. 42. I denied breaking any of his vases. 43. She asked when the performance was to begin. 44. He asked where I worked. 45. He asked/wanted to know where the college was. 46. He asked (me) what I had got in my hand. 46. He asked Tom why he hadnt told his sister to come home. 47. He asked if there was anything in the fridge. 48. He asked whether/if we would like to meet the nice couple from Pécs. 49. My husband asked whether I wanted to visit the Smiths or the Bakers. SO They hesitated whether or not to get on the train. 51. He asked whether I

would leave the company if I got married. 52. He suggested having one more cup of coffee in that cosy bar. 53. She wondered whether she would ever see that nice guy again. 54. He offered to put my luggage on the rack. 55. He asked me to give him some advice on the matter. 56. He asked whether he would come to the meeting. / He invited him to the meeting. 57. She offered me some more biscuits. 58.1 told/warned the children not to sit on wet grass. 59. I advised him to work harder. 60. He advised me to stop doing second jobs. 61. He ordered us to remain seated. 62. He advised me to put on another dress. / He suggested that I put on another dress. 63. The lady asked/invited us to come in. 64. She reminded him not to forget to have his dinner-jacket dry-cleaned. 65. They encouraged him to ask her name. 66. He told me not to close the door. 67. He said if I met Joe I was to tell him to phone him. 68. She said/told me that if I couldnt cook I shouldnt invite guests for lunch. 69. She

suggested having a look at the museum. 70. He suggested not wasting our/their time bargaining. / He suggested that we/they shouldnt waste time bargaining. 71. She said it was a boring lecture. 72. He congratulated me on my promotion. 73. He thanked me for my help. 74. She called me a genius. 75. They welcomed us. 76. He wished me a nice Easter holiday. 77. He said that I must see that film of Spielbergs. 44 Forrás: https://doksi.net INDIRECT SPEECH 78. She said that they would have to lend him their dictionary as he hadnt got one to do the translation. 79. He said that I had to fry the steaks as quickly as possible. 80. He said that I might enter the secret room provided that I didnt speak about it to anybody. 81. She asked if he had to stay out so late that night. 82. She said that I mustnt water the plant every day. / She told me not to water the plant every day. 83. He said he didnt have to buy a season-ticket to the theatre because he had free admission there. 84. He said that

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


I neednt work that afternoon. 85. They said that if he sold the freezer at a lower price they wouldnt have to borrow any money from their colleagues. 86. A pupil in class asked if he had to learn the poem by heart. 87. She asked me if she could use my pen. 88. The old lady asked me to help her with the heavy bags. 89. She asked me if I could drive her to work the next day. 90. She said that his children could/had been able to speak two languages at a very young age. 91. He said that if he could swim he would participate in the competition. 92. She said that if she were younger she could try to get another degree. 93. The teacher said that if everybody moved a bit to the right Joe would be able to sit down, too. 94. He asked how much he wanted for his rusty car. 95. The judge asked when he had last seen the accused. További példák 1. Nem gondoltam, hogy a döntés ilyen nehéz lesz. 2. Valaki azt mondta, hogy ezeket a kísérleteket hamarosan folytatni fogják. 3. Spanyolországba

utaztak. - Igazán? Azt mondták, Prágában fogják tölteni a mézesheteket. 4. Nem tudtam megmondani nekik, hogy még bent van-e az irodában. 5. Nem voltunk biztosak benne, hogy helyesen cselekedtünk-e. 6. Az igazgató érdeklődött, hogy a kutatócsoport megoldotta-e már a problémát. 7. Nem tudod véletlenül, hogy ez milyen növény? 8. Tudatták velünk, hogy miért nem vettek fel tagnak. 9. Biztos voltam benne, hogy el tudják foglalni az erődöt. 10. Gondolod, hogy megengedik, hogy megnézzük a tévégyártást? 11. Azt kérdezte, hogy feltehet-e néhány kérdést. 12. Azt mondták nekünk, hogy rá tudták venni, hogy meggondolja magát. 13. Azt mondta, hogy nem dolgozom elég keményen. 14. Panaszkodott, hogy sok nehéz kérdésre kellett válaszolnia a vizsgán. 15. Javasoltuk, hogy még egyszer gondoljuk át a döntést. 16. Azt hittem, esetleg meg akarod nézni a gyerekkori fényképeimet. 17. Azt mondta, tegnapelőtt egyedül meg tudta javítani a biztonsági

zárat. 18. Megkérdeztük, hogy két nap múlva meglátogathatjuk-e a beteget. 19. Azt mondták, hogy egy szakértőt kell megkérdezniük ebben az ügyben. 20. Az utazási iroda dolgozója azt mondta, hogy a repülőgépnek két órával azelőtt kellett volna megérkeznie. 45 Forrás: https://doksi.net INDIRECT SPEECH 21. 22. 23. 24. 25. Azt mondta, hogy a cikket részben át kell dolgozni, mielőtt ki lehetne adni. Azt hittem, az üzletkötő várja a küldöttséget a repülőtéren. A főnök azt mondta, hogy négy mérnök meg fogja tudni oldani a problémát. A hirdetés figyelmeztetett, hogy a leveleket legkésőbb április 30-ig be kell küldeni. Azt mondta, hogy egyetlen kérdés nélkül beengedték a tárgyalóterembe. Megoldások 1. I hadnt thought the decision would be as difficult as that. 2. Somebody told me the experiments would be continued soon. 3. They left for Spain. - Did they? They had said that they would spend their honeymoon in Prague. 4. I couldnt tell

them whether he was still in the office. 5. We were not sure whether we had done the right thing. 6. The director inquired whether the problem had already been solved by the research team. 7. Do you happen to know what sort of plant this is? 8. They informed us why we hadnt been accepted as members. 9. I was sure that they would be able to capture the fortress. 10. Do you think we shall be permitted to see the televisions being produced? 11. She asked whether she might ask a few questions. 12. They told us they had been able to make him change his mind. 13. He said that I didnt work hard enough. 14. He complained that he had had to answer a lot of difficult questions at the examination. 15. We suggested that we should think the decision over once again. 16. I thought you might want to see the photos of me as a child. 17. He said he had been able to repair the safety lock by himself two days before. 18. We asked if we would be allowed to see the patient in two days time. 19. They said

they would have to consult an expert on the matter. 20. The travel agency clerk told us that the plane should have arrived two hours before. 21. He said the article would have to be revised in part before it could be published. 22. I thought the business transactor was to meet the delegation at the airport. 23. The boss said that four engineers would be able to solve the problem. 24. The advertisement warned us that the letters would have to be sent by 30th April at the latest. 25. He said that he had been allowed to enter the court-room without asking him anything. 46 Forrás: https://doksi.net AUXILIARIES Alap-segédigék: do, be, have AUXILIARIES (Segédigék) Alap-segédigék: do, be, have Példamondatok Alapfok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Szeretsz a város szélén lakni? Miért nem kéred meg, hogy ellenőrizze a számokat? Sok sportot űztél gimnazista korodban? A barátod szereti a régi filmeket? Nem tiszteled a durva igazgatókat, ugye? Tudod,

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


hogyan kell palacsintát sütni? Tudom. Élvezem a lovaglást könnyű nyári szellőben. Én is. Üljetek már le, legyetek szívesek! Manapság nem zongorázom, de gyerekkoromban hetente kétszer jártam zeneórára. Tényleg szükségem van rád minden nap. Ki tanítja az irodalmat? Ki nem akarja elmesélni az esküvője történetét? Kik nevetnek a főnök viccein? Kik nem vesznek részt a továbbképzésen? Soha nem akartam színésznő lenni. Megoldások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Do you like living on the outskirts of the town? Why dont you ask him to check the figures? Did you go in for a lot of sports when you were at grammar school? Does your friend like old films? You dont respect rude directors, do you? Do you know how to make pancakes? Yes, I do. I enjoy riding in a light summer breeze. So do I. Do sit down! I dont play the piano nowadays, but I did have music lessons twice a week when I was a child. 10. I do need you every day. 11. Who teaches literature? 12. Who

doesnt want to tell the story of her wedding? 13. Who laughs at the jokes of the boss? 14. Whos not taking part in the refresher course? 15.1 never wanted to become an actress. Forrás: https://doksi.net AUXILIARIES Alap-segédigék: do, be, have Példamondatok Közép- és felsőfok 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Kíváncsi vagyok, miért jött ilyen későn. A tervek szerint a miniszterelnök nyitja meg az ülésszakot. Úgy tervezzük, hogy lakásszenteíőt tartunk a hét végén. Úgy volt, hogy ő szervezi meg a kirándulást. Úgy volt, hogy három hétig maradunk Görögországban, de elfogyott a pénzünk. Először is az iskolai követelményeket kell teljesítened. A jelentkezési lapot legkésőbb március 31-ig be kell adni. Sehol nem lehet látni manapság ezt az autómárkát. Sehol sem találták a külügyminiszter tolmácsát. Csodálni lehet az állhatatosságát. Éppen el

akartam menni az irodából, amikor megszólalt a telefon. Éppen meg akartam venni a cipőt, amikor észrevettem, hogy egy karcolás van a sarkán. Ne kiabálj: szörnyen fáj a fejem. Gyakran fáj a fejem, amikor dolgozatot írunk. Nem tudja felvenni a telefont, mert zuhanyozik. Sohasem reggelizem otthon. Mindig van egy kis tejed a hűtőben? Mikor voltál utoljára influenzás? Lefekvés előtt ittunk egy pohárkával. Jól éreztük magunkat a tegnapi összejövetelen. Igazán szép estét töltöttél el a menyasszonyoddal? Gyakran vitatkozunk arról, hogyan osszuk be a pénzt. Hátborzongató álmom volt egy fárasztó napom után. Szeretek meghitten elbeszélgetni egy megértő jóbaráttal. Mivel kedden nemzeti ünnep volt, három napos szabadságot kaptunk. A lagzi után egész nap pihentünk. Kedvem volna sétálni egy nagyot az erdőben. Oltást kapsz, hogy ne legyél mumpszos. Táppénzre vették, mert az állandó stressz miatt idegösszeroppanást kapott. Miért

vacsorázol ilyen későn? Megoldások 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. I wonder why he came so late. The Prime Minister is to open the session. Theres to be a house-warming party at our place this weekend. He was to organize the excursion. We were to have stayed in Greece for three weeks but we ran out of money. First of all, you are to fulfil the school requirements. The application.form is to be submitted by the 31 st of March at the latest. This make of car is nowhere to be seen nowadays. The interpreter of the Minister of Foreign Affairs was nowhere to be found. She is to be admired for her perseverance. I was about to leave the office when the telephone rang. I was about to buy the pair of shoes when I noticed that there was a scratch on the heel of one of the shoes. 28. Dont shout. I have got a terrible headache. 48 Forrás: https://doksi.net AUXILIARIES A módbeli segédigék 29. I often have a headache when we have exams. 30. He cant answer the phone

because he is having a shower. 31.1 never have breakfast at home. 32. Do you always have some milk in the fridge? 33. When did you last have flu? 34. We had a night-cap before going to bed. 35. We had a good time at the meeting yesterday. 36. Did you really have a lovely evening with your fiancee? 37. We often have a quarrel about how to be economical with our money. 38. After a tiring day I had a spine-chilling dream. 39. I like having an intimate chat with a sympathetic friend. 40. With a national holiday on Tuesday we had three days off. 41. After the reception we had a rest all day long. 42. I feel like having a long walk in the forest. 43. You are going to be given a vaccination for mumps. 44. He was put on the sick-list because he had a nervous break-down owing to the constant stress. 45. Why are you having dinner so late? A módbeli segédigék Segítségükkel kifejezhetjük a hozzájuk kapcsolódó főigének a valósághoz való kapcsolatát. Alapfok 1. A "kell"-

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


"nem kell" jelentésű segédigék rendszere Jelen idő: / must work. I have to work. I have got to work. Must you work? Do you have to work? Have you got to work? 1 neednt work. I dont have to work. I havent got to work. Did you have to work? I didnt have to work. Must you work? Will you have to work? I neednt work I wont have to work. Múlt idő: I had to work. Jövő idő: / must work. I will have to work. 49 Forrás: https://doksi.net AUXILIARIES A módbeli segédigék Feltételes jelen: I would have to work. I should work. I ought to work. Would you have to work? Should you work? Ought you to work? I wouldnt have to work. I shouldnt work. I oughtnt to work. Feltételes múlt: I would have had to work. I should have worked. I ought to have worked. Would you have had to I wouldnt have had to work. work? Should you have worked? I shouldnt have worked. Ought you to have worked? I oughtnt to have worked. Present Perfect: / have had to work a lot since Monday

Have you had to work a lot since Monday? I havent had to work a lot since Monday. Speciális jelentés: He must be working. He must have worked for this factory. He must have been working for a long time now. Bizonyára dolgozik. Bizonyára ebben a gyárban dolgozott. Bizonyára már régóta dolgozik. 2. A "tud" jelentésű segédigék rendszere Jelen idö He can play the piano. He is able to work all day. Can he play the piano? Is he able to work all day? He cantplay the piano. He isnt able to work all day. Múlt idő: He could play the piano. Could he play the piano? He couldnt play the piano. He was able to work all day. Was he able to work all day?He wasnt able to work all day. Jövő idő: He will be able to play the piano / work hard all day. Will he be able to play the piano / work all day? He wont be able to play the piano / work all day. Feltételes jelen: He could play the piano if he had more time for practising. Could he play the piano if he had more

time for practising? He couldnt play the piano even if he had more time for practising. He would be able to work all day if he were stronger. 50 Forrás: https://doksi.net AUXILIARIES A módbeli segédigék Would he be able to work all day if he were stronger? He wouldnt be able to work all day even if he were stronger. Feltételes múlt: He could have played the piano if he hadnt chosen the violin instead. Could he have played the piano if he hadnt chosen the violin instead? He couldnt have played the piano even if he hadnt chosen the violin instead. He would have been able to work all day if the company had given him an adequate salary. Would he have been able to work all day if the company had given him an adequate salary? He wouldnt have been able to work all day even if the company had given him an adequate salary. Present Perfect: / have been able to play the piano / work all day since I was a child. Have you been able to play the piano / work all day since you were a child?

I havent been able to play the piano / work all day since I was a child. Speciális jelentés: He cant be ill. He He He for cant cant cant seven be playing the piano now. have played the piano yesterday. have been playing the piano years. Az lehetetlen, hogy beteg. Az lehetetlen, hogy most zongorázik. Az lehetetlen, hogy tegnap zongorázott. Az lehetetlen, hogy hét éve zongorázik. 3. A "szabad" - "nem szabad", "lehet" - "nem lehet" jelentésű segédigék rendszere Jelen idő / may smoke here. May I smoke here? I am allowed to smoke here. Am I allowed to smoke here? I may not smoke here. Im not allowed to smoke here. Múlt idő / was allowed to smoke here. Was I allowed to smoke here? I wasnt allowed to smoke here. Jövő idő / shall be allowed to smoke here. Shall I be allowed to smoke I shant be allowed to smoke here? here. 51 Forrás: https://doksi.net AUXILIARIES A módbeli segédigék Feltételes jelen: / would be

allowed to smoke here if I had an ashtray. Would I be allowed to smoke here if I had an ashtray? I wouldnt be allowed to smoke here even if I had an ashtray. Feltételes múlt: I would have been allowed to smoke here if the family hadnt had a baby. Would I have been allowed to smoke here if the family hadnt had a baby? I wouldnt have been allowed to smoke here even if the family hadnt had a baby. Present Perfect I have been allowed to smoke here for a few days. How long have you been allowed to smoke here? I havent been allowed to smoke here for some time now. Speciális jelentés: He He He He may may may may be in the kitchen. be learning English. have driven your car. have been dead for years. Lehet, Lehet, Lehet, Lehet, hogy hogy hogy hogy a konyhában van. éppen angolt tanul. vezette az autódat. évek óta halott. A "may", "might" és a "be allowed to" jelentése Közép- és felsőfok a. engedély: 1. Dohányozhatom ebben a fülkében? 1. May

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


I smoke in this compartment? b.lehetőség: 1. Lehet, hogy javítják a főutat. 2. Lehet, hogy megválasztották a szövetség főtitkárává. 1. The highway may be under repair. 2. He may have been elected General Secretary of the Association. c. megengedő mellékmondatokban: 1. Bármilyen sokat tanul is, soha nem fogja behozni a többieket. 1. However much he may study, he will never catch up with the others. 52 Forrás: https://doksi.net A módbeli segédigék AUXILIARIES d. kívánságok, óhajok kifejezése: 1. Kívánom, hogy soha ne legyenek komoly gondjaid! 1. May all your problems be small ones! e. az akár....is kifejezésére: 1. Akár be is fejezhetnénk ma a munkát. 1. We may as well finish the work today. f. jövő és múlt idejű alakja: will/was/were allowed to 1. Miért nem jöhettél tegnap velünk? 1. Why werent you allowed to come with us yesterday? g. a jelenre vonatkozó feltételezés kifejezése: 1. Lehet, hogy meg akar lepni minket. 1. He may want to

surprise us. h. múltra vonatkozó feltételezés: may + befejezett főnévi igenév 1. Lehet, hogy nem értett, amikor megszólítottad. 1. He may not have understood you when you addressed him. Példamondatok 1. Ne dobd ki ezeket a feljegyzéseket; lehet, hogy a főnöködnek nélkülözhetetlenek. 2. Lehet, hogy regényeit nem sorolják a mai irodalom legjobbjai közé, de érdemes elolvasni őket. 3. Kérhetnék egy cigarettát? 4. Lehet, hogy képes egyedül megoldani a problémát. 5. E termékek minősége esetleg kifogásolható. 6. Lehet, hogy lekéste az utolsó buszt. 7. Add oda neki ezt a könyvet; lehet, hogy érdekli. 8. Lehet, hogy tévedek, de akkor se nevezz hazudozónak. 9. Kérhetek tőled egy szívességet? 10. Biztosíthatlak, hogy bármikor jöhetsz, amikor kedved tartja. 11. Holnap megnézhetem a koronázási ékszereket. 12. Miért nem engedték meg, hogy cipővel belépj az épületbe? 13. Remélem, megengedik, hogy meglátogassuk őt a kórházban. 14. Soha

nem engedik meg, hogy kívülállók részt vegyenek a megbeszéléseken. 15. Ha megengedték volna, hogy foglalkozzunk a problémával, lehet, hogy már meg is tudtuk volna oldani. 16. Azt hittük, hogy majd bármelyik megoldást választhatjuk. 17. Lehet, hogy fel kellett hagyniuk a kísérletezéssel. 18. Lehet, hogy az a nagy autó behorpasztotta a karosszériát. 19. Soha nem engedtek volna be a klubba, ha nem mondtam volna nekik. 20. Miért nem dohányozhatnak a vendégek a nappaliban? 21. Lehet, hogy már rég elfelejtette azt a kínos históriát azzal a lánnyal. 53 Forrás: https://doksi.net AUXILIARIES A módbeli segédigék Megoldások 1. Dont throw these notes out: they may be indispensable for your boss. 2. His novels may not be considered as being among the bestin modern literature, but they are worth reading. 3. Might I trouble you for a cigarette? 4. He may be able to solve the problem by himself. 5. The quality of these products might be found fault with. 6. She

may have missed the last bus. 7. Give this book to him. He may be interested in it. 8. I may be wrong but even so, dont call me a liar. 9. May I ask you a favour? 10. I can assure you that you may/can come any time you like. 11. I will be allowed to have a look at the crown jewels tomorrow. 12. Why werent you allowed to enter the building with your shoes on? 13.1 hope we shall be allowed to visit him in the hospital. 14. They never allow any outsider to take part in their discussions. 15. If we had been allowed to tackle the problem, we might have been able to solve it by now. 16. We thought that we would be allowed to choose any solution. 17. They may have had to give up the experiment. 18. That large car may have dented the car body. 19. You would never have been admitted to the club if I hadnt told them to. 20. Why may the guests not smoke in the living room? 21. He may have forgotten that awkward story with that girl long ago. A "can", "could" és a "be

able to" jelentésárnyalatai a. képesség: 1. Öt levelet le tud gépelni egy óra alatt. 2. Igazán nagyon sajnálom, de ma nem tudok segíteni. 1. She can type five letters in one hour. 2. Im really very sorry but I cant help you today. b. engedély (kevésbé hivatalos, mint a may): 1. Használhatom egy percre a tolladat? 1. Can I use your pen just for a minute? c. érzékelést kifejező igék mellett: 1. Hallom, amint magában beszél. 1. I can hear him talking to himself. d. segítség felajánlása: 1. Segíthetek a hétvégi bevásárlásban? 1. Can I help you with the week-end shopping? 54 Forrás: https://doksi.net A módbeli segédigék AUXILIARIES e. jelenre vonatkozó negatív következtetés: 1. Az lehetetlen, hogy zongorázik most. 1. He cant be playing the piano now. f. múltra vonatkozó negatív következtetés: 1. Nem lehet, hogy eladta a családi házát: annyira szeret ott lakni. 1. He cant have sold his detached house. He likes living there so much. g.

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


általános lehetőség: 1. Rengeteg könyvet lehet olvasni, ha az ember beiratkozik egy könyvtárba. 1. You can read a lot of books if you register in a library. h. jelenre vonatkozó találgatás: 1. Ki kopoghat ilyen későn? 1. Who can be knocking at the door so late? i. múltra vonatkozó találgatás: 1. Hogyan lophatták el tőle a kézitáskáját? 1. How can they have robbed her of her handbag? Példamondatok 1. Töltse meg a tankot, kérem, hogy Debrecenig elég legyen. 2. Néhány éve egész éjszaka tudtam táncolni. 3. A hegy nagyon magas volt, de a tapasztalt hegymászó fel tudott jutni a csúcsra. 4. Kölcsönkérhetném a fényképezőgépedet a szabadságom idejére? 5. Dönthetnénk az előléptetések ügyében is. 6. Segíthetnék az előkészületekben? 7. Miért tehette ezt veled? 8. Elvitte a fiát a játszótérre, hogy beszélgethessen vele. 9. Ő nem okozhatott ilyen súlyos balesetet. 10. Tudnék válaszolni erre a kérdésre, ha szákértője lennék a

témának. 11. Azt mondta, nem tud kijönni a fizetéséből. 12. Nem mindig kapcsolhatjuk össze a munkát a szórakozással. 13. Az atomenergia széles körben használható. 14. Meg tudná mondani, hol van a talált tárgyak osztálya? 15. Napjainkban sok háztartási gép nem működhetne villamos energia nélkül. 16. A növények képesek arra, hogy a szén-dioxidot oxigénné alakítsák. 17. Nem lehet egy ilyen bonyolult kérdést alapos átgondolás nélkül eldönteni. 18. Bízott benne, hogy képes lesz bekerülni a döntőbe. 19. Egy egyszerű szervezet nem képes hosszú távolságok megtételére. 20. El tudsz majd jönni a lakásavató bulinkra? 55 Forrás: https://doksi.net AUXILIARIES A módbeli segédigék Megoldások 1. Fill up the tank, please, so that I have enough petrol to get to Debrecen. 2. A few years ago I could dance all night. 3. The mountain was very tall but the experienced mountaineer was able to reach the top. 4. Could I borrow your camera for my

holiday? 5. We could make a decision on the issue of promotion as well. 6. Could I help you with the preparations? 7. What could have made him do it to you? 8. He took his son to the play-ground so that he could talk to him. 9. He cant/couldnt have caused such a severe accident. 10. I could answer this question if I were an expert on the topic. 11. He said he couldnt manage on his salary. 12. We cant always combine work with pleasure. 13. Nuclear energy can be widely used. 14. Could you tell me where the Lost Property Office is? 15. Nowadays many household appliances could not work without electric energy. 16. Plants are capable of converting carbon dioxide into oxygen. (able to convert) 17. Such a complicated issue can not be solved without thorough consideration. 18. She was confident that she would be able to qualify for the final. 19. A simple organism is unable to cover long distances. 20. Will you be able to come to our house-warming party? A "shall"

jelentésárnyalatai a. szándék, eltökéltség: 1. Bármi történjen, ki fogok tartani a döntésem mellett. 2. Igenis megfogadod a tanácsomat! 3. Nem fogom elfelejteni, hogyan bántál velem. 1. I shall abide by my decision whatever may happen. 2. You shall take my advice. 3. I shant forget the way you treated me. b. utasítás, tanács kérése, segítség felajánlása: 1. Hol szálljunk át a földalattira? 2. Vegyek egy kis disznóhúst ebédre? 1. Where shall we change to the underground? 2. Shall I buy some pork for lunch? 56 Forrás: https://doksi.net AUXILIARIES A módbeli segédigék c. a "lets..." kezdetű mondatok utókérdése: 1. Menjünk el megnézni ezt a filmet, jó? 1. Lets go and see this film, shall we? A "should" jelentésárnyalatai a. kötelesség, utasítás: 1. Ki kellene fizetned a telefonszámlát, különben kikapcsolják. I. You should pay the telephone bill, or else it will be disconnected. b. feltételes mondatokban, ha az

alany vagy "we": 1. Szeretném tudni, mit csinálsz nap mint nap. 1. I should like to know your everyday routine. c. valószínűtlen feltétel esetén: 1. Ha esetleg meghívna, boldogan elfogadnám. 1. If he should invite me, I would be glad to accept it. Should he invite me, I would be glad to accept it. d. szemrehányás elmaradt cselekvés miatt: 1. Már ezer éve olvasnod kellett volna ezt a híres könyvet. 1. You should have read this famous book ages ago. e. bizonyos igék után: 1. Javaslom, hogy a tantestület először a képesítés nélküli tanárok helyzetét vitassa meg. 1. I propose that the staff should discuss the situation of the unqualified teachers first. Példamondatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 12. 13. 14. Gondoskodni fogok róla, hogy megkapd a büntetésedet. Ez alkalommal nem fogok neki segíteni. Még ha nem is értesz egyet a csoportvezetővel, azt csinálod, amit mond! Milyen gyakran ellenőrizzem a guminyomást? Hova tegyem ezeket a

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


nehéz bőröndöket? Mindent a kívánságod szerint rendezünk el. Emlékeztetni kellene őket az ígéretükre. E felfedezés jelentőségét nem szabadna alábecsülni. Ezt az előírást szigorúan be kellene tartani hasonló balesetek elkerülése végett. Azt kérdezte tőlem, hogy le kell-e fogynia. Szeretnék megismerkedni az osztály valamennyi munkatársával. Nem lenne szabad esténként ennyi sört meginnod. Ha esetleg valaki jönne, mondd meg, hogy egy perc múlva visszaérek. Az embert tettei és nem szavai alapján kell megítélni. 57 Forrás: https://doksi.net AUXILIARIES 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. A módbeli segédigék Ezt a munkát a könyvelőnek kellene kiadnunk. Miért kellett volna végigülnöm ezt a szörnyű unalmas előadást? El kellett volna vállalnod ezt a könnyű fordítást. Barátságosabban kellett volna beszélned vele: még szükséged lehet a segítségére. Mivel nyissuk ki a borospalackot? Azt

javasolta, hogy mindannyian vegyünk ki egy szabadnapot. A taxisofőrök sürgették, hogy a miniszterelnök a tömeg előtt magyarázza meg a magas benzinárak okát. Fontos, hogy tisztában legyél az expedíció veszélyeivel. A király megparancsolta, hogy hozzák elébe az engedetlen nemesurat. Nem vittük el a külföldi céggel folytatott tárgyalásra, nehogy valami butaságot mondjon. Természetes, hogy döntésünk előtt kikérjük a véleményedet. Nem engedem, hogy találkozzon vele, nehogy megszeresse. Javasolta, hogy helyezzük üzembe az új számítógép-rendszert. Miért ragaszkodsz ahhoz, hogy személyes elbeszélgetésre hívjanak? Nevetséges dolog, hogy kikosaraz egy ilyen jóképű kérőt. Nem bosszantó, hogy egy tízéves gyerek nem tud szendvicset készíteni? Megoldások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. I shall see to it that you will get your punishment. This time I shant help him. Even if you disagree with the leader of the group, you

shall/will do what he says. How often shall/should I check the pressure of the tyres? Where shall I put these heavy suitcases? Everything shall/will be arranged according to your wishes. They should be reminded of their promise. The importance of this discovery should not be underestimated. This regulation should be strictly observed in order to avoid accidents like these. She asked me if she should lose some weight. I should like to get acquainted with all my colleagues in the department. You should not drink so much beer in the evenings. If anyone should come, tell him that Ill be back in a minute. (Should anyone come, tell him that...) 14. You should judge a man by what he does and not by what he says. 15. We should assign this job to the accountant. 16. Why should I have sat out this terribly boring performance? 17. You should have undertaken this easy translation. 18. You should have spoken to him in a more friendly way. You may need his help some time. 19. What shall we open the

wine bottle with? 20. He suggested that we all should take a day off. 21. Taxi drivers urged that the Prime Minister should explain the high petrol prices in the presence of the crowd. 22. Its important that you should be aware of the dangers of the expedition. 23. The king ordered that the disobedient nobleman should be brought to him. 24. We didnt take him to the negotiation with the foreign company for fear that he should say something silly. 25. Its only natural that we should ask you for your opinion before we decide. 26. I dont allow her to meet him lest she should fall in love with him. 58 Forrás: https://doksi.net A módbeli segédigék 27. 28. 29. 30. AUXILIARIES He suggested that we should put the new computer system into-operation. Why do you insist on it that you should be invited for a personal meeting? Its ridiculous that she should turn such a good-looking suitor down. Isnt it annoying that a child of ten should not be able to make a sandwich? A "will"

jelentésárnyalatai a. udvarias kérés: 1. 2. 3. 4. Segítene, kérem, vinni a csomagjaimat? Kérem, legyen szíves eloltani a cigarettáját. Lesz szíves számomra is szállást foglalni? Lesz szíves bediktálni a személyi adatait? 1. 2. 3. 4. Will you help me with my luggage, please? Put out your cigarette, will you? Will you be so kind as to reserve accommodation for me, too? Will you dictate your personal particulars to me? b. kínálás: 1. Teát kér vagy kávét? 1. Will you have tea or coffee? c. ígéret: 1. Elkísérlek a vizsgádra, ha akarod. 1. I will accompany you to your exam if you want. d. szilárd elhatározás: 1. Hozzámegy ehhez a léhűtőhöz, bármit mondasz is neki. 1. She will marry this idler, whatever you tell her. e. előrejelzés, valószínűség kifejezése jelenre és jövőre: 1. Bizonyára megkapják a csomagot három napon belül. 2. Ez lesz az az albérlet, amire a lányomnak szüksége van. 1. They will receive the parcel in three days. 2.

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


These will be the lodgings my daughter needs. f. feltételezés a jelenben befejezett cselekvésre vonatkozóan: 1. 2. 1. 2. Bizonyára már elutazott vidéki rokonaihoz a hétvégére. Bizonyára már találkoztál az estély ünnepelt hírességével. He will have left to see his relatives in the country at the week-end. You will have met the celebrity of the evening party. 59 Forrás: https://doksi.net AUXILIARIES A módbeli segédigék g. jellemző tulajdonság, szokás: 1. Semmi másról nem szokott beszélni, mint a saját karrierjéről. 2. Mindig félbeszakít, anélkül, hogy elnézést kérne. 1. He will talk about nothing but his own carreer. 2. He will interrupt me without apologizing. h. általános igazság, elkerülhetetlen dolgok kifejezése: 1. A gyerekek mindig is rosszak lesznek. 1. Children will be naughty. i. valami nem működik, valaki valamit nem hajlandó csinálni: 1. Nem nyílik az ablak, mit csináljunk? 2. Már többször mondtam neki, hogy mossa le

a kocsit, de nem hallgat rám. 1. The window wont open. What shall we do? 2. Ive told him several times to wash the car but he wont listen to me. Példamondatok 1. Biztosan meg fogja kérdezni a nevedet a vizsga előtt. 2. Bizonyára megtanulta már a vizsgatételeket. 3. Ha lesz szíves írásban beadni a javaslatot, az igazgató személyesen fog dönteni róla. 4. Szeretnénk inni egy pohár pezsgőt, de nem tudjuk kihúzni a dugót. 5. Ne kérdezd, hol van a férje, mert ilyenkor órák hosszat szokott panaszkodni. 6. Az angolok soha nem fogadják be a más nemzetiségűeket. 7. A rendőrség nem tart attól, hogy a terroristák megpróbálják majd megölni túszaikat, ha nem teljesítik a követeléseiket. 8. Közlöm a tisztelt sztrájkbizottsággal, hogy mivel én vagyok az alelnök, azt bocsátok el, akit akarok. 9. Elviszem az órámat az állatorvoshoz, mert nem szól benne a kakukk. 10. Pszt! Valaki kopog az ajtón! - Ez biztos a kutya! 11. Gondolom, már elolvastad a mai

Esti Hírlapot. Megoldások 1. He will ask your name before the exam. 2. He will have learnt the topics for the exam. 3. If you submit your proposal in a written form, the director will decide about it in person. 4. We would like to drink a glass of champagne but the cork wont come out. 5. Dont ask her where her husband is because then she will complain for hours. 6. The English will never accept other nationalities. 7. The police are not afraid that the terrorists will kill their hostages if their requirements are not fulfilled. 8. I wish to tell the honoured strike committee that, being the vice president, I will dismiss whoever I want to. 60 Forrás: https://doksi.net A módbeli segédigék AUXILIARIES 9. I will take my clock to the vet because the cuckoo doesnt work in it. 10. Hush! Someone is knocking at the door! - That will be the dog! 11. I suppose you will have read todays Esti Hírlap. A "would" jelentésárnyalatai a. udvarias kérés 1. 2. 3. 4. 5. 6. Lenne

olyan szíves becsukni az ajtót? Lenne szíves kölcsönadni a telefonkönyvet? Lennél szíves másik csatornára kapcsolni? Lenne szíves kinyitni az ablakot? - Természetesen. Sajnos nem tehetem. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Would you be so kind as to shut the door? Would you lend me the telephone directory? Would you switch on to another channel? Would you mind opening the window? - Of course not./ Not at all. Im afraid I cant. b. érdeklődés 1. Kér még néhány süteményt? 2. Kérsz egy pohár bort? 1. Would you like to have some more cakes? 2. Would you care for a glass of wine? c. engedélykérés 1. Van ellene kifogásod, hogy egy fél órára egyedül hagyjalak? 2. Nem, csak nyugodtan. 3. Inkább ne. 1. Would you mind my leaving you alone for half an hour? 2. Not at all. 3. Id rather you didnt. d. eltökéltség 1. Állandóan kölcsönkért tőlem fizetésnap előtt egy héttel. 1. She would keep asking me for some money a week before pay-day. e. hajlandóság ill. ennek

tagadása 1. Nem volt hajlandó teljesíteni az egyetlen kívánságomat sem. 1. He wouldnt even fulfil my only request. 61 Forrás: https://doksi.net AUXILIARIES A módbeli segédigék f . múltbeli ismétlődő szokás 1. A hetvenes években minden szombaton discóba mentem. 1. In the 70s I would go to the disco every Saturday. g. az J wish/if only után, ha a cselekvés valaki vagy valami akaratától függ 1. Bárcsak ne dohányoznál esténként az ágyban! 1. I wish you wouldnt smoke in the bed in the evenings. h. az / would rather, I would prefer szerkezetekben 1. 2. 1. 2. Ezzel a szörnyű megfázással inkább itthon maradnék. Jobban szeretném a város nevezetességeit megnézni. I would rather stay at home with this nasty cold. I would prefer to see the sights of the town. i. //utáni használata: udvarias kérés esetén: 1. Ha lenne olyan szíves visszahívni öt perc múlva, megmondom Önnek a pontos részleteket. 1. If you would call me back in five minutes, I

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


shall tell you the exact details. hajlandóság kifejezésére: 1. Ha hajlandó lenne megmutatni a saját terveit, tudnék neki segíteni az ingatlanok felmérésében. 1. If he would show me his own plans, I could help him in assessing properties. Példamondatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Volna ellene kifogása, ha ebben a szobában aludnék? Lenne ellene kifogásod, hogy a hajóút közben a könyvemen dolgozzam? Táncolnál a nővéremmel ma este? - Táncolnék, ha tudnék. Esténként a kandalló mellett ülve hátborzongató történeteket szokott mesélni. Soha nem nyújtott segítséget szenvedő sorstársainak. Jobban szeretném, ha nem festetnéd be a hajad ilyen rikító sárgára. Soha nem viselkedne ilyen durván a szerettei körében. Azt szeretném, ha köszönnél a kollégáimnak. Azt szeretnénk, ha keményebben dolgoznál a felvételi vizsga előtt két héttel. Kérsz még fagylaltot? - Köszönöm, inkább nem. Ha hajlandó lennél rendszeresen

zongorázni, egy napon nagy művész lehetne belőled. 12. Azt mondta, időben be fogja adni a dolgozatát, de nem tette. 13. Megpróbáltuk meggyőzni az elveink helyességéről, de nem volt hajlandó elfogadni az érveinket. 14. Miért kérdezted, hogy kocsival megyünk-e? 15. Jobban szeretném ezt a problémát egy közeli barátommal megbeszélni. 16. Elszakítottam az új kabátom zsebét.- Ez jellemző rád! 62 Forrás: https://doksi.net A módbeli segédigék AUXILIARIES 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Nem adna fel hirdetést, ha másképpen is el tudná adni az autóját. Jobban szeretném bérelni ezt a lakást. Azt szeretné, ha a tanárok nem íratnának vele annyi fordítást. Inkább elhagyná a szülőföldjét, mint hogy lássa, miként megy tönkre. Ha egy kicsit csendesebben beszélne, hallhatnánk a híreket Boszniáról. Mondok neked egy mesét egy kisfiúról, aki nem akart levest enni. Megígérte, hogy elvesz feleségül, mihelyt felbontom az

eljegyzésemet Tiziannal. Fiatal házas korában Tommy minden reggel megcsókolta feleségét, Annie-t, mielőtt munkába ment. 25. Mondtam neki, hogy jobban szeretném, ha nem menne be a tigris ketrecébe, mivel nem állatszelídítő. Megoldások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Would you mind me/my sleeping in this room? Would you mind me/my working on my book during the voyage? Would you dance with my elder sister tonight? I would if I could. Sitting by the fireplace, he would tell spine-chilling stories in the evenings. He would never lend a helping hand to his suffering fellow victims. Id rather you didnt have your hair dyed such a loud yellow. He would never behave so rudely in the presence of his nearest and dearest. I wish you would say hello to my colleagues. We wish you would work harder two weeks before the entrance exams. Would you like to have some more ice-cream? - Thank you, Id rather not. If you would play the piano regularly, you could become a famous

artist one day. He said he would give in his essay in time, but he didnt. We tried to convince him of the correctness of our principles but he wouldnt accept our arguments. 14. Why did you ask whether we would go by car? 15.1 would rather discuss this problem with a close friend of mine. 16. Ive torn the pocket of my new coat. - You would! 17. He wouldnt place an advertisement if he could find another way of selling his car. 18. Id prefer to rent this flat. 19. He wishes that the teachers wouldnt make him write so many translations. 20. He would rather leave his country than see it falling into ruins. 21. If he would speak a bit more quietly, we could hear the news about Bosnia. 22. Ill tell you a tale about a little boy who wouldnt eat soup. 23. He promised that he would marry me as soon as I broke off my engagement with Tizian. 24. When Tommy was newly wed, he would kiss his wife, Annie every morning before leaving for work. 25. I told him Id rather he didnt go into the tigers cage

since he was not an animal tamer. A "must" jelentésárnyalatai a. szükségesség: 1. Az ápolónőknek sok türelmük kell, hogy legyen. 1. Nurses must have a lot of patience. 63 Forrás: https://doksi.net AUXILIARIES A módbeli segédigék b. belső kötelesség, kényszer: 1. Meg kell írnom ezt a fogalmazást. 1. I must write this composition. c. utasítás, parancs: 1. Kopognod kell az ajtón, mielőtt belépsz a szobámba. 1. Yoü must knock on the door before entering my room. d. tanács, nyomatékos kérés: 1. El kell jönnötök egy nap, hogy megvitassuk a család dolgait. 1. You must come to discuss family matters one day. e. jelenre vonatkozó bizonyosság, feltételezés: 1. Nem nyitnak ajtót; bizonyára tévét néznek. * 2. Biztosan nagyon izgatott: holnap lesz az esküvője. 1. They arent answering the doorbell. They must be watching TV. 2. She must be very excited: shes getting married tomorrow. f. múltra vonatkozó bizonyosság, feltételezés,

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


logikus következtetés: 1. 2. 1. 2. Mi ez a rendetlenség a fiókomban? -Bizonyára a lányom kotorászott benne. Bizonyára nagyon keményen dolgoztál, ha ilyen kimerült vagy. Whats this mess in my drawer? - My daughter must have rummaged in it. . You must have worked very hard if you are so exhausted. g. jelen idejű tagadó alakja tiltást fejez ki: 1. Nem szabad elültetned a növényeket, ha várható, hogy fagyni fog. 1. You mustnt bed plants if frost is likely. h. a kötelesség hiányának kifejezése a "needn 7" segítségével: 64 1. 2. 3. 4. Nem Nem Nem Nem szükséges kivasalnod ezt az inget: gyűrhetetlen anyagból van. kell csatlakoznod a klubhoz, ha a szombatonkénti discókra járni akarsz. kell kidolgoznunk ezt a tervet, mert a bizottság tegnap elvetette. kell vacsorát készíteniük maguknak, mert a szakács már megfőzte. 1. 2. 3. 4. You neednt iron this shirt; its made of crease-resistant material. You neednt join the club if you want to come

to the discos on Saturdays. We neednt work out this plan because the committee rejected it yesterday. They neednt prepare dinner for themselves because the cook has already made it. Forrás: https://doksi.net A módbeli segédigék AUXILIARIES Példamondatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Bizonyára jó szakács: két étterem is akarja alkalmazni. Meg kell nézned ezt a darabot: pompás a szereposztása. Évente legalább egyszer el kell menned orvosi ellenőrzésre. Az utóbbi két hétben nem találkoztam velük: bizonyára vidékre utaztak. Hol van Joe? - Bizonyára a házi feladatát írja. Még nincs itthon - bizonyára fontos megbeszélése van az irodában. Korán fel kell kelnünk, hogy mindent elrendezzünk a ház körül. Javult az úszástechnikája: bizonyára sokat gyakorolt az utóbbi időben. Az autó gyorsan eltűnt a távolban: biztosan 100 km/h-nál jóval gyorsabban hajtott. Az iratokat alaposan kell tanulmányozni. Nem

találom a gyűrűmet. - Bizonyára ellopták. Ha nem hallotta az ébresztőórát, bizonyára mélyen aludt. Az lehetetlen, hogy komolyan beszél: biztosan csak viccel. Van egy forradás az arcán. Bizonyára a múltkori verekedés során sebesült meg. Meg kell kóstolnod ezt a sült csirkét. Az anyósom sütötte. Megbukott az év végi vizsgán. Bizonyára nagyon lusta volt. Az engedelmes állampolgároknak nem szabad megszegniük a törvényt. Benzint nem szabad tűz közelében hagyni, nehogy a ház kigyulladjon. A balesetek elkerülése végett nem szabad autót vezetni, ha valaki ittas állapotban van. 20. Gyönyörű ez a ház: bizonyára restaurálták az utolsó látogatásom óta. Megoldások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. He must be a very good cook: two restaurants want to employ him. You must see this play. It has a marvellous cast. You must have a medical check-up at least once a year. I havent met them for the last two weeks; they must have gone to the provinces. Where

is Joe? - He must be writing his homework. He isnt at home yet - he must be having an important meeting in the office. We must get up early to arrange everything around the house. His swimming technique has improved: he must have practised a lot recently. The car quickly disappeared into the distance: it must have been doing well over 100 kms/hour. 10. The documents must be studied thoroughly. 11. I cant find my ring. - It must have been stolen. 12. He must have been fast asleep if he couldnt hear the alarm-clock. 13. He cant be serious: he must be joking. 14. He has a scar on his cheek. He must have been wounded during the fight the other day. 15. You must taste this fried chicken. It was made by my mother-in-law. 16. He failed the end of year exam. He must have been very lazy. 17. Obedient citizens must observe laws. 18. Petrol mustnt be left near fire lest the house should catch fire. 19. One mustnt drive when drunk to avoid accidents. 20. This house looks beautiful: it must have

been renovated since I was here last. 65 Forrás: https://doksi.net AUXILIARIES A módbeli segédigék A "have (got) to" jelentésárnyalatai a. külső körülményekből adódó kényszer, szükségesség: 1. El kell mennie az orvoshoz, mert valószínűleg tüdőgyulladása van. 2. Mindig délután négyig kell dolgoznod? 1. He has to go to the doctor because he probably has pneumonia. 2. Do you always have to work until four oclock in the afternoon? b. tanács, nyomatékos kérés: 1. Nagyon óvatosnak kell lenned, ha más autóját vezeted. 1. You have to be very careful if you drive somebody elses car. Példamondatok 1. A tanár minden egyes szavára emlékeznünk kell, hogy ki tudjuk tölteni a feladatlapot. 2. Miért nem kell neki mosogatni, ha nekem mindig ki kell vasalnom a ruhákat? 3. Senkinek sem kellett belépődíjat fizetnie. 4. Nem kellene most a padlón mászkálnunk, ha nem vesztetted volna el a kontaktlencsédet. 5. Amikor defektünk volt,

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


segítséget kellett kérnünk egy másik sofőrtől. 6. Mikor kell majd eldöntenie, hogy milyen pályát választ? 7. Milyen gyakran kell vigyáznod az unokahúgodra? 8. Ha leteszed a vizsgát, soha többé nem kell majd egész estéket angol szavak tanulásával töltened. 9. Olyan helyzetben voltunk, hogy el kellett fogadnunk még ezt az előnytelen ajánlatot is. 10. Mit kellett elszavalnod az ünnepségen? 11. Holnap nem kell segítened a bevásárlásban, majd én magam elintézem. 12. A kiadós ebéd után meg kellett lazítania az övét. 13. Mivel a földszinten lakunk, havonta kell pucolnunk az ablakokat. 14. Miért nem kellett busszal mennetek? - Mert a barátom felajánlotta, hogy elvisz minket kocsival. 15. Miért kell heti jelentéseket összeállítanunk? 16. Elég pénzünk volt ahhoz, hogy ne kelljen bankkölcsönért folyamodnunk. 17. Csalódottak voltunk amiatt, hogy el kellett halasztanunk olaszországi utunkat. 18. Kell, hogy legyen megoldás erre a kényes

problémára. 19. Még ha tegnap nem is kellett semmi különöset csinálnod, ma már tényleg neki kell fognod a munkának. 20. Nem örülnék, ha naponta ingáznom kellene a munkahelyemre. Megoldások 1. We have to remember every single word of the teacher in order to be able to fill in the test-paper. 2. Why doesnt he have to do the washing up if I always have to iron the clothes? 3. Nobody had to pay an entrance fee. 4. We wouldnt have to crawl on the floor now if you hadnt lost your contact lenses. 66 Forrás: https://doksi.net A módbeli segédigék 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. AUXILIARIES When we had a puncture we had to ask a fellow driver for help. When will he have to decide which career to choose? How often do you have to look after your niece? If you pass the exam, you will never have to spend evenings learning English words. We were in such a situation that we had to accept even this unfavourable offer. What did you have to recite at the

celebration? You wont have to help me with the shopping tomorrow, I will do it myself. After the substantial lunch he had to loosen his belt. Living on the ground floor, we have to clean the windows every month. Why didnt you have to go by bus? - Because my friend offered to give us a lift. Why do we have to compile weekly reports? We had enough money not to have to apply for a bank loan. We were disappointed at having to postpone our trip to Italy. There has to be a solution to this delicate problem. Even if you didnt have to do anything particular yesterday, you have to get down to work today. I wouldnt be happy if I had to commute to work every day. A "need" jelentésárnyalatai a. Főigeként azt fejezi ki, hogy valakinek valamire szüksége van, ill. valamit meg kell tennie: 1. 2. 3. 4. Még mindig szükséged van a szüleid segítségére? Már nincs szüksége arra, hogy a főnöke naponta eligazítsa. A kutyát minden nap meg kell etetni. Miért kellett neked

befejezni a tanulmányt? 1. 2. 3. 4. Do you still need the help of your parents? He doesnt need the daily instructions of his boss any more. The dog needs to be fed every day. Why did you need to complete the essay? b. Segédigeként a szükségesség hiányát fejezzük ki vele kérdő és tagadó mondatokban, valamint olyan állító mondatokban, melyekben a hardly, scarcely, barely, nobody, if, whether szavak szerepelnek: 1. Aligha kell neked elmondanom, milyen létfontosságú a tiszta ivóvíz. 2. Nem szükséges egy nap alatt megpucolnod az összes ablakot. 3. Halvány fogalma sincs róla, hogy be kell-e adnia jelentkezési lapot. 1. I need hardly tell you how vital clean drinking water is. 2. You neednt clean all the windows in one day. 3. She hasnt the slightest idea if she need submit an application form. 67 Forrás: https://doksi.net AUXILIARIES A módbeli segédigék c. A "need not" + befejezett főnévi igenév olyan cselekvést fejez ki, melynek

elvégzése felesleges volt. 1. Nem kellett volna ilyen korán kimenned az állomásra. 2. Nem kellett volna minden diáknak külön feladatot adnod. 1. You neednt have gone to the station sö early. 2. You neednt have given a separate task to each pupil. d. A "need" főnévi használata 1. Szükségét érezzük, hogy valaki hetente ellenőrizze az orvosi igazolásokat. 2. Nagy szükség van hozzáértő belgyógyászokra ebben a kórházban. 3. Nem szükséges gyakrabban menned a fogorvoshoz. 4. Ha szükséges, minden nap vállalok túlórákat. 1. We feel a need for somebody to check the medical certificates. 2. There is a great need for competent specialists in internal diseases in this hospital. 3. There is no need for you to go to the dentist more often. 4. If need be, I will undertake extra lessons every day. Példamondatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Örülök, hogy nem szükséges minden részletről beszámolnom. Szükséged van még néhány jó tanácsra? - Igen.

