Gazdasági Ismeretek | Pénzügy » A külkereskedelem szempontjából fontos banki szolgáltatások

Alapadatok

Év, oldalszám:2001, 14 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:347

Feltöltve:2006. augusztus 22.

Méret:159 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

A külkereskedelem szempontjából fontos banki szolgáltatások A külkereskedelem szempontjából fontos banki szolgáltatások 1.oldal A külkereskedelem szempontjából fontos banki szolgáltatások TARTALOM I. BEVEZETŐ II. A BANKSZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÁLTALÁBAN III. PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁS -Számlavezetés -Pénzügyi finanszírozás -factoring -forfait -okmányos inkasszó -akkreditív IV. PÉNZÜGYI LÍZING V. VALUTÁVAL, DEVIZÁVAL, VÁLTÓVAL, CSEKKEL VÉGZETT KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG VI. BANKGARANCIA VII. HITELREFERENCIA SZOLGÁLTATÁS VIII. KONKLÚZIÓ 2.oldal A külkereskedelem szempontjából fontos banki szolgáltatások I. BEVEZETŐ Hazánkban az elmúlt években jelentősen megnőtt a külkereskedelem szerepe, mind az export mind az import szektorban. A gazdasági tevékenység különböző területei eltérő kockázatot jelentenek az egyes szereplők számára. Ha a külkereskedelem feltételeit vizsgáljuk, egyből olyan körülmények

adódnak, amelyek alapvetően növelik az ágazat kockázatait egyéb területekhez- például a belkereskedelemhez –képest. Ilyenek például az eltérő jogi intézmények, a partner országának eltérő jogrendszere, bírósági szervezete, szokásai vagy a hatósági előírások, melyek kapcsán mind belföldön, mind külföldön a kereskedelem feltételeit illetően különböző engedélyekre lehet szükség. Ide tartozik még az informálódás a partnerekről, azaz a leendő partnerek fizetőképességéről, fizetési készségéről szükséges információk megszerzése. Az elmondottakból következik, hogy a külkereskedelemben sokkal több befolyásoló tényezőt kell figyelembe venni, mint a belkereskedelmi ügyletek során. Azonban az ügyletek legapróbb, de sokszor mégis oly fontossá válható részleteinek egyedi szerződéses szabályozása bonyolulttá tenné az üzletkötést. A vállalkozó elveszne a feltételek kidolgozásában, ráadásul számíthatna

partnere ellenvetéseire. Ezen a helyzeten segítenek a már kialakult /nemzeti és nemzetközi/ banki szolgáltatások, tevékenységek, éppen a nagyszámú ügyletkötés tapasztalataira alapozva. A következőkben ezekről lesz szó. 3.oldal A külkereskedelem szempontjából fontos banki szolgáltatások II. A BANKSZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÁLTALÁBAN A bankári szolgáltatások a semleges, indifferens műveletek között jelennek meg, mivel nincsenek hatással a kereskedelmi bank mérlegének alakulására. A bank e szolgáltatásokat jutalékért végzi, így szokás ezeket jutalékos ügyleteknek is nevezni. Az ügyletek megvalósítása során a banknak sem kötelezettsége, sem követelése nem keletkezik. A kereskedelmi bankok az utóbbi időszakban egyre jelentősebben vesznek részt e szolgáltatások teljesítésében. A bankszolgáltatások között a legkorábban a vagyonkezelés jelent meg. Ez olyan szolgáltatás, amikor a vagyon felett más rendelkezik, és a

hozadék ismét máshoz kerül. A valuta és devizaügyletek lebonyolítása során az egyes nagybankok egyre gyakrabban jelennek meg a nemzetközi piacokon. A bel- és külgazdasági tevékenység szoros kapcsolata a pénzügyi közvetítés előtérbe kerülését eredményezte. A törvény a külkereskedelem szempontjából fontos pénzügyi szolgáltatások körébe a következőket sorolja /ld.: 1ábra/ : A külkereskedelem szempontjából fontos banki szolgáltatások • Pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása • -Számlavezetés • -Pénzügyi finanszírozási szolgáltatások  -factoring  -forfet  -inkasszó  -akkreditív • Pénzügyi lízing • Kereskedelmi tevékenység valutával, devizával, váltóval, és csekkel • Bankgarancia • Hitel és referenciaszolgáltatás 4.oldal A külkereskedelem szempontjából fontos banki szolgáltatások III. Pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása, melyről a jogszabály és a jegybank külön

