Betekintés: Dr. Vígh Tibor - Projekttervezés és projektstratégia a hazai vasútépítő gyakorlatban

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


Forrás: https://doksi.net D Ví Dr. Vígh h Tibor Tib Projekttervezés j és projektstratégia a hazai vasútépítő gyakorlatban Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi g y Egyetem gy Építéskivitelezési Tanszék Budapest 2010. december 01 Forrás: https://doksi.net A PROJEKTTEVÉKENYSÉG RENDSZERTECHNIKAI ALAPJAI SZERVEZETI ((VÁLLALATI)) STRATÉGIA A STRATÉGIAI CÉLFELADATOK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ EGYEDI INTÉZKEDÉSEK, INTÉZKEDÉSEK PROJEKTEK SZÜKSÉGESEK. A PROJEKTEK IDŐBEN LEHATÁROLT TERVEK TERVEK, AMELYEK MÉRETÜK, BONYOLULTSÁGUK, JELENTŐSÉGÜK ÉS EGYEDISÉGÜK MIATT A MENEDZSMENT RUTINSZERŰ TERV- ÉS VEZETŐI FELADATAINAK KERETEI KÖZÖTT ÁTLÁBAN NEM OLDHATÓK MEG KIELÉGÍTŐEN. Forrás: https://doksi.net A PROJEKTTEVÉKENYSÉG RENDSZERTECHNIKAI ALAPJAI SZERVEZETI ((VÁLLALATI)) STRATÉGIA A TULAJDONOSI MENEDZSMENTNEK HATÁROZNIA KELL, HOGY AZ ELVÁRT CÉLT (EREDMÉNYT) ( ) MILYEN EGYSZERI KOMPLEX TEVÉKENYSÉGFOLYAMATBAN (PROJEKT), MILYEN

HATÁRIDŐRE, MILYEN ERŐFORRÁSOK (ANYAGI, HUMÁN) HOZZÁRENDELÉSÉVEL Á É É TERVEZI ELÉRNI. Forrás: https://doksi.net A PROJEKTTEVÉKENYSÉG RENDSZERTECHNIKAI ALAPJAI SZERVEZETI ((VÁLLALATI)) STRATÉGIA A PROJEKT EGY OLYAN EGYSZERI KOMPLEX TEVÉKENYSÉGFOLYAMAT, AMELYNEK EREDMÉNYÉT, DEFINIÁLT CÉLJÁT ELŐRE MEGHATÁROZOTT Á MŰSZAKI Ű PARAMÉTEREKKEL LEÍRHATJUK. A PROJEKT TISZTA CÉLKITŰZÉSEK IDŐBENI, PÉNZÜGYI ÉS HUMÁN KORLÁTOK, VALAMINT MÁS FELADATOKKAL SZEMBENI KÖRÜLHATÁROLTSÁG JELLEMZI. Forrás: https://doksi.net A PROJEKTTEVÉKENYSÉG RENDSZERTECHNIKAI ALAPJAI SZERVEZETI ((VÁLLALATI)) STRATÉGIA A PROJEKT RENDSZERTECHNIKAI ALAPJÁT A PROJEKTMENEDZSMENT ÉS A PROJEKTTERVEZÉS ALKOTJA. EZEK KÖLCSÖNÖS ÉS ELVÁLASZTHATATLAN KAPCSOLATBAN VANNAK A SZERVEZETI (VÁLLALATI) STRATÉGIA ÁLTAL MEGHATÁROZOTT ELSŐDLEGES PROJEKTCÉLKITŰZÉSEKKEL PROJEKTCÉLKITŰZÉSEKKEL, VAGYIS A TELJESÍTÉS KÖLTSÉGKERETÉVEL, AZ ÜZEMBEVÉTELI HATÁRIDŐVEL Á