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


Nem tudom, hogy mind a két oldalon ki kell-e töltenem ezt a nyomtatványt. Nem szükséges négy órára befejezned a gépelést. Ezt a berendezést tíz percenként kell ellenőrizni. Nem kellett elgyalogolnunk az erdőig. Nem kellett volna sietned; még csak hat óra van. El kell hoznom a gyereket az óvodából? - Nem. Nem kellett volna megetetnünk a kutyát. Nézd, a szomszéd éppen egy nagy adag csontot ad neki. 10. Szüksége van a szállodának megbízható portásokra? 11. Nem szükséges olyan gyakran lemosatnod az autódat. 12. Ha szükség van rá, alkalmazhatunk még néhány segédmunkást. 13. Nem tudom, szükség van-e a madarakról szóló újabb könyvre. 14. Örülök, hogy nem kellett különórákra járnom semmilyen tantárgyból. 15. Nem kellett volna éjfélig tanulnod, mert nem fogjuk megírni a dolgozatot ma. Megoldások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 68 Im glad I dont need to report on every detail. Do you need some more useful advice? - Yes, I do. I dont know

whether I need to fill in both sides of this form. You neednt finish typing by four oclock. This equipment needs to be checked every ten minutes. We didnt need to walk as far as the forest. You neednt have hurried; its only six oclock. Must I pick the child up from the nursery? - No, you neednt. Forrás: https://doksi.net A módbeli segédigék AUXILIARIES 9. We neednt have fed the dog. Look, our neighbour is giving him a large portion of bones. 10. Does the hotel need reliable receptionists? 11. There is no need for you to have your car washed so often. 12. If need be, we can employ some more factory hands. 13.1 dont know whether there is a need for a new book on birds. 14. Im glad I didnt need to attend extra lessons in any subject. 15. You neednt have studied until midnight as we are not going to take the examination today. Az "ought to" jelentésárnyalatai a. kötelesség, feladat 1. Még ha nem is kedveled, meg kellene látogatnod a kórházban. 2. Elnézést

kellene kérned ilyen durva viselkedés után. 1. You ought to visit him in hospital, even if you dislike him. 2. You ought to apologize after behaving so rudely. b. tanács, javaslat 1. 2. 1. 2. Nem kellene autóknak járni a belvárosban. Nem kellene elbocsátanunk az összes hivatalnokot. There ought to be no cars in the centre of the town. We oughtnt to dismiss all the clerks. c. valószínűség y 1. Ilyen sok pezsgő bizonyára elegendő lesz szilveszterre. 2. Ha kocsival jött, már itt kellene lennie. 1. So much champagne ought to be enough for New Years Eve. 2. If he came by car, he ought to be here by now. d. "ought to" + befejezett főnévi igenév: nem teljesített múltbeli kötelesség, feladat: 1. Be kellett volna tartanod a szabályokat. 1. You ought to have kept the rules. szemrehányás: 1. El kellett volna mondanod az egész történetet. 1. You ought to have told the whole story. Példamondatok 1. Több diáknak kellene itt lenni ezen az előadáson.

2. Meg kellett volna kérdezned, felgyógyult-e az influenzájából. 69 Forrás: https://doksi.net AUXILIARIES 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. A módbeli segédigék Biztos vagy benne, hogy fel kell ajánlanom neki a segítségemet? Nem kellett volna elhanyagolnunk a kötelességünket. Az unokatestvéreimmel is tartanom kell a kapcsolatot? Az ilyen hangnemet nem lenne szabad megengedni. Most éppen a kötelező regényt kellene olvasnod. Ez a hús túl rágós. Tovább kellett volna sütni. Mindenkinek el kell mondanom, hogy tíz napos lesz a tavaszi szünetünk? Azt gondoltam, hogy be kell vallanom, amit tettem. Megoldások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. There ought to be more students at this lecture. You ought to have asked him if he has recovered from flu. Are you sure that I ought to offer him my help? We oughtnt to have neglected our duty. Ought I to keep in touch with my cousins as well? Such a tone of voice oughtnt to be allowed. You ought to be reading the set novel. This

meat is too tough. It ought to have been fried longer. Ought I to inform everybody that we shall have a ten days spring holiday? I thought I ought to admit what I had done. A "dare" használata A "dare" szerepelhet segédigeként, ill. főigeként. a. merni, merészelni: 1. Nem merek kimenni a házból az éjszaka közepén. 2. Miért nem merted ellenezni a javaslatát? 3. Volt bátorsága megkérni ennek a gőgös lánynak a kezét? 1. I darent leave the house in the middle of the night. 2. Why didnt you dare to object to his proposal? 3. Did he dare to propose marriage to this haughty girl? v. b. felháborodás, méltatlankodás (ilyen mondattípusokban a segédigét használjuk) 1. Hogy merészeled figyelmen kívül hagyni az utasításaimat? 2. Hogy merészel köszönés nélkül bejönni? 1. How dare you ignore my instructions? 2. How dare he come in without saying hello? c. fenyegetés 1. 2. 1. 2. 70 Ne merészeld apádat kigúnyolni! Eltéphetem ezeket a

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


papírlapokat? - Csak azt merészeld! Dont you dare make fun of your father! Can I tear up these sheets of paper? - Just you dare! Forrás: https://doksi.net A módbeli segédigék AUXILIARIES d. a "dare somebody to do something" kifejezés jelentése: olyasmire biztatni valakit, ami meghaladja a bátorságát vagy a képességeit 1. Arra biztatott, hogy másszam meg az egyik meredek lejtőt. 2. Hadd lássam, mersz-e nevetni a vezérigazgató jelenlétében! 1. He dared me to climb one of the steep slopes. 2. I dare you to laugh in the presence of the general manager. e. az "/ dare say" jelentése: gondolom, valószínűleg, lehetségesnek tartom (nem pedig "merem állítani"!!!) 1. Valószínűnek tartom, hogy hajszálpontosan itt lesz. 2. Valószínűleg nagyon elhagyottnak fogod magad érezni. 1. I dare say he will be here dead on time. 2. I dare say you will feel lonely. f. a "dare" lehet főnév, jelentése: kihívás, próbatétel,

megmérettetés 1. Csak vakmerőségből ugrott bele az áradó folyóba. 2. Miért ültél fel a legvadabb lóra? - Mert kihívás volt számomra. | 1. He jumped into the swollen river just for a dare. 2. Why did you sit on the wildest horse? - Just for a dare. g. melléknévi alakja: "daring" = vakmerő 1. Vakmerő kísérletet tett arra, hogy megdöntse a motorverseny rekordját. 1. He made a daring attempt at breaking the motor-racing record. Példamondatok I 1. Mertél valaha feleselni apáddal? 2. Valószínűleg ő lesz az idén a gerelyhajítás világbajnoka. 3. A kétéves kisfiú csak a próbatétel miatt mászott át a vaskerítésen. 4. Arra biztattuk, hogy ugorjon le az öreg körtefa ágáról. 5. Senki sem meri megtámadni a felfegyverzett testőröket. 6. Alig mertek előbújni a rejtekhelyükről, amikor az útonállók már elmentek. 7. Ne merészeld az engedélyem nélkül megenni az összes befőttet! 8. Hadd lássam, fel tudsz-e" gyalogolni a

hatodik emeletre! 9. Hogy merészeli kibontani az igazgató bizalmas leveleit? 10. Merted vállalni a műtétet, még ha tudatában voltál is a kockázatnak? Megoldások 1. 2. 3. 4. 5. Have you ever dared to answer back to your father? I dare say he is going to be the javelin throwing champion. The two-year-old boy climbed over the iron fence just for a dare. We dared him to jump off the branch of the old pear tree. Nobody dares to attack the armed body-guards. 71 Forrás: https://doksi.net AUXILIARIES A módbeli segédigék 6. They hardly dared to come forward from their hiding-place when the highwaymen had left. 7. Dont you dare to eat all the tinned fruit without my permission! 8. I dare you to walk upstairs to the sixth floor. 9. How dare you open the directors confidential letters? 10. Did you dare to undergo the operation even if you were aware of the risk? Vegyes példamondatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Megírjam helyetted a jelentést? - Megtennéd? Ez nagyon

kedves tőled. Azt hiszem, erre e kihívásra válaszolnunk kellene, igaz? Tudom, hogy lassabban kellene vezetnem, de képtelen vagyok rá. Életbevágóan fontos, hogy azonnal beszéljek vele. Azt hiszem, abba kellene hagynod az állandó sörivást. Itthon vacsorázzunk, vagy menjünk el valahova? Elrendezzem a dolgaidat az íróasztalodon? - Inkább ne. Le kellene mondanod az utazást, ha nem vagy valami jól. Férjhezmenetel előtt először a szüleidnek kellene beszámolnod erről. Ha netán nem nyílik ki az első ejtőernyő, nyomd meg ezt a gombot, és így automatikusan nyílik a második. 11. Megeszem még egy szelet tortát, bár nem lenne szabad, mert diétázom. 12. Látnod kellene, milyen szép az új kocsink. 13. Azt hiszem, előbb engedélyt kell kérned. 14. Majd én kölcsönadom neked azt a szótárt. 15. Ideadná, kérem, a sót? - Tessék, parancsoljon. 16. Ez lesz az a ház, amit keresünk. - Remélem, igen. 17. Szeretnék felöltözni, de nem nyílik a

ruhásszekrény ajtaja. 18. Parancsol egy kis fokhagymát? - Köszönöm, nem. 19. Lenne kedve megnézni a lepkegyűjteményemet? - Természetesen, igen. 20. Egy gépkocsit szeretnék bérelni a következő három napra. 21. Valamikor tudtam bukfencezni, de most nem tudok. 22. Ha írna, esetleg válaszolnom kellene. 23. Mit csinálsz ma délután? - Lehet, hogy moziba megyek. 24. Vajon miért nem nyitott Joe ajtót? - Lehet, hogy a kádban volt. 25. Lehet, hogy esni fog? 26. Megvehetted volna az én bérletemet is, ha már úgyis sorba kellett állnod. 27. Én nem tudok énekelni. - Miért nem kéred meg Tomot? Lehet, hogy ő tud. 28. Akár el is mehetünk a koncertre. Kár lenne elpocsékolni a két szabadjegyet. 29. Miért nem üdvözölt, amikor elmentünk mellette az utcán? - Lehet, hogy álmodozott. 30. Nagyon gyorsan tud futni még most is, de iskolás korában mindenkinél gyorsabb volt. 31. Nem lehetett külföldön múlt szombaton: találkoztam vele a partin. 32. Érzed ezt

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


az illatot? - Nem, lehet, hogy megfáztam. 33. Hol van Jamie? - Lehet, hogy a szobájában. - Nem, ott nem lehet, mert nem hallom a magnóját. 34. Segíthetnél a főzésnél, ha vasalni nem tudsz. 35. Miért nem tudtál helyjegyet váltani az expresszre? 36. Megváltoztatta a nevét, hogy senki se tudja, ki volt azelőtt. 72 Forrás: https://doksi.net A módbeli segédigék AUXILIARIES 37. Jobban szeretném, ha te kérnéd meg rá. Amikor a múltkor próbáltam beszélni vele, nem volt hajlandó meghallgatni. 38. Bárcsak megengedné, hogy egyedül menjek szabadságra! 39. Azt javasoltam, hogy egyenek szendvicset ebédre, és vacsorázzanak egy étteremben. 40. Meg vagyunk döbbenve, hogy egy évi házasság után elváltok. 41. Bizonyára már sikerült a vizsgája. 42. Vehetek még egy kis sajtot? - Természetesen. 43. Hova menjünk a téli szünidő alatt? 44. Nos, idén elmehetnénk a hegyekbe. 45. Nem lehetett nagyon nehéz a vizsga, ha még Ronnie is le tudta tenni. 46.

Lehet, hogy van egy kis pezsgő a hűtőben. Megigyuk? 47. Tovább már nem tudok várni. - Én sem. 48. Tudsz Japánul? - Sajnos nem. 49. Hét óra van. Bizonyára otthon van. 50. Segítsek? - Ha lennél szíves, nagyon hálás lennék. 51. Ki nem állhattam: órákig beszélt saját magáról és soha meg nem kérdezte volna, hogy veled mi van. 52. Egész este suttogtunk, nehogy a kisbaba felébredjen. 53. Sürgették, hogy a legjobb tanulók tandíját csökkentsék. 54. Illett volna segítened ennek az idős hölgynek. 55. Ezt a döntést nem szabad tovább halogatni. 56. Nem kérsz még egy pohár bort? 57. Csökönyös volt és nem volt hajlandó hallgatni az érveinkre. 58. Sajnos még nem tudtunk rájönni, miért nem működött a gép. 59. Ezt a módszert már régen fejleszteni kellett volna. 60. Ezt a hibát neked is meg kellett volna tudnod javítani. 61. Nem lett volna szükséges, hogy ilyen drága fényképezőgépet vegyen. 62. Ki van zárva, hogy épp most az én

Mondeómat vezeti, hisz megmondtam neki, hogy nem veheti kölcsön! 63. Az lehetetlen, hogy őfelsége meghalt. Bizonyára csak elájult. Hozna egy kis repülősót? 64. Ki mondhatta neki, hogy a kutyája csak akkor fog enni, ha ugatni fog neki? 65. Ami a grófnőt illeti, a történészek szerint aligha lehetett ő Danton barátnője. 66. Lehet, hogy épp a füvet nyírta, ezért nem hallotta a kopogást. 67. Egy irodalomtörténész szerint lehet, hogy Stendhal Vörös és feketéje megtörtént eseményen alapul. 68. Lehet, hogy katalógusból rendelte a tulipánhagymákat, azért nem keltek ki még júniusban sem. 69. Amerikai tudósok szerint a dinoszauruszok kipusztulását nem okozhatta meteorbecsapódás. 70. Nem megmondtam magának, Kovács bácsi, hogy a betegkártyája mellett a személyijét is be kell mutatnia, ha orvoshoz jön? 71. Még ha esetleg sorra is kerülnél, az orvos addigra olyan fáradt lesz, hogy nem lesz energiája végighallgatni a panaszaidat. 72. A bank

azt követeli, hogy az öt évre kapott hitelt 3 év alatt fizessem vissza. 73. Fontos, hogy a világkiállítás előtt minden budapesti rendőr tanuljon angolul vagy németül. 73 Forrás: https://doksi.net AUXILIARIES A módbeli segédigék Megoldások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Shall I write the report for you? - Would you do that? It is very kind of you. I think we should take up this challenge, shouldnt we? I know that I should drive more slowly but I just cant do it. Its vital that I should speak to him at once. I think you should give up drinking beer all the time. Shall we have dinner at home or shall we go out somewhere? Shall I arrange your things on your desk? - Id rather you didnt. You should cancel your trip if you feel under the weather. Before getting married, you ought to inform your parents about it first. Should the parachute not open, press this button and the second one will automatically open. . 1 1 . Im going to have another slice of cake, though I

shouldnt, because Im on a diet. 12. You ought to see how nice our new car is. 13.1 think you ought to ask for permission first. 14. I shall lend you that dictionary. 15. Would you pass me the salt, please? - Here you are. 16. This will be the house we are looking for. - I hope so. 17. I would like to get dressed but the door of the wardrobe wont open. 18. Would you like some garlic? - No thanks. 19. Would you like to have a look at my butterfly collection? - Of course I would. 20. I would like to hire a car for the next three days. 21.1 used to be able to turn a somersault but now I cant. 22. If he wrote, I might have to answer. 23. What are you going to do this afternoon? -1 may go to the cinema. 24. I wonder why Joe didnt answer the doorbell. - He may have been in the bath. / He may have been having a bath. 25. Is it likely to rain? 26. You could have bought my season ticket as well if you had to stand in the queue anyway. 27. I cant sing. - Why dont you ask Tom? He may be able to.

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


28. We may/might as well go to the concert. We shouldnt waste the two free tickets. 29. Why didnt he say hello when we passed him in the street? - He may have been day-dreamimg. 30. He can run very fast even now but he could run faster than anybody else when he was a schoolboy. 31. He cant have been abroad last Saturday. I met him at the party. 32. Can you smell this scent? - No, I may have caught a cold. 33. Where is Jamie? - He may be in his room. - No, he cant be there because I cant hear his tape-recorder. 34. You could help with the cooking if you cant do the ironing. 35. Why couldnt you buy a seat reservation for the express train? 36. He changed his name so that nobody would know who he had been before. 37.1 would/Id rather you asked him to do it. When I tried to speak to him the other day he wouldnt listen to me. 38.1 wish he would let me go on holiday alone. 39. I suggested that they should have sandwiches for lunch and have dinner in a restaurant. 40. We are astonished that

you should get divorced after a years marriage. 41. He will/must have passed his exam. 74 Forrás: https://doksi.net A módbeli segédigék AUXILIARIES 42. I wonder ifi could/might have some more cheese? - Of course you can/may. 43. Where shall we go during the winter holidays? 44. Well, this year we could go to the mountains. 45. The exam cant have been very difficult if even Ronnie could pass it. 46. There may be some champagne in the fridge. Shall we drink it? 47. I cant wait any longer. - Neither can I. 48. Can you speak Japanese? - Im afraid I cant. 49. Its seven oclock. He must be at home. 50. Shall I help? - If you would be so kind, I would be very grateful. 51.1 couldnt stand him. He would talk about himself for hours and would never ask how things were getting on with you. 52. We were whispering all evening lest the baby should wake up. 53. They urged that the tuition fee of the best students should be decreased. 54. You should have/ought to have helped that old lady. 55.

This decision must not be postponed any longer. 56. Wont you have another glass of wine? 57. He was stubborn and wouldnt listen to our arguments. 58. Unfortunately we have not yet been able to find out why the machine failed. 59. This method should have been developed long ago. 60. You ought to have been able to repair this damage yourself. 61. He neednt have bought such an expensive camera. 62. He cant be driving my Mondeo since I told him he couldnt borrow it. 63. His Majesty cant have died. He must have only fainted. Would you bring some smelling salts? 64. Who could have told him that his dog would eat only if he barked for him? 65. As for the countess, according to historians she could hardly have been Dantons mistress. 66. She may have been mowing the grass, perhaps thats why she couldnt hear the knock. 67. According to a literary historian, Stendhals "Red and Black" may have been based on a true story. 68. She may have ordered the tulip bulbs from a catalogue, thats

why they didnt come up even in June. 69. According to American scientists, the extinction of dinosaurs cant have been caused by the collision of a meteor. 70. Havent I told you, Mr. Kovács, that you should present your ID as well as the insurance card when you see the doctor? 71. If you should get to the front of the queue, the doctor will be so tired by then that he wont have any energy to hear your complaints. 72. The bank demands that I should pay back the credit allocated for 5 years in three years time. 73. Its important that all the policemen in Budapest should learn English or German before the Expo. 75 Forrás: https://doksi.net QUESTION TAGS QUESTION TAGS Az "ugye" kérdések kifejezése az angolban: a. Igenlő választ várva: kijelentő mondat + tagadó utókérdés: Szereted ezt a zenét, ugye? - Igen. You like this music, dont you? - Yes, I do. b. Nemleges választ várva: tagadó mondat + állító utókérdés: Nem fogod meghívni, ugye? - Nem. You wont

invite him, will you? - No, I wont. c. állító mondat + állító utókérdés a beszélő érzelmi állapotát (érdeklődés, aggodalom, düh, meglepetés) fejezi ki: Azt hiszed, ez a lehető legjobb módszer, ugye? You think this the best possible method, do you? d. tagadó mondat + tagadó utókérdés dühöt, agresszivitást fejez ki: Szóval nem kísérsz el a színházba. You wont accompany me to the theatre, wont you? Példamondatok Alapfok 1. Ugye most a barátodnak írsz levelet? 2. Gyakran látogatod meg őt, ugye? 3. Mindannyian szeretnek teniszezni, ugye? 4. Mindenki másnál jobban tud úszni, ugye? 5. Ugye hazamehetünk ebéd után? 6. Ellenőrizzük újból ezeket a számadatokat, jó? 7. Ugye keményen kell dolgoznia? 8. Szükséged van valakire, akivel beszélgess, ugye? 9. Ugye nem szükséges kivasalnom az összes ingedet? 10. Részt akarnak venni a meccsen, ugye? 11. Semmit nem mer kérdezni, ugye? 12. Nem kell minden nap főznie, ugye? 13. Ugye mindig

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


megbízható vagy? 14. Délelőtt tízkor dolgoznia kellene, nem? 15. Ugye rögtön a mozi után haza kellett menned? 16. Legalább egy idegen nyelvet meg kellene tanulnia, nem? 17. Ugye még egyszer el fogja magyarázni ezt a tanár? 76 Forrás: https://doksi.net QUESTION TAGS 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Ugye valaha nagyon jó barátok voltatok? Lehet, hogy beteg volt, ugye? Lehet, hogy nem jönnek el ma este, ugye? Van esélye rá, hogy megnyerje a versenyt, ugye? Nem mert hazudni, ugye? Vonattal akartak utazni, ugye? Sokat segített neked, ugye? Jó filmet látott tegnap, ugye? Ugye folyékonyan tudott angolul beszélni? Gyakran javíttatja az autóját, ugye? Ugye már két éve zongorázol? Ugye nem szeretnél a helyében lenni? Megkérték, hogy hagyja el a termet, igaz? Tegnap egész nap tévét néztek, ugye? Ugye szeretsz? Megoldások 1. You are writing a letter to your friend, arent you? 2. You often visit her, dont you? 3. All of them

like playing tennis, dont they? 4. He can swim better than anybody else, cant he? 5. We can go home after lunch, cant we? 6. Lets check these figures again, shall we? 7. He must work hard, mustnt he? 8. You need someone to talk to, dont you? 9. I neednt iron all your shirts, need I? 10. They want to take part in the match, dont they? 11. He darent ask anything, dare he? 12. She doesnt need to cook every day, does she? 13. You are always reliable, arent you? 14. At ten oclock in the morning he ought to be working, oughtnt he? 15. You had to go home right after the cinema, didnt you? 16. He should learn at least one foreign language, shouldnt he? 17. The teacher will explain this again, wont he? 18. You used to be very good friends, didnt you? 19. He may have been ill, maynt he? 20. They may not be coming tonight, may they? 21. He has got a chance of winning the competition, hasnt he? 22. He dared not tell a lie, dared he? 23. They wanted to travel by train, didnt they? 24. He helped you

a lot, didnt he? 25. He saw a good film yesterday, didnt he? 26. She could speak English fluently, couldnt she? 27. He often gets his car repaired, doesnt he? 28. You have been playing the piano for two years, havent you? 29. You wouldnt like to be in his place, would you? 30. He has been asked to leave the room, hasnt he? 31. They were watching TV all day yesterday, werent they? 32. You love me, dont you? 77 Forrás: https://doksi.net QUESTION TAGS Példamondatok Közép- és felsőfok 1. Senki sem szereti, ha kinevetik, igaz? 2. Ki kellene hívni a mentőket, nem? 3. Mostanra már biztosan elolvasta az összes képesújságot, igaz? 4. Úgy tűnik, született vesztes, nem? 5. Jobb lenne őt is meghívni, nem? 6. Védőoltás nélkül elkapta volna a bárányhimlőt, ugye? 7. Folyton ostoba rágógumizenét hallgat, ugye? 8. Na, most jobban hallasz, nem? 9. Kiskora óta tud lovagolni, ugye? 10. Mire Pestre érünk, kiderül az ég, ugye? 11. Holnap ilyenkor te már a spanyol

tengerparton fogsz nyaralni, mi? 12. Lennie kell még néhány almának, nem? 13. ú g y segítesz nekem cipelni ezt a batyut? 14. Azt hiszed, a diplomád miatt entellektüel vagy, igaz? 15. Szóval elvesz egy főherceg feleségül! 16. Szóval te nem Fradi-szurkoló vagy, mi? 17. Szóval Charles és Diana el fognak válni. 18. Téged senki sem vehet el tőlem^ igaz? 19. Mindenki tiszta őrült itt, nem? 20. Nem lesz semmilyen alkohol a partin, igaz? 21. Na, most már hallgass, jó? 22. Na, nekem most le kell lépnem, igaz? 23. Csak nem késtük le a film elejét? 24. Három lányuk van, ugye? 25. Hihetetlenül szorgalmas, ugye? 26. Többek között rólam is beszélt, mielőtt bejöttem, igaz? 27. Tűnj el, oké? 28. Többek között judózik is a fiad, ugye? 29. Nem találtad meg azok között az emberek között, ugye? 30. Magyarország valahol Bulgária, Pakisztán és Irán között terül el, nem? 31. Időtlen idők óta postásként dolgozik, ugye? 32. Tavaly pont olyan volt,

mint a bátyja, igaz? 33. Kéne venned valami rendes kocsit e helyett a büdös Trabant helyett, nem? 34. Meg ne próbálj átverni, jó? 35. Nem fogja tudni befejezni a főiskolát, ugye? 36. Jövő ilyenkor már kollégiumban fogsz lakni, ugye? 37. Mindig is protekciója volt, mi? 38. Hamupipőke egész idáig a mostohaanyja szobáját takarította, igaz? 39. Addig nem kaphatja meg a bizonyítványt, amíg át nem ment a vizsgán, igaz? 40. A gépeltérítő azt mondta, hogy nincs veszítenivalója, ugye? 41. Amikor nagykorú lett, megengedték neki, hogy skót whiskyt igyon, ugye? 42. Az összesét ellopták már, mikor kihívták a rendőrséget, ugye? 43. Elég türelmetlen vagyok néha, nem? 44. Szóval megpróbáltad rávenni, hogy vegye meg tőled a lopott árut, mi? 45. Magán kívül lenne a méregtől, ha tudná, mit csinálsz itt minden héten, igaz? 46. Lehet, hogy éppen német szavakat magol, nem? 47. Valaha itt dolgozott mint KISZ-titkár, ugye? 48. Ha találkoztatok

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


volna, kékre-zöldre vert volna, ugye? e 78 Forrás: https://doksi.net QUESTION TAGS 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. Micsoda enyhe telünk lesz, ugye? Ugye visszajössz két percen belül? Ugye gyakran kap csomagokat a gazdag nagynénjétől? Az ellenzék tagjai ugye nem vettek részt a gyűlésen? Ugye most haragszol rám e miatt a kellemetlenség miatt? Többet kellene dolgoznia apja műhelyében, nem? Kiváló a kiejtése, ugye? Nem szükséges minden reggel beágyaznod, ugye? Menjünk be a legközelebbi kocsmába egy pohár sörre, jó? Ugye az összes csokit meg akartad enni? Szükségük van állami támogatásra, hogy felépítsék a családi házukat, ugye? Meg kellett ismételned a kísérletet, ugye? Ugye angolul fogja tartani az előadást? Megoldások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Nobody likes being laughed at, do they? The ambulance should be called for, shouldnt it? He must have read all the magazines by now, mustnt he? He seems to be a

born loser, doesnt he? We should invite him as well, shouldnt we? Without vaccination he would have caught chicken-pox , wouldnt he? He is always listening to wallpaper music, isnt he? Now you can hear me better, cant you? He has been able to ride a horse since he was a small child, hasnt he? The sky will have cleared up by the time we reach Pest, wont it? This time tomorrow you will be spending your summer holiday at the seaside in Spain, wont you? 12. There must be some more apples left, mustnt there? 13. Help me carry this bundle, will you? 14. You think you are an intellectual because of your degree, do you? 15. So an archduke is going to marry you, is he? 16. So you arent a Fradi fan, arent you? 17. Diana and Charles are going to get divorced, are they? 18. Nobody can take you from me, can they? 19. Everybody is absolutely mad here, arent they? 20. There wont be any alcohol at the party, wont there? 21. Shut up, will you? 22. Well, now I must be off, mustnt I? 23. We havent missed

the beginning of the film, have we? 24. They have got three daughters, havent they? 25. He is unbelievably hard-working, isnt he? 26. Among other things he had been speaking about me as well before I came in, hadnt he? 27. Get lost, will you? 28. Among other things, your son does judo as well, doesnt he? 29. You couldnt find him among those people, could you? 30. Hungary lies somewhere between Bulgaria, Pakistan and Iran, doesnt it? 31. He has been working as a postman for ages, hasnt he? 32. Last year he looked just like his elder brother, didnt he? 33. You should buy some decent car instead of this stinking Trabant, shouldnt you? 79 Forrás: https://doksi.net QUESTION TAGS 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 80 Dont you try to cheat me, will you? He wont be able to finish college, will he? This time next year you will be living in a hostel, wont you? He has always had connections, hasnt he? Cinderella

has been cleaning her stepmothers room up to now, hasnt she? He cant get the certificate until he has passed the exam, can he? The hijacker said he had nothing to lose, didnt he? When he came of age he was allowed to drink Scotch whisky, wasnt he? All of them had been stolen when the police were called out, hadnt they? Im rather impatient sometimes, arent I? So you have tried to get him to buy the stolen goods from you, have you? He would be beside himself with rage if he knew what you are doing here every week, wouldnt he? He may be swotting up German words, may he not? He used to work here as a secretary in KISZ, didnt he? If you had met him, he would have beaten you black and blue, wouldnt he? What a mild winter we are going to have, arent we? You will come back in two minutes, wont you? He often gets parcels from his rich aunt, doesnt he? The members of the opposition didnt take part in the meeting, did they? You are angry with me because of this problem, arent you? He ought to

work more in his fathers workshop, oughtnt he? He has got excellent pronunciation, hasnt he? You neednt make the bed every morning, need you? Lets go to the nearest pub for a glass of beer, shall we? You wanted to eat all the chocolate, didnt you? They need a state subsidy to build their detached house, dont they? You had to repeat the experiment, didnt you? He will deliver the lecture in English, wont he? Forrás: https://doksi.net INFINITIVE INFINITIVE (Főnévi igenév) Alakja: to + az ige szótári alakja Használata: a. bizonyos igék után: wish to, seem to, be to, decide to stb. b. névszós szerkezetekben: to be sure to ... to to to to to to be likely to ... be able/unable to ... be forced to ... be bound to ... be certain to .,. be glad/pleased to ... c. mondatrövidítésre: I. Alanyi: It is good to learn English. To learn English is good. Ugyanez kifejezhető Gerunddal is: Learning English is good. II. Tárgyi: a. A fő- és a mellékmondat alanya azonos: I promised

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


to visit my friend. b. Felszólítás függő beszéddé alakításakor a főmondatban levő részeshatározó és a mellékmondat alanya azonos: Mondtam neki, hogy (ő) menjen haza. / told him to go home. c. Ha a két fent említett mondatrész nem azonos személyre utal, mellékmondatot kell használnunk: / told him that they should go home. d. Tárgy + főnévi igenév kapcsolódása: / want / wish / expect / would like ... him to go home. 81 Forrás: https://doksi.net INFINITIVE Az Infinitive lehetséges alakváltozatai: Present Tense Present Continuous Perfect Perfect Continuous PL: Active Passive to to to to to be written write be writing have written have been writing to have been written Kedves tőled, hogy lapokat írsz a barátaidnak. It is nice of you to write cards to your friends. Ne zavarj; három levelet kell megírnom. Dont disturb me. I have three letters to write. Úgy látszik, éppen a jelentését írja. He seems to be writing his report. Azt mondják,

ez a drámaíró több száz darabot szerzett. This playwright is said to have written hundreds of plays. vagy: Hundreds of plays are said to have been written by this playwright. Vörösek a szemei: úgy tűnik, egész éjszaka leveleket írt. His eyes are red. He seems to have been writing letters all night. A "to" nélküli //////////vízhasználata az alábbi kifejezések mellett: 82 had better Jobban tennéd, ha itt leszállnál. You had better get off here. had best Az lenne a legjobb, ha nálunk maradnál. You had best stay with us. would rather (had rather) Inkább olvasnék most, mint tévét néznék. / would rather read now than watch TV. would sooner Inkább aludnék, mint hajnalig dolgoznék. Id sooner sleep than work until the small hours. would just as soon as Éppolyan szívesen elmennék, mint itt maradnék. / would just as soon leave as stay here. cannot but Csak nevetni tudok a buta megjegyzésein. / cannot but laugh at his silly remarks.

cannot help but Sírnom kell ezen a megható történeten. / cannot help but cry at this moving story. Forrás: https://doksi.net INFINITIVE do nothing but Egész nap mást sem teszel, csak ábrándozol. You do nothing but day-dream all day long. Why not...? Miért is ne parkolnánk itt? Why not park the car here? Példamondatok Közép- és felsőfok 1. Jobban tennénk, ha vonattal mennénk. 2. Jobban tennéd, ha szakorvoshoz fordulnál. . 3. Nem lenne jobb, ha erősebb szerszámot használnál? 4. Csak csodálni tudom a bátorságát. 5. Ma reggel inkább tejet innék, mint kávét. 6. Az lenne a legjobb, ha nem mennél oda egyedül. 7. Mást sem teszel, mint hazudozol. 8. Jobban tenné, ha szigorúan diétázna. 9. Mi lenne, ha utolérnénk a többieket? 10. Jobban szeretném nem beleártani magam ebbe az ügybe. 11. Jobban tennéd, ha megmondanád neki a teljes igazságot. 12. Miért is ne nevezzünk be a versenyre? 13. Kénytelen voltam elismerni, hogy igaza volt. 14.

Inkább vennék most szandált, mint cipőt. 15. Csak tisztelni tudom szakértelmét. 16. Kénytelen voltam elutasítani a jelentkezését. 17. Miért is olvasnánk el ennyi könyvet? 18. Inkább laknék távol a belvárostól, mint a főútvonal mellett. 19. Miért pazarolnánk olyan sok időt erre az egyszerű kérdésre? 20. Mi lenne, ha jövő hétre halasztanánk a döntéshozatalt? Megoldások 1. We had better go by train. 2. You had better consult a specialist. ; 3. Had you not/Hadnt you better use a stronger tool? 4. I cannot but admire his courage. 5. This morning I would rather drink milk than coffee. 6. You had best not go there alone. . 7. You do nothing but tell lies. 8. He had better go on a strict diet. 9. Why not catch up with the others? 10. Id rather not interfere in this affair. 11. You had better tell him the whole truth. 12. Why not enter for the competition? 13.1 couldnt but admit that he was right. 14. Id rather buy a pair of sandals now than a pair of shoes. 15.

I cannot but respect his expertise. 16. I could not but reject his application. 17. Why read so many books? 18.1 would rather live a long way from the centre than next to the main road. 19. Why waste so much time on this simple matter? 20. Why not put off making a decision until next week? 83 Forrás: https://doksi.net INFINITIVE 1. Infinitive mint célhatározó (a két tagmondat alanya azonos) Kötőszavai: (in order) to, (so as) to Példamondatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Azért utazott Angliába, hogy tökéletesítse a nyelvtudását. Felmásznak a hegyre, hogy lássák a vidék panorámáját. Megvette a legdivatosabb szemüveget, hogy vonzó legyen. A vámtiszt belépett a fülkébe, hogy ellenőrizze az útleveleket. Azért ment gyalog a munkahelyére, hogy spóroljon. Hetente hazautazik, hogy lássa a feleségét és a gyerekeit. Elcserélte a lakását, hogy egy kis készpénzhez jusson. Azért jön, hogy beszéljen veled a disszertációjáról. Elmegyek az

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


árverésre, hogy megvegyek egy metszetet. Tényleg azért adtál neki olyan sok könyvet, hogy megmutasd az iránta való jóindulatodat? 11. Siettünk, hogy ne késsük le a buszt. 12. Legyünk óvatosak, hogy ne kövessünk el hibát. 13. Jobban tennéd, ha halkabban beszélnél, hogy ne ébreszd fel. 14. Hogy cégét felvirágoztassa, új termékeket kezdett gyártani. 15. A boltvezető ezer pár cipőt rendelt, hogy kielégítse a vevők igényeit. 16. Azért öltözik divatosan, hogy még hétköznap is vonzó legyen. 17. Korán reggel indultunk, hogy jelen lehessünk a királynő érkezésénél. Megoldások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. He travelled to England to perfect his knowledge of the language. They are climbing the hill to get a view of the landscape. He has bought the most fashionable glasses to look attractive. The customs officer entered the compartment to check the passports. He went to work on foot to save money. He travels home every week to

see his wife and kids. He exchanged his flat to get some cash. He is coming to talk to you about his thesis. Im going to the auction to buy an engraving. Did you really give him so many books in order to show your benevolence to him? We hurried so as not to miss the bus. Lets be careful not to make a mistake. You had better speak in a low voice so as not to wake him up. In order to make his company prosper, he started to manufacture new products. The shopkeeper ordered a thousand pairs of shoes in order to meet the demands of the customers. 16. She wears fashionable dresses in order to look attractive even on weekdays. 17. We left home early in the morning to witness the arrival of the Queen. 84 Forrás: https://doksi.net INFINITIVE . Tárgy és Infinitive kapcsolódása (főige + tárgy + főnévi igenév) éldamondatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Arra kérte a látogatókat, hogy vegyenek még a süteményből. Akarod, hogy kivasaljam helyetted az

öltönyödet? Jobban szeretnék, ha nem ezen a hétvégén látogatnánk meg őket. Nem szeretném, ha állandóan aggódnál miattam. Azt akarom, hogy a fiam szorgalmasabb legyen. Sohasem kényszerítettelek az orvosi pályára. Valóban azt vártad tőle, hogy gazdag lesz? Rávettem, hogy lépjen be a gyermekkórusba. Arra kértem, hogy ismételje meg a nevét. Megparancsolta, hogy hajszálpontosan érkezzünk. Figyelmeztettem, hogy adja át a helyét egy idős hölgynek. Nem engedem, hogy a nappaliban dohányozz. Miért nem engedi a barátod, hogy kölcsönvegyük a szótárát? Mondtam neki, hogy végezzen több testmozgást. Azt hitte, hogy én vagyok a legjobb színésznő. Megoldások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. She asked the visitors to have some more cake. Do you want me to iron your suit for you? They prefer us not to visit them this week-end. I wouldnt like you to worry about me all the time. I want my son to be more hard-working. I never forced you

to choose the career of a doctor/a medical career. Did you really expect him to be rich? I persuaded him tojóin the junior choir. I requested him to repeat his name. He ordered us to arrive dead on time. I warned him to give up his seat to an elderly lady. I dont allow you to smoke in the living room. Why doesnt your friend allow us to borrow his dictionary? I told him to do more physical exercise. He believed me to be the best actress. 3. Alanyi mellékmondat rövidítésére használt Infinitive A beszélt nyelv az it is/it was + melléknév + of/for sy. + főnévi igenév szerkezetben használja. PL: It was difficult for me to start my own business. Példamondatok 1. Butaság lenne, ha nem kérne engedélyt az adómentességre. 2. Szép lenne tőled, ha a tanárodat meghívnád az ünnepségre. 85 Forrás: https://doksi.net INFINITIVE 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Durva dolog volt tőle, hogy úgy beszélt veled. Bölcs dolog volt tőled, hogy időben elkezdted az edzést. Gonosz

dolog a kollégái részéről, hogy a távollétében rágalmazzák. Óvatlan voltál, amikor körülnézés nélkül mentél át az úton. Buta dolog volt Joetól, hogy végül nem kérte meg a menyasszonya kezét. Igazán bőkezű voltál, amikor hozzájárultál a jótékonysági rendezvény bevételéhez. Lényeges, hogy minden adatot rögzítsünk. Túl korai még felmérni, hogy sikerült-e a vizsgánk. Megoldások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. It would be silly of him not to ask for permission for tax exemption. It would be nice of you to invite your teacher to the celebration. It was rude of him to speak to you like that. It was wise of you to start training in time. It is wicked of his colleagues to slander him in his absence. It was careless of you to cross the street without looking around. It was silly of Joe not to propose marriage to his fiancee in the end. It was really generous of you to contribute to the proceeds of the charity event. It is essential for us to

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


register all data. It is too early to assess whether our exam was successful. 4. Eredményhatározói mondat rövidítésére használt Infinitive PL: A ház olyan messze volt, hogy nem láttam tisztán. The house was so far from me that I couldnt see it clearly. = The house was too far from me to see it clearly. A ház túl messze volt, hogy tisztán lássam. Példamondatok 1. Túl drága volt a kocsi ahhoz, hogy megvegyük. 2. Túl lusta vagy ahhoz, hogy sikerüljön a vizsgád. 3. Túlságosan öntelt vagy ahhoz, hogy belásd a hibáidat. 4. Túl vézna volt ahhoz, hogy sportpályafutásról ábrándozzon. 5. Túl fiatal vagy ahhoz, hogy pénzügyekben felelős módon dönthess. 6. Túl későn jöttél ahhoz, hogy elejétől lásd az előadást. 7. A probléma túl bonyolult ahhoz, hogy a mai tárgyaláson megvitassuk. 8. Ez a cigaretta túl erős nekem. 9. Várnom kell kicsit: túl forró a kávé. 10. Ez a régi bútor túl nehéz ahhoz, hogy egyedül felemeljem. 11. Túl

izgatott vagyok ahhoz, hogy ilyen korán elaludjak. 12. A feladat túl nehéz ahhoz, hogy folytassam. Megoldások 1. 2. 3. 4. 86 The car was too expensive for us to buy. You are too lazy to pass your exam. You are too conceited to admit your weak points. He was too scrawny to dream of a sporting carreer. Forrás: https://doksi.net INFINITIVE 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. You are too young to decide on financial matters responsibly. You arrived too late to see the performance from the very beginning. The problem is too complicated to be discussed at todays meeting. This brand of cigarettes is too strong for me to smoke. I must wait a bit. The coffee is too hot for me to drink. This old piece of furniture is too heavy for me to lift without any help. Im too excited to get to sleep so early. The task is too difficult for me to continue. Az "enough + Infinitive" szerkezet: elég ... (idős), hogy (megtegyen vmit) Szórend: az "enough" a melléknevet és a

határozót követi, de megelőzi a főnevet. Példamondatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Elég ügyes vagy ahhoz, hogy ne tévedj el egy idegen városban? Elég fáradt vagyok ahhoz, hogy még altató nélkül is átaludjam az éjszakát. Az almák elég érettek ahhoz, hogy leszedjük őket. Biztos vagy benne, hogy elég magas vagy, hogy elérd a mennyezetet? Elég finom ez a bor, hogy a vendégeinknek kínáljuk? A nap elég melegen süt, hogy pólóban kimenjek. Elég gyakorlatias vagy ahhoz, hogy megjavíts egy csöpögő csapot? Elég hiszékeny ahhoz, hogy az első csaló áldozatául essen. Az ágy elég széles ahhoz, hogy két ember aludni tudjon rajta. A múltkori vetélkedő kérdései elég könnyűek voltak, hogy válaszolni tudjak rájuk. A ház elég nagy ahhoz, hogy az egész család ott lakjon. Elég időnk van ahhoz, hogy elsétáljunk az állatkertbe. Van elég pénzünk, hogy nyaralót vegyünk? Lesz elég bátorsága, hogy beleugorjon a

vízbe? A garázsban nincs elég helyünk mindkét autónk számára. Elég tésztát főztünk ahhoz, hogy még a kutyát is azzal etessük. Megoldások 1. Are you clever enough not to get lost in a strange town? 2. Im tired enough to sleep all night even without sleeping pills. 3. The apples are ripe enough to be picked. 4. Are you sure that you are tall enough to reach the ceiling? 5. Is this wine good enough to offer to our guests? 6. The sun is warm enough tó go out in a T-shirt. 7. Are you practical enough to repair a leaking tap? 8. She is credulous enough to fall victim to the first swindler she meets. 9. The bed is wide enough for two men to sleep in. 10. The quiz questions were easy enough for me to answer last time. 11. The house is big enough for the whole family to live in. 12. We have enough time to walk to the zoo. 13. Have we got enough money to buy a week-end cottage? 14. Will she have enough courage to jump into the water? 15. We havent got enough room in the garage

for both of our cars. 16. We cooked enough noodles to feed even the dog. 87 Forrás: https://doksi.net INFINITIVE Az Infinitive "to be to" formája Kifejezhet: a. parancsot, utasítást: Addig kell a gyerekre vigyáznod, amíg vissza nem jövünk. You are to look after the child till we return. b. kötelezettséget előzetes terv vagy megbeszélés alapján: A kutatások jövő héten kezdődnek. Research is to start next week. Igen gyakori e szerkezet szenvedő alakban való használata: Az összes levelet le kell gépelni. All the letters are to be typed. Megjegyzendő, hogy a "to be to" egyszeri kötelezettségre utal, egyéb esetekben a "have to" és a "should használatos. Példamondatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Engedelmeskedned kell a szüleidnek, még ha nem értesz is egyet velük. Hatkor kell kezdenie az előadást, de még mindig nincs itt. El kell hagynod ezt a házat, ha mindig a

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


legmélyebb érzéseiben sérted meg. Ha bármi történik, azonnal fel kell őt hívnod. A tervek szerint részt veszek az expedícióban. Mielőtt belépsz egy indiai templomba, le kell vetned a cipődet. Ha igazán sikeres akarsz lenni, meg kell hallgatnod a tanácsait. A repülőgépnek tíz perc múlva fel kell szállnia, de még tisztítják a kifutópályát. Nagyon oda kell figyelnem a részletekre? A vizsgázóknak három óra múlva kell beadniuk a tesztlapokat. Figyelembe kell venni ezeket a fontos adatokat. Terveink szerint a lakást jövő nyáron újítjuk fel. Mindenkihez el kell küldeni a szavazási lapokat. Ezt a sokoldalú írót jelölni kell a Nobel-díjra. Ezt a roskatag épületet le kell bontani. Fontolóra kell venni a javaslatát. El kell törölni ezt az elavult törvényt. Mit tegyünk, hogy megmentsük a gyerekeket a barlangból? Mindennemű, külföldről hozott árucikket el kell vámoltatni. A levegőszennyeződés mértékét naponta ellenőrizni kell.

Megoldások 1. 2. 3. 4. 5. 88 You are to obey your parents even if you dontt agree with them. He is to start the lecture at six oclock, but he isnt here yet. You will have to leave this house if you always hurt his deepest feelings. If anything happens, you are to phone him without hesitation. I am to take part in the expedition. Forrás: https://doksi.net INFINITIVE 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. You should take off your shoes before entering a church in India. If you want to be really successful, you should listen to his advice. The plane is to take off in ten minutes, howeveijthe runway is still being cleaned. Am I to pay full attention to the details? The candidates are to hand in the test papers in three hours. These important data are to be taken into consideration. Our flat is to be redecorated next summer. Voting papers are to be sent to everybody. This versatile writer is to be nominated for the Nobel Prize. This ramshackle building is to be

demolished. His suggestion is to be considered. This obsolete law is to be done away with. What is to be done to rescue the children from the cave? Any goods brought from abroad are to be declared at the customs. The degree of air pollution is to be checked every day. A "be thought to be" = "azt hiszik/tartják/gondolják róla" szerkezet Példamondatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Azt tartják róla, igen tehetséges focista. Azt gondolják, Mr. Trump a világ leggazdagabb embere. Azt mondják, mostanában ez a legnépszerűbb film Amerikában. Feltételezik róla, hogy van elég ereje átúszni a Balatont. Azt hiszik, hogy a csapatunk már a selejtezőben kiesik. A foglyot bűnösnek nyilvánították. Számítások szerint az Egyenlítő 40.000 km hosszú. Városunkat ezer évesnek tartják. Azt mondják, kísértetek járnak ebben az ódon kastélyban. Azt hiszi magáról, hogy kiváló szónok. Megoldások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. He is considered

to be a very talented football player. Mr. Trump is thought to be the richest man in the world. This is said to be the most popular film in America nowadays. He is supposed to have enough strength to swim across Lake Balaton. It is believed that our team will drop out as early as in the qualifying heat. The prisoner has been declared to be guilty. The Equator is calculated to be as long as 40,000 kms. Our town is thought to be a thousand years old. Ghosts are said to haunt this ancient castle. He believes himself to be an excellent orator. 89 Forrás: https://doksi.net INFINITIVE A "so....as to" szerkezet Példamondatok 1. 2. 3. 4. 5. Legyen olyan kedves tudatni velem az eredményt! Nem vagy annyira hozzáértő, hogy tudományos kutatásbán részt vegyél. Nem vagyok olyan bolond, hogy kölcsönadjam neki az autómat. Nem lesz olyan szerény, hogy ne fogadja el a felkínált pozíciót. Állapota, szerencsére, nem adott okott komoly aggodalomra. Megoldások 1. 2. 3.

4. 5. Be so kind as to let me know the result. You are not so competent as to participate in scientific research. Im not such a fool as to lend him my car. He will not be so humble as not to accept the post offered. Luckily, his condition was not such as to give rise to serious concern. Vegyes példák 1. Tervét még a bizottság elé kell terjeszteni. 2. Sok mindent kell tisztáznunk ebben az új helyzetben. 3. Semmit nem tehettünk az előléptetésedért. 4. A szótár, amelyre szükségem van, sehol sem kapható. 5. Várható volt, hogy nem fog megjelenni a kihallgatáson. 6. Remélhetőleg hamarosan megtalálják ennek a betegségnek az ellenszerét. 7. Ha indulás előtt reggelizni akarsz, nincs vesztegetni való időnk. 8. Azt hiszem, nem ezt a módszert kell most alkalmazni. 9. Nem igazán megbízhatóak az ilyen kísérlet során nyerhető eredmények. 10. Mely ujjlenyomatokat kell kivizsgálni? 11. Nehéz megérteni a kívánságát. 12. Könnyű követni az előadását.