rendelkezik .Ide tartozik a pénzforgalmi számlák vezetése és a bel- és külföldi fizetési forgalom lebonyolítása. III.1 Számlavezetés A hitelintézet és ügyfele bankszámlaszerződést kötnek, mely szerződésben a hitelintézet arra vállal kötelezettséget, hogy a vele szerződő fél részére számlát nyit, a számlán a szerződő fél pénzeszközeit nyilvántartja, pénzforgalmát lebonyolítja. A külkereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozásoknak e tevékenység keretében a devizakülföldivel szerződést kötni, fizetési kötelezettséget vállalni, fizetéseket elfogadni, stb. konvertibilis pénznemben, forintban és nem konvertibilis pénznemben lehet. Amennyiben a külkereskedelmi szerződésben a felek az elszámolás eszközéül a magyar forintot ( HUF ) választották, a devizabelföldi a devizakülfölditől fizetést csak akkor fogadhat el, ha a devizakülföldi a fizetést devizaműveletek végzésére felhatalmazott hitelintézet

által vezetett konvertibilis forintszámlája terhére teljesíti. A hitelintézet a számlatulajdonost a számla javára, illetve terhére elszámolt összegekről, a számla egyenlegéről a szerződésben meghatározott módon és időben értesíti. A hitelintézet fizetési megbízásokat csak akkor teljesít, ha arra az elszámolási betétszámla fedezete biztosít. Azonban a szerződésben megállapodottaktól függően a bank automatikusan ún. folyószámlahitelt nyújthat. A hitelintézet a bankszámlák feletti rendelkezéseket a megbízások érkezésének sorrendjében teljesíti, amennyiben a számlatulajdonos nem rendelkezett. A számlavezető hitelintézet a számlatulajdonosnak kamatot fizet, a számla kezeléséért, a pénzforgalom lebonyolításáért jutalékot és költséget számít fel. III.2 Pénzügyi finanszírozás A szolgáltatások területén azonban a speciális finanszírozási ügyletek bírnak a legnagyobb jelentőséggel. A következőkben

ezekről lesz szó, kiemelve a pénzügyi finanszírozáson belül az akkreditívet. III.21Factoring ügylet A vevő nem fizetése esetén gyakran alkalmazott módszer, hogy a követelés jogosultja először számlakivonatot küld az adósnak, és azzal egyidejűleg felszólítja fizetési kötelezettségének teljesítésére. A legtöbb vállalkozás különösen a kis és közepes vállalkozások nem rendelkeznek kellő szervezettel, valamint szakmai felkészültséggel ahhoz, hogy a nem fizető 5.oldal A külkereskedelem szempontjából fontos banki szolgáltatások vevőiktől követeléseiket behajtsák. A követelés birtokosa jobban teszi ha a követelés behajtását olyan hitelintézetre bízza amely hajlandó a követelés behajtását vállalni és kész a behajtási idő alatt a követelést refinanszírozni. Azt a hitelintézetet amely követelések megvásárlásával és behajtásával foglalkozik factor banknak, magát a szerződésen alapuló ügyletet factor

ügyletnek nevezzük. A futamidő figyelembevételével a követelések lehetnek rövidlejáratú valamint hosszúlejáratú követelések. A factorügylet létrejöttének lényeges feltétele, hogy az áruügylet eladója és az áruügylet vevője rendelkezzenek a factor által megkövetelt bonítással. Bonítás: általánosságban a hitelre vásárló, a hitelt igénylő, a garanciát nyújtó, a factorszolgáltatást igénybe vevő fizetőképességének, vagyoni helyzetének kedvező megítélését jó hírnevét jelenti. A factoring ügylet hátrányaként említhetjük meg, hogy igen költséges ügylet. A factoring szolgáltatás igénybe vevője köteles a factornak betekintést engedni teljes vevőkörébe. Lásd még 2.ábra III.22 Forfait ügylet A forfait ügylet lényegét tekintve azonos a factoring ügylettel. Ennek az ügyletnek a keretében szintén követeléseket adnak el illetve vásárolnak. Azaz a forfetirozás gépek, beruházási javak