Ő É FENTIEK ÉS ALAPJÁN LÉTREJÖTT EREDMÉNNYEL Forrás: https://doksi.net A PROJEKTTEVÉKENYSÉG RENDSZERTECHNIKAI ALAPJAI A PROJEKTTERVEZÉS KETTŐS PROBLÉMAMEGOLDÁSI FOLYAMATBÓL ÁLL: • SZERVEZETI ((VÁLLALATI)) STRATÉGIA LÉTESÍTMÉNYTERVEZÉS, AMIKOR A TERVEZŐNEK, A LÉTREHOZANDÓ OBJEKTUMOT ÉS ANNAK MŰKÖDÉSI RENDSZERÉT KELL OPTIMÁLIS ELVÁRÁSI IGÉNYEKHEZ IGAZODVA MEGTEREMTENIE. • PROJEKTSTRATÉGIA, AMELY A PROJEKTCÉL É VÉGREHAJTÁSI É Á ÚTJÁT Ú Á (SZERVEZETÉPÍTÉS, ELLENŐRZÉS, MOTIVÁCIÓ) FOGLALJA MAGÁBA ÉS KIJELÖLI A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN ALKALMAZANDÓ MÓDSZERTANI – TECHNIKAI ELJÁRÁSOKAT, ILLETVE MAGÁT A PROJEKTMENEDZSMENT SZERVEZETET IS. Forrás: https://doksi.net A PROJEKTTEVÉKENYSÉG RENDSZERTECHNIKAI ALAPJAI SZERVEZETI ((VÁLLALATI)) STRATÉGIA ÖSSZEFOGLALVA MEGÁLLAPÍTHATÓ, AHOGY MAGA A PROJEKT A LÉTESÍTMÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁNAK A FOLYAMATA, ÚGY A PROJEKTMENEDZSMENT A LÉTESÍTMÉNY MEGVALÓSÍTÁS

FOLYAMATÁNAK, A PROJEKTNEK A VEZETÉSE, IRÁNYÍTÁSA SZERVEZÉSE IRÁNYÍTÁSA, SZERVEZÉSE, AHOL AZ ERŐFORRÁSOKAT, AZ INFORMÁCIÓKAT, A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ MÓDSZERTANI ÉS TECHNIKAI ESZKÖZTÁRAT – A PROJEKTSTRATÉGIÁT – A MEGFOGALMAZOTT ELVÁRT EREDMÉNY É (PROJEKTCÉL) É ELÉRÉSÉRE ÖSSZPONTOSÍTJÁK. Forrás: https://doksi.net A TULAJDONOSI MENEDZSMENT (PROJEKTTULAJDONOS) DÖNTÉSI PONTJAI A PROJEKT ELSŐDLEGES CÉLJAINAK MEGFELELŐ PROJEKTSTRATÉGIA KIALAKÍTÁSÁHOZ 1. Döntés a tulajdonosi menedzsmentet megszemélyesítő vezetőkről, illetve szervezeti egység(ek)ről – (Ki a gazda?) Forrás: https://doksi.net A TULAJDONOSI MENEDZSMENT ( O (PROJEKTTULAJDONOS) O OS) DÖNTÉSI Ö ÉS PONTJAI O A PROJEKT ELSŐDLEGES CÉLJAINAK MEGFELELŐ PROJEKTSTRATÉGIA KIALAKÍTÁSÁHOZ 2 Döntés 2. Dö té a szerződéses ődé stratégiáról t té iá ól A felelősségvállalás (kockázatviselés) megbízói – vállalkozói aránya alapján: • • •

Tradicionális típus p Menedzsment (vállalkozó) típus Kulcsrakész (vállalkozó) típus A tenderstruktúra meghatározása Forrás: https://doksi.net A TULAJDONOSI MENEDZSMENT ((PROJEKTTULAJDONOS)) DÖNTÉSI PONTJAI A PROJEKT ELSŐDLEGES CÉLJAINAK MEGFELELŐ PROJEKTSTRATÉGIA KIALAKÍTÁSÁHOZ 3. Döntés a pénzügyi elszámolási módról az általános f l lő é áll lá felelősségvállaláson b lüli pénzügyi belüli é ü i kockázatviselés k ká t i lé megbízói – vállalkozói aránya alapján: • Árbázisú elszámolás szerződés • Költségbázisú g elszámolás ((az elvégzett g munka tételes felmérésén alapuló szerződés) (Költségmérnök!) • Célbázisú elszámolás (az elsődleges projektcélok szerződésben ődé b rögzítetteknél ö í k él kedvezőbb k d őbb teljesítésből lj í é ből eredő dő eredmények előre meghatározott megosztása a megbízó és a vállalkozó között. (fix egységáras) átalányáras