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


13. Van egy kiadó lakás a lépcsőházunkban. 14. A szerelmes férfiakat könnyű rávenni arra, hogy drága ajándékokat vegyenek. 15. Tudod, hogyan kell kinyitni egy páncélszekrényt? 16. Nem tud dönteni, melyik ruhát vegye fel. 17. Halvány fogalma sincs róla, hogy hogyan kell egy fogalmazást megírni. 18. Nem tudtunk dönteni, hogy melyik lemezt vegyük meg. 19. Mondd meg, mit vegyek vacsorára! . 20. Tanácstalan volt, miképpen találja meg a helyes utat. 21. Mindig utolsóként csatlakozik hozzánk. 22. A legjobb, amit tehetünk, ha várunk napfelkeltéig. 23. Keresek valakit, akivel bridzsezhetnék. 24. Az indiánok szívtak először dohányt. 25. Ez az óra az egyetlen, amit ma megtartanak. 26. Ez a regény a legjobb, amit kötelező olvasmánynak választani lehet. Megoldások 1. His plan is still to be submitted to the committee. 2. We have a lot of things to clear up/to be cleared up in this new situation. 90 Forrás: https://doksi.net INFINITIVE 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. There was nothing to do/to be done for your promotion. The dictionary I need is nowhere to be bought. It was to be expected that he wouldnt turn up at the questioning. It is to be hoped that a medicine to cure this disease will soon be found. If you want to have breakfast before leaving, there is no time to be lost. I dont think this is the right method to apply now. The results to be obtained from such an experiment are not very reliable. Which fingerprints are to be investigated? It is hard to understand his desire. His lecture is easy to follow. There is a flat to let in our staircase. Men in love are easy to cajole into buying expensive presents. Do you know how to open a safe? She cant decide which dress to put on. He hasnt the slightest idea how to write a composition. We couldnt decide which record to buy. Please tell me what to buy for dinner. He was at a loss how to find the right way. He is always the

last to join us. The best thing to do is to wait.until sunrise. Im looking for someone to play chess with. The Indians were the first to smoke tobacco. This lesson is the only one to be held today. This is the best novel to choose as a set book. PERFECT INFINITIVE Alakja: to have + az ige 3. alakja Szenvedő formában: to have been + az ige 3. alakja Példamondatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Azt tartják róla, évekig egyedül lakott egy tanyaházban. . Örülök, hogy elmentem a ma esti előadásra. Boldog vagyok, hogy egy ilyen híres író dicsért meg. Valószínűtlen, hogy elérte volna a hegycsúcsot. Úgy volt, hogy az új áruház ősszel nyit. (de nem így történt) Gondolod, hogy udvarias dolog volt ilyen kérdést feltenni? Úgy tűnik, túl könnyen feladta a reményt. Jelentették, hogy a miniszterelnök elutazott Oroszországba. Azt állították róla, hogy nem vette figyelembe a biztonsági előírásokat. Úgy tudják, meghívták őt

a vállalkozói szféra estélyére. Úgy hiszik, rövidzárlat okozta a szerelőszalag hirtelen leállását. Azt mondják, több ember megsérült a baleset során. Állítólag minden problémát legyőztek. Azt hiszik róla, hogy a Harvard egyetemen végzett. Úgy tartják, ez a film volt az elmúlt szezon kasszasikere. Úgy tűnik, megértettétek még az apró részleteket is. 91 Forrás: https://doksi.net INFINITIVE 17. 18. 19. 20. Igazán kedves tőled, hogy segítettél a csomagjaimat cipelni. Azt mondják, Angliában adták ki a világ népességéről szóló legújabb felmérést. Úgy tudják, több iskola is épült az idén. Állítólag egy hibás kábel okozta a tüzet a kutatóintézetben. Megoldások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. He is said to have lived alone in a farmhouse for years. Im glad to have been at tonights performance. Im happy to have been praised by such a famous writer. He is unlikely to have reached the top of the hill. The new department

store was to have opened in autumn. Do you consider it to have been polite to ask such a question? He seems to have given up his hopes too easily. The Prime Minister was reported to have left for Russia. He was alleged to have disregarded the safety precautions. He is known to have been invited to the businessmens ball. A short circuit is believed to have caused the sudden shut-down of the assembly line. 12. Several people are said to have been hurt in the accident. 13. All difficulties are said to have been overcome. 14. He is believed to have graduated from Harvard. 15. This film is considered to have been the box-office hit of the last season. 16. You seem to have understood even the minute details. 17. It is really kind of you to have helped me with my luggage. 18. The latest survey of the worlds population is said to have been published in England. 19. Several schools are known to have been built this year. 20. A defective cable is supposed to have caused the fire in the research

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


institute. Összefoglaló példamodatok az Infinitive használatára 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Örülni fogsz, ha újra látod? Bosszankodtam, amikor megtudtam, hogy nincs üres szoba. Kedves volt tőled, hogy felajánlottad a támogatásodat. Nem valószínű, hogy az idő szép marad. Nem volt hajlandó a nagynénjével utazni Skóciába. Sikerült hazáig mennem a kocsival, bár az úton kétszer elromlott. A kávé nem elég erős ahhoz, hogy egész éjjel ébren tartson. Nem tudod véletlenül, hogy hol kakik? Nem várhatod, hogy percek alatt rendeződjön egy ilyen vita. Kutatásokat végeztek arra vonatkozóan, hogyan lehetne megbirkózni a növekvő inflációval. 11. Eszedbe jutott, hogy lisztet is vegyél? 12. Azt szeretném, ha holnapra megjavítaná. 13. El tudnád nekem magyarázni, hogyan kell elbeszélgetésre felhívni egy számot? 14. A kosárban hagytam a kivasalandó dolgokat. 15. Úgy van, hogy a nyáron tapétáztatjuk a lakást. 16. Úgy tett, mintha nem

vett volna észre semmit. 17. És most mit vársz tőlem, hogy mit csináljak? 18. Nincs mit tenni. 92 Forrás: https://doksi.net INFINITIVE 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Ha nincs hol laknod, biztos szállást ad néhány napra. Több, mint fél órájába került, hogy kitöltse a keresztrejtvényt. Felmondta az állását, bár azt tanácsoltuk neki, hogy ne tegye. Körülnéztetek a kastélyban? - Szerettünk volna, de nem engedték. Meglátogathatsz, amikor csak akarsz. Jobban szeretném nem elfogadni az ajánlatukat, de kénytelen leszek. Nem vagyok abban a helyzetben, hogy anyagi támogatást nyújtsak, bár szeretnék. O volt az egyedüli utas, aki túlélte a hajótörést, ugye? Biztos vagy benne, hogy elég érett vagy családalapításra? Sürgették, hogy a kormány hozzon intézkedéseket az ügyben. 0 volt a második elnök az országban, aki politikai gyilkosság áldozata lett. Úgy tűnik, szorgalmasan írja

a házi feladatát. Nem látszik kimerültnek. Hazament, és csalódottan látta, hogy a felesége nem készített vacsorát. Miért nem emlékeztettél rá, hogy befizessem a telefonszámlát? Akarod, hogy vezessem a kocsidat? - Igen, légy szíves. Úgy tűnik, fogytál egy kicsit. Úgy volt, hogy benevez a versenyre, de eltört a karja. Látták, amint a száraz leveleket gereblyézte. Hallottam, amikor éjfélkor megjöttél. Őt tartom a legjobb kortárs magyar költőnek. - Valóban? Visszarohantam a váróterembe, és csalódottan láttam, hogy a kézitáskámat ellopták. Megoldások 1. Will you be glad to see him again? 2. I was annoyed to learn that there was no vacant room in the hotel. 3. It was nice of you to have offered your support. 4. The weather is not likely to remain fine. 5. He was not willing to travel to Scotland with his aunt. 6. I managed to drive home, although the car broke down twice on the way. 7. The coffee is not strong enough to keep me awake all night.

8. Do you happen to know where he lives? 9. You cant expect a dispute like this to be settled in a few minutes. 10. They made inquiries as to how to cope with the rising inflation. 11. Did you remember to buy flour as well? 12. I would like you to repair it by tomorrow. 13. Could you explain to me how to make a reverse charge call? 14. I left the clothes to be ironed in the basket. 15. We are to wall-paper the flat in summer. 16. He pretended not to have noticed anything. 17. And what do you expect me to do now? 18. There is nothing to do/to be done. 19. If you have nowhere to live, he will surely put you up for a few days. 20. It took him more than half an hour to solve the crossword puzzle. 21. He gave up his job although we had advised him not to. 22. Did you have a look round the castle? - We would have liked to but we were not allowed to. 23. You can visit me whenever you want/want to. 24. I would prefer not to accept their offer but I will have to. 93 Forrás: https://doksi.net

INFINITIVE 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 94 Im not in a position to give you financial support though I would like to. He was the only passenger to survive the shipwreck, wasnt he? Are you sure that you are mature enough to have a family of your own? The government was urged to take measures to deal with the matter. He was the second Prime Minister of the country to have been assassinated. He seems to be busy with his homework. He doesnt seem to be exhausted. / He seems not to be exhausted. He went home only to see that his wife hadnt prepared dinner. Why didnt you remind me to pay the telephone bill? Do you want me to drive your car? - Yes, please. You seem to have lost a bit of weight. He was to have entered the competition but he broke his arm. He was seen to rake the dry leaves. I heard you arrive at midnight. I consider him to be the greatest Hungarian contemporary poet. - Do you? I rushed back to the waiting room only to find that my handbag

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


had been stolen. Forrás: https://doksi.net GERUND GERUND Alakváltozatai: Present Perfect Pl.: Active Passive doing having done being done having been done Nem könnyű munka több tucatnyi karácsonyi lapot megírni. Writing dozens of Christmas cards is not an easy job. Csodálkozom, hogy gyorshajtásért bírságolnak.(engem) Im surprised at being fined for speeding. Szégyellem, hogy olyan sok embert sértettem meg. Im ashamed of having insulted so many people. Neheztelt azért, hogy nem hívták meg. He resented not having been invited. Alkalmazása: mellékmondatokban ill. azok rövidítésére. Az alábbiakban együtt vizsgáljuk a főnévi igenév és a Gerund alkalmazhatóságát az egyes mellékmondatok esetében. a. alanyi: Going home by car is much more comfortable than by bus. / To go home by car.... b. jelzői: My dream of becoming a doctor didnt come true. c. célhatározói: csak főnévi igenév, ha a két mondat alanya megegyezik: / went to see him to

inform him about the events. d. tárgyi: Iwanted you to win the competition. e. módhatározói: He hurt me by calling me a liar. f. okhatározói: He was given a pay-rise for his working hard. g. eszközhatározói: He got into university by submitting a second application. h. időhatározói: - egyidejűség kifejezésére: Going / On going home I met him. - előidejűség kifejezésére: After going home I got down to business. Before going home I locked all my drawers. 95 Forrás: https://doksi.net GERUND Példamondatok Közép- és felsőfok 1. Szeretek krimiket olvasni és sohasem tudom megállni, hogy ne nézzem meg a könyv végét. 2. Nincs kifogásom az ellen, ha elkéstek, de az nagyon zavar, ha beszélgettek ahelyett, hogy az előadóra figyelnétek. 3. Hagyd abba a kérdezősködést, nem szeretem, ha tanulás közben zavarnak. 4. Szinte lehetetlen megakadályozni, hogy az emberek összetörjék a telefonfülkéket. 5. Furcsa volt, hogy nem voltál ott a múltkori

bulin. 6. Késése bosszantott. 7. A házimunka elvégzése és a munkahely követelményei mindig is problémát fognak jelenteni a dolgozó nő számára. 8. Ahelyett, hogy pontosan válaszolt volna a kérdésre, jelentéktelen részletekbe bonyolódott. 9. Úgy ment el, hogy nem kért elnézést udvariatlanságáért. 11. Azon kívül, hogy keményen tanul az iskolában, vasárnaponként kőművesként dolgozik. 12. Miután meghallgatták az érveit, a hallgatóság kész volt elfogadni a javaslatot. 13. Amikor megérkeztem a táborba, meglepődtem, hogy nem is találkozom magyarokkal. 14. Bírálták amiatt, hogy nem szentel kellő figyelmet a felnövekvő generáció képességeinek. 15. A munkafolyamatok átszervezése és javítása révén jelentős fejlődés érhető el a termelékenység növelése terén. 16. Semmit nem utálok jobban, mint ha órákig hiába várakozom. 17. Sikerült megoldanod a problémát? 18. Lebeszéltem arról, hogy órákat töltsön egy presszó

teraszán. 19. Elnézést kérek, hogy megvárakoztattam önt. 20. Ezt a kijelentést helyesbíteni kell. 21. Érdemes meghallgatni ennek a tapasztalt előadónak a véleményét. 22. Ha bármikor a fő utcán sétálok, nem tudom elkerülni, hogy vele találkozzam. 23. Nem tehetek róla, de az az érzésem, hogy hiba csúszott a számításainkba. 24. Mit szólnál, ha néhány napot ebben a kedves kis faluban töltenénk? 25. Alig várom, hogy válaszodat megkapjam. 26. Zavarja, ha a fülkében dohányzom? 27. Sokáig nem voltunk hozzászokva, hogy évekig spóroljunk valamire. 28. Azon gondolkodnak, hogy elcserélik a lakásukat. 29. Nem tudom elképzelni, hogy folyékonyan beszél franciául. 30. Nem emlékszem, hogy valaha is ezt a nyakkendőt viselte volna. 31. Büszke lehet, hogy diplomás ember lett. 32. Gyanították, hogy ő követte el a gyilkosságot. 33. Mérges volt, amiért megzavartam. 34. Tagadja, hogy látta már ezt az embert? 35. Nem vagyok biztos benne, hogy

lekapcsoltam a villanyt. 36. Nagyra értékelem, hogy olyan sokat tettél a szüleidért. 37. Nem tudtam megbocsátani, hogy Tom az összes pénzét édességre költötte. 38. Miért nem említetted, hogy már jártál ebben a városban? 39. Nem tudtam megérteni, hogy miért ütötte azt a szegény gyereket. 40. Ne beszélj arról, hogy már tárgyaltam ezzel a vállalattal. 41. Ki nem állhatja, ha ellentmondanak neki. 96 Forrás: https://doksi.net GERUND 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. Nem emlékszem, hogy hallottam volna ezt a történetet. Nem szeretem, ha nevetségessé tesznek. Ragaszkodik hozzá, hogy az öreg viskót lebontsák. Azzal büntették, hogy lefekvés előtt nem kapott vacsorát. Amikor megkérdezték, mit tud a vádlottról, nem tagadta, hogy már látta. Ne menj be a rendelőbe anélkül, hogy szólítanának! Egy rendőr mentette meg a gyereket attól, hogy egy teherautó elüsse. A helyedben tiltakoznék az ilyen bánásmód ellen.

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


Élvezte, ha nagy tömeg hallgatta a szavait. El sem tudom képzelni, hogy előléptessenek. Nagyon örült, hogy a konferencia elnökévé választották. Hozzá vagyok szokva, hogy a kialkudott árat kapom. Még a gondolatát sem szerette, hogy megbízhatatlan embernek higgyék. Megmenekültem attól, hogy újabb előadás megtartására kérjenek fel Keats költészetéről. 56. Nagyon nem szerette, ha a legjobb tanulónak tartották az iskolában. 57. Gyűlölöm, ha hazudnak nekem. 58. Hajszálon múlott, hogy egy figyelmetlen sofőr nem gázolta el. 59. Tiltakozom az ellen, hogy ezt a pontot levegyük a napirendről. 60. Nem emlékszem, hogy valaha is megtagadták volna tőle a segítséget. 61: A mérnök ragaszkodott ahhoz, hogy működés közben vizsgálják meg az új eszközt. 62. Neheztelt azért, hogy igazságtalanul vádolták. 63. Hallottam, hogy prémiumot kapott. 64. Megtudtuk, hogy a legújabb kísérlete sikeresen végződött. 65. Ne nyilatkozz erről a témáról

anélkül, hogy megkaptad volna minden részletét. 66. Egészen elégedett voltam, hogy ilyen jelentős fizetésemelést kaptam. 67. Amikor hazaértünk, csodálkoztunk, hogy kedvezményes áron kaptuk a süteményt. 68. Bosszantotta, hogy előléptettek. 69. Felháborodott azért, hogy őt okolták a kudarcért. 70. Sajnálom, hogy gyerekkoromban annyira elkényeztettek. 71. Miért nem kértél elnézést, amiért tönkretetted a szőnyeget? 72. Utálok korán kelni. - Én is. 73. A fiókon nem volt nyoma annak, hogy bárki is hozzányúlt volna. 74. Nem tudom elviselni, ha az ismerőseim minden komolyabb ok nélkül felhívnak. 75. Ha van egy kis időd, javaslom, töltsük ki ezt az űrlapot. 76. Miért nézel állandóan hátra? Attól félsz, követnek? 77. Ne nézz körül, az egész lakásra ráférne a takarítás. 78. Figyelmeztethettél volna, hogy ilyen éles az ollód. Elkerülhettem volna, hogy megvágjam az ujjam. 79. Megkérdezte, volna-e kedvem velük menni egy

körutazásra. 80. Emlékszem, hogy mindezt már tanultam, és szégyellem, hogy ennyi hibát követtem el. 81. Mit szólnál ahhoz, ha ma korán vacsoráznánk? 82. Próbáld meg elkerülni, hogy csúcsforgalomban utazz. 83. Ezt az inget vasalni kell. - Valóban? 84. Eső után köpönyeg. 85. Gratulált ahhoz, hogy a legjobb eredményt értem el. 86. Szívesebben iszom bort, mint sört. 87. Üvegvágásra alkalmas szerszámra van szükségem. 88. Nagyon szeretek kisebb munkákat végezni a ház körül. 89. Ellenzem, hogy ilyen szép időben kiállítást nézzünk. 97 Forrás: https://doksi.net GERUND 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. Lenne szíves becsukni az ablakot? Miért hagytad abba a naplóírást néhány oldal után? Ki nem állhatom, ha lökdösnek a buszmegállóban. Megbánta, hogy nem lépett be korábban a klubba. Az iskola befejezése óta az öcsém nem tudott elhelyezkedni. Beleuntam a várakozásba és hazamentem. A hírek

hallatán elájult. Rászokott arra, hogy hetente kétszer úszni megy. Ne kockáztasd azt, hogy rád lőjenek. Nincs értelme, hogy vitatkozzunk vele: nagyon szereti, ha övé az utolsó szó. Most az egyszer hallgass meg anélkül, hogy félbeszakítanál. Éjfélig mesélték a történeteket. Tagadja, hogy ő lopta el a bőrkabátomat. Nem tehetek róla, rosszul vagyok, ha látom, hogy nagypénteken kolbászt eszel. Érzem, hogy valami ég, pedig emlékszem, hogy indulás előtt eloltottam a gázt. Az a szokása, hogy elfelejti a határidőket. Megoldások 1. Im fond of reading thrillers and I can never help looking at the ending of the book. 2. I have no objection to your being late but Im much disturbed by your talking instead of listening to the lecturer. 3. Stop asking questions. I dont like being disturbed while studying. 4. Its almost impossible to prevent people from breaking telephone boxes. 5. Your being absent from the party last night was strange. 6. His being late

annoyed fné^^ 7. Doing the household chores and meeting the requirements of a job will always continue to be a problem for working women. 8. Instead of answering the question exactly he went into insignificant details. 10. He left without apologizing for his discourtesy. 11. Besides studying hard at school he works as a bricklayer on Sundays. 12. After listening to his arguments the audience were ready to accept the proposal. 13. On arriving at the camp I was surprised at not meeting a single Hungarian. 14. He was criticized for not paying sufficient attention to the abilities of the younger generation. 15. By reorganizing and improving working processes a considerable increase in labour productivity can be attained. 16. There is nothing I hate more than waiting for hours in vain. 17. Did you succeed in solving the problem? 18. I dissuaded him from spending hours on the terrace of a cafe. 19. I apologize for keeping you waiting. 20. This statement needs correcting. 21. It is worth

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


listening to the opinion of this experienced lecturer. 22. Whenever I walk in the main street I cant avoid meeting him. 23. I cant help feeling that there was a mistake in our calculations. 24. What/How about spending some days in this lovely village? 25. Im looking forward to receiving your reply. 26. Do you mind my smoking in the compartment? 27. For a long time we were not accustomed to saving money for years to buy something. 28. They are thinking of exchanging their flat. 98 Forrás: https://doksi.net GERUND 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. I cant imagine her speaking French fluently. I cant remember him ever wearing this tie. He can be proud of having graduated. He was suspected of having committed the murder. He was angry at my having disturbed him. Do you deny having seen this man before? Im not sure of having switched off the light. I appreciate your having done so much for your parents. I couldnt forgive Toms having spent all his

money on sweets. Why didnt you mention your having been in this town before? I couldnt understand him beating that poor child. Dont speak about my having negotiated with this company. He cant stand being contradicted. I dont remember being told this story. I dont like being ridiculed. He insists on the old hut being demolished. He was punished by being sent to bed without dinner. On being asked what he knew about the accused he didnt deny having seen him before. 47. Dont enter the surgery without being called. 48. A policeman saved the child from being run over by a lorry. 49. If I were you, I would object to being treated like that. 50. He enjoyed being listened to by a crowd. 51.1 cant even imagine being promoted. 52. He was delighted at being appointed chairman of the conference. 53. I am used to being given the price bargained for. 54. He didnt like even the idea of being thought to be an unreliable person. 55. Ive escaped being asked to deliver another lecture on the poetry of

Keats. 56. He intensely disliked being considered (to be) the brightest pupil in the school. 57. I detest being told a lie. 58. He narrowly escaped being run over by a careless driver. 59.1 object to this item being removed from the agenda. 60. I cant remember her ever being refused help. 61. The engineer insisted upon the device being tested under operating conditions. 62. He resented having been unjustly accused. 63. I heard about his having been awarded a bonus. 64. We learned of his experiment having been finished successfully. 65. Dont give a statement on this matter without having been given all the details. 66. I was quite content with having been given such a substantial pay rise. 67. On arriving home we were surprised at having been given the cake at a discount price. 68. He was annoyed at my having been promoted. 69. He was indignant at having been blamed for the failure. 70. Im sorry I was spoilt so much in my childhood. (Nem fejezhető ki GerunddeV.) 71. Why didnt you

apologize for having spoilt the carpet? 72. I hate getting up early. - So do I. 73. On the drawer there was no trace of anybody having touched it. 74. I cant bear my acquaintances phoning without any serious reason. 75. If you have some free time I suggest filling in this form. 76. Why do you keep looking back? Are you afraid of being followed? 77. Dont look around. The whole flat needs cleaning. 99 Forrás: https://doksi.net GERUND G E R U N D OR INFINITIVE 78. You should have warned me that your scissors are so sharp. I could have avoided cutting my fingers. 79. He asked whether I felt like accompanying them on a tour. 80. I remember learning all this before and Im ashamed of having made so many mistakes. 81. What/How about having an early dinner tonight? 82. Try to avoid travelling in the rush hours. 83. This shirt needs ironing. - Does it? 84. Its no use crying over spilt milk. 85. He congratulated me on my having achieved the best result. 86. I prefer drinking wine to

drinking beer. 87. I need a tool suitable for cutting glass. 88. I enjoy doing odd jobs around the house. 89. Im against visiting an exhibition in such fine weather. 90. Would you mind shutting the window? 91. Why did you give up keeping a diary after a few pages? 92. I cant stand being pushed at the bus stop. 93. He regretted not joining the club earlier. 94. Since leaving school my younger brother hasnt found a job. 95. I got bored with waiting and went home. 96. On hearing the news she fainted. 97. He took to going swimming twice a week. 98. Dont risk being shot at. 99. Its no use quarrelling with him. He is keen on having the last word. 100. This time listen to me without interrupting. 101. They went on telling stories until midnight. 102. He denies having stolen my leather jacket. 103. I cant help feeling ill when I see you eating sausages on Good Friday. 104. I can smell something burning though I remember switching off the gas before leaving. 105. He is in the habit of

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


forgetting deadlines. GERUND OR INFINITIVE Összefoglaló gyakorlat a GERUND és INFINITIVE használatára Példamondatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 100 A lányok megálltak beszélgetni az utcán. Abbahagyták a beszélgetést, amikor meglátták az osztályfőnököt. Sajnálom, hogy tegnap minden ok nélkül leszidtalak. Emlékszel rá, hogy adtál számlát a szövetről? Nem fogom elfelejteni, hogy meghívjam a szülinapi bulimra. A vasutassztrájk azt jelenti, hogy a diákok fele nem tud iskolába jönni. Meg akarta ölni a sötétben. Hardy először verseket írt, csak később tért át a regényírásra. Az előadó megivott egy pohár vizet, majd tovább beszélt Dickensről. Sajnálattal közlöm, de a vőlegénye azt mondta, hogy megbánta, hogy feleségül kérte. Forrás: https://doksi.net G E R U N D O R INFINITIVE GERUND 11. Mindig magánál tart egy gázsprayt, mert attól tart, hogy megtámadják. 12. Miért nem mersz az igazgató előtt panaszkodni?

Megoldások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. The girls stopped to talk in the street. They stopped talking when they caught sight of the form master. I regret scolding you yesterday without any reason. Do you remember giving a receipt for the material? I shall remember to invite him to my birthday party. The railway strike means half of the pupils not being able to come to school. He meant to kill her in the dark. At first Hardy wrote poems, and only later did he go on to write novels. The lecturer drank a glass of water, then went on speaking about Dickens. I regret to tell you but your fiance said that he regretted proposing marriage to you. She always has a gas spray with her as she is afraid of being attacked. Why are you afraid to complain in the presenceof the director? 101 Forrás: https://doksi.net PARTICIPLE PARTICIPLE Alakváltozatai: Present (Continuous) Perfect Past Active Passive giving having given being given having been given given Tárgyatlan igék

esetében: Active Present (Continuous) Perfect Past running having run run Példák az egyes alakokra: Láttam, amint titkos dokumentumokat ad át egy ügynöknek. / saw him giving secret documents to an agent. Mivel kimerült voltam, nem tudtam mindenkinek vacsorát készíteni. Being exhausted I couldnt prepare dinner for everybody. Miután elkérte tőlem a szótáramat, könnyen lefordította a cikket. Having asked for my dictionary, he was easily able to translate the article. Mivel előléptettek, kétszer annyit kellett dolgoznom, mint előtte. Having been promoted I had to work twice as hard as before. Mivel az eredmény elkeserítette, elment a legközelebbi kocsmába, hogy italba fojtsa bánatát. Disappointed by the result, he went to the nearest pub to drown his sorrows in drink. Öt fiú jött futva felénk. Five boys came running towards us. Miután három kilométert futott, teljesen ki volt fulladva. Having run three kilometres he was completely out of breath. 102

Forrás: https://doksi.net PARTICIPLE Példamondatok Közép- és felsőfok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Próbáljuk meg elérni a 10.30-kor induló vonatot! Tegnap egy érdekes előadást hallgattunk Swift műveiről. Ha bárki izmos akar lenni, javaslom, tornásszon naponta több órát. Ismered a professzor új könyvét, mely a fajok eredetét és fejlődését írja le? Ma a mondatelemzés problémáival fogunk foglalkozni. A szakács érezte, hogy ég a hús. Észrevettem, hogy a gyerekek beszélgetnek, majd rajtacsíptem őket, hogy a cseresznyefámon másznak. 8. El tudod képzelni, hogy csipkés harisnyában járjak? 9. Figyeltük, amint a virágágyásokat gyomlálta, majd hallottuk, hogy metszette a fákat. 10. Mivel a randevúm csak 7-kor volt, sétáltam egy kicsit. 11. Nem akartalak megváratni a színház előcsarnokában, de vissza kellett fordulnom, mert nyitva hagytam a vízcsapot. 12. Azonnal elindítom a szövegszerkesztő programot. 13. Tisztán láttam, hogy az idős

hölgy piros lámpánál lépett le az úttestre. 14. Az itt használt drót nagyon vékony. 15. Számításba kellene vennünk azokat az adatokat, melyekre a felmérés utal. 16. Az egész országban megvitatásra kerülő gazdasági intézkedések az egyéni gazdálkodók lehetőségeit javítják. 17. A vásáron bemutatott konyhai eszközök között sok elektromos készülék van. 18. Öt órát töltöttünk azzal, hogy megtaláljuk anyám kedvenc varrótűjét. 19. Megfigyeltél már valaha egy mádarat, amint a fiókáit eteti? 20. Hallottam, amint a betörő az elülső bejárati ajtót feltörte. 21. Egy évet pocsékoltam azzal, hogy egy olyan nyelvet tanultam, ami számomra túl nehéz. 22. Nagy sikere lesz a most próbált darabnak. 23. A leírt tünetek azt mutatják, hogy influenzája van. 24. Az akkor vizsgált anyagok némelyikéről kiderült, hogy az egészségre károsak. 25. Mivel nagyon fáradt voltam, aznap nem ettem vacsorát. 26. Mivel siettem, nem tudtam

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


segíteni egy lerobbant autó vezetőjének. 27. Amikor megittam a szokásos pohár tejemet, még szomjasabbnak éreztem magam. 28. Amikor az utcán sétáltam, hirtelen megpillantottam egy régi osztálytársamat. 29. Mivel a nagyszülei nevelték fel, meglehetősen régimódi elvei voltak. 30. Mivel nem nem tudok szépen takarítani, elhatároztam, hogy bejárónőt fogadok. 31. Mivel nem tudtam megfelelő lakást találni, egy diákszállón laktam. 32. Nem tudván, kihez forduljak tanácsért, a legkézenfekvőbb megoldást választottam. 33. Mivel nem volt valami nagy tengerész, egész hajóutunkon tengeribeteg volt. 34. Valaki vár rád kinn. 35. Ne menj át az úton! Egy sor autó jön. 36. Úgy tekintenek rá, mint a legmegbízhatóbb könyvelőre. 37. Olajfúrás közben á geológusok egy rejtett tavat találtak. 38. Meredek lejtőn való haladás közben a vezetőknek kisebb sebességbe kell kapcsolniuk. 39. Faulkner regényeit olvasva gyakran bukkansz olyan szavakra,

melyeket a köznapi angol ritkán használ. 40. Miután beszéltünk vele, meg voltunk győződve arról, hogy segíteni fog. 103 Forrás: https://doksi.net PARTICIPLE 41. Miután meghallgatta a dolgozók panaszait, az igazgató negyedévenkénti prémiumot ígért. 42. Javában készül a holnapi színielőadásra. 43. Az orvos segítségével egy hónap múlva járni tudsz. 44. Sötét helyre téve a virág elveszíti zöld színét. 45. Ebből a nézőpontból javaslata egész ésszerűnek látszik. 46. A regény szinte ismeretlen volt, amíg nem fordították le más nyelvekre. 47. Mivel gyengén beszél angolul, nem érti az angol nyelvű műsorokat. 48. Mivel sürgetett az idő, nem tudtunk tovább várni. 49. Pénzszűkében lévén elhatároztuk, hogy elhalasztjuk külföldi utunkat. 50. Mivel azelőtt sohasem voltunk ilyen helyzetben, tanácstalanok voltunk, mit tegyünk. 51. Mivel első olvasásra nem értettem meg egy gazdaságról szóló cikket, elhatároztam, hogy

újból elolvasom. 52. Miután megkaptam a szükséges információt, kimentem a peronhoz. 53. Mivel a baleset során az autó erősen megrongálódott, be kellett vontatni egy közeli szervizbe. 54. Mivel éppen betörés közben érték tetten őket, azonnal letartóztatták őket. 55. Régisége miatt a kézirat olvashatatlan volt. 56. Gyönyörűek voltak a nagyapám által gyűjtött lepkék az üveg alatt. 57. Elvetették az indítványt, mert a bizottság többsége nem hagyta jóvá. 58. Mivel két érdekes állást ajánlottak fel neki, nem tudta, melyiket fogadja el. 59. Mivel sok baja volt a biciklijével, elhatározta, hogy eladja. 60. Komoly beteg lévén minden megbeszélését le kellett mondania. 61. Abbahagytuk a beszélgetést, amikor furcsa zajt hallottunk. 62. Miután rengeteg pénzt vesztett lóversenyen, abbahagyta a fogadást. 63. Ha ezt a gombot benyomják, beindítja a riasztórendszert. 64. Ezek a gépek nem gazdaságosak, ha nem használják őket gyakran.

65. Hajói elmagyarázzák ezt az eljárást, még a laikusok számára is érthető lesz. 66. Az ilyen munkára jelentkezőknek igen fejlett kezdeményezőkészségre van szükségük. 67. Megfelelő tárolás esetén a gomba akár egy hétig is eltartható. 68. Megfelelő elkészítés esetén a hal számos ízletes étel alapja lehet. 69. Ha a megfelelő kezelést kapja, e betegség bármely formája gyógyítható. 70. Bár rájöttek, hogy hibát követtek el, nem változtattak a viselkedésükön. 71. Mivel vasárnap volt, minden bank zárva volt. 72. Nagyon óvatosnak kell lenned, ha ezzel a szerszámmal dolgozol. 73. Mivel elbocsátották, elkezdett magánórákat adni. 74. Mivel nincsenek fák az udvarban, a levegő nem elég friss. 75. Mivel megtalálták a legszebb lányt, nem volt értelme folytatni a szépségversenyt. 76. Hogyan tudsz nevetni, amikor a húgod kórházban fekszik? 77. Azt várod, dolgozzam, amikor az egyéves lányod itt van körülöttem? 78. Amikor

kihajoltam az ablakon, láttam, hogy egy teherautó parkol a ház előtt. 79. Barátai segítségével megmentette a kiscicát. 80. Bár úgy tett, mintha folyékonyan beszélne angolul, alig tudta magát megértetni az angol vendégekkel. 81. Mozdulatlanul ülve hallgatta a rádiót. 82. Viselkedéséből ítélve nem kapott valami jó nevelést. 83. Tulajdonképpen nem lenne szabad a büfén kívül dohányoznod. 84. Mindent figyelembe véve úgy hiszem, nem ezt a problémát kellene elsőként megvitatni. 104 Forrás: https://doksi.net PARTICIPLE 85. Nagy általánosságban szólva azt lehet mondani, hogy a francia nők jobban odafigyelnek az öltözködésükre, mint a magyarok. 86. Korához képest igen ügyesen zongorázik. 87. A turisták álltak a szálloda teraszán és csodálták a gyönyörű kilátást. 88. Sietve jött be a rendelőbe. 89. A jegyzetfüzetem eltemetve feküdt egy halom könyv alatt. 90. Láttam, amint az erdő tüzet fogott, és azonnal értesítettem a

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


tűzoltókat. 91. Figyeltem, ahogy a munkások kiürítik a kamiont. 92. Garázsban ne járasd az autó motorját! 93. A főtt vagy sült tojást szereted? 94. Váratlan nehézségekkel találtam szemben magam. 95. Mivel félt a hüllőktől, nem merte megfogni a gyíkot. 96. A kislány nagyon boldog volt, mert egyedül küldték a boltba. 97. Mivel törölték a londoni járatot, csak másnap tudtam Angliába utazni. 98. Az Ázsia partvidékén végigsöprő hurrikán több száz lerombolt házat hagyott maga után. 99. Amikor a táncterembe lépett, minden bakfis csak őt csodálta. 100. Mivel megoperálták epekővel, nem kellett aggódnia, hogy visszatérnek az erős fájdalmak. Megoldások 1. Lets try to catch the train leaving at 10.30. 2. Yesterday we attended an interesting lecture dealing with the works of Swift. 3. For anyone wanting to be muscular I recommend doing physical exercises several hours a day. 4. Do you know the professors new book describing the origin and

development of species? 5. Today we shall deal with problems concerning sentence analysis. 6. The cook smelt the meat burning. 7. I noticed the children talking together, then I caught them climbing my cherry-tree. 8. Can you imagine me wearing lacy tights? 9. We watched him weeding the flower-beds, then heard him pruning the trees. 10. My appointment being only at 7 oclock, I walked a little. 11. I didnt want to keep you waiting in the foyer but I had to go back home because I had left the water running. 12. Ill start the word processing program going right now. 13.1 distinctly saw the elderly lady stepping on the road when the lights were red. 14. The wire used here is very thin. 15. We should take into account the data referred to in the survey. 16. The economic measures being discussed all over the country will enhance opportunities for individual farmers. 17. Among the kitchen gadgets being demonstrated at the fair there are many electrical appliances. 18. We spent five hours

looking for my mothers favourite needle. 19. Have you ever observed a bird feeding its young ones? 20. I heard the burglar breaking the front door open. 21.1 wasted a year learning a language that is too difficult for me. 22. The play being rehearsed is going to be a success. 23. The symptoms described indicate that you have the flu. 24. Some of the substances investigated at that time proved to be injurious to health. 105 Forrás: https://doksi.net PARTICIPLE 25. 26. 27. 28. 29. Being very tired, I didnt have dinner that day. Being in a hurry, I couldnt help the driver of a broken down car. Having drunk my usual glass of milk, I felt even thirstier. Walking in the street, I suddenly caught sight of an ex-classmate of mine. Having been brought up by his grandparents, he had rather old-fashioned principles. 30. Not being good at cleaning, I made up my mind to employ a charwoman. 31. Not being able to find a suitable flat, I stayed at a student hostel. 32. Not knowing who to turn to

for advice, I chose the most obvious solution. 33. Not being much of a sailor, he was seasick throughout our voyage. 34. There is somebody waiting for you outside. 35. Dont cross the street: theres a stream of cars coming. 36. He is looked upon as being the most reliable accountant. 37. Boring for oil, the geologists found an underground lake. 38. When going down a steep hill, drivers have to change down into a lower gear. 39. Reading the novels of Faulkner, you will often come across words which are seldom used in everyday English. 40. Having talked to him, we were convinced he would help us. 41. Having listened to the complaints of the workers, the director promised a quarterly bonus. 42. He is busy preparing for tomorrows performance. 43. The doctor will have you walking in a month. 44. Put in a dark place, a plant loses its green colour. 45. Regarded from this point of view, his suggestion seems to be quite reasonable. 46. Until translated into other languages, the novel was almost

unknown. 47. His English being very poor, he cant understand programmes in English. 48. Being pressed for time, we couldnt wait any longer. 49. Being short of money, we decided to postpone our trip abroad. 50. Never having experienced such a situation before, we were at a loss what to do. 51. Not having understood an article on economics at the first reading, I decided to read it once again. 52. Having been given the necessary information, I went to the platform. 53. Having been badly damaged in the accident, the car had to be towed to a nearby garage. 54. Being caught in the act of burgling, they were arrested at once. 55. Having been written long ago, the manuscript was illegible. 56. Having been collected by my grandfather, the butterflies looked beautiful under the glass. 57. Not having been approved of by the majority of the committee, the proposition was abandoned. 58. Having been offered two interesting jobs, she didnt know which one to accept. 59. Having had too much trouble

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


with his bike, he decided to sell it. 60. Being seriously ill, he had to cancel all his appointments. 61. Hearing a strange noise, we stopped talking. 62. Having lost a lot of money on horses, he gave up betting. 63. If pressed, this button will start the alarm system. 64. These machines are uneconomical unless used frequently. 65. If well explained, this process will be clear even for non-professionals. 66. Those applying for jobs like this need highly developed initiative. 67. Stored properly, mushrooms can be kept for as long as a week. 68. Prepared correctly, fish can be the basis of numerous delicious meals. 106 Forrás: https://doksi.net PARTICIPLE 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. Given the right treatment, any form of this disease is curable. Despite realizing that they had made a mistake, they did not change their attitude. It being Sunday, all the banks were closed. You should be very careful when working with this tool. Having been dismissed, he started giving private

lessons. There being no trees in the yard, the air is not fresh enough. The most beautiful girl having been found, there was no point in going on with the beauty contest. 76. How can you laugh with your sister lyjng in hospital? 77. Do you expect me to work with your one-year-old daughter around me? 78. Leaning out of the window, I saw a lorry parking in front of the house. 79. Helped by his friends, he rescued the kitten. 80. Though pretending to speak English fluently, he could hardly make himself understood to the English guests. 81. He sat motionless, listening to the radio. 82. Judging from his behaviour, he hasnt been given a good upbringing. 83. Strictly speaking, you shouldnt smoke outside the refreshment room. 84. Taking all things into consideration, I dont think this should be the issue to be discussed first. 85. Generally speaking, French women are more dress-conscious than Hungarian women. 86. Considering his age, he is very talented at playing the piano. 87. The tourists

stood on the terrace of the hotel admiring the marvellous view. 88. He came hurrying into the surgery. 89. My note-book lay buried under a pile of books. 90. I saw the forest catching fire and I immediately informed the fire-brigade. 91. I watched the workers emptying the lorry. 92. Dont leave the engine of the car running in a garage. 93. Do you like your eggs boiled or fried? 94. I found myself confronted with unexpected difficulties. 95. Being afraid of reptiles, he didnt dare to touch the lizard. 96. Being sent alone to the shop, the little girl was very happy. 97. The flight to London having been cancelled, I could leave for England only on the following day. 98. The hurricane, having swept along the coast of Asia, left hundreds of houses destroyed. 99. Entering the dancing saloon, he was admired by all the teenage girls. 100. Having been operated on for gallstones, she didnt have to worry about the recurrence of strong pains. Forrás: https://doksi.net INVERSION INVERSION

(Inverzió) Hangsúlyozás céljából bizonyos - többnyire korlátozó vagy negatív értelmű - határozókat vagy határozói szerkezeteket a mondat elejére helyezünk, s ezeket az ige kérdő mondatra jellemző formája követi. A legfontosabb ilyen kiemelt határozók: never, seldom, scarcely, ever, scarcely... when, no sooner... than, in no circumstances, then, only in this way, neither, nor, on no account, only when, not only. only Példamondatok Közép- és felsőfok 1. Nemcsak hogy hazudott, de még lopott is. 2. Nemcsak hogy sokáig kell sütnöd a sütőben, de még díszítened is kell tálalás előtt petrezselyemmel. 3. Csak mikor a felesége meghalt, jött rá, mit is tett tulajdonképpen. 4. Csak mikor a professzor kijelentette, hogy nem engedi át, fogta föl, hogy sose fog átmenni anatómiából. 5. Semmi szín alatt nem kerülhetsz kapcsolatba a skinheadekkel! 6. Semmiképp nem említheted meg neki, hogy mi már találkoztunk. 7. Nemcsak hogy a megkérdezésem

nélkül kölcsönvette a kocsit, de ráadásul még össze is törte. 8. Soha nem láttam még ilyen ronda menyasszonyt! 9. Sosem volt még ilyen cudar a tenger! - mondta Fa Nándor. 10. Észre sem vette, hogy tűz van, amíg meg nem szólalt a riasztócsengő. 11. Csak a nagyanyjánál ehetsz ilyen finom somlói galuskát. 12. Csak több évi próbálkozás után vették fel a színművészetire. 13. Csak nagyon jó mikroszkóppal látni ezt a parányi állatot. 14. Alig bújtunk ágyba, amikor beállított a férje. 15. Alighogy befordult a sarkon a Baker Streetre, leütötte két jóképű huligán. 16. Alig érkeztem meg Angliába életemben először, máris esni kezdett az eső. 17. Alighogy a főfelügyelő arra kérte a vendégeket, hogy ne essenek pánikba, valamennyien elkezdtek visítozni. 18. Soha többé nem fogok egy fillér vállalkozói kölcsönt felvenni! 19. Annyira meg volt ijedve, hogy nem tudott megszólalni. 20. Alig tudsz valamit a gondjaimról. 21. Annyira

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


boldog, hogy szinte a levegőben repked. 22. Ha én lennék a miniszterelnök, emeltem volna a nyugdíjakat. 23. Ha meghalt volna, értesítették volna a legközelebbi hozzátartozóit. 24. Ha netán találkoznál vele, mondd meg neki, hogy nagy ívben kerülje el a házam táját! 25. Ha ne adj isten megköszönné, próbálj mosolyogni! 108 Forrás: https://doksi.net INVERSION 26. 27. 28. 29. Sehol nem találta a küszöb alá rejtett ékszereit. Egy percre sem hagyta el a lakást, amíg nem voltál itthon. Ha előbb szóltál volna, figyelmeztethettelek volna. Ha netán mégis úgy döntök, hogy elfogadom az állást, alá kell írnom ezt a szerződést. 30. Itt jön az én szeretett férjemuram! 31. A háztetőn üldögélt Alenka, hálóruhában. 32. Ritkán látni ekkora cápát! 33. Egy lelket se láttam egész héten. 34. Ritkán jövök ebbe a gusztustalan kínai vendéglőbe. 35. Egyetlenegy utasítását sem hajtották végre rendesen. 36. Sose volt érzéke az ilyen

dolgokhoz. - Hát, neked se! 37. Nem fogok férjhez menni, de a húgom se! 38. Se én, se ő nem emlékezett arra, hogy valaha láttuk volna. 39. Mindenkinek jelen kell lennie, így neked is. 40. Holnap ilyenkorra nem fogja befejezni és a versenytársai sem. 41. Nem kell beadnod az adóbevallásod, ha nem akarod. A feleségednek sem. 42. Nem tudok citerázni és a testvérem sem tud; soha nem is tudott. 43. Eddig azt a förtelmesen koszos szobádat takarítottuk anyukáddal együtt. 44. A Liverpooli Egyetemen végzett, akárcsak a bátyja, mindketten 1985-ben. 45. Ha nem mentünk volna férjhez, most vénlány lennék én is, te is. 46. Hűtlenkedett, még mielőtt elvett volna. - A te urad is. 47. Hatalmas palotát fog építeni. A szomszédja is. 48. Épp arra akarja rávenni a lányt, hogy menjen el vele moziba. - John is. 49. Holnap ilyenkor nevetni fogok az egészen és a többiek is. 50. Sziasztok! - mondta, és elviharzott. 51. A fiúk elmentek, de mi ennek egyáltalán nem

örültünk. 52. A sas addig-addig körözött az áldozata felett, amíg meg nem látta az alkalmas helyet a lecsapásra. 53. Nem vettem még vonatjegyet. - Én sem. 54. Ha a helyében lennék, soha nem vennék fel ilyen cipőt. 55. Nemcsak azt mondta, hogy elvisz a színházba, hanem még azt is, hogy utána elmegyünk vacsorázni. 56. Sehol máshol nem fogsz olyan kedves embereket találni, mint a Fidzsi-szigeteken. 57. Életem során kétszer volt szerencsém a lottón. 58. Az idén már elültettem a fákat. - Mi is. 59. Alighogy elaludt, valaki felébresztette, és ő azt hitte, hogy egy betörő jár a lakásban, pedig csak a testvére volt. 60. Gyerekkoromban sokszor fociztam a tisztáson a fiúkkal. 61. Ha tudtam volna, hogy tönkreteszed a videót, nem kértelek volna meg, hogy vedd fel nekem a filmet. 62. Semmilyen körülmények között nem válaszolnék a kérdéseire. 63. Alig jött haza a kórházból, újra beteg lett és az orvosa visszaküldte a belgyógyászatra.

64. Alighogy elköltöztek, új emberek jöttek a lakásba, akik újrafestették a szobákat. 65. Soha életemben nem láttam még olyan gyönyörű hajat, mint amilyen ennek a kislánynak van. 66. Ezelőtt soha ilyen jól nem írtam meg a tesztet a vizsgán, mint most. 67. Csak véletlenül hallottam, hogy mégis kapunk jutalmat. 68. Annyira ideges lett, hogy minden porcikája remegett. 69. Csak a többiek beleegyezésével írhatom alá a szerződést. 1 109 Forrás: https://doksi.net INVERSION 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. Csak Floridában láttam olyan élettel teli tengerpartot. Alighogy elhagyta a házat, az azonnal összeomlott, mint egy kártyavár. Alig érkeztem meg az iskolába, amikor ömleni kezdett az eső. Nemcsak megoldotta a testvére házi feladatát, hanem el is ment helyette az iskolába, ugyanis ikrek voltak. Nemcsak kiborította a levest a földre, de még a levesestálat is elejtette. Annyira

boldog volt, amikor John megkérte a kezét, hogy madarat lehetett volna fogatni vele. Ritkán hallottam olyan buta történetet, mint amilyet te találtál ki. Semmiképpen sem szabad hozzányúlnod a süteményhez, mert az a születésnapodra készült. Milyen csodálatos, hogy megnyertük ezt az álomszép autót! Figyeljetek! Ott megy Mr. Holiday. Nem kellene figyelmeztetni, hogy elvesztette a kalapját? Ha nem lennének a gyerekek, most nem mennénk el Disney Land-be. Ha mégis megjönne, szólj neki, hogy menjen be a főnökhöz. Ha tudtam volna, hogy ez titok, biztos nem mondtam volna el senkinek. Ha öt évvel ezelőtt megtettem volna, amit meg kellett volna tennem, ma biztos boldogabb lennék. Ha nem lopta volna el a pénzt, ma nem ülne börtönben. Éppenhogy befejezte a mosogatást, amikor a vendégek megérkeztek. Csak később döbbent rá, hogy milyen rossz válaszokat írt a történelem dolgozatában. Semmilyen körülmények között sem szabad idegen embereket

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


beengedni a lakásba, mert akár rabló, legrosszabb esetben gyilkos is lehet. Bárcsak itt lenne Péter, megoldaná a problémámat! Ha megkérdezett volna, őszintén megmondtam volna a véleményemet. Ha megkért volna, elmentem volna vele kirándulni a hegyekbe, vagy akár a Balatonra is. Bárcsak gazdag lennék! Vennék egy nagyobb lakást és egy autót. Ha ti is részt vettetek volna a bankrablásban, most ti is a börtönben pihennétek. Ha hamarabb megmondtad volna a kérdéseket, lett volna időm válaszolni. Megoldások 1. Not only did he tell a lie but he also committed a theft. 2. Not only do you have to bake it in the oven for a long time but you even have to garnish it with parsley before serving. 3. Only when his wife died did he realize what he had actually done. 4. Only when the professor declared that he wouldnt pass him did he comprehend that he would never succeed in passing the exam in anatomy. 5. In no circumstances can you have anything to do with skinheads! 6.

On no account can you mention to him that we have met before. 7. Not only had he borrowed my car without asking me but, on top of all that, he crashed it as well. 8. Never have I seen such an ugly bride! 9. Never has the sea been so rough -, said Fa Nándor. 10. Not until the alarm bell rang did he realize that there was a fire. 11. Only at her grandmas can you eat such a delicious Somló sponge cake. 110 Forrás: https://doksi.net INVERSION 12. Only after years of trying was he accepted to the Academy of Film and Theatrical Arts. 13. Only with the help of a very strong microscope can this minute animal be seen. 14. Hardly had we slipped into bed when her husband turned up. 15. No sooner had he turned the corner into Baker Street than he was knocked down by two good-looking hooligans. 16. Scarcely had I arrived in England for the first time in my life when it started to rain. 17. Barely had the superintendant asked the guests not to panic when all of them started screaming. 18.