szállításából az esetlegesen ezekhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtásából eredő középlejáratú követelés megvásárlása. Lásd még 2.ábra FACTORING FORFAIT -rövidlejáratú követelések adás-vétele -számlakövetelések adás-vétele -kis összegű követelésekre is kiterjed -a vevő tudomást szerez a factoring ügyletről -a visszkereseti jog kikötése gyakori -a költség függ az egyébb szolgáltatásoktól -az exportőr közép- és hosszúlejáratú követeléseit veszi meg egy bank vagy egy pénzügyi társaság -váltó és számlakövetelés adás-vétele -általában jelentős összegű követelésekre terjed ki -a vevő nem szerez tudomást az ügyletről -a visszkereseti jog kikötése kizárt -a biztosítási költség miatt a szolgáltatás díja igen magas 2.ábra 6.oldal A külkereskedelem szempontjából fontos banki szolgáltatások III.23Okmányos inkasszó Nagyon sűrűn találkozhatunk vele külkereskedelmi

szerződésekben. Olyan pénzügyi művelet melynek során a felek az áruk kifizetését beszedéssel, bank közbeiktatásával eszközlik. A fizetési mód lényege, hogy a vevő az áru okmányokat csak fizetés ellenében kapja meg a bekapcsolt banktól. Mindezek ellenére egy bank bevonása az ellenérték beszedésébe nem jelenti azt, hogy a vevő biztosan fizetni is fog. A vevő részére, ugyanis az inkasszó tökéletes lehetőséget nyújt arra, hogy érdekmúlás esetén az üzletből kiszálljon. Egyszerűen csak nem váltja ki az árut, amelyet ebben az esetben az exportőr saját költségére vissza kell, hogy szállítasson. Az is előfordulhat, hogy bár fizetés megtagadása miatt a vevő az okmányokat nem kapja meg az áru azonban mégis a birtokába kerül hiszen a bankok szerepe csak arra korlátozódik, hogy az okmányokat továbbítsák és kiszolgáltassák fizetés ellenében. Ebben a fizetési módban az eladó részére sok a bizonytalanság, kockázatos az

ellenérték kifizetése. Az inkasszónál- bár az ügylet alapja a kereskedelmi szerződés- a fizetés a vevő szándékán múlik, a bank nem vállal kötelezettséget a fizetés megvalósulásáért. Általában akkor használják amikor a partnerek egymással már régóta üzleti kapcsolatban állnak és jó tapasztalatokat szereztek egymásról, azaz egymással szemben kellő pénzügyi bizalommal rendelkeznek. Mindazon esetekben amikor a vevő lemond az okmányos meghitelezés előnyeiről de az eladó ugyanakkor nyitva sem kíván szállítani, az okmányos beszedvényt azaz az okmányos inkasszófizetési formát alkalmazzák. Az inkasszó ügyletek döntő többsége fizetéssel zárul, de lehetséges, az ügylet törlés útján történő megszüntetése is. Előnyei és hátrányai -az okmányos inkasszó a nyitott fizetési móddal szemben gyorsabbá teszi a követelés befolyását, mert a bank jelentkezik az adósnál míg a nyitott fizetési módnál a vevőtől