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


Forrás: https://doksi.net A TULAJDONOSI MENEDZSMENT (PROJEKTTULAJDONOS) DÖNTÉSI PONTJAI A PROJEKT ELSŐDLEGES CÉLJAINAK MEGFELELŐ PROJEKTSTRATÉGIA É KIALAKÍTÁSÁHOZ Í Á Á 4. Döntés az ajánlattétel időpontjában rendelkezésre álló műszaki tenderterv dokumentáció típusáról és a hozzá rendelhető d lh ő mérnökár é öká kalkulációs k lk lá ió módjáról ódjá ól • Engedélyezési, egyesített tervdokumentáció • Normatív, makro-normatív vagy meghatározott g makro egységárak gy g vagy kiviteli statisztikai szintű alapokon Forrás: https://doksi.net A TULAJDONOSI MENEDZSMENT (PROJEKTTULAJDONOS) DÖNTÉSI PONTJAI A PROJEKT ELSŐDLEGES CÉLJAINAK MEGFELELŐ PROJEKTSTRATÉGIA É KIALAKÍTÁSÁHOZ Í Á Á 5. Döntés a projektkontroll rendszerről • Projektkontroll elemek • Projektkontroll fázisok • Szervezet Forrás: https://doksi.net Projektkontroll tevékenység elemzése monitoring Projektkontroll stuktúra

megadása Tervadatok rögzítése Tényadatok gyűjtése co n tro llin g Terv-tény Terv tény adatok összevetése Korrekciós intézkedések Beszámolók, jelentések készítése Forrás: https://doksi.net A projektkontroll fázisok erőforrás határidő költség Műszaki tervdokumentáció szinthez rendelt költségkalkuláció szint szerződés Költségbecslés Tanulmányterv Projekt- illetve projektkontroll fázisok Beruházási célmeghatározó okmány I/a minőség sorszám Projektkontroll elemek terv I. Projektkontroll tényy I/b Engedélyezési terv Beruházási javaslat II/a Makró egységár kalkuláció terv II. Projektkontroll tény II/b Tenderterv Ajánlatkérési dokumentáció III/a Org. makró egységár kalkuláció terv III. Projektkontroll tény III/b Tenderterv Ajánlatkérési dokumentáció / szerződés IV/a Org. makró egységár kalkuláció terv IV. Projektkontroll tény IV. Kiviteli terv Számlázás V/a Org.

tételes egységár kalkuláció terv V. Projektkontroll tény Kiviteli terv Beruházás utó-felülvizsgálata V/b Makró egységár kalkuláció Forrás: https://doksi.net A TULAJDONOSI MENEDZSMENT ( O (PROJEKTTULAJDONOS) O OS) DÖNTÉSI Ö ÉS PONTJAI O A PROJEKT ELSŐDLEGES CÉLJAINAK MEGFELELŐ PROJEKTSTRATÉGIA KIALAKÍTÁSÁHOZ 6 6. Döntés a megbízói projektmenedzsment feladatairól és összetételéről: • Projektvezetők megnevezése felelősségvállalás alapján • Projektszervezet kialakítása (külső- és belső szakértők) • Mérnök, mérnök tanácsadók • M ti á ió Motiváció az szervezet egyszemélyi Forrás: https://doksi.net A projektmenedzsment szerződéskategória szerint meghatározott helye a projekt megvalósulásában résztvevő közreműködők között Beruházó Beruházó Beruházó Hatóság Beruházó PM Beruházó PM (A M érnök) Tervező Hatóság Tervező Hatóság Menedzsm ent vállalkozó

Tervezés I. ütem Tervezés II. ütem Fővállalkozó PM-je Vállalkozó Vállalkozó Kulcsrakész fővállalkozó 1 ábra Tradicionális modell 2 ábra Kulcsrakész fővállalkozói modell Beruházó Hatóság Menedzsm ent vállalkozó 3 ábra Egyszerű menedzsment modell Beruházó Tervező Beruházó Tervező Hatóság Hatóság M enedzsm ent - tervező vállalkozó Menedzsment kivitelező vállalkozó Vállalkozó 4 ábra Tervezés plusz építés-szerelés menedzsment modell Vállalkozó 5 ábra Vállalkozói projektmenedzsment modell 6 ábra Tervezői projekt menedzsment mode Forrás: https://doksi.net Komplex projektszervezet (projektmenedzsment) vázlatos bemutatása Vállalat vezetés ( stratégiai projektmenedzsmen t) Irányító Bizottság Központi projektszervezet Központi projekt team Projekt igazgató Központi projekt munkacsoportok "A" projektszervezet "B" projekt team "B" projekt munkacsoportok