Never again will I take out even a penny on a business loan! 19. So frightened was he that he couldnt utter a word. 20. Little do you know about my problems. 21. So happy is she that she walks on air. 22. Were I the Prime Minister, I would have raised pensions. 23. Had he died, his closest relatives would have been informed. 24. Should you meet him, tell him to give the neighbourhood of my house a wide berth. 25. Should he thank you for it, try to smile. 26. Nowhere could she find her jewels hidden under the threshold. 27. At no time did he leave the flat while you were away. 28. Had you mentioned it earlier, I could have warned you. 29. Should I decide to accept this job, I must sign this contract. 30. Here comes my beloved husband. 31. On the top of the roof was Alenka sitting in her night-dress. 32. Rarely can you see such a big shark. 33. Not a soul have I seen all week. 34. Rarely / Seldom do I come into this disgusting Chinese restaurant. 35. Not a single order of his was/has

been carried out properly. 36. He has never had any feeling/intuition for things like this. - Well, neither have you! 37. I wont get married, but neither will my younger sister. 38. Neither he nor I remembered ever having seen him. 39. Everybody must be present, and so must you. 40. He wont have finished it by this time tomorrow and neither will his competitors. 41. You dont have to submit your tax declaration if you dont want to. - Neither does your wife. 42. I cant play the zither and neither can my brother; he has never been able to. 43. We have been cleaning that abominably dirty room of yours and so has your mother. 44. He graduated from the University of Liverpool and so did his brother, both in 1985. 45. Had we not got married, I would be a spinster and so would you. 46. He had been unfaithful before he married you. - So had your, husband. 47. He is going to build an enormous palace. So is his neighbour. 48. He is just trying to persuade the girl to go to the cinema with him. -

So is John. 49. This time tomorrow I will be laughing at all this and so will the others. 50. Bye!, he said and stormed off. 51. The boys left but we were not a bit happy about it. 52. Round and round flew the eagle above his victim until he found the best place to pounce down upon it. 53. I havent bought a ticket for the train yet. - Neither have I. 54. If I were him, never would I wear such shoes. Ill Forrás: https://doksi.net INVERSION 55. Not only did he say that he would take me to the theatre but also that we would go for dinner afterwards. 56. Nowhere else will you find such friendly people as in the Fiji Islands. 57. Twice in my life have I had luck in the lottery. 58. This year I have already planted the trees. So have we. 59. No sooner had he fallen asleep than he was woken up by somebody. He thought there was a burglar in the flat although it was only his brother. 60. Many a time did I play football with the boys in the clearing. 61. Had I known that you would break the

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


video recorder, I wouldnt have asked you to record the film for me. 62. Under/In no circumstances would I answer his questions. 63. Hardly had he come home from the hospital when he fell ill again and his doctor sent him back to the department for internal diseases. 64. No sooner had they moved out than new people arrived and had the flat painted again. 65. Never in my life have I seen such beautiful hair as that of this little girl. 66. Never before have I done the test paper in the exam as well as now. 67. Only by chance did I hear that we shall receive a bonus. 68. So nervous did he become that he was trembling all over. 69. Only with the consent of the others can I sign the contract. 70. Only in Florida did I see such a lively seaside. 71. Hardly had he left the house when it collapsed like a house of cards. 72. Hardly had I arrived at the school when it started to pour with rain. 73. Not only did he do his brothers homework but also went to school for him since they were twins.

74. Not only did she pour the soup on the floor but she also dropped the soup-tureen. 75. As happy as a lark was she when John proposed marriage to her. 76. Rarely have I heard such a silly a story as the one you have made up. 77. By no means may you touch the cake, because it was made for your birthday. 78. Isnt it nice for us to have won this wonderful car! 79. Look! There goes Mr. Holiday. Shouldnt we warn him that he has lost his hat? 80. Were it not for the children, we wouldnt be going to Disney Land now. 81. Should he come, tell him the boss wants to see him. 82. Had I known that it was a secret, I surely wouldnt have told it to anyone. 83. Had I done what I should have done five years ago, I would surely be happier today. 84. Had he not stolen the money, he wouldnt be in prison now. 85. Hardly had she finished the washing up*when the guests arrived. 86. Only later did he realize what bad answers he had written in his history test paper. 87. Under/In no circumstances can

strangers be let into the flat because they may be burglars or, in the worst possible case, even murderers. 88. Were Peter here, he would solve my problem. 89. Had he asked me, I would have told him my opinion honestly. 90. Had he asked me, I would have gone with him on a trip to the mountains or even to Lake Balaton. 91. Were I rich, I would buy a larger flat and a car. 92. Had you also participated in the bank robbery, you too would be having a rest in prison. 93. Had you told me the questions earlier, I would have had time to answer them. 112 Forrás: https://doksi.net EMBEDDED QUESTIONS EMBEDDED QUESTIONS ("Mit gondolsz,..." - kérdések) A kérdés típusának lényege a hangsúlyozott kérdőszó mondat elejére helyezése. Az ezt követő főmondat után a mellékmondat záró része a kijelentő mondat szórendjét követi. 1. Mit gondolsz, hány éves vagyok? 2. Mit gondolsz, milyen gyakran mennek moziba? 1. How old do you think I am? 2. How often do you think

they go to the cinema? A mai angolban gyakran megfigyelhető ennek egyszerűsített változata: Who is our new boss, do you think? Példamondatok Közép- és felsőfok 1. Mit gondolsz, hány éves Elizabeth Taylor? 2. Mit mondott a húgod, mikor megy férjhez? 3. Mit gondolsz, ki vagy te?! 4. Mit javasolt anyád, hová menjünk nászútra? 5. Mit gondol a főnököd, ki lépett meg a pénzzel? 6. Mit gondoltok, hány idegen nyelvet beszél a világrekorder brazil férfi? 7. Mit gondolt a rendőrfőnök, kicsoda Mr. Brown? 8. Mit gondoltok, fiúk, miért vette azt a revolvert? 9. Mit gondolsz, mit vegyek a férjem szülinapjára? 10. Kire gondolt, hogy esetleg segíteni tudna neki? 11. Mit is mondott, hol született? 12. Mit tanácsolt az elnök, mit csináljunk? 13. Mit mondott Joe, hol volt tavaly nyaralni? 14. Mit gondolsz, hányszor bosszanthatsz fel egy nap?!> 15. Mit gondol, Jones professzor, hány ezer éves ez a kultúra? 16. Mit gondolnak a szüleid, milyen gyakran

találkozunk? 17. Mit gondolsz, milyen sokáig fog tartani a hajóút Indiába? 18. Mit gondolsz, hol rejtette el az igazgyöngyökkel teli ékszeresládikóját? 19. Kíváncsi vagyok, Zsuzsi szerint mikor kapunk ebédjegyeket. 20. Mit gondolsz, miért olyan elnéző a kisebbik lányával? 21. Mit gondolsz, hány barátod lesz, ha továbbra is így viselkedsz? 22. Mit gondoltok, ki a legtehetségesebb zeneszerző? 23. Mit gondolsz, hogyan tudja befolyásolni a döntéshozatalt? 24. Mit gondolsz, hol kellene sátrat vernünk, hogy senki ne zavarjon? 25. Mit gondolsz, mi lesz az első szava, ha betoppan? 26. Mit gondolsz, miért vették őrizetbe ezt a feddhetetlen jellemű férfit? 113 Forrás: https://doksi.net EMBEDDED QUESTIONS 27. Mit gondolsz, mikor kell majd képesnek lennünk arra, hogy angolul folytassunk le tárgyalásokat? 28. Mit gondolsz, miért telefonálhatott ilyen későn? 29. Miért gondolja, hogy én nem fordíthattam le a cikket? 30. Mit mondott, melyik

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


vágányról indul a vonatom? 31. Mit mondott, mikor épült a háza? 32. Mit mondott, ki támadta meg a lányát? Megoldások 1. 2. 3. 4. 5. 6. How old do you think Elizabeth Taylor is? When did your sister say she would get married? Who do you think you are?! Where did your mum suggest we should spend our honeymoon? Who does your boss think walked off with the cash? How many foreign languages do you think the Brazilian man who holds the world record speaks? 7. Who did the chief constable think Mr. Brown was? 8. Guys, why do you think he has bought that revolver? 9. What do you think I should buy for my husbands birthday? 10. Who did he think could help him? 11. Where did she say she was born? 12. What did the president recommend we should do? 13. Where did Joe say he had spent his summer holiday the year before? 14. How many times a day do you think you can annoy me? 15. How many thousand years old do you think this culture is, Professor Jones? 16. How often do your parents think we

meet? 17. How long do you think the voyage to India will last? 18. Where do you think he has hidden his chest full of jewels? 19. I wonder when Suzy thinks we will be given lunch vouchers. 20. Why do you think he is so lenient towards his younger daughter? 21. How many friends do you think you will have if you go on behaving like this? 22. Who do you think the most talented composer is? 23. How do you think he can influence decision-making? 24. Where do you think we should put up our tent so as not to be disturbed by anybody? 25. What do you think his first word will be on entering? 26. Why do you think this unimpeachable man has been taken into custody? 27. When do you think we shall have to be able to negotiate in English? 28. Why do you think he could have telephoned so late? 29. Why does he think I couldnt have translated the article? 30. Which platform did you say my train leaves from? 31. When did he say his house had been built? 32. Who did he say had attacked his daughter? 114

Forrás: https://doksi.net RELATIVE CLAUSES RELATIVE CLAUSES A vonatkozó mellékmondatok kötőszavai a kérdő névmások, valamint a "that" névmás. A vonatkozó névmás az után a szó után áll, amelyre vonatkozik. A "who(m)" személyekre, a "which" dolgokra vonatkozik. Mindkettő helyettesíthető a "that" névmással, ha a mellékmondat korlátozó értelmű. A "that" névmás használandó a következők után: the only, some, all, every, any, something, anything, everything, nothing, felsőfokú melléknevek, sorszámnevek, it is/was. A "what" névmás nem vonatkoztatható a főmondat egy szavára: jelentése "az(t), ami(t)...". A vonatkozó névmás tárgyi és prepozícióval kezdődő mellékmondat esetén elhagyható. Prepozícióval kezdődő vonatkozói mellékmondat variációs lehetőségei: 1. This is the house IN WHICH my friend lives. 2. This is the house THAT my friend lives IN. 3. This

is the house my friend lives IN. Az elhagyhatóság esetei: 1. Alanyi mellékmondat: The boy (who is) standing at the corner is my friend. 2. Tárgyi mellékmondat: The man (who(m)) I love will marry me one day. 3. Prepozíciós mellékmondat: The teacher for whom you are waiting is ill today. = The teacher youre waiting for is ill today. Példamondatok Közép- és felsőfok 1. Hozd ide azt a könyvet, amit levettél a polcról, és a másikat is, amit a kosaradba tettél! 2. A kutya, amely a szomszéd kertjében ugat, nagyon harapós. 3. Óvakodj attól az embertől, aki az utcán csokoládéval kínál! 4. Az a csapat, amelyik a múlt héten kikapott az ellenfelétől, ma fölényes győzelmet aratott. 5. A nővére, aki Spanyolországban él, minden évben meghívja a karácsonyi ünnepekre. 6. Abban a gyárban dolgozik már évek óta, amelyet a közeljövőben privatizálni fognak. 115 Forrás: https://doksi.net RELATIVE CLAUSES 7. 8. 9. 10. Itt van a szobában az a lány,

akibe szerelmes vagyok. A túloldalon megy az a volt szomszédom, aki szombatonként bulit rendezett. Arról az újságcikkről beszélek, ami tegnap jelent meg egy országos napilapunkban. A madárkalitkában megtalálták azt a kést, amivel Péter megölte a szállodatulajdonost. 11. Miért vettél olyan ruhát, aminek a fél ujja hiányzik? 12. Ken soha nem ismeri be a bűnét, ami engem rettentően idegesít. 13. A gyerekek fel sem fogták, amit mondtam. 14. Paradicsom volt, amivel lődözték a járókelőket. 15. Teljesen megdöbbentem attól, amit az újságban olvastam a gyerekgyilkosságokról. 16. A ház, ahol a nagyszüleim élnek, még soha nem volt tatarozva. 17. A család, akiknél gyermekfelügyelőként dolgozott, minden évben küld neki csomagot. 18. Nem az számít, amennyit keresel, hanem amire költöd. 19. Nagyon haragszom rá, mert a barátomat dobta meg kővel. 20. A kosárlabdázó lányokon csak egy póló és egy sort van. 21. Miért kell mindig az

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


ellenkezőjét állítani annak, amit én mondok? 22. Szeretnéd megismerni azt a lányt, akivel Bob tegnap táncolt? 23. Azt a könyvet viheted el, amelyiket csak akarod. 24. A férfiról, akivel egy fülkében utaztam, kiderült, hogy veszélyes bűnöző. 25. Ez az a ház, amelynek az ablakait sohasem üvegezik be. 26. A barátom, akinek a menyasszonya elszökött egy zenésszel, nem hajlandó egy bálra sem eljönni. 27. A sztrájk, amit a repülőgépszerelők kezdeményeztek, nem a legszerencsésebben ért véget. 28. Caroline apja, akivel tegnap összevesztem, azt mondta, hogy Caroline nem jöhet el velem moziba. 29. A butikban felpróbáltam négy kalapot is, s egyik sem állt jól. 30. Nancynek három testvére van, s mind bevonult katonának. 31. Az a nő, akitől a szabadidőruhát vettem, be akart csapni száz forinttal. 32. Az az év, melyben születtél, bővelkedett politikai eseményekben. 33. A kapitány volt az utolsó ember, aki elhagyta a süllyedő hajót. 34.

Martin, akinek a házába betörtek, azt hitte, hogy minden értékét elvitték, ami csak a páncélszekrényben volt. 35. Mr. White, akinek már 25 éve dolgozom, két hete ki akar tenni a vállalattól. 36. A festmény, amelynek értéke felbecsülhetetlen, üvegfal mögött lóg a Nemzeti Galériában. 37. Elmondhatta volna neked mindazt, amit már az egész osztály tud: viszonyát az igazgató titkárnőjével. 38. A színésznők, akik mindketten pályáztak a főszerepre, egymást ócsárolták a másik háta mögött. 39. A gyerekek, akiknek mindegyike kért még egy süteményt, minden morzsát a szőnyegre szórtak. 40. Azért nem látogatott meg, mert nem kedveli a férjem modorát. 41. Megdöbbentett, aminek tegnap este tanúi voltunk. 42. A kunyhó, ahol a szökevények meghúzódtak, az üldözők fáklyáitól hamar lángra lobbant. 43. A padlásra vezető létrát a csintalan gyerekek elvitték a pincébe. 44. Azt mondta, hogy sohasem fogok férjhez menni, s ez nagyon

durva volt tőle. 45. Az öreg hölgy, akit minden nap ápolnia kell, egyre rigolyásabb lesz. 46. Engedetlenséged, amit hetek óta tűrnünk kell, most már határtalan. 116 Forrás: https://doksi.net RELATIVE CLAUSES 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. A windsori erdő, melyen keresztül élvezetes sétát tettünk, történelmi múltú vidék. Meg fogom találni a legszebb paripát, akárhol legyen is. Mindenhol látni a választási kampány plakátjait, akárhova megyek. Odaadta nekem a nyári ruháját, amit ő maga varrt. Összegyűjtöttem a bélyegeket, melyek közül ötnek volt valami hibája. Meghívta az osztálytársait tábortűzre, akik közül kevesen hoztak szalonnát vagy hagymát. A taxik, melyeknek sofőrjei álmosan ásítoztak, hosszú sorban vártak utasaikra. Találkoztam a cserkészekkel, akik közül többen a rokonságom tagjai voltak. A történet egy hamiskártyásról szól, akinek a ruhaujja tele van cinkelt lapokkal. Igen nagy

merészség volt olyan autóval menned, melynek a kéziféke egyáltalán nem működött. Anyám volt az, aki pártomat fogta a kínos események idején. Biciklin mentünk a városhoz közeli szabadidő-központba. Megoldások * 1. Bring the book (that) you took off the shelf and the other one as well (that) you put into your basket. 2. The dog (which/that is) barking in the garden of the neighbour tends to bite everybody. 3. Beware of the man who/that offers you chocolate in the street. 4. The team that was defeated last week has won today hands down. 5. His sister, who lives in Spain, invites him every year for the Christmas holidays. 6. For years he has been working in the factory that/which is going to be privatised in the near future. 7. The girl Im in love with is here in the room. 8. The ex-neighbour of mine who organised parties every Saturday is walking on the other side of the street. 9. Im talking about the article that was published yesterday in a national daily of

ours. 10. The knife Peter stabbed the hotel owner with has been found in the bird-cage. 11. Why did you buy a dress that has a sleeve missing? 12. Ken never admits his mistakes, which annoys me a lot. 13. The children didnt even catch what I said. 14. It was tomatoes (that) they were throwing at the passers-by. 15. I was absolutely astonished at what I read in the paper about murdering children. 16. The house (that) my grandparents live in / The house where my grandparents live has never been renovated. 17. The family she worked for/for whom she worked as a baby-sitter send/sends her a parcel every year. 18. Its not how much you earn that counts but what you spend it on. 19. Im very angry with him because it was my friend (that/whom) he threw a stone at. 20. The girls who are playing basketball are wearing only T-shirts and shorts. 21. Why do you always have to say the opposite of what I say? 22. Would you like to get to know the girl Bob danced with yesterday? 23. You can take

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


whichever book you want to. 24. The man I was travelling with in the same compartment turned out to be a dangerous criminal. 25. This is the house whose windows are never glazed. 26. My friend, whose fiancee eloped with a musician, wont come to any ball. 117 Forrás: https://doksi.net RELATIVE CLAUSES 27. The strike, (which was) initiated by the aeroplane technicians, didnt end in the best possible way. 28. Carolines father, who(m) I picked a quarrel with yesterday, said that she couldnt come to the cinema with me. 29. In the shop I tried on as many as four hats, none of which suited me. 30. Nancy has three brothers, all of whom joined the army. 31. The woman I bought the jogging suit from wanted to swindle me of a hundred forints. 32. The year you were born in abounded in political events. 33. The captain was the last man who left the sinking ship. 34. Martin, whose house had been broken into, thought that all the valuables kept in the safe had been stolen. 35. Mr. White, for whom

I have been working for 25 years, has wanted to dismiss me from the company since two weeks ago. 36. The painting, which is priceless, is hanging behind a glass wall in the National Gallery. 37. He could have told you everything that the whole department knows already: his affair with the directors secretary. 38. The actresses, both of whom wanted to get the leading role, belittled each other behind the others back. 39. The children, each of whom asked for one more cake, let all crumbs fall on the carpet. 40. The reason why he didnt visit me is that he doesnt like my husbands manners. 41. What we witnessed last night astonished us. 42. The hut where the runaways were hiding burst into flame from the torches of the pursuers. 43. The naughty children took the ladder which/that led to the loft into the cellar. 44. He said I would never get married, which was very rude of him. 45. The elderly lady whom she has to look after every day is getting more and more whimsical. 46. Your

disobedience, which we have had to put up with for weeks, is now beyond limits. 47. Windsor Forest, through which we took an enjoyable walk, is a region with a historic past. 4 8 . 1 will find the most beautiful horse, wherever it may be. 49. The election campaign posters can be seen everywhere/wherever I go. 50. She gave me her summer dress, which she sewed herself. 51.1 collected the stamps, five of which had some defects. 52. He invited his class-mates to a camp-fire, few of whom brought bacon or onions. 53. The taxis, the drivers of which were yawning sleepily, waited for their passengers in a long queue. 54. I met the boy-scouts, several of whom were relatives of mine. 55. The story is about a card-sharper, whose sleeve was full of marked cards. 56. Driving a car whose handbrake was completely out of order was a very reckless thing for you to do. 57. It was my mother who backed me up at the time of the awkward events. 58. It was by bike that we went to the recreation centre near

the town. 118 Forrás: https://doksi.net NOUNS PLURAL F O R M S PART TWO NOUNS PLURAL FORMS Példamondatok Közép- és felsőfok 1. Tegnap adta hírül a rádió, hogy újból szúnyogok árasztották el Afrika középső részét. 2. A halászlé akkor igazán finom, ha különböző fajta halakból készül. 3. A fizikus újonnan felállított hipotézisei sorra megdőltek. 4. Különleges kaktuszokat találtam tegnap abban a katalógusban, amit egy külföldi cég küldött. 5. Az életrajzokat három héten belül le kell adni a tanulmányi osztályra. 6. Hallottál már azokról a nőkről, akik billiárdozni szoktak a hátsó teremben? 7. A rendőrség feltételezi, hogy a mostani gyilkosság elkövetője azonos a legutóbbi eset gyilkosával. 8. A vadásztársaságnak ma nagyon szerencsés napja volt, hiszen tíz szarvast lőttek. 9. A hátralékot legkésőbb január 10-éig be kell fizetni. 10. Egyre több a nyomornegyed Los Angeles külvárosában. 11. Fej vagy

írás alapon döntöttük el, ki mosogasson el. 12. A keresete igen magas a beosztásához képest. 13. A fizikatudása nagyon gyenge ahhoz, hogy felvegyék az orvosi egyetemre. 14. A feleségek fel voltak háborodva azon, hogy a férjek éjfél után tértek haza. 15. A tömegtájékoztatási eszközök pártatlanságát minden rendszerben biztosítani kell. 16. Az anyósok mindig kiváló vicctémául szolgáltak a komikusok számára. 17. A kibucokban mindenkinek ki kell vennie a részét a munkából. 18. Új jelenségeknek lehetünk tanúi a gyorsan fejlődő elektronika területén. 19. A szopránok álljanak az énekkar első sorába. 20. Dél-Amerika fennsíkjairól csodálatos kilátás nyílik. 21. A legújabb adatok elemzései kismértékű termelésnövekedést mutattak ki. 22. Az iskola valamennyi egykori diákja összegyűlt a centenárium napján. 23. A tolvajok siettükben késeket használtak foguk tisztítására. 24. A hősök különítményei kiszabadították a

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


négereket, akik krumplikat és paradicsomokat adtak nekik. 25. Két húszéves lány elhatározta, hogy autóstoppal beutazza Németországot. 26. A megkérdezett járókelők egyike sem tudott a tenger fenekén talált hadihajókról. 119 Forrás: https://doksi.net NOUNS PLURAL FORMS 27. Tetvek az ágyban, egerek a földön - ez volt a börtönélet. 28. Drága felebarátaim! Ne hagyjátok ökreiteket a szomszéd szántóföldjén legelni! 29. Összekötözte a libák lábait, hogy ne tudjanak mozogni a kosárban, amíg a piacra nem ,ér velük. 30. Az az összes birka a mi családunk gyerekeinek az öröksége lesz. 31. Amikor az állatkertben voltam, harminc különböző fajta madarat láttam, de közben a legyek is állandóan bosszantottak. 32. A társadalmi rétegeket tisztán körülhatárolt kritériumok alapján különítik el. 33. Az orvosnők nehéz életet élnek, melynek két tengelye a magánélet és a megerőltető hivatás. 34. Szeretném kölcsönkérni az

ollódat, mert az enyém nem elég éles. 35. Mindenképpen taxival kell mennem. Öt mérföld túl hosszú ahhoz, hogy gyalog menjek haza. 36. Skócia minden kosármeccsét elvesztette ebben az évben. 37. Milyen jó lenne, ha segítőkész törpék kicserélnék azt az öreg bútort anyám hálószobájában! 38. Fiatal kora ellenére van néhány ősz hajszála. 39. A külföldi csatornák híradója sokkal hosszabbnak tűnik, mint a magyar megfelelője. 40. Régen egylovas szekerek jártak a városokban, de ma már buszok helyettesítik őket. 41. A bárányhimlő kellemetlen gyermekbetegség, de dominókkal játszva el lehet tölteni az időt. 42. Micsoda modora van némely tudósnak! 43. A levéltár évkönyvei nem vihetők az egyetem területén túlra. 44. A tehetős családoknál férfiszolgák hada végezte a munkákat a ház körül. 45. Ezek a semmirekellők letörték az összes nefelejcsemet. Megoldások 1. The radio announced yesterday that the central part of Africa

has again been invaded by mosquitoes. 2. Fish soup is really delicious when it is cooked from different fishes. 3. One after the other the newly devised hypotheses of the physicist have proved false. 4. Yesterday I found peculiar cactuses/cacti in the catalogue sent by a firm from abroad. 5. The curriculum vitaes (CVs) are to be submitted at the Study Department. 6. Have you heard about the women yet who always play billiards in the back room? 7. The police suppose that the murderer in this case also committed the last crime. 8. The hunt had a lucky day today since they shot as many as ten deer. 9. Arrears are to be paid by 10th January at the latest. 10. There are more and more slums in the outskirts of Los Angeles. 11. We decided on who should do the washing up on the basis of heads or tails. 12. Compared to his position, his earnings are very high. > 13. His knowledge of physics is too poor for him to be admitted to the University of Medicine. 14. The wives were indignant at

their husbands returning home after midnight. 15. Impartiality on the part of the mass media must be ensured in all social systems. 16. Mothers-in-law have always served comedians as a good subject for jokes. 17. In the kibutzim everyone must do his or her share of the work. 18. We can witness new phenomena in the fast developing field of electronics. 19. Sopranos should stand in the front row of the choir. 120 Forrás: https://doksi.net PLURAL FORMS NOUNS 20. A fascinating view can be seen from the plateaux of South America. 21. Analyses of the latest data indicated a slight increase in production. 22. All the alumni of the school gathered together on the day of the hundredth anniversary. 23. Being in a hurry, the thieves used knives to clean their teeth. 24. The commandos of the heroes rescued the Negroes, who gave them pqtatoes and tomatoes. 25. Two twenty-year-old girls decided to travel around Germany hitch-hiking. 26. None of the passers-by asked knew anything about the

men-of-war found at the bottom of the sea. 27. Lice in the bed, mice on the floor - this was life in prison. 28. My dear brethren! Dont let your oxen graze in your neighbours plough-land! 29. He fastened the feet of the geese so that they couldnt move in the basket until he got to market with them. 30. All those sheep will be the inheritance of the children in our family. 31. When I was at the zoo I saw thirty species of birds, however, the flies annoyed me all the time. 32. Social strata are separated according to clearly defined criteria. 33. Women doctors lead difficult lives, the two axles of which are their private lives and their demanding profession. 34. Id like to borrow your scissors because mine are not sharp enough. 35.1 definitely must take a taxi. Five miles is too far for me to walk home. 36. Scotland have lost all their basketball matches this year. 37. How good it would be if helpful dwarfs replaced that old furniture in my mothers bedroom! 38. In spite of his young age

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


he has some grey hairs. 39. The news on foreign channels seems to be much longer than its Hungarian equivalent. 40. Once upon a time flys used to run in cities but now they are substituted by buses. 41. Measles is an unpleasant childrens disease but one can pass the time playing with dominoes. 42. What manners some men of letters can have! 43. The annals of the archives cannot be taken outside campus premises. 44. In well-to-do families a host of menservants performed the jobs around the house. 45. These good-for-nothings have broken off all my forget-me-nots. 121 Forrás: https://doksi.net ARTICLES THE DEFINITE A R T I C L E ARTICLES THE DEFINITE ARTICLE Példamondatok Közép- és felsőfok Földrajzi nevek, ahol használni kell a határozott névelőt. 1. Koppenhága a fővárosa Hollandiának? 2. Az ENSZ-csapatokat kivonták Szudánból. 3. A Egyesült Királyság részei Anglia, Skócia, Wales és Észak-Írország, de az ír Köztársaság független ország. 4. Lívia

minden évben az osztrák Alpokba megy síelni. 5. A Dunának az a szerepe Európában, hogy kapocs legyen az országok között. 6. "Manchester, Anglia ott túl az Atlanti-óceánon..." 7. Mikor nyitották meg a Szuezi-csatornát? 8. Jobban szeretem a Fekete-tengert, mint a Földközi-tengert. 9. A Marshall-szigetek a Csendes-óceánon vannak? 10. A férjem azt javasolta, hogy a Sziklás-hegységben töltsük a szabadságunkat. Megoldások 1. Is the Hague the capital of the Netherlands? 2. UN troops have been withdrawn from the Sudan. 3. The United Kingdom consists of England, Scotland, Wales and Northern Ireland, but the Republic of Ireland is an independent country. 4. Livia goes skiing in the Austrian Alps every year. 5. The role of the Danube in Europe is to serve as a link between countries. 6. "Manchester, England, England, across the Atlantic Sea..."(Hair). 7. When was the Suez Canal opened? 8. I prefer the Black Sea to the Mediterranean. 9. Are the Marshall

Islands in the Pacific Ocean? 10. My husband suggested that we should spend our holiday in the Rocky Mountains. Egyéb esetek 11. Bristol fontos kikötőváros Anglia déli részén. 12. Csak hét órát töltöttünk Londonban, így nem volt időnk megnézni a londoni Towert. 13. Bili Clinton nagy reményekkel költözött a Fehér Házba. 14. A Gobi-sivatag részben Kínában, részben Mongóliában terül el. 15. A Közel-Kelet mindig zavargásoktól dúlt vidék volt. 16. Látnod kell a Tate Galéria nagyszerű festményeit. 17. Valóban rosszul főznek a székesfehérvári Magyar király étteremben? 18. Néhány évvel ezelőtt a Pe.nta megkapta "A legjobb magyar szálloda" címet. 19. "A vadászhoz" címzett fogadó a kedvenc helyem volt Bathban. 122 Forrás: https://doksi.net THE DEFINITE ARTICLE 20. 21. 22. 23. 24. 25. ARTICLES A The Sun Anglia legnépszerűbb bulvárlapja. Egy kissé ódivatú: még mindig a Beatles a kedvenc együttese. A Bank of

England valószínűleg a legrégibb bank Angliában. Vetíti még a Köztársaság mozi a Terminátort? Szerintem a Vörösmarty Színház nem tartozik az ország legszebb színházai közé. Petőfi még csak nem is volt a Nemzeti Múzeum kertjében 1848. március 15-én. Megoldások 11. Bristol is a major port in the south of England. 12. We spent only seven hours in London so we didnt have time to visit the Tower of London. 13. Bill Clinton moved into the White House with great expectations. 14. The Gobi Desert lies partly in China, partly in Mongolia. 15. The Middle East has always been a turbulent region. 16. You must see the magnificent paintings of the Tate Gallery. 17. Is the food really terrible at the "Hungarian King" Restaurant in Székesfehérvár? 18. "The Penta" was given the title of "The Best Hotel of Hungary" a few years ago. 19. "The Huntsman" was my favourite pub in Bath. 20. The Sun is Britains most popular tabloid. 21. Shes

a bit old-fashioned, her favourite rock band is still the Beatles. 22. The Bank of England is probably the oldest bank in England. 23. Is "The Terminator" still on at the Köztársaság cinema? • 24. I dont think the Vörösmarty Theatre is one of the countrys most beautiful theatres. 25. Petőfi wasnt even in the garden of the National Museum on 15th March, 1848. Földrajzi nevek, ahol a határozott névelő elmarad 1. országnevek: A közeljövőben várhatóan Ausztria, Norvégia és Finnország lesznek az EGK tagállamai. (A fordítást lásd később) 2. kontinensek nevei: Magyarország Európában vagy Afrikában van? - kérdezte a francia lány. 3. városnév: Állítólag Tokió a világ legdrágább városa. 4. falunév: Gretna Green csupán egy kis falucska valahol Skóciában. 5. egy bizonyos sziget neve: Az olaszok Szicíliát a maffia szigetének hívják. 6. egy adott hegy neve: A Mont Blanc Franciaországban van vagy Olaszországban? 7. tó neve: A Loch Ness

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


évtizedek óta Skócia egyik leglátogatottabb vidéke. 8. utcanév: Jövőre John Major nem fog a Downing Streeten lakni. 9. tér neve: Kinek a szobra látható a Trafalgar téren? 10. valakiről/valamiről elnevezett út: A Barrett család valaha a London Road East végén lakott. 11. valakiről/valamiről elnevezett szálloda: Úgy tűnik, a Claridges-ben lehet a legolcsóbban megszállni ebben a városban. 12. valakiről/valamiről elnevezett bank: A Nat West Banknak minden főbb városban vannak kifizetőhelyei. 13. valakiről/valamiről elnevezett üzlet: Ha valami új szoknyát akarsz venni, Miss Selfridgeshez kell menned. 14. valakiről/valamiről elnevezett étterem: Ki nem állhatom a McDonalds-ban felszolgált vacak ételt. 15. szentről elnevezett templom: A bátyám a Szent János templomban akar esküdni. 16. repülőterek: Milyen messze van a Ferihegyi repülőtér a belvárostól? 123 Forrás: https://doksi.net ARTICLES THE D E F I N I T E A R T I C L E 17.

paloták: Tavaly a királynő úgy döntött, hogy megnyitja a Buckingham Palotát a turisták előtt. 18. kastélyok: Azt hiszem, az Edinburgh-i vár nem Skócia legrégibb erődítménye. 19. egyetemek: 1989-ben végzett a bathi egyetemen. 20. régiók: Óriási a különbség Eszak-és Dél-Olaszország gazdasági helyzete között. 21. A volt NDK-ból rengetegen töltötték szabadságukat a Balatonnál az 1980-as években. 22. Hol a csudában van Trafalgar kikötője? Nem találom a térképen. 23. Sajnos nem engedhetem meg magamnak, hogy nappali hallgató legyek a Bath-i Továbbképző Főiskolán. Megoldások 1. Austria, Norway and Finland are expected to become members of the EEC in the near future. 2. "Is Hungary in Europe or in Africa?" - asked the French girl. 3. Tokyo is alleged to be the most expensive city in the world. 4. Gretna Green is only a small village somewhere in Scotland. 5. Italians call Sicily "the Mafia Island". 6. Is Mont Blanc in France

or in Italy? 7. Loch Ness has been one of the most visited parts of Scotland for decades. 8. John Major wont be living in Downing Street next year. 9. Whose statue can be seen in Trafalgar Square? 10. The Barrett family used to live at the end of London Road East. 11. Claridges seems to provide the cheapest accomodation in this town. 12. NatWest Bank has cash-dispensers in.every major town. 13. If you want to buy some new skirt, you have to go to Miss Selfridges. 14. I hate the junk food served at McDonalds. 15. My brother intends to have his wedding at St.Johns Church. 16. How far is Ferihegy airport from the centre of town? 17. Last year the Queen decided to open Buckingham Palace to tourists. 18. I dont think Edinburgh Castle is the oldest one in Scotland. 19. He graduated from Bath University in 1989. 20. There is a huge difference between the economic conditions of Southern and Northern Italy. 21. Lots of people from the former GDR spent their holidays at Lake Balaton in the

1980s. 22. Where on earth is Cape Trafalgar? I cannot find it on the map. 23. Im afraid I cant afford to be a full-time student at Bath College of Further Education. Más esetek, amikor a határozott névelő használata kötelező a. Osztályt jelölő főnevek előtt: 1. A vadászleopárd a macskák családjába tartozik. (A megoldást lásd később) 2. Az autó, amit tegnap láttam, Freddie. b. Ha valamiből egy van: 3. Kopernikusz előtt az emberek úgy hitték, hogy a Nap forog a Föld körül. 4. Gagarin lépett először a Holdra? c. Testrészek nevei előtt: 5. Először fordult elő, hogy apja vállon veregette. 124 Forrás: https://doksi.net THE DEFINITE A R T I C L E ARTICLES 6. Kennedy elnököt a kezén és a hátán is lövés érte. 7. Egy önmagát neonácinak tartó személy combon szúrta a híres politikust. d. Sorszámnevek előtt: 8. Ő volt az első osztrák színész, aki Oscar-díjas filmben valaha is játszott. 9. Ez az utolsó alkalom, hogy elnézem a

hibádat! e. A "the same" kifejezésben: 10. A te mondataid pontosan olyanok, mint az enyémek! f. A "the only" kifejezésben: 11. Először Mark volt az egyetlen, aki hitt a vádlott ártatlanságában. g. A "the very" kifejezésben: 12. Maga a tény, hogy a királynő úgy döntött, hogy adót fizet, az uralkodó és az állam változó viszonyáról árulkodik. 13. Tegnap egy csodás virágcsokrot kaptam. Sajnos azonban még ugyanaznap a csokrot a buszon hagytam. h. A "play the..." kifejezésben (valaki valamilyen hangszeren játszik): 14. Dobolsz vagy gitározol az új együttesben? i. Felsőfokú melléknév előtt: 15. Bármi történik, mindig ő a legsértődöttebb. 16. Az ő angoltudása volt a leggyengébb. j . Népnevek (eredetileg melléknevek) előtt, a többes szám kifejezésére: 17. Úgy tűnik, a kínaiak valami oknál fogva jobban kedvelik a kommunizmust, mint a piacgazdaságot. 18. Az írek valóban olyan barátságosak,

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


mint ahogy azt mondják róluk? 19. Az angolok valószínűleg a világ legfurcsább nációja. 20. A konyhaművészetükről híres franciák hajlamosak azt hinni, hogy az angol ételek szörnyen íztelenek. 21. Amikor a vietnamiaknak elegük van az éhezés és a nyomor szenvedéseiből, néhányan kis csónakba szállnak és Amerikába hajóznak. 22. A spanyol és a portugál soha nem mulasztotta el az alkalmat, hogy valami apróságon összeszólalkozzanak. k. Gyűjtőnevek előtt: 23. Bár apja az arisztokráciához tartozott, ő elhatározta, hogy a munkásosztályhoz csatlakozik. 24. A hadseregnek csökkentenie kell a kiadásait. 25. A földalatti kényelmes, de drága. 26. Nem valószínű, hogy Angliában a munkáspárt fogja megnyerni a következő általános választásokat. 27. A rendőrség időről időre ellenőrzi az autóvezetőket. 28. Hideg téli napokon a szarvasmarhát istállóban tartják és etetik. 29. A család nagyon várja régi barátjuk érkezését. 30.

A rendőrség két fűszálat talált az áldozat fején. 31. A tűzoltókat és a mentőket is ki kellett hívni. 1. Néhány általános eset: 32. Le tudnád halkítani kissé a TV-t? 33. Nem bánom, ha a férjem rádiót hallgat éjszaka, amikor már mélyen alszom. 34. 129 újságírót bocsátottak el a rádiótól. 35. Amikor visszaértem, a földön ült és sírt. 36. Nem kellene a postahivatal mellett újságosbódét felállítanod. 37. Koromsötét van itt. Fel tudnád kapcsolni a villanyt? 38. Az első emeleten vagy a földszinten van a mellékhelyiség? 125 Forrás: https://doksi.net ARTICLES THE DEFINITE A R T I C L E 39. A házat renoválni, az ajtókat és ablakokat átfesteni, a szőnyeget kitisztítani, a mennyezetet pedig meszelni kell. 40. Vagy a fogorvoshoz, vagy az orvoshoz ment. 41. Hogy juthatok el a vasútállomásra/repülőtérre? 42. Elfogyott a pénze, így elment a bankba, hogy szerezzen egy kicsit, bár tudta, hogy el van adósodva. 43. Valaki

csenget. - Ez a postás lesz. m. Elvont főnevek konkretizálása: 44. Nagyanyám élete tele volt boldogsággal. 45. A XVII. századi walesi irodalom nem bír számunkra nagy jelentőséggel. 46. Túlságosan fűszeres volt a vacsora, amit tegnap abban a kínai étteremben ettünk. 47. Mindig arról álmodtam, hogy a tenger mellett vagy vidéken legyen egy kis házikóm. 48. A Gallup Intézet egyik embere tudni akarta, milyen gyakran megyünk moziba és színházba. n. Főnévként használt melléknevek esetén: 49. A fiatalok sohasem hallgatnak az öregekre, de ettől fejlődik a világ. 50. A földrengés után a halottakat eltemették, a sebesülteket kórházba szállították. 51. A kormánynak soha nem lenne szabad megfeledkeznie a munkanélküliek gondjairól. 52. A gazdagok fizessenek több jövedelemadót vagy a szegények kevesebbet? 53. Mivel az unokatestvérem süketnémán született, egy siketek számára alapított intézetben nevelődött. 54. Nálatok a vakok is

jogosultak mindarra kedvezményre, melyekben a fogyatékosok részesülnek? Megoldások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. The cheetah is a member of the cat family. The car I saw yesterday is Freddies. Before Copernicus people thought that the Sun went round the Earth. Was it Gagarin who first stepped on the Moon? It was the first time that his father had patted him on the shoulder. President Kennedy was shot in the hand and in the back as well. The famous politician was stabbed in the upper leg by a self-professed Neo-Nazi. He was the first Austrian actor ever to act in an Oscar prize-winning film. This is the last time that I will overlook your mistake. Your sentences are exactly the same as mine. At first Mark was the only one to believe in the innocence of the accused. The very fact that the Queen has decided to pay tax indicates changes in the relationship between the monarch and the state. 13. I received a lovely bouquet of flowers yesterday. However, I unfortunately left

the bouquet on the bus on the very same day. 14. Do you play the drum or the guitar in the new band? 15. Whatever happens, it is always him who is the most indignant of all. 16. His command of English was the poorest. 17. For some reason the Chinese seem to prefer communism to the market economy. 18. Are the Irish really as friendly as they are said to be? 19. The British are probably the strangest nation in the world. 20. The French, famous for their cuisine, tend to think that English food is horribly tasteless. 126 Forrás: https://doksi.net THE D E F I N I T E A R T I C L E ARTICLES 21. When the Vietnamese are fed up with the sufferings of hunger and poverty, some of them get into a small boat and leave for the USA. 22. The Spaniard and the Portuguese never missed the opportunity to pick a quarrel with each other over some bagatelle/trifle. 23. Although his father belonged to the aristocracy, he decided to join the working classes. 24. The Army must cut down on its expenses.

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


25. The underground is comfortable but expensive. 26. The Labour Party is not likely to win the next General Elections in England. 27. The police check motorists every now and then. 28. On cold winter days the cattle are kept and fed in stables. 29. The family are looking forward to the arrival of their old friend. 30. The police have found two blades of grass on the head of the victim. 31. Both the fire-brigade and the ambulance had to be called out. 32. Could you turn down the TV a bit? 33. I dont mind my husband listening to the radio during the night when Im fast asleep. 34. As many as 129 journalists were fired from the radio station. 35. When I returned, she was sitting on the floor crying. 36. You shouldnt set up a newsstand next to the post office. 37. Its pitch-dark here. Could you turn on the light? . 38. Is the toilet on the first floor or on the ground-floor? 39. The house needs redecorating, the doors and windows have to be repainted, the carpet has to be cleaned and the

ceiling whitewashed. 40. Hes either gone to the dentist or to the doctor. 41. How can I get to the railway station/airport? 42. He had run out of money, so he went to the bank to get some, although he knew that he was in the red. 43. Someone is ringing the bell. - That must be the postman. 44. The life my grandma lived was full of happiness. 45. The Welsh literature of the 17th century is not very important for us. 46. The supper we had yesterday in that Chinese restaurant was far too hot. 47. Ive always dreamt of having a little bungalow near the sea or in the country. 48. A man from the Gallup Institute wanted to know how often we go to the cinema and the theatre. 49. The young never listen to the old, but thats why the world is developing. 50. After the earthquake the dead were buried, and the injured were taken to hospital. 51. The government should never forget about the problems of the unemployed. 52. Should the rich pay more income tax or should the poor pay less? 53. Since my

cousin was born deaf and mute, he was brought up in an institute for the deaf. 54. Are the blind entitled to get all the allowances available to the disabled in your country? A határozott névelő elhagyásának esetei Példamondatok a. Általánosítás esetén és egyéb idiomatikus esetekben 1. A nők szeretik az élet olyan egyszerű jelenségeit, mint a férfiak. 2. Ki mondta, hogy az élet szép?! Forrás: https://doksi.net ARTICLES 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. THE DEFINITE A R T I C L E Nekem a francia sokkal nehezebb volt, mint a portugál. Az ember legelőször 1969-ben érkezett a Holdra. Az utcaseprők tényleg többet keresnek, mint a tanárok? Az ipar a világon mindenütt szennyezi a környezetet. így aztán a természet már nem az, mint ami akár száz éve is volt. Apu mindig Jóhnnyt részesítette előnyben. Az orvos adott valamilyen injekciót malária ellen. Nem tudod, kit neveztek ki vezérigazgatónak? A pap azt mondta, hogy vagy a pokolba jutsz, vagy a

mennybe, attól függően, hogy viseled magad itt a földön. 12. A parlament megint elfogadott egy új törvényt az Alkotmánybíróságról. 13. Az emberek általában rémületbe esnek földrengés idején. 14. Ide figyeljetek, emberek, mit találtam éppen! 15. Menet közben az utasok kapaszkodjanak! 16. Tudsz egy másodpercet várni? Át kell öltöznöm, mert bőrig áztam. 17. Senki sem merte megtörni a csendet a gyűlésen. 18. Arra tanította a fiát, hogy sohase adja fel a reményt. 19. Ne felejtse, kedves Hyppolit, hogy a férjem mindig hagymát eszik reggelire. 20. Az arany nehezebb, mint az ezüst? 21. Ki nem állhatom a kígyókat. Jobban szeretem a krokodilokat. 22. Rendben van, ez a te táskád, de akkor hol van az én táskám? 23. Melyik nemzet küldte az első embert a világűrbe? 24. Attól tartok, a paradicsom csak egy hívő fantáziájában létezik. 25. Mindig fél hétkor vacsorázunk. 26. Busszal vagy gyalog mész munkába? 27. Soha nem utazom vonattal,

mindig a saját autómmal megyek. 28. Hajnalban felkelt és elment úszni, hogy visszanyerje éberségét. 29. Napkeltekor és napnyugtakor is imádkozik istenéhez. 30. Éjfélkor találkozom veled. 31. Tényleg tetszik a frizurám? Múlt héten rakattam be a hajam. 32. Lehet, hogy Martin jövőre koncertet ad Liverpoolban. 33. Láttam, amikor ma reggel megcsókolta a postást. 34. Az egész filmet tévén láttam, nem a moziban. 35. Hidd el nekem, véletlenül csináltam, nem akarattal. 36. Szenvedéssel teli hosszú évek után végre képes volt düh nélkül beszélni a volt férjével. 37. Anne együttérzően tekintett a gyermekre. 38. Ha megölte a feleségét, nem ok nélkül tette. 39. A nő ügyesen átcserélte a férfi sebkötését. 40. Amikor az útlevelemet kerestem, véletlenül rábukkantam erre a régi levélre. 41. Trolival jöttél? O, dehogy, természetesen villamossal. 42. Jövő szerdán tanúként kell megjelennem a bíróság előtt. 43. Mostantól kezdve

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


férj és feleség vagytok. 44. Egymás mellett feküdtek a folyó partján. 45. Egész tömegek jöttek meghallgatni, hogy mit akar az elnök mondani nekik. 46. Nem csak a bányászoknak, hanem a minisztereknek is keményebben kell dolgozniuk. 47. anyagnevek: A legélesebb késed rozsdamentes acélból van? 48. A víz elpárolog, ha forralod. 128 Forrás: https://doksi.net THE DEFINITE ARTICLE ARTICLES b. Újságnyelvben: 49. A hercegnőt is érintette a Heathrow-i emberrablási dráma. 50. Vita az iskolai kiadások csökkentése tárgyában. c. Nap, hónap, évszak: 51. Tavasz idején egész Hollandia egy virágoskert. 52. Angliában júliusban ér véget a tanítás. 53. Még nem hallottad a hírt? Hétfőn kirúgták. 54. Van olyan ember, akinek a tél a kedvenc évszaka? 55. A Mercedes-gyár úgy döntött, hogy a recesszió miatt péntekenként nem kell munkába menni a dolgozóknak. Megoldások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Women like simple things in life, like men.

Who said that life is beautiful?! French was much more difficult for me than Portuguese. Man landed on the Moon in 1969 for the very first time. Do road-sweepers really earn more than teachers? Industry pollutes the environment all over the world. So, nature is no longer the same as it used to be even a hundred years ago. Daddy has always favoured Johnny. The doctor has given me some injection against malaria. Dont you know who was appointed director general? The priest said you would either go to hell or to heaven depending on how you behave yourself here on earth. 12. Parliament has again passed a new law on the Constitutional Court. 13. People usually panic when there is an earthquake. 14. Look, what I have just found, folks! 15. Passengers must hold on while travelling! 16. Can you wait a second? I must change clothes because Im soaked to the skin. 17. Nobody dared to break silence at the meeting. 18. He taught his son never to give up hope. 19. Dont forget, dear Hyppolit, that my

husband always has onions for breakfast. 20. Is gold heavier than silver? 21. I cant stand snakes. I prefer crocodiles. 22. Okay, its your bag, but then where is my bag? 23. Which nation sent the first man into space? 24. Paradise exists only in a believers imagination, Im afraid. 25. We always have dinner at half past six. 26. Do you go to work by bus or on foot? 27. I never travel by train, I always drive my own car. 28. At dawn he got out of bed and went swimming to wake himself up. 29. He prays to his god at sunrise and at sunset as well. 30. Ill meet you at midnight. 31. Do you really like my hairstyle? I had my hair done last week. 32. Next year Martin might give a concert in Liverpool. 33. I saw her kissing the postman this morning. 34. I saw the whole film on TV, not in the cinema. 35. Believe me, I did it by mistake, not on purpose. 36. After long years of suffering she was finally able to talk to her former husband without anger. 129 Forrás: https://doksi.net ARTICLES 37.