függ, hogy mikor keresi fel bankját az átutalási diszpozícióval -a bank megjelenése erkölcsi kényszert jelent az adós számára, nem fizetése esetén jövőbeni hitelképességét rontaná -egyszerű formalitásmentes megoldás a beszedés útján történő rendezés -kedvező díjak -megfelelő szerződéses feltételek mellett az exportőr nem kerülhet birtokon kívül -hátránya, hogy a vevő megtagadhatja az okmányok honorálását 7.oldal A külkereskedelem szempontjából fontos banki szolgáltatások III.24 Az akkredetív (Letter of Credit) Az eddig tárgyalt fizetési módoknál az eladó többnyire bevállalja azt a kockázatot, hogy a vevő esetleg nem fizet és ebben az esetben semmilyen eszköz nem áll a rendelkezésére, hogy pénzét megkapja. Amennyiben az eladó biztos szeretne lenni abban, hogy a leszállított áru ellenértéke számlájára jóváírásra kerül, akkor alkalmazzák az akkreditívet. Az egymástól távollévő, egymást nem

ismerő partnerek közötti bizalmatlanság olyan fizetési mód lehetőségét kényszerítette ki, amely egyenlő biztonságot teremt az eladó-vevő viszonyban. Az eladó érdeke az előrefizetés lenne, de a vevő nem biztos abban, hogy a megfelelő árut kapja. A vevő előre szeretné az áruszállítást, az eladó viszont fél a fizetés elmaradásától. Ki kellett tehát találni olyan fizetési módot, amely megnyugtatja az eladót és a vevőt is. Szükség volt egy olyan harmadik szereplőre, akiben mindketten megbíztak, rá merték bízni értékeiket az eladó az árut, a vevő a pénzt, és ez a harmadik bizalmi kéz intézte a korrekt kicserélést. A bizalmi kéz szerepét a bankok vállalták és a fizetési mód neve: okmányos meghitelezés, a mindennapi szóhasználatban akkreditív lett. Az okmányos meghitelezés visszavonhatatlan fizetési ígéret, a vevő fizetési ígéretét a vevő bankja a maga nevében is megerősíti, ehhez azonban a vevőnek a

kötelezettségvállalás fedezetét biztosítania kell a bankjában. Vagyis az eladó biztos lehet abban, hogy a vásárláshoz szükséges fedezet rendelkezésre áll, a vevőnek tényleg komoly vásárlási szándéka van. Nagyon fontos azonban megemlíteni, hogy minden akkreditíves esetben önálló jogügyletről van szó, mely az eladó és a nyitó bank között jön létre. Ezt igen fontos észben tartani, hiszen ez azt jelenti, hogy az akkreditíven belüli jó teljesítés (megfelelő okmányok benyújtása) lehetővé teszi az eladó számára – függetlenül a kereskedelmi szerződés feltételeinek teljesítésétől – hogy áruja ellenértékéhez hozzájusson. Az eladó biztos lehet abban, hogy amennyiben az akkreditív előírásainak megfelelő okmányt nyújt be (az áru elszállítására vonatkozó okmányokat eljuttatja a bankhoz) úgy a nyitó bank fizetést fog teljesíteni. Lényeges, hogy a nyitó bank a vevő megbízásából tevékenykedik. Az

akkreditív feltételeinek összhangban kell lennie a kereskedelmi szerződéssel. Az áru szállítására vonatkozóan olyan okmányokat írhat elő, amelyből egyértelműen kitűnik a szerződéses teljesítés, így a vevő biztos lehet abban, hogy az áru ellenértéke csak akkor kerül kifizetésre, ha az eladó az általa megkövetelt feltételeknek eleget tett, és azt kereskedelmi okmányokkal igazolta. 8.oldal A külkereskedelem szempontjából fontos banki szolgáltatások Az akkreditíves fizetés előnyei a vevő (megbízó) számára: - az akkreditív nyitásával biztonságot teremt az eladó javára, így lehetősége van kedvezőbb árak elérésére (meghatározó cégek akkreditívvel történő fizetés esetén 3-4%-os engedményt adnak listaáraikból, szemben a szállítást követő nyitott fizetéssel), - a vevő bonitás megítélése (pénzügyi megítélése) javul, szükség esetén kedvezőbb feltételekkel juthat hitelhez, - biztos lehet abban