Projektvezet ő (Projektmenedzser "B") "B"" projektmegvalósíítás "A" projekt munkacsoportok Projektvezet ő (Projektmenedzser "A") "A" projektmegvalósítítás "A" projekt team "B" projektszervezet Forrás: https://doksi.net A TULAJDONOSI MENEDZSMENT (PROJEKTTULAJDONOS) DÖNTÉSI PONTJAI A PROJEKT ELSŐDLEGES CÉLJAINAK MEGFELELŐ PROJEKTSTRATÉGIA KIALAKÍTÁSÁHOZ 7. Döntés a tenderstruktúráról Alk l Alkalmazott tt tenderezési t d é i / ajánlatkérési já l tké é i módok: ód k • Vállalati (KBT értékhatár alatt, vagy saját forrás felhasználása esetén) • Egyedi speciális (szolgáltatói, üzemeltetői, állag-, környezetvédelmi- és leletmentő feladatok)) • KBT (előírt értékhatár fölötti állami költségvetési források esetén) • FIDIC (Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szervezete) módszer (EU segély, vagy bankkölcsön felvétele esetén)

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


Elbírálási szempontok: • Minősített ajánlattevők legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatása szerint • Az ajánlattétel tárgyának teljesítése legjobban felkészült, minősített ajánlattevők kedvező - de nem feltétlenül a legalacsonyabb – ajánlati ára szerint Alkalmazott elbírálási módszerek: • KBT (pontozásos) • FIDIC (p (pontozásos, vagy gy „igen-nem” g módszer)) Forrás: https://doksi.net A TULAJDONOSI MENEDZSMENT STRATÉGIAI SZINTŰ ELVÁRÁSA A PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁT EREDMÉNYEZŐ BESZERZÉSI ELJÁRÁSTÓL 1. Tisztes haszon mellett a legfelkészültebb g ajánlattevő j nyerje el a megbízást! 2. A legfelkészültebb ajánlattevő személyét korrekt ajánlati kiírás és értékelés döntse el! //3:DÖNTSÖN A PIAC!?:// Forrás: https://doksi.net ELVÁRÁSOK A VALÓS BESZERZÉSI PIAC LÉTREHOZÁSA ÉS MŰKÖDÉSE ÉRDEKÉBEN (a vélt fontossági sorrendben felsorolva) 1. A tulajdonosi menedzsment elkötelezettsége

az eljárás tisztasága mellett 2 2. Megbízói oldalról az egyszemélyi felelősség elvének következetes alkalmazása a projekt teljes időtartama alatt 3. Az ajánlattevőktől független, felkészült belső és külső szakértői kör rendelkezésre állása a megbízói oldalon valamennyi projektfázis alatt 4.-6 A projekt műszaki tartalmához igazodó maximális mélységű, felülvizsgált műszaki tenderterv dokumentáció biztosítása Költségnem-mélységű Költ é él é ű adatbázis-háttérrel d tbá i hátté l rendelkező d lk ő normatív tí egységárak, vagy nagyszámú statisztikai adatgyűjtésre támaszkodó makroszintű egységárak alapján számított önköltség kalkuláció megléte A projektcél j kt él megvalósítási ló ítá i feltételeit f ltét l it és é az értékelés é ték lé módszertanát ód t át egyértelműen tartalmazó ajánlatkérési dokumentáció biztosítása 7. Az „ajánlattevői rosszhiszeműség”

jelenlétének feltételezése Forrás: https://doksi.net AZ „AJÁNLATTEVŐI ROSSZHISZEMŰSÉG” „OBJEKTÍV FILOZÓFIAI” ALAPJA 1. A tenderen induló valamennyi pályázó határozottan nyerni akar (vagy határozottan nem akarja ezt). 2. A határozottan nyerni akarók közül mindig akad legalább egy, amelyik bármi áron törekszik az első helyre (minél gyengébb az ajánlatkérési dokumentáció és minél jobbak saját FIDIC szakértői és jogászai, annál nagyobb az esélye). y ) 3. Az ajánlatok értékelése után egy második helyre sorolt kiváló pályázat éppen annyit ér, mint egy gyenge utolsó. 4. Az ajánlattevő nem akar tönkre menni! Forrás: https://doksi.net A magyar – szlovén vasútvonal egy szakasza