38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. THE DEFINITE A R T I C L E Anne looked at the child with sympathy. If he killed his wife, he didnt do it without reason. The woman skilfully changed the dressing on his wound. When I was looking for my passport, I came across this old letter by chance. Did you come by trolley-bus? - Oh, no, by tram, of course. Next Wednesday I will have to testify in court. From now on you are man and wife. They were lying on the bank of the river side by side. Crowds came to hear what the President wanted to tell them. Not only miners but ministers also have to work harder. Is your sharpest knife made of stainless steel? Water evaporates if you boil it. "Princess involved in Heathrow kidnap drama." "Row over school cuts." During spring the whole of the Netherlands is a huge flower garden. In Britain schools break up in July . Havent you heard the news yet? He was dismissed on Monday. Is there anybody whose

favourite season is winter? The Mercedes Company decided that workers neednt go to work on Fridays because of the recession. Kontrasztív párok a határozott névelő használatának-ill. elhagyásának szemléltetésére. Elméleti tudnivaló: A névelő nélküli forma az adott intézményt (tárgyat) annak funkciója szerinti használatában jelzi, míg a névelővel alkotott forma semleges, ill. külső cselekvőt feltételez. 1. Börtönben ül bankrablás miatt. 2. Elment a börtönbe, hogy beszéljen sógorával, aki ült. 1. He went to prison for robbing a bank. 2. He went to the prison to speak to his brother-in-law, who was in prison. Személyek és elvont főnevek esetében az általános-konkrét ellentétet fejezzük ki a névelő nélküli ill. azzal ellátott formával. Példamondatok 1. Takarítónő lévén Mrs. Daley minden pénteken kitakarította a templomot. 2. Mivel mélyen vallásos volt, Elza néni vasárnaponként mindig az első volt a templomban. 3. Olyan

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


dühös voltam, hogy azonnal elmentem az iskolába, hogy beszéljek azzal az ostoba tanárral. 4. Nem tudom elképzelni, hogy valaki szereti az iskolát. 5. Fred? A helyi kórházban dolgozik szakácsként. 6. Nem csak hogy eltűnt a lánya, hanem a férje is kórházban van, hogy epekővel műtsék. 7. Amikor meglátogatta a fiát a börtönben, egy vekni kenyeret adott neki, melyben egy kés volt elrejtve. 130 Forrás: https://doksi.net THE DEFINITE ARTICLE ARTICLES 8. A bátyám két éve ül börtönben hamisításért. 9. Meg tudja mondani, milyen úton jutok el az egyetemhez? - Az egyetemhez? Pontosan a főiskola mellett van! 10.Kérlek, ne hagyd abba az egyetemet a záróvizsgák előtt! Nem akarom, hogy még egy valaki abbahagyja a tanulást a családban. 11. A bathi továbbképzési főiskolán körülbelül 500 hallgató van. 12. Sikerült tegnap a felfedezőknek elérni azt a várost, amelyiket célul tűztek ki? 13. Éppen a városba megyek, hogy vegyek egy kis

mosóport. Neked is hozhatok valamit? 14. Bárcsak a városban élhetnénk! Utálok ebben a kis házban lakni 15 kilométerre Pécstől. 15. Ne menjünk a tengerhez! Meglehetősen unom Brightont. 16. Matróz lévén élete nagy részét a tengeren tölti. 17. Elment a bíróságra megkérdezni, hogy a barátja még ott dolgozik-e. 18. Mivel én voltam az egyetlen szemtanú, felkértek, jelenjek meg a bíróság előtt a kihallgatás napján. 19. Halálra rémültünk, amikor nyolc döglött csótányt találtunk az ágyban. 20. Az orvos szigorúan előírta, hogy három napig maradjak ágyban. 21. Odamentem az ágyhoz, hogy megigazítsam a párnákat. 22. Tegnap rengeteg dolgom volt, ezért elég későn feküdtem le. 23. Sajnos nem tudom adni Mr. Hendersont. Az irodában van. 24. Kupa Mihály már nincs hivatalban, Szabó Iván azonban még igen. 25. Nem tudom, hogyan akar férjhez menni, ha mindig otthon ül és soha nem megy el sehova. 26. Megingathatatlan alibije van. Negyed ötkor

indult haza az irodából. 27. Nemrég költöztek be új, budapesti otthonukba. 28. Mivel dolgoztam, fogalmam sem volt, mi történt a fiammal. 29. Éppen a munkahelyemre tartottam, amikor ez a gyanús külsejű alak megállított és megkérdezte, nem tudnék-e adni neki öt fontot. 30. Zac mindig visítozni kezdett, ha nyolc óra előtt ágyba küldtük. 31. A férfiak általában jó szakácsok, de azok a férfiak, akiket én ismerek, azt sem tudják, hogyan kell tojásrántottát csinálni. 32. A házasság általában nyugalmat és boldogságot hoz, de a szüleim házassága kudarcba fulladt. 33. Nagy általánosságban szeretem az embereket, de akikkel naponta tíz órát kell eltöltenem, igen unalmasak számomra. 34. Általában nem iszom teát, de a te teádat imádom. 35. Az ipar állandó fejlődésben van, de a XX. század ipara ugrásszerűen növekedett. 36. A klasszikus zene mindig megnyugtatja az idegeimet. 37. Senki sem érti, hogy miért kapott Oscart a film gyenge

zenéje. 38. A költészet túlságosan elvont nekem, de Keats költészete mindig elbűvöl. 39. A tej a kedvenc italom, de a tegnap vett tej olyan savanyú volt, hogy képtelenség volt meginni. 40. A hús ára olyan magas lett, hogy még a vasárnapi húsadagunkat is csökkenteni kellett. 41. A szarajevói gyerekek már két éve állandóan szenvednek. 42. Biztos, hogy mérgezett volt a tea, amit tegnap a megbeszélésen ivott. 43. Hollywood legkiemelkedőbb filmrendezője éppen filmet készül forgatni India elhunyt miniszterelnöke, Radzsiv Gandhi életéről. 131 Forrás: https://doksi.net ARTICLES THE D E F I N I T E A R T I C L E Megoldások 1. Being a cleaner, Mrs. Daley cleaned the church every Friday. 2. Being a very religious person, Aunt Elsa was always the first to be at church on Sundays. 3. I was so furious that I immediately went to the school to speak to that silly teacher. 4. I cant imagine anyone liking school. 5. Fred? He works as a cook at the local

hospital. 6. Not only has her daughter disappeared, her husband is at hospital for a gall-stone operation. 7. When she visited her son in prison, she gave him a loaf of bread in which a knife was hidden. 8. My brother has been in prison for counterfeiting for two years. 9. Can you tell me the way to the university? - The university? Oh, its just next to the college! 10. I beg you not to leave university before your final exams! I dont want another drop-out in the family. 11. There are roughly 500 students at the Bath College of Further Education. 12. Did the explorers manage to reach the town they wanted to yesterday? 13. Im just going to town to buy some washing powder. Can I get you something as well? 14. I wish we could live in town! I hate living in this small house 15 kms from Pécs. 15. Lets not go to the seaside. Im pretty fed up with Brighton. 16. Being a sailor he spends most of his life at sea. 17. He went to the court to ask whether his friend still worked there. 18. Being

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


the only eyewitness, I was asked to appear in court on the day of the hearing. 19. We were frightened to death to find as many as eight cockroaches in the bed. 20. The doctor gave strict orders for me to stay in bed for three days. 21.1 went to the bed to arrange the pillows. 22. Yesterday I had a lot to do, so I went to bed rather late. 23. Im afraid you cannot talk to Mr. Henderson. He is at the office now. 24. Kupa Mihály is out of office, but Szabó Iván is still in office. 25. I dont know how she expects to get married if shes always at home and never goes out. 26. Hes got a firm alibi. He left his office for home at 4.15. 27. They have recently moved into their new home in Budapest. 28. Being at work, I had no idea what happened to my son. 29. I was on my way to work when this suspicious-looking man stopped me and asked if I could give him 5 pounds. 30. Zac always started to scream when we sent him to bed before eight oclock. 31. Men are usually good at cooking, but the men I

know dont even know how to prepare scrambled eggs. 32. Marriage usually brings tranquillity and happiness but the marriage of my parents turned out to be a failure. 33. Generally speaking, I like people but the people I have to spend ten hours a day with are very boring for me. 34. Usually I dont drink tea but I love the tea you make. 35. Industry is continuously developing, but the industry of the 20th century has developed by leaps and bounds. 36. Classical music always soothes my nerves. 132 Forrás: https://doksi.net ARTICLES THE INDEFINITE ARTICLE 37. Nobody can understand why the poor music of the film became an Oscar prize winner. 38. Poetry is too abstract for me but the poetry of Keats always fascinates me. . 39. Milk is my favourite drink but the milk I bought yesterday was so sour that it was impossible to drink. 40. Meat became so expensive that we had to cut down even on the meat we have on Sundays. 41. The children of Sarajevo have been continuously suffering for

two years. 42. The tea she drank yesterday at the meeting must have been poisoned. 43. Hollywoods most outstanding director is just about to shoot a film about the life of Indias late PM, Rajiv Gandhi. THE INDEFINITE ARTICLE Az alábbiakban olyan példamondatok fordítását tűztem ki célul, melyekben az alapszó előtt a határozatlan névelő használata kötelező. a. Szakmák, foglalkozások: 1. Carl Lewis világhírű rövidtávfutó. 2. Mióta rendőrfőnök a férjed? 3. Nagyanyámnak volt egy nagybátyja, aki őrmesterként szolgált Viktória királynő hadseregében a dicsőséges 1870-es években. 4. Dédelgetett álma volt, hogy színésznő legyen, de a családja megakadályozta, hogy valóra váltsa álmait. 5. Foglalkozása szerint Claudia Schiffer manöken. 1. Carl Lewis is a world-famous short distance runner. 2. Since when has your husband been a chief constable? 3. My grandma had an uncle who served in Queen Victorias army as a sergeant in the glorious 1870s. 4.

Her ultimate dream was to become an actress but her family prevented her from making her dreams come true. 5. Claudia Schiffer is a fashion model by profession. b. Személyek, állatok, tárgyak osztályát jelölve: 1. Egy kutyát minden évben be kell oltani veszettség ellen. 2. Feltételezések szerint a kenguruk jobb ökölvívók, mint némely versenyző az EB-n. 3. Egy francia szakértő szerint a farkas semmilyen körülmények között sem támadna az emberre. 4. Egy jó fordítónak legalább két nyelvet kell folyékonyan beszélnie. 5. Egy maszeknak több jövedelemadót kell fizetnie, mint egy tanárnak. 1. A dog must be vaccinated against rabies every year. 2. A kangaroo is supposed to be a better boxer than some competitors at the European Championship. * 133 Forrás: https://doksi.net ARTICLES THE INDEFINITE A R T I C L E 3. A French expert says that a wolf would not attack a man under any circumstances. 4. A good translator must speak at least two languages

fluently. 5. A self-employed person must pay more income tax than a teacher. c. Melléknév + étkezések kapcsolata előtt: 1. 2. 3. 4. 5. Tegnap nagyszerű vacsorát ettünk egy olasz étteremben. Egy jó reggeli kukoricapehellyel és narancslével kell, hogy kezdődjön. Ne feledd, igen fontos, hogy minden reggel kiadósan megreggelizz! Igazán kiadós volt az ebéd, köszönöm, drágám! Pompás vacsora Sharon Stone-nal? Jól hangzik! 1. 2. 3. 4. 5. We had a superb dinner at an Italian restaurant yesterday. A good breakfast should start with cornflakes and orange juice. Dont forget that eating a big breakfast every morning is essential. It really was a hearty lunch, thank you, darling! A delicious dinner with Sharon Stone? Sounds good! d. A "-ként" mennyiségi egység kifejezésére 1. Ez a szoba éjszakánként 14 fontba kerül, uram. 2. Mennyit keres évente egy átlagos magyar kéményseprő? 3. 270 km-es óránkénti sebességgel vezette Porschéját, amikor a

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


halálos baleset megtörtént. 4. Naponta hányszor esznek a vietnamiak rizst? 5. A legutóbbi tanulmány szerint az angolok hetente 35-40 órát dolgoznak. 6. Emlékszem, hogy boldog gyermekkorom idején a kenyér kilója 3,60 volt. 7. Azt hiszem, egy tucat tojás 12 penny. - Akkor a valóságról fogalmad sincs! 8. A dinnyének még mindig ötven forint kilója! Felháborító, nem? 9. Hallottad, hogy a liszt kilója csak 47 forint a sarki ABC-ben? 10. Naponta körülbelül száz oldalt kell olvasnom, hogy a megadott határidőre be tudjam fejezni ezt a regényt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. This room costs 14 pounds a night, sir. How much does an average Hungarian chimney sweep earn a year? He was driving his Porsche at 270 kms an hour when the fatal accident happened. How many times a day do the Vietnamese eat rice? British people work 35-40 hours a week, according to the latest study. I remember that in the happy days of my childhood bread was 3.60 a kilo. Eggs are 12 pence a

dozen, I suppose. - Then you are out of touch with reality. Melon is still fifty forints a kilo! Disgraceful, isnt it? Have you heard that flour is only 47 forints a kilo in the supermarket at the corner? I must read roughly a hundred pages a day to be able to finish this novel by the deadline. e. Half, hundred, thousand előtt 1. A londoni maraton résztvevői másfél órája indultak el. 2. Kaphatok fél adagot? Nem vagyok túl éhes. 3. Mennyi pénz kell? Százezer elég lesz? Forrás: https://doksi.net THE INDEFINITE ARTICLE ARTICLES 4. A kínai hatóságok 1000 disszidenst vettek őrizetbe. 5. Úgy hiszik, egymilliárd forintot sikkasztott a Lupis brókercég. 1. 2. 3. 4. 5. The participants in the London Marathon started an hour and a half ago. Can I have a half portion? Im not too hungry. How much money do you need? Will a hundred thousand be enough? A thousand dissidents were arrested by Chinese authorities. A billion forints is believed to have been embezzled by the

Lupis brokerage. f. "egy bizonyos..." értelemben 1. Egy bizonyos Dr. Wyndham kereste ma reggel. 2. Valami Mr. Colbert akarja Sheila idősebbik lányát elvenni feleségül. 3. Egy bizonyos Bram Stoker volt itt,-és azt állította, hogy valamilyen Drakuláról írt egy könyvet. 4. Pitt úr, ugye nem hallott még egy bizonyos Lewis-Hanlon asszonyról? 5. Éppen egy bizonyos Carreras énekel a rádióban. 1. A Doctor Wyndham was here this morning asking after you. 2. A Mr. Colbert wants to marry Sheilas elder daughter. • 3. A Mr. Bram Stoker was here, claiming that he wrote a book about some Dracula. 4. You havent heard of a Mrs. Lewis-Hanlon, have you, Mr. Pitt? 5. A certain Carreras is singing on the radio at the moment. A határozatlan névelő kitételének néhány általános esete Példamondatok 1. Amint azt előre megjósolták, ma reggel egy földrengés Los Angeles felét romba döntötte. 2. Wilsonék ikerházban vagy sorházban laknak? 3. Ki az a kopasz

fickó mókás salátazöld kalapban? 4. A középkorban egy arisztokrata nem vehetett el egy parasztlányt. 5. Egy jó kriminek feszült hangulatúnak és cselekménydúsnak kell lennie. 6. Állítólag van egy Rolls Royce-a, egy Mercedesé és egy BMW-je is. 7. Silvio Berlusconi fennkölt politikai ambícióktól fűtött milliomos, aki a maga erejéből lett azzá, ami. 8. Nagyon kell egy foncs, haver! 9. Cyrano azt javasolta, hogy barátja írjon egy verset Roxane-hoz. 10. Kérsz egy süteményt, édesem? 11. Egy orvosnak soha nem szabad megszegnie az esküjét. 12. Az 1970-es években a BBC egy negyedik tv-csatornát indított. 13. Miután megszerezte neki a jogi diplomát, elkezdett Bristol környéki külvárosi lakótelepeket tervezni és építeni. 14. Gyakorlatilag semmi kilátás nincs arra, hogy egy erős új kormány alakuljon. 15. Hamarosan igen ígéretes hollywoodi rendezőként tűnt ki. 135 Forrás: https://doksi.net ARTICLES T H E INDEFINITE A R T I C L E

Megoldások 1.. An earthquake has destroyed half of Los Angeles this morning, as predicted. 2. Do the Wilsons live in a semi-detached or a terraced house? 3. Whos that bald guy wearing a funny-looking lettuce-green hat? 4. An aristocrat was not allowed to marry a peasant girl in the Middle Ages. 5. A good thriller should be tense and action-packed. 6. He is supposed to have a Rolls Royce, a Mercedes and a BMW as well. 7. Silvio Berlusconi is a self-made millionaire with lofty political ambitions. 8. I badly need a quid, mate! 9. Cyrano suggested that his friend should write a poem to Roxane. 10. Would you like a piece of cake, honey? 11. A physician should never break his oath. 12. In the 1970s the BBC launched a fourth TV channel. 13. After earning him a degree in law, he started designing and building suburban housing estates around Bristol. 14. Prospects for a strong new government are practically nil. 15. Soon he emerged as a very promising Hollywood director. a most = a very PL:

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


a most interesting study = a very interesting study egy nagyon érdekes tanulmány Példamondatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ez egy rettentő bonyolult téma, amit óvatosan kell kezelnünk - mondta Walker úr. Mérhetetlenül felháborítanak az ilyen állítások! Meg akarták akadályozni, hogy igen kegyetlen ellenség kerítse kézre gerilláikat. Ön kétségtelenül igen tehetséges énekes, Pavarotti úr! Ez egy rettentő módon felháborító kép, Sundstrom úr! Köszönjük, hogy 10.000 fontot adományozott a jótékonysági alapítványunknak, Mansfield úr! Ön igazán nagyon bőkezű üzletember! Igencsak figyelemreméltó hölgy, nem? A Yes együttesnek ez a koncertje végtelenül bámulatos előadás volt. Annak a horrorfilmnek a megtekintése kimondhatatlanul dermesztő élmény volt számomra. Az általános nyelvészet tanára a diákok körében igen nagy tiszteletnek örvendő előadó volt. Megoldások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 136 This is a most

intricate issue which we must tackle with care, Mr. Walker said. Im most indignant about such allegations! They wanted to prevent a most cruel enemy from capturing their guerillas. You are undoubtedly a most talented singer, Mr. Pavarotti! This is a most revolting picture, Mr. Sundstrom! Thank you for donating 10,000 pounds to our charitable foundation, Mr. Mansfield! You really are a most generous businessman! She is a most remarkable woman, isnt she? This concert of Yes was a most amazing performance. Watching that horror film was a most petrifying experience for me. For the students the teacher of general linguistics was a most respected lecturer. Forrás: https://doksi.net THE I N D E F I N I T E ARTICLE such a.../what a.... ARTICLES + egyes számú megszámlálható főnevek 1. 2. 3. 4. 5. Két nappal az esküvője előtt halt meg? Micsoda tragédia! Mekkora csaló ez a Zsirinovszkij! Micsoda szégyenteljes gondolat! Szégyellhetned magad! Milyen rettenetes diktátor volt

ez a római császár! Micsoda kérdés! Természetesen elmegyek szavazni május nyolcadikán. 1. 2. 3. 4. 5. She died two days before her wedding? What a tragedy! What a swindler this Zhirinovsky is! What a shameful idea! You should be ashamed of yourself! What a horrible dictator that Roman emperor was! What a question! Of course Ill go and vote on the eighth of May. what + megszámlálhatatlan főnevek 1. Micsoda értékes információra bukkant fő riválisunk múltjából! Köszönöm, Smith úr! 2. Hangsúlyozta, milyen jelentős kutatást végzett doktor Pringle az utóbbi néhány év során. 3. Micsoda képtelenséget mondott neked anyád a nászéjszakád előtt! 4. Amikor megkérdezték, milyen tanácsot adott a fiának, nem válaszolt semmit. 5. József Attila hamarosan ráébredt, milyen nehéz munka naponta ezer lepedőt összehajtogatni. 1. What valuable information you have unearthed about the past of our arch-rival! Thank you, Mr. Smith! 2. He emphasized what

remarkable research has been carried out by Dr. Pringle in the last few years. 3. What nonsense your mother told you before your wedding night! 4. When asked what advice she gave her son, she said nothing. 5. József Attila soon realized what hard work it was to fold a thousand sheets a day. what + megszámlálható többes számú főnevek 1. 2. 3. 4. 5. Uramisten! Milyen szörnyűségeken mehettél keresztül abban a fogolytáborban! Micsoda buta kérdésekre kellett válaszolnom azon a kérdőíven! Micsoda fura elképzelései vannak Torgyán úrnak a demokráciáról! Micsoda ínycsiklandó finomságokat szolgált fel Lady Wentworth a partiján! Észrevetted, milyen ellentmondások vannak aközött, amit az igazgatónk mond és amit tesz? 1. My goodness! What horrible things you must have gone through in that detention camp! 2. What silly questions I had to answer on that questionnaire! 3. What odd views Mr. Torgyán has about democracy! 4. What mouthwatering delicacies Lady

Wentworth served at her party! 5. Have you noticed what contradictions there are between what our director says and does? 137 Forrás: https://doksi.net ARTICLES THE INDEFINITE ARTICLE such + megszámlálható többes számú főnevek 1. Az olasz turisták gyakran tűnődnek azon, hogy az angol nők miért viselnek olyan furcsa ruhákat. 2. Nem szabad ilyen kérdéseket anyám előtt megbeszélnünk. 3. Az ilyen kijelentések tönkretehetik a cégünk jó hírnevét. 4. Még soha életemben nem láttam ilyen nyegle alakokat egy kutatóintézetben! 5. Be kell látnod, hogy ilyen súlyos problémákat nem lehet egyik napról a másikra megoldani. 1. 2. 3. 4. 5. Italian tourists often wonder why British women wear such odd clothes. We are not allowed to discuss such questions in the presence of my mum. Such statements can/might destroy our firms reputation. Never in my life have I seen such laid-back guys in a research institute. You must admit that such grave problems cannot be

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


solved overnight. such + megszámlálható egyes számú főnevek 1. Bármilyen ügyes szerelő vagy is, egy ilyen bonyolult műszert nem tudsz szétszerelni. 2. Még soha életemben nem láttam ilyen hosszú filmet! 3. Bárcsak soha ne keveredett volna egy ilyen piszkos ügybe! 4. Még mindig nem tudom felfogni, hogy egy ilyen, meglehetősen buta alak hogyan tudta becsapni. 5. A fiamnak soha nem lett volna szabad egy ilyen gazdag lányt elvennie. 1. However skilful a mechanic you are, you cannot dismantle such a complicated instrument. 2. Never in my life have I seen such a long film! 3. I wish he had never been involved in such a murky business! 4. I still cannot comprehend how such an idiot could deceive him. 5. My son should never have married such an affluent/well-off girl. such + megszámlálhatatlan főnevek 1. Olyan meggyőző bizonyítékkal állt elő, hogy az esküdtszék a fickót bűnösnek ítélte. 2. Ilyen buta tanácsot hasznavehetetlen ócskaságként fog elvetni.

3. Ilyen bútor nem menne a függöny színéhez. 1. He provided such convincing evidence that the jury found the guy guilty. 2. He will dismiss such silly advice as useless stuff. 3. Such furniture would not go with the colour of the curtain. 138 Forrás: https://doksi.net THE I N D E F I N I T E ARTICLE How ARTICLES /So How 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Milyen kedves volt tőled, hogy kölcsönadtad a kávéfőződet! Milyen csodálatosan táncoltaazt a keringőt tegnap este a férjével! Milyen kevés újságíró jelent meg az űrhajós sajtókonferenciáján! Milyen lélegzetelállító volt Fisher Annie tavalyi koncertje a Zeneakadémián! Nahát, John, milyen kiegyensúlyozottnak bizonyult a legutóbbi feleséged! Milyen hatékony az új titkárnőd! Sárga vagyok az irigységtől. Hogy mennyire elegem van ebből az egész bürokráciából! Se hús, se hal féle ember. Hogy lehet valaki ilyen jellegtelen egyéniség! Milyen nehéz lehet szegény nyugdíjas

nagymamádnak kijönni a havi jövedelméből! El sem tudod képzelni, milyen kínos volt ez a helyzet mindannyiunknak. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. How nice it was of you to lend me your percolator! How beautifully she danced that waltz with her husband last night! How few journalists turned up at the astronauts press conference! How breathtaking Fisher Annies concert was at the Academy of Music last year! How level-headed your latest wife turned out to be, John! How efficient your new secretary is! Im green with envy. How fed up I am with all this red tape! Neither fish nor fowl! How can someone be so undecisive! How difficult it must be for your retired grandma to make ends meet. You cant imagine how embarrassing this situation was for all of us. So... 1. A hastáncosnő olyan elbűvölően táncolt, hogy a teremben minden férfi fülig szerelmes lett belé. 2. Annyira könnyelmű volt, hogy egy vadidegennek ötven fontot adott kölcsön. 3. Ha esetleg nem lennél olyan

szűklátókörű, el tudnád fogadni a tiedtől eltérő véleményeket is. 4. Sheila olyan csökönyös, hogy semmi értelme megpróbálnunk rávenni arra, hogy döntsön másként. 5. Kiderült róla, hogy olyan súlyos beteg, hogy azonnal kórháziba kellett vinni. 6. Olyan meggyőzően hangzottak szavai, hogy nem tudtam nem hinni neki. 7. Olyan kilátástalan volt a helyzetük, hogy nem tehettek mást, mint hogy megadják magukat. 8. Olyan fáradhatatlanul küzdöttek a szólásszabadságért, hogy mindenki tiszteletét kivívták vele. 9. A külváros olyan sivár volt, hogy elhatároztuk, nem hajtunk be kocsival. 10. Az idei Cambridge Proficiency vizsga olyan nehéz volt, hogy a jelöltek fele megbukott. 1. The belly dancer danced so bewitchingly that all the men in the room fell head over heels in love with her. 2. He was so light-headed that he lent 50 pounds to a complete stranger. 3. Maybe if you werent so narrow-minded, you would also be able to accept views which are

different to your own. 139 Forrás: https://doksi.net ARTICLES THE INDEFINITE A R T I C L E 4. 5. 6. 7. 8. Sheila is so stubborn that its no use trying to persuade her tö change her mind. He turned out to be so seriously ill that he had to be taken to hospital immediately. So convincing did he sound that I couldnt help believing him. So desperate was their situation that they could do nothing but surrender. They fought for the liberty of speech so tirelessly that they gained everybodys respect. 9. So bleak were the suburbs that we decided not to drive in. 10. So difficult was this years Cambridge Proficiency Exam that half of the candidates failed. Példamondatok Felsőfok 1. "Mindig győztes voltam. Olaszországot is azzá teszem." 2. Ha valóban nyomozás következik, bizonyára előzetes letartóztatásba fogják helyezni. 3. Egyetlen rossz lépése egy 16 évvel ezelőtt hozott helytelen üzleti döntés volt. 4. Egy bulvárlap felkapta a Jones doktor

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


öngyilkosságáról keringő pletykát. 5. A törzs gyerekei furcsa autómat UFO-nak nézték. 6. Rosszindulatú célzások tömege árad valamennyi bulvárlapból. 7. Új stratégiájuk az 1990-es években kezdett kialakulni, amikor egy új titkos szervezetet hoztak létre. 8. A harcokban edzett kiszolgált katonák nem ijednek meg egy ázsiai harcostól, bármilyen eltökélt legyen is. Megoldások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. "I have always been a winner. Ill make Italy a winner, too." (Silvio Berlusconi) If an investigation does follow, he will definitely be put under preliminary arrest. His only bad move was a bad business decision made 16 years ago. The rumour of the suicide of Dr. Jones was picked up by a tabloid. Children from the tribe took my outlandish car for a UFO. Theres a steady stream of innuendo from all the tabloids. Their new strategy began taking shape in the 1990s when they formed a new secret organization. 8. Hardened veterans are not afraid of an Asian

soldier, however determined he might be. 140 Forrás: https://doksi.net PRONOUNS PRONOUNS NEITHER... NOR... (Sem... sem...) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Nem bízom sem a rendőrségben, sem az itt jelenlevő belügyminiszterben. Igen finnyás kutyája van, se Whiskas macskát nem eszik, se egyebet. Ki mondta, hogy se az oroszlán nem veszélyes, se a tigris?! Borzasztóan sajnálom, de se a főnököm, se a helyettese nincs benn. Se John, se Brian nem fog elvenni feleségül, hacsak meg nem változol sürgősen! Azt hiszem, se őt, se a beosztottját nem szabad hibáztatnunk. Sose kedveltelek, sem azt az elviselhetetlen testvéredet. Se a hegyekben, se a faluban nem bujkálhatnak szökött fegyencek. Minek néznek ezek engem? Nem vagyok se buta, se hiszékeny! 1. 2. 3. 4. 5. I trust neither the police nor the Home Secretary, who is present here. He has an extremely fastidious dog: it eats neither Whiskas nor ordinary cats. Who said that neither a lion nor a tiger is dangerous?!

Im awfully sorry but neither my boss nor his deputy is in. Neither John nor Brian will marry you unless you urgently undergo a complete change. I think neither he nor his employee should be blamed. I have never liked you, nor that intolerable sister of yours. Neither in the mountains nor in the village can escaped prisoners be hiding. What do they take me for? Im neither stupid nor gullible. 6. 7. 8. 9. EITHER....OR (Vagy...vagy...) 1. Vagy tényleg beteg, vagy tetteti magát: nem tudom eldönteni. 2. Nem szabad megérintened se kesztyűben, se anélkül! 3. Ez vagy kanyaró, vagy bárányhimlő. - Nem mindegy? Mindkettő ragályos. 4. Neked vagy nekem, előbb-utóbb színt kell vallanunk. 5. Vagy én magyarázom homályosan, vagy a te felfogásod nagyon nehéz. 6. Vagy a munkáját kell feladnia, vagy az ösztöndíjról lemondani. 7. Vagy megkéred a kezét, vagy nem kellett volna hitegetned. 8. Úgy volt, hogy vagy Amerikába megy, vagy Angliába. 9. Úgy sejtik, hogy kolumbiai

kokaincsempész vagy isten tudja, milyen bérgyilkos. 10. Biztosan vagy zongorázik, vagy takarítja a hangszert. 11. Elképzelhető, hogy vagy a kereket cserélte, vagy az olajat ellenőrizte. 12. Nem kellene se Julit, se Marit eljegyezned, mindkettő rémes nőszemély. 13. Nem szándékom se Latin-Amerikában, se Kanadában letelepedni. 14. Te biztos nem vagy se Robert Redford, se Dustin Hoffmann. 15. Erre én nem lennék képes. - Attól tartok, én se. 141 Forrás: https://doksi.net PRONOUNS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. He is either really ill or hes pretending to be. I cant decide. You mustnt touch it either with gloves or without them. Its either measles or chicken-poxrlsnt it all the same? Both are infectious. Either you or me, we must declare ourselves sooner or later. Either Im not explaining it clearly or you are slow of understanding. He must either give up his work or renounce the scholarship. Either you propose marriage to her or you shouldnt have raised her hopes. He

was to travel either to America or to England. He is suspected of being either a Columbian cocaine smuggler or God knows what kind of a killer. 10. He must either be playing the piano or cleaning it. 11. He may either have exchanged the wheels or checked the oil. 12. You shouldnt/oughtnt to get engaged either to Julie or Mary. Both are horrible females. 13.1 have no intention of settling either in Latin America or in Canada. 14. You certainly arent either Robert Redford or Dustin Hoffmann. 15. I wouldnt be able to do it. - Im afraid I wouldnt either. NEITHER DO II SO DO I 1. Nem mehetsz diszkóba, amíg meg nem tanultad az egészet kívülről és a barátnőd se. 2. Tegnap be tudtam mászni az ablakán. - Joe is. 3. Nem kellett volna olyan lekezelően beszélned vele. - Ami azt illeti, neked se. 4. Akár meg is halhatott volna abban a szörnyű vérengzésben. - Te is. 5. A fizika egyszerre érdekes és nehéz. - A matematika is. 6. Azt hiszem, meg kellene engednünk neki, hogy ma

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


este fennmaradjon. - Én is azt hiszem. 7. Valaha ebben az irodában dolgozott az apám. - Az enyém is. 8. Született angol vagyok. Akárcsak John Major. 9. Kimondhatatlanul csalódott vagyok. - Én is. 1. You cant go to the disco until you have learnt it all by heart and neither can your girlfriend. 2. Yesterday I was able to climb in through her window. - So was Joe. 3. You shouldnt have spoken to him in such an off-hand manner. - As a matter of fact, neither should you. 4. He might even have died in that terrible massacre. - So might you. 5. Physics is both interesting and difficult at the same time. - So is mathematics. 6. I think we should allow him to stay up tonight. - So do I. 7. My father used to work in this office. - So did mine. 8. Im a born Englishman. So is John Major. 9. Im disappointed beyond words. - So am I. BOTH 1. Érdekes is volt meg mulatságos, ami azért ritkaság, nem? 2. Azt hiszed, mindketten be fogtok férni? 3. Indiában és Pakisztánban egyaránt

vannak vallási zavargások. 142 Forrás: https://doksi.net PRONOUNS 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Mind a fundamentalisták, mind a többi szélsőségesek őrültek! Mindkét variáció jól hangzik, nem gondolod? Szép is, okos is, mi kell még?! Mind a két Oscart ő kapta? Einstein vagy tényleg elhagyta mindkét zokniját, vagy csak elfelejtette, hová tette. Mindkét operát Wagner szerezte? Egyszerre volt szende és vonzó - lehetetlen volt ellenállni neki. Bizonyára mindkét férjét ő hagyta el. Muszáj neked mind a két tévét egyszerre nézned? Eljön az idő, amikor mindkét tettükért felelniük kell. Gyűlölettel és kétségbeesetten nézett ősi ellenfelére. Nyomait a konyhában és a szobában is felfedezték a rendőrök. 1. It was both interesting and amusing, which is unusual, isnt it? 2. Do you think both of you will get in? 3. There are public disturbances caused by religious differences in both India and Pakistan. 4. Both fundamentalists

and other extremists are crazy! 5. Both versions sound good, dont you think? 6. She is both pretty and clever, what else do you want?! 7. Was he awarded both Oscars? 8. Einstein either left both his socks behind or he just forgot where he had put them. 9. Were both operas composed by Wagner? 10. She was both unsophisticated and attractive at the same time - impossible to resist. 11. She must have left both of her husbands. 12. Is it necessary for you to watch both TVs at the same time? 13. The time will come when they will have to answer for both of their deeds. 14. He looked at his ancient enemy both with hatred and desperately. 15. Traces of him have been detected by the police in both the kitchen and the room. EITHER / NEITHER ( egyikre, az egyik....) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Akármelyiket elkészítheted, csak csináld már, mert éhenhalok. Olasz spagettit vagy valami kínait ennél? - Kösz, inkább egyiket se. Úgy tűnt, egyik fél sem elégedett a tárgyalások

eredményével. Meg kell mondanom, egyik ötlet se valami világraszóló. Egyikőtök se lesz fizikus, már amennyire én meg tudom ítélni. Egyik szülője sem volt soha katolikus. Hogyan várhatod, hogy templomba járjon? Biztos, hogy egyikük sem hazudik? Bár mind a kettő tehetséges, egyiküket sem vették fel. Bárcsak egyikőjük se ment volna oda! Mielőtt esetleg bármelyikőtök tiltakozna, közlöm a házirendet. A bot mindkét végéről egy-egy vödör lógott, tele tiszta vízzel. 1. 2. 3. 4. You can cook either of them just cóok something because Im dying of hunger. Would you like Italian spaghetti or something Chinese? - Neither of them, thanks. Neither party seemed to be satisfied with the outcome of the negotiations. I must admit that neither idea is sensational. 143 Forrás: https://doksi.net PRONOUNS 5. As far as I can judge, neither of you will become a physicist. 6. Neither of his parents has ever been a Catholic. How can you expect him to go to church?

7. Is it sure that neither of them is telling a lie? 8. Although both are talented, neither of them has been admitted to university. 9. I wish neither of them had gone there! 10. Before either of you should protest, Im going to announce the rules of the house. 11. At either end of the stick a bucket was hanging full of clean water. ALL / EVERY / EACH / WHOLE E határozatlan névmások egy adott csoport egészére ill. annak tagjaira utalnak. A "whole" jelentése a legátfogóbb: "teljes, egész". A csoportra mint bontatlan egységre utal. Az "all" jelentése "minden, összes, egész, valamennyi", tehát összefoglaló értelme van. Utána a megszámlálható főnevek többes számban, a megszámlálhatatlan főnevek egyes számban állnak. Az "every" jelentése: minden, minden egyes. Mindig egyes számmal áll, megszámlálható (ill. ilyen fogalmat jelentő) főnevek előtt. Az "each" jelentése: minden egyes,

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


külön-külön mindegyik. Az "each" meghatározott számú személyre vagy dologra vonatkozik, míg az "every"-nél ez a korlátozás nem áll fenn. Példamondatok Közép- és felsőfok 1. Képes voltál egyedül megenni az egészet? 2. Minden elképzelhető témához hozzá tudott szólni. 3. Most minden egyes cserkésznek találjak ki fedőnevet?! 4. Egész életemben rád vártam! 5. Minden könyv le van értékelve, végkiárusítás van. 6. Ha nem akarsz senkit megsérteni, mindenkivel kezet kell fognod. 7. Mindenütt vele találkozom. Tiszta őrület, nem? 8. Valahányszor leülök enni, valaki biztos, hogy csenget. 9. "Minden angol külön sziget." (Novalis) " 10. Biztos, hogy kihalt minden dinoszaurusz? 11. Tényleg minden egyes szörnyet számítógép tervezett Spielberg filmjében? 12. Az egész legénységet elküldték fedélzetet sikálni. 13. Mindenki megnézheti a főmérnök legújabb találmányát. 14. Eddig minden egyes filmje

nyert valamilyen díjat. 15. "Bennem van minden nő " (Whitney Houston) 16. Egész délután horrorfilmeket nézett, és most retteg! 17. Beutazta egész Európát, minden országban járt már. 18. Ezt a gyógyszert csak egészben szabad bevenni. 19. Nem létezik, hogy láttad az egész filmet! 20. Nem létezik, hogy az összes filmjét láttad! 21. Hajszálra olyan szép volt, mint Marilyn Monroe. 22. A város összes fiúja az én barátnőmet szeretné elvenni. 23. El tudnád adni az összesét? 24. Akár az összes pénzét is elveszthette volna. 25. Egészében véve, nem volt olyan rossz az előadás. 144 Forrás: https://doksi.net PRONOUNS 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. Akárhányszor meg akarom csókolni, eszébe jut egy vicc. Egész nyáron zuhogott, de ez itt nem szokatlan. Egészben sült kacsáról álmodom! Egész éjszaka vezettem, hogy mielőbb hozzád érjek. Az elnök bejelentése

minden reményünket romba döntötte. A világ minden országának össze kellene fogni a békéért. Mikor megtalálták, teste tele volt kék foltokkal. Teljesen befedte a por. Kéthetente meg kell látogatnom anyámat. Az ENSZ évente jelentést ad ki az emberi jogok helyzetéről Magyarországon. Minden almán volt egy kis hiba, mégis 50 Ft volt kilója. Elég ritka eset, hogy egész Angliát hó borítsa. Az összes hitelkártyámat ellopta az a bitang! Már most mind részeg?! Egész éjjel a plafont bámulta és a birkákat számolta. Minden egyes nap úgy jött haza, hogy fogadkozott: másnap felmond. Mikor nagykorúak lettek, minden gyerekünknek 100-100.000 forintot adtunk. Legalább hetente kétszer aerobicra kellene járnia. Az összes forró csokit a pincér fejére öntötte dühében. Nekem mindent elmondhattál volna! Elég drága még a kiwi: húsz forint darabja. Ha megfőzted a krumplikat egészben, hámozd meg őket! Igazán nem kellett volna az összes

vagyonából kiforgatnod. Nőnapon minden titkárnőnek vett egy csokor szegfűt. Tudnái minden osztálytársadnak adni egy-egy példányt? Higgye el, kérem, ez minden, amit erről az egész ügyről tudok. Megoldások 1. Were you able to eat all of it alone? 2. He was able to contribute remarks on every topic under the sun. 3. Shall I devise a code-name for each boy-scout now?! 4. I have been waiting for you all my life! 5. Eyery book is for sale at a discount price, there is a clearance sale. 6. If you dont want to hurt anybody, you must shake hands with everybody. 7. I meet him everywhere. Its sheer madness, isnt it? 8. Every time I sit down to eat, somebody is sure to ring the bell. 9. "Each Englishman is a separate island." 10. Is it sure that all the dinosaurs have become extinct? 11. Has each monster in Spielbergs film really been designed by computers? 12. The whole crew has been sent to scrub the deck. 13. Everyone can have a look at the chief engineers latest

invention. 14. So far each film of his has won some prize. 15. "Im every woman" 16. He has been watching horror films all afternoon and now he is terrified. 17. He has travelled all over Europe, he has been to every country. 18. This medicine must be taken only as a whole. 19. You cant have seen the whole film. 20. You cant have seen all of his films. 21. She was every bit as beautiful as Marilyn Monroe. 22. All the boys in town would like to marry my friend. 145 Forrás: https://doksi.net PRONOUNS 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. Were you able to sell all of them? He might have lost all his money as well. On the whole, the performance was not as bad as all that. Every time I want to kiss her, a joke occurs to her. It has been pouring with rain all summer but that isnt unusual here. Im dreaming of a duck roasted whole. I was driving all night to get to you as soon as possible. The

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


announcement of the President ruined all our hopes. All the countries of the world should unite to achieve peace. When he was found, all his body/the whole of his body was covered with blue spots. He was all covered in dust. I have to visit my mother every other week. The UN publishes a report on the situation of human rights in Hungary every year. All the apples had something wrong with them, but they still cost 50 forints a kilo. Its rather unusual for the whole of England to be covered with snow. All my credit cards have been stolen by that rascal! Are all of them drunk as early as this?! He has been staring at the ceiling and counting sheep the whole night. He came home every day promising that he would give in his notice the next day. When they came of age, we gave our children 100-100.000 forints each. She should go to aerobics lessons at least twice every week. She poured all the hot chocolate on the waiters head out of anger. You could have told me everything. Kiwis are still

rather expensive: they cost twenty forints each. When you have cooked the whole potatoes, peel them. You oughtnt to have done him out of the whole of his fortune. On Womens Day he bought a bunch of carnations for each secretary. Could you give a copy to each of your classmates? Believe me please, thats all I know about the whole business. FEW / A FEW - LITTLE / A LITTLE Mindkét névmás jelentését módosítja az előtte álló határozatlan névelő. Jelentésük nélküle negatív ("kevés"), a határozatlan névelő révén "néhány", ill. "némi, egy kis" jelentést kapnak. He was so selfish that he had few friends. However, he has changed a lot and so he has quite a few now. I had little time for films at university but now I always have a little free time. Példamondatok Közép- és felsőfok 1. Kevés ember gondolja, hogy egyre könnyebb lesz az élete a közeljövőben. 2. Van még néhány barátja, aki egyetért vele és kitart mellette. 3.

Egy kicsit kevesebb ember jött el az előadásra, mint terveztük. 4. Mivel elég elfoglalt vagyok, sajnos nagyon keveset látom. 5.- A sofőrünk ivott egy keveset, ezért nem engedtük meg neki, hogy vezesse a kocsit hazafelé. 146 Forrás: https://doksi.net PRONOUNS 6. Igyekezz már, alig van egy kis időnk a busz indulásáig! 7. Néhány nappal ezelőtt láttam az utcán azt az embert, akit keres a rendőrség. 8. Miért ilyen kevés kenyeret vettél? Biztos, hogy nem lesz elég, ha esetleg vendégek jönnek. 9. Az iskolának kevés pénze van arra, hogy bármilyen eszközt vegyen. 10. Mit gondolsz, megengedi, hogy feltegyek néhány kérdést? 11. Pár perc múlva elindulok hazafelé, várj meg a bejáratnál. 12. Adj egy kis időt, hogy gondolkozzam az ajánlatodon. 13. Kevés benzinünk van, nem mehetünk tovább. 14. Van még egy kevés olajunk, kitart a tél végéig. 15. Fogd rövidre, nincs sok időm hasztalan fecsegésre! 16. Nem hoztak magukkal pénzt, de Jimnél

mindig van egy kevés. Éppen annyi, hogy ketten meg tudnak inni egy-egy üveg sört. 17. Csak nagyon kevés adatunk van tényleges cselekedeteiről. 18. Még van egy kis lisztünk, csinálhatok neked egy kis piskótát. 19. Kevés cukrunk van, be kell érned helyette valami mással. 20. Volt egy kis francia konyakja az üveg alján, és azt hörpölgette órákon át. 21. Nem lesz belőle jó óvónő, kevés türelme van a gyerekekhez. 22. Alig tudott egy pár szót arabul, amikor először Jordániában járt. 23. Néhány huligán ődöngött a ház körül, tudván, hogy ilyenkor kevés rendőr jár arra. 24. Miért van olyan kevés fa Budapesten, amikor még néhány park is elkelne? 25. Néhány hete írták alá a békemegállapodást némi vita után. 26. Nagyon kevés szabadnapot adott a főkönyvelőnek, különösen a naplófőkönyv lezárása idején. 27. Minél kevesebb szót tanulsz meg, annál kevesebbet felejtesz az "angoltudásodból". 28. Nem kell nagy

ajándékot venni, néhány aranygyűrű is megteszi. 29. Olyan kevés tojást tojnak a tyúkjaim, hogy érdemesebb levágni és megenni őket. 30. Jónéhány tízfontost talált a férje párnája alatt. 31. Jópáran pórul jártak, amikor a bank csődbe ment, ugye? 32. Válaszolna néhány személyes kérdésre is? 33. Néhányszor próbáltam meggyőzni, de hajthatatlan maradt. 34. Mit szólnál egy kis whiskyhez? - kérdezte a bárszekrény előtt állva. 35. Még egy kis só és tökéletes lesz a francia hagymalevesed! 36. Talán csak egy kis kezdeti buzdításra van szüksége. 37. Úgy tűnik nekem, egy kissé beképzelt ez a mi új főnökünk. 38. Egy kicsit viccesnek találta a külügyminiszter nyakkendőjét. 39. Van egy-két jó ötlete, de kevés az energiája, hogy megvalósítsa őket. 40. Néhány év, és hozzáfogsz szokni ahhoz, hogy egy alkoholistával élj. 41. A sértő közbeszólások hallatán néhányunk idegesen fészkelődni kezdett. 42. Ehhez a sült

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


vadhoz egy kis vörösbort kellett volna felszolgálnod. 43. Olyan keveset evett ebédre, hogy már háromkor korogni kezdett a gyomra. 44. Sajnos kevés eső esett tavasszal, megint drága lesz a zöldség. 45. Kevés barátja van, aki igazán segítségére lenne nagy bajban. 46. Remélem, nem vagy mérges, hogy késtem néhány percet, de igen sűrű a forgalom a napnak ebben a szakában. Megoldások 1. Few people think that their lives will get easier and easier in the near future. 2. He has still got a few friends left who agree with him and remain loyal to him. 3. Somewhat fewer people came to the lecture than we had planned. 147 Forrás: https://doksi.net PRONOUNS 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. As Im rather busy, I can see her very little, unfortunately. Our driver drank a little, thats why we didnt let him drive on the way home. Hurry up, we have just a little time before the bus leaves. A few days ago I saw the man wanted by the police on the street. Why did

you buy so little bread? Should guests come, it wont be enough. The school has little money to buy any equipment. Do you think he will allow me to ask him a few questions? Ill start for home in a few minutes, wait for me at the entrance. Give me a little time to think about your proposal. We have little petrol, we cant go any farther. We have a little oil left, it will last as long as the end of the winter. Keep it short, I have got little time for useless chattering. They havent brought any money but Jim always has a little on him. - Just enough for both of them to drink a bottle of beer. 17. We have just a few facts about his real actions. 18. We have a little flour left, I can make you some finger-biscuits. 19. We have little sugar, you will have to make do with something else instead. 20. He had a little French cognac at the bottom of the bottle and he was sipping it for hours. 21. She wont make a good kindergarten teacher. She has little patience with children. 22. He could hardly

speak a few words in Arabic when he was in Jordan for the first time. 23. A few hooligans were loitering around the house knowing that there were few policemen passing by at that time. 24. Why are there so few trees in Budapest when a few more parks would be needed? 25. It was a few weeks ago that they signed the peace treaty after a short discussion. 26. He gave very few days off to the chief accountant especially at the time of closing the general ledger. 27. The fewer words you learn, the less you will forget your knowledge of English. 28. You neednt buy a large present, a few golden rings will do. 29. My hens lay so few eggs that it is more worthwhile to kill and eat them. 30. She found quite a few ten-pound notes under her husbands pillow. 31. Quite a few people came off badly when the bank went bankrupt, didnt they? 32. Would you answer a few personal questions as well? 33. Several times I tried to convince him but he remained firm. 34. What about a little whisky?, he asked,

standing in front of the cocktail cabinet. 35. A little more salt and your French onion soup will be perfect! 36. Perhaps its just a little initial encouragement that he needs. 37. This new boss of ours seems to me a little conceited. 38. He found the Foreign Secretarys tie a little funny. 39. He has a few good ideas but has got little energy to realise them. 40. A few more years and you will get used to living with a habitual drinker. 41. Hearing the insulting interruptions, a few of us started to fidget restlessly. 42. You should have served a little red wine with this fried game. 43. He ate so little for lunch that his stomach started to rumble as early as three oclock. 44. Unfortunately, there has been little rain in spring, vegetables are going to be expensive again. 45. He has few friends who would really help him in great trouble. 46. I hope you arent angry with me for being late but the traffic is very heavy at this time of the day. 148 Forrás: https://doksi.net PRONOUNS M

U C H - MANY A "much" szinonimái lehetnek: a lot (of), lots (of), a large/great quantity of a good/great deal of, plenty of A "many" szinonimái lehetnek: a lot (of), lots (of, a number of, a large number of, plenty of. Példamondatok Közép- és felsőfok 1. Olyan sok hibája volt a dolgozatban, hogy még az egyest is alig érdemelte meg. 2. Túl sok rossz filmet látott ahhoz, hogy a véleményét megváltoztassa. 3. Olyan sokan elfáradtak a gyerekek közül, hogy rövid pihenőt kellett tartanunk a túra közepén. 4. Olyan sok bort ittak a bálon, hogy képtelenek voltak gyalog hazamenni. 5. Sok barátod van, akikben megbízhatsz? 6. Sietnünk kell a vacsorával, nincs sok időnk az előadás kezdetéig. 7. A görögországi kiránduláson nem tudtunk sok fényképet készíteni, mert elromlott a fényképezőgépünk. 8. Sok évvel ezelőtt történt, hogy egy kedves, idős bácsi becsengetett és sok apró cikket ajánlott megvételre. 9. Nem vagyok valami

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


nagy véleménnyel azokról az orvosokról, akik. hamar gyógyíthatatlannak bélyegzik a beteget. 10. Sok ember szereti kertészkedéssel tölteni a hétvégét. 11. Biztosan sokan lesznek a divatbemutatón a Penta Hotelban. 12. Sokkal jobban hiányzik, mint gondoltam volna. Nem kellett volna szakítanom vele. 13. Olyan sokat ettem, hogy meg sem tudok moccanni, úgyhogy most ne kérj tőlem semmi szívességet. 14. Úgy örülök, hogy levágattad a szakálladat, így sokkal fiatalabbnak nézel ki. 15. El tudod képzelni, hogy olyan sok pénzed legyen, hogy minden évben külföldön nyaralj? 16. Rengeteg ruhát felpróbáltam a boltban, de egyik sem tetszett annyira, hogy megvegyem. 17. Azt hiszem, túl sok cigarettát szívsz egy nap, és ne gondold, hogy ez nem látszik az arcbőrödön. 18. Híres énekes lévén rengeteg levelet kap a rajongóitól nap mint nap. 19. Elég sok szék van a teremben, így mindenki le tud ülni az előadás alatt. 20. Amikor leszeded a fáról a

gyümölcsöt, bőséges vízzel mosd le, hogy eltávolítsd a szennyeződést! 21. Kíváncsi vagyok, hogy az idén mennyi adót kell majd fizetnem. 22. Sokkal több tanárra an szükség ennek az iskolatípusnak a beindításához. 23. Nem érdekel, mennyit keresnek azok, akik éjt nappallá téve dolgoznak. 24. Sok függ attól, mit mondasz a tárgyaláson az elítélt védelmében. 25. Mennyivel van több barátod, ha gazdag vagy? 26. Ahhoz képest, hogy csak néhány éve versenyez, elég sok versenyt megnyert már. 27. Hány rendőr kellene ilyen sok erőszak megfékezésére? 28. Olyan sok játékod van a polcon, igazán találhatnál kedvedre valót! 29. Még hány ilyen esetnek kell előfordulnia, hogy a hatóságok szigorúbb intézkedéseket hozzanak? 30. Örülök, hogy olyan munkám van, ami sok utazással jár. 149 Forrás: https://doksi.net PRONOUNS 31. 32. 33. 34. 35. 36. Sokkal több sót kellett volna a csirkehúsra tenned. Túl sok pénz csak túl sok irigyet

szül. Bőven van hely a pincében, rakd csak le azt a sok régi újságot oda. Egész évben sok gyümölcsöt kell enned, ha azt akarod, hogy egészséges maradj. A börtönben bőven lesz ideje eltöprengeni, hogy mit is tett. Olyan nagy mennyiségű szemét gyűlt össze az iskola udvarán, hogy alig tudták elszállítani. 37. Amikor influenzás vagy, rengeteg folyadékot igyál és sokféle vitamint egyél. 38. Meg tudnád nekem mondani, mennyibe került ez a típusú mikrohullámú sütő? 39. Ebben az országban együtt él a sok kegyetlenség és a számos kedves ember. Megoldások 1. 2. 3. 4. 5. 6. He made so many mistakes in the test that he hardly deserved even a one. He has seen too many bad films to change his view. So many children got tired that we had to have a little rest in the middle of the trip. They had drunk so much wine at the ball that they were unable to walk home. Have you got a lot of friends you can trust? We must be quick with the dinner, we havent got

much time before the performance starts. 7. We couldnt take a lot of photos during our trip to Greece since our camera went wrong. 8. It happened a number of years ago that a kind old man rang our bell and offered to sell me a lot of trinkets. 9. I dont think much of doctors branding the patients as incurable after a little time. 10. A lot of people enjoy spending their week-ends working in the garden. 11. There must be a lot of people at the fashion show in the Penta Hotel. 12. I miss her a lot more than I expected. I shouldnt have split up with her. 13.1 have eaten so much that I cant even move; so dont ask me any favours now. 14. Im so glad that you have had your beard cut. You look a lot younger like that. 15. Can you imagine having so much money that you could spend your summer holiday abroad every year? 16. I tried on plenty of dresses in the shop but I didnt like any of them enough to buy. 17. I think you smoke too many cigarettes a day, and dont you think that it doesnt show on

the skin of your face. 18. Being a famous singer, he receives a large number of letters from his fans day after day. 19. There are quite a lot of chairs in the room so everybody can have a seat during the lecture. 20. When you pick fruit from the tree, wash it with a large amount of water to remove dirt from it. 21.1 wonder how much tax I will have to pay this year. 22. Many more teachers are needed to introduce this kind of school. 23. Im not interested in how much people who work day and night earn. 24. A lot depends on what you say in the trial to defend the convict. 25. How many more friends do you have if you are rich? 26. Considering that he has been in competitions for just a few years, he has already won quite a lot of them. 27. How many policemen would be necessary to control so much violence? 28. You have so many toys on the shelf, you really could find one to your liking. 150 Forrás: https://doksi.net PRONOUNS 29. How many more cases like this must happen for the

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


authorities to take stricter measures? 30. Im glad to have a job which requires a lot of travelling. 31. You should have put much more salt on the chicken. 32. Too much money just makes too many envious people. 33. There is much room in the cellar, just put that large pile of old newspapers there. 34. You must eat a lot of fruit all the year round if you want to remain healthy. 35. In prison he will have plenty of time to brood over what he has done. 36. Such a large amount of rubbish had piled up in the schoolyard that it could hardly be transported. 37. When you have flu, drink plenty of fluids and eat many different vitamins. 38. Could you tell me how much this type of micro-wave oven cost? 39. In this country there is a large amount of cruelty and a large number of kind people living side by side. SOME, ANY + T H E I R COMPOUNDS, NO, NONE Közép- és felsőfok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Szeretnék kölcsönkérni egy kis pénzt egy új gáztűzhelyre. Bármelyik villamosra

felszállhatunk, mindhárom a Duna-parton megy végig. Bárhová elmennék veled, akár a világ végére is. Valami olyan tárgyat keresek, amivel ki tudom lyukasztani a lapokat. Attól tartok, hogy valami hiba csúszott a számításába. Nagyon sajnálom, de most már nem maradhatok tovább. Egyáltalán nincs szükségem arra a könyvre, amit idehozott. A környékünkön legalább négy telefonfülke van, de már napok óta egyik sem működik. 9. Túl sokat vásároltam, erre a hónapra alig van már pénzem. 10. Az éjszaka valaki babrált a zárral, de elkezdtem zörögni, és elszaladt. 11. Nem kapott egyetlenegy választ sem a hirdetésére. 12. Bárki bemehet a nyitva hagyott ajtón, ha nem vagy óvatos. 13. Látta valaki, hogy a kertben dolgoztál, amikor betörtek a szomszédhoz? 14. Néhányan a lányok közül elmentek a moziba, majd beültek egy cukrászdába egy kis fagyit enni. 15. Van még bors a tartóban, vagy nekem kell teletöltenem? 16. Adj egy kis tanácsot,

hogyan tehetném el a befőtteket úgy, hogy ne romoljanak meg. 17. Soha nincs semmilyen ötleted arra vonatkozóan, hogy hol töltsük a szabadságunkat. 18. Van, aki szereti a halászlét, és vannak emberek, akik egyáltalán nem szeretnek semmilyen halételt. 19. Bármilyen színűre befestetheted a szoknyádat, csak úgy csinálják meg, hogy ne legyen folt rajta. 20. Nem kérnél még egy kis süteményt? 21. Senki sem találta el a helyes válaszokat, bármennyire is igyekeztek, ezért egy pontot sem tudok adni. 22. Már nagyon unom, hogy soha nincs pénze, és mindig tőlem kér valamennyit. 23. Nincs vesztegetni való időnk, azonnal neki kell állnunk a babaház készítéséhez, hogy húsvétra kész legyen. 24. Olyan elfoglalt vagyok, hogy egyáltalán nincs időm olvasni. 151 Forrás: https://doksi.net PRONOUNS 29. How many more cases like this must happen for the authorities to take stricter measures? 30. Im glad to have a job which requires a lot of travelling. 31.