– ha szakszerűen írta elő a benyújtandó okmányok körét, amihez bankjától segítséget is kaphat – hogy a vásárolt árut akkor, olyan minőségben és olyan okmányokkal kísérve kapja, amire szüksége van, mert egyébként bankja megtagadhatja a fizetést az elérésekre hivatkozva, - igaz ugyan, hogy az akkreditív összegének megfelelő összeget a nyitási megbízással egy időben fedezetként le kell tennie bankjában (mely összeg folyamatosan kamatozik a fizetés napjáig) de ezen egyrészt úgy tud segíteni, hogy az akkreditív valamilyen hitelnyújtással összekapcsolt változatában egyeznek meg, másrészt az importárura zálogjogot biztosíthat bankjának. Az akkreditíves fizetés előnyei az eladó (kedvezményezett) számára): - nyugodtan hozzákezdhet a gyártáshoz, mert a bank kötelezettségvállalása birtokában feltétlen fizetést kap, akkor is ha a vevő közben fizetésképtelenné válna (természetesen csak abban az esetben ha a

szigorúan az előírt feltételeknek megfelelő árut leszállította és ezt az akkreditívben előírt okmányokkal igazolta), - nincs kitéve a fizetés minőségi, mennyiségi reklamáció miatti megtagadásának (csak az előbb említett kondíciók mellett.) Indokolt reklamáció esetén természetesen felelnie kell, de az már nem érinti az akkreditív keretében történő fizetést, akkreditíven kívül az adásvételi szerződés szerint kell azt rendezni, - az áruellenérték időbeni befolyása az eladótól függ, pénzéhez jut, ha az előírt határidőben, a rendben lévő okmányokat benyújtja. Az akkreditív fedezetet nyújthat olyan kockázatokra is (pl. kereskedelmi kockázat) amelyekkel kapcsolatban külön költség merülne fel a védekezésnél. Az exportőr teendői az akkreditíves lebonyolításban A fizetési mód szerződéses rögzítésben nem lehet nagyvonalú az eladó. Pontosan meg kell határozni az akkreditív jellegét (pl. igazolt,

átruházható stb) valamint a benyújtandó okmányokat. Figyelni kell, hogy a megfelelő időpontban megnyílik –e az akkreditív, a 9.oldal A külkereskedelem szempontjából fontos banki szolgáltatások szerződés szerinti részletezéssel. Eltérő feltételek esetén azonnal kérni kell a módosítást Súlyos hiba, ha a megnyílt akkreditívről a szállítás időpontjában derül ki, hogy a feltételek nem teljesíthetők. További feladat a lebonyolítás akkreditív feltételek szerinti irányítása, különös tekintettel a szállításra, biztosításra. A megtörtént szállítás után ezt követi az okmányok összegyűjtése, ellenőrzése, az avizáló/igazoló bankhoz való eljuttatása, közben az esetleges hibás okmányok hiteles javíttatása (természetesen ha erre lehetőség van.) Az igazolás kérdése, avagy az igazolt akkreditív biztonságnövelő szerepe A nyitó bank felkérheti a kedvezményezett bankját az akkreditív igazolására

(confirming bank) ami annyit jelent, hogy az igazoló bank a nyitó bankon felül plusz fizetést ígér rendben lévő okmányok benyújtásakor, vagyis nem kell addig várni, amíg az ellenérték a nyitó banktól befolyik hanem okmánybenyújtás után azonnal fizetés teljesíthető az igazoló bank által. A kedvezményezett kétszeresen biztos lehet, hogy az előírt rendben lévő okmányok ellenében pénzéhez jut. Az igazoló bank kötelezettséget vállal az ellenérték kiegyenlítésére, azaz a nyitó bank mellett ő is kötelezetté válik. Ebben az esetben az igazoló bank tulajdonképpen az akkreditívet nyitó bankért vállal plusz garanciát, vagyis megelőlegezi azt a pénzt, amit rendben lévő okmányok benyújtása esetén a nyitó banktól amúgy is megkap. Mivel az igazoló bank úgy vállal visszavonhatatlan fizetési kötelezettséget, hogy nem ismeri a nyitó bank fizetőképességét, csak a róla beszerezhető információk állnak rendelkezésére, igen

nagy kockázatot vállal. Kereskedői szemszögből nézve az igazolás semmiképpen nem jelent hátrányt az eladó számára, hiszen így két pénzintézet ígér fizetést jó teljesítés ellenében. Tehát, ha a nyitó bank időközben csődbe megy, vagy politikai illetve háborús események miatt nem áll módjában fizetést teljesíteni, úgy az igazoló bank teljesít helyette. Természetesen ezért az akkreditívek igazolási költsége igen magas, amit általában mindig az eladónak kell megfizetni. 10.oldal A külkereskedelem szempontjából fontos banki szolgáltatások IV. Pénzügyi lízing A pénzügyi lízing az a tevékenység, amelynek során a lízingbe adó ingó dolog vagy ingatlan tulajdonjogát, illetve vagyoni értékű jogot a lízingbe vevő megbízása alapján abból a célból szerzi meg, hogy azt a lízingbe vevő határozott idejű használatába adja, vagy az idő leteltével a lízingbe vevő tulajdonába kerülhessen. A pénzügyi lízing

általában három fél szerződéses kapcsolatán alapszik, fontos szereplőként megjelenik a szállító is.A lízing e formája a beruházás-finanszírozás lehetőségét kínálja. Előnyei közé tartozik a lízingdíjak adózás szempontjából kedvező elszámolhatósága, nem befolyásolja közvetlenül a lízingelő hitelfelvételi lehetőségét. A visszlízing esetében a lízingbe vevő a szállító. Ez tehát olyan konstrukció, amikor valaki valamilyen tárgyi eszközét eladja egy lízingtársaságnak, majd azt azonnal lízingbe is veszi. Ebben az esetben a lízingbe vevő likviditási problémáján igyekszik segíteni úgy, hogy az eszközök a birtokában maradnak. Ezen kívül gyakran veszik igénybe bankhitel helyett is a kedvezőbb feltételek miatt. V. Valutával, devizával, váltóval, csekkel végzett kereskedelmi tevékenység V.1 Valuta, deviza A valuta, a deviza a nemzetközi elszámolásokban a fizetőeszköz szerepét tölti be. A velük végzett

tevékenységi körben tartozik a valuta leértékelése mely ösztönzőleg hat az exportra történő termelésre illetve annak fenntartására. Leértékelődésre akkor kerül sor általában ha a hazai inflációs ráta nagyobb a külföldi inflációs rátánál. Fordított esetben felértékelésről beszélünk. Ekkor a belföldi árszintet kívánják védeni Annak érdekében, hogy az igen sokrétű valutában devizában végzett pénzműveleteket az ország érdekeinek megfelelően végezzék a devizajogszabály a külföldre teljesített és a külföldről kapott tényleges valuta, deviza pénzáramlásokat a nemzetközi fizetési mérleg szerkezetének megfelelően csoportosítja és az egyes csoportokba tartozó jogügyletekkel, cselekményekkel valuta deviza pénzáramokkal kapcsolatban külön-külön megmondja, hogy az érintetteknek hogyan kell eljárniuk. 11.oldal A külkereskedelem szempontjából fontos banki szolgáltatások V.2 Csekk A csekk a készpénzt

helyettesítő fizetési eszköz, a nemzetközi kereskedelmi forgalomban közkedvelt fizetési forma. A csekk bemutatáskor fizetendő és e célból a csekkeket be kell mutatni. A csekket lejárati időn túl mutatják be fizetésre, a bank megtagadhatja a csekk kifizetését hiszen a csekk nem hiteleszköz. A csekkben rejlő kockázat: a csekk kedvezményezettje nem tudhatja előre, hogy ügyfele rendelkezik e a szükséges fedezettel. Erre vonatkozóan a banknak nem áll módjában információt lekérni hiszen a számlaegyenlegek közlése banktitoknak minősül. V.3 Váltó A váltó forgatható értékpapír kibocsátásának alapját egy bizonyos kereskedelmi alapügylet szolgáltatja, azaz kereskedelmi áruhitelben történő adás-vétele. A vevő nem készpénzzel fizeti ki az ellenértéket, hanem elfogadja az eladó által kibocsátott rá intézményezett váltót elismerve az eladó vele szemben fennálló követelését. A forgatható értékpapír azt jelenti,