You should have put much more salt on the chicken. 32. Too much money just makes too many envious people. 33. There is much room in the cellar, just put that large pile of old newspapers there. 34. You must eat a lot of fruit all the year round if you want to remain healthy. 35. In prison he will have plenty of time to brood over what he has done. 36. Such a large amount of rubbish had piled up in the schoolyard that it could hardly be transported. • 37. When you have flu, drink plenty of fluids and eat many different vitamins. 38. Could you tell me how much this type of micro-wave oven cost? 39. In this country there is a large amount of cruelty and a large number of kind people living side by side. SOME, ANY + T H E I R COMPOUNDS, NO, NONE Közép- és felsőfok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Szeretnék kölcsönkérni egy kis pénzt egy új gáztűzhelyre. Bármelyik villamosra felszállhatunk, mindhárom a Duna-parton megy végig. Bárhová elmennék veled, akár a világ végére is.

Valami olyan tárgyat keresek, amivel ki tudom lyukasztani a lapokat. Attól tartok, hogy valami hiba csúszott a számításába. Nagyon sajnálom, de most már nem maradhatok tovább. Egyáltalán nincs szükségem arra a könyvre, amit idehozott. A környékünkön legalább négy telefonfülke van, de már napok óta egyik sem működik. 9. Túl sokat vásároltam, erre a hónapra alig van már pénzem. 10. Az éjszaka valaki babrált a zárral, de elkezdtem zörögni, és elszaladt. 11. Nem kapott egyetlenegy választ sem a hirdetésére. 12. Bárki bemehet a nyitva hagyott ajtón, ha nem vagy óvatos. 13. Látta valaki, hogy a kertben dolgoztál, amikor betörtek a szomszédhoz? 14. Néhányan a lányok közül elmentek a moziba, majd beültek egy cukrászdába egy kis fagyit enni. 15. Van még bors a tartóban, vagy nekem kell teletöltenem? 16. Adj egy kis tanácsot, hogyan tehetném el a befőtteket úgy, hogy ne romoljanak meg. 17. Soha nincs semmilyen ötleted arra

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


vonatkozóan, hogy hol töltsük a szabadságunkat. 18. Van, aki szereti a halászlét, és vannak emberek, akik egyáltalán nem szeretnek semmilyen halételt. 19. Bármilyen színűre befestetheted a szoknyádat, csak úgy csinálják meg, hogy ne legyen folt rajta. 20. Nem kérnél még egy kis süteményt? 21. Senki sem találta el a helyes válaszokat, bármennyire is igyekeztek, ezért egy pontot sem tudok adni. 22. Már nagyon unom, hogy soha nincs pénze, és mindig tőlem kér valamennyit. 23. Nincs vesztegetni való időnk, azonnal neki kell állnunk a babaház készítéséhez, hogy húsvétra kész legyen. 24. Olyan elfoglalt vagyok, hogy egyáltalán nincs időm olvasni. 151 Forrás: https://doksi.net PRONOUNS 25. Nem volt más választásom, mint bevallani a feleségemnek, hogy válni akarok. 26. Egyik barátom se látta azt a fényes jelenséget az égen, amit én láttam két nappal ezelőtt. 27. Alig maradt egy kis sör a hűtőben. Hogy várhatod, hogy sör

nélkül nézzünk meccset? 28. A nagy tömeg miatt nem láttam semmit a kiállított képekből. 29. Kell valahol valaminek lennie, ami kulcsot ad a rejtély megoldásához. 30. Voltak nálad vendégek vasárnap? - Nem, egy sem. 31. Bármelyikőtök eljöhet a színházba, feltéve, hogy van jegyetek. 32. Még egy kis bort? - Köszönöm, van még egy kicsi. 33. Nem vagyok hajlandó valami düledező tanyán élni kilométerekre bármitől. 34. Ha valaki keresne, mondd meg, hogy ma korábban kellett mennem dolgozni. 35. Bárki elvihette a lépcsőházból a babakocsit. 36. Gyertek el valamikor, hogy egy jót beszélgessünk. 37. Néha nagyon lehangolt vagyok, ha eszembejutnak elszalasztott lehetőségeim. 38. Van néhány könyvem az elméleti nyelvészetről, de mostanában alig nyitom ki valamelyiket is. 39. Melyik diák elég szorgalmas, hogy ösztöndíjat kapjon? - Egyik sem. 40. "Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek." 41. Sehol sem találom azt a

hamutartót, amit nászajándékba kaptam keresztapámtól. Megoldások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. I would like to borrow some money to buy a new gas-cooker. We can take any tram, all three of them go along the bank of the Danube. I would go anywhere with you, even to the worlds end. Im looking for some object to punch the sheets of paper with. Im afraid there has been some error in his calculations. Im awfully sorry but I cant stay any longer. I have no need for the book he brought here at all. / I dont need the book he brought here at all. 8. There are at least four call-boxes in our surroundings but none of them has been working for days. 9. I have done too much shopping, I have hardly any money for this month. 10. At night someone was fiddling with the lock but I started rattling and he ran away. 11. He didnt receive any answer/ He received no answer to his advertisement. 12. Anyone can enter through the open door if you arent careful. 13. Did anybody see you working in the garden when

the neighbouring house was broken into? 14. Some of the girls went to the cinema, then to a confectionery to eat some ice­ cream. 15. Is there some black pepper left in the pepper-pot or must I fill it up? 16. Give me some advice on how to conserve bottled fruit to stop it going bad. 17. You never have any idea as to where to spend our holidays. 18. Some people like fish soup and some dont like any kind of food made from fish at all. 19. You can have your skirt dyed any colour, so long as they do it without leaving any stains. 20. Would you like some more cake? 21. However hard they tried, no one/nobody could find the correct answer, therefore I can give no points/I cant give any points. 152 Forrás: https://doksi.net R E F L E X I V E - RECIPROCAL P R O N O U N S PRONOUNS 22. Im really fed up with his never having any money and always asking me for some. 23. We have no time to lose, we must get down to building the dolls house so that it will be ready by Easter. 24. Im so busy

that I have no time to read at all. 25. I had no other choice than to admit to my wife that I wanted to get divorced. 26. None of my friends saw the brightly shining thing in the sky that I saw two days ago. 27. Theres hardly any beer left in the fridge. How can you expect us to watch a match without any beer? 28. The big crowd prevented me from seeing anything of the pictures on display. 29. There must be some clue to the solution of the mystery somewhere. 30. Did you have any visitors on Sunday? - No, I didnt have any. 31. Any of you may come to the theatre provided that you have tickets. 32. Some more wine? - Thanks, I still have some. 33. I wont live in some ramshackle farm-house kilometres/miles from anywhere. 34. Should anyone want to speak to me, tell him that I had to go to work earlier today. 35. Anybody could have taken the pram from the staircase. 36. Come to see us some time to have a good chat. 37. Sometimes I feel very depressed when I remember the opportunities I missed.

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


38. I have some books on theoretical linguistics but these days I hardly ever open any of them. 39. Which student is hard-working enough to be given a scholarship? - None of them. 40. "I cant tell anybody, so I will tell everybody." 41.1 cant find the ashtray I got as a wedding-present from my godfather anywhere. REFLEXIVE - RECIPROCAL PRONOUNS Példamondatok Közép- és felsőfok 1. Borotválkozás közben véletlenül megvágtam magam, persze megint akkor, amikor sietnem kellett. 2. A férj és a feleség egymást hibáztatták, amiért elromlott a házasságuk. 3. Amikor anyjától búcsúzik, az mindig azt mondja, hogy vigyázzon magára. 4. Joe maga nyitotta ki az ajtót, amikor csengettek. 5. Nem szerette varratni a ruháit, inkább saját maga varrta. 6. A húgom egyedül él budapesti egyszobás lakásában. 7. Kár, hogy nem láthatjuk magunkat a tükörben reggelente, amikor elalszunk és ide-ode kapkodunk. , 8. Magamban remekül tudok svédül beszélni, de ha

meg kell szólalnom, zavarban vagyok. 9. Reméljük, jól érezted magad a jelmezbálon. 10. A gyerekek biztosan jól fognak viselkedni a kiránduláson, mert különben nem viszem őket sehova sem. 11. Elég nagyok vagytok már ahhoz, hogy magatok kitakarítsátok a lakást. 12. Nem érintkeznek senkivel, mióta a fiuk öngyilkos lett. 13. Maga a nyaklánc tetszett neki, de a zöld gyémánt nem. 14. Nagyon nehéz az embernek jól érezni magát, ha senkit sem ismer a társaságban. 153 Forrás: https://doksi.net PRONOUNS 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. REFLEXIVE - RECIPROCAL P R O N O U N S Magával az igazgatónővel beszéltem ebben a ügyben. ? Mióta vállalkozó lett, saját magának dolgozik. Állandóan azt ismételgeti, hogy magamért szeret, nem a vagyonomért. Én magam fizettem ki a számlámat, nem engedtem, hogy a barátom akár csak egy fagyira is meghívjon. Soha nem tudja úgy kifejezni magát, ahogy szeretné. A bújócskázó

gyerekek minden erejükkel azon voltak, hogy minél előbb megtalálják egymást. Ők maguk próbáltak mindenkit megvigasztalni, akiknek az övékéhez hasonló problémájuk volt. Azt mondtam magamnak: Na, ezt ha törik, ha szakad, meg kell csinálnod! Miért vagy olyan lusta, hogy nem tudod magad megcsinálni a házi feladatodat? Eléggé ismered magad ahhoz, hogy elvállalj egy ilyen bonyolult feladatot? Vehetek egy kis csokoládét? - Parancsolj! Ő hozta saját magát olyan helyzetbe, hogy egyedül kell megtalálnia a kivezető utat. Varázstükörbe néztek, és látták magukat, amint egyre kövérebbé váltak. Olyan lánynak ismerem, aki mindig csak magára gondol, soha senki másra. Mi magunk készítettük a bulira a szendvicseket, a vacsorát pedig maga az ünnepelt főzte. Nem ő maga takarította ki a szobáját, hanem hívott egy takarítótársaságot, akik elvégezték a munkát helyette. Megoldások 1. During shaving I cut myself accidentally, at a time again, of

course, when I was in a hurry. 2. Husband and wife blamed each other for the breakdown of their marriage. 3. When he says good-bye to his mother, she always tells him to take care of himself. 4. Joe himself answered the door-bell. 5. She didnt like having her dresses made, she preferred to sew them herself. 6. My younger sister lives by herself in her bed-sitter in Budapest. 7. Its a pity we cant see ourselves in the mirror groping around sleepily after oversleeping in the mornings. 8. My Swedish is excellent when I speak to myself but Im embarrassed when I have to speak aloud. 9. We hope you enjoyed yourself at the fancy-dress party. 10. The children will surely behave themselves on the trip because otherwise I wont take them anywhere. 11. You are old enough to clean the flat by yourselves. 12. They have kept to themselves since their son committed suicide. 13. She liked the necklace itself but not the green diamond. 14. Its very difficult to amuse oneself if one doesnt know anybody

in the group. 15.1 spoke to the head-mistress herself about this matter. 16. He has been self-employed since he became an entrepreneur. 17. She keeps repeating that she loves me for myself and not for my wealth. 18.1 myself paid my bill and didnt let my friend treat me even to an ice-cream. 19. She can never express herself the way she would like to. 20. The children playing hide-and-seek did their best to find one another as quickly as possible. 21. They themselves tried to comfort everybody who had a problem similar to theirs. 22. I said to myself: One way or the other, youve got to do it. 154 Forrás: https://doksi.net REFLEXIVE - RECIPROCAL P R O N O U N S 23. 24. 25. 26. 27. 28. PRONOUNS Why are you too lazy to do your homework yourself? Do you know yourself well enough to take on such a complicated task? May I have some chocolate? - Help yourself. He got himself into such a situation that he has to find the way out by himself. They looked into a magic mirror and saw

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


themselves getting fatter and fatter. I know her to be a girl who always just thinks about herself and never about anybody else. 29. We prepared the sandwiches for the party ourselves, and dinner was cooked by the person whose name-day/birthday we were celebrating. 30. He didnt clean his room himself but he called a cleaning company to do the job for him. Forrás: https://doksi.net ADJECTIVES C O M P A R I S O N OF A D J E C T I V E S ADJECTIVES COMPARISON OF ADJECTIVES A melléknevek hasonlítása és fokozása három szinten történik: Alapfok: Középfok: Felsőfok: This girl is as old as my daughter. Your car is more comfortable than mine. The house on the corner is the most beautiful building in town. A német típusú középfok képzése Alap- és középfok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Rendesebb, mint te, biztosíthatlak róla! A fiuk, Mr. Brown, lustább, mint valaha. Fogalma sincs róla, kijött később. A barátnőd hidegebb, mint egy

jégcsap! Ha előbb jöttél volna, most nem itt tartanánk. Ahogy közeledtünk Dartmoorhoz, egyre sötétebb lett. Hamisabban hangzik, mint az előző vallomása! A síelés kockázatosabb, mint az autóversenyzés? Nem tudtuk eldönteni, Budapest vagy Miskolc utcái koszosabbak-e. Bárcsak valami szárazabb klímájú országban telepedtünk volna le! Semmilyen körülmények között nem merülhettek mélyebbre! Elhatározta, hogy közelebb költözik a szüleihez. A varrógéped zajosabb, mint egy sugármeghajtású repülőgép-bombázó. Még Woody Alléiméi is jóképűbb. Azt mondják, Hinckley még L. H. Oswaldnál is őrültebb volt. A savanyú uborka savanykásabb ízü, mint az alma, ugye? Megoldások 1. He is nicer than you, I can assure you. 2. Their son, Mr. Brown, is lazier than ever. 3. She has no idea who came later. 4. Your friend is colder than an icicle. 5. If you had come earlier, we wouldnt be just here now. 6. As we got nearer to Dartmoor, it got darker. 7.

It sounds phonier than her previous confession. 8. Is skiing riskier than motor-racing? 9. We couldnt decide which were dirtier - the streets of Budapest or of Miskolc. 10. If only we had settled down in a country with a drier climate! 11. Under no circumstances can you go any deeper underwater. 12. He decided to move closer to his parents. 13. Your sewing machine is noisier than a jet bomber! 156 Forrás: https://doksi.net C O M P A R I S O N OF A D J E C T I V E S ADJECTIVES 14. He is even handsomer than Woody Allen. 15. Hinckley is said to have been even crazier than L. H. Oswald. 16. Pickled gherkin tastes sourer than apples, dont they? A francia típusú középfok képzése 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Egy csirke tényleg intelligensebb, mint a dinoszauruszok voltak? Vidámabb sztorikat is mesélhetnél. Nagyi pudingja még annál is ízletesebb, mint amit a mamád készít! Ha ilyen drága autód van, óvatosabbnak kell lenned! Ideje, hogy valami

fiúsabb hajviseletet vágass. Azért vágják ki az esőerdőket, mert azt hiszik, ott majd termékenyebb talajra találnak. Claudia Schiffer szebb már nem is lehetne. Amit utána mondott, még hihetetlenebb volt. A te fiad még reménytelenebb matekból, mint az enyém. Egyre" nevetségesebbé vált, amint ott állt és énekelni próbált. Egy tacskókutya hűségesebb, mint egy barát? Határozottan magabiztosabb, mint valaha volt, nem? Makacsabb, mint bármely más nő, akit csak ismerek. Ma párásabb a levegő, mint tegnap, nem? 0 volt a legjobban feldobva az érettségi után. Megoldások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Is a chicken really more intelligent than the dinosaurs were? You could at least tell more cheerful stories. Grannys pudding is even more delicious than your mothers. If you have such an expensive car, you must be more careful. Its time you had your hair cut so that it looks more like a boy. (Nem melléknévvel fejezzük ki!) They

clear rain forests because they expect to find more fertile soil there. Claudia Schiffer couldnt be more beautiful than she is. What he said afterwards was even more incredible. Your son is even more hopeless at maths than mine. He became more and more ridiculous standing there and trying to sing. Is a Dachshund more loyal than a friend? He is definitely more self-confident than he used to be, isnt he? She is more obstinate than any other woman I know. The air is more humid today than it was yesterday, isnt it? He was more delighted/pleased than anybody else after the school-leaving exam. A melléknév felsőfoka - német típus 1. Igazán nem kellett volna a legolcsóbbat venned. 2. A Toyota tegnap mutatta be a legújabb módszerét arra, hogy hogyan kerüljük el a halálos baleseteket. 3. Mindenki Leonardót tartja a legnagyobb festőnek? 4. A legforróbb nyarak egyikén szerettünk egymásba, még a hatvanas évek elején. 5. A Pa-dö-dö a legviccesebb magyar pop-duó, ugye? 157

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


Forrás: https://doksi.net ADJECTIVES 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. C O M P A R I S O N OF A D J E C T I V E S Mit gondolsz, melyik a legtisztább állat? Még a legegyszerűbb kérdést sem tudja megválaszolni. A világ legöregebb embere állítólag Japánban él. Ennél nagyobb közhelyet nem is mondhattál volna. Mindünk közül ő volt a legfiatalabb, így őt választottuk kifutófiúnak. Szerencséje van, uram, a legvilágosabb szobát foglalta le! Ez a legnagyobb hazugság, amit életemben hallottam! Most látja a mamád először a világ legmagasabb épületét? Nekem azt mondták, ez a legrövidebb út. Megoldások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. You really shouldnt have bought the cheapest one. Toyota presented its newest method of avoiding fatal accidents. Is Leonardo universally considered to be the greatest painter? We fell in love with each other during one of the hottest summers, as early as the beginning of the 60s. Pa-dö-dö is the

funniest Hungarian pop-duos, isnt it? She was the kindest geisha that I had ever known. Which animal do you think is cleanest? He cant answer even the simplest question. The oldest man in the world is alleged to be living in Japan. This is the commonest platitude you could have said. He was the youngest of all of us so we chose him to be a courrier. You are lucky, sir, to have reserved the brightest room. Its the biggest lie I have ever heard in my life. Is this the first time your mother has seen the tallest building in the world? I have been told that this is the shortest way. A melléknév felsőfoka - francia típus (the most....) 1. Szokás szerint lekéste a legizgalmasabb jelenetet. 2. O volt a legbőkezűbb firenzei uralkodó a XVI. században. 3. Egy dolog van, amiben tehetséges: ki tudja választani a legdrágább és legocsmányabb ruhát. Sőt, fel is veszi! 4. Egyike volt a legjobban tisztelt tanároknak. 5. Tavaly a "legvakmerőbb sofőr" címet kapta a

rendőrségtől. 6. Melyik a legértékesebb festmény a Louvre-ban? 7. Örökségem legdrágább darabja számomra ez a kis órácska. 8. Ez a legfelső szintje a nyelvtudásnak. 9. A kórház egy egész sorozat legmodernebb felszerelést kapott. 10. Ez az állat kétségtelenül a világ legvisszataszítóbb hüllője. 11. A legtisztességtelenebb parlamenti képviselőket le kellene váltani. 12. Gretzkyt 802. gólja után a leglelkesebb szurkolói kísérték haza, autója mellett futva. 13. A "Schindler listája" volt a év legmegindítóbb filmje. 14. Az volt a legbosszantóbb dolog, hogy nem nézett ránk, mikor hozzánk beszélt. 158 Forrás: https://doksi.net C O M P A R I S O N OF A D J E C T I V E S ADJECTIVES Megoldások 1. As usual, he missed the most exciting scene. 2. In the 16th century he was the most generous ruler in Florence. 3. There is one thing she is talented at: choosing the most expensive and the ugliest dress. Whats more, she even wears it. 4.

He was one of the most respected teachers. 5. He was given the title ofthe most reckless driver by the police last year. 6. Which is the most valuable painting in the Louvre? 7. For me the most precious part of my legacy is this tiny watch. 8. This is the most advanced level of language proficiency. 9. The hospital has been given a whole set of the most modern equipment. 10. This animal is undoubtedly the most repulsive reptile in the world. 11. The least honest/most dishonest MPs should be replaced. 12. After scoring his 802nd goal, Gretzky was accompanied as far as his home by his most enthusiastic fans, running alongside his car. 13. Schindlers List has been the most moving film of the year. 14. The most irritating thing was that he didnt look at us when speaking to us. Rendhagyó melléknevek fokozása - középfok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Biztos csal, mert az eredményei mindig jobbak, mint az enyémek. A gazdasági helyzet olyan rossz, hogy ezután

csak jobb lehet. Rosszabb már nem is lehet! A dolgok csak rosszabbra fordulhatnak. Melyik írót kedveled jobban: Styront vagy Faulknert? - Az utóbbit. A húgom azonban az előbbit kedveli, mert nagy Styron-imádó. Mindig mindent megbocsát az idősebbik fiának. A te házad messzebb van az iskolától, mint az enyém? Nemcsak fizetésemelést kért, hanem továbbment: azt is követelte, hogy azonnal léptessék elő. Sokkal kevesebb nyakkendőm van, mint Johnnynak. Ha nem akarod aláásni az egészségedet, kevesebbet kellene dolgoznod. Ki tud több nyelven beszélni? Te vagy a férjed? Még a dúsgazdagok is egyre több pénzt akarnak keresni. Ez a te nagynénikéd még az én anyósomnál is rosszabb. Későbbi művei már magukon hordozták a művészi hajlam némely jegyeit. Megoldások 1. 2. 3. 4. 5. 6. He must be cheating as his results are always better than mine. The economic situation is so bad that from now on it can only get better. It couldnt be worse. Things can only

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


get worse. Which writer do you prefer, Styron or Faulkner? - The latter. But my sister prefers the former as she is a big fan of Styron. / My sister prefers Styron because she is a big fan of his. 7. He always forgives to his elder son everything. 8. Is your house farther from the school than mine? 9. Not only did she ask for a pay-rise, she went further: she also demanded to be promoted immediately. 159 Forrás: https://doksi.net ADJECTIVES 10. 11. 12. 13. 14. 15. C O M P A R I S O N OF A D J E C T I V E S I have a lot less/far fewer ties than Johnny does. If you dont want to undermine your health, you should work less. Who speaks more languages? You or your husband? Even the super-rich want to earn more and more money. This aunt of yours is even worse than my mother-in-law. His later works bore some signs of artistic inclinations. Rendhagyó melléknevek fokozása - felsőfok 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ő volt a legjobban öltözött nő a partin. Sikerült megvenned a legrosszabb

autót. Messze ő a legjobb beosztottad, ideje, hogy előléptesd. Idáig a Ben Hur kapta a legtöbb Oscar-díjat. Négy súlyos állapotú betegünk van, de Mrs. Jones a legbetegebb. Sok rosszindulatú öregasszonyt ismerek, de messze Lady Winfred a legrosszabb közülük. 7. Megvan neked a Time legutóbbi száma? 8. Megkérdezte a titkárnőjét, hogy hol van a legtávolabbi falu, és odaküldte szegény Frankét üzletet kötni. 9. Kétségtelen, Mary ment a legmesszebbre, mikor azt követelte, hogy buktassuk meg az igazgatót. . 10. Most akkor Irene vagy Annelise a legidősebb nővéred? 11. Csodálkoztam, hogy ő adta bé a dolgozatát utolsóként. 12. Legelőször is hadd hirdessem ki a vizsga időpontját. 13. Rengeteg francia bélyegünk van, de neki van a legtöbb. 14. Ez a legkevesebb, amit az ember egy ilyen rendes haverért megtesz. 1 5 . 0 követte el a legkevesebb hibát a dolgozatban. Megoldások " 1. She was the best dressed woman at the party. 2. You managed to

buy the worst car. 3. He is by far your best employee, its time you promoted him. 4. So far Ben Hur has been awarded the most Oscars. / Up to now Ben Hur holds the record for being awarded the largest number of Oscars. 5. We have four patients in critical condition but Mrs. Jones is the worst. 6. I know a lot of evil old women but Lady Winfred is by far the worst of them. 7. Have you got the latest issue of Time? 8. He asked his secretary where the farthest village was and sent poor Frank to do business there. 9. No doubt it was Mary who went furthest by demanding that we should overthrow the director. 10. So who is your eldest sister - Irene or Annelise? 11. I was surprised at his being the last to hand in the exam-paper. 12. First and foremost, let me announce the date of the exam. 13. We have a great number of French stamps but he has the most of them. 14. This is the least one can do for such a nice person/chap. 15. He made the fewest mistakes in the test. 160 Forrás:

https://doksi.net C O M P A R I S O N OF A D J E C T I V E S ADJECTIVES "Fura" melléknevek, melyek jelentése más, ha a szó előtt ill. mögött áll Felsőfok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. A jelenlevő hölgy az ön jelenlegi felesége? Az aggódó feleség férje minden kívánságát teljesítette. Hajlandó az érintett hölgy nyilatkozni a támadói külsejéről? Három napig tartott, amíg rájöttünk a bonyolult jogi probléma megoldására. Van olyan ország, ahol a Parlament nem egy választott testület? Hogy őszinte legyek, a bátyám az egész család mindenben legilletékesebb tagja. Miért nem jelent meg a felelős személy? Néhány ember számára Hitler a megtestesült gonosz volt. A megválasztott miniszterelnök júniusban alakíthat kormányt. Az érintett miniszter nagyon bonyolult választ adott a viszonylag egyszerű kérdésre. 11. Minden érintett országnak le kellene mondania arról, hogy a szemetet a tengerbe öntse. 12. Minél jobban

aggódsz a súlyod miatt, annál kövérebb leszel. Megoldások 1. Is the woman present your present wife? 2. The concerned wife did everything her husband asked her to. 3. Will the woman concerned/involved make a statement on the appearance of her attackers? 4. It took us three days to hit upon the solution of/to the involved legal issue. 5. Is there any country where the Parliament is not an elected body? 6. To be frank, my brother is the most responsible member of the family. 7. Why didnt the person who was responsible turn up? 8. For some people, Hitler was the devil incarnate. 9. The PM elect can form a government in June. 10. The minister involved gave a very involved/complicated answer to the relatively simple question. 11. All the countries concerned should desist from pouring rubbish into the sea. 12. The more concerned you are about your weight, the fatter you will be. Melléknevek (módhatározók), melyek csak állítmányként illetve csak jelzőként szerepelhetnek 1.

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Most az egyszer tényleg beteg, úgy tűnik. • A beteg nagypapát kórházba szállították. Amikor a királyfi megtalálta Csipkerózsikát, az mélyen aludt. Teljesen egyedül vagyok egy kis lyukban és rettentő magányosnak érzem magam. A rémült birkák tudták, mitől félnek: közeledett egy éhes farkascsorda. Élsz még? Köszönöm, élek és virulok. Jobban szeretem az élő közvetítéseket nézni, mint koncertre járni. Csak az élő kígyóktól fél, ha már megdöglöttek, nem érdeklik. Azt hittem, alszik, de amikor beléptem, teljesen ébren volt. A folyamat elején van egy csomó sejt, mely teljesen egyforma. A kis hajó biztonságban úszott az óceánon. Van egy kis házam, sokkal kisebb, mint az a te palotád. 161 Forrás: https://doksi.net ADJECTIVES C O M P A R I S O N OF A D J E C T I V E S 13. Ébren töltött hosszú órák után végre elaludt, de szörnyű álmai voltak. 14. Amikor a bál után visszatértek a

házba, az egész ház égett. 15. Ebbe a szobába senkinek nem szabad belépni égő cigarettával. Megoldások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. For once he really seems to be ill. The sick grandfather was taken to hospital. When the prince found Sleeping Beauty, she was fast asleep. Im all alone in a tiny hole and I feei awfully lonely. The frightened sheep knew what they were afraid of: a pack of hungry wolves were approaching them. Are you still alive? Thanks, Im alive and kicking. I prefer watching live broadcasts to going to concerts. She is only afraid of living snakes and doesnt care about them when they are dead. I thought he was asleep but when I entered he was wide awake. At the beginning of the process there is a bunch of identical cells. The small ship was safely afloat on the ocean. I have a small house, a lot smaller than that palace of yours. After long, waking hours she finally fell asleep but then she had horrible nightmares. When they returned to

their house after the ball, the whole house was alight. No one can enter this room with a lit cigarette. Minél..., annál... 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Minél többet tanulsz, annál többet felejtesz. Minél gyorsabban futott, üldözői annál jobban lemaradtak. Minél több ajándékot vesz, annál boldogabbá tesz engem. Minél szűkebb egy sikátor, annál kevésbé vagyok hajlandó bemenni. Minél okosabbnak tűnt, annál jobban feleségül akarta venni. Minél előkelőbb a vendég, a hostessnek annál udvariasabbnak kell lennie hozzá. Minél többször sérted meg, annál valószínűbb, hogy elveszted őt. Ahogy öregszik, egyre szenilisebb. Minél nehezebb hozzáférni egy információhoz, nekünk annál többet ér. Minél tovább beszélt, annál zavarosabbnak hatott az egész. Minél alacsonyabb vagy, annál kevesebb az esélyed, hogy te legyél az új Magic Johnson. 12. Minél kevésbé vagy feldúlt, annál jobban látod a következményeket. 13. Minél

rövidebb egy ülés, annál jobb. 14. Minél több idő telik el, annál kevesebb reményünk marad. 15. Minél hamarabb befejezed a zaklatását, annál hamarabb bocsát meg. 16. Minél hamarább ideér, annál jobb, mert beszélnem kell vele. 17. Minél több tapasztalatot szerzett a vezetésben, annál könnyebben reagált vészhelyzetekben. 18. Minél többet gyakorolja az angol mondatok fordítását, annál jobban fejlődik a fordítási készsége. 19. Minél bölcsebb döntéseket hoz, alkalmazottai annál jobban tisztelik. 20. Minél tovább hallgatom őt, annál kevésbé tudok hinni neki. 21. Minél tehetségesebb vagy, annál nehezebb kellőképpen megfizetett állást találnod. 162 Forrás: https://doksi.net C O M P A R I S O N OF A D J E C T I V E S ADJECTIVES 22. Minél többet fusizik, annál kevésbé képes a munkahelyén megfelelni az elvárásoknak. 23. Minél szennyezettebb a világ levegője, annál rosszabbak az élővilág kilátásai. 24. Minél kevesebb

erőfeszítést teszel arra, hogy megtanuld a tételeket, annál valószínűbb, hogy megbuksz a szűrővizsgán. 25. Minél kevesebb időt szentelsz a munkádnak, annál kevesebb a sikerélményed. Megoldások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. The more you learn the more you forget. The faster he ran the further his pursuers fell behind. The more presents he buys the happier he makes me. The narrower a passage is the less willing I am to enter it. The cleverer she seemed to be the more he wanted to marry her. The more distinguished a guest is the politer a hostess must be with him. The more times you offend her the more likely it is that you will lose her. The older he grows the more senile he becomes. The less available / The more difficult a piece of information is to get the more we value it. 10. The longer he spoke the more confused the whole thing seemed. 11. The shorter you are the less chance you have of becoming the new Magic Johnson. 12. The less upset you are the better you can

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


see the consequences. 13. The shorter a meeting is the better. 14. The more time passes the less hope we have. 15. The sooner you stop pestering her the sooner shell forgive you. 16. The sooner he gets here the better, because I must speak to him. 17. The more driving experience he got the more easily he reacted to emergencies. 18. The more he practises translating English sentences the more his translation skills improve. 19. The more sensible decisions he makes the more his employees respect him. 20. The longer I listen to him the less I can believe him. 21. The more talented you are the more difficult it is for you to find an adequately paid job. 22. The more moonlighting he does the less he is able to meet expectations at his main job. 23. The more polluted the worlds air is, the worse the prospects of its flora and fauna are. 24. The less effort you make to learn the topics, the more likely you are to fail the filter exam. 25. The less time you devote to your work, the less sense

of achievement you have. Vegyes példamondatok 1. Azt mondják Péterről, hogyjószívűbb, mint János. 2. Amikor Joe bácsi olyan fiatal volt, mint te, sokkal szélesebb válla volt. 3 . 0 a legódivatúbb ruhatervező, akivel valaha együtt dolgoztam. 4. A legrosszabb az volt a kiránduláson, hogy nem tudtunk felmenni abba a TVtoronyba, ahonnan olyan csodálatos a kilátás, mint egy helikopterről. 5. Ugyanolyan mókásan van befonva a lányod haja, mint a szomszéd kislányé. 6. Nem volt olyan okos, hogy végre tudta volna hajtani a rábízott feladatot. 163 Forrás: https://doksi.net ADJECTIVES 6. 7. 8. 9. 10. 11. C O M P A R I S O N OF A D J E C T I V E S Nem volt olyan okos, hogy végre tudta volna hajtani a rábízott feladatot. Épp olyan méretű az én ruhám is, mint Katáé. Menjünk olyan közel az állatokhoz, amilyen közel csak lehet. A tanárunk több, mint kedves volt, amikor tanácsot kértünk tőle. 0 a legidősebb bátyám, aki már egy éve tölti a

katonaidejét. Kati legalább öt évvel idősebbnek látszik, mint amennyi valójában, pedig ő a legfiatalabb a családban. 12. A te kakaód nem olyan jó, mint amit az édesanyád készít. 13. Az új tornyot majdnem olyan magasra építették, mint a párizsi Eiffel-torony. 14. Nem hinném, hogy olyan sokba kerülne az a ruha, mint ahogy a barátnődnek mondták. 15. Sokkal erősebb, mint amilyennek vártam: képzeld, egyedül mozgatta a bútorokat a szobájában, amikor átrendezte. 16. Azt mondja a gyerekem tanárnője, hogy John a legrosszabb az osztályban, de az IQ-ja jóval több 100-nál. 17. A felépíttetett ház olyan nagy volt, hogy inkább hasonlított kastélyhoz, mint családi házhoz. 18. Ez a legeslegjobb koncert, amit valaha láttam. Elhiheted nekem, mert már végigültem egynéhány koncertet. 19. Kíváncsi lennék, miért szereti jobban a pacalpörköltet a töltött paprikánál. 20. Miért vettél két számmal nagyobb cipőt, mint amilyenre szükséged van?

21. A film tovább tartott, mint ahogy vártuk, ezért lekéstük az utolsó buszt, amivel haza tudtunk volna menni. 22. Ez a magas fiú a legkevésbé figyelmes gyerek az osztályban. 23. Nem beszél olyan jól olaszul, mint a barátja, pedig ő egy évig élt Olaszországban. 24. Simone-ról azt mondják, hogy inkább anya volt, mint feleség. 25. Byron versei egyszerűbbek, érzelemdúsabbak és kevésbé vizuálisak. 26. Amikor Londonba mentek, a legkevésbé drága szállodában laktak. 27. Ezek a legfinomabb sütemények, amit valaha ettem. 28. Egyre lassabban mentek, ahogy látták a szembejövő autósok traffipaxra utaló jelzéseit. 29. Steve régi barátnője sokkal csinosabb volt, mint a menyasszonya. 30. A vicc, amit mesélt, a lehető legízléstelenebb volt. 31. Lebontották a város legrégibb szállodáját, mert már életveszélyes volt. 32. A leghelyesebb, amit tehetsz, hogy vidékre vonulsz egy kis időre. 33. Azok az autók a legcsicsásabbak, amiket a

városszéli maszeknál lehet kapni. 34. A legtermészetesebb módon viselkedett, amikor a rendőrség közölte, hogy megölték a feleségét. 35. Háromszor akkorára nőtt a paradicsomom a kertben, mint tavaly. 36. Ő a legkedvesebb, legaranyosabb ember a világon, csak kár, hogy messze lakik tőlem és ritkábban találkozunk, mint régente. 37. Úgy érzem, ő az, aki a legkevesebbet tanul, de a legjobban tudja a biológiát és a kémiát, de nem a legutolsó a fizikában sem. 38. Igazán dobhattad volna messzebb a labdát: így most rosszabb jegyet fogsz kapni ebből a gyakorlatból. 39. Péter beszél a leghangosabban, szinte túlkiabálja a többieket is. 40. Murphy törvényei igazán élvezetes olvasnivalók, de a legtöbb tapasztalatot a saját életedből merítheted. 41. Jobban szeretem a magas fiúkat, mint az alacsonyabbakat, de aki még Ferinél is magasabb, az már elveszett számomra. 164 Forrás: https://doksi.net C O M P A R I S O N OF A D J E C T I V E S

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


ADJECTIVES 43. Nem nagyon tetszik ez a festmény, mert a festő túl sötét árnyalatot adott a bal saroknak, holott sokkal jobb lett volna, ha ugyanolyan színt használ, mint a jobb oldalon. 44. Bizalmasabb lehettél volna velem, hisz jobb barátnőd vagyok, mint Sue. Megoldások 1. 2. 3. 4. Peter is said to be more kind-hearted than John. When Uncle Joe was as young as you are, he had much broader shoulders. She is the most old-fashioned dress designer who I have ever worked with. The worst thing about the trip was that we couldnt go up into the TV tower, from which the view is as marvellous as from a helicopter. 5. Your daughters hair is plaited as funnily as that of the little girl in the neighbourhood. 6. He wasnt clever enough to be able to carry out the task given to him. 7. My dress is of the same size as Kates. 8. Lets go as close to the animals as possible. 9. Our teacher was more than kind when we asked her for advice. 10. He is my eldest brother, who has been in the

army for a year now. 11. Kate seems to be at least five years older than she actually is, although she is the youngest in the family. 12. Your cocoa is not as/so good as your mothers. 13. The new tower has been built almost as high as the Eiffel Tower in Paris. 14. I dont think that dress would cost as much as they told your friend. 15. He is much stronger than I had expected him to be. Believe it or not, he moved the furniture in his room by himself when redecorating it. 16. My sons teacher says that John is the naughtiest boy in the class but his IQ is much higher than 100. 17. The house they had had built was so big that it was more like a palace/mansion than a family house. 18. This is by far the best concert I have ever seen. You can believe me, as I have already sat out several concerts. 19. I wonder why he prefers tripe stew to stuffed peppers. 20. Why did you buy a pair of shoes two sizes larger than you need? 21. The film lasted longer than we had expexted so we missed the

last bus home. 22. This tall boy is the least attentive pupil in the class. 23. He speaks Italian less well than his friend, although he lived in Italy for a year. 24. Simone is said to have been more of a mother than a wife. 25. Byrons poems are simpler, more emotional and less visual. 26. When they were in London, they stayed at the least expensive hotel. 27. These are the most delicious cakes I have ever eaten. 28. They were driving more and more slowly when they saw the oncoming cars signalling a speed check. 29. Steves previous girlfriend was much prettier than his fiancee. 30. The joke he told was in the worst possible taste. 31. The towns oldest hotel has been demolished because it was already in a dangerous condition. 32. You had best move to the provinces for a while. 33. The flashiest cars are the ones sold by private car dealer on the edge of town. 34. He behaved in the most natural way when the police informed him that his wife had been murdered. 165 Forrás:

https://doksi.net ADJECTIVES C O M P A R I S O N OF A D J E C T I V E S 34. He behaved in the most natural way when the police informed him that his wife had been murdered. 35. My tomatoes in the garden grew three times as big as last years. 36. He is the kindest, dearest man in the world, but its a pity he lives a long way from my place and we meet more rarely than we used to. 37. I think hes the one who studies least, but hes the best at Biology and Chemistry, and he isnt bad at Physics either. 38. You should have thrown the ball farther, this way you are going to get a worse mark for this exercise. 39. Peter speaks the loudest, he practically shouts the others down. 40. Murphys laws are really enjoyable reading but you can draw most of your experience from your own life. 41. I prefer tall boys to shorter ones but boys who are even taller than Frankié dont interest me. 42. Really, you shouldnt have made a secret of the fact that the freezer was more expensive than the

dish-washer. 43. I dont like this painting very much because the painter used too dark a shade on the left, although it would have been much better for him to use the same colour as that on the right. 44. You should have confided more in me, because Im a better friend of yours than Sue. AS vs. L I K E Példamondatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Fűtőként dolgozik a Széchenyi-fürdőben több, mint 20 éve. Megbuktam a vizsgán, akárcsak a legtöbb barátom. Néha úgy viselkedik, mint egy királynő. Gérard Depardieu olyan filmrendezőkkel dolgozott, mint Bertolucci és Truffaut. Mivel nem volt vizünk, a borunk utolsó cseppjeit ittuk meg. Amint azt már előzőleg említettük, ő lesz az új pilótánk. Argentínában, akárcsak Chilében, a spanyolt az emberek túlnyomó többsége anyanyelvként beszéli. 8. Pont úgy néz ki, mint Robert Redford húsz évvel ezelőtt! 9. Bizonyos tekintetben épp olyan, mint az a csökönyös nagyanyja. 10. Mindig egy olyan autót szerettem volna.

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


11. Amikor rámnéz, éppen olyan, mint néhai apám. 12. Amilyen az apja, olyan a fia. 13. Kifinomult ízlése van, akárcsak a húgának. 14. Férjemhez hasonlóan élénken tiltakoztam, amikor megkérte a lányunk kezét. 15. Pa-dö-dö-nek öltöztek. 16. Úgy öltözött, ahogy a Pa-dö-dö szokott. 17. Fanatikus focirajongó volt, akárcsak valamennyi társa. 18. Amint tudjátok, megegyezésünk szerint a szerződés lejárati ideje október 5-e. Megoldások 1. He has been working as a stoker in the Széchenyi Bath for over 20 years. 2. I failed the exam, as did most of my friends. 3. Sometimes she behaves like a queen. 166 Forrás: https://doksi.net ADVERBS ADVERBS Példamondatok Közép- és felsőfok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Mi baj? Miért nézel rám ilyen szomorúan? A fiammal van valami baj, alig aludtam miatta tegnap. Nemcsak hogy tökrészeg volt, de még mélyen meg is sértett. Amikor felháborodottan tiltakoztam, még csak meg sem

hallgatott. Messzebbre ment szemtelenségében, mint előtte bármikor. Ne beszélj olyan hangosan, a férjed meghallhatja. Nem számít, tud mindent, előtte beszélhetünk szabadon. Kértem is tegnap, hogy büntesse meg a fiamat igazságosan. Attól tartok, hogy a fiamból hamarosan kábítószeres lesz. Akkor pedig alig fog ajánlatokat kapni jónevű cégektől. Pedig jelenleg munkanélküli, igaz? Mindig elég jó volt matekból, igaz? Igen, és a tanára minden alkalommal elismerően nyilatkozott róla. Igaz, hogy már akkor is voltak furcsa szokásai, meglehetősen szeretett például macskákat fojtogatni. 15. Igen? Pedig én azt hittem, hogy egy teljesen normális gyerek. 16. Mostanában későn jár haza. 17. Ez azért van, mert lassan és óvatosan vezet. 18. Olcsón vette a kocsiját? 19. Alig fizetett érte valamit. 20. Jobban mondva, ingyen kapta a nagybátyjától, amikor az visszajött Amerikából. 21. Teljesen elfelejtette, hogy van egy igen gazdag nagybátyja. 22.