hogy a váltóból eredő követelés átruházható egy harmadik személyre. Abban az esetben ha az eladónak sikerül inkasszó követelését váltó követeléssé alakítania s eléri azt is, hogy a vevő bankja a fizetésért kezességet vállal nagyobb biztonságban érezheti magát mert a váltókezesség készfizető kezességet jelent, vagyis a bank garantálja, hogy a vevő nem fizetése esetén helyette fogja a fizetést teljesíteni. VI. BANKGARANCIA A hazai kereskedelemben egyre népszerűbb fizetési biztosítékként jelennek meg a bankgaranciák. A garancia a bank önálló kötelezettségvállalása, melyben arra kötelezi magát, hogy a garanciában közölt feltételek szerint a kedvezményezett első írásbeli felszólítására az alapügyletre való tekintet nélkül azonnal fizetést teljesít. A garanciák alkalmazásánál számos esetben nem adás-vétel vagy szolgáltatás nyújtás áll a háttérben hanem egy különböző kötelezettségek

teljesítésével kapcsolatos biztosítékok. pld fizetési kötelezettség, szerződéses kötelezettség, szállítási kötelezettség. Nemzetközi bankgarancia típusok: A garanciák különböző típusai alatt azt értjük, hogy a bank milyen kötelezettség elmaradása esetére vállalja, hogy ügyfele helyett fizetni fog. Ennek értelmében megkülönböztetünk: - fizetési garanciát, ügyfél fizetési kötelezettségének nem fizetése esetén, - előleg visszafizetési garanciát, ügyfél szállítási kötelezettségének elmaradása esetén, 12.oldal A külkereskedelem szempontjából fontos banki szolgáltatások - teljesítési garanciát, ügyfél szerződéses kötelezettségeinek elmaradása esetén, - tender (bánatpénz garanciát) - hitelfedezeti garanciát. A bank bármilyen ügyletben vállalhat garanciát ügyfele megbízásából ezért annak tartalma igen nagy változatosságot mutathat. A banknak benyújtott garancia nyitási megbízásnak

pontosan tartalmaznia kell, hogy az adott ügylet kapcsán milyen típusú garanciát kívánunk kibocsátatni, valamint a legfőbb adatokat, melyek hiányában a banknak nem áll módjában a garancia kibocsátása. VII. A hitelreferencia szolgáltatás Az a hitelintézeti tevékenység amely díjazása ellenében banktitkot nem sértő információkat nyújt az arra igénytartó ügyfélnek. Hiszen a hitelintézet prudens működése, annak keretében követendő szabályok és a hitelintézetekről szóló törvényben meghatározott követelmények mindegyike a hitelintézet és a hitelintézet ügyfelei egészének védelmét szolgálják. A hitelintézet azonban ügyfeleinek általános védelme mellett az egyes ügyfélnek is köteles megadni mindazt a szolgáltatást amely szükséges ahhoz, hogy a hitelintézettel kötendő szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit megértse, a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó döntésének meghozatala során azokkal

számolhasson. VIII. KONKLÚZIÓ Napjainkra a bankok intenzív versenye jellemző, ezért szükség van a szolgáltatások körének folyamatos bővítésére, amelyek az ügyfelek számára egyre kedvezőbb konstrukciókat jelentenek. Mostanság már mindenki megtalálhatja a számára legelőnyösebb konstrukciót A kényelem, az olcsóság, a biztonság, és a gyorsaság alapvető követelményekké váltak, így az állandó újdonságokkal való „előrukkolás” –telefonos szolgáltatások- elkerülhetetlenül szükségessé váltak. 13.oldal ügyintézés, Internet banki A külkereskedelem szempontjából fontos banki szolgáltatások FELHASZNÁLT IRODALOM  Mikolay Lászlóné: Gyakorlati kereskedelem  Dr Tétényi Veronika: Pénzügyi és vállalkozásfinanszírozási műveletek  BNP – Dresdner Bank belső anyagai  HVG honlapja: www.hvghu 14.oldal