Nagyon jól fizeti Joe-t, igaz? 23. Igaz, de Joe is rettentően hajt. 24. Nagyon akarta ezt a munkát, nem csoda, hogy most úgy dolgozik, mint egy güzü. Megoldások 1. Whats the matter? Why are you looking at me so sadly? 2. .Theres something wrong with my son, I got hardly any sleep yesterday because of him. 3. Not only was he dead drunk but he also hurt me deeply. 4. When I protested hotly, he didnt even listen to me. 5. She went further in being cheeky than ever before. 6. Dont speak so loud, your husband may hear you. 7. It doesnt matter, he knows everything, so we can speak freely in his presence. 8. Yesterday I even asked him to punish my son fairly. 9. Im afraid my son will soon become a drug-addict. « 10. Then he is hardly likely to get any good offers from reputable firms. 11. But hes unemployed at the moment, isnt he? 12. He has always been fairly good at maths, hasnt he? 13. Yes, and his teacher spoke of him highly whenever we met. 168 Forrás: https://doksi.net STILL,

A L R E A D Y , Y E T , A N Y LONGER, A N Y M O R E 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ADVERBS Its true that he had strange habits even then. He rather liked strangling cats. Really? I personally thought him to be a fairly normal child. Lately he has been coming home late. Its because he drives slowly and carefully. Did he buy his car cheaply? He hardly paid anything for it. Or rather, he got it free from his uncle when he returned from America. He clean forgot that he had such a wealthy uncle. He pays Joe very well, doesnt he? True, but Joe also works very hard. He badly wanted that job, no wonder he is working like a slave. STILL, ALREADY, YET, ANY LONGER, ANY MORE Példamondatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Életben van még szegény pára? . Még igen, de már nagyon sok vért vesztett. Miért nem értek ide még a mentők? Fogalmam sincs, már kétszer is telefonáltam nekik. Fogadni mernék, hogy még mindig a garázsban téblábolnak. Ha nem érnek ide öt

percen belül, ez a szegény soha többé nem fog autót vezetni! Én már nem bízom benne, hogy meg tudjuk menteni az életét. Máris feladtad a reményt? Miért, te még nem? Nem hát. Már bánom, hogy megkértelek, hogy segíts kiszedni ezt az embert a roncsból. 11. Még nem láttalak ilyen elkeseredettnek. 12. Próbálj megérteni, még soha nem láttam ilyen rémes balesetet, és úgy érzem, nem tudom tovább elviselni ennyi vér látványát. 13. Én teljesen megértelek, de azért mégis segíthetnél. 14. Rendben, de ígérd meg, hogy nem szapulsz többet. 15. Már nem haragszol rám, igaz? Megoldások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Is the poor creature still alive? He still is, but he has already lost a lot of blood. Why hasnt the ambulance got here yet? I have no idea, I have already phoned them twice. I bet they are still fussing in the garage. If they dont get here in five minutes, this poor man wont ever drive a car again! I dont believe well be able to save him any

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


longer. Have you given up hope already? (!) Why, havent you? Of course not. Now I already regret asking you to help me take this man out of the wreck. 11. Ive never seen you so desperate before. 169 Forrás: https://doksi.net ADVERBS FAR, LONG, M U C H , M A N Y 12. Try to understand me. I have never seen such a horrible accident and I feel I cant stand the sight of so much blood any longer. 13.1 fully understand you, but you could help me. 14. All right, but promise me not to run me down any more. / All right, but promise to stop telling me off. 15. You arent angry with me any longer, are you? FAR, LONG, MUCH, MANY Közös jellemzőjük, hogy önmagukban nem használatosak kijelentő mondatban, kivéve, ha egy módosítószó megelőzi őket. A MUCH és a MANY használatára külön fejezetben találhatók példamondatok. Példamondatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Messze van az a jó kocsma? Mit gondolsz, milyen messze lehet? Szerintem jó időbe telik, míg odaérünk. Pedig nagyon

szomjas vagyok, meg tudnék inni annyi sört, mint egy tengerész. Hát, ami azt illeti, a kocsma még messze van. Elég messze. Átkozottul messze. Elég messze vagy nekem már túl messze? Én úgy érzem, alig tudok már járni. Már nagyon sokat gyalogoltunk. Megoldások 1. 2. 3. 4. 5. Is it a long way to that good/nice pub? How far do you think it could be? As for me, I think it will take quite a long time to get there. Although Im very thirsty. I could drink a barrel of beer. Well, as a matter of fact, the pub is still a long way from here. Its rather far. A hell of a long way. 6. Is it rather far or too far for me? 7. Im afraid I can hardly walk. We have already walked far too much. 170 Forrás: https://doksi.net CONJUNCTIONS CO-ORDINATING CONJUNCTIONS CONJUNCTIONS Példamondatok Alapfok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tegnap este tévét néztem és újságot olvastam. Meghívtam a moziba, de nem volt ideje eljönni. Nem találtunk szabad szállodai szobát, ezért az

állomáson aludtunk. Lezuhanyoztam, majd felvettem a legszebb ruhámat. Azt mondta, túl fáradt sétálni. A te lakásod olyan kényelmes, mint az enyém. A barátom háza drágább volt, mint a mienk. Ami a csomagokat illeti, a futószalagon fognak megérkezni. Amint látja, nincs pénz a parkolóórában. 10.-Nem akar hazamenni öt óra előtt, mert nem akar találkozni az anyósával. Megoldások 1. Yesterday evening I was watching TV AND reading a paper. 2. I invited him to the cinema BUT he didnt have time to come. 3. We couldnt find a vacant hotel room, SO/THATS WHY/THEREFORE we slept at the railway station. 4. I had a shower, THEN I put on my most beautiful dress. 5. He said THAT he was too tired to walk. 6. Your flat is AS comfortable AS mine. 7. My friends house was more expensive THAN ours. 8. AS FOR the luggage, it will arrive on the conveyor belt. 9. AS you can see, there is no money in the parking metre. 10. He doesnt want to go home before five oclock, BECAUSE he

doesnt want to meet his mother-in-law. CO-ORDINATING CONJUNCTIONS (mellérendelő kötőszók) Példamondatok Közép- és felsőfok 1. A Pán-Európai Szövetség az európai egységnek és hagyományoknak elkötelezett politikai mozgalom. 2. Megfordult, és gyorsan elment. 3. Két autóját felrobbantották szélsőségesek, de ő nem ült bennük. 4. Németországban született és nevelkedett, de Ausztriában telepedett le. 5. Izraelben a férfiakat és a nőket egyaránt behívják. 171 Forrás: https://doksi.net CONJUNCTIONS CO-ORDINATING CONJUNCTIONS 6. Ha gondjaid vannak a gyerekekkel, hívj fel engem vagy a férjemet. 7. Harcolhatsz utolsó emberedig, vagy megadhatod magad. 8. Vagy megakadályozod a kutyádat abban, hogy a kertembe jöjjön, vagy megmérgezem. 9. A miniszterelnök se el nem ismerte, se nem cáfolta az ellenzék vezetője által felhozott vádakat. 10. Nemcsak hogy folyékonyan beszél törökül, de az elszórt nomád törzsek valamennyi dialektusát is

megérti. 11. Ne ebben a szállodában szálljunk meg: olyan lepusztult, s azonkívül drága. 12. Feleségét halálra ítélték, ő azonban könnyen megúszta. 13. Nem találták bűnösnek kábítószer-csempészetben, ezért felmentették. 14. Nem lehetett bűnös, mert különben börtönbüntetésre kellett volna, hogy ítéljék. 15. Senki nem hallott semmit, a nyomozó mégis azt hitte, hogy a betörő még a házban van. 16. Olyan sokszor megcsalta a feleségét, s az mégis szereti. 17. A lakást is és a gyerekeket is magának követelte. 18. Nem használhatod se a rúzsomat, se a szemhéjfestékemet. 19. Egy fityinget sem találtak, mindazonáltal a betörők tovább kutattak. 20. Rettentően beképzelt, ráadásul el nem tudja képzelni, hogy tévedhet. 21. Az elnök nem akart magyarázatot fűzni a kérdéshez, az alelnök azonban erőteljesen tiltakozott. 22. Megbukott a vizsgán, ezért a szülei nem engedték el a nyári táborba. 23. Rendesen kell felöltöznöd,

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


különben semmi esélyed sem lesz arra, hogy elnyerd az állást. 24. Rettentő meleg volt a szobában, mégsem volt hajlandó levenni a kabátját. 25. Ben Johnson kétszer is megbukott a doppingvizsgálaton, néhány kanadai mégis nemzeti hősnek tartja. 26. Mire hazaért, fél tizenegy volt, ezért úgy döntöttünk, nem megyünk moziba. 27. Tegnap lerobbant a kocsija, ezért egy szerelőt kellett hívatnia. Megoldások 1. The Pan-European Union is a political movement committed to European unity AND traditions. 2. He turned round AND left quickly. 3. Two of his cars were blown up by extremists BUT he wasnt sitting in them. 4. He was born and raised in Germany BUT he settled down in Austria. 5. In Israel BOTH men AND women are called up. 6. If you have problems with the kids, phone me OR my husband. 7. You can fight until your last man dies OR you can surrender. 8. You EITHER stop your dog coming into my garden OR Ill poison him. 9. The PM NEITHER accepted NOR denied the charges

brought up by the leader of the opposition. 10. NOT ONLY does she speak Turkish fluently BUT she ALSO understands all the dialects spoken by the scattered nomadic tribes in Turkey. 11. Lets not stay at this hotel. Its in such bad condition, BESIDES, its expensive. 12. His wife was sentenced to death. He, HOWEVER, got off lightly. 13. He was not found guilty of drug-smuggling, THEREFORE he was acquitted. 14. He couldnt have been guilty, OTHERWISE he should have been sentenced to imprisonment. 172 Forrás: https://doksi.net SUBORDINATING CONJUNCTIONS CONJUNCTIONS 15. Nobody could hear anything, YET the detective believed that the burglar was still in the house. 16. He has been unfaithful to his wife so many times, YET she still loves him. 17. He demanded to be given the flat and the children AS WELL. 18. You may use NEITHER my lipstick NOR my eye-shadow. 19. Not a penny was found, NEVERTHELESS the burglars went on searching. 20. He is extremely conceited, BESIDES / IN ADDITION /

MOREOVER, he cant imagine that he may be wrong. 21. The President wouldnt comment on the issue. The Vice President, HOWEVER, protested vehemently. 22. He failed the examination, THEREFORE / SO / THATS WHY his parents didnt let him go to the summer camp. 23. You must dress neatly, OTHERWISE / OR ELSE you wont have any chance of getting the job. 24. It was far too hot in the room, STILL she refused to take off her coat. 25. Ben Johnson failed the drugs test twice, YET he is considered to be a national hero by some Canadians. 26. By the time she got home it was half past ten, SO we decided against going to the cinema. 27. Her car packed up/broke down yesterday, SO she had to call in a mechanic. SUBORDINATING CONJUNCTIONS (Alárendelő kötőszók) Példamondatok 1. Igaz, hogy elloptam az aranygyűrűjét, de a nyakláncához hozzá sem értem. 2. Megesküdött, hogy soha többé nem fog inni. És mit láttam másnap? Őt, amint a kocsmában álldogált. 3. Betegsége miatt nem tudott

részt venni a megbeszélésen. 4. Sérülése miatt csak tévén nézhette a meccset. 5. A körülményekre való tekintettel a dékán megengedte, hogy elhalaszd a vizsgádat. 6. A tények ismeretében hasztalannak látszik, hogy folytassuk a nyomozást. 7. Gyenge látásom miatt nem lehetek légiközlekedés-irányító. 8. Mivel ő börtönben van, nélküle kell megbeszélnünk a következő bankrablásunk részleteit. 9. Meggondolatlan vezetése következtében minden utasa meghalt. 10. Az én hibámból az egész munkát újból el kellett végezni. 11. Annak ellenére, hogy óriási volt a hőség, egy futó sem adta fel a versenyt. 12. Annak ellenére, hogy az angol időjárás szeszélyes, sok francia turista tölti szabadságát Angliában. 13. Annak ellenére, hogy Mary férjnél van, bizonyítékot találtunk arra, hogy viszonya van a főnökével. 14. Annak ellenére, hogy tavaly megkapta a Nobel-díjat, nem tartják nagy írónak. 15. Mivel csak egy Middlesex-i szabó

fia volt, nem vehette el a hercegkisasszonyt. 16. Elmenekült, mert tudta, hogy tudom, hogy kicsoda ő. 17. A rendőrfőkapitány magán kívül volt a méregtől, mivel a betörők felszívódtak. 18. Elbűvölten ültem ott, mivel még soha nem hallottam előtte Mariah Carey-t énekelni. 173 Forrás: https://doksi.net CONJUNCTIONS SUBORDINATING CONJUNCTIONS 19. Meglepő módon fizetésemelést kapott, bár neki magának sem volt fogalma róla, hogy miért. 20. Világhírű orvosként reklámozta magát, bár semmiféle orvosi végzettsége nem volt. 21. Az idegeimre ment azzal, hogy folyton azt kérdezte, hogy nem láttam-e a feleségét a szomszéddal. 22. A fiú nem volt biztos benne, hogy megvegye, vagy otthagyja. 23. Nem érdekel, hogy elvette-e a lányomat, vagy sem - mondta az öregember. Megoldások 1. Its true THAT I stole her golden ring but I didnt touch her necklace. 2. He swore THAT he wouldnt drink again. And what did I see the next day? Him standing in the pub! 3.

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


BECAUSE OF his illness he couldnt participate in the meeting. 4. BECAUSE OF his being injured, he could only watch the match on TV. 5. IN VIEW OF the circumstances, the principal allowed/has allowed you to postpone your exam. 6. IN VIEW OF the facts, it seems useless to continue the investigation. 7. OWING TO my poor eyesight, I cannot be an air traffic controller. 8. DUE TO the fact that he is in prison, we will have to discuss the details of our next bank-robbery without him. 9. DUE TO his driving recklessly, everyone in his car died. 10. OWING TO my mistake the whole job had to be done again. 11. DESPITE the enormous heat, none of the runners gave up the race. 12. DESPITE the fact that weather in Britain is capricious, a lot of French tourists spend their holidays there. 13. IN SPITE OF Mary (s) being married, we found proof that she is having an affair with her boss. 14. IN SPITE OF the fact that he was awarded the Nobel Prize last year, he is not considered to be a great writer.

15. ON ACCOUNT OF his being only the son of a Middlesex tailor, he was not allowed to marry the daughter of the Duke. 16. He fled, BECAUSE he knew that I knew who he was. 17. The chief constable was beside himself with anger, FOR/SLNCE/BECAUSE the burglars had disappeared. 18. I sat there fascinated, FOR/BECAUSE I had never heard Mariah Carey sing before. 19. Surprisingly she was given a pay-rise, THOUGH even she herself had no idea why. 20. He advertised himself as a world-famous doctor/physician ALTHOUGH he had no . medical degree whatsoever. 21. He got on my nerves with his asking me all the time WHETHER / IF I had seen his wife with his neighbour. 22. The boy was not sure WHETHER to take it or leave it. 23. WHETHER OR NOT he married my daughter, I dont mind, said the old man. Időhatározói mellékmondatok 1. Ha Norvégiában leszel, ne felejtsd el meglátogatni lillesandi barátaimat. 2. Ha már egyszer megígérted, hogy elviszed a cirkuszba, nem szegheted meg a szavadat. 3.

Várt, amíg minden zaj el nem csitult, és csak akkor mert előbújni a rejtekhelyéről. 4. Most, hogy ismered a terjes igazságot, nem fogok tiltakozni, ha el akarsz válni. 174 Forrás: https://doksi.net SUBORDINATING CONJUNCTIONS CONJUNCTIONS 5. Jobb lenne, ha lekopnál, haver, mielőtt a zsaruk visszajönnek! 6. Folytatni fogjuk a tervet, mihelyt megkapjuk a főnök beleegyezését. 7. Mire a mentőosztag megtalálta a 13 embert, azok majdnem halálra fagytak, mivel a világnak ezen a részén a hőmérséklet -58 fok is lehet. 8. Bármikor szívességet kérsz tőlem, örülni fogok, hogy viszonozhatom kedvességedet. 9. Amíg távol voltam, a titkárom és cinkosai átkutatták legtitkosabb irataimat. Megoldások 1. WHEN in Norway, dont forget to visit my friends in Lillesand. 2. ONCE you have promised to take her to the circus, you cannot go back on your word. 3. He waited UNTIL / TILL all the noises died down. Only then did he dare to come out of his lair. 4. NOW THAT

you know the whole truth, I wont protest if you want to divorce me. 5. Youd better get lost BEFORE the cops come back, mate! 6. Well go on with the project AS SOON AS we obtain the bosss consent. 7. BY THE TIME the rescue-team found the 13 men, they were almost frozen to death, since the temperature can be as low as 58 degrees below zero in this part of the world. 8. WHENEVER you ask me for a favour, I will be glad to return your kindness. 9. WHILE I was away, my secretary and his accomplices rifled through my most confidential documents. Helyhatározói mellékmondatok 1. Fel a kezekkel és maradjon, ahol van! - kiáltották a zsaruk. 2. Bárhová mész, emlékeid követni és kísérteni fognak. Nem menekülhetsz a múltadtól. 3. Akárhová lépett, a jég repedezni kezdett a lába alatt. 4. Mindenhol, ahol éjszakára megszállt, barátságos emberek fogadták. Megoldások 1. "Hands up and stay WHERE you are!", the cops shouted. 2. WHEREVER you go, your memories will

follow you and haunt you. You cannot escape from your past. 3. WHEREVER he stepped, the ice began to crack under his foot. 4. EVERYWHERE he stayed for the night people were kind to him. Módhatározói mellékmondatok 1. "Úgy cselekedj, ahogy mondom, ne úgy, ahogy cselekszem!" (Genesis: Jesus he knows me) 2. El sem tudod képzelni, mennyire megsértetted azzal, hogy megjegyzést tettél a hosszú orrára. 3. Úgy nézett rám, mintha UFOnauta lennék. 4. A kisegér úgy bámult a denevérre, mintha angyalt látott volna. 5. Még soha senki nem keltett bennem olyan érzéseket, mint te. 175 Forrás: https://doksi.net CONJUNCTIONS SUBORDINATING CONJUNCTIONS Megoldások 1. "Do AS I say, dont do AS I do!" 2. You have no idea HOW much you offended her BY making a remark on her long nose. 3. He looked at me AS IF / AS THOUGH I were a UFOnaut/alien. 4. The little mouse stared at the bat AS IF / AS THOUGH he saw an angel. 5. "Nobody has ever made me feel THE

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


WAY you make me feel." Okhatározói mellékmondatok A "because" és a "for" használatára láttunk példákat a bevezető vegyes mondatsorozatban. 1. Mivel fogalma sem volt róla, hogyan oldja meg a helyzetet, blöffölt. 2. Mivel a férjem nem volt hajlandó segíteni a mosásban, a szomszédot kértem meg. Nos, így kezdődött - sóhajtott a hölgy. 3. Mivel láttam, hogy még nálam is kimerültebb, nem kértem meg, hogy próbálja folytatni az ásást. Megoldások 1. AS he had no idea how to solve the situation, he bluffed. 2. "SINCE my husband refused to give me a hand with the washing, I asked the neighbour. Well, thats how it began", the lady sighed. 3. SEEING that she was even more exhausted than me, I didnt ask her to try and go on with the digging. Megengedő mellékmondatok 1. Tekintettel arra, hogy kétségtelenül ő a legígéretesebb jelentkező, úgy gondolom, neki kellene ítélnünk az ösztöndíjat. 2. Mivel elvált ember,

biztos vagyok benne, hogy Lynn sohasem menne hozzá, még ha szerelmes lenne is belé. Tudod, milyen régimódi egy lány Lynn! 3. Akármennyire is tiszteled, most már nem más, mint egy ósdi nézetekkel teli öregember. 4. Bármennyire is meg akarta nyerni a Los Angeles-i Kings csapata a Stanley Kupát, a montreali Canadiens csapata tapasztaltabbnak bizonyult. 5. Bár érveidet elfogadja, amit tettél, azt nem. 6. Bármennyire is szerette Mathilde Julién Soréit, nem köthetett vele házasságot, mert a fiú nem volt nemesi származású. 7. Bár utál vezetni, kénytelen elvinni minket, mert ő a társaság egyetlen józan tagja. 8. Bármily különösnek tűnik is, sok évi habozás után lemondott tisztségéről. 9. A gyerekeink Mercedesre vágynak, míg ellenben mi BMW-t tervezünk venni. 10. Bármit is teszel, a dolgok sohasem fordulnak jobbra. Megoldások 1. CONSIDERING THAT he is undoubtedly the most promising applicant I think that we should give him the scholarship. 2.

Since he is a divorced man, Im sure Lynn would never marry him, EVEN IF she loved him. You know what an old-fashioned girl Lynn is! , 3. MUCH AS you respect him, he is nothing but an old man with antiquated ideas now. 176 Forrás: https://doksi.net SUBORDINATING CONJUNCTIONS CONJUNCTIONS 4. HOWEVER BADLY the L.A. Kings wanted to win the Stanley Cup, the Montreal Canadiens proved to be a team with more experience. 5. WHILE she accepts your arguments, she cannot accept what you did. 6. HOWEVER MUCH Mathilde loved Julien Sorel, she couldnt marry him, since he was not a member of the nobility. 7. EVEN THOUGH he hates driving, he has to give us a lift, since he is the only sober member of the company. 8. STRANGE THOUGH it may appear, he resigned after several years hesitation. 9. Our children are longing for a Mercedes WHEREAS we plan to buy a BMW. 10. "NO MATTER WHAT you do, things never get any better." (Phil Collins) Célhatározói mellékmondatok 1. Álarcot tett fel,

hogy áldozatai ne tudják azonosítani. 2. Kicsit odébb húzódott, hogy a mellette ülő férfi ki tudja nyújtani a lábait. 3. Mindig magamnál hordom a vadászpuskámat arra az esetre, ha valaki megpróbálna megtámadni az éjszaka közepén. 4. Miután két fenyegető levelet kapott, felbérelt két testőrt, nehogy Valaki megölje. 5. Tudván, milyen furfangosak az ellenségei, a király nem volt hajlandó megenni a vacsoráját, attól tartva, hogy az esetleg meg van mérgezve. 6. Csak azért megy el a lakodalmadra, hogy annyit egyen, amennyit csak bír. 7. Volt férje öregasszonynak öltözött, hogy mindenki dajkának higgye. 8. Mindig magával hordja a rádiótelefonját, ha a felesége fel akarná hívni. 9. Ártatlan képet vágott, nehogy valaki rájöjjön, hogy ő harapta meg az Öccsét, és nem fordítva. 10. Bezárta a kutyát, attól félve, hogy megharapja a vendég gyerekeket. 11. A terroristák betömték a száját, hogy elhallgattassák. 12. Lábujjhegyen

jött be a szobába, nehogy felébressze a gyerekeket. 13. Mindent megtett azért, hogy rávegye: legyen a felesége. 14. Mindent megígért Júliának, hogy ne veszítse el, de a lány már nem tudott hinni neki. 15. Hazaküldte Jamie-t, hogy a gyerekei ne kaphassák el esetleg az influenzáját. Megoldások 1. He put on a mask SO THAT his victims could not identify him. 2. He moved aside a little bit IN ORDER THAT the man sitting next to him could stretch his legs. 3. I always carry my shotgun with me IN CASE someone tries to mug me in the dead of night. 4. After receiving two threatening letters she employed two body guards LEST someone SHOULD kill her. 5. Knowing how resourceful his enemies were the king refused to eat the dinner FOR FEAR THAT it might be poisoned. 6. Hes only going to your reception SO THAT he can / IN ORDER TO eat as much as possible. 7. Her ex-husband dressed himself up as an old lady IN ORDER THAT everybody should believe that he was a nanny. 8. He always has

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


his cordless phone with him IN CASE his wife wants to call him. 9. She put on an innocent face LEST someone (SHOULD) realize that it was her who bit her brother and not the other way round. 177 Forrás: https://doksi.net CONJUNCTIONS SUBORDINATING CONJUNCTIONS 10. He locked the dog away FOR FEAR THAT it would bite the children who visited him. 11. The terrorists gagged her mouth SO AS TO keep her silent.. 12. He came into the room on tiptoe LEST he SHOULD wake up the children. 13. He did his best IN ORDER TO persuade her to be his wife. 14. He promised everything to Julie IN ORDER NOT TO lose her, but the girl couldnt believe him any more. 15. She sent Jamie home SO THAT her children MIGHT not catch flu from him. Korlátozást kifejező határozói mellékmondatok kötőszavai 1. Pénzügyminiszterünknek meg kellene értenie, hogy a magas jövedelemadó veszélyes, mert elveheti az emberek kedvét a kemény munkától. 2. Teller Ede magyar, amennyiben magyarnak született, de

már régóta amerikai állampolgár., 3. A gyógyszer meglehetősen ártalmatlan, mivelhogy csak két patkányon mutatkoztak mellékhatások. Megoldások 1. Our Minister of Finance should understand that high income tax is dangerous IN THAT it may discourage people from working hard. 2. Teller Ede is Hungarian IN SO FAR AS he was born in Hungary but he has been an American citizen for a long time. 3. The medicine is fairly harmless INASMUCH AS only two rats showed sideeffects. 178 Forrás: https://doksi.net PREPOSITIONS PREPOSITIONS Példamondatok Alapfok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tegnap 8-tól 5-ig dolgoztam, de 6-kor már a moziban voltam. A fiam nagyon jó biológiából, de egyáltalán nem érdeklik a nyelvek. Hogy tudtok kijönni a fizetésetekből, ha tanárember a férjed? Egy óra múlva leszállunk a vonatról Kecskeméten. Semmilyen közös tulajdonságunk nincs: én idegenvezetőként dolgozom egy utazási irodánál, ő pedig szakmája szerint mérnök.

Végül a repülőgép tíz órakor felszállt. Nyolc órára a munkahelyén kell lennie, mert a főnök haragszik rá, ha elkésik. Odamentem az eladóhoz, és kértem tőle egy két szerző által írt angol nyelvkönyvet. Miért nem figyelsz oda rá, amikor arról beszél, hogy a fiának mi a foglalkozása? Sajnos pillanatnyilag elfogyott a marhahús, de megvárhatja a teherautót, mely nemsokára meghozza. Megoldások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Yesterday I worked from 8 to 5 but at 6 oclock I was already at the cinema. My son is very good at biology but he isnt interested in languages at all. How can you manage on your salary if you are married to a teacher? In an hour we shall get off the train at/in Kecskemét. We have nothing in common: I work for a travel agency as a guide and he is an engineer by profession. In the end the airplane (US) /aeroplane (GB) took off at ten oclock. He must be at work by eight because the boss gets angry with him when he is late. I went up to

the shop-assistant and asked her for an English course-book/text book by two authors. Why dont you listen to him when he is speaking about what his son does for a living? Im afraid we are out of beef at the moment but you can wait for the lorry that will deliver it soon. Időt jelölők Közép- és felsőfok 1. 2. 3. 4. 5. Hogy tud ez mindig két perccel négy előtt beállítani a hivatalba?! A macskának mindig ebédkor jut eszébe, hogy sürgősen ki kell mennie. Részeg hajnalban, délben és éjszaka is. Pünkösdkor ti se mentek suliba, igaz? Akkoriban még nem voltak piros sportkocsik, úgyhogy a tinédzserek leginkább bicikliken "száguldoztak". 6. Az ország legidősebb férfija 105 éves korában nősült meg ötödszörre. 179 Forrás: https://doksi.net PREPOSITIONS 7. Hétfőn bevitt egy pisztolyt az iskolába - az apja fegyverét, mint később kiderült - és megsebesített néhány diákot, állítólag azért, mert utálta a hétfőket. 8. A nyolcvanas

években minden fiatal a discóba járt szombat esténként - vagy legalábbis a Bee Gees ezt hitte. 9. Július 4-én az amerikaiak a függetlenség napját ünneplik. 10. Azon a napon kérte meg először a kezem. És utána még.24-szer. 11. 30. házassági évfordulójuk alkalmából jelentették be, hogy elválnak. 12. Húsvét hétfőn vagy húsvét vasárnap locsolkodnak a magyarok? 13. Rendben, akkor holnap reggel találkozunk a parlament előtt. El ne felejtsd hozni a bombát! 14. Hallottad, hogy februárban rekordhideget mértek Londonban? 15. Néhány ország komolyan azt hiszi, hogy már 1997-ben tagja lehet az EEC-nek. 16. Néhány angol hajlamos azt hinni, hogy még mindig a XIX. században él, a dicsőséges Viktória-korszakban. 17. Tudom, hogy most nagyon ki vagy borulva, de tavasszal könnyebb lesz, meglátod. 18. Az egyik búvárunknak elfogyott a levegője, öt percen belül megfullad, ha nem kap oxigént. 19. Ülj nyugodtan, tíz perc múlva odaérünk. 20. Soha

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


nem késik el az előadásról, mindig időben ott van. 21. Azt hiszem, nem fogunk késni a köd miatt: pontosan szállunk fel. 22. Minden sebész jókor megérkezett a Sebészek 17. Nemzetközi Konferenciájára. 23. Eleinte a szüleim nagyon ellenezték, hogy indiai vőlegényem legyen, de a végén beadták a derekukat. 24. Először azt gondoltuk, hogy egy jól megtermett mókussal van dolgunk. 25. Végre meglátttuk a távolban a lovasok csillogó páncélját a porfelhőben. 26. A film elején volt néhány véres jelenet, de ezektől eltekintve elég mulatságos film volt. 27. Az előadás végén az előadó hagyott tíz percet arra, hogy az érdeklődők kérdéseket tehessenek fel neki. 28. Május 20-ra, ha addig nem változik semmi, befejezzük az iskolaévet. 29. Megérkezéskor vette csak észre, hogy az összes hitelkártyáját a másik zakója belső zsebében hagyta. 30. Még mielőtt sikítani kezdenél, nézd meg még egyszer jól: ez nem csótány! 31. A

díjkiosztó ünnepség után az összes díjazott elment egy menő szállóba egy kis hajnali fogadásra. 32. Főzd meg a tésztát előbb, csak utána tedd bele az olajat és a fűszereket! 33. Három napja itt volt és megvett egy döglött kanárit. Azóta nem láttam. 34. Január 3l-e óta ő az új ügyvezető igazgatója a kft-nek. 35. Lehetetlen, hogy ez a múmia háromezer éve itt feküdjön háborítatlanul! 36. Hosszú ideje az a hobbija, hogy hírességek aláírását gyűjti, már van neki vagy 900 autogramja. 37. Úgy döntöttek, hogy 7-től 3-ig dolgoznak, hogy az anyák még négy előtt el tudják hozni a kicsiket az oviból. 38. Megbánta, hogy dolgozatot íratott: este 1 l-ig javította őket. 39. Itt maradsz, és nem mozdulsz innen, amíg vissza nem jövök, mert különben a tigrisek észrevesznek. 40. Tavaly egész nyáron együtt járt azzal a vörös hajú skót fiúval. 41. Amíg a pezsgőt kerestem neki a konyhában, átkutatta az összes fiókomat. 42.

Párold a rizst 20 percig, aztán add hozzá a zöldségeket és az enyhén megpirított, apróra vágott húst. 43. 15 év telt el azóta, hogy Marion utoljára látta Indiana Jonest. 180 Forrás: https://doksi.net PREPOSITIONS 44. Mióta próbálja elhitetni veled, hogy rettentő gazdag arab herceg? 45. Mire a vasúti átjáróhoz értünk, a rakomány fele lepotyogott. Megoldások 1. 2. 3. 4. 5. How can this guy always turn up at the office at two minutes to four?! It always occurs to the cat at lunchtime that it must go out urgently. He is drunk at dawn, at noon and also at night. You dont go to school at Whitsun either, do you? At that time there were no red sports cars yet, so teenagers used to run about at full speed on their bikes. 6. The oldest man in the country got married for the fifth time at the age of 105. 7. On Monday he took a revolver - that of his father, as it turned out later - to school and injured some pupils, allegedly for the reason that he hated Mondays.

8. In the 80s all young people went to discos on Saturday evenings - or at least the Bee Gees thought so. 9. On the 4th of July Americans celebrate Independence Day. 10. On that day he proposed to me for the first time. And then 24 times more. 11. They announced their divorce on the 30th anniversary of their wedding. 12. Is it on Easter Monday or on Easter Sunday that Hungarian boys go out to sprinkle women and girls? 13. All right, well meet in the morning beside the Parliament building. Dont forget / Remember to bring the bomb. 14. Have you heard that in February there were record low temperatures in London? 15. Some countries seriously believe that they can become members of the EEC as early as 1997. 16. Some Englishmen tend to believe that they are still living in the 19th century, in the glorious Victorian period. 17. I know you are very upset now but youll see it will be easier in spring. 18. One of our divers has run out of oxygen and hell suffocate in five rninutes if he isnt

given some oxygen. 19. Sit still, well get there in ten minutes. 20. He is never late for the performance, hes always there on time. 21.1 dont think that the fog will delay our plane, its taking off on time. 22. All the surgeons arrived in good time for the 17th International Conference of Surgeons. 23. In the beginning my parents strongly objected to my having an Indian fiance but in the end they came round. 24. At first we thought it was a large squirrel. 25. At last we caught sight of the cavalrys armour sparkling in the cloud of dust. 26. At the beginning of the film there were some bloody scenes but apart from these it was rather a funny film. 27. At the end of the lecture the lecturer gave ten minutes so that those who were interested could ask him questions. 28. By the 20th of March, provided that nothing changes, we shall have finished the academic year. 29. Only on arriving did he notice that he had left all his credit cards in the inside pocket of his other jacket. 30. Before

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


you start screaming, have a second close look at it: its not a cockroach. 31. After the victory ceremonies all the medallists went to a posh hotel for a party at dawn. 181 Forrás: https://doksi.net PREPOSITIONS 32. Cook the noodles first, and only put the oil and the spices into it afterwards. 33. She came here and bought a dead canary three days ago. I havent seen her since then. 34. Hes been the new managing director of the pic since January 31st. 35. This mummy cant have been lying here undisturbed for 3,000 years! 36. For a long time now, collecting the signatures of celebrities has been a hobby of his. He has as many as 900 autographs. 37. They decided to work from 7 to 3 so that mothers could collect the children from the play-school as early as before 4 oclock. 38. She regretted making the pupils write a test. She was correcting them till eleven at night. 39. You stay here and dont go away until I come back, or else the tigers will notice you. 40. All last summer she was

going out with that red-haired Scottish boy. 41. While I was looking for the champagne for him, he was rifling through all my drawers. 42. Boil the rice for 20 minutes, then add to it the vegetables and the fried, chopped meat. 43. Fifteen years have passed since Marion last saw Indiana Jones. 44. Since when has he been trying to make you believe that he is a super-rich Arabian prince? 45. By the time we got to the railway crossing, half of the load had fallen off. Cselekvés módját kifejező prepozíciók 46. Miért ne mehetnénk kocsival epret szedni? Szívesen mennék a te kocsiddal! 47. A török megkérdezte az elfogott magyar nemest, hogy gyalog vagy lóháton akar továbbmenni. 48. Visszautasította, hogy repülővel menjen, rettentően félt attól, hogy lezuhannak. Megoldások 46. Why dont we go picking strawberries by car? Id love to/like to go in your car. 47. The Turk asked the captured Hungarian nobleman whether he wanted to go on on foot or on horseback. 48. He refused

to travel by plane, he was terribly afraid of crashing. Cselekvés helyét kifejező prepozíciók 49. Hogy jussak el egyedül a Piccadilly-ig, ha egyszer fogalmam sincs, hol kell fel- és leszállni a buszról? 50. A folyón átívelő 400 éves híd is felrobbant a háborúban. 51. Az ifjú Skywalker elhatározta, hogy felkeresi Yodát, aki a hegyeken túl lakott. 52. Ez a nő olyan jól végezte a rendőrakadémiát, hogy sok férfinak rangban felette áll. 53. A két maffiózó elsimította a nézeteltéréseket egy kínai vacsora mellett. 54. A holttestre egy leplet tettek, amelyet ma a tudomány a Turini lepel néven ismer. 55. A bombázók olyan alacsonyan húztak el fölöttünk, hogy majdnem megsüketültünk. 56. Kezdő rabló lévén a pénzt a párnája alá rejtette, így a rendőrség gyorsan megtalálta. 57. Behajította a kutyát az asztal alá, mert már unta, hogy olyan könyörgőn néz rá. 58. Ha az anyja megtudná, hogy rangon alul nősült, biztos elájulna. 59.

Ha elém ül a kosárlabdázó, semmit se fogok látni a darabból. 182 Forrás: https://doksi.net PREPOSITIONS 60. 61. 62. 63. Az egész tárgyalás alatt két fegyveres őr között ült, meg se próbált szökni. A tüntetés állítólag a Parlamenttel szembeni téren lesz. Hogy lehet az, hogy ő sokkal később jött, és most mégis mögötte állok a sorban? Hölgyeim és uraim, a világ egyik legszebb műemlékegyüttese előtt állunk, csak semmit sem lehet látni belőle, mert a fák mögött van. 64. Az előadás kezdete előtt mellém huppant a főszereplő. 65. Senki sem mert kommentárt fűzni az igazgató beszámolójához, csak a könyvelő. 66. Ott fociztok, ahol akartok, de nem az én házam előtt! 67. Éjszakára egy Szaloniki melletti kempingben táborozott le az egész csapat. 68. Én csinálom az összes házimunkát, és még a kutyát is én viszem sétáltatni. 69. Spanyolországban van egy város, ahol azzal kezdődik a fiesta, hogy emberek rohannak a

bikák elől az utcán. 70. Az idegenvezető azt mondta, mehet mindenki, amerre lát, ötkor találkozunk a Szt. Márk téren. 71. A nagyanyám 6 éves kora óta minden nyáron a mezőkön dolgozott aratómunkásként. 72. Piroska először egyedül bolyongott az erdőben, de hamar társat kapott egy farkas személyében. 73. Az ablaknál állt, mikor két orvlövész eltalálta. 74. Suliban van vagy a hivatalban? 75. Vágjunk keresztül a mezőn, vagy az erdőn át rövidebb lesz? 76. A macska leesett a fáról, s ettől kezdve ugatott, mert félrebeszélt. 77. Meg tudnál állni Chippenhamben? Muszáj innom valamit! 78. Még idejében sikerült elrejtőzniük a fal mögé, amikor hangokat hallottak. 79. A kíváncsi autósok nem tudtak lefékezni a baleset mellett, így egymásba rohantak. 80. Amikor Zrínyi látta, hogy a helyzet reménytelen, maradék katonájával kirohant a várból. 81. Majdnem elájultam, amikor láttam, hogy rózsaszín szalvétákat tesz az asztalra. 82. Mr.

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


Stokes elmagyarázta Ivynek, hogy a gyertyatartókat nem a könyvespolcra kell állítani. 83. Képzeld, magával a királyi családdal találkoztunk az Operában! 84. Menj végig ezen az ösvényen, fiam, az út végén lakik a sárkány egy tanácsi bérlakásban. 85. A NATO nem zárta ki egy légicsapás lehetőségét a szerbek ellen. 86. Londonból Bathba az M4-esen lehet eljutni? 87. Arra kényszerítette, hogy szálljon ki a kocsiból, majd ő ült bele és elhajtott vele. 88. Mivel még sose próbálta, nem tudott felülni a teve hátára. 89. Arra kérjük utasainkat, szálljanak be a hajóba, mert fél óra múlva indulunk. 90. Reggel Hófehérke körülnézett, de a királyfi már nem volt sehol. 91. Ez magas nekem! Ne is magyarázd! 92. Nagyapám 42-ben elment a háborúba, és azóta sem jött vissza. 93. Fel-alá járkált, mint egy ketrecbe zárt tigris. 94. Nem hátrafelé kellene tekinteni, hanem előre! Ott van a jövő! Megoldások 49. How should I get to Piccadilly

by myself if I have no idea where to get on and off the bus? 50. The 400 year old bridge spanning the river was also blown up during the war. 51. The young Skywalker decided to go and see Yoda, who lived over the mountains. 183 Forrás: https://doksi.net PREPOSITIONS 52. This woman graduated from the Police Academy with such a good degree that she now has a higher rank than many men. 53. The two mafia leaders settled their misunderstandings over a Chinese dinner. 54. A shroud which is now known to science as the Turin shroud was laid over the corpse. 55. The bombers were flying so low over us that we were almost deafened. 56. Being a beginner in robbery, he hid the money under his pillow, so the police found it quickly. 57. He threw the dog under the table as he was already fed up with it looking at him so entreatingly. 58. If his mother found out that he had married beneath him, she would surely faint. 59. If the basketball player sits in front of me, I wont see anything of the

play. 60. During the whole trial he was sitting between two armed guards, he didnt even attempt an escape. 61. Apparently the demonstration will take place in the square in front of the Parliament building. 62. How come that he arrived much later and yet Im standing behind him in the queue? 63. Ladies and gentlemen, we are standing in front of one of the most beautiful set of monuments in the world. However, at the moment we cant see anything of them, because they are behind the trees. 64. The leading man plumped down next to me before the performance started. 65. No one but the accountant dared to comment on the directors report. 66. You can play football wherever you want, except in front of my house. 67. The whole group was encamped for the night in a camping site near Saloniki. 68. I do all the household chores, besides taking the dog for walks. 69. There is a town in Spain where the Fiesta starts with people being pursued by bulls along the streets. 70. The guide said everybody

could go where they wanted and that we would meet in St. Marco Square. 71. Every summer since the age of six, my grandmother worked in the fields. 72. At first little Red Riding-Hood was wandering in the forest by herself, but she soon found company in the shape of a wolf. 73. He was standing at the window when two snipers hit him. 74. Is he at school or in the office? 75. Shall we take a short cut across the meadow or will it be shorter through the forest? 76. The cat fell off the tree and from then on, being delirious, it was barking. 77. Could you stop at Chippenham? I must drink something. 78. They managed to hide themselves behind the wall ín good time when they heard voices. 79. The curious motorists werent able to brake at the scene of the accident, so they crashed into each other. 80. When Zrínyi saw that the situation was hopeless he sallied out of the castle with the rest of his soldiers. 81.1 almost fainted when I saw her laying pink serviettes on the table. 82. Mr. Stokes

explained to Ivy that the candlesticks are not to be placed on the bookshelf. 83. Just imagine, we met the royal family themselves in the Opera! 84. Take this path, my son, the dragon lives in a council flat at the end of the road. 85. NATO didnt preclude the possibility of an air-strike against the Serbs. 86. Can we get from London to Bath along the M4? 184 Forrás: https://doksi.net PREPOSITIONS VERBS + PREPOSITIONS 88. Never having tried before, he couldnt get onto the back of the camel. 89. We request our passengers to board the ship / to embark because we shall start in half an hour. 90. Little Snow White looked around in the morning but the prince was no longer to be seen anywhere. 91. This is beyond me! Dont even explain it to me! 92. My grandfather went to war in 1942 and hasnt come back since. 93. He was walking up and down like a tiger locked up in a cage. 94. You shouldnt look backwards but forwards. Thats where the future is. Egyéb prepozíciók 95. Ami az emberi

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


jogok kérdését illeti, a kínai igazságügyminiszter erről nem akart beszélni. 96. Tekintve, hogy 5-0-ra vezetünk, minek támadjunk? 97. Az újságírók kivételével minden fontos ember ott szorongott a sajtótájékoztatón. 98. Ennek a videónak 37.000 Ft az ára, beleértve az ÁFÁ-t is. 99. Tekintve, hogy mozgássérült, anyagi támogatást kell neki adnunk. 100. A képesítés nélküli tanárok kivételével midenki számíthat fizetésemelésre. Megoldások 95. Concerning the issue of human rights, the Chinese Minister of Justice didnt want to speak about it. 96. Considering that we have a lead of 5 nil, why should we attack? 97. Barring the journalists, every important personality thronged at the press conference. 98. This video-recorder costs 37,000 forints, including VAT. 99. Considering that he is disabled, we must grant him pecuniary assistance. 100. Excluding unqualified teachers, everybody can expect a pay-rise. VERBS + PREPOSITIONS Példamondatok Középfok

1. A német fiúk ragaszkodnak ahhoz, hogy a meghívott lányok fizessék azt, amit fogyasztanak. 2. Ma ötvenedszer büntetett meg a rendőr tilosban való parkolásért. 3. Kötelességemnek tartom, hogy figyelmeztessem a beavatkozás lehetséges veszélyeire. 4. Csak nem a saját üzletvezetődet gyanúsítod azzal, hogy ő vitte el azt a 200 fontot, amit az ÁFA-ra tettél félre? 5. Ha Mr. Koresh nem hajlandó teljesíteni a feltételeinket, kénytelenek leszünk drasztikusabb eszközökhöz folyamodni. 6. Bizton számíthatsz a szaktudására! 7. Igen határozottan ellenezte ENSZ-csapatok Szomáliába küldését. 8. Lehet, hogy Clinton elnök is úgy gondolja, itt az ideje, hogy az USA elnézést kérjen a vietnami háborúban történt atrocitásokért. 185 Forrás: https://doksi.net PREPOSITIONS VERBS + PREPOSITIONS 9. Elképzelhető, hogy még azt is meg tudja mondani, hogy hány szigetből áll a Marshall-szigetcsoport. 10. Ha tetszik neki, ha nem, Szaddamnak

engedelmeskednie kell az ENSZ határozatainak. 11. Mikor felhívtuk, nagyon izgatott volt, a délutáni előadásra készült. 12. Óvakodj az olyan hangzatos vállalkozásoktól, akik a banki kamat többszörösét ígérik! 13. Előbb fog Szaddam Husszein Nobel-békedíjat kapni, mint hogy én pénzért könyörögjek hozzád. 14. Azzal vádolják, hogy benzinként adott el gázolajat, nem? 15. A pszichológusok szerint a szülőknek nem szabadna megbüntetni a gyerekeket azért, ha eltörnek egy-két tányért, mert ezek nem jelentős dolgok. 16. Nem sikerült neki rávennie a feleségét, hogy végezzen el egy gépírónői tanfolyamot. 17. Akár össze se hívta volna a gyűlést, a fontos kérdésekre nem is utalt. 18. Ideje lenne emlékeztetni a miniszter urat, hogy a miniszter szó eredeti jelentése szolga. 19. Húsz éve vágyik egy riói útra, most, hogy megnyerte a főnyereményt, végre mehetne, ha elengedné a felesége. 20. Lehetséges egy pohár biovízen élni egy

hétig? 21. Felesleges volt megpályáznod az igazgatótanácsi állást, már a pályázat előtt eldöntötték, ki kapja. 22. Miért kellene a bankokat hibáztatni az inflációért? 23. Ha kértél volna támogatást az alapítványból, kaphattál volna. 24. Felfoghatalan, hogy álmodozhat még mindig választási győzelemről?! 25. Ha ne adj Isten ott találnád azt a szegény firkászt, amint rám vár, mondd meg neki, hogy nem adok ma már több interjút. 26. Azon gondolkodik, hogy eladja a TV-t, annyira elege van a reklámokból. 27. Most hirtelen mindenkiről kiderült, mennyit harcolt a demokráciáért 56 óta. 28. Mikor éjjel egykor ránéztem, teljesen bele volt merülve az AFA-s számlákba. 29. A helyedben nem lennék büszke a rendszerváltásban játszott szerepemre. 30. Nem hiszem, hogy képes két triplát ugrani a kűrben. 31. Hozzászokott már, hogy egy lépést se tehet testőrök nélkül Moszkva belvárosában? 32. Az új bankigazgató nem tudta eldönteni,

melyik maffiától féljen jobban. 33. Attól félt, hogy ha a fia lesz a szövetségi kapitány, ki lesz téve a sajtó támadásainak. 34. Állítólag elégedett volt a magyar csapat teljesítményével a szövetség elnöke. 35. Teljesen tudatában vagyok annak, hogy amit tettem, a BTK szerint bűncselekmény. 36. Eddig-eddig vagyok az egész Szép-családdal! 37. Elég jó volt tornából, de teljesen sötét biológiából. 38. Amióta kiskorában megcsípte egy pók, még a legparányibb póktól is retteg. 39. Bárki, aki tiltott határátlépést követ el, megbüntethető. 40. A menedzsere szerint az új lemeze legalább olyan siker lesz, mint Michael Jackson legújabb LP-je. 41. Micsoda szégyenletes gondolat! Szégyellem magam helyetted! 42. Mind a három fia Japánban nőtt fel, így aztán nagyon lelkesednek a harcművészetekért. 43. Három évvel ezelőtt azt hitték, ő is belekeveredett a korrupciós botrányba, akárcsak Craxi. 44. Az olasz maffia az utóbbi 40

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


évben igen sikeresen nyert mind több hatalmat az állam vezetésében. 186 Forrás: https://doksi.net V E R B S + PREPOSITIONS PREPOSITIONS 44. Az olasz maffia az utóbbi 40 évben igen sikeresen nyert mind több hatalmat az állam vezetésében. 45. Az átlag olasz állampolgár nem felelős mindazért, ami a hazájában a II. világháború óta történt. 46. Kész volt vállalni a kihívást a brazilokkal szemben, volt mersze hozzá! 47. Ha a szellemek és a whiskyt ivó kutyák közül kell választanom, inkább az utóbbiban hiszek! 48. Ő is hamis képekben utazik, mint a megboldogult apja, nem? 49. Nem kellett volna olyan biztosnak lennie a győzelmében, talán épp ezért vesztett. 50. Gyanús nekem az ő nagylelkűsége, amit az utóbbi néhány évben tanúsított irányomban. 51. Nagyon aggódom érte. Már rég hallanom kellett volna, ahogy becsukja a garázsajtót a kocsija mögött. 52. Amit most mond az elnök, az egyáltalán nem egyezik azzal, amit a

konferencia előtt mondott. 53. Az ő tanúvallomásán alapul az a történet, miszerint Mogilnijt az a fickó zsarolta meg, aki 89-ben segített neki kiszökni a Szovjetunióból Kanadába. 54. Az utolsó pillanatban visszalépett attól, hogy azonosítsa nővére támadóját, pedig ő volt az egyetlen szemtanú. 55. Freddie Mercury hosszú évekig szenvedett AIDS-ben, 1991 végén bele is halt. 56. Csak a rendőrőrsön derült ki, hogy szegény Liam Neesont már az első Hollywoodban eltöltött napján összetévesztette a rendőrség egy körözött bűnözővel. Megoldások 1. German boys INSIST ON the girls they invite out paying for what they eat. 2. It was the fiftieth time today that I had been FINED FOR parking in the prohibited zone. 3. I consider it as my duty to WARN you OF possible dangers of the operation. 4. Do you really SUSPECT your own shopkeeper OF taking the 200 pounds you had RESERVED FOR paying the VAT? 5. If Mr. Koresh wont fulfil our conditions, we shall be

obliged to RESORT TO more drastic means. 6. You can surely RELY ON his expertise. 7. He most firmly OBJECTED TO sending UN troops to Somalia. 8. President Clinton may also think that its time the USA APOLOGIZED FOR the atrocious acts that were perpetrated/committed in the course of the Vietnamese war. 9. He might even be able to say how many islands the Marshall group of islands CONSISTS OF. 10. Whether he likes it or not, Saddam must COMPLY WITH the UN resolutions. 11. When we phoned her, she was very excited because she was PREPARING FOR the afternoon performance. 12. BEWARE OF high-sounding enterprises promising several times as much interest as that offered by banks. 13. Saddam Hussein will sooner be awarded the Nobel Prize for peace than I will/should BEG you FOR money. 14. He is being CHARGED WITH selling diesel oil as petrol, isnt he? 15. ACCORDING TO psychologists, parents shouldnt PUNISH children FOR breaking a plate or two, since these are unimportant things. 187 Forrás:

https://doksi.net PREPOSITIONS VERBS + PREPOSITIONS 18. Its time to REMIND the minister OF the fact that the original meaning of the word "minister" is "servant". 19. He has been LONGING FOR a trip to Rio for twenty years. Now that he has won the jackpot, he could go at last, if his wife let him. 20. Is it possible to LIVE ON a glass of bio-water for a week? 21. You neednt have APPLIED FOR the job on the board of directors. It had been decided before the competition who it would be given to. 22. Why should banks be BLAMED FOR inflation? 23. You could have received a grant from the foundation if you had ASKED / APPLIED FOR it. 24. Its inconceivable that he can still DREAM OF winning the elections. 25. God forbid, should you find that poor scribbler WAITING FOR me there, tell him Im not going to give any more interviews today. 26. He is so fed up with advertisements that he is THINKING OF selling his TV set. 27. Now everybody has suddenly revealed how much they

have been FIGHTING FOR democracy since 1956. 28. When I glanced at him at one oclock at night, he was ABSORBED IN VAT invoices. 29. If I were you, I wouldnt be PROUD OF the role I played in the changes in the political system. 30. I dont think she is CAPABLE OF jumping two triple jumps in the free programme. 31. Has he GOT USED TO not being able/allowed to take even a step without bodyguards in the centre of Moscow? 32. The new director of the bank couldnt decide which mafia to be more AFRAID OF. 33. She was afraid that if her son were to be the coach of the national eleven, he would be EXPOSED TO the attacks from the press. 34. The president of the football association was alleged to be SATISFIED WITH the performance of the Hungarian team. 35. Im fully AWARE OF the fact that what I have done is a crime ACCORDING TO the Criminal Code. 36. Im SICK AND TIRED OF the whole Szép family. 37. He was quite GOOD AT physical exercises but he was completely DENSE AT biology. 38. She has been

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


FRIGHTENED OF even the tiniest spider since she was bitten by one when she was a child. 39. Anybody who crosses the border without authorization is LIABLE FOR punishment. 40. ACCORDING TO his manager, her new record will be at least as big a hit as Michael Jacksons latest album. 41. What a SHAMEFUL thought! Im ASHAMED OF myself for you. 42. All his three sons were BROUGHT UP in Japan, so they are KEEN ON martial arts. 43. Three years ago he was also believed to have got INVOLVED IN the corruption scandal, like Craxi. 44. In the course of the last 40 years the Italian mafia has been extremely SUCCESSFUL IN gaining more and more power in the state government. 45. The average Italian citizen is not RESPONSIBLE FOR anything that has happened in his country since the Second World War. 46. He was ready for TAKING ON the Brazilians, he HAD THE GUTS TO do so. 47. If I have to choose between ghosts and dogs drinking whisky, Id rather BELIEVE IN the latter. 188 Forrás: https://doksi.net

PREPOSITIONS PHRASAL VERBS 46. He was ready for TAKING ON the Brazilians, he HAD THE GUTS TO do so. 47. If I have to choose between ghosts and dogs drinking whisky, Id rather BELIEVE IN the latter. 48. Like his late father, he deals in faked pictures as well, doesnt he? 49. He shouldnt have been so CONFIDENT IN his victory, may be that is the very reason why he lost. 50. Im SUSPICIOUS OF the generosity he has shown me in recent years. 51. Im terribly ANXIOUS FOR him. I should have heard him closing the garage door behind the car long ago. 52. What is being said by the President now does not CORRESPOND WITH what he said before the conference at all. 53. The story of Mogilniys being blackmailed by the guy who helped him to escape from the Soviet Union to Canada in 1989 is BASED ON his testimony. 54. At the last moment she REFUSED TO identify the man who had attacked her sister, although she was the only witness. 55. Freddie Mercury SUFFERED FROM AIDS for years, and at the end of 1991

he DIED OF it. 56. It only turned out at the police station that poor Liam Neeson had been MISTAKEN by the police FOR a criminal wanted on the very first day he spent in Hollywood. PHRASAL VERBS Közép- és felsőfok Egészítse ki a megadott prepozíciók egyikével! (A megoldásokat lásd később) 1. CALL at, on, in, for, off, up, up, out, on, in 1. We had to call .. the wedding when we learned that the brides father had died of a heart-attack, (elhalaszt) 2. The situation calls .,„.. action! (kíván, követel) 3. Old coins and banknotes will be called by the Goverment, and new ones will be made, (visszahív, bevon) 4. The strikers were called ...,.to start working again, (felszólít) 5. C a l l t h e pharmacy for some antifebrile on your way home, will you? (beugrik) 6. Its very impolite to call somebody during the ZDF 8 oclock news in Germany. (telefonon felhív) 7. Hell die unless you call — a doctor, (hívat) 8. Troops had to be called to suppress the revolution in

Rio Negro, (kirendel) 9. Not until he got married, was my son called ...... . (behívták) 10. You know my address, you can call me any time, (beugrik) 2. COME 1. 2. 3. 4. about, across, by, into, off, on, out, over, round, up The policeman asked me how I had come my bike, (szerez) The seeds havent come yet. (kikel) The house was simply disgusting. All the wallpaper had come Hows your son coming ? Can he speak? (fejlődik) (leválik) 189 Forrás: https://doksi.net PREPOSITIONS PHRASAL VERBS 5. Esterházy Peters latest novel came last month, (megjelent) 6. You behave as if you were mad as a hatter. What has come you? (Mi jött rád?) 7. The whole thing was fishy. The police couldnt comprehend how the accident had come (történt) 8. She fainted because of the unbearable heat. Bring some smelling salts, shell come „,„ soon, (magához tér) 9. The policeman was eager to know how Mrs. Lenton came ...... her fortune, (örököl) 10. When I was dismantling that old cupboard I

came this 100 DM-note. (rábukkan) 3. GO about, at, by, down, in for, off, off, on about, out, through 1. Sam sang "As Time Goes in the film entitled Casablanca, (elmúlik) 2. Whenever Billy didnt want to take his medicine, he started to complain that the pill was too large to go (lecsúszik) 3. She has a rather strange hobby, she goes .... collecting stuffed crocodiles. (foglalkozik vele) 4. The Police went the pockets of the suspected thief again, (átkutat) 5. Its time you went..... that job, my friend! (nekilát) 6. Since she is a rather plain girl, she decided to spend her evenings at home and she never goes . (elmegy szórakozni) 7. The cats went, each other furiously, (egymásnak estek) 8. The IRA planted a bomb-device close to the favourite pub of the British soldiers, but thank God it failed to go (felrobban) 9. I wish my aunt stopped going her illness all the time! (állandóan, bosszantó módon beszél) 10. Just imagine, the fridge has packed up so all our chicken

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


has gone ..... (elromlott) 4. GET away with, about, on, round, over, it over, through, up, in, down 1. Hows your elder son getting QKl at his new school? Is he getting used to it? (boldogul) 2. When ministers and politicians cheat, they always g e t i t . (megússzák) 3. The news of the directors resignation soon got .. .(elterjedt) 4. Liberty is a very cunning young lady. Though she is only three years old, she knows exactly how to get....... her mother, (rávesz valamire) 5. Jane was his first love, and he loved her so much that he never got ... her. (elfelejteni) 6. This candidate will never get for his constituency, (megválasztják) 7. But for my friends help, I would have failed the exam, I would never have got (letenni) 8. If you have a toothache, you must go to the dentist, however much youre dreading it. The sooner you get , the better, (túljut rajta) 9. Whos getting — the party for your birthday? (szervez) 10. She explained her depression with the fact that rainy

weather always gets her (letör) 5. GIVE away, in, off, out, up, back, out, in, away, over 1. Mr. Pemble was a very generous man, a few years before his death he gave his money, (elajándékoz) 190 all Forrás: https://doksi.net PHRASAL VERBS PREPOSITIONS 2. He made me swear not to give his horrible secret, (elárul) 3. Is it true that a wall made of plastic doesnt give echoes? (visszaad) 4. The Indians were forced to give by the troops of the Government, (megadja magát) 5. Is this Camembert cheese giving .... this strange smell? (kibocsát, áraszt) 6. The insurrectionists began to worry, since their food supply had almost completely given (elfogy) 7. The pupils asked Miss Jones whether it was possible for her to give the corrected tests before the mid-term holiday, (kiad) 8. Could you please give playing the accordion? Its half past eleven, (abbahagy) 9. When it turned out that he had developed megalomania, even the best doctors gave him (lemond valakiről) 10. The

invigilator asked all the examinees at 10 sharp to give their exam papers. (bead) 6. KEEP down, it up, off, on, out, under, up, up, at 1. Dont give up, keep it! (valamihez nagyon tartja magát) 2. The Soviet Union kept all the Warsaw Pact countries, including Hungary, for almost four decades, (hatalmában tart, elnyom) 3. Will the ammunition keep (kitart) until we get some help from Zapatas troops? 4. He went back on his word again! He never keeps his word! (ragaszkodik) 5. "Keep .... the grass" - a notice saying this would be quite ridiculous in British parks. 6. Children should keep of their parents problems, (távol marad) 7. Keep .... singing (folytat), I love your voice - said the sultan to the young singer. 8. Since he was lame, he couldnt keep (lépést tart) with the others and soon fell behind. 9. Well, Mrs. Jones, your son seems to be the most energetic boy Ive ever seen, so I think you agree that he needs keeping (megfegyelmezni) 10. The Serbs kept the attack

against/on Gorazde all day. (folytat) 7. LOOK after, down on, for, in on, into, on, to, up, up, round 1. I can employ you as a secretary if youre still looking a job. (keres) 2. I asked my sister to look the word "ghia" in her Italian dictionary for me. (kikeres) 3. After months of recession, things are looking .... for the British economy, (javul) 4. The neighbour was happy to look our dog while we were on holiday, (gondoz) 5. Look .... it that it shouldnt happen again, (gondja van, vigyáz vmire) 6. Dont make a hasty decision, look well first, (körülnéz) 7. When she married the Arab prince, she looked her ex-classmates, (lenéz vkit) 8. Why dont you play ice-hockey instead of just looking ....? (néz) 9. Why dont you look me when youre in town next time? (beugrik, meglátogat vkit) 10. The Police were asked by the judge to look the matter again, (megvizsgál) 8. MAKE do with, at, away with oneself, for, out, over, up, up, off, up for 1. The hooligans made when they

noticed a policeman approaching, (elmenekül) 2. I asked the pharmacist to make that lotion .... for me. (elkészít) 191 Forrás: https://doksi.net PREPOSITIONS PHRASAL VERBS 3. The basement was made into a workshop, (átalakít) 4. Im afraid we havent got any ice-cream, you must make a bar of chocolate. (beéri vmivel) 5. I cant make your handwriting, its simply illegible, (kibetűz) 6. The angry woman made me with her umbrella, because she took me for a burglar, (nekiront, nekimegy) 7. Dont believe grandpás amazing stories about the World War, he only made them (kitalál) 8. Did Jimmy Hendrix make himself or was he killed? (öngyilkos lesz, végez magával) 9. The 39 escaped convicts made .... the French border, (tart valamerre) 10. Hard work can never make the lack of talent, (pótol) 9. PUT about, across, aside, down, down to, forward, in for, in, off, on 1. Dont believe him, he is just pretending to be modest, actually hes putting it (henceg, felvág) 2. He put the

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


position of the marketing director although he is only a book­ keeper, (állásra pályázik) 3. He kept putting going to the dentist until he could stand the pain no more. (halogat) 4. Dont believe all the stories that are being put (terjeszt) 5. After the accident my husband put.... a claim for damages, (benyújt) 6. You cannot put that me, however cunning you may be. (becsap) 7. Every year Professor Jones puts a new theory on how the universe came into being, (előterjeszt) 8. We have put 2 million forints in the last twenty years, only to realize that this sum is not even enough for a small flat in Budapest, (félretesz) 9. His strange behaviour was put the fact that hed never been to a Christian country before, (tulajdonít) 10. The pilot managed to put the aircraft in the storm, (letesz) 10. RUN across, in, off, out, to, away, into, on, over, up 1. The captain ordered the crew to run the flag on the mast, (felhúz) 2. And whom should I run in the pub yesterday? John, who

claims to be a teetotaller, (összefut vkivel) 3. My finances do not run ... a holiday in Hawaii, (nekem túl drága) 4. He is a very popular writer among middle-aged women, his latest novel has run six editions, (jelent meg) 5. When Gérard Dépardieu was 17, he ran from home and earned his living as a thief, (megszökik) 6. How many copies can you run .... on this duplicating machine? (nyomtat, előállít) 7. A new car needs running so in the first few weeks you must drive carefully, (bejáratás) 8. Grandpa will run .... for an hour if you dont stop him! (folyamatosan beszél) 9. Lets run our parts - he said to the other actors, (átismételni) 10. Be careful with mum! As far as youre concerned, her patience has run (elfogy) 192 Forrás: https://doksi.net PHRASAL VERBS PREPOSITIONS 11. SEE about, back, out, to, over, across, off, through, sy. through, sg. through 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Im interested in the house. Id like to see it (alaposan átvizsgál) I must see a

plumber this leaking tap. (tanácsot kér vkitől vmire vonatkozóan) You cannot deceive me, I can see your lies! (átlát) This lift is out of order, could you ask a mechanic to see .... it? (gondoskodik vmiről) Schoolchildren must see old ladies the street, (átkísér) Mr. Jones is just about to leave, could you see him , Miss Peters? (kikísér) Id rather see you , I dont want you to go home in the dark, (hazakísér) He said that however strong his enemy was, he would see the struggle (végig kibír, kiáll) When I left Bonn, all my friends came to the railway station to see me (kikísér) Youll have a difficult time, but Ill see you safely (vkinek mindvégig támogatást nyújt) 12. SET 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. back, in, off, off, out, out, up, up, on, down The bus stopped to set an elderly man. (letesz) In December winter sets (kezdődik, beáll) That action by the PM set a series of demonstrations, (kivált) Your watch is too fast. Set the hands! (visszaállít) Dr

Kimble set to prove his innocence, (akar, szándékozik) Fa Nándor has set on a journey round the world in a boat, (elkezd, elindul) Darnyi set.... a new world record for the 400 m medley last year, (felállít) Latecomers in the karate training are set by the others, (rátámad) He has set himself.... as a plumber, (kezdett dolgozni) Well be late unless we set at 6 in the morning, (elindul) 13. TAKE after, back, in, off, out, apart, in, off, off, to 1. After his wifes death he took drinking, (rászokott) 2. I couldnt take .... a word of Professor Whites lecture on the Industrial Revolution, (felfog, megért) 3. Who s turn is it to take the dog for a walk? (kivisz) 4. I wish you could have seen Dan Aykroyd when he took Ronald Reagan! (utánoz) 5. Look at the guy! He takes Prince Philip, doesnt he? (hasonlít) 6. Im afraid John was taken .... by that deceitful girl again! (becsap, rászed) 7. Dont take your c o a t t h e r e is no heating in here! (levesz) 8. Youre right. I was

wrong. Sorry. I take what Ive said, (visszavon) 9. My spin-drier has packed up. Can you take it ? (szétszed) 10. She decided to take half the price of each of her products to make her enterprise profitable, (levon, levesz) r 14. TURN down, off, on, out, up, in, on, out, over, In 1. Mary and Ed turned their neighbour to the police, (felad vkit) 2. He was very disappointed when he learned that his application had been turned (elutasít) 193 Forrás: https://doksi.net PREPOSITIONS PHRASAL VERBS 3. He hasnt turned .... yet, though he promised to be here on time, (megjelenik, beállít) 4. Its time we turned We always go to bed at ten. (lefekszik) 5. Any kind of girl could turn Jim Morrison .... (örömet okoz neki) 6. Turn the TV I dont want the kids to see that film, (kikapcsol) 7. I cant see anything, could you turn the lights ....? (felkapcsol) 8. This university turns 200 well-educated dentists every year, (képez, kibocsát) 9. That well-turned lady was Mrs. Kennedy,

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


(jólöltözött) 10. His business turns more than $ 2 billion a year, (forgalmaz) 15. CUT across, off, it out, down, down, out, up, in, out for, into 1. If we cut the field, we get to Avonlea half an hour earlier, (átvág, keresztülmegy) 2. Daddy decided to cut that old maple tree in the garden, (kivág) 3. He cut all his rivals for Janes affection, (kiszorít versenytársat) 4. Either we cut our telephone bill or we go bust! (csökkent) 5. Cut.... the meat first and then chop the parsley finely, (felszel) 6. Dont cut the conversation so rudely! (félbeszakít) 7. I would never make a good production manager, Im not cut this job. (való valamire) 8. Accidents are often caused by drivers cutting (elébevág) 9. Cut i t w i l l you? (fogd be a szád) 10. Cut my nails , not my fingers! (levág) 16. BREAK down, into, off, up, up, through, with, out, off, out 1. Seeing how longingly the dog looked at her, she broke a piece of chocolate and gave it to him. (letör) 2. Benazir Bhutto

ordered the police to break the demonstration organized by her own mother, (szétzúz) 3. Negotiations between the Serbs and Muslims broke in Geneva last week. (összeomlik) 4. When the person in question entered the room, John broke (elhallgat) 5. Have you heard that burglars tried to break Buckingham Palace and steal Prince Charles diamonds? (betör) 6. After thirty years of happy marriage I think Robert and Sylvia are breaking (válnak) 7. When did the thirty years war break .... ? (kitör) 8. At last, after 40 days of torrential rain, Noah saw the sun breaking the clouds. (áttör, áthatol) 9. Its high time for you to break harmful habits like smoking, (felhagy vmivel) 10. When the Belgian prison wardens downed them, 39 prisoners broke ... . (kitör, elszökik) 194 Forrás: https://doksi.net PREPOSITIONS PHRASAL VERBS J A prepozíciós igék megoldásai l.CALL l.off 2. for 3. in 4. on/upon 5. at 6. up 7. in 8. out 9. up 10. on 2. GOME l.by 2. up 3. off 4. on 5. out 6.

over 7. about 8. round 9. into 10. across 3. GO l.by 2. down 3. in for 4. through 5. about 6. out 7. at 8. off 9. on about 10. off 4. GET l.on 2. away with 3. about 4. round 5. over 6. in 7. through 8. itover 9. up 10. down 5. GIVE l.away 2. away 3. back 4. in 5. off 6. out 7. out 8. over 9. up 10. in 6. KEEP l.at 2. down 3. it up 4.5. off 6. out 7. on 8. up" 9. under 10. up 7. LOOK l.for 2. up 3. up 4. after 5. to 6. round 7. down on 8. on 9. in on 10. into 8. MAKE l.off 2. up 3. over 4. do with 5. out 6. at 7. up 8. away with 9. for 10. up for 9. PUT 10. RUN l.up 2. across 3. to 4. into 5. away 6. off 7. in 8. on 9. over 10. out 11. SEE Lover 2. about 3. through 4. to 5. across6. out 7. back 8. through 9. off 10. through 12. SET l.on 2. in for 3. off 4. about 5. in 6. across . 7. forward 8. aside 9. down to 10. down l.down 2. in 3. off 4. back 5. out 6. off 7. up 8. on 9. up 10. out 195 Forrás: https://doksi.net MIXED SENTENCES 13. TAKE 16. BREAK l.to

2. in 3. out 4. off 5. after 6. in 7. off 8. back 9. apart 10. off 14. TURN l.in 2. down 3. up 4. in 5. on 6. off 7. on 8. out 9. out 10. over 15. CUT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. across down out down up into out for in out off l.off 2. up 3. down 4. off 5. into 6. up 7. out 8. through 9. with 10. out MIXED SENTENCES Vegyes fordítási feladatok Alapfok: variációk egy mondatra 1. Ebben a szép házban lakik. 2. Még mindig ebben a szép házban lakik? 3. A háború idején ebben a szép házban lakott. 4. Ebben a szép házban lakott, amikor először találkoztunk. 5.. Jövőre ebben a szép házban fog lakni. 6. Ebben a házban fog lakni, amikor legközelebb látod. 7. Soha nem lakik ebben a szép házban. 8. Lakott már valaha ebben a szép házban? 9. Igen, már ezer éve itt lakik. 10. Mióta lakik itt? 1968 óta. 11. 1998-ban már harminc éve lesz, hogy ebben a szép házban lakik. 12. Ha gazdag lesz, ebben a szép házban fog lakni. 13. Ha gazdag lenne, ebben a

szép házban lakna. 14. Ismerném őt, ha ebben a szép házban lakna. 15. Ha ebben a szép házban lakott volna, nem akart volna elköltözni másik városba. 16. Ebben a szép házban lakott volna, ha a nagynénje megengedte volna neki. 17. Ebben a szép házban kellene élnie, és akkor élvezhetné az otthonlétet. 18. Lehet, hogy ebben a szép házban lakik. 196 Forrás: https://doksi.net MIXED SENTENCES 19. Nem lehet, hogy ebben a szép házban lakik, mert az autója mindig a másik utcában parkol. 20. Már öt éve ebben a szép házban lakott, amikor ideköltöztem. Megoldások 1. He lives in this nice house. 2. Is he still living in this nice house? 3. During the war he lived in this nice house. 4. He was living in this nice house when we first met. 5. Next year he will live in this nice house. 6. Hé will be living in this house when you see him next time. 7. He never lives in this nice house. . 8. Has he ever lived in this nice house? 9. Yes, he has been living here for

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


ages. 10. Since when has he been living here? Since 1968. 11. In 1998 he will have been living in this nice house for thirty years. 12. If he is rich, he will live in this nice house. 13. If he were rich, he would live in this nice house. 14. I would know him if he lived in this nice house. 15. If he had lived in. this nice house, he wouldnt have wanted to move to another town. 16. He would have lived in this nice house if his aunt had allowed him to. 17. He should live in this nice house and then he could enjoy staying at home. 18. He may live in this nice house. 19. He cant be living in this nice house because his car is always parked in the other street. 20. He had already been living in this nice house for five years when I moved here. Példamondatok 1. Levelez. 2. Gyakran ír levelet. 3. Épp most levelet ír. 4. Éppen megírt egy levelet. 5. Még nem írt levelet. 6. Ritkán ír levelet. 7. Tegnap egész nap levelet írt. 8. Ha ideje lesz, írni fog. 9. Hazajőve leveleket írt.

10. Míg a felesége főzött, ő levelet írt. 11. Holnap egész nap levelet fog írni. 12. Amíg be nem fejezte a munkát, nem írt egy levelet sem. 13. Bevásárlás előtt írta a levelet / írni fog. 14. A múlt héten írt (levelet). 15. Mikor a barátja megjött, éppen levelet írt / már megírta a levelet. 16. Ha lett volna ideje, írt volna. 17. Mire anyja megjött, már megírta a leveleket. 18. Ha ideje lenne, írna. 19. Míg anyja takarított, ő levelet írt. 20. Mire visszajössz, már megírja a leveleket. 21. Tegnap két órakor levelet írt. 197 Forrás: https://doksi.net MIXED SENTENCES 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Holnap háromkor levelet fog írni. Míg be nem fejezi a munkáját, nem fog levelet írni. Mióta hazajött, egyfolytában levelet ír. Sose ír levelet. Sose írt levelet. Soha nem írt egy levelet sem. Mostanában írt néhány levelet. A minap írt egy levelet. Két órája levelet ír. Két perce levelet írt. Ha lett volna

ideje, írt volna. Amikor jössz, levelet fogok írni. Megoldások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. He writes letters. He often writes letters. He is just writing some letters. He has just written some letters. He hasnt written any letters yet. He rarely writes letters. He was writing letters all day yesterday. If he has time, he will write some letters. After coming home he wrote some letters. While his wife was cooking, he was writing some letters. He will be writing letters all day tomorrow. Until he had finished his work, he didnt write any letters. He wrote/will write some letters before going to do the shopping. Last week he wrote some letters. When his friend came he was writing / he had written some letters. If he had had time, he would have written some letters. By the time his mother came home, he had written the letters. / He had written the letters before his mother came home. 18. If he had time, he would write some letters. 19. While his mother

is/was doing the flat, he is/was writing some letters. 20. By the time you come back he will have written the letters. 21. He was writing some letters at two oclock yesterday. 22. He will be writing some letters at 3 oclock tomorrow. 23. Until he has finished his work, he wont write any letters. 24. He has been writing letters since he came home. 25. He never writes letters. 26. He never wrote any letters. 27. He has never written any letters. 28. He has recently written some letters. 29. The other day he wrote some letters. 30. He has been writing letters for two hours. 31. He wrote some letters two minutes ago. 32. If he had had time, he would have written some letters. 33. When you come, he will be writing some letters. 198 Forrás: https://doksi.net MIXED SENTENCES Közép- és felsőfok 1. Bárcsak megkaptuk volna azokat a kérdőíveket, amelyeket Japánban készítettek az életszínvonal alakulásáról a múlt évben! 2. Ha nem akarod elveszíteni az állásodat, soha ne

kritizáld a főnöködet! 3. Ne felejtsd el odaadni az igazgatónak a tervrajzot, különben leharapja a fejed. 4. Emlékezett, hogy átadta a főnöke üzenetét a titkárnőnek. 5. A rendőrség azzal vádolja, hogy felrobbantotta a repülőt, de ő tagadta, hogy a repülőtér közelében járt volna azon az éjszakán, amikor az eset történt. 6. "Kiköpött nagyapja!" Ezt mondták róla azok, akik még sohasem találkoztak a család többi tagjával. 7. Kipróbálhatta volna az új mosóport, mielőtt bármilyen véleményt mond róla. 8. Holnapután ilyenkorra már túlleszünk a vizsgán, és lehet, hogy utána bulit rendezünk a legközelebbi étteremben. 9. A legutóbbi választások óta rengeteg olyan változás történt az országban, amely előrevetíti a fejlődés várható irányát. 10. Az utóbbi években egyre több vállalkozás indult be annak köszönhetően, hogy lehetővé tették az idegen tőke beáramlását az országba. 11. Majdnem olyan

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


gazdag lehettem volna, mint az amerikai nagynéném, ha a lottón ötös találatom lett volna. 12. Angliai kirándulásunk végére minden készpénzünk elfogyott, a bankok pedig - ahol hitelkártyára pénzt vehettünk volna fel - sztrájk miatt zárva tartottak, ezért kénytelenek voltunk stoppal hazatérni. 13. Annak ellenére, hogy a társaságban senki sem figyelt a történeteire, továbbra is csak magáról mesélt. 14. Hazajött anélkül, hogy megvizsgáltatta volna magát, pedig Afrikában abban az időben sokféle fertőző betegség terjedt el. 15. Képzeld, imádja a csicsás ruhákat, most is vett három vadonatújat, s mindig attól tart, hogy nem tud lépést tartani a legújabb divattal. 16. Miután Mary összeveszett Joe-val, széttépte azt a fényképet, amit két évvel azelőtt ajándékozott neki a fiú. 17. Tagadta, hogy a bulin teljesen részegre itta magát, s úgy vezette az autót. 18. Semmi értelme, hogy tagadd a tetted, hiszen minden nyom hozzád

vezet. 19. Inkább repülővel szeretnék Törökországba utazni, hiszen busszal örökkévalóságig tart, míg odaérek. 20. Gondolod, hogy megszokta már a kínai ételeket? Biztosan, mivel három évig dolgozott Kínában, és előtte is, amikor még itthon élt, kínai étterembe járt vacsorázni hetente egyszer. 21. Kicseréltetné a magnóját a boltban, de a barátai meg vannak győződve arról, hogy úgysem fog sikerülni. 22. Mivel évek óta él Olaszországban, mindenki azt gondolta róla, hogy már rég bankszámlát nyittatott, de csalódást okozott, hogy még mindig nem tette. 23. Éppen akkor lopták el mellőlem a bőröndömet, amikor figyelmeztettem az utasokat, hogy vigyázzanak a táskáikra. 24. Mr. Bean nem szereti, ha órákig várakoztatják. 25. Nem tűröm, hogy ilyeneket mondj a barátomról, amikor ő segített neked a legtöbbet, amikor bajban voltál. 26. Vagy elmész, vagy hívom a rendőrséget, ha nem hallgatsz a szép szóra! 27. Teljesen

meggyülöltette magát azzal az egy mondattal, amit a saját barátnőjéről mondott. 199 Forrás: https://doksi.net MIXED SENTENCES 28. Meglehetősen hátborzongató látványt nyújtott, amint az úttest szélén feküdt véres testtel. 29. A bányászok két hétig folytatták a sztrájkot, míg végre a tárgyalások eredményre vezettek. 30. Jövő júniusra már három éve lesz annak, hogy befejeztük a ház építését. 31. Amikor középiskolába jártam, több figyelmet kellett volna fordítanom az angol tanulására is, és már akkor le tudtam volna tenni a középfokú nyelvvizsgát. 32. 2000-re már 22 éve lesz annak, hogy megházasodtunk, és talán unokáink is lesznek. 33. Közismert tény, hogy az alkoholizmus terén Magyarország világviszonylatban előkelő helyen áll. 34. Az alkohol árának jelentős emelése talán lehetne az egyik megelőzési mód, de ez egyedül nem elég a baj megoldására. 35. A bíróságon egyik tanú sem mondott igazat, annak

ellenére, hogy fel kellett esküdniük a Bibliára. 36. Ha netán mégis megérkezne az értekezlet kezdetére, azonnal küldesd be a terembe. 37. Jobban szeretném, ha John három év múlva inkább Oxfordban tanulna, mint New Yorkban, mivel engem is abba a városba fognak helyezni. 38. Ami engem illet, a következő nyáron inkább Németországba mennék, mert az USA-ban rossz tapasztalataim voltak a közbiztonságot illetően. 39. Azt mondják róla, hogy valamikor kitűnően tudott főzni, mert fiatal korában a világ különböző szállodáiban dolgozott mint szakács, és ezalatt kitanulta a konyhaművészet minden csínját-bínját. 40. Szándékában áll elküldeni a levelet, bár meg van arról győződve, hogy barátai közül néhányan nem tartják ezt jó ötletnek. 41. Tegnap megjavíttatta volna a már két hete elromlott rádiót, ha a testvére nem vitte volna már el a szervizbe két nappal ezelőtt. 42. Lehetséges, hogy holnap találkozik az elnökkel, aki

már egy. hete szeretné megismerni az új biztonsági embert. 43. Az a testvére, aki Svájcban él, holnap lesz három hete, hogy megnősült volna, ha a menyasszonya meg nem szökik a vőlegény egyik barátjával. 44. Ha könnyen meg lehetett volna oldani a problémáját, biztos, hogy nem fordult volna pszichológushoz. 45. Lehetne annyi esze, hogy nem mutat rossz példát a kisebbeknek. 46. Ha a cserép nem esett volna a fejére, biztos, hogy most a Kanári-szigeteken töltené a nyarat azzal a barátnőjével, akivel azt a gyönyörű ruhát varratta. 47. Talán szívesen eljönne a kiállításra, ha részletesebben írnának róla az újságok. 48. A tegnapi újságban olvastam, hogy az a bűntény, amit három évvel ezelőtt követtek el, még mindig felderítetlen. 49. A tanára nagyon csodálkozott, hogy mással oldatta meg a feladatot, holott biztos volt benne, hogy egyáltalán nem volt nehéz a kijelölt feladat. 50. Már nagyon várom a találkozást, mert azt írtad,

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


hogy elhozod a lányodat is, aki kicsi kora óta gyönyörűen tud zongorázni. 51. A levelet meg kellett kapnia, különben nem tudta volna, hogy a színházi műsort későbbre halasztották. 52. Azt javasolta, hogy inkább étterembe menjünk ahelyett, hogy az ő főztjét kelljen megkóstolnunk. 53. Meglehetősen jó helyzetbe került azáltal, hogy a múlt héten sok pénzt nyert az egyik szerencsejátékon. 54. Az üzlet vezetője nem alkalmazta a jelöltet, pedig az magas fokú végzettséggel rendelkezett. 200 Forrás: https://doksi.net MIXED SENTENCES 55. 56. 57. 58. Miért gondolod, hogy biztos nem ő volt az az ember, aki a múlt héten követett? A lányok, akik még tegnap itt voltak, mára valószínű, hogy hazamentek. A pénz, amit sikerült áthoznod a határon, biztos, hogy hamis volt. Ha a motorosok nem állították volna meg azt az autót, több embert is elgázolhatott volna a vezető, mivel részeg volt. 59. Bárcsak elállna az eső holnapra, mert

megígértük a lányoknak, hogy a kertben fogunk dolgozni. 60. Sem Max, sem David nem akarta, hogy útlevél nélkül hagyják el az országot, mert tudták, biztos nem boldogulnak anélkül sehol sem. 61. Az a tanár, aki tudja, hogyan kell megszerettetni a diákokkal a különböző tantárgyakat, biztos, hogy népszerű a nebulók között. 62. Az újságcikk nem lehetett olyan érdekes, hogy egész délután azt olvassa ahelyett, hogy velem beszélgetett volna. 63. Szerintem egyikőjüknek sem kell itt maradni, ha nem akarnak. 64. Bár jó eredményt ért el a versenyen, nem volt elégedett magával, annál is kevésbé, mert biztos volt benne, hogy első helyezést fog elérni. 65. Nem lett volna szabad felvennie a telefont, hiszen sejtette, hogy a hívó nem lehetett más, csak a zsarolója. 66. Amint belépett a szobába, érezte, hogy valaki biztosan volt ott, ugyanis idegen parfüm illata terjengett a levegőben. 67. Ha netalán szükséged lenne rám, csak szólj és én

azonnal megyek. 68. Azt hiszem, még nem találkoztam olyan emberrel, akihez szívesen feleségül mennék, bár már többen megkérték a kezem. 69. Nemrég jöttem haza Thaiföldről, de azt hiszem, hogy oda minden körülmények között legalább még egyszer vissza fogok menni. 70. Hiába figyelmeztették a szomszédai, hogy javíttassa meg a mosógépét, úgy tűnik, még mindig nem tett egy lépést sem annak érdekében, hogy ne áztassa el többet a szomszédokat. 71. Az a célja, hogy minél jobban meggyőzze hallgatóit a fordítás hasznosságáról, és hogy megmutassa, milyen nagy sikerélményt nyújt nehéz mondatok helyes lefordítása. 72. Az a pletyka terjeng róla, hogy fiatal korában igencsak gyakran nézett a pohár fenekére, ezért betegeskedik olyan sokat a májával mostanában. 73. Ha netalán megérkezne az előadás kezdetéig, engedjétek meg neki, hogy megkeressen a nézőtéren. 74. Ha nem kelne ki a növény, aminek a magját elvetetted, új magokat

kell rendelni a katalógusból. 75. A virágot, amit tavaly rendeltél, még mindig nem küldték meg, annak ellenére, hogy már háromszor is írtál nekik levelet. 76. Szerintem örültek volna a szüleid, ha nem éppen ma este mész el abba a buliba, ami a város másik részén van. 77. Éppen a fordítás közepén jártam, amikor eszembe jutott, hogy el kellett volna mennem a fényképészhez, hogy új fényképet csináltassak a személyi igazolványomba. 78. A sárga Chevrolet a dombra akart felkapaszkodni, mikor a helikopterről sorozatlövést adtak le. 79. Azt hiszem, nem kellett volna megígérnie, hogy segíteni fog, ha képtelen betartani a szavát. 80. Három éven keresztül olyan keményen dolgozott, hogy a következő évet Kanadában tölthette, ahol különböző technológiai eljárásokat tanulmányozott. 81. Ha mégis úgy döntenél, hogy elfogadod az árajánlatomat, értesíts minél előbb. 201 Forrás: https://doksi.net MIXED SENTENCES 82. Azt mondta,

hogy háromszor ilyen gyorsan tudna futni, ha nem sérült volna meg a legutóbbi meccsen, amit a holland Ajax csapatával játszottak. 83. Az édesanyja azt üzente, hogy másnap három körül felugrik hozzá, és megmutatja, hogyan kell készíteni a süteményt. 84.Az új kertész azt javasolta, hogy a virágot hetente kétszer öntözzem és lehetőleg felülről, de egy volt kollégám szerint elég a heti egy öntözés is. 85. Azáltal, hogy feljelentette a szomszédját, saját maga került bajba, mert kiderült, hogy ő volt az az ember, aki öt héttel azelőtt kirabolta a Nemzeti Bankot két társával. 86. Már bánom, hogy nem fogadtuk el a kínai üzletfél ajánlatát, mert biztos, hogy nem csapott volna be úgy, mint ahogy ez a partnerünk tette. 87. Miért nem jelentették még be az új ingatlan vásárlását, ha már fél éve a tulajdonukban van? 88. Sokkal jobban tennéd, ha nem holnap jönnél el, mert üzleti tárgyalásom lesz egy fontos ügyféllel, és nem

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


szeretnék elmulasztani egy jó üzletet sem. 89. Jobban tetted volna, ha valaki máshoz mész férjhez, nem pedig egy ilyen alakhoz, aki még egy rántottát sem képes összeütni, pedig annak idején megígérte, hogy ő is fog főzni a hétvégeken, hogy te is tudj pihenni. 90. Feltétlenül olvasd el azt az útikönyvet, amit tegnap dedikált az írója, mert nagyon sok hasznos információt tudhatsz meg Koreáról, ahova az idén nyáron készülsz egy hónapra. 91. Nagyon sajnálom, de azt kell mondanom, hogy a három hónap próbaidő alatt végzett munkád azt mutatja, hogy nem igazán vagy alkalmas annak a feladatnak az elvégzésére, amit rád bíztunk. 92. A barátom azt kérdezte, félrerakasson-e nekem is egy olyan szekrényt, mint amilyent ő vett egy héttel azelőtt. 93. Azt tudakolta, hogy elmehet-e a moziba, ha annak a nőnek a fia hívja, akit nem igazán kedvelek. 94. Mire a vendégek megérkeztek, elkészítettük az ebédet, de a világ minden kincséért sem

mondtuk volna meg nekik, hogy hajnali öt óta dolgozunk. 95. Miért mondtad, hogy sem a barackot, sem az almát nem szereted, amikor mindenki tudja, hogy lelkesen fogyasztod a gyümölcsöt naponta akár háromszor is? 96. Amikor megszólalt az orgona a templomban, olyan áhítattal hallgatta, mintha soha nem hallott volna ilyet. 97. Maryről kiderült, hogy nem úgy végzi a munkáját, ahogy a főnökei elvárják tőle, ezért valószínűleg fizetésemelést sem fog kapni. 98. Úgy tűnik, nem elég fáradt ahhoz, hogy el tudjon aludni egy kis olvasgatás nélkül. 99. Figyelmedbe ajánlom a legújabban megjelent francia nyelvkönyvet, mert ahogy böngésztem, egyre jobban meggyőződtem arról, hogy ez a fajta tankönyv segít legjobban a nyelv tanulásában és használatában. 100. Nem kellett volna segítened neki, ha olyan durva volt, mielőtt szüksége volt rád. Tudom, de valaha jó barátok voltunk, és még mindig sok szép közös emlékünk van. 101. Miért pont azt a

fekete ruhát vetted fel, ami olyan rosszul áll neked, ráadásul soványít is? 102. Azt kérdezte, képes leszek-e megoldani a feladatot, mivel öt órán át hiányoztam, és pont azokon az órákon tanultak a függő beszédről. 103. Már legalább ezerszer elmondtam, hogy rakj rendet a fürdőszobában fürdés után, mert ki nem állhatom, ha sikálnom kell a kádat utánad. 104. Igazán befejezhetnéd már a feladatokat, nem lehetnek olyan nehezek, mint azok, amiket a felvételin kaptunk. 202 Forrás: https://doksi.net MIXED SENTENCES 105. Ha megnyírtad volna az élősövényt, nem kellett volna megkérnem a sógoromat, hogy megcsinálja. 106. Látom, valójában fogalmad sincs, miről lehetett szó azon az előadáson, ami tegnap délelőtt volt a Kongresszusi Palotában. 107. Ha nem lett volna Tom, biztosan eltévedtünk volna, mivel egyikünk sem ismerte a vidéket olyan jól, mint ő. 108. A professzor azt kérdezte, hogy mindenki megkapta-e a tételeket, amelyeket a

vizsgára meg kellett tanulniuk. 109. Amióta megismertem őt, nem tudok semmi másra gondolni, csak arra, hogy milyen lesz az újabb találkozás. 110. Már megint piszkáltad a magnómat? Azonnal csináltasd meg, vagy soha többet nem engedem, hogy hozzányúlj! 111. Bárcsak időben kértél volna segítséget tőlem: tudtam volna segíteni anélkül, hogy bármilyen viszonzást vártam volna érte. 112. Mennyi ideig tanultál angolul, mielőtt Angliába mentél azzal az érzéssel, hogy minden körülmények között meg fogod tudni értetni magad? 113. Bármilyen keményen is próbálkozol, soha nem sikerül elérned a céljaidat, hacsak nem találod meg az illetékes személyeket. Megoldások 1. I wish we had been given copies of questionnaires made in Japan last year on changes in living standards. 2. If you dont want to lose your job, never find fault with your boss. 3. Remember to give the draft to the director, or else he will snap your head off. 4. He remembered passing on

his bosss message to the secretary. 5. The police are accusing him of exploding the airplane/aeroplane but he has denied having been near the airport on the night of the event. 6. "The spitting image of his grandfather!" Thats what people who had never met the other members of the family said about him. 7. She should have tried the new detergent before giving any opinion on i t 8. By this time the day after tomorrow we shall have been over the exam and we may organise a party afterwards in the nearest restaurant. 9. Since the last general elections a large number of changes have taken place in the country indicating what trend of development we can expect. 10. More and more enterprises have been started up during the recent years due to the fact that the inflow of foreign capital into the country has been facilitated (or: rendered possible). 11. I might have been almost as rich as my aunt living in the USA if I had hit all the five numbers in the lottery. 12. By the end of

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


our excursion to England we had run out of all our cash and the banks, where we could have drawn some money using our credit cards, were closed due to a strike. Thats why we had no choice but to come home hitch-hiking. 13. In spite of the fact that none of those present was listening to his stories in the company, he went on speaking only about himself. 14. He returned home without having himself examined, although there were a lot of contagious diseases spreading in Africa at that time. 15. Just imagine, she loves flashy clothes. She has just bought three brand new dresses again, and she is always afraid of not being able to keep up with the latest fashion. 16. Mary, having fallen out with Joe, tore the photo the boy had given her two years before into shreds. 203 Forrás: https://doksi.net MIXED SENTENCES 17. He denied that he had been dead drunk at the party or that he had driven the car in that condition. 18. Its no use denying what youve done since all the traces lead to you.

19. Id rather travel to Turkey by plane since it takes ages to get there by bus. 20. Do you think he has already got used to Chinese food? Sure, because he worked in China for three years and even before that, when he was still living at home, he used to have dinner in a Chinese restaurant every week. 21. He would like to have his tape-recorder exchanged in the shop but his friends are by no means convinced that he will succeed. 22. Having lived in Italy for years, he was thought to have opened a bank account long before, but he disappointed everybody by not having done it yet. 23. My suitcase was just being stolen from my side when I was warning the passengers to keep an eye on their bags. 24. Mr. Bean doesnt like being kept waiting for hours. 25. I wont let you say things like that about my friend, who gave you the most help when you were in trouble. 26. Either you leave or I will call for the police, if you wont listen to reason! 27. He made everybody hate him with the one sentence

he had said about his own girl­ friend. 28. He presented rather a spine-chilling sight, lying on the road side, his body covered in blood. 29. The miners went on striking for two more weeks until negotiations were at last successful. 30. In June next year it will be three years since we finished building our house. 31. When I was a grammar-school pupil I should have paid more attention to studying English, too, and I would already have passed the intermediate-level State Exam then. 32. By 2000 we shall have been married for twenty-two years, and we may have grandchildren as well. 33. Its common knowledge that Hungary has a distinguished position on a world scale in the field of alcohol consumption. 34. A significant rise in the price of alcoholic drinks might be one preventative measure, however, it isnt enough in itself to solve the trouble. 35. None of the witnesses told the truth in court, despite their being obliged to take the oaths on the Bible. 36. Anyway, if he should arrive

by the beginning of the meeting, get him sent into the room immediately. 37. I would prefer John to study in Oxford rather than in New York in three years time, since I, too, will be transferred to that city. 38. As for me, I would rather go to Germany next summer because I had some bad experiences with crime in the USA. 39. He is said to have been able to cook excellent dishes, because he worked as a cook in different hotels all over the world when he was young, during which he learned all the ins and outs of the art of cooking. 40. He intends to send the letter, although he is convinced that some of his friends dont think its a good idea. 41. He would have had the radio that went wrong two weeks ago repaired yesterday if his brother hadnt taken it to the repair shop two days ago. 42. Tomorrow he may meet the President, who has wanted to get to know the new security guard for as long as a week. 204 Forrás: https://doksi.net MIXED SENTENCES 43. His brother who lives in Switzerland

would have been married for three weeks tomorrow if his fiancee hadnt eloped with a friend of his. 44. Had it been easy to solve his problem, he certainly wouldnt have consulted a psychologist. 45. Youd think he could have more sense than to give a bad example to younger children. 46. Had the tile not fallen on her head, she would certainly be spending the summer on the Canary Islands with the friend of hers who(m) she got to sew that beautiful dress. 47. He might be glad to come to the exhibition if the newspapers wrote about it in more detail. 48. I read in yesterdays newspaper that the case of the crime committed three years ago still hasnt been solved. 49. His teacher was surprised at his getting someone else to solve the task, although he was sure that the task he had set was not difficult at all. 50. Im looking forward to meeting you, because you wrote that you would bring your daughter with you, who has been able to play the violin beautifully since she was a child. 51. He must

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


have received the letter, otherwise he wouldnt have known that the theatre performance had been postponed to a later date. 52. He suggested going to a restaurant instead of having to taste her cooking. 53. He became fairly well-off after having won a lot of money by gambling last week. 54. The shopkeeper didnt offer the applicant a job in spite of his high qualifications. 55. What makes you think that he cant have been the man who followed you last week? 56. The girls, who were still here yesterday, are likely to have gone home by today. 57. The money you managed to bring across the border must have been counterfeit. 58. If that car hadnt been stopped by motorists, it is possible that the driver would have run over even more people, since he was drunk. 59. I wish it would stop raining by tomorrow, because we have promised the girls that we would work in the garden. 60. Neither Max nor David wanted them to leave the country without a passport as they knew they wouldnt be able to manage

without it anywhere. 61. Teachers who know how to make pupils like various subjects must be popular with them. 62. The article cant have been so interesting that he would read it all afternoon instead of talking to me. 63. I dont think any of them needs to stay here if they dont want to. 64. Although he achieved good results in the competition, he wasnt satisfied with himself even less so since he had been confident of winning the gold medal. 65. She shouldnt have answered the phone since she suspected that the caller could only have been her blackmailer. 66. On entering the room, he smelt that someone must have been there as there was the scent of a strange perfume in the air. 67. Should you happen to need me, just call me and I will come to you at once. 68. I dont think Ive ever met a man I would like to marry, although I have already been proposed to by several gentlemen. 69. I have recently returned from Thailand but I think I will certainly go back there at least once. 205

Forrás: https://doksi.net MIXED SENTENCES 70. It was in vain that his neighbours warned him to have his washing machine repaired; he doesnt seem to have done anything to avoid soaking the neighbours again. 71. As far as possible, he aims to convince his students how useful translating is and to show what a great sense of achievement the correct translation of difficult sentences offers. 72.. He is rumoured to have drunk bottles of spirits in his youth, thats why he is having so much trouble with his liver now. 73. Should he arrive before the performance starts, let him try to find me in the audience. 74. If the plants dont come up from the seeds youve just sown, new seeds will have to be ordered from the catalogue. 75. They still havent sent the flower you ordered last year, in spite of you having written as many as three letters to them. 76. I think your parents would have been glad if you didnt go to the party at the other end of town just tonight. 77. I was just in the middle of

my translation when it occurred to me that I should have gone to the photographers to have a new photo taken for my identity card. 78. The yellow Chevrolet was just about to climb up to the hill when a hail of bullets was shot from the helicopter. 79. I think he shouldnt have promised to help me if he is unable to keep his word. 80. For three years he worked so hard that he was able to spend the next year in Canada, where he studied different technological procedures. 81. Should you decide to accept my estimate, inform me as soon as possible. 82. He said he could have run three times as quickly as that if he hadnt got injured during the last match they played against the Dutch team called Ajax. 83. Her mother sent her a message saying that she would drop in on her at about three oclock the next day and that she would show her how to make the cake. 84. The new gardener suggested that I should water the plant twice a week and if possible from above but according to an ex-colleague of

mine watering it once a week is also sufficient. 85. By having reported his neighbour to the police he himself got into trouble, because it turned out that he was the man who had robbed the National Bank with two accomplices five weeks before. 86. Now I regret not having accepted the offer of our Chinese partner, since he couldnt possibly have cheated us as much as this partner of ours has done. 87. Why hasnt the purchase of the new property been reported yet if it has been in their possession for half a year? 88. You had much better not come tomorrow because Im going to have a business negotiation with an important client and I wouldnt like to miss any good business. 89. You should have married someone else instead of a guy who cant even cook scrambled eggs, although he promised that he, too, would cook at the week-ends so that you could also have a rest. 90. You must read the guide-book, which was signed yesterday by its author; you can learn a lot of useful information from it about

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


Corea, where you are spending a month this summer. 91. Im awfully sorry but I must say that the work youve performed during the three months probation term indicates that youre not really suitable for carrying out the task we commissioned you to do. 92. My friend asked me whether he should have a cupboard reserved for me, too, the same kind as the one he had bought a week before. 206 Forrás: https://doksi.net MIXED SENTENCES 93. She inquired whether she could go to the cinema if the son of the woman I dont really like invited her. 94. By the time the guests arrived we had prepared lunch but we wouldnt have told them that we had been working since five in the morning for all the tea in China. 95. Why did you say that you dont like either peaches or apples when everybody knows that you like to eat fruit even as many as three times a day? 96. On hearing the organ in the church, she listened to it with such fascinated rapture as if she had never heard anything like it before. 97. Mary

turned out not to be doing her work in the way her bosses expect of her, thats why she isnt even likely to get a pay-rise. 98. He doesnt seem to be tired enough to be able to fall asleep without doing some reading first. 99. Id like to call your attention to the most recently published French course-book, because when I was browsing it through I became more and more convinced that this type of course-book is the most helpful for language learning and language use. 100. You shouldnt have helped her if she was so rude before she needed your help. - I know but we used to be very good friends and we still share a lot of nice memories. 101. Why have you put on the very dress that suits you so badly and to make matters worse, makes you look thinner? 102. She asked whether I would be able to do the exercises as I had been absent from five lessons and they had been learning about reported speech in those very lessons. 103. I have told you at least a thousand times to clean the bathroom after

having a bath because I cant stand having to scrub the bath tub after you leave it. 104. You really could finish the exercises by now, they cant be as difficult as the ones we had in the entrance exam. 105. If you had pruned the hedge, I wouldnt have had to get my brother-in-law to do it. 106. I can see you really have no idea about what could have been said at the lecture that was held yesterday in the Palace of Congress! 107. But for Tom, we would have surely got lost, since none of us knew the area as well as he did. 108. The professor asked whether everybody had been given the topics that they were to learn for the exam. 109. Since I got to know him I havent been able to think of anything else than what our next meeting is going to be like. 110. Have you been tampering with my cassette-recorder again? Get it repaired immediately or else I wont let you touch it again. 111. I wish you had asked me for help in time. I could have helped you without expecting anything in return. 112.

How long had you been learning English before you went to England with the feeling that you would be able to make yourself understood in any circumstances? 113. However hard you may try, you will never succeed in getting what you want unless you can find the responsible persons. 207